KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN ĐỘ TRẮNG 800 ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

74 2 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN ĐỘ TRẮNG 800ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Họ tên sinh viên: Lê Hồng Giang Chun ngành: Cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy Khóa: 2006 - 2010 Tháng 03 năm 2010 KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN ĐỘ TRẮNG 800ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Tác giả LÊ HỒNG GIANG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất Bột giấy giấy Giáo viên hướng dẫn Thầy HOÀNG VĂN HOÀ Tháng 3/2010 CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn: Cha mẹ, anh chị người thân ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần thời gian học tập Ban Giám hiệu toàn thể thầy cô giáo trường ĐHNL TPHCM Quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn CNSX Giấy Bột giấy Ban giám đốc nhà cơng ty giấy Tân Mai tồn thể cơ, chú, anh, chị nhà máy Thầy Hồng Văn Hòa, giáo viên hướng dẫn đề tài, người tận tâm giảng dạy, góp ý giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Các bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài TPHCM, tháng 6/2010 Sinh viên thực Lê Hồng Giang i TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất giấy in báo độ trắng 800ISO nhà máy giấy Bình An” tiến hành phân xưởng giấy nhà máy giấy Bình An - tỉnh Bình Dương từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010, hướng dẫn thầy Hoàng Văn Hòa Mục đích đề tài khảo sát quy trình sản xuất, ngun liệu, hóa chất số tiêu ảnh hưởng đến chất lượng giấy in (in báo), từ phân tích đề xuất số giải pháp để quy trình sản xuất hoàn thiện Kết thu được: Dây chuyền sản xuất nhà máy dây chuyền đại mua lại Đức với công suất tối đa khoảng 50.000 tấn/năm nhà máy sản xuất với cơng suất khoảng 20.000 tấn/năm, tình trạng khủng hoảng ngành giấy Nguyên liệu chủ yếu qui trình sản xuất bột CTMP (65 – 70%) Bột LBKP (20%), bột NBKP (5 – 10%), lại giất tái chế: giấy lề, giấy tồn kho Với hệ thống cung cấp hóa chất điều khiển tự động hệ thống máy tính nên tiêu sử dụng hóa chất khơng chênh lệch nhiều so với qui định nhà máy Đồng thời tiêu giấy không biến động nhiều ii MỤC LỤC Trang CẢM TẠ i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài .2 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan lịch sử phát triển nghành giấy Việt Nam 2.1.1 Dự báo lực sản xuất, tiêu dùng, sản xuất nhập giấy năm 2010, 2015, 2020 2.2 Tổng quan nhà máy giấy Bình An 2.2.1 Vị trí địa lý .5 2.2.2 Lịch sử phát triển nhà máy 2.2.3 Mặt hàng .7 2.2.4 Cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy .8 2.2.5 Hoạt động sản xuất .9 2.3 Tổng quan giấy in báo 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 14 3.2 Nội dung nghiên cứu 14 3.2.1 Khảo sát máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất 14 3.2.2 Khảo sát loại nguyên liệu sử dụng trình sản xuất .14 3.3.3 Khảo sát loại hóa chất sử dụng để sản xuất giấy in (in báo) 14 3.3.4 Khảo sát số tiêu giấy nhà máy 14 iii 3.3 Phương pháp nghiên cứu 14 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Sơ đồ khối máy giấy MG4 16 4.1.1 Giải thích dây chuyền cơng nghệ 18 4.2 Khảo sát số phận, máy móc thiết bị 27 4.2.1 Bộ phận chuẩn bị bột 27 4.2.2/ Bộ phận tiếp cận 31 4.2.3 Bộ phận thùng đầu lưới 34 4.2.4 Bộ phận ép ướt 35 4.2.5/ Bộ phận sấy 36 4.2.6 Công đoạn Size press 36 4.3 Kết khảo sát số loại nguyên liệu sử dụng 39 4.3.1 Bột CTMP 39 4.3.2 Bột LBKP (bột hóa từ gỗ rộng) 40 4.3.3 Bột NBKP 41 4.4 Kết khảo sát số hóa chất sử dụng 43 4.4.1 Chất độn .43 4.4.2 Keo AKD .45 4.4.3 Chất bảo lưu 46 4.4.4 Chất phá bọt 3023 47 4.4.5 Tinh bột 48 4.4.5 Chất tăng trắng OBA (Sunpertin) 50 4.4.6 Chất tạo màu 50 4.4.7 PAC (Polyaluminumchloride): 50 4.5 Kết khảo sát số tiêu .51 4.5.1 Độ đục 51 4.5.2 Định lượng 51 4.5.3 Độ trắng 52 4.5.4 Chiều dài đứt 53 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận .55 iv 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 PHỤ LỤC 58 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CTMP Chemical Thermal Mechanical Pulp COPY90 Giấy photocopy độ trắng 90 CDĐ Chiều dài đứt COPY95 Giấy photocopy độ trắng 95 DAF Dissolved Air Flotation DIP Deinking Pulp GI90 Giấy in độ trắng 90 GV90 Giấy viết độ trắng 90 GV95 Giấy viết độ trắng 95 GI80 Giấy in độ trắng 80 GI82 Giấy in độ trắng 82 ISO International standards Organization IB60 Giấy in báo độ trắng 60 IB58 Giấy in báo độ trắng 58 IB60 Giấy in báo độ trắng 60 0ISO MG3 Máy Giấy ML Mặt lưới MM Mặt mền o Nồng độ N OCC Old Corrugated Container QC Hệ thống kiểm tra chất lượng giấy o Độ thóat nước SR D Dọc N Ngang vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Nhà máy giấy Bình An Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức cơng ty .8 Hinh2.3: Sơ đồ tổ chức phân xưởng giấy Hình 2.4: Sơ đồ tổ chức phân xưởng giấy Hình 4.1: Sơ đồ khối trình sản xuất giấy máy xeo dài (PX2) 17 Hình 4.2: Sơ đồ khối dây chuyền chuẩn bị bột 18 Hình 4.3: Sơ đồ khối phận tiếp cận thùng đầu 22 Hình 4.4: Sơ đồ khối dây chuyền thu hồi bột .24 Hình 4.5: Mơ tả tuyến nước 25 Hình 4.6: Hồ quậy thủy lực 27 Hình 4.7: Máy nghiền đĩa .28 Hình 4.8: Lọc cát nồng độ cao 30 Hình 4.9: Biểu đồ thể tỷ lệ sử dụng loại bột trình sản xuất 42 Hình 4.10: Sơ đồ khối dây chuyền chuẩn bị CaCO3 .44 Hình 4.11: Sơ đồ khối dây chuyền chuẩn bị PL1510 46 Hình 4.12: Sơ đồ khối dây chuyền pha chế tinh bột cationic .49 Hình 4.13: Biểu đồ biểu diễn chiều dài đứt ca sản xuất 54 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Dự báo sản xuất, nhập khẩu, tiêu dùng giấy năm 2010, 2015, 2020 .4 Bảng 2.2: Năng lực sản xuât loại giấy năm 2009, 2010, 2015 .4 Bảng 2.3: Tiêu dùng loại giấy năm 2009, 2010, 2015 .5 Bảng 2.4: Qui mơ mặt nhà máy Bình An .6 Bảng 2.5: Bố trí lao động ca làm việc Bảng 2.6: Báo cáo sản lượng nhập kho năm 2008 10 Bảng 2.7: Báo cáo tình hình tiêu thụ năm 2008 (hàng bán) 11 Bảng 4.1: Số liệu độ nghiền nồng độ ca sản xuất 29 Bảng 4.2: Thông số kỹ thuật máy nghiền .29 Bảng 4.3: Thông số kĩ thuật thiết bị lọc nồng độ cao 30 Bảng 4.4:Thông số kỹ thuật thiết bị lọc cát 31 Bảng 4.5: Thông số kỹ thuật sàng áp lực 33 Bảng 4.6: Thông số kỹ thuật sàng 33 Bảng 4.9: Chỉ tiêu chất lượng bột NBKP cho sản xuất giấy in (in báo) .41 Bảng 4.10: Yêu cầu kĩ thuật loại giấy IB80-60 42 viii điển khảo sát Như đa số loại hóa chất sử dụng trình sản xuất cho vào vị trí thích hợp thơng qua hệ thống tự động máy tính Điều nhằm bảo đảm cho chất lượng giấy sản xuất đạt tiêu tốt tiết kiệm tốt lượng hóa chất mà nhà máy mua 4.4.5 Chất tăng trắng OBA (Sunpertin) Công dụng: Tăng độ trắng cho giấy giảm sắc vàng nhiều loại bột tẩy mức độ vừa phải Mức dùng: lít hồ quậy bột hóa Điểm cho: hồ quậy bột 4.4.6 Chất tạo màu Công dụng: Tăng trắng, tạo ánh màu cho tờ giấy  Cartarent Violet (7 %) Mức dùng: 2,5 lít hồ CTMP 2,5 lít hồ bột LBKP/ NBKP Điểm cho: hồ quậy thủy lực  Cartarent Blue (2 %) Mức dùng: 1,5 lít hồ bột LBKP/ NBKP Điểm cho: hồ quậy bột  Catarent Violet (10 %) Mức dùng: tinh chỉnh Điểm cho: bơm online 4.4.7 PAC (Polyaluminumchloride): Là chất đông tụ cationic dùng hệ bảo lưu vi hạt gồm thành phần Cơng dụng: trung hòa điện tích âm hạt mịn (chất độn, hạt keo chống thấm ), giúp hạt mịn bám lên bề mặt xơ sợi nhờ lực hút tĩnh điện hay chế kết Mức dùng & điểm cho: Hồ quậy bột: lít/mẻ bột CTMP DAF: 1,5 lít Hố lưới: 1,5 lít/tấn giấy 50 4.5 Kết khảo sát số tiêu 4.5.1 Độ đục Là khả từ mặt bên giấy khơng nhìn thấy hình ảnh bên giấy Sự không đồng hướng tia khúc xạ xác định độ đục giấy Đối với giấy in báo : độ đục cần thiết giấy mỏng có độ đục cao khả thấm mực cao Độ đục giấy phụ thuộc vào:  Độ nghiền  Loại bột sản xuất giấy  Sự có mặt chất màu  Sự có mặt chất độn  Đặc điểm bề mặt giấy Kết khảo sát thực tế độ đục STT Ngày 7/5 Ngày 10/5 87.4 % 88.2 % 87.2 % 88.1 % 88.1 % 86.9 % 87.8 % 87.8 % Trung bình 87.625 % 87.75 % Qui định 90 ± % (Nguồn: Bảng kiểm soát chất lượng giấy, phụ lục 11, 12, 13) Nhận xét: Độ đục đặc tính quan trọng giấy in báo, giấyđộ đục cao khả thấm mực cao Qua bảng số liệu có chênh lệch thơng số thực tế qui định chấp nhận Muốn tăng độ đục giấy cần kiểm tra thông số kĩ thuật bột khâu nghiền, việc sử dụng loại nguyên liệu, hóa chất, chất độn 4.5.2 Định lượng Trọng lượng hay định lượng nhựng đặc tính hầu hết loại giấy Trọng lượng giấy trọng lượng đơn vị diện tích Nó thể số g/m2 51 Mỗi loại giấy có định lượng khác Đối với giấy in báo định lượng giấy khoảng 45-60g/m2 Ở nhà máy loại giấy in báo đươc sản xuất nhiều loại giấy có định lượng 58g/ m2 Kết khảo sát thực tế định lượng giấy STT Ngày 7/5 Ngày 10/5 57.2 g/ m2 57.9 g/ m2 56.7 g/ m2 58.3 g/ m2 56.6 g/ m2 56.6 g/ m2 57 g/ m2 58.3 g/ m2 Trung bình 56.875 g/ m2 57.775 g/ m2 (Nguồn: Bảng kiểm soát chất lượng giấy, phụ lục 11, 12) Nhận xét: Ở loại giấy in báo cần khảo sát có tiêu định lượng 58 g/m2 60 g/m2 Bảng số liệu khảo sát loại giấy in báo độ trắng 80 0ISO, định lượng 58 g/m2 Số liệu bảng chênh lệch không nhiều so với tiêu qui định Chứng tỏ bột khâu chuẩn bị bột sử dụng kiểm tra kĩ lưỡng chất lượng, công tác bảo quản thực tốt 4.5.3 Độ trắng Là phạm vi khuếch tán ánh sáng giấy bước sóng dải quang phổ khả kiến, có nghĩa cường độ tính đồng phản xạ quang phổ đo theo % phản xạ ánh sáng tồn dải bước sóng Độ sáng khơng phải độ trắng Tuy nhiên độ sáng loại bột dăm mảnh tham gia vào trình xeo giấy cho phép đo độ trắng tối đa đạt nhuộm màu xác Màu giấy vật liệu khác, phụ thuộc nhiều vào người quan sát yếu tố vật lý khác phân bố lượng quang phổ nguồn sáng, đặc điểm hình học phát sáng góc nhìn, chất biên độ dao động đặc điểm quang học giấy môi trường xung quanh Loại giấy in báo mà ta khảo sátđộ trắng 80 0ISO Kết khảo sát thực tế độ trắng giấy STT Qui định (%) Ngày 7/5 Ngày 10/5 80 77.5 % 78.5 % 52 78 % 78.3 % 79.2 % 79.2 % 77.8 % 77.9 % Trung bình 78.125 % 78.475 % (Nguồn: Bảng kiểm soát chất lượng giấy, ca 1, phụ lục 11, 12) Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy độ trắng trung bình ca khảo sát vào ngày ngày 10/5 có chênh lệch so với độ trắng qui định chênh lệch ko dáng kể Có chênh lệch chủ yếu chất lượng bột định Để đạt độ trắng qui định cần phải có bảo quản tốt bột kho, không để bột bị giảm độ trắng tiếp xúc với khơng khí mơi trường xung quanh 4.5.4 Chiều dài đứt Trong trình khảo sát thu thập số liệu, tiêu độ trắng, độ đục định lượng giấy có biến động khơng đáng kể Chỉ tiêu chiều dài đứt có biến động rõ nét Chiều dài đứt tiêu quan trọng giấy in (in báo) Nó phản ánh độ bền lý giấy trình sản xuất, việc giúp ta chọn lựa đề qui trình sản xuất hiệu trình sản xuất giấy Kết khảo sát thực tế chiều dài đứt giấy Ca Ngày 7/5 Ngày 10/5 Ngày 12/5 5220 m 5238 m 5265 m 5298 m 5243 m 5231 m (Nguồn: Bảng kiểm soát chất lượng giấy ngày 7,10 12/5, phụ lục 11, 12, 13) Nhận xét: Qua bảng số liệu cho thấy chiều dài đứt có chếnh lệch đáng kể ngày khảo sát Chiều dài đứt lớn 5298m ca ngày 7/5 nhỏ 5220m ca ngày 7/5 53 5320 5298 Chiều dài đứt (m) 5300 5280 5265 5260 5240 5238 5243 5231 5220 5220 5200 5180 2 Ca làm việc Hình 4.13: Biểu đồ biểu diễn chiều dài đứt ca sản xuất 54 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình khảo sát nhà máy, tơi đến số kết luận sau: - Dây chuyền sản xuất nhà máy có cơng suất tối đa khoảng 50.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất khoảng 20.000 – 30.000 tấn/năm Đây chuyền nhà máy mua lại Đức, so với nước ta dây chuyền sản xuất sản xuất đại - Nguyên liệu đươc sử dụng chủ yếu tống công ty Tân Mai cung cấp Bột vận chuyển nước nên đưa vào sản xuất nhanh chóng, chất lượng bị ảnh hưởng khơng nhiều Khả bột bị ảnh hưởng chất lượng nhiều công tác bảo quản + Nguyên liệu sử dụng trình sản xuất bột CTMP chiếm khoảng 65 - 70%, bột LBKP khoảng 20%, bột NBKP khoảng – 10%, phần lại sử dụng lượng giấy tái sử dụng như: giấy lề, giấy đứt giấy tồn kho thời gian dài bị ố màu - Hóa chất sử dụng đa phần cung cấp nước nên tiết kiệm nhiều chi phí nhập Việc sử dụng hóa chất sản xuất giấy công đoạn quan trọng chi phi loại hóa chất có chênh lệch đáng kể, cần phải tránh hao phí sử dụng + Q trình sản xuất sử dụng nhiều loại hóa chất, có số loại hóa chất quan trọng như: tinh bột, keo AKD, chất tăng trắng,…Việc sử dụng hóa chất điều khiển tự động hệ thống máy tính Do tiêu khảo sát từ thực tế qui định nhà máy chênh lệch không đáng kể - Các tiêu giấy trình sản xuất ln kiểm sốt liên tục thường xun để khắc phục kịp thời tránh hao tổn chi phí hóa chất, 55 lượng, người Việc kiểm sốt trọng nên tiêu giấy có biến động khơng đáng kể - Cơng tác tổ chức sản xuất quản lý chặt chẽ với ca/ngày để đảm bảo tốt suất công suất dây chuyền 5.2 Kiến nghị Sau thời gian thực tập nhà máy khảo sát tìm hiểu qui trình sản xuất giấy in (in báo), tơi có số ý kiến sau: Đội ngũ cán cơng nhân viên nhiệt tình, thân thiện, làm việc giấc, nhanh nhẹn, chuyên môn kỹ thuật vững vàng Do ngành giấy thời kì khủng hoảng nên nhà máy sản xuất cầm chừng, hoạt động không hết công suất Lượng giấy sản xuất tiêu thụ khơng hết, kho lượng lớn giấy tồn kho.Chính việc bảo quản phải quan tâm kỹ lưỡng để tránh giấy bị ảnh hưởng đến chất lượng Cần đảm bảo vệ sinh thơng thống khu dự trữ nguyên liệu để bột nhập bột Tân Mai cung cấp không bị ẩm mốc ảnh hưởng đến trình chuẩn bị bột làm tiêu tốn nhiều hóa chất như: chất diệt khuẩn, chất tăng trắng,… Cần có thời gian sản xuất ngưng sản xuất hợp lí để xem xét kiểm tra máy móc kỹ thuật qui trình vận hành Cần bố trí lại thời gian kiểm tra định kỳ, vệ sinh máy móc hạn chế việc ngưng sản xuất đột ngột khâu chuẩn bị bột khâu khác Cần có biện pháp khắc phục việc điện đột xuất ảnh hưởng đến trình sản xuất.Nếu máy móc thiết bị kiểm tra, vệ sinh hợp lí qui trình vận hành khơng xảy cố chất lượng sản lượng giấy nâng cao 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Nguyễn Thị Ngọc Bích, (2003) Kĩ Thuật Sản Xuât Xenluloz Và Giấy Nhà xuất đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 2) Cao Thị Nhung, Cơng nghệ sản xuất bột giấy giấy Trường Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh 3) Cao Thị Nhung, Các Yếu Tố Cơng Nghệ Và Tính Chất Các Loại Giấy Trường Đại Học Bách Khoa Tp HCM 4) Nguyễn Minh Hải, Khảo sát qui trình sản xuất giấy in báo công ty cổ phần giấy Tân Mai Luận văn tốt nghiệp Trư ờng Đại học Nông Lâm TPHCM 5) Nhà máy giấy Bình An Nhật kí vận hành sổ tay điều chế bột 57 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Lệnh sản xuất công đoạn điều chế bột cho GI, IB80, IBV80 (ngày 18/4) Stt Bột Hồ quậy 101E- Tuyến bột Tỷ lệ % sử 001 dụng Giấy tái sử dụng cuộn khổ 25 NBKP 90 bành CTMP 70/TM keo kiện CTMP 75/ TM keo kiện CTMP 70/ TM thông kiện Giấy lề bó Tuyến nghiền Phối chế (%) Nồng độ (%) Độ nghiền(0SR) 101T-103 20 – 30 35 – 40 101T-203 70 – 80 55 – 60 Phụ liệu Mức dùng 70 - 80 IBV Điểm cho IB CaCO3 230kg/tấn Trước sàng AKD 10 – 11 PL 1510 (0.3%) 0.22 Trước sàng NP882 0.2 Sau sàng PL 8660 (0.2%) lít/phút Sau sàng PAC: - Hồ quậy bột 2.5 lít/Kiện bột Hồ quậy - DAF 1.5 lít/ Tấn DAF Phá bọt 0.25 (pha lỗng đến nồng độ 0.5) Hố lưới Tinh bột Cation (nấu 8.5 4.5 – 5.5 Level Box Blendchest bao/mẻ Tinh bột Anion 70 kg (nồng độ 9%) Ép keo 10 Cartarent Violet (10%) Tinh chỉnh Bơm online 58 11 PL 1510 (0.1%) 700 – 900 lít/giờ DAF 13 Hóa chất vi sinh Theo tần suất qui định Blendchest Phụ lục 2: Lệnh sản xuất công đoạn điều chế bột cho GI, IB82 (ngày 22/4) Stt Bột Hồ quậy Tuyến bột 101E-001 Tỷ lệ % sử dụng Giấy tái sử dụng độ trắng 80 cuộn khổ 25 Quậy 001 bơm 10 LBKP/ASACIA/indo bành 201 NBKP 90 Đức bành CTMP 80/ TM keo lai kiện Quậy 001 bơm 65 – 70 CTMP 75/ TM keo kiện 101 Tuyến nghiền Phối chế (%) Nồng độ (%) Độ nghiền(0SR) 101T-103 65 – 70 42 – 46 101T-203 30 – 35 3.8 – 4.0 56 – 60 Phụ liệu Mức dùng Điểm cho CaCO3 210 kg/tấn Trước sàng AKD GI: 4.5 – 5.5; GV: 11 – 13 Level Box EKA (PL 1510) 0.2 Trước sàng NP882 2.2 Sau sàng OBA (supertin, lecompho) lít/Hồ quậy bột HW Hồ quậy PAC: - Hồ quậy bột 2.5 lít/Kiện bột Hồ quậy - DAF 0.3 lít/ Tấn DAF - Hố lưới Khơng dùng Hố lưới Phá bọt 0.3 (pha loãng đến nồng độ 0.5) Hố lưới Tinh bột Cation (nấu 9.5 20 Blendchest bao/mẻ Tinh bột Anion 70 (nồng độ 9%) Blendchest 10 Cartarent Violet (7%) 0.1 lít/Hồ bột LBKP + NBKP Hồ quậy lít/Hồ bột CTMP 11 Cartarent Blue 1.5 lít/Hồ quậy LBKP + NBKP 59 Hồ quậy 12 Cartarent Violet (10%) Tinh chỉnh Bơm online 13 Hóa chất vi sinh Theo tần suất qui định Blendchest Phụ lục 3: Nhật kí vận hành sản xuất giấy IB80 – 58 (Ca 1) ngày 18/4 Giờ Tuyến nghiền 101T102-101T103 Tuyến nghiền 201T202-201T203 Cường Nồng Áp lực Độ Cường Nồng độ độ (%) vào độ độ (%) nghiền Độ nghiền nghiền nghiền (KW/h) 7h30 280 3.86 0.3 56 580 4.0 45 9h 280 4.0 0.3 54 580 3.86 44 11h 280 3.9 0.3 55 12h30 280 4.0 0.3 56 14h 280 3.88 0.3 54 Phụ lục 4:Công thức điều chế sản xuất bột giấy IB80 – 58 (Ca 1) ngày 18/4 Giờ AKD CaCO3 Tinh bột FIX BL1 PL BL2 NP PAC Md LL Md LL 8660 Md LL LL Md LL LL Md LL 7h15 0.5 0.3 21 0.95 28 0.02 7.9 0.25 0.15 0.15 0.19 9h15 0.5 0.3 21 0.95 28 0.02 7.9 0.25 0.15 0.15 0.19 11h15 0.5 0.3 20 0.95 28 0.02 7.9 0.25 0.15 0.15 0.19 14h 0.5 0.3 21 0.95 28 0.02 7.9 0.25 0.15 0.15 0.19 Phụ lục 5: Công thức điều chế sản xuất bột giấy IB80 – 58 (Ca 1) ngày 22/4 Giờ AKD CaCO3 Tinh bột FIX BL1 PL BL2 NP PAC Md LL Md LL 8660 Md LL LL Md LL LL Md LL 7h15 0.5 0.3 25 0.95 28 0.02 7.8 0.23 0.13 0.13 0.18 9h15 0.5 0.3 24 0.95 28 0.02 8.2 0.23 0.15 0.14 0.19 11h15 0.5 0.3 26 0.95 28 0.02 8.2 0.23 0.15 0.15 0.19 60 14h 0.5 0.3 24 0.95 28 0.02 8.2 0.23 0.15 0.15 0.19 Phụ lục 6:Phụ liệu sử dụng để sản xuất giấy IB Phụ liệu Mức dùng Đơn vị Điểm cho CaCO3 170 Kg/tấn Trước sàng AKD GI, IB = 4,5- GV, IBV =10-11 Kg/tấn Level box PL 1510 (0,3%) GI, GV = 0,18 Kg/tấn Trước sang NP 882 2,2 Kg/tấn Sau sang PL 8660 (0,2%) 2,5 Lít/phút Sau sang 3023 (phá bọt) 0,25 (pha loãng nồng độ 5%) lít Hố lưới Tinh bột cation 8,5 Kg/tấn Bể trộn Tinh bột anion (9%) 70 Kg Ép keo PL 1510 (0,1%) 600 – 700 Lít/giờ DAF OBA (Supertin) lít/ hồ quậy bột hóa lít Hồ quậy bột lít Hồ quậy bột lít Hồ quậy bột Catarent Vilolet (7%) Catarent Blue (2%) IBV, IB = 0,22 2,5 lít/ hồ CTMP 2,5 lít/ hồ bột LBKP + NBKP 1,5 lít/ hồ bột LBKP + NBKP Catarent Violet (10%) Tinh chỉnh Bơm online Hóa chất vi sinh Bể trộn PAC Theo tần suất quy định Hồ quậy bột lít/ mẻ bột CTMP Lít 1,5 Lít/ giấy Hố lưới 1,5 Lít Phụ lục 7: Tiêu chuẩn chất lượng bột CTMP cho sản xuất giấy in báo STT Tên tiêu Qui định Nồng độ (%) 4.0 - 5.0 Độ nghiền (oSR) 30 - 40 pH 5.5 - 7.0 Độ trắng (oISO) 65 61 DAF (Nguồn: Nhà máy giấy Bình An) Phụ lục 8: Chỉ tiêu chất lượng bột LBKP cho sản xuất giấy in (in báo) STT Tên tiêu Quy định Độ KTĐ >= 85% Độ trắng >= 88% Độ đục >= 82% Chiều dài đứt >= 5500m Độ bền xé >= 55 mN.m2/g Độ nghiền 15 – 17 pH 5.5 – 6.5 Phụ lục 9: Bảng kiểm soát chất lượng bột ca ngày 18/4 Giờ Bột sau nghiền hồ 103 Bột sau nghiền hồ 203 Nồng độ (%) Độ nghiền (0SR) Nồng độ (%) Độ nghiền (0SR) 7h10 3.6 44 3.5 56 9h30 3.8 45 3.5 58 11h30 3.7 46 3.6 56 13h30 3.6 44 3.7 54 Phụ lục 10: Bảng kiểm soát chất lượng bột ca ngày 22/4 Giờ Bột sau nghiền hồ 103 Bột sau nghiền hồ 203 Nồng độ (%) Độ nghiền (0SR) Nồng độ (%) Độ nghiền (0SR) 7h30 3.7 48 3.4 58 9h15 3.6 46 3.6 60 11h15 3.5 49 3.5 58 14h 3.5 48 3.5 56 62 Phụ Lục 11: Bảng kiểm soát chất lượng giấy ngày 7/5 Ca Giờ Định Độ lượng dày (g/m ) Chỉ số xé (mN.m /g) Chiều dài đứt Độ cobb Độ nhám (m) (g/m /gy (ml/ph) (µm) Dọc Ngang Dọc Ngang ML M ML M Độ trắng (%) 7h10 57.2 90 9h15 56.7 11h 4.3 5.0 đục tro (%) (%) M M 27 165 138 77.5 87.4 21.8 90 28 26 186 140 78 87.2 22.5 56.6 90 28 27 180 138 79.2 88.1 22.7 14h 57 86 29 26 175 140 77.8 87.8 22.1 15h 59.1 82 28 26 167 136 77.3 88.3 22.1 17h 58.6 79 27 27 188 139 78.9 86.7 21.9 19h30 57.9 88 28 26 172 138 78.2 89.1 21.6 22h 58.4 91 29 27 182 138 79.1 88.5 22.3 4.9 2785 Độ 29 4.2 5220 Độ 5298 2779 Phụ lục 12: Bảng kiểm soát chất lượng giấy ngày 10/5 Ca Giờ Độ Chỉ số xé Chiều dài đứt Độ cobb Độ lượng dày (mN.m2/g) (m) (g/m ) (g/m2/gy (µm ) nhám Độ trắng (ml/ph) (%) Định Dọc 4.1 Ngang M L M 28 tro (%) (%) ML MM 26 163 139 78.5 88.2 21.6 87 9h15 58.3 83 30 28 176 140 78.3 88.1 22.3 11h 56.6 86 31 29 190 149 79.2 86.9 23.1 14h 58.3 82 31 28 181 142 77.9 87.8 22.4 15h30 58.4 88 30 27 165 136 79.1 89.1 20.8 17h30 59.1 86 29 29 172 146 78.6 88.3 22.1 20h 58.8 88 28 28 169 142 77.8 88.7 21.5 22h 57.9 85 30 28 182 135 79.5 88.6 21.8 5243 2787 M đục 57.9 4.9 5238 Ngang Độ 7h10 4.3 4.8 Dọc Độ 2810 63 Phụ lục 13: Bảng kiểm soát chất lượng giấy ngày 12/5 Ca Giờ Định lượng (g/m ) Độ dày Chỉ số xé (mN.m /g) Chiều dài đứt Độ cobb (m) (g/m /gy Độ nhám (ml/ph) (µm) Dọc Ngang Dọc Ngang ML M ML M Độ trắng (%) 7h10 57.2 89 9h15 57.7 11h 4.4 4.8 đục tro (%) (%) M M 28 161 136 77.4 87.6 21.6 90 28 26 181 143 79.1 88.4 22.4 56.3 88 27 28 177 138 79.2 88.1 22.9 14h 56.8 86 29 27 175 141 77.8 87.8 21.9 15h 58.5 85 29 29 165 140 77.8 88.2 22.5 17h 58.1 83 28 27 177 138 78.5 86.9 21.9 19h30 57.9 90 28 28 184 135 78.1 89.1 21.6 22h 59.1 91 29 27 180 139 79.4 88.5 22.9 4.9 5231 2788 Độ 29 4.2 5265 Độ 2781 Phụ lục 14: Yêu cầu kĩ thuật loại giấy IB80-60 STT Tính chất Định lượng Độ hút nước, Cobb Độ lem Độ nhám Bendtsen (mặt nhám hơn) Giá trị Đơn vị 60 g/m2 30± g/m2/gy, max Không lem 240 ml/ph, max - Dọc 4.6 mN.m2/g, - Ngang 6.4 Độ trắng % ISO 80 Chỉ số bền xé: o ISO Chiều dài đứt: - Dọc 5545 - Ngang 2442 Độ tro 20 Độ đục 90 ± 64 m, %ISO, % ISO ... với giấy đứt xử lý vào bể trộn Blendchest Tại hoá chất, phụ gia cho vào Mức huyền phù Blendchest đựơc xác định độ điều khiển 62-LC tác động đến van đường cấp bột Blendchest 21 ... giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài TPHCM, tháng 6/2010 Sinh viên thực Lê Hồng Giang i TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất giấy in báo độ trắng 800ISO nhà máy giấy Bình... đưa thị trường sản phẩm giấy tráng phấn chất lượng cao, Việt Trì Giấy Sài Gòn có sản phẩm giấy duplex… 2.1.1 Dự báo lực sản xuất, tiêu dùng, sản xuất nhập giấy năm 2010, 2015, 2020 Bảng 2.1: Dự
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN ĐỘ TRẮNG 800 ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN , KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN ĐỘ TRẮNG 800 ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay