XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU MẪU SẢN PHẨM MỘC NỘI THẤT BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD

106 1 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU MẪU SẢN PHẨM MỘC NỘI THẤT BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD Họ tên sinh viên: Lâm Ngọc Thanh Trúc Ngành: Chế biến lâm sản Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 08/2010 XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU MẪU SẢN PHẨM MỘC NỘI THẤT BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD Tác giả: Lâm Ngọc Thanh Trúc Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn TS PHẠM NGỌC NAM Tháng 8/2010 i LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh  Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp  Quý thầy cô khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh dìu dắt tơi suốt thời gian học trường  TS Phạm Ngọc Nam, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn động viên tơi thời gian thực đề tài  Công ty TNHH Minh Phát  Công ty cổ phần XD TM TTT  Tập đoàn kĩ nghệ gỗ Trường Thành tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập thông tin số liệu thời gian thực tập công ty  Bạn bè tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài với ý kiến đóng góp quý báu để giúp tơi hồn thành tốt luận văn ii TÓM TẮT Đề tài ”Xây dựng ngân hàng liệu mẫu sản phẩm mộc nội thất phần mềm AutoCAD” tiến hành công ty TNHH Minh Phát 2, cơng ty cổ phần XD TM TTT, tập đồn kĩ nghệ gỗ Trường Thành, thời gian từ ngày 1/3/2010 đến ngày 30/7/2010 Trong thời gian thực tập, tiến hành tìm hiểu dạng sản phẩm mộc mà công ty tiến hành sản xuất, thị trường tiêu thụ, sau chúng tơi tiến hành phân loại lựa chọn sản phẩm tiêu biểu cho chủng loại sản phẩm Sau vẽ lại sản phẩm theo thông số khảo sát phần mềm AutoCAD Mỗi sản phẩm gồm hình vật thể chiều, hình chiếu, hình chiếu chi tiết sản phẩm Lập bảng biểu kích thước sơ chế, kích thước tinh chế chi tiết, thể tích sơ chế, thể tích tinh chế, loại vật liệu phụ liên kết sản phẩm Sản phẩm khảo sát gồm 30 sản phẩm Với chủng loại bàn ghế phòng ăn, bàn ghế quầy bar, bàn làm việc, tủ phòng ngủ, tủ nhà bếp, tủ phòng khách, giường ngủ, kệ sách Bao gồm: 12 sản phẩm bàn, sản phẩm ghế, sản phẩm tủ, sản phẩm giường, sản phẩm kệ Với kết đạt được, muốn tạo điều kiện giúp cho cơng ty người tiêu dùng có thơng số cần thiết để tham khảo cho nhu cầu sử dụng, mục đích sản xuất công ty Những sản phẩm thu thập đề tài tảng khơi dậy tư sáng tạo cho nhà thiết kế Người thiết kế kết hợp ý tưởng với mẫu mã thực tế mà không nhiều thời gian cho q trình tính tốn thiết kế, cần thay đổi số chi tiết sản phẩm mẫu tạo sản phẩm mới, mang ý tưởng Đặc biệt sản phẩm mẫu lưu giữ phần mềm AutoCAD dễ thay đổi số chi tiết, đưa ý tưởng vào chi tiết đó, nhằm tạo sản phẩm mà không trùng lặp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đồ gỗ người iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích – mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phạm vi ứng dụng CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Công Ty TNHH Minh Phát 2.2 Công ty Cổ phần XD & TM TTT 2.3 Tập đoàn kĩ nghệ gỗ Trường Thành CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Thu thập mẫu 3.2.2 Sử lý số liệu 3.3 Cơ cở xây dựng ngân hàng mẫu sản phẩm mộc 11 3.3.1 Giới thiệu phần mếm AutoCAD 11 3.3.2 Vẽ sản phẩm phần mềm AutoCAD 11 iv 3.3.3 Trình tự mơ tả xếp vẽ 11 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 13 4.1 Cấu tạo chung sản phẩm khảo sát 13 4.1.1.Cấu tạo chung bàn 13 4.1.2 Cấu tạo chung ghế 13 4.1.3 Cấu tạo chung giường 14 4.1.4 Cấu tạo chung tủ 14 4.1.5: Cấu tạo chung kệ 15 4.2 Thống kê số liệu sản phẩm khảo sát 15 4.3 Các sản phẩm khảo sát 16 4.3.1 Sản phẩm bàn 16 4.3.1.1 Pedestal Extension Table 16 4.3.1.2 Turin Leaftop Bar Table 19 4.3.1.3 Paolo Bar Table 22 4.3.1.4 Nadia Console Table 24 4.3.2 Sản phẩm ghế 26 4.3.2.1 Mushroom Chair 26 4.3.2.2 Ghế Paolo 25” Bartool 28 4.3.2.3 Ronan Dining Chair 30 4.3.2.4 Ghế Baby 32 4.3.3 Sản phẩm giường 34 Giường Kingsi Bed 34 4.3.4 Sản phẩm tủ 37 4.3.4.1 Tủ Domestic Nightstand 37 4.3.4.2 Tủ Tivi 40 4.3.4.3 Tủ Rượu Wine Bar 43 4.3.5 Sản phẩm kệ 45 Kệ sách 45 4.4 So sánh hiệu kinh tế sản phẩm sản xuất 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 v 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BVCT: Bản vẽ chi tiết CP: Cổ phần ĐVT: Đơn vị tính ĐM: Định mức HC: Hình chiếu Nl: Nguyên liệu SP: Sản phẩm SL: Số lượng QC: Quy cách TM: Thương mại VTC: Thể tích tinh chế VSC: Thể tích sơ chế XD: Xây dựng vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Sản phẩm bàn .13 Hình 4.2: Sản phẩm ghế 14 Hình 4.3: Sản phẩm giường 14 Hình 4.4: Sản phẩm tủ 15 Hình 4.5: Pedestal Extension Table .16 Hình 4.6: Bàn ăn CM-01 .19 Hình 4.7: Paolo Bar table 22 Hình 4.8: Nadia Console Table .24 Hình 4.9: Paolo 25” Bartool 28 Hình 4.10: Ronan Dining Chair 30 Hình 4.11: Ghế Baby .32 Hình 4.12: Kingsi bed 34 Hình 4.13: Kệ sách 45 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.0: Bảng thống kê kích thước bao sản phẩm khảo sát 15 Bảng 4.1: Định mức nguyên liệu gỗ Pedestal Extension Table 17 Bảng 4.2: Bảng định mức nguyên liệu phụ Pedestal Extension Table 18 Bảng 4.3: Định mức nguyên liệu gỗ Bàn ăn CM-01 20 Bảng 4.4: Bảng định mức nguyên liệu phụ Bàn ăn CM-01 20 Bảng 4.5: Định mức nguyên liệu gỗ Paolo Bar Table 22 Bảng 4.6: Bảng định mức nguyên liệu phụ Paolo Bar Table 22 Bảng 4.7: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Nadia Console Table 24 Bảng 4.8: Bảng định mức vật liệu phụ gỗ Nadia Console Table 24 Bảng 4.9: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Mushroom Chair 25 Bảng 4.10: Bảng định mức vật liệu phụ Mushroom Chair 26 Bảng 4.11: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Paolo 25” Bartool 28 Bảng 4.12: Bảng định mức vật liệu phụ ghế Paolo 25” Bartool 28 Bảng 4.13: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Ronan Dining Chair 29 Bảng 4.14: Bảng định mức vật liệu phụ Ronan Dining Chair 30 Bảng 4.15: Bảng định mức nguyên liệu gỗ ghế Baby 32 Bảng 4.16: Bảng định mức vật liệu phụ ghế Baby 32 Bảng 4.17: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Kingsi bed 34 Bảng 4.18: Bảng định mức vật liệu phụ Kingsi bed 35 Bảng 4.19: Bảng định mức nguyên liệu gỗ tủ Domestic Nightstand 37 Bảng 4.20: Bảng định mức vật liệu phụ tủ Domestic Nightstand 38 Bảng 4.21: Bảng định mức nguyên liệu gỗ tủ Tivi 39 Bảng 4.22: Bảng định mức vật liệu phụ tủ Tivi 40 Bảng 4.23: Bảng định mức nguyên liệu gỗ tủ Wine Bar 42 Bảng 4.24: Bảng định mức vật liệu phụ tủ Wine Bar 43 Bảng 4.25: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Kệ sách 45 ix Phụ lục 13 Tên sản phẩm: Tủ Buffet Counter Kích thước bao: 679x675x1000 mm Kích thước chi tiết: Trình bày bảng P4.52 Cơng ty sản xuất: Công ty TNHH Minh Phát Nguyên liệu: Gỗ Cao su Thị trường tiêu thụ: Mĩ Giá thành sản phẩm: 270 USD Thể tích ngun liệu: Trình bày bảng P4.52 Thể tích tinh chế: 0,1269 (m3) Thể tích sơ chế: 0,1613 (m3) Vật liệu phụ: Trình bày bảng P4.53 Hình dáng sản phẩm: Bản vẽ vật thể: 25/1 Bản vẽ hình chiếu: 25/2 Bản vẽ chi tiết: 25/3 – 25/8 Cấu tạo: Sản phẩm gồm nhiều phận: Bộ phận mặt trước giữa, trước bên, phận hông, phận mặt trên, đáy Các phận gồm nhiều chi tiết ghép lại Yêu cầu chất lượng: Sản phẩm thiết kế để sử dụng nhà bếp nên yêu cầu lớp sơ bề mặt sản phẩm có khả chịu va đập, chịu nhệt, dễ lau chùi Bảng P4.52: Bảng định mức nguyên liệu gỗ tủ Buffet Counter QUY CÁCH TINH CHẾ(mm) TÊN STT CHI SL TIẾT A QUY CÁCH SƠ CHẾ(mm) DÀY RỘNG DÀI Vtc(m3) DÀY RỘNG DÀI Vtc(m3) 20 50 775 0,0016 24 55 785 0,0021 20 50 700 0,0007 24 55 710 0,0009 20 45 796 0,0007 24 50 806 0,0010 20 35 373 0,0005 24 40 383 0,0007 20 30 796 0,0005 24 35 806 0,0007 18 25 933 0,0004 22 30 943 0,0006 81 B C D E F 20 50 195 0,0006 24 55 205 0,0008 20 45 373 0,0007 24 50 383 0,0009 25 30 796 0,0006 29 35 806 0,0008 10 20 25 60 0,0000 24 30 65 0,0000 20 50 775 0,0016 24 55 785 0,0021 2 20 50 775 0,0016 24 55 785 0,0021 20 45 373 0,0007 24 50 383 0,0009 20 30 373 0,0004 24 35 383 0,0006 20 35 373 0,0005 24 40 383 0,0007 18 25 491 0,0004 22 30 501 0,0007 20 50 195 0,0008 24 55 205 0,0011 25 30 373 0,0006 29 35 383 0,0008 20 45 373 0,0007 24 50 383 0,0009 10 20 25 60 0,0001 24 30 65 0,0001 20 340 775 0,0105 24 350 785 0,0132 20 20 60 0,0001 24 25 65 0,0002 20 410 775 0,0127 24 420 785 0,0158 12 20 20 60 0,0003 24 25 65 0,0005 1 20 105 936 0,0020 24 110 946 0,0025 2 20 105 493 0,0021 24 110 503 0,0027 20 105 95 0,0004 24 110 105 0,0006 20 105 380 0,0016 24 110 390 0,0021 15 442 1856 0,0123 19 450 1870 0,0160 45 45 80 0,0006 49 50 90 0,0009 15 90 90 0,0002 19 95 100 0,0004 1 20 496 1924 0,0191 24 505 1940 0,0235 20 31 960 0,0006 24 36 970 0,0008 20 31 505 0,0006 24 36 515 0,0009 20 31 413 0,0005 24 36 423 0,0007 20 31 106 0,0001 24 36 116 0,0002 Bảng P4.53: Bảng vật liệu phụ tủ Buffet counter Stt Tên vật liệu Sl Đơn vị tính Bản lề Chốt cửa 82 Quy cách Tay nắm Chốt gỗ 82 M8x30 Vít xoắn 42 M4x30 Vít xoắn 84 M4x15 Vít xoắn 15 M6x30 Vít xoắn 12 M4x40 83 Phụ lục 14 Tủ tài liệu HC1 - Nơi sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng thương mại TTT - Nguyên liệu: Gỗ cao su - Giá thành sản phẩm: 2.150.000 đồng - Thị trường: Trong nước - Kích thước sản phẩm: + Kích thước bao: 1020x864x1396 mm + Kích thước chi tiết: Trình bày bảng P4.54 - Thể tích ngun liệu : + Thể tích tinh chế: VTC = 0,08160 (m3) + Thể tích sơ chế: VSC = 0,10589 (m3) - Vật liệu phụ: Bảng P4.55 - Hình dáng sản phẩm: + Bản vẽ vật thể: Bản vẽ 26/1 + Bản vẽ hình chiếu: 26/2 + Bản vẽ chi tiết: 26/3 – 26/5 - Cấu tạo: Các chi tiết liên kết với ốc liên kết, vị trí đòi hỏi chịu lực cao dùng ốc rút Các khung cửa dùng lề liên kết mặt tủ - Yêu cầu: Tùy theo khách hàng mà yêu cầu chất lượng sản phẩm có khác Độ ẩm nguyên liệu 10-12%, bề mặt chi tiết sau sơn phải nhẵn, khơng có bụi bám bề mặt sơn, không cho ghép finger chi tiết Bảng P.54: Bảng định mức nguyên liệu tủ tài liệu HC1 Stt Tên chi tiết Quy cách tinh chế(mm) Quy cách sơ chế(mm) Dày Rộng Dài SL VTC(m3) Ván đáy 15 437 730 0,00479 19 441 760 0,00637 Ván kệ 16 672 730 0,00785 20 676 760 0,01028 Ván tủ 15 437 730 0,00479 19 441 760 0,00637 Khung cửa 22 313 331 0,00456 26 317 361 0,00595 84 Dày Rộng Dài VSC(m3) Thanh sau 20 32 730 0,00047 24 36 760 0,00066 Thanh sau trên, 20 38 730 0,00111 24 42 760 0,00153 Ván bên 15 443 1378 0,01831 19 447 1408 0,02392 Khung trước 18 762 1378 0,01890 22 766 1408 0,02373 Ván mặt 18 510 864 0,00793 22 514 894 0,01011 10 Ván tủ di động 18 410 724 0,00534 22 414 754 0,00687 11 Ván lưng 30 12 Thanh tủ 20 70 460 0,00129 24 74 490 0,00174 13 Thanh tủ 20 82 460 0,00151 24 86 490 0,00202 14 Thanh tủ 20 82 460 0,00151 24 86 490 0,00202 15 Thanh trước 20 70 220 0,00062 24 74 250 0,00089 16 Thanh 20 82 804 0,00132 24 86 834 0,00172 17 Thanh trước 20 82 804 0,00132 24 86 834 0,00172 TỔNG 0,08160 0,10589 Bảng P4.55: Bảng định mức vật liệu phụ tủ tài liệu HC1 Stt Tên phụ kiện Số lượng Đơn vị Chất liệu Ốc vis 4x30 22 Con Kim loại Chốt gỗ 12 Con Gỗ Patt sắt 12 Cái Kim loại Tay cửa Cái Kim loại Ốc liên kết 20 Con Kim loại 85 Phụ lục 15 Tên sản phẩm: Tủ trưng bày Drawers Kích thước bao: 1420x460x18000(mm) Kích thước chi tiết: Trình bày bảng P4.56 Cơng ty sản xuất: Tập đoàn kĩ nghệ gỗ Trường Thành Nguyên liệu: Gỗ Thông Thị trường tiêu thụ: Anh Giá thành sản phẩm: 287 USD Thể tích ngun liệu: Trình bày bảng P4.56 Thể tích tinh chế: 0,1972 (m3) Thể tích sơ chế: 0,1486 (m3) Vật liệu phụ: Trình bày bảng P4.57 Hình dáng sản phẩm: Bản vẽ vật thể: 27/1 Bản vẽ hình chiếu: 27/2 Bản vẽ chi tiết: 27/3 – 27/8 Cấu tạo: Sản phẩm có cấu tạo dạng khung, mặt sau ép tấm, mặt lại ghép kính Trên cạnh viền kính chạy làm tăng thêm vẻ đẹp tủ Tủ sử dụng liên kết mộng có gia cố keo, liên kết vis Yêu cầu chất lượng: Sản phẩm phải sản xuất kích thước, chi tiết phải khớp, cánh cửa không bị lệch để tránh vỡ kính bị chèn ép Bảng 4.54: Bảng định mức nguyên liệu gỗ tủ trưng bày Drawers Stt Tên chi tiết Sl Kích thước tinh chế (mm) Kích thước tinh chế (mm) Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Dày (mm) Rộng (mm) 64 64 VTC m3 1440 0,0059 Dài (mm) Chỉ đình cao tủ 60 60 1420 VTC m3 0,0051 Chỉ đình cao tủ 60 60 460 0,0033 64 64 470 Chỉ chân tủ 20 30 1340 0,0008 24 34 1360 0,0011 Chỉ chân tủ 20 30 420 0,0005 24 34 430 Ván đình tủ 10 400 1300 0,0052 13 405 1320 0,0069 86 0,0039 0,0007 Đố đỡ ván đình 20 30 345 0,0004 24 34 355 Chân tủ 50 50 1790 0,0179 54 54 1810 0,0211 Đố ngang hậu tủ 20 30 1240 0,0037 24 34 1255 0,0051 Đố ngang hậu tủ 20 50 1240 0,0012 24 54 1255 0,0016 10 Ván hậu tủ 15 10 90 1710 0,0231 13 94 1730 0,0317 11 Đố ngang hông tủ 30 30 340 0,0009 34 34 350 0,0012 12 Đố ngang hông tủ 30 80 340 0,0008 34 84 350 0,0010 13 Đố ngang hông tủ 30 50 340 0,0010 34 54 350 0,0013 14 Ván hông 10 320 310 0,0020 13 325 320 0,0027 15 Chỉ hông tủ 20 20 25 300 0,0030 24 29 310 0,0043 16 Chỉ hông tủ 20 25 250 0,0005 24 29 260 0,0007 17 Chỉ hông tủ 20 25 335 0,0007 24 29 345 0,0010 18 Chỉ hông tủ 12 20 25 285 0,0017 24 29 295 0,0025 19 Nẹp kính 16 10 20 300 0,0010 13 24 310 0,0015 20 Nẹp kính 12 10 20 285 0,0007 13 24 295 0,0011 21 Nẹp kính 10 20 335 0,0003 13 24 345 0,0004 22 Ván kệ tầng 10 325 1240 0,0121 13 330 1255 0,0162 23 Đố trước 25 30 1240 0,0028 29 34 1255 0,0037 24 Đố đỡ ván 12 20 20 325 0,0016 24 24 335 25 Ván đáy 10 375 1240 0,0047 14 380 1255 0,0067 26 Đố đỡ 20 20 375 0,0003 24 24 385 0,0004 27 Đố đỡ 20 30 375 0,0005 24 34 385 0,0006 28 Đố ngang trước 25 80 1240 0,0025 29 84 1255 0,0031 29 Đố ngang trước 25 40 1200 0,0012 29 44 1215 0,0016 30 Đố ngang trước 25 80 1200 0,0024 29 84 1215 0,0030 31 Đố đứng trước 25 30 250 0,0002 29 34 260 0,0003 32 Ray hộc kéo 20 30 300 0,0004 24 34 310 0,0005 33 Ray hộc kéo 20 30 345 0,0010 24 34 355 0,0014 34 Chỉ hộc kéo 20 25 210 0,0004 24 29 220 0,0006 35 Chỉ hộc kéo 20 25 585 0,0012 24 29 595 0,0017 36 Ván mặt hộc 15 210 585 0,0037 19 214 595 0,0048 37 Ván hậu hộc 15 210 565 0,0036 19 214 575 0,0047 38 Ván hông hộc kéo 15 210 350 0,0044 19 214 360 0,0059 39 Ván đáy 10 330 565 0,0037 13 335 575 0,0050 40 Đố đứng cánh cửa 30 50 1330 0,0080 34 54 1350 0,0099 41 Đố đứng cánh cửa 30 30 315 0,0023 34 34 325 0,0030 42 Đố ngang cánh cửa 30 50 560 0,0034 34 54 570 0,0042 87 0,0006 0,0023 43 Đố ngang cánh cửa 30 30 560 0,0030 34 34 570 0,0040 44 Chỉ cánh cửa 32 20 25 235 0,0038 24 29 245 0,0055 45 Chỉ cánh cửa 32 20 25 285 0,0046 24 29 295 0,0066 46 Nẹp kính 32 10 20 235 0,0015 13 24 245 0,0024 47 Nẹp kính 32 10 20 285 0,0018 13 24 295 0,0029 TỔNG 0,1486 0,1972 Bảng 4.55: Bảng vật liệu phụ tủ trưng bày Drawers Stt Tên vật liệu Sl Đơn vị tính Tay nắm hộc kéo Bộ Bản lề cửa Bộ Ke góc cửa Cái Nam châm hít Bộ Kính trắng Tấm 5x185x285 Kính trắng Tấm 5x 285x300 Kính trắng Tấm 5x 300x3335 Vít 36 Con M4x15 Vít 12 Con M4x40 10 Tay nắm hộc kéo Bộ 11 Bulong M10x60mm 16 Bộ M10x60 12 Vít 120 Con M4x30 88 Quy cách Phụ lục 16 Tên sản phẩm: Tủ Trưng bày Kích thước bao: 2500x500x2190 (mm) Kích thước chi tiết: Trình bày bảng P4.58 Cơng ty sản xuất: Tập đồn kĩ nghệ gỗ Trường Thành Nguyên liệu: Gỗ Thông Thị trường tiêu thụ: Mĩ Giá thành sản phẩm: 310 USD Thể tích ngun liệu: Trình bày bảng P4.58 Thể tích tinh chế: 0,0942 (m3) Thể tích sơ chế: 0,1280 (m3) Vật liệu phụ: Trình bày bảng P4.59 Hình dáng sản phẩm: Bản vẽ vật thể: 28/1 Bản vẽ hình chiếu: 28/2 Bản vẽ chi tiết: 28/3 - 28/15 Cấu tạo: Sản phẩm tách thành phần riêng biệt: Tủ dưới, tủ bên kệ phần liên kết với Bulong Yêu cầu chất lượng: Sản phẩm sau lắp ráp phải đảm bảo kết cấu chắn phần đảm bảo chịu lực đặt Tivi lên Bảng P4.58: Bảng định mức nguyên liệu gỗ Tủ trưng bày Stt Tên chi tiết Kích thước tinh chế (mm) Kích thước tinh chế (mm) Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) 10 440 500 0,0044 14 450 515 0,0065 60 60 560 0,0040 64 64 575 0,0047 Sl VTC (m3) VTC (m3) Ván đình cụm tủ ngồi Chỉ đình tủ Chỉ đình tủ 60 60 500 0,0036 64 64 515 0,0042 Chỉ chân tủ 20 30 460 0,0006 24 34 475 0,0008 Chỉ chân tủ 20 30 520 0,0006 24 34 535 0,0009 Đố đỡ ván đình 20 30 390 0,0005 24 34 405 0,0007 89 Chân trụ tủ 25 50 2180 0,0218 29 54 Chân trụ tủ 25 25 2180 0,0109 29 29 Đắp chân trụ 25 25 120 0,0006 29 29 135 0,0009 10 Đố ngang hông 25 50 340 0,0017 29 54 355 0,0022 11 Đố ngang hông 25 80 340 0,0027 29 84 355 0,0035 12 Đố ngang hông 12 25 40 340 0,0041 29 44 355 0,0054 13 Ván hông tủ 10 360 700 0,0101 14 370 715 0,0148 14 Chỉ hông 10 10 340 0,0001 14 14 355 0,0003 15 Chỉ hông 10 10 680 0,0003 14 14 695 0,0005 16 Nẹp ván hông 15 20 340 0,0004 19 24 355 0,0006 17 Nẹp ván hông 15 20 680 0,0008 19 24 695 0,0013 18 Nẹp ván hông 15 40 340 0,0004 19 44 355 0,0006 19 Đố ngang trước 25 50 400 0,0010 29 54 415 0,0013 20 Đố ngang trước 25 80 400 0,0016 29 84 415 0,0020 21 Đố ngang trước 10 25 40 400 0,0040 29 44 415 0,0053 22 Đố ngang sau 20 40 400 0,0019 24 44 415 0,0026 23 Đố ngang sau 25 40 400 0,0032 29 44 415 0,0042 24 Ván kệ 10 410 470 0,0116 14 420 485 0,0171 25 Đố đỡ ván kệ 20 30 390 0,0014 24 34 405 0,0020 26 Ray kọc kéo 10 20 30 390 0,0023 24 34 405 0,0033 27 Ray kọc kéo 30 30 390 0,0007 34 34 405 0,0009 28 Ray kọc kéo 12 20 40 390 0,0037 24 44 405 0,0051 29 Chỉ hộc kéo 18 20 25 200 0,0018 24 29 215 0,0027 30 Chỉ hộc kéo 18 20 25 400 0,0036 24 29 415 0,0052 31 Ván mặt 15 200 400 0,0108 19 210 415 0,0149 32 Ván hậu hộc 15 200 380 0,0103 19 210 395 0,0142 33 Ván hông hộc 18 15 200 380 0,0205 19 210 395 0,0284 34 Ván đáy 10 360 380 0,0123 14 370 395 0,0184 35 420 730 0,0031 430 745 0,0032 10 390 1350 0,0053 14 400 1365 0,0076 37 Ván hậu tủ MDF Ván đình cụm tủ Đố đỡ ván đình 30 30 390 0,0007 34 34 405 38 Khung đình 25 40 1380 0,0028 29 44 1400 0,0036 39 Khung đình 25 40 390 0,0008 29 44 405 0,0010 40 Đố nẹp ván đình 20 20 320 0,0005 24 24 335 0,0008 41 Đố nẹp ván đình 20 20 295 0,0005 24 24 310 0,0007 42 Chân trụ tủ 25 50 520 0,0026 29 54 535 0,0034 36 90 220 220 0,0276 0,0148 0,0009 43 Chân trụ tủ 25 25 520 0,0013 29 29 535 0,0018 44 Đắp gót chân trụ 25 25 120 0,0003 29 29 135 0,0005 45 Đố ngang hông 25 50 340 0,0009 29 54 355 0,0011 46 Ván hông 10 340 440 0,0030 14 350 455 0,0045 47 Nẹp ván hông 15 20 340 0,0004 19 24 355 0,0006 48 Nẹp ván hông 15 20 440 0,0005 19 24 455 0,0008 49 Chỉ chân trủ 20 30 1380 0,0008 24 34 1400 0,0011 50 Đố ngang truớc 25 50 1280 0,0016 29 54 1295 0,0020 51 Đố ngang truớc 25 40 1280 0,0013 29 44 1295 0,0017 52 Đố đứng trước 25 40 200 0,0006 29 44 210 53 Đố ngang sau 20 40 1280 0,0010 24 44 1295 0,0014 54 Đố ngang sau 25 40 1280 0,0013 29 44 1295 0,0017 55 Đố đứng sau 20 40 200 0,0003 24 44 210 0,0004 56 Đố đứng sau 20 25 200 0,0001 24 29 210 0,0001 57 Ván đứng 10 230 415 0,0019 14 240 430 0,0029 58 Đố nẹp ván 20 30 390 0,0005 24 34 405 0,0007 59 Ván kệ ngang 10 390 1360 0,0053 14 400 1380 0,0077 60 Đố đỡ ván kệ 20 30 390 0,0007 24 34 405 0,0010 61 Đố đỡ ván kệ 15 30 340 0,0003 19 34 355 0,0005 62 Đố đỡ ván kệ 20 20 215 0,0003 24 24 225 0,0005 63 Đố đỡ ván kệ 20 20 420 0,0007 24 24 435 0,0010 64 Ray hộc kéo 20 40 390 0,0006 24 44 405 0,0009 65 Ray hộc kéo 20 30 390 0,0014 24 34 405 0,0020 66 20 30 390 0,0005 24 34 405 0,0007 10 440 1380 0,0061 14 450 1400 0,0088 68 Ray hộc kéo Ván đình cụm Chỉ đình 60 60 1380 0,0050 64 64 1400 0,0057 69 Đố ngang trước 25 40 1380 0,0014 29 44 1400 0,0018 70 Đố ngang trước 25 80 1380 0,0028 29 84 1400 0,0034 71 Đố ngang sau 25 40 1380 0,0028 29 44 1400 0,0036 72 Đố đứng trước 25 50 390 0,0010 29 54 405 0,0013 73 Đố đứng trước 25 40 390 0,0008 29 44 405 0,0010 74 Đố đứng sau 25 50 430 0,0011 29 54 445 0,0014 75 Đố đứng sau 20 25 430 0,0004 24 29 445 0,0006 76 Đố hông 25 40 390 0,0008 29 44 405 0,0010 77 Đố hông 25 80 390 0,0016 29 84 405 0,0020 78 Ván đứng 10 415 470 0,0078 14 425 485 0,0115 67 91 0,0008 79 Đố nẹp 20 30 390 0,0009 24 34 405 80 Ván đáy 10 390 1350 0,0053 14 400 1370 0,0077 81 Đố đỡ ván đáy 20 30 390 0,0005 24 34 405 0,0007 82 Đố đỡ ván đáy 20 20 435 0,0007 24 24 450 0,0010 83 Đố đỡ ván đáy 20 20 420 0,0003 24 24 435 0,0005 TỔNG 0,2392 0,0013 0,3289 Bảng P4.59: Bảng vật liệu phụ tủ trưng bày STT Sl Đơn vị tính Bộ Quy cách Tên vật liệu Tay nắm hộc kéo Bulong 16 Bộ M10x60 Vis 120 Con M4x30 Vis 36 Con M4x20 92 Phụ lục 17 Tên sản phẩm: Tủ áo CH-1 - Nơi sản xuất: Công Ty cổ phần xây dựng thương mại TTT - Nguyên liệu: Gỗ Cao su - Giá thành sản phẩm: 3.200.000 đồng - Thị trường: Trong nước - Kích thước sản phẩm: + Kích thước bao: 1980x156 x632 mm + Kích thước chi tiết: Trình bày bảng P4.60 Thể tích ngun liệu: Trình bày bảng P4.60 Thể tích tinh chế: 0.16677 (m3) Thể tích sơ chế: 0.24144 (m3) Vật liệu phụ: Trình bày bảng P4.61 Hình dáng sản phẩm: Bản vẽ vật thể: 29/1 Bản vẽ hình chiếu: 29/2 Bản vẽ chi tiết: 29/3 - 29/12 Cấu tạo: Sản phẩm tủ áo có kết cấu phức tạp, gồm nhiều cụm chi tiết với chi tiêt nhỏ lắp ghép lại Các chi tiết liên kết với chủ yếu chốt gỗ vis Yêu cầu: Nguyên liệu đạt độ ẩm -12% Hộc kéo cánh cửa đóng mở dễ dàng, khơng bị kẹt Lắp ghép đảm bảo kín khít chi tiết Bảng P4.60: Bảng định mức nguyên liệu tủ áo HC1 Stt Tên chi tiết Quy cách tinh chế(mm) Quy cách sơ chế(mm) Dài VSC(m3) 45 1594 0.00129 18 65 1562 0.00183 0.00127 18 65 1442 0.00169 0.00076 18 45 647 0.00105 Dày Rộng Dài SL VTC(m ) Dày Rộng Đố dọc 15 40 1564 0.00094 18 Đố dọc 15 60 1532 0.00138 Đố dọc 15 60 1412 Đố ngang 15 40 632 NÓC 93 Đố ngang 15 60 556 0.001 18 65 571 0.00134 Đố ngang 15 60 496 0.00045 18 65 511 0.0006 Tấm 592 1484 592 1514 0.00538 Đố dọc 25 80 1870 0.01496 28 87 1900 0.01851 Đố ngang 25 80 440 0.00352 28 87 455 0.00443 Tấm 15 460 1730 0.02387 18 475 1760 0.0301 Đố dọc 18 60 1870 0.00404 21 65 1900 0.00519 Đố ngang 18 60 455 0.00098 21 65 470 0.00128 Tấm 18 475 1770 0.01513 21 490 1800 0.01852 Đố dọc T 20 60 1710 0.00821 23 65 1740 0.01852 Đố ngang T 20 60 315 0.00151 23 65 330 0.01041 Tấm 15 335 1610 0.01618 18 350 1640 0.00197 Đố dọc P 20 60 1555 0.00373 23 65 1585 0.02066 Đố ngang P 20 60 445 0.00107 23 65 460 0.00474 Tấm 15 465 1455 0.01015 18 480 1485 0.00138 Mặt T 20 150 875 0.00263 23 157 895 0.00323 Mặt P 20 150 565 0.00339 23 157 580 0.00419 Hông 15 120 540 0.00583 18 127 555 0.00761 Hậu T 15 120 810 0.00146 18 127 830 0.0019 Hậu P 15 120 505 0.00182 18 127 520 0.00238 Tiền T 15 40 815 0.00098 18 45 835 0.00135 Tiền P 15 40 505 0.00121 18 45 520 0.00168 Đáy T 532 828 547 848 0.00278 Đáy P 532 818 547 838 0.0055 Đố dọc 20 80 1560 0.0025 23 87 1590 0.00318 Đố ngang 20 80 630 0.00202 23 87 645 0.00258 Tấm 20 620 1540 0.0191 23 635 1570 0.02293 Tầng T 15 575 871 0.00751 18 590 891 0.00946 Tầng P 15 575 561 0.00484 18 590 576 0.00612 HÔNG VÁCH CỬA NGĂN KÉO ĐẾ TỦ TẦNG MĨC ÁO Song móc áo T 30 860 0.00061 33 880 0.00096 Song móc áo P 30 550 0.00039 33 565 0.00062 94 BỌ Bọ đỡ 25 50 80 0.0004 28 55 85 0.00052 Bọ góc 20 60 100 0.00024 23 65 107 0.00032 Bọ góc 20 60 60 0.00014 23 65 65 0.00019 945 1470 960 1500 0.00871 Thanh 20 25 550 0.00083 23 28 565 0.00109 Thanh 20 60 871 0.00105 23 65 891 0.00133 Thanh 20 60 561 0.00067 23 65 576 0.00086 HẬU Hậu tủ THANH Tổng 0.16677 0.24144 Bảng P4.61: Bảng định mức vật liệu phụ tủ áo CH-1 Tên vật liệu liên kết STT Tên chi tiết Chốt gỗ Thành phần SL Đơn vị tính 8x30 32 Con 10x40 40 Con Ốc cấy 18 Bộ Bản lề bậc cong nhiều Cái Vis 3.5x15 36 Con Tay nắm tròn si cổ Cái Bulon 6x19 Con Ray trượt sắt 400 Bộ Bulon rút Ốc rút nội địa Bản lề cửa Tay nắm cửa Ray trượt Vis 1.5x15 36 Con Bulon Bulon vis 6x50 Con Vis 1.5x20 16 Con Vis 1.5x25 36 Con Vis 1.5x30 50 Con Vis 95 ... 0.0014 24 81 520 0.0020 Dìm bàn bên 75 18 575 0.0047 81 24 595 0.0069 Thanh trượt bên 25 45 980 0.0044 31 51 1000 0.0063 Thanh trượt 35 50 980 0.0034 41 56 1000 0.0046 Nối chữ T 20 25 75 0.0002...XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU MẪU SẢN PHẨM MỘC NỘI THẤT BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD Tác giả: Lâm Ngọc Thanh Trúc Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng... chặn pas nhựa 8 12 40 0.0000 14 18 60 0.0001 Mặt bích chân 27 350 460 0.0043 33 356 480 0.0056 10 Thanh đỡ dìm 20 40 460 0.0007 26 46 480 0.0011 11 Giằng dọc 25 50 920 0.0023 31 56 940 0.0033 17
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU MẪU SẢN PHẨM MỘC NỘI THẤT BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD , XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU MẪU SẢN PHẨM MỘC NỘI THẤT BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay