NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỦ CỦA LOÀI TRÔM TRỒNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC TỈNH NINH THUẬN

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIAO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG KỸ THUẬT KHAI THÁC MỦ CỦA LỒI TRƠM TRỒNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN Họ tên sinh viên: Lê Văn Giang Ngành: Lâm nghiệp Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 07/2010 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG KỸ THUẬT KHAI THÁC MỦ CỦA LOÀI TRÔM TRỒNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN LÊ VĂN GIANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: ThạcTrương Văn Vinh Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cám ơn tới Ba Mẹ người thân gia đình, người sinh thành, nuôi dưỡng động viên thời gian học tập suốt đời Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến:  Quý Thầy, Cô giáo Khoa Lâm nghiệp quý Thầy, Cô giáo Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trườngĐặc biệt chân thành cám ơn Thầy Trương Văn Vinh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài  Xin chân thành cám ơn tập thể Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thu thập số liệu ngoại nghiệp tài liệu liên quan đến đề tài  Cám ơn bạn bè động viên giúp đỡ thời gian làm đề tài thời gian học tập trường  Do thời gian thực đề tài có hạn trình độ chun mơn hạn chế, nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận xét, đóng góp ý kiến q Thầy, Cơ giáo bạn bè để đề tài hoàn thiện  Xin chân thành cám ơn! Tp.HCM, tháng 07 năm 2010 Sinh viên: Lê Văn Giang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, tăng trưởng kỹ thuật khai thác mủ loài trôm trồng huyện Ninh Phướctỉnh Ninh Thuận” tiến hành xã Phước Nam huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, thời gian từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn: ThS Trương Văn Vinh * Mục tiêu đề tài là: - Bước đầu đánh giá sinh trưởng phát triển lồi trơm (Sterculia foetida L.) vùng đất núi đá ven biển - Thiết lập xây dựng mô hình sinh trưởng tăng trưởng rừng trơm trồng, mơ hình tốn biểu thị tốt quy luật sinh trưởng, tăng trưởng tiêu sinh trưởng rừng trôm trồng - Đánh giá kỹ thuật khai thác sản lượng mủ trôm khu vực nghiên cứu - Sử dụng phần mềm Excel 2003 Statgraphics Plus 3.0 để xử lý số liệu phân tích phương sai * Kết thu đề tài bao gồm: - Phân bố số theo chiều cao vút có dạng đỉnh, phạm vi biến động nhỏ (từ – 5) - Phân bố số theo cấp đường kính D1.3 khơng tn theo quy luật rõ ràng, phạm vi biến động (từ – 20.1) - Phân bố số theo cấp đường kính tán DTbq khơng tn theo quy luật nào, điều đánh giá kỹ thuật trồng biện pháp chăm sóc chưa hiệu - Kỹ thuật khai thác mủ sản lượng mủ trôm người dân huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Tóm tắt ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Những đóng góp đề tài 1.4 Phạm vi giới hạn đề tài nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm tăng trưởng sinh trưởng 2.2 Nghiên cứu sinh trưởng tăng trưởng rừng giới 2.3 Nghiên cứu sinh trưởng tăng trưởng rừng Việt Nam Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 12 3.1.1 Giới thiệu tổng quát trôm 12 3.1.2 Kỹ thuật gieo ươm trồng chăm sóc trôm 15 3.2 Đặc điểm điều kiện tư nhiên khu vực nghiên cứu 17 3.2.1 Vị trí địa lý 17 3.2.2 Địa hình 17 3.2.3 Khí hậu, thuỷ văn 18 3.2.4 Đất 18 3.2.5 Thổ dưỡng 19 3.2.6 Thảm thực vật 19 3.2.7 Tài nguyên 19 iv 3.2.8 Tình hình giao thơng 20 3.2.9 Tình hình kinh tế xã hội 21 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Nội dung nghiên cứu 24 4.1.1 Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng Trơm thông qua quy luật phân bố tiêu sinh trưởng 24 4.1.2 Nghiên cứu sinh trưởng tiêu sinh trưởng theo tuổi thơng qua phương trình tương quan 24 4.1.3 Nghiên cứu tăng trưởng 24 4.1.4 Đánh giá kỹ thuật khai thác mủ trôm 24 4.2 Phương pháp nghiên cứu 25 4.2.1 Ngoại nghiệp 25 4.2.2 Nội nghiệp 25 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 5.1 Quy luật phân bố số theo số tiêu tăng trưởng 30 5.1.1 Quy luật phân bố theo chiều cao (N/H) rừng trôm Phước Dinh - Ninh Phước 30 5.1.2 Phân bố số theo đường kính (N/D1.3) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 33 5.1.3 phân bố theo đường kính tán (N/DT) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 37 5.2 Q trình sinh trưởng lồi trơm trồng Phước Dinh - Ninh Phước 40 5.2.1 Quá trình sinh trưởng chiều cao (Hvn) rừng trơm Phước Dinh – Ninh Phước 41 5.2.2 Quy luật sinh trưởng đường kính (D1.3) rừng trơm Phước Dinh – Ninh Phước 43 5.2.3 Quy luật sinh trưởng chiều cao (Hvn) đường kính (D1.3) rừng trôm 44 5.3 Đặc diểm tăng trưởng rừng trôm trồng Ninh PhướcNinh Thuận 46 v 5.3.1 Tăng trưởng đường kính (id1.3) lồi trơm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 46 5.3.2 Tăng trưởng chiều cao (ihvn) trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 47 5.4 Kỹ thuật khai thác mủ trôm sản lượng mủ trôm thu người dân Phước Dinh – Ninh Phước 48 Chương KẾT LUẬN TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 51 6.2 Tồn kiến nghị 52 TÀI LIÊU THAM KHẢO 54 PHỤ BIỂU vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m, cm D1,3_tn Đường kính 1,3 m thực nghiệm D1,3_lt Đường kính 1,3 m tính theo lý thuyết H Chiều cao cây, m Hvn Chiều cao vút ngọn, m H_tn Chiều cao thực nghiệm, m H_lt Chiều cao lý thuyết, m log Logarit thập phân (cơ số 10) ln Logarit tự nhiên (cơ số e) P Mức ý nghĩa (xác suất) 5.1 Số hiệu bảng hay hình theo chương r Hệ số tương quan R Biên độ biến động R2 Hệ số xác định mức độ tương quan S Độ lệch tiêu chuẩn S2 Phương sai mẫu SK Hệ số biểu thị cho độ lệch phân bố SY-X Sai số phương trình hồi quy vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG 3.2 Kê khai dân số toàn huyện ninh phước 22 Bảng 5.1 Phân bố N/H rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 31 Bảng 5.2 Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1.3) lồi Trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 34 Bảng 5.3 Bảng phân bố theo cấp đường kính tán (N/DT) 37 Hình 5.3 Biểu đồ phân bố số theo đường kính tán (N/DT) 38 Bảng 5.4 Tương quan tuổi (A) chiều cao (Hvn) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 42 Bảng 5.5 Tương quan đường kính (D1.3) tuổi (A) rừng trơm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 43 Bảng 5.6 Tương quan đường kính (D1.3) chiều cao (Hvn) trồng Phước Dinh – Ninh Phước 45 Bảng 5.7 Tăng trưởng đường kính (id1.3) rừng Trơm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 46 Bảng 5.8 Tăng trưởng chiều cao (ihvn) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 47 Bảng 5.9 Sản lượng mủ trôm thu năm 2009 Phước Dinh – Ninh Phước 49 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Một số hình ảnh minh họa khu vực nghiên cứu 12 Hình 5.1 Đường biểu diễn phân bố số (N) theo chiều cao (Hvn) rừng trôm trồng Phước Dinh 32 Hình 5.2 Biểu đồ phân bố theo đường kính (N/D1.3) lồi trơm trồng Phước Dinh–NinhPhước Error! Bookmark not defined Hình 5.3 Biểu đồ phân bố số theo đường kính tán (N/DT) 38 Hình 5.4 Biểu đồ phân bố biểu diễn tương quan chiều cao (Hvn) tuổi (A) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 42 Hình 5.5 Biểu đồ biểu diển mối tương quan tuổi (A) đường kính (D1.3) trồng Phước Dinh – Ninh Phước 44 Hình 5.6 Biểu diễn tương quan đường kính (D1.3) chiều cao (Hvn) trồng Phước Dinh – Ninh Phước 45 Hình 5.7 Đường biểu diển tăng trưởng đường kính (id1.3) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 47 Hình 5.8 Đường biểu diễn tăng trưởng chiều cao (ihvn) rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước 48 Hình 5.9 Biểu đồ biểu diễn sản lượng mủ trôm năm 2009 50 ix H = exp(2.75062 - 5.69123/A), với r = 0.99 + Quy luật tương quan đường kính rừng trơm D = exp(3.83956 - 5.10231/A), với r = 0.99 + Quy luật tương quan chiều cao với đường kính rừng trơm H=-13.74+6.76LnD1.3, với r = 0.99 * Đặc điểm tăng trưởng rừng trơm + Lượng tăng trưởng đường kính trôm khu vực nghiên cứu cho thấy từ đường kính tăng nhanh tuổi – giảm dần từ tuổi 10 – 12 Do kỹ thuật khai thác mủ mức làm cho đường kính tuổi lớn giảm dần + Lượng tăng trưởng chiều cao trôm khu vực nghiên cứu cho thấy chiều cao tăng nhanh độ tuổi – giảm dần từ tuổi 10 – 12 Do ảnh hưởng việc khai thác mủ làm hạn chế phát triển chiều cao * Kỹ thuật khai thác sản lượng mủ Biết kỹ thuật khai thác mủ trôm thông dụng ngày người dân khu vực nghiên cứu dùng búa đục đục vào vỏ 20 x 20mm sâu vừa tới tầng gỗ Thường lấy mủ nhiều vào tháng từ tháng – 2, tháng – 5, tháng 11 – 12 (âm lịch, tránh mưa) Trong lần đục trung bình bắt đầu khai thác cho khoản – 3gam/lần đục Cây thành thục bình quân đục 10 -15 lỗ, cho mủ khoản – 1.5 kg/lần đục 6.2 Tồn kiến nghị Từ kết nghiên cứu kết luận nêu rừng trôm trồng Phước Dinh – Ninh Phước, đề xuất số ý kiến sau: - Tăng cường công tác quản lý tạo điều kiện hướng dẫn người dân vùng chăm sóc ni dưỡng rừng trơm ngày tốt Cần có kế hoạch cụ thể để phổ biến thời gian trồng khai thác mủ cách hợp lý cho người dân khu vực nhằm đảm bảo đời sống kinh tế cho người dân 52 - Trơm lồi có giá mặt kinh tế Đặt biệt có khả thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt đất đai nghèo nàng nơi Ngồi trơm xem có giá trị phòng hộ môi trường (phủ xanh đồi trọc) Giá trị kinh tế mà trôm mang lại khai thác mủ "Gôm" nên cần có kỹ thuật khai thác mủ hợp lý để rừng trôm phát triển cách bền vững - Để tạo thành vùng rừng nguyên liệu, chuyên khai thác trôm để lấy “Gôm” cách ổn định lâu dài cho ngưòi dân vùng ven rừng xã Phước Dinh - huyện Ninh Phước đặc biệt phủ xanh vùng rừng núi đá, góp phần quan trọng việc phòng hộ mơi trường vùng ven biển Cần thiết phải nhanh chóng đẩy mạnh việc trồng rừng trôm (Sterculia foetida L.), Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước cần có giải pháp giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật, thường xuên bám sát theo dõi quy trình trồng, chăm sóc khai thác để cánh rừng trơm ngày phát triển mạnh, đạt hiệu kinh tế chức phòng hộ rừng trơm - Cháy rừng làm thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng, sinh thái môi trường nơi cư trú nhiều loài động vật Tại khu vực nghiên cứu, điều kiện thời tiết khơ nóng kéo dài, để phòng cháy rừng đạt hiệu cao việc phát dọn vệ sinh rừng vào đầu mùa khô hàng năm việc làm hêt sức cần thiết góp phần vào công tác bảo vệ phát triển rừng 53 TÀI LIÊU THAM KHẢO Ths.Nguyễn Minh Cảnh, Bài giảng Thống kê lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ts Bùi Việt Hải, 2000 Bài giảng thống kê lâm nghiệp - Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thượng Hiền Thực vật đặc sản rừng - Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ts.Giang Văn Thắng, 2001 Giáo trình Điều tra rừng - Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ts Nguyễn Văn Thêm, 1995 Bài giảng Sinh thái rừng - Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Bùi Anh Tuấn, 2002 Nghiên cứu quy luật Sinh trưởng ảnh hưởng diện tích rừng sinh trưởng tới rừng neem (Azidirachta indica Ajuss) sở đề suất số biện pháp kinh doanh Ban quản lý rừng phòng hộ ven Ninh PhướcNinh Thuận Luận án thác sĩ khoa học nông nghiệp Trường ĐHNL, Tp.HCM Nguyễn Xuân Phương 2006, bước đầu tìm hiểu sinh trưởng Trơm trồng vùng núi đá ven biển Ninh PhướcNinh Thuận Luận văn kỹ sư khoa Lâm Nghiệp Trường ĐHNL, Tp.HCM 54 PHỤ BIỂU Tuổi : STT Hvn(m) 6 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Hdc(m) 2.7 2.6 2.2 2.1 2.4 2.2 3.2 3.1 2.8 2.6 3.6 2.9 3.4 3.1 2.1 2.8 2.2 2.8 3.1 3.4 2.4 3.2 3.1 2.1 2.7 2.1 3.6 2.6 2.1 3.3 2.8 3.1 3.4 3.4 2.2 2.9 D1.3(cm) 19.7 19.4 15.6 12.7 25.2 22.0 14.0 17.2 22.3 18.2 21.3 23.9 21.7 21.3 25.2 9.2 15.0 17.8 15.0 21.0 21.0 24.2 21.3 22.0 20.7 15.6 12.7 17.2 15.6 23.2 21.0 15.6 24.5 18.5 20.1 26.8 14.6 29.0 12.4 14.6 20.1 Dt-dt(m) 4.8 4.1 3.7 1.8 4.6 3.6 2.7 1.4 4.3 2.7 4.2 4.1 4.5 4.1 4.8 1.7 3.8 2.9 3.7 2.8 4.7 2.9 1.7 4.2 1.9 1.3 1.5 1.8 2.1 4.1 1.5 1.2 4.2 3.6 2.5 4.6 1.3 5.2 1.4 1.8 4.2 Dt-nb(m) 3.1 2.7 3.6 3 2.1 2.7 3.5 2.2 3.3 3.1 2.1 2.4 2.3 4.3 2.1 3.2 2.5 4.3 4.7 1.4 3.5 3.3 2.7 3.1 3.3 3.3 3 2.2 3.5 3.3 3.2 2.8 Dtbq(m) 3.4 3.6 3.2 2.7 3.8 3.3 2.4 3.2 3.5 3.1 3.2 3.7 3.8 3.1 3.6 2.4 3.6 2.9 3.6 3.6 3.2 2.8 2.7 2.3 2.1 1.9 2.6 3.7 2.4 2.1 3.6 2.9 3.8 2.3 4.2 2.1 2.4 3.1 42 43 44 45 Tuổi: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3.2 3.6 Hvn(m) 6 5 7 7 8 5 5 7 Hdc(m) 2.7 2.6 2.2 2.1 2.4 2.2 3.2 3.1 2.8 2.6 3.6 2.9 3.4 3.1 2.1 2.8 2.2 2.8 3.1 3.4 2.4 3.2 3.1 2.1 2.7 2.1 3.6 2.6 2.1 3.3 18.8 12.1 29.3 11.1 D1.3(cm) 19.7 19.4 15.6 12.7 25.2 22.0 14.0 17.2 22.3 18.2 21.3 23.9 21.7 21.3 25.2 9.2 15.0 17.8 15.0 21.0 21.0 24.2 21.3 22.0 20.7 15.6 12.7 17.2 15.6 23.2 21.0 15.6 24.5 4.3 1.7 5.3 2.9 Dt-dt(m) 4.8 4.1 3.7 1.8 4.6 3.6 2.7 1.4 4.3 2.7 4.2 4.1 4.5 4.1 4.8 1.7 3.8 2.9 3.7 2.8 4.7 2.9 1.7 4.2 1.9 1.3 1.5 1.8 2.1 4.1 1.5 1.2 4.2 2.5 3.9 3.3 1.7 Dt-nb(m) 3.1 2.7 3.6 3 2.1 2.7 3.5 2.2 3.3 3.1 2.1 2.4 2.3 4.3 2.1 3.2 2.5 4.3 4.7 1.4 3.5 3.3 2.7 3.1 3.3 3.3 3 3.4 2.8 4.3 2.3 Dtbq(m) 3.4 3.6 3.2 2.7 3.8 3.3 2.4 3.2 3.5 3.1 3.2 3.7 3.8 3.1 3.6 2.4 3.6 2.9 3.6 3.6 3.2 2.8 2.7 2.3 2.1 1.9 2.6 3.7 2.4 2.1 3.6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Tuổi: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 5 7 D1.3(cm) 21.7 30.6 29.6 18.2 20.7 29.6 30.6 25.5 23.9 21.3 22.0 25.8 26.4 23.9 28.3 20.4 30.3 31.5 30.3 22.6 23.2 29.9 27.7 20.4 2.8 3.1 3.4 3.4 2.2 2.9 3.2 3.6 18.5 20.1 26.8 14.6 29.0 12.4 14.6 20.1 18.8 12.1 29.3 11.1 Hvn(m) 9 7 9 8 9 8 9 8 Hdc(m) 3.5 4.0 4.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 2.5 3.0 3.5 3.0 2.5 3.0 3.5 2.0 2.0 3.6 2.5 4.6 1.3 5.2 1.4 1.8 4.2 4.3 1.7 5.3 2.9 2.2 3.5 3.3 3.2 2.8 2.5 3.9 3.3 1.7 2.9 3.8 2.3 4.2 2.1 2.4 3.1 3.4 2.8 4.3 2.3 Dt-dt(m) 4.2 5.5 5.2 3.8 4.6 5.4 6.2 4.7 4.2 4.9 5.3 2.7 5.3 5.2 6.1 6.3 4.2 4.5 5.1 Dt-nb(m) 3.4 5.5 2.6 4.4 3.7 3.4 3.3 4.1 6.7 5.1 2.6 4.5 4.9 3.6 2.5 5.2 2.3 Dtbq(m) 3.8 5.5 5.1 2.9 3.6 5.2 5.3 4.2 3.8 4.1 4.7 4.7 4.5 5.2 3.9 5.3 5.5 5.6 3.9 3.5 3.5 4.1 3.7 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Tuổi: 10 STT 10 11 12 23.9 29.0 22.0 26.1 22.6 26.4 23.6 24.5 25.8 29.9 26.8 23.9 29.3 26.4 28.0 25.8 23.6 20.7 29.3 25.5 30.6 29.6 21.7 8 8 9 8 8 8 9 Hvn (m) 8 8 8 8 10 Hdc (m) 3.7 2.8 3.3 3.5 3.2 3.7 2.6 2.9 2.7 3.1 3.3 4.1 2.5 3.0 2.0 2.5 2.5 3.0 2.7 3.5 3.5 3.0 2.5 2.0 2.5 2.5 3.5 3.0 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 D1.3(cm) 29.6 27.4 29.6 28.0 29.9 25.8 19.1 24.8 30.6 28.0 24.2 32.5 4.7 5.6 2.7 5.1 5.4 4.6 3.1 5.2 6.3 4 6.2 5.6 3.8 3.4 4.7 5.4 4.5 6.2 5.1 DTdt(m) 5.2 3.7 5.1 4.8 6.2 5.4 4.8 4.4 5.6 5.2 3.8 2.5 4.8 2.5 2.5 3.8 3.7 4.4 4.9 4.2 3.8 4 3.6 1.5 4.8 4.7 4.2 5.3 2.2 DTnb(m) 4.2 4.9 4.7 4.6 4.6 3.4 3.2 4.4 4 3.6 5.2 2.6 3.8 3.5 4.6 3.8 3.4 4.8 5.6 4.5 3.5 5.2 4.7 3.9 3.5 3.1 5.1 4.6 5.2 5.2 3.1 DTbq(m) 4.7 4.3 4.9 4.4 5.4 4.1 3.8 4.6 3.9 6.5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 12 8 9 11 9 8 10 9 11 8 8 11 10 8 11 2.9 3.4 4.4 3.7 3.9 3.2 3.5 3.8 2.7 3.6 3.6 3.3 3.5 3.2 2.9 2.6 2.9 4.1 3.7 4.3 4.5 3.8 2.7 3.1 2.7 3.8 3.4 3.2 3.2 3.6 3.8 3.1 2.7 3.1 27.1 29.0 33.1 28.7 27.7 24.2 27.1 32.2 28.0 29.6 33.8 30.3 29.0 25.2 26.4 28.3 28.3 29.9 27.1 30.3 25.2 21.3 30.3 29.6 23.9 31.2 30.3 26.1 31.2 23.6 24.8 29.0 29.6 23.9 4.2 5.7 7.5 6.2 5.9 6.2 5.9 6.8 5.9 7.1 7.4 6.3 6.2 4.9 5.2 7.3 6.7 4.8 6.7 5.6 4.8 7.1 5.2 3.7 6.2 5.6 7.5 4.3 4.6 5.9 6.1 5 6.9 6.5 5.2 4.3 2.4 4.9 6.6 4.7 5.5 6.4 4.5 3.8 3.9 3.3 4.7 4.6 6.1 3.6 5.5 7.4 4.3 5.4 3.8 5.9 3.5 3.2 4.9 4.1 4.6 6.3 5.7 5.1 4.3 5.4 6.7 5.3 6.3 6.9 5.5 5.4 4.4 4.6 5.3 5.7 4.7 6.4 4.6 4.4 6.3 6.3 6.5 5.8 4.7 6.7 3.9 3.9 5.4 5.1 Tuổi:12 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 H vn(m) 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 12 10 10 12 10 11 10 11 11 Hdc (m) 5 4 5 6 5 5 5 D1.3(cm) 32.8 29.0 28.3 25.5 35.7 32.2 26.8 29.9 27.1 30.9 34.1 32.8 30.9 34.1 34.7 28.3 27.7 30.6 27.7 33.8 29.6 31.8 29.3 34.7 33.4 28.3 25.5 28.3 28.3 33.1 30.9 28.3 34.1 28.0 29.6 33.4 27.4 35.0 25.2 DTdt(m) DTnb(m) DTbq(m) 7.6 6.4 6.2 4.2 5.2 5.7 4.9 5.3 4.5 5.1 4.8 8.2 6.4 7.3 5.9 7.9 6.9 4.7 3.7 4.2 4.2 5.1 5.7 8.5 7.1 4.6 6.6 5.6 6.7 7.5 7.1 8.7 4.7 6.7 6.8 7.4 4.7 3.5 4.1 4.1 4.5 4.3 4.7 5.5 5.1 4.5 4.9 4.7 7.5 6.7 7.1 7.6 6.8 7.2 7.8 6.8 7.3 5.3 6.5 5.9 6.2 7.2 6.7 4.3 3.9 4.1 4.3 5.3 4.8 4.7 5.3 6.7 7.5 7.1 5.9 7.9 6.9 3.7 4.3 6.8 7.4 7.1 4.6 5.6 5.1 6.1 7.3 6.7 6.4 8.2 7.3 3.2 5.6 4.4 5.9 7.9 6.9 4.6 3.8 4.2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 10 9 10 10 10 10 4 4 27.4 22.0 29.6 24.8 32.2 23.9 32.8 27.7 28.3 30.6 2.3 6.3 4.3 1.8 6.8 2.9 7.2 3.4 3.9 5.9 7.9 6.9 6.8 7.6 5.1 7.4 5.3 4.1 7.1 5.6 4.3 7.2 7.3 4.2 4.6 Phụ biểu Tuổi 12 Tuổi 10 D1,3 D1,3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 29.93 0.4632705 29.617834 28.343949 3.2428933 10.52 0.5739866 0.1687761 13.694268 21.974522 35.66879 1466.5605 49 0.9314677 Hvn Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance 27.928552 0.4526512 28.343949 29.617834 3.0700296 9.4250818 Kurtosis 0.4105058 0.5788191 14.649682 19.10828 33.757962 1284.7134 46 0.9116862 Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Hvn (m) 9.5 0.170289 10 10 1.1920228 1.42 0.6783365 0.0755304 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance 8.73 0.1707518 8.5 1.1580948 1.3411836 Kurtosis 0.5517848 Skewness Range Minimum 0.9610081 Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 12 467 49 0.3423889 D tbq Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.3623533 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance 5.19 0.14 5.05 5.4 0.92 0.86 Kurtosis -0.97 Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.35 3.2 3.8 238.8 46 Tuổi Tuổi D1,3 D1.3(cm) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 25.73 0.5163744 25.796178 23.88535 3.5 12.5 1.1069932 0.1178251 13.375796 18.2 31.5 1209.2357 47 1.0394076 Hvn Mean Standard Error Median Mode 12 401.5 46 0.3439117 Dtbq 5.8979592 0.1802184 6.7 1.2615285 1.5914541 1.6873777 0.2721203 3.4 7.4 289 49 Kurtosis Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.27 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance 19.1 0.7 19.7 15.6 4.7 22.4 Kurtosis -0.5 Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.1 20.1 9.2 29.3 859.9 45 1.4 Hvn 7.98 0.1271962 8 Mean Standard Error Median Mode 6.2 0.1766378 Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.8720132 0.760407 0.2297981 0.5741299 375 47 0.2560327 D tbq Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 1.1849221 1.4040404 1.1667134 0.0240036 4 280 45 0.35599 D tbq 4.32 0.12 4.2 5.2 0.82 0.67 -1.13 -0.08 2.6 5.6 203.1 47 0.24 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 3.06 0.09 3.1 3.6 0.6 0.36 -0.84 -0.02 2.3 4.3 137.6 45 0.18 Tuổi D1.3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Hvn 13.1 0.3 13.1 12.4 1.9 3.7 -0.4 0.3 9.6 17.5 640.8 49 0.6 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 3.714286 0.092214 4 0.645497 0.416667 -0.64385 0.346096 182 49 0.185408 Dtbq Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 1.8 0.1 1.7 1.7 0.5 0.2 -0.2 0.5 1.9 1.2 3.1 90.1 49 0.1 Tương quan chiều cao Hvn đường kính D1.3 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.996774 R Square 0.993559 Adjusted R Square 0.991412 Standard Error 0.214719 Observations ANOVA df Regression Residual Total Intercept X Variable 1 SS 21.33562 0.138313 21.47394 Coefficients -13.739 6.76534 Standard Error 0.979698 0.31449 MS 21.33562 0.046104 F 462.7696 Significance F 0.000219814 t Stat -14.0238 21.51208 P-value 0.000785 0.00022 Lower 95% -16.85688441 5.764491803 Upper 95% -10.6212 7.766189 Tương quan đường kính D1.3 tuổi D = exp(3.83956 - 5.10231/A) Y = exp(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3.83956 0.0419465 91.5346 0.0000 Slope -5.10231 0.267608 -19.0664 0.0003 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue Model 0.461373 0.461373 363.53 0.0003 Residual 0.00380747 0.00126916 Total (Corr.) 0.465181 Correlation Coefficient = -0.995899 R-squared = 99.1815 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.9087 percent Standard Error of Est = 0.0356252 Mean absolute error = 0.0213414 Durbin-Watson statistic = 3.05308 (P=0.0061) Lag residual autocorrelation = -0.559099 The StatAdvisor The output shows the results of fitting an S-curve model model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = exp(3.83956 - 5.10231/A) Tương quan chiều cao Hvn Tuổi Regression Analysis - S-curve model: Y = exp(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value - Intercept 2.75062 0.0399901 68.7825 0.0000 Slope -5.69123 0.255126 -22.3075 0.0002 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio PValue Model 0.574024 0.574024 497.63 0.0002 Residual 0.00346057 0.00115352 Total (Corr.) 0.577484 Correlation Coefficient = -0.996999 R-squared = 99.4008 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.201 percent Standard Error of Est = 0.0339636 Mean absolute error = 0.0250803 Durbin-Watson statistic = 1.59881 (P=0.0817) Lag residual autocorrelation = 0.0550886 The StatAdvisor The output shows the results of fitting an S-curve model model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = exp(2.75062 - 5.69123/A) ... TRƯỞNG VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỦ CỦA LỒI TRƠM TRỒNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN LÊ VĂN GIANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Thạc... bạn bè để đề tài hoàn thiện  Xin chân thành cám ơn! Tp.HCM, tháng 07 năm 2010 Sinh viên: Lê Văn Giang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, tăng trưởng kỹ thuật khai thác... giá cho nghiên cứu sinh trưởng rừng sau 2.3 Nghiên cứu sinh trưởng tăng trưởng rừng Việt Nam Theo Giang Văn Thắng (2003), tăng trưởng rừng biểu thị nhân tố sinh trưởng hiệu số chúng vào thời điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỦ CỦA LOÀI TRÔM TRỒNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC TỈNH NINH THUẬN , NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, TĂNG TRƯỞNG VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỦ CỦA LOÀI TRÔM TRỒNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC TỈNH NINH THUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay