TÌM HIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

66 3 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Họ tên sinh viên: LÊ THỊ HỒNG THOA Ngành: CÔNG NGHỆ BỘT GIẤY GIẤY Niên khố: 2006 – 2010 Tháng 08/2010 TÌM HIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Tác giả LÊ THỊ HỒNG THOA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỷ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy & bột giấy Giáo viên hướng dẫn: ThS TRẦN THỊ HIỀN Tháng 08 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Quý thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giáo, thầy giáo Khoa Lâm Nghiệp suốt thời gian vừa qua giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Giấy AN BÌNH tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu làm quen với mơi trường hoạt động nhà máy, tìm hiểu trình tập hợp chi phí tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm giấy carton, qui trình cơng nghệ sản xuất giấy, bột giấy Chú Khánh trưởng phòng dân sự; Chị Trang, chị Thắm phòng tổng hợp sản xuất; Chị Tuyết, chị Hương phòng kế tốn; Anh Minh phòng cung ứng vật tư; chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ chú, anh chị phận, phân xưởng tận tình bảo, cung cấp thơng tin, tài liệu liên quan giải đáp vấn đề mà thắc mắc q trình thực đề tài, … Cuối cùng, tơi bày tỏ lòng biết ơn đến TRẦN THỊ HIỀN, hướng dẫn giúp tơi hồn thành tốt đợt thực tập với viết Do thời gian tìm hiểu ngắn, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên luận khơng tránh khỏi thiếu xót Kính mong hướng dẫn, phê bình, góp ý quý thầy Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng Thoa ii TÓM TẮT Đề tài “Tìm hiểu chi phí sản xuất giải pháp làm giảm chi phí sản xuất giấy carton Cơng ty Cổ Phần Giấy An Bình”, thực Cơng ty CP Giấy An Bình, thời gian từ 10/03/2010 đến 30/05/2010 Nội dung đề tài tìm hiểu tất yếu tố liên quan tác động đến chi phí sản xuất sản phẩm giấy carton công ty Đi từ yếu tố đầu vào thành phẩm nhập kho - Nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư thay thế,…Các loại nguyên liệu, giá thành, cách tính giá nguyên liệu nhập kho, xuất kho, cách phân bổ chi phí ngun vật liệu - Quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, cấu sản phẩm, đặc tính,… - Nhân cơng trực tiếp sản xuất Cách tính lương nhân cơng theo sản phẩm, khoản trích theo lương theo quy định kỳ tính quy định hành - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm tất chi phí khơng phân bổ trực tiếp vào sản phẩm Như: Nhân cơng gián tiếp, ngun vật liệu gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định,…Cách khấu hao tài sản nào? - Quá trình theo dõi, tập hợp chi phí, kiểm sốt chi phí chặt chẽ từ đề giải pháp kiểm sốt nhằm giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng .ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan bột giấy giấy 2.1.1 Định nghĩa giấy 2.1.2 Định nghĩa bột giấy 2.1.3 Nguyên lý sản xuất giấy, bột giấy 2.2 Tình hình ngành giấy Việt Nam .4 2.3 Giấy carton .5 2.3.1 Khái niệm .5 2.3.2 Phân loại .5 2.3.3 Tính chất .6 2.3.4 Ứng dụng giấy bìa carton .6 2.4 Tổng quan công ty CP giấy An Bình 2.4.1 Vài nét sơ lược công ty CP Giấy An Bình 2.4.2 cấu tổ chức doanh nghiệp 2.4.3 Những tiêu giấy bìa carton cơng ty CP Giấy An Bình 2.4.4 Khảo sát dây chuyền sản xuất giấy bìa carton 10 iv 2.4.4.1 Dây chuyền bột 10 2.4.4.2 Dây chuyền sản xuất giấy 11 2.5 Chi phí kiểm sốt chi phí 12 2.5.1 Khái quát chi phí 12 2.5.2 Kiểm sốt chi phí 13 2.5.2.1 Tầm quan trọng tính tất yếu kiểm sốt chi phí 13 2.5.2.2 Vai trò kiểm sốt chi phí .14 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Nội dung nghiên cứu .17 3.1.1 sở lý thuyết chi phí sản xuất 17 3.1.1.1 Khái niệm 17 3.1.1.2 Mục tiêu đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 18 3.1.1.3 Phân loại chi phí sản xuất 18 3.1.1.4 Kiểm soát nội chi phí sản xuất sản phẩm 19 3.1.1.5 Phân bổ chi phí sản xuất 20 3.1.2 Tính giá nguyên vật liệu 23 3.1.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 23 3.1.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 23 3.1.3 Nguyên vật liệu sản xuất công ty CP Giấy An Bình 25 3.1.3.1 Nguyên vật liệu .25 3.1.3.2 Nguyên vật liệu phụ 28 3.1.4 cấu sản phẩm giấy carton loại công ty CP Giấy An Bình .28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 29 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 4.1 Những vấn đề chung tập hợp chi phí sản xuất cơng ty CP Giấy An Bình 30 4.1.1 Những vấn đề chung 30 4.1.2 Nhiệm vụ 30 4.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 30 4.2 Quá trình tập hợp chi phí sản xuất 31 4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 31 4.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 35 v 4.2.2.1 Phương án thường áp dụng 36 4.2.2.2 Phương cách tính lương 36 4.2.2.3 Chi phí trích theo lương 37 4.2.3 Chi phí sản xuất chung .38 4.2.4 Tính tổng chi phí sản xuất tháng 12/2009 39 4.2.5 Chi phí sản xuất loại sản phẩm giấy 40 4.2.6 Tìm hiểu nguyên nhân tăng chi phí sản xuất tháng đầu năm 2010 44 4.3 Giải pháp làm giảm chi phí sản xuất 45 4.3.1 Các giải pháp giảm chi phí đề xuất cho hầu hết DN sản xuất giấy công ty CP Giấy An Bình 46 4.3.1.1 Các giải pháp tiết kiệm lượng .46 4.3.1.2 Các giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu 47 4.3.2 Giải pháp riêng cho cơng ty CP Giấy An Bình 47 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC .53 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BQ : Bình quân CB : CP : Cổ phần DN : Doanh nghiệp DCS : Distributed control systems (hệ thống khống chế phân phối) DAĐT : Dự án đầu tư KPCĐ : Kinh phí cơng đồn KSCP : Kiểm sốt chi phí LOCC : Local old curugated container (Giấy bao bì hộp carton cũ nhập nội địa) MD : Machine direction (hướng dọc máy xeo) NLĐ : Người lao động NVL : Nguyên vật liệu OCC : Old curugated container (Giấy bao bì hộp carton cũ nhập) RCT : Ring crush resistance (độ nén vòng) TCHC : Tổ chức hành chánh TGĐ : Tổng giám đốc ThS : Thạc sĩ TS : Tiến sĩ TSCĐ : Tài sản cố định XNK : Xuất nhập VAT : Thuế giá trị gia tăng vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Thùng Caron Hình 2.2 Hộp bao gói thực phẩm Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức cơng ty CP Giấy An Bình .8 Hình 2.4: Sơ đồ khối dây chuyền ANDRITZ 10 Hình 2.5: Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất giấy 11 Hình 2.6: Sơ đồ quy trình kiểm sốt chi phí 13 Hình 2.7: Sơ đồ biến động chi phí .15 Hình 3.1: Giấy LOCC 26 Hình 3.2: Giấy xí nghiệp loại 26 Hình 3.3: Giấy Mix .26 Hình 3.4: Giấy OCC 26 Hình 3.5: cấu sản phẩm giấy White top 28 Hình 3.6: cấu sản phẩm giấy Test liner 29 Hình 4.1: Biểu đồ cấu chi phí tháng 12/2009 40 Hình 4.2: Biểu đồ Diễn biến chi phí loại sản phẩm 43 Hình 4.3: Biểu đồ Doanh thu 12 tháng năm 2009 [15] 44 Hình 5.1: Biểu đồ Doanh thu đạt từ năm 2000 đến 2009 [16] .50 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Chỉ tiêu chất lượng giấy White- top Bảng 2.2: Chỉ tiêu chất lượng giấy Test liner Bảng 2.3: Chỉ tiêu chất lượng giấy carton sóng (Medium) .9 Bảng 3.1: Tỷ lệ trích khoản theo lương theo quy định 22 Bảng 4.1: Tổng hợp nguyên vật liệu sản xuất tháng 12/2009 .32 Bảng 4.2: Quỹ lương tháng 12/2009 .36 Bảng 4.3: Tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 37 Bảng 4.4: Tổng hợp chi phí sản xuất chung 39 Bảng 4.5: Tổng chi phí sản xuất tháng 12/2009 39 Bảng 4.6: Chi phí sản xuất sản phẩm giấy White top 40 Bảng 4.7: Chi phí sản xuất sản phẩm giấy Test liner 41 Bảng 4.8: Sản phẩm giấy Medium chống thấm 41 Bảng 4.9: Chi phí sản xuất sản phẩm giấy Medium thường 42 ix Bảng 4.7: Chi phí sản xuất sản phẩm giấy Test liner Nội dung Đơn giá (đồng) Sản lượng (tấn) 7.362.693.612 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 804.750.961 Chi phí hóa chất Chi phí vật liệu phụ Chi phí (đồng) 32.582 66.543.359 Điện 343.451 Lò Hơi 340.148 694.696.166 7.981 16.299.876 190.000 388.043.650 13.440 27.448.982 956.294 1.953.072.706 Chi phí xử lý nước Lương Các khoản trích theo lương Chi phí sản xuất chung 2.042,335 Tổng chi phí sản xuất 701.441.998 12.016.877.248 Chi phí trung bình thành phẩm 5.883.891 Bảng 4.8: Sản phẩm giấy Medium chống thấm Nội dung Đơn giá Sản lượng (đồng) (tấn) 2.793.332.019 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí hóa chất Chi phí vật liệu phụ Chi phí (đồng) 316.626.540 32.582 27.724.350 Điện 343.451 Lò Hơi 340.148 289.435.335 7.981 6.791.113 170.000 144.654.700 13.440 11.436.230 956.294 813.720.128 Chi phí xử lý nước Lương Các khoản trích theo lương Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí sản xuất 850,910 292.245.890 4.695.966.304 Chi phí trung bình thành phẩm 5.518.758 41 Bảng 4.9: Chi phí sản xuất sản phẩm giấy Medium thường Nội dung Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đơn giá (đồng) Sản lượng (tấn) Chi phí hóa chất Chi phí vật liệu phụ Chi phí (đồng) 7.831.432.452 27.893.277 32.582 74.050.252 Điện 343.451 Lò Hơi 340.148 773.066.265 7.981 18.138.698 170.000 386.364.950 13.440 30.545.558 956.294 2.173.402.844 Chi phí xử lý nước Lương Các khoản trích theo lương Chi phí sản xuất chung 2.272,735 Tổng chi phí sản xuất 780.573.108 12.095.467.405 Chi phí trung bình thành phẩm 5.321.987 Khi tính chi phí sản xuất cho loại sản phẩm giấy, dựa bảng tổng hợp chi phí kỳ tính Trong đó, ngun vật liệu thể riêng cho loại sản phẩm, khoản lại khác thể chi phí chung kỳ tính Chúng ta cần phải phân bổ chúng vào đơn vị sản phẩm Ở đây, phương pháp phân bổ phân bổ bình quân Như vậy, q trình phân bổ mang tính xác tương đối Vì ứng với đơn vị sản phẩm khác nhau, tất yếu phải tiêu hao yếu tố chi phí sản xuất phải khác khơng riêng ngun vật liệu Việc phân bổ bình qn vơ tình làm tăng giá thành sản phẩm này, đồng thời giảm giá thành sản phẩm khác Nhưng, quy chung tổng chi phí sản xuất kỳ khơng thay đổi Mục đích việc tính chi phí sản xuất sản phẩm, để thực công việc tính giá thành sản phẩm, kết hợp với lợi nhuận định mức tạo giá bán cho loại sản phẩm để so sánh với kỳ trước, nhận đâu chi phí sản xuất tăng, chi phí sản xuất giảm từ yếu tố sản xuất tác động 42 Diễn Biến Giá thành Từng Loại Sản Phẩm 7.881.462 5.321.988 5.518.758 5.883.891 Medium thường Medium chống thấm Test liner White top Hình 4.2: Biểu đồ Diễn biến chi phí loại sản phẩm Trong biểu đồ Hình 4.2 ta nhận thấy giá thành sản phẩm White top cao nhất, đồng thời giá thành Medium thường thấp Bởi lẽ, sản phẩm giấy White top tiêu hao nguyên liệu giấy vụn giá cao chiếm tỷ lệ lớn cấu sản phẩm, là: Nguyên liệu giấy lề trắng chiếm tỷ lệ 40%, giá nguyên liệu cao nguyên liệu khác từ 3.000 ÷ 4.500 đồng/kg lượng hóa chất sử dụng cao sản phẩm khác Đặc tính chất lượng sản phẩm giấy White top tốt loại khác, sử dụng làm lớp thùng hộp carton khả chịu lực tốt Ví dụ như: Thùng carton đựng bia 333 Medium thường tiêu hao nguyên liệu giấy vụn chất lượng thấp, giá nguyên liệu rẻ, tỷ lệ % nguyên liệu chất lượng thấp khác cao Gần không tiêu hao thêm loại hóa chất trừ Trợ bảo lưu Test liner Medium chống thấm, sử dụng lượng nguyên liệu giấy vụn với tỷ lệ % gần Do đâu, giá thành sản phẩm giấy Test liner cao hơn, hóa chất sử dụng cho Test liner nhiều điều khác biệt lượng Màu tiêu hao, lương phải trả cho sản phẩm Test liner cao hon Medium 20.000 đồng/tấn Biểu thị giá thành sản phẩm theo mức độ giẩm dần: White top > Test liner > Medium chống thấm > Medium thường 43 Hình 4.3: Biểu đồ Doanh thu 12 tháng năm 2009 [15] [15]: từ nguồn tài liệu tham khảo 15 Dựa vào Hình 4.3 ta nhận thấy Doanh thu tháng 12 đạt 36 tỷ đồng, so với tháng lại khơng cao, doanh thu tháng 12 xếp vị trí thứ 12 tháng năm 2009 4.2.6 Tìm hiểu nguyên nhân tăng chi phí sản xuất tháng đầu năm 2010 Giả sử q trình hoạt động sản xuất khơng đổi, định mức tiêu hao thực tế không đổi Những yếu tố chi phí cần quan tâm là: - Giá thành nguyên, nhiên vật liệu tăng cao Tăng từ vài trăm đồng đến vài ngàn đồng kg nguyên, nhiên vật liệu - Chi phí lương: Lương/tấn sản phẩm, loại sản phẩm tăng 20.000 đồng vào tháng năm 2010 Từ 190.000 đồng/tấn sản phẩm giấy White top Test liner tăng lên 210.000 đồng/tấn loại sản phẩm Từ 170.000 đồng/tấn Sản phẩm Medium tăng lên 190.000 đồng/tấn loại sản phẩm - Tỷ lệ khoản trích theo lương tăng, tăng thêm so với năm 2009 2% DN phải đóng 18% năm 2009 vào đầu năm 2010 DN phải đóng 20% Tổng chi phí sản xuất tăng khoảng 4% ÷ 8% so với tháng năm 2009 Chính tăng đẩy giá bán sản phẩm tăng lên để đảm bảo lợi nhuận DN nên xem xét để tránh giá bất ngờ tăng vọt 44 4.3 Giải pháp làm giảm chi phí sản xuất Trong nhiều giải pháp nâng cao sức cạnh tranh DN giải pháp tiết kiệm xem giải pháp quan trọng hàng đầu, giai đoạn nay, Nhà nước điều chỉnh giá loại nhiên liệu đầu vào theo chế thị trường Phong trào tiết kiệm quán triệt đến DN, cá nhân, quan trọng tiết kiệm lượng, tiết kiệm nguyên liệu đầu vào tổ chức hợp lý hóa sản xuất để giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm Trong đó, trọng biện pháp nâng cao trình độ quản lý, đổi cơng nghệ, thiết bị Phân tích cấu tăng giá thành trình sản xuất bột giấy giấy cho thấy, ba yếu tố đầu vào tác động trực tiếp đến giá thành gồm nguyên liệu thô, vật liệu phụ nhiên liệu mức tăng giá loại nhiên liệu cao Từ cuối năm 2009 đến hết tháng năm 2010, nhiên liệu than, điện, xăng dầu điều chỉnh tăng đồng loạt Trong đó, than cám A từ 841.000 đồng/tấn năm 2009, đến ngày 01 tháng 03 tăng lên 1.170.000 đồng/tấn, tăng 39% (chưa tính thuế VAT, chi phí thu mua chi phí vận chuyển), tỷ trọng cấu giá than giá thành sản phẩm xấp xỉ 7% Việc điều chỉnh tăng giá loại nhiên liệu quan trọng sản xuất giấy tác động trực tiếp tới giá thành Giá loại nguyên liệu tăng Các yếu tố đầu vào tăng nay, không điều chỉnh giá bán sản phẩm giấy, nguy kinh doanh thua lỗ trở thành thực, DN phải xem xét điều chỉnh giá bán sản phẩm Trước biến động không thuận yếu tố đầu vào, giải pháp áp dụng DN sản xuất giấy tính tốn, rà soát lại định mức tiêu hao đơn vị sản phẩm để biện pháp liệt khống chế tăng chi phí Ðồng thời phát huy vai trò thiết bị, cơng nghệ tiên tiến để tăng chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường Từng DN tăng cường công tác quản lý, tăng suất lao động, phấn đấu giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh hàng hóa Để chủ động sản xuất vật tư chỗ, giảm chi phí vận chuyển, giảm nhập khẩu, yếu tố trực tiếp giúp DN hạn chế tối đa tác động tăng giá đầu vào, giảm giá thành sản phẩm 45 Trong khâu lưu thông năm 2010, DN thực chiến lược tiêu thụ sản phẩm, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu thụ, trực tiếp đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, giảm khâu trung gian để giá bán hợp lý Tất giải pháp triển khai tạo sở để DN sản xuất giấy vượt qua khó khăn, sản xuất lãi, tăng sản lượng giấy cung ứng cho xã hội, góp phần bình ổn thị trường giấy nước 4.3.1 Các giải pháp giảm chi phí đề xuất cho hầu hết DN sản xuất giấy công ty CP Giấy An Bình 4.3.1.1 Các giải pháp tiết kiệm lượng Năng lượng sử dụng ngành công nghiệp giấy bao gồm: - Điện năng: Dùng cho động cơ, thiết bị điện khác, chiếu sáng,… - Nhiệt năng: Dầu mỏ, than đá, …dùng để đốt lò  Các phương pháp tiết kiệm điện - Sử dụng dây cáp dây dẫn điện tiêu chuẩn (về kim loại chế tạo, cấp điện áp, tiết diện, dòng tải,…) Độ dài dây dẫn khơng để q thừa, khơng tiết kiệm dây dẫn, mà giảm tổn thất dòng điện - Sử dụng động công suất vừa với công xuất thiết kế máy Nếu nên thay đổi động thường động biến tần, máy chủ lực dây chuyền sản xuất (như máy xeo giấy, dây chuyền xử lý bột,…) - Hết sức hạn chế chạy máy không tải, công xuất lớn Cần quy trình vận hành chặt chẽ, huấn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ thao tác trách nhiệm làm việc công nhân - Nghiên cứu kỹ lưu trình, đường nguyên liệu, bột giấy, nước, phụ gia,… dây chuyền sản xuất Nếu cần thiết phải bố trí lại đường ống, máng tải dẫn lưu vật liệu dịch thể cho đường dẫn ngắn nhất, giảm bớt số lượng bơm, quạt, vít tải, băng tải,… hệ thống bố trí tạm thời, khơng đồng - Bố trí hợp lý hệ thống chiếu sáng nội quy sử dụng chiếu sáng - Hạn chế chạy máy cơng suất lớn cao điểm kế hoạch điều phối để tăng cường chạy máy thấp điểm 46  Các giải pháp tiết kiệm nhiệt - Phối trộn thành phần nhiên liệu than đá đốt nồi hiệu quả, sử dụng than đá chất lượng để tăng khả cháy lâu, giảm lượng tro, giảm chi phí xử lý mụi than sau đốt - Nên bố trí máy móc cho đường cấp từ nồi đến phận dùng chủ lực (như nồi nấu bột, lô sấy giấy,…) ngắn - Kiểm tra lại thường xuyên hệ thống dẫn hơi, kịp thời khắc phục, sữa chữa tránh thất ngồi Cắt bỏ đoạn ống dư thừa, đường dẫn qúa dài, gấp khúc - Thực bảo ơn tồn đường ống - Thu gom sử dụng triệt để nước ngưng tụ (dùng cho nồi công đoạn xử lý nước nóng) 4.3.1.2 Các giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu Giá nguyên liệu giấy phế liệu tăng, đặc biệt nguyên liệu nhập Do vậy, DN cần phải tận dụng hết nguồn nguyên liệu nước, hạn chế sử dụng nguyên liệu nhập Vì nguyên liệu nhập giá cao hơn, chi phí phát sinh cho q trình đặt hàng nhận hàng Tuy nhiên, bù lại chất lượng nguyên liệu nhập tốt Như vậy, cần phải kiểm soát yếu tố tác động qua lại tăng giảm chi phí lẫn chất lượng DN thực giải pháp đặt cụm thu mua giấy phế liệu nơi, vùng, miền nước Nhằm tăng thêm nguồn nguyên liệu, tránh qua tay người trung gian, giá nguyên liệu bị đẩy lên cao Kết DN giảm phần chi phí nguyên vật liệu sản xuất Cần sản xuất giai đoạn cho quy trình sản xuất Để tận dụng tái sử dụng yếu tố thu giai đoạn chi phí dùng để tập trung xử lý cho giai đoạn cuối 4.3.2 Giải pháp riêng cho cơng ty CP Giấy An Bình Ngồi giải pháp trên, cơng ty CP Giấy An Bình cần lưu ý khắc phục vấn đề sau: - Khơng có, chưa xây dựng mức dùng ngun vật liệu tối ưu 47 - Khơng kiểm sốt thành phần nguyên liệu giấy phế liệu đầu vào cách xác triệt quy trình sản xuất bột cho loại giấy định - Xây dựng mơ hình cung ứng ngun vật liệu phục vụ cho sản xuất tối ưu, tránh thiếu hụt, hay tồn trữ dư - Tăng cường khả thương mại, tăng đơn đặt hàng, nhằm chạy hết công xuất dây chuyền - Đảm bảo nguồn nguyên liệu giấy thành phần ổn định, tạo nên trình cấu sản phẩm ổn định, mức dùng tối ưu - Tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ cho loại nguyên vật liệu - Kiểm soát quỹ thời gian rảnh việc công nhân Nếu thực tốt vấn đề đề cập trên, DN tiết kiệm lượng lớn chi phí sản xuất Tăng thêm lợi nhuận, tăng khả cạnh tranh thị trường, tăng nguồn vốn để DN phát triển lớn mạnh 48 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Việc sử dụng giấy thu hồi giải pháp làm môi trường, giúp cho việc bảo vệ rừng tốt Cơng nghệ sản xuất giấy từ nguồn sợi thu hồi giúp giảm lượng mức tiêu tốn cho định mức sản xuất so với gỗ Sản phẩm công ty sản xuất đáp ứng phần cho nhu cầu sử dụng giấy bao bì Việt nam Đóng góp vào tiến trình phát triển chung ngành Giấy Việt Nam Đối với DN nào, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh nhắm đến mục tiêu lợi nhuận Đó sống khả phát triển lớn mạnh DN Những yếu tố liên quan đến lợi nhuận kiểm soát cách chặt chẽ Như: Chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, đánh thuế thu nhập Doanh nghiệp,… Trong đề tài này, tơi tìm hiểu ngun cứu yếu tố danh mục chi phí sản xuất, thực loại chi phí đóng vai trò chủ đạo, chiếm tỷ lệ cao tổng chi phí DN Như vậy, DN cần phải làm để tăng lợi nhuận, giảm chi phí, giảm thuế - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến doanh thu thu nhập chịu thuế kỳ tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý giá thực tế xuất kho - Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp tự xây dựng Mức tiêu hao hợp lý xây dựng từ đầu năm đầu kỳ sản xuất sản phẩm thông báo cho quan thuế quản lý trực tiếp thời hạn tháng kể từ bắt đầu vào sản xuất theo mức tiêu hao xây dựng Trường hợp doanh nghiệp thời gian sản xuất kinh doanh điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hố doanh nghiệp phải thơng báo cho quan thuế quản lý trực tiếp Thời hạn cuối 49 việc thông báo cho quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao thời hạn nộp tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Kiểm sốt q trình sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng, tăng sản lượng hàng năm Giá thành sản phẩm thấp tăng khả cạnh tranh, tăng doanh thu theo năm Hình 5.1: Biểu đồ Doanh thu đạt từ năm 2000 đến 2009 [16] [16]: từ nguồn tài liệu tham khảo 16 Theo Hình 5.1: Doanh thu công ty không ngừng tăng qua năm, điều chứng minh q trình sản xuất kinh doanh cơng ty hoạt động hiệu Doanh nghiệp bước đường phát triển mạnh Năm 2007, Doanh thu tăng vọt, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ công ty chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp Điều cho thấy rằng, lựa chọn đắn để khẳng định vị cơng ty Năm 2009, Doanh thu thấp 2008, khủng hoảng chung cho kinh tế, riêng công ty Năm 2010, bước đầu gặp khó khăn giá nguyên vật liệu đồng loạt tăng lên, khoản chi phí liên quan tăng lên Cơng ty cần bước chuyển lớn để thích ứng với biến động thị trường Đảm bảo tăng doanh thu, tăng lợi nhuận giảm chi phí 50 5.2 Kiến nghị Sau khoảng thời gian thực đề tài công ty CP Giấy An Bình tơi ý kiến sau: - Quá trình hoạt động sản xuất: + Đảm bảo trình sản xuất liên tục, hạn chế thời gian ngừng máy + Hạn chế tình trạng giấy đứt trình xeo giấy để giảm tốn công ty +Tránh sản xuất sản phẩm lỗi, không đáp ứng yêu cầu khách hàng, sản phẩm thành thứ phẩm bán giá rẻ Sản phẩm lỗi thường xảy giai đoạn chuẩn bị bột trước xeo, trình điều phối bột lên lưới xeo Vì cần điều chỉnh nồng độ bột, thành phần nguyên vật liệu lưu lượng bột lên lưới xeo - Quá trình kiểm sốt chi phí: DN cần xây dựng mơ hình kiểm sốt chi phí triệt để - Q trình tồn trữ, cung ứng nguyên vật liệu: + Kho bãi nguyên liệu cần mái che tránh nguyên liệu bị hư hỏng + Công ty cần mở rộng thêm kho bãi để ổn định sản xuất bãi chứa nguyên liệu công ty nhỏ nên nguyên liệu nhập vào khơng chỗ cất trữ, từ ảnh hưởng đến tỷ lệ phối trộn sản xuất không ổn định + Cần đảm bảo đầy đủ thành phần nguồn nguyên liệu + Tránh hiếu hụt vật tư thay - Quá trình xây dựng định mức: + DN cần xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo loại sản phẩm + Xây dựng tỷ lệ thành phần nguyên liệu đảm bảo chất lượng sản phẩm - Q trình phân bổ chi phí: + Cần phân biệt rõ NVL gián tiếp NVL phụ + Điện, dầu nhớt cần phải phân bổ theo máy chạy xác + Tính giá thành sản phẩm, cần ghi rõ tiêu hao khác sản phẩm, để việc tính giá thành sản phẩm xác 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/Dương Hữu Hạnh, 2006 Quản trị doanh nghiệp Nhà xuất Thống Kê 2/TS Lê Ngọc Tánh, 2004 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Nhà xuất Thống Kê 3/Th.S Đặng Ngọc Vàng, 2004 Kế toán tài sản cố định Nhà xuất Thống Kê 4/TS Nguyễn Xuân Hưng, 2004 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Nhà xuất Thống Kê 5/Th.S Phan Thị Thu Hà TS Bùi Văn Dương, 2004 Kế toán vật liệu Nhà xuất Thống Kê 6/ Cao Thị Nhung, 2003 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 7/ Cao Thị Nhung, 2005 Cơng nghệ sản xuất bột giấy giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 8/ Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ Thuật Xenlulơ Giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 9/ http://www.saga.vn/Taichinh/Ketoan-Kiemtoan/Ketoantaichinh/4652.saga 10/http://www.reportshop.com.vn/chi-tiet-tai-lieu/cach-tinh-khau-hao-tai-san-co-dinhdoanh-nghiep/1367.html 11/http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-an-ke-toan-tap-hop-chi-phi-san-xuat-trong-doanhnghiep-san-xuat-.40830.html 12/ http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=15936 13/http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Quan-ly-360/Ketoan/Kiem_soat_chi_phi_doanh_nghiep/ 14/ http://www.anbinhpaper.com/ 15/ http://www.anbinhpaper.com/index.aspx?cateid=95&contentid=659 16/ http://www.anbinhpaper.com/index.aspx?cateid=148&contentid=590 17/ http://www.tinmoi.vn/DN-nganh-giay-doi-mat-nhieu-kho-khan-04154014.html 18/http://vietbao.vn/Kinh-te/Doanh-nghiep-san-xuat-giay-carton-gapkho/40141234/87/ 52 PHỤ LỤC PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC TIÊU HAO CHẤT CHỐNG THẤM Hi phase – Phèn Medium ( CT 2M) Giá ĐL 112 10 s ĐL 125 ĐL 150 ĐL 112 15 s ĐL 125 ĐL 150 ĐL 112 30 s ĐL 125 ĐL 150 ĐL 180 ĐL 112 1p ĐL 125 ĐL 150 Hi phase 13.000 14 16 14 18 16 15 14 18 17 Test liner ( CT 1M) Hi phase Giá 13.000 15 s ĐL 150 7.5 ĐL 130 30 s ĐL 150 ĐL 130 1p ĐL 150 10 ĐL 130 12 90 s ĐL 150 12 ĐL 130 14 2p ĐL 150 ĐL 130 3p ĐL 150 ĐL 130 5p ĐL 150 15 ĐL 130 16 53 Phèn 3.600 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 38 ÷ 40 Phèn 3.600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TBL 78.000 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 TBL 78.000 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC TIÊU HAO CHẤT CHỐNG THẤM KEO AKD – XÚT CHO GIẤY WHITE – TOP White top ( CT 1M) AKD, Kg 12.000 Thời gian Giá 30s ĐL 160 5÷7 1p ĐL 160 6÷8 90s ĐL 160 7÷9 2p ĐL 160 ÷ 10 150s ĐL 160 ÷ 11 3p ĐL 160 10 ÷ 12 5p ĐL 160 11 ÷ 13 8p ĐL 160 15 ÷ 16 12p ĐL 160 White top ( CT 2M) Giá Thời gian Da 12p/ Đế 1p ĐL 160 NaOH, Kg TBL, Kg 3.400 97.000 12 0,3 12 0,3 12 0,3 12 0,3 12 0,3 12 0,3 12 0,3 12 0,3 12 0,3 AKD, Kg 12.000 NaOH, Kg 3.400 19 ÷ 22 18 ÷ 20 54 TBL, Kg 97.000 0,3 PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC TIÊU HAO MÀU Kg/ lớp mặt Vàng Cam Ký hiệu Giá 83.000 Vàng nghệ 87.836 74.900 KTMP 0,5 ÷ 1,0 6,5 ÷ 7,5 KTDY 2,0 ÷ 2,5 2,5 ÷ 3,0 KTVN 2,0 ÷ 2,5 5,0 ÷ 6,0 KTAC 5,0 ÷ 6,0 4,5 ÷ 5,5 KTTA Nâu vàng Nâu đỏ Cam đỏ 74.000 0,5 ÷ 1,0 3,0 ÷ 3,5 KTTTL 0,5 ÷ 1,0 6,5 ÷ 7,0 KTVS 6,5 ÷ 7,0 KTCD 8,0 ÷ 9,0 1,0 ÷ 1,5 4,0 - 5,0 0,5 ÷ 1,0 KTTD1 1,5 ÷ 1,9 1,5 ÷ 1,9 KTTD2 1,8 ÷ 2,1 2,5 ÷ 2,6 KTSV 74.000 118.000 87.000 2,5 ÷ 3,0 2,5 ÷ 3,0 KTAL KTTL Đen 2,5 ÷ 3,0 0,8 ÷ 1,0 0,8 ÷ 1,0 55 2,5 ÷ 3,0 2,5 ÷ 3,0 1,0 ÷ 1,5 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 1,0 ÷ 1,5 ... lớp bột dính lên chăn len, độ khô bột lưới khoảng 10%, qua hệ thống hút chân không độ khô giấy khoảng 18% Theo trình tự bột dính lên bám chăn len Tiếp đó, giấy hệ thống chăn len đưa qua hệ thống... phẩm cần thi t cho việc quản lý kiểm sốt chi phí Do vậy, DN cần phải xây dựng bảng kê chi phí đơn vị tính phí Qua phân tích tiêu thi t yếu, ta nhận thấy vấn đề kiểm sốt chi phí thực cần thi t cho... thực tế hạn chế nên luận không tránh khỏi thi u xót Kính mong hướng dẫn, phê bình, góp ý quý thầy cô Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng Thoa ii TÓM TẮT Đề tài “Tìm hiểu chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH , TÌM HIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay