KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ ÁO WARDROBE BẰNG GỖ WALNUT CÓ PHỦ MẶT TẠI CÔNG TY TNHH – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN

64 3 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP  NGƠ ĐỨC LUẬN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ ÁO WARDROBE BẰNG GỖ WALNUT PHỦ MẶT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng / 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP  NGÔ ĐỨC LUẬN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ ÁO WARDROBE BẰNG GỖ WALNUTPHỦ MẶT TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS TS ĐẶNG ĐÌNH BƠI Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 / 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến : Ban chủ nhiệm khoa lâm nghiệp Bộ môn chế biến lâm sản q thầy tận tình bảo tơi suốt khóa học vừa qua Thầy Đặng Đình Bơi tận tình hướng dẫn tơi q trình thực đề tài Ban Giám Đốc cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Sản Xuất Trường Tiền tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp tồn thể anh chị em công nhân viên công ty giúp đỡ công việc thu thập số liệu Các bạn sinh viên lớp Chế Biến Lâm Sản khóa 32 động viên, giúp đỡ tơi học tập việc hoàn thành luận văn Lòng biết ơn sâu sắc gửi đến cha mẹ, anh chị em gia đình động viên giúp đỡ năm học vừa qua Sinh Viên thực NGƠ ĐỨC LUẬN ii TĨM TẮT Đề tài tốt nghiệp “ Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất tủ áo Wardrobe công ty TNHH–XD–TM–SX Trường Tiền” Địa điểm thực tập: Xưởng sản xuất công ty TNHH XD TM SX Trường Tiền, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thực tập: 15 / 03 / 2010 15 / 06 / 2010 Hiện giới nước sản phẩm đồ gỗ mặt hàng ưa chuộng trang trí nội thất Chính mà thời gian thực tập từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2010 cơng ty chế biến gỗ Trường Tiền tơi tìm hiểu hồn thành đề tài “Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tủ áo Wardrobe” nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đồ mộc phục vụ cho việc trang trí nội thất Sản phẩm “ Tủ áo Wardrobe” hình dạng, kích thước hài hòa, dễ gia cơng làm từ gỗ óc chó vân thớ màu sắc đẹp phù hợp với hàng mộc nội thất, giá tương đối rẻ Đa số liên kết sản phẩm liên kết vis nên tháo lắp đóng gói dễ dàng, tiện ích sử dụng cao Để khảo sát quy trình sản xuất tủ wardrobe công ty tiến hành theo phương pháp tham khảo xử lý tài liệu thứ cấp, dùng toán thống kê để thu thập xử lý số liệu, dùng phương pháp chụp ảnh, bấm khảo sát.Qua việc theo dõi, tiến hành liệt kê khuyết điểm khâu dây chuyền công nghệ để đưa biện pháp khắc phục nhược điểm dây chuyền đồng thời số ý kiến liên quan đến việc sản xuất cơng ty Qua việc khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất tủ wardrobe thu kết sau: Tỷ lệ lợi dụng gỗ công ty 61.48% Tỷ lệ phế phẩm trung bình chi tiết công đoạn sơ chế 7.4% Tỷ lệ phế phẩm trung bình chi tiết công đoạn tinh chế 7.1% Tỷ lệ phế phẩm trung bình chi tiết cơng đoạn lắp ráp 0% Tỷ lệ phế phẩm trung bình chi tiết qua công đoạn 14.5% iii MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2.Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Một vài nét trình hình thành phát triển công ty: 2.1.1 Hoạt động kinh doanh công ty: 2.1.2 Tình hình ngun liệu gỗ cơng ty: 2.1.3 Tình hình máy móc thiết bị công ty: 2.1.4.Một số mẫu sản phẩm sản xuất cơng ty: 2.2 Quy trình sản xuất nhà máy 11 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu: 13 3.1.1 Khảo sát nguyên liệu sản xuất: 13 3.1.2 Khảo sát sản phẩm: 13 3.1.3 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất: 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu: 14 3.2.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất: 14 3.2.2 Phương pháp tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ: 15 3.2.3 Phương pháp xác định tỷ lệ phế phẩm: 15 iv 3.2.4 Phương pháp xác định độ tin cậy cần thiết việc lấy mẫu: 16 3.2.5 Phương pháp tính suất máy: 16 3.3 Phương pháp xử lý số liệu: 17 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Khảo sát tủ áo Wardrobe: 18 4.1.1 Đặc điểm: 18 4.1.2 Hình dáng: 18 4.1.3 Kết cấu sản phẩm: 19 4.1.4 Các dạng liên kết tủ áo Wardrobe: 20 4.2 Quy trình cơng nghệ gia cơng tủ áo Wardrobe: 21 4.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất tủ áo Wardrobe: 21 4.2.2 Công nghệ gia công sơ chế: 22 4.2.2.1 Công nghệ khâu xẻ dọc: 23 4.2.2.2 Công nghệ khâu bào thẩm: 25 4.2.2.3 Công nghệ khâu bào cuốn: 25 4.2.2.4 Công nghệ khâu ghép tấm: 26 4.2.2.5 Công nghệ khâu bào mặt 27 4.2.3 Công nghệ gia công tinh chế: 28 4.2.3.1 Công nghệ máy cắt tinh hai đầu: 28 4.2.3.2 Công nghệ máy khoan: 29 4.2.3.3 Công nghệ máy chà nhám: 30 4.2.4.Công nghệ lắp ráp: 31 4.2.5 Công nghệ trang sức bề mặt: 31 4.2.6 Cơng đoạn kiểm tra, đóng gói sản phẩm 32 4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu sơ chế: 32 4.4 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn: 34 4.4.1 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế: 34 4.4.2 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế: 37 4.4.3 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn lắp ráp trang sức: 40 v 4.5 Năng suất làm việc thực tế thiết bị dây chuyền: 42 4.5.1 Năng suất máy cưa cắt ngang kèm theo đẩy: 42 4.5.2 Năng suất máy cưa xẻ dọc lưỡi: 42 4.5.3 Nâng suất máy bào cuốn: 43 4.5.4 Nâng suất máy bào mặt: 43 4.5.5 Năng suất thực tế máy cưa cắt tinh : 44 4.5.6 Nâng suất máy phay: 44 4.5.7 Nâng suất máy khoan: 44 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết Luận: 46 5.2 Kiến nghị: 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Máy móc thiết bị cơng ty Bảng 4.1: Bảng thể chi tiết quy cách tủ áo Wardrobe 19 Bảng 4.2: Kích thước nguyên liệu đầu vào 32 Bảng 4.3: Kích thước phơi 33 Bảng 4.4: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế 35 Bảng 4.5: Bảng kiểm tra kết tỷ lệ phế phẩm chi tiết khâu sơ chế 36 Bảng 4.6: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế 37 Bảng 4.7: Bảng kiểm tra kết tỷ lệ phế phẩm 39 Bảng 4.8: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn lắp ráp trang sức 40 Bảng 4.9: Bảng tổng hợp phế phẩm công đoạn thành phẩm toàn dây chuyền sản xuất 41 Bảng 4.10 : Bảng tổng hợp suất khâu công nghệ dây chuyền sản xuất tủ công ty 45 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức xưởng sản xuất công ty TNHH TM SX Trường Tiền Hình 2.3: Tủ nhỏ ngăn kéo Hình 2.4: Tủ học, tủ áo học tủ đầu giường Hình 2.5: Tủ đầu Giường Hình 2.6: Bàn ăn Hình 2.7: Bàn trang điểm Hình 2.8: Ghế ăn 10 Hình 2.9: Tủ hộc 10 Hình 4.1: Sản phẩm tủ áo Wardrobe 18 Hình 4.2: Liên kết chốt gỗ 20 Hình 4.3: Liên kết mộng 20 Hình 4.4: Liên kết đinh-vis 21 Hình 4.5: Liên kết lề 21 Hình 4.6: Cưa đĩa cắt ngắn 23 Hình 4.7: Máy Liptro (xe dọc) 24 Hình 4.8: Máy bào thẩm 25 Hình 4.9: Máy bào 26 Hình 4.10: Máy ghép 26 Hình 4.11: Máy bào mặt 27 Hình 4.12: Cưa đĩa dùng để cắt tinh 29 Hình 4.13: Máy khoan trục đứng máy khoan nhiều trục nằm ngang 30 Hình 4.14: Máy chà nhám thùng 30 Hình 4.15: Biểu đồ tỷ lệ phế phẩm thành phẩm 41 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: Ngày nay, với phát triển vượt bậc khoa học kỹ thuật kèm theo phát triển mạnh mẽ kinh tế làm cho sống xung quanh ta ngày nâng cao, đời sống tinh thần đẩy mạnh Vì mối quan hệ người tiêu dùng với sản phẩm cần phải gắn liền chặt chẻ hơn, đặc biệt với sản phẩm mộc Các sản phẩm mộc tạo với tính nghệ thuật, với sáng tạo kỹ thuật tính nhân văn ln ln nằm mối quan hệ gắn bó hài hòa nhằm tạo mơi trường sống phù hợp với q trình phát triển người Ngồi sản phẩm mộc ln mang đậm nét dấu ấn phương thức tổ chức xã hội khác nhau, với sắc thái, sắc riêng biệt vùng dân tộc Với xu phát triển để đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng ngồi nước đòi hỏi công ty chế biến gỗ phải cố gắng trang bị cho trang thiết bị đại nhằm tạo hàng hoá đạt chất lượng cao giá thành thấp đặc điểm tiết kiệm nguyên liệu Tốc độ phát triển ngành chế biến gỗ ngày tăng nhu cầu sử dụng đồ gỗ để trang trí nội thất gia đình nhiều người ưa chuộng Cầu lớn cung lớn dẫn đến câu hỏi đặt cho nhà cung cấp để sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Để trả lời cho câu hỏi nhà doanh nghiệp phải tìm phương án sản xuất mới, tìm nhược điểm để khắc phục chúng để đáp cho nhu cầu người Tủ áo Wardrobe mặt hàng sản xuất nên chưa khảo sát quy trình cơng nghệ theo u cầu đề biện pháp cải tiến Các định mức nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nhân cơng chưa có, nên việc sản xuất theo kinh nghiệm Nhận xét: Qua khảo sát thấy phế phẩm công đoạn lắp ráp trang sức khơng xảy ra, coi cơng đoạn cuối dây chuyền sản xuất tủ áo Wardrobe công ty Do đó, người cơng nhân phải cận thận để hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm Thông thường, khuyết tật xảy trình trang sức bề mặt là: màng sơn bị chảy, bong màng sơn, màng sơn bị trầy xước, màng sơn không … cơng nhân sửa chữa nên khơng coi phế phẩm Bảng 4.9: Bảng tổng hợp phế phẩm cơng đoạn thành phẩm tồn dây chuyền sản xuất Stt Công đoạn P(%) Sơ chế 7.4 Tinh chế 7.1 Lắp ráp trang sức Thành phẩm 85.5 biểu đồ hình 4.10 cho thấy tỷ lệ phế phẩm tổng cộng cho dây chuyền chiếm P = 14.5% tương đối nhiều Để hạn chế tỷ lệ phế phẩm công ty cần đào tạo công nhân nhằm nâng cao tay nghề cho họ đặc biệt phải ý đến chất lượng nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất 85.50% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7.40% 7.10% 0% Sơ chế Tinh chế Lắp ráp - Thành trang sức phẩm 41 Hình 4.15: Biểu đồ tỷ lệ phế phẩm thành phẩm 4.5 Năng suất làm việc thực tế thiết bị dây chuyền: Năng suất máy sở để đánh giá đồng dây chuyền công nghệ để từ điều chỉnh lại máy móc cho phù hợp Để q trình tính tốn đảm bảo xác khách quan tơi tiến hành khảo sát q trình gia công chi tiết sau thời điểm khác nhau, từ thời gian gia cơng trung bình chi tiết để tính suất Sau cách tính suất chi tiết chân trước tủ wardrobe qua máy công ty: 4.5.1 Năng suất máy cưa cắt ngang kèm theo đẩy: A T  u  K1  K  m  n (số chân/ca) Lk  (m  1) Trong : A suất ca (miếng) T thời gian trì ca (phút), T = 480 (phút) u tốc độ nạp nguyên liệu (m/phút), u = (m/phút) K1 hệ số lợi dụng thời gian làm việc K1 = 0,9 K2 hệ số lợi dụng thời gian chạy máy K2 = 0,3 m bội số phôi thô theo phương chiều dài, m = 1,878 (m) n số phôi thô đồng thời cắt, n = 0,046 (m) Lk hành trình việc củ axe đẩy, lần chiều rộng cắt ngang => A  480   0,9  0,3  1,878  0,046  197 (số chân/ca) 0,138  (1,878  1) 4.5.2 Năng suất máy cưa xẻ dọc lưỡi: A T  u  K1  K (số chân/ca) Lm Trong đó: A suất ca (miếng) T thời gian trì ca (phút), T = 480 (phút) u tốc độ nạp nguyên liệu (m/phút), u = (m/phút) K1 hệ số lợi dụng thời gian làm việc K1 = 0,9 42 K2 hệ số lợi dụng thời gian chạy máy K2 = 0,3 L chiều dài phôi, L = 1,878 (m) m số mạch cưa xẻ dọc miếng phôi, m = => A  480   0,9  0,3  161 (chân/ca) 1,878  4.5.3 Nâng suất máy bào cuốn: A T  u  K1  K  n (chân/ca) Lm Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút K1: hệ số sử dụng thời gian, K1 = 0,9 K2: hệ số sử dụng thời gian làm việc máy, K2 = 0,7 L: chiều dài chi tiết gia công, L = 1,878 (m) u: vận tốc đẩy, u = 14 (m/phút) n: hệ số kể đến trượt đẩy phôi, n = 0,88 m: số lần bào lại m = => A  480  14  0,9  0,7  0,88  992 (chân/ca) 1,878  4.5.4 Nâng suất máy bào mặt: A T  u  K1  K  n (chân/ca) L Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút K1: hệ số sử dụng thời gian, K1 = 0,9 K2: hệ số sử dụng thời gian làm việc máy, K2 = 0,7 L: chiều dài chi tiết gia công, L = 1,878 (m) u: vận tốc đẩy, u = 14 (m/phút) n: hệ số kể đến trượt đẩy phôi, n = 0,88 43 => A  480  14  0,9  0,7  0,88  1984 (chân/ca) 1,878 4.5.5 Năng suất thực tế máy cưa cắt tinh : A = T* /(tc +tp) Trong : T = 480 phút (Tổng thời gian ca)  = 0.65 tc = 0.124 phút = 0.503 phút => A = 480*0.65/(0.124 + 0.503) = 498 (khúc/ca) 4.5.6 Nâng suất máy phay: A T  K1  K ( chân/ca) Tđ Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút K1: hệ số sử dụng thời gian, K1 = 0,9 K2: hệ số sử dụng thời gian làm việc máy, K2 = 0,7 Tđ: thời gian gia công xong chi tiết, Tđ = 1,1 phút => A  480  0,9  0,7  275 (chân/ca) 1,1 4.5.7 Nâng suất máy khoan: A T  K1  K A = T * k1 * k2/Tđ (số chân/ ca) Tđ Trong đó: A: suất máy ca, tính chi tiết gia cơng T: thời gian ca, tính phút, T = 480 phút k1: hệ số sử dụng thời gian, k1 = 0,9 k2: hệ số sử dụng làm việc máy, k2 = 0,7 Tđ: thời gian gia công xong chi tiết, Tđ = 1,1 phút 44 =>A = 480* 0,9 * 0,7/1,1 = 275 (số chân/ ca) Bảng 4.10 : Bảng tổng hợp suất khâu công nghệ dây chuyền sản xuất tủ công ty Stt Khâu công nghệ Cắt ngang kèm theo đẩy Xẻ dọc lưỡi Bào Bào mặt Cắt tinh Phay Khoan lỗ NS máy (chi tiết/ca) Số lượng máy hoạt động khâu công nghệ Số chi tiết ca 197 788 161 992 1984 498 275 275 1 644 2976 1984 498 1100 825 Nhận xét: Trong trình khảo sát tơi nhận thấy thời gian để chuẩn bị phôi liệu đưa vào sản xuất nhiều so với tổng thời gian ca sản xuất Do từ khâu xảy tình trạng nên kéo theo dây chuyền bị ảnh hưởng Từ làm giảm suất thực tế máy móc thiết bị Năng suất thực tế máy móc dây chuyền cơng nghệ chênh lệch lớn Do phôi liệu chậm nên không tận dụng hết suất máy bào thẩm, thời gian chết máy nhiều thể qua hệ số thời gian máy thấp Phôi liệu thiếu cộng thêm việc sản phẩm qua máy lại tương đối nhanh đo thời gian máy ngừng hoạt động nhiều 45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận: Công ty Trường Tiền cơng ty quysản xuất tương đối nhỏ nên quy trình sản xuất đơn giản, tính chun mơn hóa khơng cao Quy trình sản xuất sản phẩm công ty đơn giản, tất chi tiết sản phẩm tủ áo Wardrobe qua máy dây chuyền Xong nhiều máy móc khơng sử dụng Sản phẩm khơng kiểm tra kỹ đầu vào đầu khâu công nghệ, sản phẩm kiểm tra cuối công đoạn trước giao phôi cho công đoạn Vì người quản lý khơng xác định trách nhiệm cụ thể khâu cơng nghệ mặt khác làm tăng thời gian làm việc mà hiệu không cao Mặt phân xưởng cao ráo, thoáng mát, hệ thống hút bụi hoạt tốt đảm bảo vệ sinh cho người môi trường Máy móc thiết bị hoạt động ổn định, gặp cố lớn q trình sản xuất, mặt cơng nghệ bố trí hợp lý Tuy nhiên, việc bố trí dây chuyền cơng nghệ chưa hợp lý, số máy (hoặc khơng) tham gia vào việc sản xuất tủ áo Wardrobe đặt mặt phân xưởng làm giảm không gian lại vận chuyển nguyên liệu xưởng Cụ thể như: Đối với quy trình cơng nghệ sản xuất: cắt ngắn xẻ dọc bào thẩm bào cuốn, máy móc lại đặt: cắt ngắn xẻ dọc bào bào thẩm nên thời gian vấn đề vận chuyển phôi liệu làm tăng suất lao động công nhân Đối với quy trình cơng nghệ xưởng tinh chế dây chuyền sản xuất tủ áo Wardrobe chi tiết hầu như: máy phay, máy toupi, máy khoan đứng … chúng 46 gây số trở ngại dây chuyền công nghệ sản xuất tủ áo Wardrobe hoạt động 5.2 Kiến nghị: Qua trình khảo sát, bên cạnh mặt tích cực tơi nhận thấy tồn số hạn chế cần điều chỉnh Nhằm hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ sản xuất công ty xin nêu số kiến nghị sau : - Để gia tăng tỷ lệ lợi dụng gỗ Ban Giám Đốc công ty nên xem xét vấn đề lựa chọn nguyên liệu theo tiêu chuẩn phân loại Anh để đạt tỷ lệ lợi dụng cao Cơng ty tìm số nguồn nguyên liệu nước mà chất lượng gỗ khơng đổi nhằm chủ động kích thước phơi - Công ty cần phân bố lực lượng công nhân cho phù hợp, giao nhiệm vụ rõ ràng cho người, cần chun mơn hóa cơng việc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chất lượng công việc để làm tăng suất sản xuất - Cán quản lý cần tăng cường thêm khâu kiểm tra chất lượng QC (Quality Control) sản phẩm khâu công nghệ nhằm hạn chế tỷ lệ phế phẩm cho khâu công nghệ đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất - Sự đồng máy dây chuyền công nghệ không cân dẫn đến tình trạng máy sau phải chờ máy trước Qua khảo sát thấy tốc độ làm việc công nhân chưa khẩn trương làm cho máy móc thiết bị khơng phát huy hết suất Từ tơi thấy ban lãnh đạo cơng ty cần giải pháp tốt chế độ ưu đãi, thưởng, phạt … nhằm cố nâng cao tinh thần làm việc công nhân - Ban giám đốc cần theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất phân xưởng nhằm kịp thời điều chỉnh máy móc khâu công nghệ chưa hợp lý, khai thác triệt để suất làm việc máy móc thiết bị - Cần mở lớp học nghề để nâng cao tay nghề công nhân - Trong trường hợp công ty muốn sản xuất sản phẩm hàng loạt với suất cao, trước hết phải xếp lại máy móc xưởng theo thứ tự sản phẩm định dây chuyền sản xuất nêu chương 47 - Ban lãnh đạo nên tạo điều kiện nhằm cho cơng nhân phát huy tính động sáng tạo mình, đồng thời ln chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần công nhân công ty 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Đặng Đình Bơi, 1994, lắp đặt sử dụng thiết bị gia công gỗ Trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Đặng Đình Bơi, 1992, Giáo trình ngun lý cắt gọt Trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Bùi Việt Hải, 2004, phương pháp nghiên cứa khoa học xử lý số liệu thực nghiệm, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh TS Hồng Thị Thanh Hương, 2004, Giáo trình chất phủ bề mặt Trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006, Ngun lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Lê Xn Tình (2000), “ Khoa học gỗ”, Nhà xuất nông nghiệp Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2003, Bài giảng Khoa học gỗ, Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thiệp Võ Thành Minh Đặng Đình Bôi, 1922, Công nghệ xẻ - Mộc Tập I, II, Trường Đại Học Lâm Nghiệp Xuân Mai Hà Tây Phạm Ngọc Nam Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2005), “ Khoa học gỗ”, Nhà xuất nông nghiệp 49 10 Phạm Ngọc Nam Hừa Thị Huần (2002), “ Ván Nhân Tạo”, Trường Đại Học Nông Lâm, Tp.Hồ Chí Minh 11 Trần Ngọc Thiệp Nguyễn Phan Thiết (1988), Cơng nghệ xẻ, Nhà xuất nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp 12 Nguyễn Thị Hà Mai, 2004, Đề tài tốt nghiệp, Khảo sát quy trình sản xuất ghế TIDO bàn BOLLO xí nghiệp chế biến gỗ cao su Đơng Hòa 13 Phạm Cơng Tuấn, 2004, Đề tài tơt nghiệp, Khảo sát quy trình sản xuất cửa đơn Jasper 36 xí nghiệp Navifico 14 Lâm Thị Biên Thùy, 2006, Đề tài tốt nghiệp, Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất giường NEWHEIGHTS cơng ty TNHH XD TM SX Trường Tiền 15 Trần Quốc Tuấn, 2008, Đề tài tốt nghiệp, Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế MAIDENII TURNBERRY 5FT BENCH công ty cổ phần kĩ nghệ gỗ Trường Thành 16 Nguyễn Quốc Khánh, 2008, Đề tài tốt nghiệp, Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất tủ LARGE SIDEBOARD xí nghiệp chế biến gỗ nhà việt NAVIFICO 50 PHỤ LỤC 51 52 53 54 55 ... lý chặt chẽ dễ dàng cho việc kiểm tra chất lượng đầu vào đầu khâu cơng nghệ dây chuyền sản xuất Ngo i ra, tổ chức dây chuyền sản xuất hợp lý giúp cho người cơng nhân có trách nhiệm cơng việc mình,... lượng Hơn nữa, người công nhân nhận rõ mục tiêu xí nghiệp nhiệm vụ để làm việc đạt hiệu cao 21 Ngo i ra, quy trình cơng nghệ sản xuất xí nghiệp Trường Tiền quy trình cơng nghệ sản xuất mềm, đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ ÁO WARDROBE BẰNG GỖ WALNUT CÓ PHỦ MẶT TẠI CÔNG TY TNHH – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ ÁO WARDROBE BẰNG GỖ WALNUT CÓ PHỦ MẶT TẠI CÔNG TY TNHH – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay