ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RÙA CẠN, RÙA NƯỚC NGỌT TRONG MỘT SỐ NGÔI CHÙA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RÙA NÚI VÀNG INDOTESTUDO ELONGATA (BLYTH, 1853) TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦ CHI TP. HỒ CHÍ MINH

60 1 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RÙA CẠN, RÙA NƯỚC NGỌT TRONG MỘT SỐ NGÔI CHÙA TẠI TP HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RÙA NÚI VÀNG INDOTESTUDO ELONGATA (BLYTH, 1853) TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG CỦ CHI - TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: LÊ MAI THANH TRÂM Ngành: LÂM NGHIỆP Chuyên ngành:QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RÙA CẠN, RÙA NƯỚC NGỌT TRONG MỘT SỐ NGƠI CHÙA TẠI TP HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RÙA NÚI VÀNG INDOTESTUDO ELONGATA (BLYTH, 1853) TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG CỦ CHI - TP HỒ CHÍ MINH Tác giả LÊ MAI THANH TRÂM Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng Giáo viên hướng dẫn: TS VŨ THỊ NGA Tháng 7/2010 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô trường ĐH Nông Lâm TP HCM nhiệt tình giảng dạy cho tơi suốt thời gian theo học trường Tôi chân thành cảm ơn cô TS Vũ Thị Nga Nếu khơng có tận tình bảo hướng dẫn cô, hồn thành tốt khóa luận Ngay từ đầu, khóa luận khơng thể thực khơng có giúp đỡ Th.S Tim McCormack anh chị tổ chức Asia Turtle Programme Họ không ngần ngại giúp tơi tìm kiếm tài liệu có liên quan đến đề tài góp ý cho tơi thực đề tài Tơi xin cảm ơn bạn Hồng Thành Trung bạn Dương Đình Vương lớp DH06QR Hai bạn nhiệt tình giúp tơi khảo sát phân loại rùa Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Vũ Khôi - Giám đốc tổ chức Wildlife At Risk, anh Lê Xuân Lâm - Quản lý trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi anh nhân viên trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập số liệu suốt thời gian thực tập trung tâm Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình bạn bè bên cạnh, động viên sống học tập Xin chân thành cảm ơn ! TP HCM, tháng năm 2010 Sinh viên Lê Mai Thanh Trâm ii TÓM TẮT Đề tài: “Điều tra thành phần rùa cạn, rùa nước số chùa TP HCM nghiên cứu đặc điểm sinh học rùa núi vàng Indotestudo elongata (Blyth, 1853) trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi - TP HCM” - Địa điểm nghiên cứu: + Một số chùa TP HCM + Trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi - TP HCM - Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2010 đến ngày 30/07/2010 - Để đạt nội dung nghiên cứu cần thiết, sử dụng phương pháp: + Phương pháp vấn người dân TP HCM nhân viên Trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi + Phương pháp khảo sát thực địa:  Xác định chùa có ni nhốt rùa, điều tra thành phần loài số lượng cá thể Tiến hành cân đo kích thước mai trọng lượng thể rùa núi vàng I elongataTại trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi: Nghiên cứu đặc điểm sinh học rùa núi vàng I elongata môi trường nuôi nhốt + Định danh theo “Hướng dẫn định dạng hình ảnh lồi rùa Thái Lan, Lào, Campuachia Việt Nam (Bryan L.Stuart, Peter Paul, Dijk, Douglas B.Henrdie,2002)” - Kết đạt được: - Lập danh sách gồm 12 chùa có nuôi nhốt rùa cạn rùa nước TP HCM - Phân loại loài rùa (rùa núi vàng, rùa ba gờ, rùa hộp lưng đen, rùa răng, rùa đất lớn, rùa sê pôn, rùa cổ sọc, ba ba nam bộ) có phân bố VN thuộc họ (họ rùa Cạn, họ rùa Đầm, họ rùa Mai mềm) loài rùa nhập nội (rùa tai đỏ có xuất xứ Bắc Mỹ; rùa ao Trung Quốc có xuất xứ Trung Quốc thuộc họ rùa Đầm) - Lập phương trình tương quan kích thước mai trọng lượng thể rùa núi vàng I elongata + Phương trình tương quan chiều rộng mai trọng lượng thể: iii CR = 18,83335*CN0,267936 (CR: chiều rộng; CN: trọng lượng thể) Hệ số tương quan r = 0,9786, hệ số xác định r2 = 0,9578 + Phương trình tương quan chiều dài mai trọng lượng thể rùa I.e: CD = 15,638*CN0,364203 (CD: chiều dài; CN: trọng lượng thể) Hệ số tương quan r = 0,986, hệ số xác định r2 = 0,9739 - Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình ngày cá thể rùa núi vàng I elongata + Rùa núi vàng I elongata trưởng thành: 31,759 g/ngày, 2,59% trọng lượng thể + Rùa núi vàng I elongata năm tuổi: 20,882 g/cá thể/ngày, 7,093% trọng lượng thể + Rùa núi vàng I elongate tuần tuổi: 3,71429 g/cá thể/ngày, 9,356% trọng lượng thể - Sinh sản: thời gian ấp trứng rùa núi vàng I elongate trung tâm cứu hộ Củ Chi khoảng tháng Tỉ lệ nở trứng thấp Trên sở đề xuất số giải pháp để cứu hộ bảo tồn loài rùa iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục .v Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Danh sách chữ viết tắt .ix CHƯƠNG 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Giới hạn đề tài CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khảo sát phân loại rùa cạn rùa nước số chùa TP HCM 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Ở Việt Nam 2.2 Điều kiện tự nhiên xã hội khu vực nghiên cứu .4 2.3 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học rùa núi vàng I.elongata CCWRS .7 2.3.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.3.2 Tổng quan trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi - TP HCM 10 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu .13 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 13 3.3 Phương pháp vật liệu nghiên cứu .13 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu 13 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 16 4.1 Thành phần loài rùa cạn rùa nước số chùa TP HCM 16 4.1.1 Danh sách số chùa có ni nhốt rùa khuôn viên nhà chùa 16 4.1.2 Phân loại rùa số chùa TP HCM .17 4.1.3 Đặc điểm hình thái loài rùa 22 v 4.2 Nghiên cứu số tập tính sinh học rùa núi vàng I elongata 27 4.2.1 Đặc điểm nhận biết .27 4.2.2 Mối tương quan kích thước mai trọng lượng thể .28 4.2.3 Thức ăn 32 4.2.4 Sinh sản 34 4.3 Sinh cảnh nuôi nhốt rùa núi vàng I elongata 35 4.4 Đề xuất số giải pháp cho cơng tác cứu hộ lồi 37 4.4.1 Về thức ăn .37 4.4.2 Sinh sản 38 4.4.3 Chuồng trại 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến Nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Khí hậu bình qn TP HCM Bảng 3.1: Thống kê thành phần tỉ lệ 14 Bảng 3.2: Theo dõi phần ăn hàng ngày rùa núi vàng I elongata .15 Bảng 3.3: Kích thước trọng lượng cá thể rùa núi vàng I elongata .15 Bảng 4.1: Danh sách số chùa có ni nhốt rùa 16 Bảng 4.2: Thành phần số lượng rùa cạn rùa nước (tại chùa Phước Hải - Q.1, 2010) 18 Bảng 4.3: Thành phần số lượng rùa cạn rùa nước (tại chùa Quan Âm - Q.5, 2010) .18 Bảng 4.4: Thành phần số lượng rùa cạn rùa nước (tại chùa Giác Huệ - Q.7, 2010) .19 Bảng 4.5: Thành phần số lượng rùa cạn rùa nước (tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ- Q.Thủ Đức, 2010) 20 Bảng 4.6: Thành phần số lượng rùa cạn rùa nước (tại Khánh Vân Nam Viện - Q.11, 2010) .20 Bảng 4.7: Kết kiểm chứng phương trình (4.1) 29 Bảng 4.8: Kết kiểm chứng chiều dài mai dựa vào trọng lượng thể 31 Bảng 4.9: Khối lượng thức ăn rùa núi vàng I elongata 33 Bảng 4.10: Sinh cảnh chuồng nuôi nhốt rùa núi vàng I elongata trung tâm CCWRS 35 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Bảng đồ hành chánh TP HCM Hình 4.1: Chuồng ni nhốt rùa cạn rùa nước chùa Quan Âm - Q.5 .17 Hình 4.2: Ao ni nhốt rùa chùa Khánh Vân Nam Viện - Q.11 21 Hình 4.3: Rùa núi vàng Indotestudo elongate .23 Hình 4.4: Rùa ba gờ Malayensis subtrijuga 23 Hình 4.5: Rùa hộp lưng đen Cuora amboiensis 24 Hình 4.6: Rùa cổ sọc Ocadia sinensi .24 Hình 4.7: Rùa đất lớn Heosemys grandis 25 Hình 4.8: Rùa Heosemys annadalii 25 Hình 4.9: Rùa sê pơn Cyclemys tcheponensis .26 Hình 4.10: Ba ba nam Amyda cartinaginea .26 Hình 4.11: Rùa tai đỏ Trachemys scripta elegans 27 Hình 4.12: Rùa ao Trung Quốc Mauremys reevesii 27 Hình 4.13: Rùa núi vàng I.elongata non trung tâm CCWRS 28 Hình 4.14: Rùa núi vàng I.elongata năm tuổi trung tâm CCWRS 28 Hình 4.15: Mối tương quan chiều rộng mai trọng lượng thể .29 Hình 4.16: Mối tương quan chiều dài mai trọng lượng thể 31 Hình 4.17: Khu nuôi nhốt rùa núi vàng I.elongata 36 Hình 4.18: Sinh cảnh chuồng R2 36 Hình 4.19: Sinh cảnh chuồng H3 37 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CITES : Convertion of International Trade Endangerus Species CCWRS : Trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi CP : Chính phủ ĐVHD : Động vật hoang IUCN : The International Union for Conservation of Nature NĐ : Nghị định VN : Việt Nam VQG : Vườn quốc gia WAR : Wildlife At Risk TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh I elongata : Indotestudo elongate Blyth, 1853 EN : Loài nguy cấp VU : Sẽ nguy cấp E : Loài nguy cấp V : Sẽ nguy cấp ix R5 11 20 0,55 0,2 R6 20 0,1 H3 24 0,4 0,23 Tại trung tâm, chuồng từ R1 đến R6 H3 dành để nuôi nhốt rùa núi vàng I.elongata, số lượng rùa chuồng tùy thuộc vào lượng rùa núi vàng I.elongata nhận Số lượng rùa chuồng R4 R5 cao chuồng lại trống Ngun nhân giải thích để tiện cho việc chăm sóc rùa Trong tất chuồng thiết kế hồ nước nhỏ có dạng lòng chảo với nơi sâu khoảng 20 cm để thuận tiện cho rùa lên xuống uống nước ngâm Các chuồng R1 đến R6 có thiết kế giống Chuồng xây dựng phần đất tương đối phẳng, điều khơng thích hợp với loài rùa cạn rùa núi vàng I elongata Theo Hoàng Văn Thái (2006), chuồng rùa núi vàng I elongata nên xây dựng độ dốc 15o để nước vào mùa mưa Trong chuồng bố trí che bóng dầu rái, bàng Đài Loan; ngồi có cỏ, vài lồi bụi thấp để làm nơi trú ẩn cho rùa Thảm mục chuồng che phủ rụng xuống Nhìn chung độ tàn che chuồng cao từ 0,75 - Sau số hình ảnh sinh cảnh chuồng R1-R6 Hình 4.17: Khu ni nhốt rùa núi vàng Hình 4.18: Sinh cảnh chuồng R2 I.elongata Trong chuồng H3 tận dụng từ hố bom Độ tàn che chuồng tương đối thấp 0,4 Các che bóng chng chủ yếu miệng hố gồm có keo tràm lồng mức Chuồng có độ dốc khoảng 200 - 300 Đây chuồng 36 có số lượng trứng rùa rùa non ấp nở tự nhiên phát nhiều (9/12 cá thể rùa non phát hiện) Điều chứng tỏ sinh cảnh chuồng thích hợp để ni nhốt rùa mùa sinh sản Theo Bull (1984), Vogt (1984), Packard et al (1993), Paukstis et al (1994): tự nhiên, rùa mẹ lựa chọn nơithích hợp để đẻ trứng thuận lợi cho q trình ấp trứng thơng qua việc lựa chọn độ sâu ổ trứng nhiệt độ ổ trứng lúc đặc trưng nhân tố: kết cấu đất, độ dốc mặt đất, độ ẩm đất lượng nhiệt xạ mặt trời chiếu xuống ổ trứng Con mẹ lựa chọn độ sâu ổ trứng để lựa chọn nhiệt độ phù hợp thông qua kinh nghiệm chúng lần sinh sản trước (Bodie, Burke Smith, 1996) (Dẫn: Hoàng Thị Trang, 2007) Hình 4.19: Sinh cảnh chuồng H3 (đã dọn thảm mục) 4.4 Đề xuất số giải pháp cho cơng tác cứu hộ lồi Qua thời gian thực đề tài trung tâm cứu hộ động vật hoang Củ Chi, đề xuất số giải pháp cho cơng tác cứu hộ lồi sau: 4.4.1 Về thức ăn Nên tăng thêm loại thức ăn phần ăn rùa núi vàng I elongata để thưc tốt công việc chăm sóc bảo tồn lồi 37 Chia lại tỉ lệ thành phần thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho giai đoạn sinh trưởng phát triển rùa Rùa núi vàng I elongata loài ăn tạp Trong tự nhiên chúng ăn động vật Vì vậy, phần ăn rùa non nên cho thêm động vật 4.4.2 Sinh sản Cần ý nhận rùa núi vàng I elongata trung tâm mùa sinh sản chúng Việc phát trứng kịp thời, sớm vận chuyển trứng an toàn việc làm cần thiết Điều giúp giảm tỷ lệ trứng hỏng làm tăng tỷ lệ trứng nở thành công Mặt khác, trung tâm nên tạo chuồng nuôi bãi đất ẩm tơi xốp để rùa làm tổ đẻ trứng Nên đào tạo kĩ thu nhặt trứng ấp trứng rùa trứng lồi bò sát khác cho nhân viên trung tâm Nên đổi vật liệu ấp trứng (cát ẩm) vật liệu Verrniculite Perlite Đây loại vật liệu chuyên dùng để ấp trứng bò sát sản xuất Mỹ Các loại vật liệu có đặc tính giữ ẩm, giữ nhiệt tốt tái sử dụng nhiều lần Trung tâm bảo tồn rùa VQG Cúc Phương xử dụng loại vật liệu 10 năm cho kết tốt 4.4.3 Chuồng trại Nên cải tạo lại chuồng R1 đến R6 tăng thêm lượng thảm mục, đổ thêm đất để tạo độ dốc Đặc biệt, mùa sinh sản rùa núi vàng I.elongata nên chặt bớt tán cho ánh nắng chiếu xuống mặt đất để tạo điều kiện thuận lợi cho trình ấp trứng tự nhiên Nên dọn dẹp, vệ sinh chuồng rùa sau thả rùa tự nhiên để tránh bệnh ký sinh cho rùa 38 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên địa bàn thành phố có 12 chùa ni nhốt rùa khuôn viên chùa: chùa Phước Hải - Q.1, chùa Phụng Sơn Tự - Q.1, chùa Quan Âm - Q.5, chùa Hội Quán Tuệ Thành - Q.5, chùa Nam Thiên Nhất Trụ - Q Thủ Đức, chùa Ưu Đàm - Q Thủ Đức, chùa Khánh Vân Nam Viện - Q.11, chùa Tuyền Lâm - Q.6, chùa Giác Huệ Q.7, chùa Thiện Chanh - Q Tân Bình, Chùa Bửu Liên - Q Bình Thạnh, chùa Giác Lâm Tự - Q Bình Thạnh Đã ghi nhận loài rùa, có lồi thuộc họphân bố VN lồi ngoại nhập Phương trình tương quan kích thước mai trọng lượng thể rùa núi vàng I elongata có tương quan chặt thể hiên qua hai phương trình: Phương trình tương quan chiều rộng mai trọng lượng thể: CR=18,83335*CN0,267936 (CR: chiều dài mai; CN: trọng lượng thể) Hệ số tương quan r = 0,9786, hệ số xác định r2 = 0,9578 Phương trình tương quan chiều dài mai trọng lượng thể: CD = 15,638*CN0,364203 (CD: chiều dài; CN: trọng lượng thể) Hệ số tương quan r = 0,986, hệ số xác định r2 = 0,9739 Rùa núi vàng I elongata lồi ăn tạp Khối lượng thức ăn trung bình cá thể rùa núi vàng I elongata trưởng thành, rùa núi vàng I elongata năm tuổi, rùa I elongata tuần tuổi tương ứng 31,759 g/ngày, 2,59% trọng lượng thể 20,882 g/cá thể/ngày, 7,093% trọng lượng thể 3,71429 g/cá thể/ngày, 9,356% trọng lượng thể Thời gian ấp trứng rùa núi vàng I elongate trung tâm CCWRS khoảng tháng 39 Tỷ lệ nở rùa núi vàng I elongate trung tâm CCWRS thấp (nhiều lần ấp trứng hỏng hồn tồn) Các chuồng ni nhốt rùa núi vàng I elongate từ R1 đến R6 có độ tàn che cao từ 0,75 - Chuồng H3 có độ tàn che thấp 0,4 có điều kiện tương đối tốt cho rùa núi vàng I.elongata sinh sản 5.2 Kiến Nghị Đề tài thực thời gian ngắn nên chưa thể tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố môi trường tác động đến sinh trưởng phát triển rùa trung tâm Cần có nghiên cứu sâu tương quan kích thước mai trọng lượng thể Đề tài tiến hành điều kiện ni nhốt, khơng sát với thực tế ngồi tự nhiên Vì cần phải có nghiên cứu sâu ngồi vùng phân bố tự nhiên chúng Có thể sử dụng phương trình tương quan để xác định chiều dài chiều rộng mai rùa núi vàng I elongate biết trọng lượng thể cần thiết 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (2007), Sách đỏ Việt Nam (Phần Động vật) NXB Khoa học Tự nhiên Cơng nghệ, Hà Nội: trang 254 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2006), Nghị định số 32/2006/NĐ - CP quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý Bryan L Stuart, Peter Paul van Dijk Douglas B Hendrie (2001) “Photograpic Guide to the Turtles of Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia (Sách hướng dẫn định loại rùa Thái Lan, Lào, Việt Nam Camphuchia)” Wildliffe Convervation Society DesignGoup, Cambodia: 84tr Nguyễn Thị Nhài (2008), Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rùa đất lớn Heosemys grandis (Gray, 1860) rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis (Doudin, 1802) Trung tâm bảo tồn rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương - Khóa luận tốt nghiệp: 34 trang Viên Ngọc Nam, 2009 Giáo trình Quản lý đa dạng sinh học Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Scott Roberson, Trần Chí Trung, 2003 Dự án lâm nghiệp xã hội BTTN tỉnh Nghệ An (SFNC) (2003), Báo cáo tình trạng săn bắt bn bán động vật hoang xung quanh VQG Pù Mát Vinh - Nghệ An Nguyễn Văn Sáng Hồ Thu Cúc, 1997 “Danh mục bò sát ếch nhái Việt Nam” - Nhà xuất KH & KT Hoàng Văn Thái (2006) “Nghiên cứu đăcm điểm sinh hoạc, sinh thái kỹ thuật chăn nuôi rùa núi vàng Indotestudo elongate (Blyth, 1853), rùa đất pulkin Cyclemys pulchristriata (Fritz et al, 1997), rùa Heosemys grandis (Boulenger, 1903) trung tâm cứu hộ rùa Cúc Phương” Hoàng Thị Trang, 2007 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rùa đất lớn Heosemys grandis rùa núi vàng Indotestudo elongata trung tâm cứu hộ rùa Cúc Phương Hiện trạng bảo tồn rùa cạn rùa nước Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Sinh thái mơi trường 41 Tài liệu tiếng nước ngồi 10 CITES (2008) List Species database UNEP-WCMC Species database CITES List Species 11 IUCN (2007) Red List of threatenet Species International Union for Convervation of Nature and Natural resources 12 Bourret R (1941) Les Tortues de L’Indochine Inst Océan Ind., 253pp 13 A.C Highfield (1996).Encyclopedia of Keeping anhd Breeding Tortoises and Fresh water Turles 293pp 14 Martine Helmink Siebren Kuperus (2002) “Dietary requirements of Asian turtles” European Zoo Nutrition Centre Một số trang web tham khảo 1.http://www.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu/&Categ ory=Gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+chung&ItemID=6&Mode=1 http://www.tinmoi.vn/Chim-keu-tham-vi-nghich-ly-phong-sinh-03131398.html 3.http://khudothimoi.com/dulieu/ban-do-quy-hoach/1173-ban-do-tp-hcm-ban-do-tp-hcm.html http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5075 42 PHỤ LỤC 43 MỘT SỐ ẢNH NGHIÊN CỨU Chuồng nuôi nhốt rùa cạn rùa nước chùa Quan Âm - Q.5 Bên chuồng nuôi nhốt rùa cạn rùa nước chùa Quan Âm Q.5 Ao nuôi nhốt rùa chùa Khánh Vân Nam Viện - Q.11 Bên ao nuôi nhốt rùa chùa Khánh Vân Nam Viện - Q.11 Ao nuôi nhốt rùa nước chùa Nam Thiên Nhât Trụ - Q Thủ Đức Chuồng nuôi nhốt rùa cạn chùa Phụng Sơn Tự - Q.11 44 Ao nuôi nhốt rùa nước chùa Phước Hải - Q.1 Chuồng nuôi nhốt rùa cạn chùa Phước Hải - Q.1 Nơi nuôi rùa núi vàng trung tâmCCWRS Thức ăn rùa trung tâm CCWRS Cho rùa núi vàng ăn Thức ăn rùa núi vàng để qua đêm 45 Phụ biểu 1: Trọng lượng rùa núi vàng I.elongata CCWRS STT Số hiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ghi chú: F: 435 436 437 438 439 440 442 443 444 445 446 10 11 12 13 14 15 16 17 Giới tính F F F F F F F F F M F F M F F M M F M F unk unk unk unk unk unk unk unk M: đực Trọng lượng (g) 120 150 350 400 300 450 320 260 300 1100 2000 1020 2050 1750 1000 1350 1150 840 800 420 45 42 40 35 35 40 20 21 unk: khơng biết 46 Kích thước (mm) Chiều dài Chiều rộng 99,5 98,0 125,0 137,0 110,5 130,0 121,5 121,0 116,0 186,0 247,4 189,0 242,0 236,0 230,0 221,0 197,0 171,0 162,0 131,0 60,0 62,0 59,0 60,0 57,0 60,0 48,0 45,0 76,0 70,0 89,0 93,0 81,0 97,0 86,0 85,0 84,0 114,0 139,0 116,0 137,0 133,0 145,0 138,0 116,0 109,0 100,0 92,0 53,0 52,0 52,0 51,0 52,0 50,0 41,0 39,0 Phụ biểu 2: Trọng lượng rùa núi vàng I.elongata cân đo chùa STT Giới tính Trọng lượng (g) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M M F M F M M F F M F F F F F F F F F F F F M M 1500 1100 1200 1050 460 1000 850 300 500 1400 1200 1600 850 400 2000 450 1350 770 850 720 850 750 600 1700 Kích thước (mm) Chiều dài 232.01 197.75 218.2 198.1 153.5 210 199.7 126.12 146.68 215.9 200.38 225.58 192.26 140.5 243.8 145.4 227.5 177.1 199.76 171.5 191.3 178.38 163.34 240.14 Chiều rộng 131.33 112.56 132.15 118 93.2 119.22 121.92 99.96 111.52 127.06 120.45 140.68 120.4 91 144.38 98.04 132.7 111.32 121 116.33 111.13 119.75 101.34 135.1 Ghi chú: M: đực 47 STT Giới tính Trọng lượng (g) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 F M F M M F M F F F F F Unk F F M M M M F F F M F 1250 750 600 1400 700 550 1800 650 400 450 650 900 400 500 490 490 450 650 500 1700 4800 1600 1100 1100 F: Kích thước (mm) Chiều dài 227.12 179.7 154.32 208.45 173.48 151.18 225.2 182.91 159.8 153.44 181.7 135.4 133 146.2 143.84 140.32 139.16 173.1 149.31 255.48 309.38 242.24 209.82 211.1 Chiều rộng 137.34 118.55 101.08 135.04 111.84 93.7 151.8 116.19 94.1 98.24 111.52 92.22 91.16 99.9 94.98 98.88 90.8 113.5 93.88 130 210.08 136.58 126.14 118.06 Phụ biểu 3: Theo dõi thức ăn rùa núi vàng I elongata năm tuổi CCWRS Ngày Lượng Số hiệu thức chuồng ăn đưa vào 8/4/2010 R1 R2 R4 9/4/2010 R1 R2 R4 10/4/2010 R1 R2 R4 12/4/2010 R1 R2 R4 13/4/2010 R1 R2 R4 14/4/2010 R1 R2 R4 15/4/2010 R1 R2 R4 16/4/2010 R1 R2 R4 17/4/2010 R1 R2 R4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Lượng thức ăn lấy 100 100 160 170 170 180 130 160 140 140 140 130 90 100 50 60 50 20 10 20 30 30 30 30 40 30 10 Thức ăn tiêu thụ Ngày Số hiệu chuồng 100 19/4/2010 R1 100 R2 40 R4 30 20/4/2010 R1 30 R2 20 R4 70 21/4/2010 R1 40 R2 60 R4 60 22/4/2010 R1 60 R2 70 R4 60 23/4/2010 R1 50 R2 100 R4 40 24/4/2010 R1 50 R2 R4 80 90 26/4/2010 R1 R2 80 R4 70 70 27/4/2010 R1 R2 70 R4 70 60 70 90 48 Lượng thức ăn đưa vào Lượng thức ăn lấy 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 40 70 60 60 40 30 35 40 45 30 35 80 60 60 80 40 80 100 100 100 100 100 100 100 35 70 45 40 50 60 50 65 Thức ăn tiêu thụ 60 30 40 40 60 70 65 60 55 70 65 20 40 40 20 60 30 55 60 50 40 50 Phụ biểu 4: Theo dõi thức ăn rùa núi vàng I elongata trưởng thành CCWRS Ngày 8/4/2010 9/4/2010 10/4/2010 12/4/2010 13/4/2010 14/4/2010 15/4/2010 16/4/2010 17/4/2010 Lượng Lượng Số thức thức hiệu ăn đưa ăn lấy chuồng vào Thức ăn tiêu thụ Ngày 19/4/2010 R3 200 60 140 R5 200 80 R6 200 R3 Lượng Lượng Thức Số thức thức ăn hiệu ăn đưa ăn lấy tiêu chuồng vào thụ R3 200 200 120 R5 200 30 170 100 100 R6 200 10 190 200 120 80 R3 170 90 80 R5 200 120 80 R5 170 130 40 R6 200 110 90 R6 170 60 110 R3 200 40 160 R3 200 140 60 R5 200 60 140 R5 200 160 40 R6 200 40 160 R6 200 110 90 R3 200 20 180 R3 200 100 100 R5 200 80 120 R5 200 80 120 R6 200 30 170 R6 200 20 180 R3 230 110 120 R3 200 50 150 R5 230 140 90 R5 200 100 100 R6 230 140 90 R6 200 120 80 R3 150 20 130 R3 200 90 110 R5 150 150 R5 200 70 130 R6 150 40 110 R6 200 200 R3 150 150 R3 200 10 190 R5 150 40 110 R5 200 80 120 R6 150 150 R6 200 95 105 R3 150 30 120 R3 200 200 R5 150 40 110 R5 200 200 R6 150 40 110 R6 200 20 180 R3 200 200 R5 200 100 100 R6 200 90 110 20/4/2010 21/4/2010 22/4/2010 23/4/2010 24/4/2010 26/4/2010 27/4/2010 49 Phụ biểu 5: Theo dõi thức ăn rùa núi vàng I elongata tuần tuổi CCWRS 1/6/2010 Lượng Lượng Số hiệu thức ăn thức ăn chuồng đưa lấy vào Room vet 50 20 2/6/2010 Room vet 50 20 30 3/6/2010 Room vet 50 30 20 4/6/2010 Room vet 30 20 10 5/6/2010 Room vet 30 10 20 7/6/2010 Room vet 50 35 15 8/6/2010 Room vet 50 15 35 9/6/2010 Room vet 50 10 40 10/6/2010 Room vet 50 20 30 11/6/2010 Room vet 50 20 30 Ngày 50 Lượng thức ăn tiêu thụ 30 ... thân rùa Mai thường bao gồm năm sống lưng có bốn đơi sườn hai phía, mười đơi riềm, gáy từ hai viền ngồi mai Chiều dài mai đo từ mút trước gáy (những mai phía cổ) tới mút sau đuôi (những tận mai, ... cân đo tiêu kích thước mai cá thể cân nặng chúng Các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ kích thước mai trọng lượng thể bao gồm số lượng mẫu, sai số cân đo, (Applegate Lagler, 1943) (Dẫn: Hoàng... phía đi) Đối với lồi rùa cạn rùa nước ngọt, chiều dài mai đo thẳng bao gồm tất gai phận khác mai Chiều rộng mai đo khoảng cách chỗ rộng mai Số liều ghi vào bảng biểu 3.3 Bảng 3.3: Kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RÙA CẠN, RÙA NƯỚC NGỌT TRONG MỘT SỐ NGÔI CHÙA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RÙA NÚI VÀNG INDOTESTUDO ELONGATA (BLYTH, 1853) TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦ CHI TP. HỒ CHÍ MINH , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RÙA CẠN, RÙA NƯỚC NGỌT TRONG MỘT SỐ NGÔI CHÙA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RÙA NÚI VÀNG INDOTESTUDO ELONGATA (BLYTH, 1853) TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦ CHI TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay