KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT PHẦN ƯỚT LÊN TÍNH CHẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

71 1 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT PHẦN ƯỚT LÊN TÍNH CHẤT GIẤY CARTON TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Họ tên sinh viên: LƯƠNG THU HÀ Ngành: CƠNG NGHỆ BỘT GIẤYGIẤY Niên khố: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT PHẦN ƯỚT LÊN TÍNH CHẤT GIẤY CARTON TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Tác giả LƯƠNG THU HÀ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất Bột giấy giấy Giáo viên hướng dẫn: Thầy HỒNG VĂN HỊA Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn:  Gia đình tơi giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập, thời gian thực đề tài  Quý thầy Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giáo, thầy giáo Khoa Lâm Nghiệp suốt thời gian vừa qua giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho tơi  Thầy Hồng Văn Hòa tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp  Ban giám đốc anh chị công nhân viên Cơng ty CP Giấy An Bình tận tình giúp đỡ tơi q trình thực đề tài  Trung tâm nghiên cứu Chế Biến Lâm Sản Giấy Và Bột Giấy trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo cho tơi điều kiện để hồn thành tốt khóa luận TPHCM, tháng 07/2010 Sinh viên thực Lương Thu Hà ii TÓM TẮT Đề tài: “ Khảo sát ảnh hưởng hóa chất phần ướt lên tính chất giấy carton cơng ty An Bình” thực cơng ty Cổ phần giấy An Bình, thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 7/2010 Đề tài thực dựa sở khảo sát hóa chất sử dụng, phân tích, thu thập xử lý số liệu thu Qua giúp tơi hiểu khái qt loại hóa chất sử dụng sản xuất giấy carton, hiểu thêm dây chuyền xeo phần ướt Từ sở thực tế khảo sát tơi vào phòng thí nghiệm mơn Cơng nghệ giấy trường Đại học Nông Lâm tp.HCM để kiểm chứng lại thực tế qua thí nghiệm dựa định mức chuẩn cơng ty Kết khảo sát cho thấy lượng hóa chất sử dụng thực tế công ty thường thấp định mức công ty đề tính chất giấy carton thực tế đo thường cao tiêu chất lượng công ty đưa iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty cổ phần giấy An Bình 2.1.1 Quá trình thành lập 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Thành Tựu 2000-2009 2.2 Tổng quan tính chất giấy carton 2.3 Tổng quan hóa chất sử dụng ngành giấy carton 2.3.1 Chất keo chống thấm .6 2.3.2 Chất trợ bảo lưu 11 2.3.3 Chất keo bền khô 14 2.3.4 Chất tạo màu 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu .18 3.2 Phương pháp nghiên cứu .18 3.3 Các thiết bị sử dụng trình nghiên cứu 19 3.4 Cách tiến hành thí nghiệm 19 iv 3.5 Chuẩn bị hóa chất 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Sơ đồ quy trình xeo giấy 23 4.2 Giải thích dây chuyền xeo .24 4.3 Các công đoạn xeo giấy .24 4.4 Khảo sát hóa chất phần ướt thường dùng công ty 24 4.5 Kết khảo sát hóa chất dùng cho giấy carton lớp mặt máy xeo .30 4.5.1 Keo hi-pHase .30 4.5.2 Phèn nhôm 31 4.5.3 Chất trợ bảo lưu 31 4.5.4 Tinh bột 32 4.5.5 Màu 33 4.6 Kết khảo sát tính chấtcarton xeo 35 4.6.1 Kết khảo sát định lượng giấy thực tế 35 4.6.2 Kết khảo sát độ bục giấy thực tế 35 4.6.3 Kết khảo sát độ nén vòng giấy thực tế 36 4.6.4 Kết khảo sát độ chống thấm giấy thực tế 36 4.7 Kết thí nghiệm 37 4.8 Thảo luận .37 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 45 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam Ab- Anion abietate Hab Resin axit PAM Polyacrylamid CMC Carboxy Methyl Xenlulo KTĐ Khô tuyệt đối s Giây C Nồng độ dung dịch TP Thành phố TB Trung bình vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Hình ảnh công ty Hình 2.2: Sản lượng vòng 09 năm .4 Hình 2.3: Doanh thu vòng 09 năm .4 Hình 2.4: Cấu tạo đồng phân axit piramic axit abietic Hình 2.5: Vẽ minh hoạ chế kết trợ bảo lưu 12 Hình 2.6: Sự biến đổi độ nhớt theo nhiệt độ trình hồ hóa tinh bột .15 Hình 2.7: Phản ứng điều chế tinh bột cation từ tinh bột tự nhiên .16 Hình 3.1: Sơ đồ khối chung tiến hành thí nghiệm .19 Hình 3.2: Máy đo độ bục .20 Hình 3.3: Máy đo độ nén vòng 20 Hình 3.4: Dao cắt giấy 21 Hình 3.5: Máy khuấy que 21 Hình 4.1: Sơ đồ khối quy trình xeo giấy .23 Hình 4.2: Keo hi-phase 25 Hình 4.3: Trợ bảo lưu 26 Hình 4.4: Phèn nhơm 27 Hình 4.5: Bể chứa màu 28 Hình 4.6: Tinh bột cation 30 Hình 4.7: Biểu đồ ảnh hưởng hóa chất lên độ nén vòng giấy carton 38 Hình 4.8: Biểu đồ ảnh hưởng hóa chất lên độ bục giấy 39 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Các thông số kỹ thuật thực theo Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 24TCN 72-99 (đối với giấy carton lớp mặt) 24TCN 73-99 (đối với sản phẩm giấy carton lớp sóng) .5 Bảng 2.2: Các thành phần hóa học nguyên liệu tinh bột .14 Bảng 2.3: Thông số số loại tinh bột 14 Bảng 3.1: Pha hóa chất dùng cho giấy carton mặt chống thấm 15 giây 21 Bảng 4.1: Các thông số keo Hi-pHase dùng công ty .25 Bảng 4.2: Các thông số win- floc dùng công ty 26 Bảng 4.3: Các thông số phèn nhôm dùng công ty 27 Bảng 4.4: Các thông số tinh bột cation TAP-GD 29 Bảng 4.5: Bảng kết khảo sát lượng keo hi-phase dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 30 Bảng 4.6: Bảng kết khảo sát lượng phèn nhôm dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 31 Bảng 4.7: Bảng kết khảo sát lượng chất bảo lưu dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 32 Bảng 4.8: Bảng kết khảo sát lượng tinh bột dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 32 Bảng 4.9: Bảng kết khảo sát lượng màu cam 2GL dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 33 Bảng 4.10: Bảng kết khảo sát lượng màu vàng nghệ dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 33 Bảng 4.11: Bảng kết khảo sát lượng màu nâu đỏ dùng cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 34 Bảng 4.12: Bảng tổng hợp lượng hóa chất dùng nhà máy cho giấy carton lớp mặt định lượng 150g/m2 34 Bảng 4.13: Kết khảo sát định lượng thực tế 35 Bảng 4.14: Kết khảo sát độ bục giấy thực tế .35 viii Bảng 4.15: Kết khảo sát độ nén vòng giấy thực tế .36 Bảng 4.16: Kết khảo sát độ chống thấm giấy .36 Bảng 4.17: Bảng tổng hợp tính chất giấy carton chịu ảnh hưởng hóa chất phần ướt 37 Bảng 4.18: Giá trị trung bình thí nghiệm 37 ix PHỤ LỤC XEO MẪU HANDSHEET TIÊU CHUẨN SCAN – C 26 Phương pháp miêu tả cách xeo tờ mẫu phòng thí nghiệm để xác định tính chất vật lý bột giấy Phương pháp áp dụng cho hầu hết loại bột giấy Phương pháp khơng thích hợp cho loại bột giấy xơ sợi dài sợi bông, lanh loại nguyên liệu tương tự chưa cắt ngắn Thiết bị, dụng cụ 1.1 Thiết bị xeo tờ 1.2 Thiết bị khuấy trộn 1.3 Dụng cụ ép - Khối lượng ép: mặt phẳng đáy diện tích với diện tích xeo, khối lượng tương đương với áp lực kPa kPa bề mặt tờ mẫu xeo; - Hệ thống ép tự động: bao gồm màng để tác dụng áp lực khí; - Con lăn ép: khối lượng 13,0 kg, chiều dài 178 mm, đường kính 102 mm; ép để bảo vệ tờ mẫu - Trừ trường hợp sử dụng hệ thống ép tự động, ép dùng để giữ cho tờ mẫu không bị xô lệch đặt khối lượng ép Tổng khối lượng ép khối lượng ép phải giới hạn áp lực ép (1 kPa – kPa) 1.4 Tấm sấy: kích thước với tờ mẫu xeo, làm kim loại khơng gỉ vật liệu khác thích hợp, ví dụ nhựa cứng bóng mặt Bề mặt sấy, tờ giấy mẫu ướt bám vào dễ dàng Tấm sấy phải phẳng 1.5 Khuôn xếp: Thuận tiện để đặt tờ mẫu Khn xếp thiết kế hình dạng giống với tờ mẫu đảm bảo đặt tờ mẫu vào xếp chồng lên để ép 1.6 Tấm ngăn tách: kích thước với tờ giấy thấm rộng hơn, làm vật liệu không gỉ nhựa, dùng để ngăn cách tờ mẫu làm từ loại bột giấy khác 1.7 Thiết bị ép: khả ép tờ mẫu đồng 47 1.8 Dụng cụ để giữ tờ mẫu tiếp xúc 1.9 Tủ điều hòa 1.10 Giấy thấm: giấy thấm làm từ bột giấy hóa học tẩy trắng bột vải, pH trung tính, khơng gia keo khơng chất hóa học Giấy thấm kết cỡ lớn khơng 35 % so với tờ mẫu xeo phòng thí nghiệm Giấy thấm định lượng 250  25 g/m2; độ hút nước Klemm 70  20 mm thay đổi kích thước sau ngâm nước không lớn % theo chiều Với kích thước tờ giấy thấm 40 mm x 40 mm sau ngâm giây nước nhiệt độ 23oC để róc nước từ góc 30 giây phải khối lượng 450  50 g/m2 Chuẩn bị mẫu Bột giấy chưa nghiền đánh tơi thiết bị khuấy, sau nghiền bột máy nghiền Huyền phù bột giấy lấy từ dây chuyền sản xuất không cần phải xử lý sơ Pha loãng huyền phù bột giấy tới nồng độ khoảng 0.2 – 0.5 % Với loại bột giấy xu hướng vón cục pha lỗng huyền phù bột giấy tới nồng độ 0.2 – 0.3 % Cách tiến hành 3.1 Xeo tờ Lấy lượng huyền phù bột giấy cho xeo tờ mẫu định lượng 150 2 g/m2 khô tuyệt đối Cho huyền phù bột giấy vào máy xeo bổ sung nước nhiệt độ 20  5oC tới vạch khuấy trộn theo hai cách sau: a) Dùng dụng cụ khuấy để khuấy trộn cách cho chuyển động mạnh lên xuống lần, sau lần chậm trước nhẹ nhàng nhắc dụng cụ khuấy b) Khuấy khí Trong hai cách, 10 giây sau khuấy trộn mở nhanh van thoát nước Khi nước thoát hết, để tờ mẫu lưới xeo áp lực ép khoảng thời gian 10% thời gian nước khơng nhỏ giây 3.2 Lấy tờ mẫu Tháo phần thiết bị xeo tờ đóng van nước Đặt hai tờ giấy thấm lên tờ mẫu xeo lấy theo cách sau: a) Đặt khối lượng ép nhẹ nhành lên tờ giấy thấm trước ép bảo vệ lấy sau 30 giây; 48 b) Sử dụng hệ thống ép tự động, áp lực ép giấy thấm không lớn 70 kPa khoảng giây, không lớn 30 giây, c) Đặt ép lên tờ giấy thấm nhẹ nhàng đặt lăn vào ép Di chuyển lăn ngang ép lại, không sử dụng thêm lực ép Di chuyển lăn lần khoảng 20 giây sau nhắc lăn Cẩn thận tách tờ mẫu xeo dính với tờ giấy thấm khỏi lưới Tránh uốn cong tờ mẫu Đặt tờ mẫu xeo dính với tờ giấy thấm ướt lên tờ giấy khô với tờ mẫu xeo phía đặt vào khn xếp Đặt sấy với mặt bóng úp xuống tờ mẫu xeo, sau tờ giấy thấm khơ để đặt tiếp tờ giấy thấm ướt dính với tờ mẫu xeo Bảo đảm tờ mẫu xeo phải đặt khn xếp Tờ mẫu xeo kí hiệu ướt bút chì khơng tẩy Các sấy phải sạch, khơng dính nhựa, dầu chất khác 3.3 Ép Chồng giấy bao gồm tờ giấy lọc khơ, tờ giấy thấm ướt dính với tờ mẫu xeo, sấy lặp lại Đặt tờ giấy thấm lên sấy Đặt chồng giấy vào phận ép nâng áp lực ép lên tờ giấy tới 410  10 kPa thời gian 25  giây kể từ bắt đầu tác dụng áp lực Giữ áp lực thời gian phút  15 giây, sau ngừng ép lấy chồng giấy khỏi phận ép Sau lần ép thứ tờ mẫu xeo dính với sấy tờ giấy khơng loại Tiến hành lần ép thứ hai, lần ép xếp tờ mẫu xeo ngược lại tất tờ giấy thấm thay Để thực điều đặt ép dính với tờ mẫu xeo phía lên tờ giấy lọc khô, sử dụng khuôn xếp Chồng giấy thấm gồm tờ giấy thấm khô, sấy với tờ mẫu xeo, tờ giấy thấm khô, lặp lại vài lần Ép tờ mẫu cách tăng nhanh áp lực ép tới 410  10 kPa Giữ áp lực thời gian phút  15 giây, sau ngừng ép lấy chồng mẫu khỏi phận ép 3.4 Để khơ điều hòa Tách sấy với tờ mẫu xeo khỏi giấy thấm đặt chúng vào buồng điều hòa phòng thích hợp cho tờ mẫu dính với sấy suốt thời gian để khô để tránh bị nhăn Với lưu thơng khơng khí chuẩn tờ mẫu đạt 49 điều kiện điều hòa mẫu tiến hành thử nghiệm sau xeo tờ mẫu ngày Với phòng lưu thơng khơng khí nhanh giai đoạn làm khô rút ngắn Tờ mẫu xeo khô tách khỏi sấy Nếu tờ mẫu hoàn tồn dính vào sấy, chúng độ bóng đồng Nếu tờ mẫu bị bong khỏi sấy thời gian để khơ khơng bóng đồng mặt xơ sợi dính vào sấy phải loại Khơng để tờ mẫu bị nhăn để khô Nếu cần để bảo vệ tờ mẫu làm khô, tờ giấy thấm tiếp xúc với tờ mẫu để lại mẫu khô 50 PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU BỤC TIÊU CHUẨN TCVN 3228 – : 2000 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định độ chịu bục loại carton độ chịu bục khoảng từ 350 kPa đến 5500 kPa Phương pháp áp dụng cho loại giấy carton độ chịu bục thấp đến 250 kPa chúng sử dụng để gia cơng thành loại sản phẩm độ chịu bục cao (như carton lớp mặt, giấy làm lớp sóng carton sóng) Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 3649 : 2000 Giấy Carton – Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình TCVN 6725 : 2000 Giấy, Carton bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hòa thử nghiệm TCVN 1270 : 2000 Giấy Carton – Xác định định lượng Định nghĩa Độ chịu bục Là áp lực lớn tác dụng vng góc lên bề mặt mà mẫu thử chịu trước bục điều kiện thử chuẩn Chỉ số độ chịu bục Là độ chịu bục giấy chia cho định lượng Nguyên tắc Mẫu thử đặt lên màng ngăn làm vật liệu tính đàn hồi kẹp lại Chất lỏng thủy lực bơm với tốc độ không đổi, làm phồng màng ngăn mẫu thử bục Độ chịu bục giấy giá trị áp lực lớn tác dụng Máy đo Bộ phận kẹp Bộ phận kẹp phải đảm bảo kẹp mẫu thử khít, đồng nhất, không bị trượt thử hai mặt khun tròn, song song với nhau, nhẵn (nhưng khơng bóng) đường rãnh 51 Đĩa kẹp đỡ khớp nối phận tương tự để bảo đảm áp lực kẹp phân bố Khi thử, rãnh hai mặt đĩa kẹp phải đồng tâm khoảng 0,25 mm song song với Áp lực kẹp không nhỏ 430 kPa phải với tất mẫu thử Chú thích – Khi tính áp lực kẹp, giảm diện tích đường rãnh bỏ qua Bộ phận đo áp lực kẹp phải thích hợp, tốt loại thang đo áp lực thật kẹp Nếu phận đo lực kẹp, áp lực kẹp tính từ lực kẹp diện tích kẹp Màng ngăn Màng ngăn hình tròn, làm cao su tự nhiên nhân tạo, khơng chất độn, độ dày 0.86 mm  0.06mm, kẹp chắc, cách mặt đĩa kẹp 3.5mm Vật liệu cấu trúc màng ngăn phải đảm bảo cho tác dụng áp lực 30 kPa  kPa phải phồng lên 9.0 mm  0.2mm so với mặt đĩa kẹp màng ngăn Màng ngăn phải kiểm tra thường xuyên phải thay không phồng lên đủ chiều cao quy định Độ dày màng ngăn đo máy đo độ dày theo TCVN 3652 : 2000, sử dụng áp lực đầu đo 100 kPa Hệ thống thủy lực Hệ thống thủy lực tác dụng áp lực thủy tăng dần vào mặt màng ngăn mẫu thử bục Áp lực tạo môtơ điều khiển pittơng đẩy chất lỏng thích hợp (glycerol tinh khiết, ethylen glycol chứa chất kìm hãm ăn mòn dầu silicon độ nhớt thấp) nằm bề mặt màng ngăn Hệ thống thủy lực chất lỏng sử dụng phải khơng bọt khí Tốc độ bơm 95  ml/ph Đồng hồ đo áp lực Đồng hồ đo áp lực dạng Bourdon khoảng đo thích hợp với đường kính 95 mm lớn Độ giãn nở đồng hồ đo phải khoảng 15% giá trị xác định Đồng hồ đo dạng số độ xác khoảng 0.2% Hiệu chuẩn đồng hồ đo áp lực 52 Lấy mẫu chuẩn bị mẫu Mẫu lấy theo TCVN 3649 : 2000 Diện tích mẫu thử phải lớn diện tích đĩa kẹp khơng sử dụng mẫu diện tích nằm đĩa kẹp lần thử trước vào lần thử Không lấy phần mẫu lỗ thủng khuyết tật Mẫu điều hòa theo TCVN 6725 : 2000 Số lượng mẫu phụ thuộc yêu cầu thử: yêu cầu xác định giá trị độ chịu bục mặt giấy số lượng mẫu tối thiểu 20 Cách tiến hành Tiến hành thử điều kiện môi trường điều hòa mẫu Nếu u cầu tính số độ chịu bục, phải xác định định lượng giấy theo TCVN 1270 : 2000 Chuẩn bị máy đo theo hướng dẫn nhà sản xuất theo quy định tiêu chuẩn Nếu máy đo dạng điện tử cần giai đoạn “làm nóng máy“ Khi máy đo khoảng áp lực đo để lựa chọn, phải lựa chọn khoảng áp lực phù hợp cách tiến hành đo trước số mẫu thử khoảng áp lực cao Điều chỉnh hệ thống kẹp cho áp lực kẹp đủ lớn để không làm trượt mẫu thử Nâng đĩa kẹp lên trên, đặt mẫu thử vào vị trí thử, sau kẹp lại với lực kẹp Để phận đo áp lực vị trí theo hướng dẫn nhà sản xuất Tác dụng áp lực thủy lên mẫu mẫu thử bục, tiếp tục làm mẫu thử Bỏ kết đo mẫu bị trượt thử (được nhận biết dấu hiệu dịch chuyển mẫu bên ngồi kẹp đường nhăn hình thành diện tích mẫu thử nằm đĩa kẹp); mẫu thử bị hỏng lực kẹp lớn đĩa kẹp bị quay thử Nếu yêu cầu xác định độ chịu bục mặt riêng biệt số lần thử mặt 20 lần; khơng u cầu số lần thử mặt 10 Độ chịu bục mặt giấy mặt tiếp xúc với màng ngăn Chú thích – Các nguyên nhân dẫn sai số: 53 1) Độ nhạy hệ thống áp lực hiệu chỉnh không 2) Tốc độ tăng áp lực không (tốc độ tăng dẫn tới tăng giá trị độ chịu bục) 3) Màng ngăn khuyết tật đặt cao thấp so vơi đĩa kẹp 4) Màng ngăn cứng không đàn hồi (sẽ làm tăng giá trị độ chịu bục) 5) Bộ phận kẹp khơng thích hợp bề mặt khơng phẳng (thường làm tăng giá trị độ chịu bục) 6) bọt khí hệ thống thủy lực (thường làm giảm giá trị độ chịu bục) 7) Màng ngăn đàn hồi (thường làm giảm giá trị độ chịu bục) 8) Tính tốn kết Độ chịu bục trung bình (P), tính kilơpascal (kPa) lấy xác tới kPa: Chỉ số độ chịu bục (X), tính bắng kilopascal mét vuông gam (kPa.m2/g) theo công thức sau: X= p w Chỉ số độ chịu bục lấy xác tới chữ số nghĩa đó: p độ chịu bục trung bình, tính kilopascal (kPa) w định lường mẫu, tính gam mét vng ( g m 2) xác định theo TCVN 1270 : 2000 54 PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN VÒNG TIÊU CHUẨN TCVN 6896 : 2001 Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định độ bền nén vòng carton độ dày khoảng từ 0.28mm đến 0.51mm Tiêu chuẩn áp dụng cho loại carton độ dày mỏng đến 0,18mm dày đến 0.76mm, độ tin cậy khơng cao Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 3649:2000 Giấy carton - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình TCVN 6725:2000 Giấy, carton bột giấy – Mơi trường chuẩn để điều hòa thử nghiệm Định nghĩa Độ bền nén vòng lực nén lớn lên đầu mẫu thử uốn thành dạng ống hình trụ đứng chịu điều kiện xác định phép thử Nguyên tắc Mẫu thử đặt vào rãnh hình khuyên để tạo thành hình trụ với đáy nằm ngang, sau tác dụng lực nén với tốc độ khơng đổi vào đầu mẫu thử bị xẹp xuống Thiết bị, dụng cụ 5.1 Máy đo độ bền nén vòng Máy đo độ bền nén với đầu đo gồm phẳng phẳng Bề mặt hai phẳng phải nhẵn, phẳng song song với khoảng 0.0125mm suốt thời gian thử Kích thước hai phẳng 100mm x100 mm Tấm phẳng đặt trục đỡ cứng khoảng chuyển động phẳng 60mm Trong khoảng chuyển động từ 0mm đến 60mm, khoảng tải trọng từ 0N đến 2225N, tốc độ chuyển động phẳng phải đặt mức 10mm ± 0.2mm/min Khoảng đo máy 2225N Bộ phận đo lực tác dụng xác đến 2.5N Độ xác phận đo kiểm tra đầu đo tải trọng Độ xác quy định 0.5% 2.4N 55 Bộ phận đặt mẫu thử khối hình tròn lòng khn cắt hình tròn với độ sâu 6.4mm ± 0.25mm, đường kính ngồi 49.2mm ± 0.035mm Đáy lòng khn cắt hình tròn phải song song ( + 0.01mm) với đế khối tròn Khối hình tròn đường rãnh nhánh kéo dài tới mép ngồi tiếp tuyến độ sâu với lòng khn cắt hình tròn, để lồng mẫu thử chiều rộng 12.7mm vào rãnh hình khun Các đĩa hình tròn với đường kính khác đặt vào lòng khn tròn để tạo rãnh hình khuyên với chiều rộng rãnh điều chỉnh mức thấp 150% không lớn 175% độ dày mẫu thử Mỗi đĩa lỗ tâm với kích thước phù hợp để đặt khớp vào cột trục tâm khn tròn 5.2 Dao khn cắt mẫu Lấy mẫu chuẩn bị mẫu Mẫu lấy theo TCVN 3649:2000 Mẫu điều hòa theo TCVN 6725:2000 Mẫu thử chuẩn bị môi trường mơi trường điều hòa mẫu Cắt mẫu thử : chiều rộng 12.7mm (+ 0.00mm;-0.025mm; 0.5 inch), chiều dài 152,4mm (+0.0mm;-0.2mm; inch) Khi xác định độ bền nén vòng theo chiều dọc, cắt chiều dài mẫu thử vng góc với chiều dọc carton Khi xác định độ bền nén vòng theo chiều ngang, cắt chiều dài mẫu thử song song với chiều dọc carton Cạnh theo chiều dài mẫu thử phải song song với khoảng 0.015mm Cạnh theo chiều dài mẫu thử phải song song ( vng góc) với chiều dọc carton Đường cắt mẫu thử phải thẳng, phẳng Cắt 10 mẫu thử theo chiều Cách tiến hành Tiến hành thử môi trường môi trường điều hòa mẫu Lồng mẫu thử vào rãnh hình khun phận giữ mẫu theo đường rãnh tiếp tuyến, ý không để hai đầu mẫu thử trùng với rãnh tiếp tuyến Đặt phận giữ mẫu vào phẳng máy đo Tác dụng lực nén vào mẫu thử cách cho phẳng chuyển động xuống phẳng với tốc độ 10mm/1min Máy đo ghi lại lực nén lớn mà mẫu thử chịu trước bị xẹp xuống Tiến hành đo tiếp mẫu thử để 10 giá trị đo 56 Biểu thị kết Độ bền nén vòng tính Niutơn Tính giá trị độ bền nén vòng theo chiều, lấy xác tới hàng đơn vị Với chiều dài mẫu thử 152,4mm, tính độ bền nén vòng theo đơn vị kilôniutơn mét cách nhân giá trị đọc tính kilơgam lực (kgf) với hệ số 0.0644 nhân giá trị đọc niutơn (N) với hệ số 0.00656 57 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THƠ Hi-pHase 7.5kg thêm tinh bột cation STT Độ bục (kgf/cm2) Độ nén vòng(kgf) 3.84 21.64 4.30 22.40 3.90 21.70 4.41 22.51 4.46 22.49 4.38 21.79 TB 4.2 22.08 Hi-pHase 7.5kg khơng tinh bột STT Độ bục (kgf/cm2) Độ nén vòng(kgf) 3.46 18.79 3.29 18.54 3.83 17.91 3.55 18.89 3.48 18.28 3.39 18.17 TB 3.5 18.43 STT Độ bục (kgf/cm2) Độ nén vòng(kgf) 3.24 18.65 2.83 18.57 2.48 17.63 3.01 18.77 2.93 17.89 3.69 18.23 TB 3.03 18.29 Hi-pHase 6kg 58 Khơng hóa chất STT Độ bục (kgf/cm2) Độ nén vòng(kgf) 2.64 14.94 2.76 14.36 2.87 15.30 2.79 15.20 2.66 15.15 2.83 15.26 TB 2.59 15.04 59 PHỤ LỤC 60 PHỤ LỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Bộ phận xeo ép Tủ sấy Bình hút ẩm Cân định lượng 61 ... Doanh thu vòng 09 năm Cơng ty CP Giấy An Bình triển khai hai dự án lớn: Dự án Nhà Máy Giấy Phú Mỹ: sản xuất giấy carton lớp mặt (testliner) làm bao bì từ nguyên liệu thô giấy phế thải, thu hồi... 150g/m2 - Diện tích giấy handsheet 0.0206 m2 - Khối lượng giấy là: 150 x 0.0206 = 3.09 g Xeo mẫu handsheet - Sau chuẩn bị bột theo thí nghiệm tiến hành làm handsheet - Q trình làm handsheet theo tiêu... Chuẩn bị hóa chất 3.5.1 Pha lỗng hóa chất Phèn nhơm thể rắn pha vào nước khuấy trộn que khuấy nồng độ 15% Khuấy đến phèn tan hết Keo nhựa thông Hi-pHase dạng nhũ tương pha loãng tới nồng độ 10%
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT PHẦN ƯỚT LÊN TÍNH CHẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT PHẦN ƯỚT LÊN TÍNH CHẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay