KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM GHẾ 970 CHAIR TẠI CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG

80 1 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THÌN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM GHẾ 970 CHAIR TẠI CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THÌN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM GHẾ 970 CHAIR TẠI CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG Ngành : Chế biến lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : PGS.TS Đặng Đình Bơi Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 i CẢM TẠ Xin chân thành gởi lời cảm ơn tới: Ba mẹ nuôi dưỡng ,dạy bảo đứng bên cạnh động viên Tồn thể thầy trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thầy khoa Lâm Nghiệp Thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản đỡ thời gian thực đề tài Ban lãnh đạo tồn thể anh chi em Cơng ty CP Gỗ Minh Dương tạo điều kiện cho thời gian thực tập tốt nghiệp Công ty Tồn thể bạn lớp DH06CB tận tình giúp đỡ thời gian vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh tháng năm 2010 Lê Thị Thìn ii TĨM TẮT Như biết ngành cơng nghiệp gỗ phát triển mạnh mẽ năm gần Quy trình cơng nghệ chế biến đồ gỗ cải tiến nhằm nâng cao hiệu chất lượng cho sản phẩm gỗ Ngoài việc tạo sản phẩm bền yếu tố thẩm mỹ quan trọng quan tâm, việc trang sức cho sản phẩm đồ mộc quam trọng.Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Khảo sát quy trình cơng nghệ trang sức bề mặt sản phẩm ghế 970 chair Công ty CP gỗ Minh Dương “ Đề tài tiến hành CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG Địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiên từ 10/03/2010 đến 28/05/2010 Để góp phần nâng cao hiệu sản xuất nhà máy, đề tài tiến hành theo dõi công đoạn trang sức sơn phủ bề mặt gỗ tự nhiên sản phẩm mộc Phương pháp khảo sát tiến hành rút mẫu cách ngẫu nhiên, độc lập, để đảm bảo tính khách quan khâu cơng nghệ tơi tiến hành khảo sát lặp lại ba lần, lần 30 mẫu Kết theo dõi cho thấy: tỷ lệ khuyết tật công đoạn kiểm tra xử lý bề mặt ván chiếm tỷ lệ cao 17,78% định mức sử dụng sơn thực tế so với đinh mức công ty đưa Kết khảo sát tài liệu tham khảo phục vụ cho việc theo dõi trình trang sức bề mặt sản phẩm nhà máy iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng ix LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG : MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu – Mục đích nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài CHƯƠNG : TỔNG QUAN 2.1 Khái quát tình hình trang sức bề mặt vật liệu gỗ 2.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần gỗ Minh Dương 2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 10 2.4 Cơ cấu lao động sản xuất công ty 12 2.5 Tình hình sản xuất cơng ty 12 2.5.1 Ngun liệu 12 2.5.2 Vật liệu trang sức 13 2.5.3 Dây chuyền công nghệ sơn 13 2.5.4 Một số sản phẩm sản xuất công ty 16 2.6 Khách hàng công ty 17 iv CHƯƠNG : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu 18 3.2 Phương pháp khảo sát 19 3.3 Cơ sở lý luận 22 3.4 Một số yêu cầu cần thiết trang sức sản phẩm mộc 24 3.4.1 Những yêu cầu ván ( gỗ tự nhiên) 24 3.4.2 Yêu cầu chất phủ tạo màng 25 CHƯƠNG : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Sản phẩm khảo sát 27 4.2 Vật liệu trang sức bề mặt 28 4.3 Thiết bị trang sức mặt sản phẩm 29 4.4 Quy trình trang sức bề mặt sản phẩm nhà máy 30 4.4.1 Kiểm tra xử lý bề mặt 30 4.4.2 Lau màu ( filler) 34 4.4.3 Sơn lót ( sealer) 37 4.4.4 Chà nhám 40 4.4.5 Stain màu 41 4.4.6 Sơn bóng ( Top coat) 41 4.4.7 Ráp 44 4.4.8 Đóng gói sản phẩm 44 CHƯƠNG : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phần SL : Số lượng DT : Diện tích GĐ – PGĐ : Giám đốc – phó giám đốc HCNS : Hành nhân CB- CNV : cán - công nhân viên TNHH : trách nhiệm hữu hạn ĐM : Định mức QC : quản lý chất lượng vi DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 : Cơng ty cổ phần gỗ Minh Dương Hình 2.2 : Mơ hình sơ đồ xưởng Cơng ty Minh Dương Hình 2.3 : Biểu đồ thể doanh thu qua năm Hình 2.4 : Biểu đồ thể tỉ lệ doanh thu theo thị trường 10 Hình 2.5 : Sơ đồ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần gỗ Minh Dương 11 Hình 2.6: Buồng sơn nằm tự động 14 Hình 2.7 : Buồng sơn tĩnh điện 14 Hình 2.8 : Boole sơn 15 Hình 2.9 : Chuyền sơn tĩnh điện 15 Hình 2.10 : Nội thất phòng ngủ 16 Hình 2.11 : Nội thất phòng ngủ 17 Hình 3.1: Quá trình bay dung môi 24 Hình 4.1 : Sản phẩm 970 chair 27 Hình 4.2 : Cấu tạo súng phun 29 Hình 4.3 : Quy trình sơn phủ bề mặt sản phẩm ghế 970 chair 30 Hình 4.4: Biểu đồ thể tỷ lệ trung bình khuyết tật sau lần khảo sát 33 Hình 4.5: Chi tiết bị mắt đen 34 Hình 4.6: Biểu đồ thể tỷ lệ trung bình khuyết tật sau lần khảo sát 36 Hình 4.7: Chi tiết bị móp cạnh 36 Hình 4.8: Biểu đồ thể tỷ lệ khuyết tật sau lần chà nhám 39 Hình 4.9: Chi tiết bị cháy nhám 39 Hình 4.10: Chi tiết bị xù lơng gỗ 40 Hình 4.11: Biểu đồ thể tỷ lệ khuyết tật sau lần khảo sát 43 Hình 4.12: Chi tiết bị hở mối ghép 44 Hình 4.13 : Biểu đồ thể tỷ lệ khuyết tật qua khâu công nghệ 45 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 : Công ty Minh Dương Bảng 2.2 : Chi nhánh Tam Bình Bảng 4.1: Bảng quy cách kích thước chi tiết 27 Bảng 4.2 : Bảng bước quy trình cơng nghệ sơn-vernis ghế 970 chair 28 Bảng 4.3 : Thông số kỹ thuật thiết bị sơn 29 Bảng 4.4 : Bảng tỷ lệ khuyết tật công đoạn xử lý bề mặt ( khảo sát lần 1) 32 Bảng 4.5 : Bảng tỷ lệ khuyết tật công đoạn xử lý bề mặt ( khảo sát lần 2) 32 Bảng 4.6 : Bảng tỷ lệ khuyết tật công đoạn xử lý bề mặt ( khảo sát lần ) 33 Bảng 4.7 : Bảng trung bình tỷ lệ khuyết tật sau lần khảo sát 33 Bảng 4.8: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau công đoạn filler ( khảo sát lần 1) 34 Bảng 4.9 : Bảng tỷ lệ khuyết tật sau công đoạn filler ( khảo sát lần ) 35 Bảng 4.10 : Bảng tỷ lệ khuyết tật sau công đoạn filler ( khảo sát lần 3) 35 Bảng 4.11 : Bảng trung bình tỷ lệ khuyết tật sau lần khảo sát 35 Bảng 4.12: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau cơng đoạn sơn lót ( khảo sát lần 1) 37 Bảng 4.13: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau cơng đoạn sơn lót ( khảo sát lần ) 38 Bảng 4.14: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau sơn lót ( khảo sát lần 3) 38 Bảng 4.15: Bảng trung bình tỷ lệ khuyết tật sau lần khảo sát 39 Bảng 4.16: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau cơng đoạn sơn bóng ( khảo sát lần 1) 42 Bảng 4.17: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau công đoạn sơn bóng ( khảo sát lần ) 42 Bảng 4.18: Bảng tỷ lệ khuyết tật sau cơng đoạn sơn bóng ( khảo sát lần 3) 43 Bảng 4.19: Bảng trung bình tỷ lệ khuyết tật sau lần khảo sát 43 Bảng 4.20 : Bảng tỷ lệ hỏng trung bình khâu công nghệ 45 Bảng 4.21 : Bảng kết đinh mức sơn qua lần khảo sát 45 Bảng 4.22 : Bảng so sánh kết khảo sát thực tế với định mức công ty 46 Bảng 4.23 : Bảng khuyết tật cách khắc phục 46 viii LỜI MỞ ĐẦU Khi xã hội phát triển ngày cao nhu cầu người vấn đề ăn mặc không đơn giản ăn no mặc ấm, mà phải ăn ngon mặc đẹp, nhà phải cải thiện , nhu cầu trang trí nội thất nhà cửa tăng cao Các sản phẩm đa dạng đến ngành cơng nghiệp đời khơng ngồi mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu người, ngành cơng nghiệp chế biến gỗ nói riêng đóng vai trò quan trọng đáp ứng cho người nhu cầu xây dựng, nhà ở, trang trí nội thất Hiện nay, giới với tìm tòi nghiên cứu người tạo loại nguyên liệu nhằm thay cho sản phẩm gỗ, bối cảnh tình hình nguyên liệu gỗ khan Mặc dù ngành công nghiệp nguyên liệu phát triển mạnh mẽ khơng có loại vật liệu thay hiệu màu sắc tự nhiên, vân thớ đẹp đặc biệt thân thiện với môi trường … sản phẩm gỗ mang lại Để tạo sản phẩm mộc hoàn thiện có giá trị cao cần đặc biệt quan tâm đến khâu cơng nghệ sản xuất nó, khâu trang sức sản phẩm ( sản phẩm xuất sang thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật …) khâu vô quan trọng Do để taọ sản phẩm đạt chất lượng cao xuất hiệu việc tồn dạng khuyết tật bề mặt sản phẩm q trình trang sức khơng cho phép Được phân công khoa Lâm Nghiệp, trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, với hướng dẫn PGS.TS Đặng Đình Bơi, tơi tiến hành thực đề tài:”Khảo sát quy trình cơng nghệ trang sức bề mặt sản phẩm 970 chair công ty CP gỗ Minh Dương ” với hy vọng giúp cho việc lựa chọn nguyên vật liệu, tìm ix PHỤ LỤC Khảo sát dạng khuyết tật công đoạn kiểm tra xử lý bề mặt sản phẩm ( sau công đoạn chà nhám #120- #240) : Nguyên liệu : Gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 30 mẫu Khảo sát lần1 : Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau STT Tên chi tiết Số chi Tỷ lệ tiết khuyết tật khuyết tật (%) Chân trước 26,67 Kiềng 6,67 Chân sau 16,67 10 15 Kiềng Trung bình Các dạng khuyết tật Xù lơng gỗ, mắt chết, trầy, móp Trầy,xước Xù lơng gỗ , móp, mắt gỗ Xù lơng gỗ Khảo sát lần : Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau Số chi Tỷ lệ tiết khuyết tật khuyết tật (P %) STT Tên chi tiết Chân trước 30 Kiềng 10 Chân sau 23,33 Kiềng 16,67 Trung bình 20 Các dạng khuyết tật Trầy, móp, vác cạnh Trầy,xước Xù lơng gỗ , nứt cạnh Xù lơng gỗ, móp Khảo sát lần : Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau Số chi Tỷ lệ tiết khuyết tật khuyết tật (%) STT Tên chi tiết Chân trước 23,33 Kiềng 0 Chân sau 30 Kiềng 20 Trung bình 18,33 Các dạng khuyết tật Xù lơng gỗ, mắt chết, trầy Khơng có Xù lơng gỗ , mắt chết ,móp Xù lơng gỗ, nứt tét, xước móp PHỤ LỤC Khảo sát dạng khuyết tật sau công đoạn filler ( lau màu) Nguyên liệu : gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 30 mẫu Khảo sát lần STT Cụm chi tiết Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cụm chân trước 13,33 Cụm chân sau 16,67 Trung bình Các dạng khuyết tật Lau khơng đều, lỗ đinh Trầy móp,hở mối ghép 15 Khảo sát lần STT Cụm chi tiết Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cụm chân trước 20 Cụm chân sau Trung bình 10 15 Các dạng khuyết tật Chà nhám chưa sạch, móp, hở mối ghép Xước, trầy Khảo sát lần STT Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau Trung bình Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) 6,67 13,33 10 Các dạng khuyết tật Xước, móp Lỗ đinh, lau khơng PHỤ LỤC Khảo sát dạng khuyết tật sau cơng đoạn sơn lót ( cơng đoạn sơn sealer) Ngun liệu : gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 30 mẫu Khảo sát lần : STT Cụm chi tiết Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cụm chân trước 23,33 Cụm chân sau 10 Trung bình Các dạng khuyết tật Chảy sơn , vết keo, trầy Trầy,móp, khơ sơn 16,67 Khảo sát lần Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) STT Cụm chi tiết Cụm chân trước 20 Cụm chân sau Trung bình 13,33 16,67 Các dạng khuyết tật Xước, cháy nhám Xước, vết keo Khảo sát lần Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cụm chân trước 10 Cụm chân sau 16,67 STT Cụm chi tiết Trung bình 13,34 Các dạng khuyết tật Chảy sơn, móp, xử lý chưa Nứt ,trầy sơn, vết keo PHỤ LỤC Khảo sát dạng khuyết tật sau cơng đoạn sơn bóng ( cơng đoạn topcoat) Nguyên liệu : gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 30 mẫu Khảo sát lần STT Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau Số chi tiết khuyết tật Trung bình Tỷ lệ khuyết tật (%) 3,33 10 Các dạng khuyết tật Trầy , móp Khơng màu, móp 6,67 Khảo sát lần STT Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau Trung bình Số chi tiết khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) 6,67 3,34 Các dạng khuyết tật Khơng có Trầy , xước Khảo sát lần STT Cụm chi tiết Cụm chân trước Cụm chân sau Trung bình Số chi tiết khuyết tật 1 Tỷ lệ khuyết tật (%) 3,33 3,33 3,33 Các dạng khuyết tật Trầy móp Khơng màu , trầy PHỤ LỤC Khảo sát lượng màu sử dụng công đoạn filler ( công đoạn lau màu) Nguyên liệu : gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 20 mẫu Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng Chân trước 2,95 0,05 Kiềng 3 Chân sau 2,95 0,05 Kiềng 3 5,9 0,1 Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng Chân trước 2,95 0,05 Kiềng 3 Chân sau 2,96 0,04 Kiềng 3 5,91 0,09 Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng Chân trước 2,96 0,04 Kiềng 3 Chân sau 2,97 0,03 Kiềng 3 5,93 0,07 PHỤ LỤC Khảo sát lượng sơn sử dụng cơng đoạn sơn lót ( sealer) Ngun liệu : gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 20 mẫu Khảo sát lần : Phương tiện : Buồng sơn tĩnh điện: Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,2 0,8 2,7 0,3 4,9 1,1 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,2 0,8 2,5 0,5 4,7 1,3 Phương tiện : Súng tay Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Khảo sát lần : (công đoạn sealer) Nguyên liệu : gỗ Cao su Số lượng khảo sát : 20 mẫu Phương tiện : Buồng sơn tĩnh điện: Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,2 0,8 2,6 0,4 4,8 1,2 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,3 0,7 2,4 0,6 4,7 1,3 Phương tiện : Súng tay Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Khảo sát lần : ( công đoạn sealer) Nguyên liệu : gỗ Cao su Số lượng khảo sát : 20 mẫu Phương tiện :Buồng sơn tĩnh điện: Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,2 0,8 2,6 0,4 4,8 1,2 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,1 0,9 2,3 0,7 4,4 1,6 Phương tiện :Súng tay Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng PHỤ LỤC Khảo sát lượng sơn sử dụng công đoạn stain : Nguyên liệu : gỗ Cao su Số lượng khảo sát : 20 mẫu Phương tiện : súng tay Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,4 0,6 2,5 0,5 4,9 1,1 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,2 0,8 2,2 0,8 4,4 1,6 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 1,9 1,1 3,9 2,1 Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng PHỤ LỤC Khảo sát lượng sơn sử dụng cơng đoạn topcoat ( sơn bóng) Ngun liệu : gỗ Cao Su Số lượng khảo sát : 20 mẫu Phương tiện : súng tay Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,5 0,5 2,5 0,5 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,6 0,4 2,5 0,5 5,1 0,9 Cụm chân trước Cụm Chân sau Tổng cộng 2,4 0,6 2,3 0,7 4,7 1,3 Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng Khảo sát lần : Tên chi tiết Số lượng (kg) Ban đầu Còn lại Sử dụng ... bề mặt 28 4.3 Thi t bị trang sức bê mặt sản phẩm 29 4.4 Quy trình trang sức bề mặt sản phẩm nhà máy 30 4.4.1 Kiểm tra xử lý bề mặt 30 4.4.2 Lau màu ( filler) 34 4.4.3 Sơn lót ( sealer) 37 4.4.4... tật sau công đoạn filler ( khảo sát lần 1) 34 Bảng 4.9 : Bảng tỷ lệ khuyết tật sau công đoạn filler ( khảo sát lần ) 35 Bảng 4.10 : Bảng tỷ lệ khuyết tật sau công đoạn filler ( khảo sát lần... nghệ máy móc đại Hiện nay, 100% máy móc thi t bị mua thi t bị mới, 80% máy móc nhập từ nước ngồi; 50% nhập từ Đài Loan, 30% nhập từ Ý Đức Các máy móc thi t bị đơn giản cơng ty chọn mua công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM GHẾ 970 CHAIR TẠI CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM GHẾ 970 CHAIR TẠI CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay