NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

107 3 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện: Lê Quang Việt Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng Niên khóa: 2006 - 2010 TP Hồ Chí Minh, Tháng 7/2010 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tác giả LÊ QUANG VIỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành Quản lý tài nguyên rừng Giảng viên hướng dẫn Tiến sĩ Viên Ngọc Nam TP Hồ Chí Minh, Tháng 07/2010 LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hơm nay, tơi xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, thầy, cô giáo trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, cảm ơn thầy Giang Văn Thắng – Trưởng môn Quản lý tài nguyên rừng, thầy Nguyễn Minh Cảnh – giáo viên chủ nhiệm lớp QR32 thầy, cô giáo thuộc môn Quản lý tài nguyên rừng, khoa Lâm Nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tiến sỹ Viên Ngọc Nam, thầy giáo hướng dẫn trực tiếp khóa luận tốt nghiệp này, dành nhiều thời gian quý báu tận tình giúp tơi hồn thành khóa luận Xin trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Đình Nhân, chị Nguyễn Ngọc Thúy Vy, anh Trãi Ban Lãnh đạo Nông trường Cao su Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiều trình thu thập số liệu khu vực nghiên cứu Xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình bạn Lã Văn Khơi, Lê Nguyễn Mỹ Chi, Võ Duy Lộc, Lê Mai Thanh Trâm quan tâm, hỗ trợ tơi q trình thực khóa luận Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thân, bạn bè, tập thể lớp QR32 động viên hỗ trợ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2010 Lê Quang Việt i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 rừng cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg) trồng Nông trường cao su Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương” Thời gian thu thập số liệu từ tháng 03 đến tháng 04 năm 2010 Số liệu thu thập 45 ô đo đếm tuổi 23, tuổi 24, tuổi 25, tuổi 26 tuổi 27 rừng cao su Đề tài thu kết sau: Kết nghiên cứu sinh khối tươi cá thể trung bình 915,85 ± 666,48 kg/cây thân chiếm tỷ lệ cao với 96,4 %, tiếp sinh khối cành với 3,3 %, cuối sinh khối với 0,3 % Sinh khối khơ cá thể trung bình 501,46 ± 355,79 kg, sinh khối khơ thân chiếm tỷ lệ cao với 96,43 %, sinh khối khô cành 3,33 %, cuối sinh khối khô 0,24 % Sinh khối khô quần thể trung bình đạt 254,89 ± 12,89 tấn/ha, sinh khối khơ trung bình lơ 82 lớn 291,68 (tấn/ha), sinh khối khơ tồn lơ lớn lô 77 với 6.825,37 (tấn) Khả hấp thụ CO2 cá thể cao su trung bình 861,80±627,15 kg CO2 Khả hấp thụ CO2 cao thuộc phận thân với tỷ lệ trung bình chiếm 96,35 % so với toàn cây, đến phận cành 3,42%, sau phận với 0,23% Khả hấp thụ CO2 trung bình quần thể cao su nhỏ tuổi 27 đạt 427,25 tấn/ha, lớn quần thể tuổi 23 đạt 448,07 tấn/ha Trữ lượng CO2 theo tuổi lớn tuổi 25 có 10.879,10 tấn, nhỏ tuổi 27 có 6.343,88 Cụ thể tuổi 27, khả hấp thụ CO2 trung bình hấp thụ 427,25 (tấn /ha), tuổi 26 trung bình khả hấp thụ CO2 444,17 (tấn/ha), tuổi 25 trung bình đạt 435,96 (tấn/ha), ii tuổi 24 trung bình đạt 435,16 (tấn/ha), tuổi 23 trung bình đạt 448,07 (tấn/ha) Theo thị trường carbon Châu Âu, ngày 5/2/2010 là: 13,24 Euro/tấn, tương đương với tỷ giá Euro = 24.385,10 VND (11/7/2010) suy CO2 có giátiền 322.858,72 VND Từ kết tính tốn CO2 trung bình đo đếm 438,12 ± 23,34 suy lực hấp thụ CO2 lượng giá tiền 5,800,71 euro tương đương với 141.450.862,41 đồng Khu vực nghiên cứu có tổng diện tích 1.598,15 (ha) tính lượng CO2 hấp thụ toàn khu vực nghiên cứu 556.347,98 Suy lực hấp thụ CO2 tính tiền 7.366.047,26 Euro tương đương với 179.621.796.697,39 đồng iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.2 Gới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu cao su 2.1.1 Lịch sử phát triển cao su Việt Nam 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Các giống cao su trồng Việt Nam 2.1.4 Thành phần mủ cao su (Latex) .5 2.1.5 Tình hình sản xuất, tiêu thụ cao su nước giới 2.2 Nghiên cứu sinh khối .6 2.2.1 Một số nghiên cứu sinh khối giới .7 2.2.2 Một số nghiên cứu sinh khối Việt Nam .11 2.3 Hấp thụ khí CO2 15 2.3.1 Những vấn đề liên quan đến CO2 .16 2.3.2 Một số phương pháp điều tra hấp thụ CO2 lâm nghiệp 17 2.3.3 Nghiên cứu hấp thụ CO2 lâm nghiệp giới .21 2.3.4 Nghiên cứu hấp thụ CO2 lâm nghiệp Việt Nam 22 2.3.5 Đánh giá giá trị rừng với hấp thụ CO2 26 2.4 Nhận định 27 iv Chương NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 30 3.1 Nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1.1 Nội dung nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Ngoại nghiệp .30 3.2.2 Nội nghiêp 31 3.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 32 3.3.1 Vị trí địa lý 33 3.3.2 Khí hậu .33 3.3.3 Thỗ nhưỡng: .34 3.3.4 Những đặc điểm kinh tế xã hội 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu 36 4.2 Tương quan Hvn D1,3 36 4.3 Sinh khối cá thể 38 4.3.1 Kết cấu sinh khối tươi cá thể 38 4.3.2 Tương quan sinh khối tươi với D1,3 40 4.3.3 Kết cấu sinh khối khô cá thể 41 4.3.4 Tương quan sinh khối khô với D1,3 .42 4.3.5 Tương quan sinh khối khô sinh khối tươi cá thể 44 4.4 Cấu trúc khả tích tụ C cá thể .45 4.5 Tương quan khả tích tụ C cá thể với D1,3 46 4.6 Hấp thụ CO2 cá thể .47 4.6.1 Cấu trúc khả hấp thụ CO2 cá thể 47 4.6.2 Tương quan khả hấp thụ CO2 với D1,3 .48 4.7 Khả hấp thụ CO2 quần thể 51 4.7.1 Sinh khối khô quần thể .51 4.7.2 Carbon tích lũy quần thể 53 4.7.3 Hấp thụ CO2 quần thể 54 v 4.7.4 Khả hấp thụ CO2 theo tuổi 55 4.7.5 Tổng trữ lượng hấp thụ CO2 quần thể 56 4.8 Đánh giá khả vận dụng kết đề tài 58 4.9 Lượng giá lực hấp thụ CO2 59 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận .61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vi NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT A: : Tuổi b, b0, b1 : Các tham số phương trình C: : Carbon Cc : Lượng bon tích tụ phận cành CDM : Clean Development Mechanism – Cơ chế phát triển Cla : Lượng bon tích tụ bộphận CO2 : Carbon Dioxide – bon níc Cth : Lượng bon tích tụ phận thân Ctong : Lượng bon tích tụ Ctongqt : Lượng bon tích tụ quần thể Ctv : Cộng tác viên D1,3 : Đường kính vị trí1,3 m DNRC Department of Natural Resources and Conservation): Sở Tài nguyên Bảo tồn EU : European Union - Liên minh Châu Âu F : Trắc nghiệm Fisher FIA :Forest Inventory and Analysis: kiểm kê rừng phân tích liệu GIS : Geographical Information System - Hệ thống thông tin địa lý GPS : Global Position System - Hệ thống định vị toàn cầu Hvn : Chiều cao vút IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change – Ban liên Chính phủ biến đổi khí hậu N : Mật độ rừng P : Xác suất thống kê R : Hệ số tương quan R2 : Hệ số xác định SE : Standard Erro – Sai số tiêu chuẩn SK : Sinh khối vii TPO :Timber Products Output: liệu đầu sản phẩm gỗ Wcanht : Sinh khối cành tươi cá thể Wck : Sinh khối cành khô cá thể Wckqt : Sinh khối cành khô quần thể Wlak : Sinh khối khô cá thể Wlakqt : Sinh khối khô quần thể Wlat : Sinh khối tươi cá thể Wthant : Sinh khối thân tươi cá thể Wthk : Sinh khối thân khô cá thể Wthkqt : Sinh khối thân khô quần thể Wtk : Sinh khối khô cá thể Wtongqt : Sinh khối khô quần thể Wtt : Sinh khối tươi toàn cá thể viii 53 54 55 56 57 58 31.2 1378.12 19.1 322.91 43.9 3792.76 32.8 1596.63 9.5 41.56 17.8 263.30 Tổng 50976.27 37.6 40415.19 2386.94 3765.05 322.91 3792.76 1596.63 41.56 263.30 49524.69 140916.15 12.55 1.08 12.64 5.32 0.14 0.88 469.72 Bảng phụ lục 9: khả hấp thụ CO2 quần thể tuổi 26 STT 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 D1,3 CO2_ơ Ơ1 (kg) (cm) 29.0 1106.86 42.6 3476.75 14.6 147.16 27.7 969.07 30.9 1336.94 14.6 147.16 33.1 1642.92 18.5 292.10 35.0 1939.38 25.1 728.53 25.8 784.45 31.2 1378.12 16.2 199.67 38.5 2570.93 14.0 129.03 29.3 1143.23 34.1 1787.08 28.6 1071.27 13.0 104.71 44.2 3874.63 23.2 576.75 16.5 211.48 30.9 1336.94 17.2 236.45 22.9 553.69 22.6 531.26 15.3 166.90 40.7 3036.20 17.8 263.30 D1,3 CO2_ơ2 Ơ2 (kg) (cm) 34.1 1787.08 39.8 2830.52 20.7 409.16 33.4 1690.08 13.4 112.44 41.1 3106.89 19.4 339.09 22.3 509.43 13.4 112.44 35.3 1991.99 35.0 1939.38 30.6 1296.58 18.5 292.10 18.1 277.45 44.2 3874.63 19.7 355.79 19.4 339.09 28.3 1036.45 28.0 1002.38 16.5 211.48 16.2 199.67 46.5 4480.65 31.5 1420.13 39.1 2698.66 17.5 249.64 20.7 409.16 9.2 37.60 22.0 488.20 19.7 355.79 15 D1,3 Ô3 (cm) 25.8 37.6 23.2 30.2 29.0 21.0 22.0 34.1 19.7 17.2 44.6 31.8 18.1 21.0 30.6 30.9 20.1 33.1 20.4 29.0 19.1 9.5 30.9 43.3 11.1 20.7 24.2 16.2 21.6 CO_ô (kg) Tổng CO2 (kg) 784.45 2386.94 576.75 1257.04 1106.86 428.06 488.20 1787.08 355.79 236.45 3957.65 1462.97 277.45 428.06 1296.58 1336.94 373.03 1642.92 390.82 1106.86 322.91 41.56 1336.94 3632.48 65.57 409.16 649.71 199.67 467.57 3678.39 8694.20 1133.07 3916.19 2556.24 3682.11 2470.21 2588.61 2407.61 2956.98 6681.48 4137.67 769.23 3276.44 5300.24 2835.96 2499.20 3750.64 1497.91 5192.97 1099.33 4733.69 4094.00 6567.59 868.91 1349.58 854.21 3724.08 1086.67 CO2_trung bình (tấn/ha) 12.26 28.98 3.78 13.05 8.52 12.27 8.23 8.63 8.03 9.86 22.27 13.79 2.56 10.92 17.67 9.45 8.33 12.50 4.99 17.31 3.66 15.78 13.65 21.89 2.90 4.50 2.85 12.41 3.62 29 31.8 1462.97 30 22.9 553.69 31 18.5 292.10 32 21.3 447.53 33 16.9 223.73 34 21.3 447.53 35 20.1 373.03 36 20.4 390.82 37 30.6 1296.58 38 15.0 156.82 39 28.3 1036.45 40 30.6 1296.58 41 17.8 263.30 42 25.8 784.45 43 19.1 322.91 44 35.0 1939.38 45 22.9 553.69 46 23.2 576.75 47 48 49 50 51 tổng 44161.25 12.7 21.6 35.0 24.8 38.5 26.7 22.0 21.0 22.6 18.8 28.0 16.5 20.4 19.7 32.8 22.0 97.33 467.57 1939.38 701.59 2570.93 873.53 488.20 428.06 531.26 307.25 1002.38 211.48 390.82 355.79 1596.63 488.20 46304.37 8.0 21.0 35.0 22.9 23.6 15.6 10.8 29.6 21.0 35.0 22.9 23.6 15.6 10.8 29.6 39.8 39.8 15.6 18.8 22.3 22.0 40.1 15.3 24.24 1584.54 428.06 1449.33 1939.38 4170.86 553.69 1702.82 600.43 3395.09 177.39 1498.45 60.19 921.42 1180.37 1999.25 428.06 2255.90 1939.38 2403.45 553.69 2592.53 600.43 2108.49 177.39 831.51 60.19 1200.42 1180.37 3099.91 2830.52 5258.11 2830.52 3384.21 177.39 754.14 307.25 307.25 509.43 509.43 488.20 488.20 2898.02 2898.02 166.90 166.90 48918.00 139383.61 5.28 4.83 13.90 5.68 11.32 4.99 3.07 6.66 7.52 8.01 8.64 7.03 2.77 4.00 10.33 17.53 11.28 2.51 1.02 1.70 1.63 9.66 0.56 464.61 Bảng phụ lục 10: Khả hấp thụ CO2 quần thể tuổi 25 STT D1,3 Ơ (cm) CO2_ơ (kg) D1,3 Ơ (cm) CO2_ơ2 (kg) D1,3 Ơ (cm) CO_ơ (kg) Tổng CO2 (kg) CO2_trung bình (tấn/ha) 42.0 3325.50 26.4 843.13 31.2 1378.12 5546.74 18.49 15.9 188.31 25.8 784.45 33.7 1738.13 2710.90 9.04 20.4 390.82 30.2 1257.04 29.6 1180.37 2828.23 9.43 37.2 2327.60 30.6 1296.58 16.5 211.48 3835.66 12.79 9.5 41.56 23.2 576.75 31.2 1378.12 1996.43 6.65 39.1 2698.66 23.2 576.75 22.0 488.20 3763.61 12.55 45.2 4127.22 11.1 65.57 28.6 1071.27 5264.07 17.55 43.0 3554.05 23.2 576.75 43.6 3712.05 7842.85 26.14 7.6 21.48 26.1 813.44 35.3 1991.99 2826.91 9.42 10 22.3 509.43 29.9 1218.31 15.9 188.31 1916.05 6.39 11 32.5 1551.22 9.9 45.80 29.3 1143.23 2740.24 9.13 12 28.6 1071.27 32.5 1551.22 43.3 3632.48 6254.97 20.85 16 13 21.6 467.57 19.1 322.91 15.0 156.82 947.30 3.16 14 31.2 1378.12 15.6 177.39 38.2 2508.59 4064.10 13.55 15 23.9 624.75 28.6 1071.27 20.1 373.03 2069.06 6.90 16 18.5 292.10 15.9 188.31 41.4 3178.67 3659.08 12.20 17 31.8 1462.97 9.2 37.60 12.4 90.31 1590.88 5.30 18 25.1 728.53 31.8 1462.97 44.6 3957.65 6149.16 20.50 19 21.3 447.53 31.2 1378.12 30.2 1257.04 3082.69 10.28 20 42.6 3476.75 18.5 292.10 18.5 292.10 4060.94 13.54 21 41.4 3178.67 25.5 756.15 26.4 843.13 4777.95 15.93 22 17.8 263.30 33.4 1690.08 27.7 969.07 2922.45 9.74 23 29.9 1218.31 20.1 373.03 13.4 112.44 1703.78 5.68 24 24.2 649.71 24.5 675.32 18.1 277.45 1602.49 5.34 25 27.4 936.49 34.1 1787.08 36.3 2155.48 4879.05 16.26 26 20.4 390.82 21.6 467.57 47.7 4853.55 5711.95 19.04 27 24.5 675.32 42.3 3400.57 29.3 1143.23 5219.11 17.40 28 22.0 488.20 23.2 576.75 9.2 37.60 1102.55 3.68 29 22.3 509.43 17.5 249.64 28.6 1071.27 1830.34 6.10 30 19.4 339.09 32.1 1506.67 20.4 390.82 2236.57 7.46 31 40.7 3036.20 22.3 509.43 24.8 701.59 4247.22 14.16 32 19.4 339.09 17.8 263.30 28.0 1002.38 1604.77 5.35 33 28.3 1036.45 9.5 41.56 23.2 576.75 1654.76 5.52 34 22.9 553.69 17.8 263.30 35.0 1939.38 2756.38 9.19 35 32.1 1506.67 23.2 576.75 17.8 263.30 2346.72 7.82 36 42.6 3476.75 24.8 701.59 28.3 1036.45 5214.79 17.38 37 29.0 1106.86 30.2 1257.04 2363.90 7.88 38 35.6 2045.54 20.4 390.82 2436.36 8.12 39 21.3 447.53 30.9 1336.94 1784.47 5.95 40 33.1 1642.92 10.8 60.19 1703.10 5.68 41 29.3 1143.23 37.9 2447.26 3590.49 11.97 42 22.6 531.26 11.8 77.29 608.54 2.03 43 22.3 509.43 26.1 813.44 1322.87 4.41 44 32.8 1596.63 1596.63 5.32 45 15.9 188.31 188.31 0.63 46 15.0 156.82 156.82 0.52 47 10.2 50.31 50.31 0.17 48 9.9 45.80 45.80 0.15 138808.38 462.69 Tổng 54710.40 36796.11 47301.87 Bảng phụ lục 11: Khả hấp thụ CO2 quần thể tuổi 24 17 ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 D1,3 Ô1 (cm) 31.2 19.7 27.4 27.4 29.3 25.8 21.3 24.5 22.3 27.4 28.0 29.0 24.2 26.1 16.2 32.8 20.4 23.6 20.1 18.1 28.3 27.4 27.7 28.6 29.0 22.0 27.7 27.4 23.2 23.9 21.0 27.1 29.0 15.6 18.5 22.0 23.2 CO2_ô (kg) 1378.12 355.79 936.49 936.49 1143.23 784.45 447.53 675.32 509.43 936.49 1002.38 1106.86 649.71 813.44 199.67 1596.63 390.82 600.43 373.03 277.45 1036.45 936.49 969.07 1071.27 1106.86 488.20 969.07 936.49 576.75 624.75 428.06 904.65 1106.86 177.39 292.10 488.20 576.75 D1,3 CO2_ơ2 Ơ2 (kg) (cm) 18.5 292.10 20.4 390.82 37.6 2386.94 30.6 1296.58 22.3 509.43 24.2 649.71 30.9 1336.94 18.8 307.25 20.7 409.16 29.3 1143.23 28.0 1002.38 26.4 843.13 28.3 1036.45 33.7 1738.13 22.9 553.69 18.5 292.10 31.2 1378.12 33.7 1738.13 27.7 969.07 26.1 813.44 27.4 936.49 20.4 390.82 39.1 2698.66 30.2 1257.04 18.1 277.45 22.9 553.69 12.4 90.31 18.1 277.45 27.4 936.49 10.5 55.10 21.0 428.06 30.6 1296.58 34.1 1787.08 23.9 624.75 22.9 553.69 19.7 355.79 15.6 177.39 18 D1,3 CO_ơ Ơ3 (kg) (cm) 16.9 223.73 25.8 784.45 24.8 701.59 27.7 969.07 19.4 339.09 24.2 649.71 23.9 624.75 20.4 390.82 29.0 1106.86 24.5 675.32 15.6 177.39 19.4 339.09 34.7 1887.70 15.6 177.39 27.7 969.07 30.9 1336.94 26.4 843.13 18.5 292.10 13.0 104.71 22.6 531.26 20.1 373.03 28.6 1071.27 25.5 756.15 18.8 307.25 17.2 236.45 26.4 843.13 31.5 1420.13 29.6 1180.37 14.6 147.16 23.2 576.75 29.3 1143.23 11.1 65.57 30.2 1257.04 21.0 428.06 17.5 249.64 31.2 1378.12 22.3 509.43 Tổng CO2_trun CO2 g bình (kg) (tấn/ha) 1893.95 6.31 1531.06 5.10 4025.02 13.42 3202.14 10.67 1991.74 6.64 2083.87 6.95 2409.22 8.03 1373.39 4.58 2025.45 6.75 2755.04 9.18 2182.16 7.27 2289.08 7.63 3573.86 11.91 2728.96 9.10 1722.43 5.74 3225.67 10.75 2612.07 8.71 2630.67 8.77 1446.80 4.82 1622.15 5.41 2345.97 7.82 2398.58 8.00 4423.87 14.75 2635.56 8.79 1620.77 5.40 1885.03 6.28 2479.50 8.27 2394.31 7.98 1660.40 5.53 1256.60 4.19 1999.34 6.66 2266.80 7.56 4150.99 13.84 1230.20 4.10 1095.43 3.65 2222.11 7.41 1263.57 4.21 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 17.2 27.7 40.4 22.6 13.4 24.8 26.1 16.9 15.9 15.0 26.4 19.7 22.3 35.0 14.3 12.4 19.7 31.8 19.4 19.1 Tổng 236.45 969.07 2966.58 531.26 112.44 701.59 813.44 223.73 188.31 156.82 843.13 355.79 509.43 1939.38 137.89 90.31 355.79 1462.97 339.09 322.91 41059.5 25.1 18.1 22.0 29.6 22.3 32.8 18.5 24.8 23.2 24.2 31.2 27.7 26.7 14.6 728.53 277.45 488.20 1180.37 509.43 1596.63 292.10 701.59 576.75 649.71 1378.12 969.07 873.53 147.16 16.2 22.0 27.7 19.4 19.4 26.1 25.1 31.2 18.1 9.5 25.8 42152.3 199.67 488.20 969.07 339.09 339.09 813.44 728.53 1378.12 277.45 41.56 784.45 31425.5 1164.66 1734.72 4423.85 2050.71 960.96 3111.66 1834.07 2303.44 1042.52 848.10 3005.69 1324.86 1382.96 2086.54 137.89 90.31 355.79 1462.97 339.09 322.91 114637.4 3.88 5.78 14.75 6.84 3.20 10.37 6.11 7.68 3.48 2.83 10.02 4.42 4.61 6.96 0.46 0.30 1.19 4.88 1.13 1.08 382.12 Bảng phụ lục 12: Khả hấp thụ CO2 quần thể tuổi 23 STT D1,3 Ô1 (cm) 10 11 12 13 11.5 23.6 24.8 36.6 23.2 14.3 32.5 29.0 29.6 22.6 16.5 16.2 19.7 CO2_ô (kg) 71.27 600.43 701.59 2211.88 576.75 137.89 1551.22 1106.86 1180.37 531.26 211.48 199.67 355.79 D1,3 Ô2 (cm) CO2_ô2 (kg) D1,3 Ô3 (cm) CO_ô (kg) Tổng CO2 (kg) CO2_trung bình (tấn/ha) 21.3 28.0 22.3 20.4 20.4 21.6 27.4 28.6 20.7 20.4 25.5 15.0 29.3 447.53 1002.38 509.43 390.82 390.82 467.57 936.49 1071.27 409.16 390.82 756.15 156.82 1143.23 18.1 34.1 23.2 29.6 35.3 20.1 19.4 26.1 28.6 31.8 12.1 26.1 23.2 277.45 1787.08 576.75 1180.37 1991.99 373.03 339.09 813.44 1071.27 1462.97 83.63 813.44 576.75 796.25 3389.90 1787.77 3783.07 2959.56 978.50 2826.79 2991.57 2660.80 2385.05 1051.26 1169.93 2075.77 2.65 11.30 5.96 12.61 9.87 3.26 9.42 9.97 8.87 7.95 3.50 3.90 6.92 19 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 8.9 26.1 27.1 28.0 16.2 17.5 31.2 30.9 10.2 10.8 21.6 28.6 24.8 17.5 25.8 19.4 15.0 25.5 29.0 34.1 20.4 15.0 9.5 18.5 22.3 42.3 42.0 16.5 30.6 30.9 8.0 23.2 19.7 28.3 22.6 32.1 13.7 21.3 28.3 22.3 33.89 813.44 904.65 1002.38 199.67 249.64 1378.12 1336.94 50.31 60.19 467.57 1071.27 701.59 249.64 784.45 339.09 156.82 756.15 1106.86 1787.08 390.82 156.82 41.56 292.10 509.43 3400.57 3325.50 211.48 1296.58 1336.94 24.24 576.75 355.79 1036.45 531.26 1506.67 120.55 447.53 1036.45 509.43 20.1 29.0 23.9 35.6 14.3 23.2 21.0 12.4 20.7 25.1 24.2 22.0 22.9 27.4 11.1 24.2 13.0 36.3 21.6 19.4 36.6 13.0 8.9 29.6 28.3 26.1 17.8 34.4 25.8 27.7 15.9 29.9 29.6 11.1 26.7 22.6 25.1 373.03 1106.86 624.75 2045.54 137.89 576.75 428.06 90.31 409.16 728.53 649.71 488.20 553.69 936.49 65.57 649.71 104.71 2155.48 467.57 339.09 2211.88 104.71 33.89 1180.37 1036.45 813.44 263.30 1836.93 784.45 969.07 188.31 1218.31 1180.37 65.57 873.53 531.26 728.53 20 29.3 27.4 11.8 21.0 27.4 16.9 21.3 28.0 28.6 28.3 27.4 17.5 31.2 22.0 37.2 30.2 18.1 19.4 30.2 18.1 14.0 31.8 18.5 31.2 25.5 26.7 21.0 14.6 19.4 30.2 32.8 27.7 32.5 14.6 23.2 13.0 31.5 22.9 20.7 20.4 1143.23 936.49 77.29 428.06 936.49 223.73 447.53 1002.38 1071.27 1036.45 936.49 249.64 1378.12 488.20 2327.60 1257.04 277.45 339.09 1257.04 277.45 129.03 1462.97 292.10 1378.12 756.15 873.53 428.06 147.16 339.09 1257.04 1596.63 969.07 1551.22 147.16 576.75 104.71 1420.13 553.69 409.16 390.82 1550.15 2856.79 1606.69 3475.98 1274.06 1050.12 2253.70 2429.63 1530.74 1825.17 2053.77 1809.11 2633.40 1674.33 3177.62 2245.84 538.98 3250.71 2831.48 2403.62 2731.73 1724.50 367.56 2850.59 2302.03 5087.53 4016.86 2195.57 2420.11 3563.05 1809.19 2764.12 3087.38 1249.18 1981.54 2142.63 2269.20 1001.22 1445.61 900.25 5.17 9.52 5.36 11.59 4.25 3.50 7.51 8.10 5.10 6.08 6.85 6.03 8.78 5.58 10.59 7.49 1.80 10.84 9.44 8.01 9.11 5.75 1.23 9.50 7.67 16.96 13.39 7.32 8.07 11.88 6.03 9.21 10.29 4.16 6.61 7.14 7.56 3.34 4.82 3.00 54 23.9 55 19.7 56 28.6 57 31.2 Tổng 624.75 355.79 1071.27 1378.12 43423.05 28.0 43423.05 1002.38 1627.13 355.79 1071.27 1378.12 43223.26 121670.29 Phụ lục 13: Kết phân tích tương quan Hvn - D1,3 Simple Regression - H vs D Dependent variable: H Independent variable: D Square root-Y model: Y = (a + b*X)^2 Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.50536 0.353622 7.08485 0.0002 Slope 0.0725588 0.0138975 5.22101 0.0012 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3.36026 3.36026 27.26 0.0012 Residual 0.862904 0.123272 Total (Corr.) 4.22316 Correlation Coefficient = 0.892005 R-squared = 79.5674 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 76.6484 percent Standard Error of Est = 0.351101 Mean absolute error = 0.256036 Durbin-Watson statistic = 2.13019 (P=0.4012) Lag residual autocorrelation = -0.216008 H = (2.50536 + 0.0725588*D)^2 Phụ lục 14: Kết phân tích tương quan sinh khối tươi cá thểvà D1,3 Simple Regression - SKT vs D Dependent variable: SKT Independent variable: D Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Paramete Estimate Error Statistic r Intercept -2.52261 0.544535 -4.63259 Slope 2.8475 0.173628 16.4 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Df Mean Squares Square Model 9.24962 9.24962 Residual 0.240731 0.0343902 Total (Corr.) 9.49035 P-Value 0.0024 0.0000 F-Ratio P-Value 268.96 21 0.0000 5.42 1.19 3.57 4.59 405.57 Correlation Coefficient = 0.987236 R-squared = 97.4634 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97.101 percent Standard Error of Est = 0.185446 Mean absolute error = 0.12758 Durbin-Watson statistic = 2.30963 (P=0.5191) Lag residual autocorrelation = -0.20669 SKT = exp(-2.52261 + 2.8475*ln(D)) ln(SKT) = -2.52261 + 2.8475*ln(D) Phụ lục 14: Kết phân tích tương quan sinh khối khô cá thể D1,3 Simple Regression - Wtongk vs D13 Dependent variable: Wtongk Independent variable: D13 Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.08138 0.561958 -5.48329 0.0009 Slope 2.83762 0.179183 15.8364 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 9.18556 9.18556 250.79 0.0000 Residual 0.256383 0.0366262 Total (Corr.) 9.44195 Correlation Coefficient = 0.98633 R-squared = 97.2846 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 96.8967 percent Standard Error of Est = 0.19138 Mean absolute error = 0.121694 Durbin-Watson statistic = 2.06254 (P=0.3588) Lag residual autocorrelation = -0.147531 The StatAdvisor Wtongk = exp(-3.08138 + 2.83762*ln(D13)) ln(Wtongk) = -3.08138 + 2.83762*ln(D13) Phụ lục 14: Kết phân tích cấu trúc tươi cá thể Summary Statistics for Wt_tongcay Count Average Standard deviation Coeff of variation Minimum Maximum Range Skewness Stnd skewness Kurtosis Stnd kurtosis Summary Statistics for Wt_than 915.847 867.05 94.6719% 97.75 2378.59 2280.84 0.94304 1.15498 -0.800383 -0.490133 Count Average Standard deviation Coeff of variation Minimum Maximum Range Skewness Stnd skewness Kurtosis Stnd kurtosis 30.4844 Count Average Summary Statistics for Wt_canh Count Average 882.683 856.937 97.0832% 81.62 2334.63 2253.01 0.957995 1.1733 -0.776538 -0.47553 Summary Statistics for Wt_la 22 2.67667 Standard deviation Coeff of variation Minimum Maximum Range Skewness Stnd skewness Kurtosis Stnd kurtosis Standard deviation Coeff of variation Minimum Maximum Range Stnd skewness Stnd kurtosis 14.9378 49.0013% 7.44 47.15 39.71 -0.652993 -0.79975 -1.14955 -0.703955 2.52317 94.2655% 0.18 8.69 8.51 2.3255 2.77018 Phụ lục 15: Kết phân tích cấu trúc khơ cá thể Summary Statistics for Wk_than Count Average 483.549 Standard deviation 456.92 Coeff of variation 94.493% Minimum 43.26 Maximum 1214.01 Range 1170.75 Skewness 0.917586 Stnd skewness 1.12381 Kurtosis -0.879849 Stnd kurtosis -0.538796 Summary Statistics for Wk_la Count Average 1.20444 Standard deviation 1.13535 Coeff of variation 94.2637% Minimum 0.08 Maximum 3.91 Range 3.83 Skewness 1.89818 Stnd skewness 2.32478 Kurtosis 4.52054 Stnd kurtosis 2.76826 Summary Statistics for Wk_canh Count Average 16.71 Standard deviation 8.3848 Coeff of variation 50.1783% Minimum 3.87 Maximum 25.93 Range 22.06 Stnd skewness -0.806115 Stnd kurtosis -0.741252 Summary Statistics for Wk_tongcay Count Average 501.463 Standard deviation 462.869 Coeff of variation 92.3037% Minimum 51.04 Maximum 1238.88 Range 1187.84 Skewness 0.902662 Stnd skewness 1.10553 Kurtosis -0.895266 Stnd kurtosis -0.548236 Phụ lục 16: Kết tương quan SKK SKT Simple Regression - Wk vs Wt Dependent variable: Wk Independent variable: Wt Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.566172 0.115294 -4.9107 0.0017 Slope 0.996318 0.0179235 55.5874 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 9.4206 9.4206 3089.95 0.0000 Residual 0.0213415 0.00304878 Total (Corr.) 9.44195 23 Correlation Coefficient = 0.998869 R-squared = 99.774 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.7417 percent Standard Error of Est = 0.0552158 Mean absolute error = 0.0407965 Durbin-Watson statistic = 1.19974 (P=0.0339) Lag residual autocorrelation = 0.218229 Wk = exp(-0.566172 + 0.996318*ln(Wt)) ln(Wk) = -0.566172 + 0.996318*ln(Wt) Phụ lục 17: Kết phân tích tương quan C D1,3 Simple Regression - C vs D Dependent variable: C Independent variable: D Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -4.23228 0.572246 -7.39591 0.0001 Slope 2.9533 0.182471 16.185 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 9.98415 9.98415 261.96 0.0000 Residual 0.266798 0.038114 Total (Corr.) 10.2509 Correlation Coefficient = 0.986901 R-squared = 97.3973 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97.0255 percent Standard Error of Est = 0.195228 Mean absolute error = 0.121874 Durbin-Watson statistic = 1.70489 (P=0.1699) Lag residual autocorrelation = 0.0100583 C = exp(-4.23228 + 2.9533*ln(D)) ln(C) = -4.23228 + 2.9533*ln(D) Phụ lục 18: Kết phân tích cấu trúc Carbon cá thể Summary Statistics for C_la Count Average 0.534444 Standard deviation 0.504978 Coeff of variation 94.4865% Minimum 0.04 Maximum 1.74 Range 1.7 Skewness 1.91266 Stnd skewness 2.34251 Kurtosis 4.57565 Stnd kurtosis 2.802 Summary Statistics for C_toancay Count Summary Statistics for C_than Count Average 226.261 Standard deviation 219.129 Coeff of variation 96.848% Minimum 17.47 Maximum 586.73 Range 569.26 Skewness 0.935058 Stnd skewness 1.14521 Kurtosis -0.815882 Stnd kurtosis -0.499624 Summary Statistics for C_canh Count 24 Average Standard deviation Coeff of variation Minimum Maximum Range Skewness Stnd skewness Kurtosis Stnd kurtosis Average Standard deviation Coeff of variation Minimum Maximum Range Skewness Stnd skewness Kurtosis Stnd kurtosis 234.82 222.311 94.6732% 20.83 599.3 578.47 0.920125 1.12692 -0.833889 -0.510651 8.02444 4.23151 52.7327% 1.62 12.81 11.19 -0.534352 -0.654445 -1.25637 -0.769366 Phụ lục 19: Kết Quả phân tích tương quan CO2 D1,3 Simple Regression - tongCO2 vs D Dependent variable: tongCO2 Independent variable: D Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.9463 0.577608 -5.10087 0.0014 Slope 2.95769 0.184173 16.0593 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 9.9793 9.9793 257.90 Residual 0.270862 0.0386945 Total (Corr.) 10.2502 Correlation Coefficient = 0.986699 R-squared = 97.3575 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 96.98 percent Standard Error of Est = 0.196709 Mean absolute error = 0.123373 Durbin-Watson statistic = 1.69582 (P=0.1660) Lag residual autocorrelation = 0.0128891 tongCO2 = exp(-2.9463 + 2.95769*ln(D)) ln(tongCO2) = -2.9463 + 2.95769*ln(D) Simple Regression - CO2_than vs D Dependent variable: CO2_than Independent variable: D Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.34062 0.646413 -5.16793 0.0013 Slope 3.06255 0.206112 14.8586 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 10.6995 10.6995 220.78 Residual 0.339236 0.0484623 Total (Corr.) 11.0387 Correlation Coefficient = 0.984514 R-squared = 96.9268 percent 25 P-Value 0.0000 P-Value 0.0000 R-squared (adjusted for d.f.) = 96.4878 percent Standard Error of Est = 0.220142 Mean absolute error = 0.140332 Durbin-Watson statistic = 1.64615 (P=0.1460) Lag residual autocorrelation = 0.0243307 CO2_than = exp(-3.34062 + 3.06255*ln(D)) ln(CO2_than) = -3.34062 + 3.06255*ln(D) Simple Regression - CO2_la vs D Dependent variable: CO2_la Independent variable: D Reciprocal-X model: Y = a + b/X Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.43215 0.931633 -2.61062 0.0349 Slope 93.176 18.6242 5.00295 0.0016 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 21.459 21.459 25.03 Residual 6.00144 0.857349 Total (Corr.) 27.4604 Correlation Coefficient = 0.883997 R-squared = 78.1451 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 75.023 percent Standard Error of Est = 0.925931 Mean absolute error = 0.709656 Durbin-Watson statistic = 1.47323 (P=0.0899) Lag residual autocorrelation = -0.0272061 CO2_la = -2.43215 + 93.176/D Simple Regression - CO2_canh vs D Dependent variable: CO2_canh Independent variable: D Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.5185 1.06836 -2.35736 0.0505 Slope 1.82886 0.340651 5.36872 0.0010 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 3.81555 3.81555 28.82 Residual 0.926646 0.132378 Total (Corr.) 4.7422 Correlation Coefficient = 0.896993 R-squared = 80.4596 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 77.6681 percent Standard Error of Est = 0.363838 Mean absolute error = 0.293973 Durbin-Watson statistic = 0.756318 (P=0.0026) Lag residual autocorrelation = 0.495079 The StatAdvisor 26 P-Value 0.0016 P-Value 0.0010 The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between CO2_canh and D The equation of the fitted model is CO2_canh = exp(-2.5185 + 1.82886*ln(D)) ln(CO2_canh) = -2.5185 + 1.82886*ln(D) Phụ lục 19: Cấu trúc sinh khối khô quần thể Summary Statistics for Wk Count 15 Average 254.888 Standard deviation 23.2699 Coeff of variation 9.12947% Minimum 215.88 Maximum 291.68 Range 75.8 Skewness -0.0520125 Stnd skewness -0.082239 Kurtosis -0.833833 Stnd kurtosis -0.659203 Phụ lục 20: Cấu trúc carbon quần thể Summary Statistics for C_trungbinh Count 15 Average 118.983 Standard deviation 11.5362 Coeff of variation 9.69571% Minimum 100.03 Maximum 139.59 Range 39.56 Stnd skewness 0.139582 Stnd kurtosis -0.451636 Summary Statistics for truluongC Count 15 Average 2418.61 Standard deviation 694.288 Coeff of variation 28.7061% Minimum 1083.58 Maximum 3233.0 Range 2149.42 Stnd skewness -1.60271 Stnd kurtosis -0.174887 Phụ lục 21: Kết phân tích mối quan hệ CO2 quần thể với tiêu lâm phần Multiple Regression - CO2 Dependent variable: CO2 Independent variables: Dbq 27 G13 Hbq N Standard Parameter Estimate Error CONSTANT -19451.9 10217.0 Dbq 1821.46 953.119 G13 -42.4306 23.0911 Hbq -245.236 217.363 N 0.255299 0.177538 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Model 19123.5 Residual 5384.41 10 Total (Corr.) 24507.9 14 T Statistic -1.90388 1.91105 -1.83753 -1.12824 1.438 P-Value 0.0861 0.0851 0.0960 0.2856 0.1810 Mean Square F-Ratio P-Value 4780.87 8.88 0.0025 538.441 R-squared = 78.0299 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 69.2419 percent Standard Error of Est = 23.2043 Mean absolute error = 16.4118 Durbin-Watson statistic = 1.85262 (P=0.4127) Lag residual autocorrelation = 0.0159296 CO2 = -19451.9 + 1821.46*Dbq - 42.4306*G13 - 245.236*Hbq + 0.255299*N Phụ lục 22: Tọa độ ô tiêu chuẩn 002 003 004 005 006 007 48 P 668231 1246898 48 P 668082 1246916 48 P 668062 1246999 28 48 P 667314 1247196 48 P 667268 1247156 48 P 667250 1247077 008 009 010 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 L0NTAN 1246982 MOB 1247393 48 P 667451 1247308 48 P 667486 1247353 48 P 667488 1247398 48 P 667642 1246999 48 P 667429 1247232 48 P 667582 1247244 48 P 667453 1246807 48 P 667453 1246787 48 P 667438 1246770 48 P 667233 1247216 48 P 667160 1247279 48 P 667135 1247247 48 P 667067 1248148 48 P 666997 1248050 48 P 666849 1247998 48 P 667296 1246191 48 P 666576 1245941 48 P 666491 1245865 48 P 666466 1245786 48 P 666143 1245347 48 P 666090 1245251 48 P 665883 1245243 48 P 666313 1245318 48 P 666365 1245378 48 P 666492 1245446 48 P 666404 1246790 48 P 665809 1247588 48 P 664604 1247602 48 P 664464 1247693 48 P 664587 1247857 48 P 664633 1248196 48 P 664717 1248277 48 P 664901 1248763 48 P 664830 1248811 48 P 664693 1248775 48 P 666683 1249732 48 P 666579 1249721 48 P 666565 1249719 48 P 666713 1249890 48 P 666813 1249813 48 P 666964 1249936 48 P 666970 1250479 48 P 667040 1250457 48 P 667118 1250481 48 P 667320 1249713 48 P 667337 1249675 48 P 667348 1249714 48 P 667786 1249776 48 P 667818 1249750 48 P 667928 1249804 29 48 P 668437 48 P 668009 ... brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tác giả LÊ QUANG VIỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng Giảng viên... viên hỗ trợ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2010 Lê Quang Việt i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 rừng cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg)... : Tuổi b, b0, b1 : Các tham số phương trình C: : Carbon Cc : Lượng bon tích tụ phận cành CDM : Clean Development Mechanism – Cơ chế phát triển Cla : Lượng bon tích tụ bộphận CO2 : Carbon Dioxide
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG , NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay