MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TRẮNG CỦA GIẤY IN 90% ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

67 3 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TRẮNG CỦA GIẤY IN 90% ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Họ tên sinh viên: HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO Ngành : CÔNG NGHỆ SẢN XUÂT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Niên khóa : 2006-2010 Tháng 7/2010 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TRẮNG CỦA GIẤY IN 90% ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Tác giả HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Phan Trung Diễn Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp thầy cô Bộ môn Công Nghệ Giấy Bột Giấy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gian học tập qua Ban Giám Đốc Nhà máy giấy Bình An chú, anh chị phòng ban tạo điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm bảo em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Nhà máy Tiến sĩ Phan Trung Diễn tận tình hướng dẫn, dìu dắt giúp em hoàn thành tốt đề tài Xin chân thành cảm ơn! TPHCM, tháng 07/2010 Sinh viên Hà Thị Phương Thảo ii TÓM TẮT Đề tài “Một số yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng giấy in 90% ISO Nhà máy giấy Bình An” tiến hành nhà máy giấy Bình An, phòng thí nghiệm Trung tâm cơng nghệ giấy bột giấy, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM thời gian từ 23/2 – 29/5/2010 Đề tài thực cách: Khảo sát quy trình sản xuất giấy in, theo dõi trình chuẩn bị bột, thu thập số liệu thực tế tài liệu nhà máy cung cấp Xác định yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng giấy Tiến hành thí nghiệm số yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng giấy in như: tỷ lệ phối trộn loại bột, chất tăng trắng, chất màu Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên nhân tố sở số yếu tố kĩ thuật thông số thu thập nhà máy Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn loại bột ta giữ nguyên mức dùng hóa chất nhà máy, thay đổi tỷ lệ bột – bột hóa 25- 75; 2080; 15- 85; 10- 90; 5- 95 Đối với OBA ta làm thí nghiệm với 10 mức dùng từ 0,45% so với bột KTĐ.Tương tự màu tím xanh làm thí nghiện với mức dùng – 0,025% – 0,01% so với bột KTĐ Kết thu được:  Tỷ lệ phối trộn bột hóa nhiều độ trắng giấy cao Tỷ lệ phối trộn bột hóa thích hợp để giấyđộ trắng 90% ISO 85%  Ảnh hưởng chất tăng trắng (OBA): Làm tăng đáng kể độ trắng giấy, nhiên giá thành OBA cao nên phải sử dụng tỷ lệ hợp lý  Ảnh hưởng chất màu: Tùy theo thị hiếu khách hàng mà gia chất màu hợp lý Cần khống chế lượng màu cho không làm vẻ mỹ quan giảm độ trắng giấy iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AKD Alkyl Ketene Dimer CTMP Chemi Themo Mechanical Pulp Bột hóa nhiệt TMP Themo Mechanical Pulp Bột nhiệt CRD Completely Randomizied Design Kiểu bố trí hồn tồn ngẫu nhiên CTMP Chemi Themo Mechanical Pulp Bột hóa nhiệt GCC Canxi Cacbonat nghiền KTĐ Khô tuyệt đối LPKP Large Bleached Kraft Pulp Bột hóa tẩy trắng gỗ rộng NPKP Needle Bleached Kraft Pulp Bột hóa tẩy trắng gỗ kim OBA Optical Brightening Agents Chất tăng trắng quang học PCC Canxi Cacbonat kết tủa TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới PX Phân xưởng ISO International Standard Organization Tố chức tiêu chuẩn hóa quốc tế iv DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Công tác lao động nhà máy .5 Bảng 2.2: Tiêu chuẩn chất lượng bột NBKP 10 Bảng 2.3: Tiêu chuẩn chất lượng bột LBKP 11 Bảng 2.4: Tiêu chuẩn chất lượng bột CTMP 12 Bảng 2.5: Tính chất OBA mức sulfunate khác 18 Bảng 3.1: Các tỷ lệ phối trộn loại bột khác 22 Bảng 3.2: Các mức dùng OBA thí nghiệm 23 Bảng 3.3: Các mức dùng cartarent violet thí nghiệm 23 Bảng 3.4: Các mức dùng cartarent blue thí nghiệm 24 Bảng 4.1: Các thông số kỹ thuật GCC dùng nhà máy 31 Bảng 4.2: Thông số kỹ thuật tinh bột cation TAP-GD 32 Bảng 4.3: Tính chất hóa lý Leucophor AP liquid (Clariant) 33 Bảng 4.4: Tính chất hóa lý màu xanh, tím 34 Bảng 4.5: Tính chất hóa lý PK 435 35 Bảng 4.6: Tính chất hóa lý NP882 .35 Bảng 4.7: Bảng kết ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn loại bột đến độ trắng giấy in 37 Bảng 4.8 : Bảng kết ảnh hưởng OBA đến độ trắng giấy in 38 Bảng 4.9: Bảng kết ảnh hưởng cartarent violet lên độ trắng giấy in 39 Bảng 4.10: Bảng kết ảnh hưởng cartarent blue lên độ trắng giấy 40 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Mơ hình tổ chức nhà máy Hình 2.2: Sự tương tác ánh sáng giấy .5 Hình 2.3: Cấu trúc metyl violet loại phẩm màu 13 Hình 2.4: Một số phẩm màu trực tiếp hay sử dụng 15 Hình 2.5: Cấu trúc OBA 16 Hình 2.6: Loại Disulphonyl dùng cho phần ướt 17 Hình 2.7: Loại Tetrasulphonyl dùng cho phần ướt ép quang 17 Hình 2.8: Loại Hexasulphony dùng cho tráng phủ ép quang 17 Hình 3.1: đồ bố trí thí nghiệm 21 Hình 4.1: đồ khối quy trình sản xuất giấy in 28 Hình 4.2: đồ khối cơng đoạn chuẩn bị bột 29 Hình 4.3: đồ khối công đoạn xử lý bột không hợp cách 30 Hình 4.4: Đồ thị thể ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn loại bột đến độ trắng giấy in 37 Hình 4.5: Đồ thị thể ảnh hưởng OBA đến độ trắng giấy in 38 Hình 4.6: Đồ thị thể ảnh hưởng cartarent violet lên độ trắng giấy in .39 Hình 4.7: Biểu đồ thể ảnh hưởng cartarent blue lên độ trắng giấy in .40 vi MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH SÁCH CÁC BẢNG v DANH SÁCH CÁC HÌNH vi Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Tổng quan nhà máy giấy Bình An .3 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Cơ cấu loại sản phẩm 2.1.3 Hoạt động sản xuất 2.1.4 Công tác quản trị nhà máy Bình An 2.1.5 Bố trí lao động nhà máy 2.2 Lý thuyết độ trắng giấy 2.2.1.Giới thiệu chung .5 2.2.2 Vùng ánh sáng khả kiến 2.2.3 Màu sắc giấy 2.2.4 Độ trắng giấy 2.2.4.1 Định nghĩa 2.2.4.2 Một số định nghĩa đặc tính quang học giấy 2.2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng giấy .7 2.2.4.3.1 Ảnh hưởng thành phần nguyên liệu vii 2.2.4.3.2 Ảnh hưởng chất phụ gia 2.2.4.3.3 Ảnh hưởng chất lượng nước sử dụng .8 2.2.4.3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ ánh sáng 2.2.4.4 Những phương pháp làm tăng độ trắng giấy .8 2.2.4.4 Sử dụng chất độn 2.2.4.4.2 Sử dụng chất làm trắng quang học 2.2.4.4.3 Sử dụng chất màu 2.2.4.4.4.Tráng phấn bề mặt giấy 10 2.3 Tổng quan nguyên liệu để sản xuất giấy in nhà máy giấy Bình An 10 2.3.1.Lý thuyết bột sớ dài 10 2.3.2 Lý thuyết bột sớ ngắn 11 2.3.3 Bột hóa nhiệt (CTMP) 12 2.3.4 Giấy vụn, tồn kho 12 2.4 Tổng quan phẩm màu chất tăng trắng 13 2.4.1 Phẩm màu 13 2.4.1.1 Phẩm màu .13 2.4.1.2 Phẩm màu trực tiếp 14 2.4.1.3 Bột màu phân tán .15 2.4.1.4 Bột màu huỳnh quang .15 2.4.1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình nhuộm màu .16 2.4.2 Chất tăng trắng OBA 16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Nội dung nghiên cứu 19 3.1.1 Phần khảo sát .19 3.1.2 Phần thí nghiệm 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu .19 3.3 Bố trí thí nghiệm 24 3.3.1.Sơ đồ bố trí thí nghiệm 24 3.3.2 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn loại bột lên độ trắng giấy in 22 3.3.3 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng OBA đến độ trắng giấy in 22 viii 3.3.4 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng cartarent violet lên độ trắng giấy in 23 3.3.5.Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng cartarent blue lên độ trắng giấy in 23 3.4 Phương pháp xử lý số liệu .24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết khảo sát .25 4.1.1 Quy trình sản xuất giấy in nhà máy giấy Bình An 25 4.1.1.1 đồ quy trình sản xuất 25 4.1.1.2 đồ công đoạn chuẩn bị bột 25 4.1.1.3 Xử lý bột không hợp cách 27 4.1.1.4 Quy trình xeo giấy .27 4.1.2.Một số phụ gia sử dụng sản xuất giấy .31 4.1.2.1 Keo AKD (Alkyl ketene dimer) .31 4.1.2.2 Chất độn CaCO3 .31 4.1.2.3 Tinh bột cation 32 4.1.2.4 Chất tăng trắng (OBA) .32 4.1.2.5 Phẩm màu 33 4.1.2.6 Chất bảo lưu 34 4.1.3 Kết khảo sát 35 4.2 Kết thí nghiệm 37 4.2.1 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn loại bột lên độ trắng giấy in 37 4.2.2 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng OBA đến độ trắng giấy in 38 4.2.3 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng cartarent violet lên độ trắng giấy in 39 4.2.4 Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng cartarent blue lên độ trắng giấy in .40 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 PHỤ LỤC 45 ix Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận  Khảo sát thực tế nhà máy: Nhà máy sử dụng nguyên liệu bột hóa chủ yếu nhập từ nước ngồi, bên cạnh sử dụng bột CTMP từ nhà máy Tân Mai với lượng không nhỏ để sản xuất loại giấy khơng đòi hỏi chất lượng cao Bột hóa có giá thành cao nhiều so với bột cơ, cần lựa chọn tỷ lệ phối trộn thích hợp để sản phẩm giấy vừa đạt chất lượng, vừa có hiệu kinh tế Nên tính tốn tỷ lệ phối trộn loại bột cho độ trắng gốc giấy thấp độ trắng yêu cầu khoảng 3-4 % ISO, thêm hóa chất, phụ gia để nâng độ trắng giấy lên mức cần thiết Thiết bị máy móc tương đối đại máy xeo MG4 Tập Đoàn Voith với vận tốc tối đa khoảng 570m/phút, máy xeo giấy coi đại Việt Nam Quy trình cơng nghệ tương đối khép kín, tự động hóa cao từ khâu chuẩn bị bột đến thành phẩm, hạn chế thất Bên cạnh có vài cố thường xảy làm ảnh hưởng đến trình sản xuất như: đứt giấy nhiều nguyên nhân chủ yếu người vận hành không thường xuyên vệ sinh chăn, lưới, mềm, lơ  Kết thí nghiệm Khi thêm chất màu, OBA làm tăng đáng kể độ trắng giấy Không sử dụng màu riêng biệt, mà cần kết hợp sử dụng hiệu tăng trắng cao Theo kết thí nghiệm tỷ lệ phối trộn bột hóa-bột CTMP hợp lý 80-20, mức dùng tối ưu OBA, màu Cartarent violet, màu cartarent blue 0,25%; 0,01%; 0,004% 5.2 Kiến nghị So sánh kết thí nghiệm kết thực tế khảo sát cho thấy mức dùng màu thực tế lớn so với thí nghiệm Nguyên nhân chất lượng nước sử 42 dụng, đường ống, thiết bị bị nhiễm bẩn Vì cần thường xuyên vệ sinh lưới xeo, thiết bị Từ kết thực tế thí nghiệm tơi kiến nghị đưa định mức sử dụng nguyên liệu hóa chất cho sản xuất giấy in độ trắng 90 % ISO định lượng 70g/m2 sau: - 15% bột sớ dài + 70% bột sớ ngắn (độ trắng 90%ISO) - 15% bột (độ trắng 70%ISO) - 0,3% OBA - 0,015% Cartarent Violet - 0,004% Cartarent Blue - 20% CaCO3 - 1% Tinh bột cation - 0,6% AKD - 0,2% Bảo lưu NP882 Để nâng cao chất lượng giấy, cần lưu ý đến nguyên liệu đầu vào Nguyên liệu bột không nên dự trữ lâu, dễ bị mốc, giảm độ bền lý, đặc biệt bột CTMP Cần phải theo dõi chặt chẽ khâu chuẩn bị bột, hệ thống kiểm soát chất lượng bột trước lên máy xeo để có điều chỉnh cho phù hợp Kiểm tra hoạt động bơm online, bơm phải hoạt động ổn định tinh chỉnh OBA , chất màu ảnh hưởng lớn đến độ trắng giấy Quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động Thường xuyên vệ sinh lưới, mền theo dõi lực hút hộp hút chân không, vệ sinh đường ống, thiết bị nhằm hạn chế yếu tố làm giảm độ trắng giấy 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Thị Nhung, 2003 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2003 Cơng nghệ sản xuất bột giấy giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Đinh Thị Linh Thương, 2009 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng tới độ trắng giấy in nhà máy giấy Bình An Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư Cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Lê Tiểu Anh Thư, 2009 Phụ gia giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Paper making Sience and Technology, Fapet, Finland, 1998 Book 4: Papermaking Chemistry Book 11: Pigment Coating and Surface Sizing of Paper Nguyễn Thị Ngọc Bích,2003 Kỹ thuật xenlulo giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Quy trình kiểm nghiệm, tài liệu lưu hành nội nhà máy giấy Bình An Quy trình tổng hợp MG4, tài liệu lưu hành nội nhà máy giấy Bình An Viện cơng nghiệp giấy xenlulơ, 2004 Sổ tay phòng thí nghiệm 10 Mini-Encyclopedia of Papermaking Wet-End Chemistry Truy cập ngày 29 tháng năm 2010 http://www4.ncsu.edu/~hubbe/COPL.htm 44 PHỤ LỤC PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4360: 2001 BỘT GIẤY – LẤY MẪU ĐỂ THỬ NGHIỆM Phạm vi ứng dụng: Tiêu chuẩn quy định phương pháp lấy mẫu đại diện cho lô bột giấy dạng cuộn kiện Mẫu bột giấy lấy theo phương pháp dùng cho tất phép thử, trừ phép xác định khối lượng thương phẩm lô sản phẩm Lấy mẫu để xác định khối lượng thương phẩm lô sản phẩm theo ISO 801/1 801/2 Tuy nhiên, mẫu bột giấy lấy theo tiêu chuẩn phù hợp để xác định khối lượng thương phẩm lô sản phẩm dùng để xác định tính chất bột giấy Tiêu chuẩn viện dẫn ISO 801, Pulp – Determination of saleable mass, in lots Part 1: Pulp baled in seet form Part 2: Pulp (such as flash-dried pulp) baled in slabs Định nghĩa: 3.1 Lô (Lot): Là lọai bột giấy chủng lọai cung cấp chất lượng Số lượng cuộn kiện có lơ hóa đơn thương mại hợp đồng bên liên quan 3.2 Kiện (hoặc cuộn) mẫu ban đầu (Sample bale or roll): Là cuộn kiện lấy từ lô giấy 3.3 Mảnh mẫu (Specimen): Là mảnh mẫu lấy từ kiện cuộn mẫu ban đầu 3.4 Mẫu thí nghiệm (Gross sample): Là tập hợp mảnh mẫu lấy Nguyên tắc: Lấy mảnh mẫu từ cuộn kiện theo cách ngẫu nhiên lô tập hợp lại thành mẫu thí nghiệm 45 Chú thích: - Số lượng kiện tối thiểu cần lấy phụ thuộc vào độ lớn lô hàng Các kiện (hoặc cuộn) mẫu ban đầu Tất kiện cuộn mẫu ban đầu lấy theo cách ngẫu nhiên đại diện cho lô sản phẩm Các kiện cuộn mẫu ban đầu phải nguyên vẹn có trạng thái bên ngồi tốt Nếu tồn lơ sản phẩm có sẵn để lấy mẫu, số kiện cuộn mẫu ban đầu tối thiểu cần lấy theo bảng Khi tồn lơ hàng khơng có sẵn để lấy mẫu số lương kiện cuộn mẫu ban đầu cần lấy, theo thỏa thuận bên liên quan Lượng sản phẩm bột giấy thời điểm lấy mẫu không nhỏ phần hai tồn lơ sản phẩm Nếu kiện cuộn có nhiều seri số lượng kiện cuộn mẫu ban đầu lấy theo cách ngẫu nhiên có tỷ lệ tương xứng với số lượng kiện cuộn seri theo nguyên tắc bảng Bảng – Số lương kiện cuộn mẫu ban đầu cần lấy: Tổng số lượng kiện cuộn có Số lượng kiện cuộn mẫu ban đầu lô sản phẩm, N tối thiểu cần lấy, n đến 100 10 từ 101 đến 200 15 từ 201 đến 300 18 từ 301 đến 400 20 từ 401 đến 500 23 từ 501 đến 600 25 từ 601 đến 700 27 từ 701 đến 800 29 từ 801 đến 900 30 từ 901 đến 1000 32 lớn 1000 32 Cách tiến hành Lấy mảnh mẫu từ kiện cuộn mẫu ban đầu với khối lượng phụ thuộc vào phép thử cần thực hiện, thông thường 100g 46 Tập hợp tất mảnh mẫu lấy bọc chung lại để tránh làm bẩn, không để nơi có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, nơi có nhiệt độ cao ẩm ướt Nếu cần xác định kim lọai vết có mẫu bột giấy, không dùng dụng cụ kim lọai để lấy mẫu 6.1 Bột giấy dạng tờ đóng thành kiện Mở kiện mẫu ban đầu, kiện lấy tờ theo cách ngẫu nhiên Không lấy tờ nằm năm tờ kiện Từ tờ xé mảnh mẫu cách mép từ 7cm đến 8cm Để mở kiện bột giấy, sử dụng phương pháp sau: a) Dùng dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng để lấy mẫu b) Cắt theo hình vng khỏang hai dây đai kiện bột giấy với chiều sâu đủ để lấy mảnh mẫu (bỏ qua lớp xé bỏ phầm mép) 6.2 Bột giấy dạng khơ đóng thành kiện Các mảnh mẫu lấy dụng cụ lấy mẫu theo ISO 801/2 lấy từ bên bột giấy, khơng lấy phần bột giấy phía ngòai 6.3 Bột giấy dạng cuộn Bỏ ba lớp ngồi cuộn cắt xé mảnh mẫu có kích thước xấp xỉ nhau, khơng lấy phần mẫu mép cuộn 6.4 Các kiện bột giấy tập hợp thành đơn vị sản phẩm Nếu lô chia nhiều đơn vị sản phẩm, đơn vị sản phẩm gồm nhiều kiện, kiện mẫu ban đầu lấy đỉnh đáy đơn vị sản phẩm với số lượng theo phương pháp 6.1 không cần phải mở đơn vị sản phẩm Báo cáo lấy mẫu: Báo cáo lấy mẫu gồm thông tin sau: Các thông tin cần thiết lô sản phẩm; Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; Địa điểm thời gian lấy mẫu; Số lượng sản phẩm lô, số kiện có; Lượng bột giấy có sẵn để lấy mẫu; Số ký hiệu kiện cuộn mẫu ban đầu, có; 47 PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4407: 2001 BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định độ khô bột giấy ẩm khơ gió khơng chứa lượng đáng kể chất có khả bay nhiệt độ sử dụng để sấy khô (trừ nước) Phương pháp dùng để xác định độ khô mẫu bột giấy lấy để thử tính chất hóa học vật lý phòng thí nghiệm Phương pháp không áp dụng để xác định độ khô bột giấy dạng nhão xác định khối lượng thương phẩm lô bột giấy Định nghĩa: Trong tiêu chuẩn áp dụng định nghĩa sau: 2.1 Độ khô (Dry matter content) Độ khô bột giấy tỷ số khối lượng mẫu thử sau sấy khô tới khối lượng không đổi nhiệt độ 105oC ± 2oC điều kiện xác định khối lượng thời điểm lấy mẫu Độ khô biểu thị phần trăm Thiết bị, dụng cụ: 3.1 Cốc cân: Được làm thủy tinh có nắp đậy khít với dung tích khoảng 50ml 3.2 Tủ sấy: Có khả trì nhiệt độ 105oC ± 2oC có quạt gió thích hợp 3.3 Cân: Có độ xác đến 0,001g 3.4 Bình hút ẩm Chuẩn bị mẫu Cắt xé mẫu bột giấy thành mảnh nhỏ có kích thước phù hợp Để giữ túi nilon bình có nút kín để độ ẩm mẫu khơng thay đổi Cách tiến hành Tất phép cân lấy xác tới 0,001g Cân khoảng 10g bột giấy cốc cân (3.1) sấy khô biết khối lượng Sau mở nắp cốc cân đặt cốc cân nắp vào tủ sấy (3.2), sấy nhiệt độ 105oC ± 2oC với thời gian đủ để đạy khối lượng khơng đổi (xem thích) Mẫu thử coi đạt khối lượng không đổi, chênh lệch hai lần cân liên tiếp không lớn 0,1% khối lượng ban đầu mẫu 48 thử Thời gian sấy tối thiểu hai lần cân liên tiếp phần hai thời gian sấy nhỏ ban đầu Sau sấy, đậy nắp cốc cân chuyển vào bình hút ẩm để nguội 45 phút Sau làm nguội, mở nắp cốc cân đóng lại để cân áp suất ngồi cốc cân Cân cốc cân mẫu thử có cốc Chú thích: - Trong sấy khơng cho mẫu thử vào tủ sấy Thời gian sấy lần đầu không nhỏ không lớn 16 Tiến hành thử hai mẫu song song Biểu thị kết quả: Độ khơ (X) tính phần trăm, theo công thức sau: X= m1 x 100% m2 Trong đó: m1 khối lượng bột giấy trước sấy, tính gam; m2 khối lượng bột giấy sau sấy, tính gam; Lấy kết xác đến chữ số sau dấu phẩy Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm gồm thông tin sau: Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; Thời gian địa điểm thử nghiệm; Đặc điểm mẫu thử, Kết quả, tính phần trăm; Các yếu tố ảnh hưởng tới kết thử nghiệm 49 PHỤ LỤC QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM – B 07/00 CÁCH LÀM TỜ HANDSHEET ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU QUANG HỌC I Chuẩn bị dụng cụ - thiết bị - cân kỹ thuật độ nhạy 0,01g - máy xay sinh tố - máy làm handsheet có đường kính lưới 159cm - máy ép bán tự động - 20 tờ giấy thấm - ống đong 1000 ml - tủ sấy 200oC, dụng cụ gắp mẫu I Trình tự thao tác 1/ Xác định độ khô bột giấy/giấy vụn 2/ Khi kiểm tra tiêu quang học bột giấy/GV tiến hành quậy bột máy xay sinh tố Cân 10g bột giấy khô tuyệt đối quậy 600 ml nước, sau quậy bột tan điều chỉnh thể tích dung dịch bột 640 ml 3/ Bột sau chuẩn bị bước có nồng độ khoảng 1,57% 4/ Lấy 600 ml dung dịch bột pha loãng với nước thành 3,2 l (nồng độ bột khoảng 0,3%) 5/ Mỗi 400 ml dung dịch bột tương ứng với tờ handsheet định lượng 60 g/m2, tương tự 530 ml tương ứng tờ handsheet định lượng 80 g/m2 660 ml định lượng tờ handsheet 100 g/m2 6/ Nếu kiểm tra tiêu quang học làm handsheet có định lượng 80 g/m2 7/ Ép giấy theo QTMĐ 20/00 8/ Để giấy khơ tự nhiên (có thể sử dụng quạt, khơng nên sử dụng khơng khí nóng tủ sấy) 9/ Ép giấy lại lần khoảng vài phút cho giấy láng Cân chọn tờ mẫu có định lượng xấp xỉ 80 g/m2 10/ Kiểm tra độ trắng 50 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY MĨC TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM Cân kỹ thuật Cân định lượng giấy 51 Máy đánh tơi bột Máy nghiền PFI Máy đo độ nghiền bột 52 Máy xeo giấy, ép giấy, sấy nhanh Tủ sấy 53 PHỤ LỤC PHẦN SỐ LIỆU THÔ Bảng kết : Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn loại bột Tỷ lệ bột hóa/bột 75/25 80/20 85/15 90/10 95/5 Lần 89,45 90,53 92,3 94,43 96,6 % ISO Lần 89,4 90,6 92 94,5 96,74 Lần 89,6 90,46 92,15 94,36 96,67 Bảng kết : Khảo sát ảnh hưởng OBA Tỷ lệ OBA( %) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Lần 87,7 87,9 88,4 89,1 89,85 90,25 91,6 92,75 93,4 95,2 % ISO Lần 87,2 87,6 87,9 88,8 89,85 90,3 91,95 92,7 93,5 95,1 lần 87,7 87,8 88 89,3 89,5 90,2 91,95 92,8 92,4 95,3 Bảng kết : Khảo sát ảnh hưởng Cartarent Violet Tỷ lệ cartarent violet 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 Lần 87,3 88,5 89,85 92 93,1 90,6 54 % ISO Lần 87,5 88,6 89,95 92,4 93,2 90,4 lần 88 88,4 89,75 91,9 92,7 90,8 Bảng kết : Khảo sát ảnh hưởng Cartarent Blue Tỷ lệ cartarent blue 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 Lần 88,75 89,5 90,6 92,3 92,8 90,9 55 % ISO Lần 88,9 89,1 90,7 92,4 92,65 90,89 lần 88,6 89,3 90,44 91,7 92,95 90,89 56 ... CTMP Chemi Themo Mechanical Pulp Bột hóa nhiệt TMP Themo Mechanical Pulp Bột nhiệt CRD Completely Randomizied Design Kiểu bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên CTMP Chemi Themo Mechanical Pulp Bột hóa... 10 tờ handshee có định lượng 80g/m2, sau phối trộn bột hóa chất, ta pha bột tới nồng độ 2% mang xeo Ép giấy Để giấy khơ tự nhiên (có thể sử dụng quạt, khơng sử dụng khơng khí nóng tủ sấy hay máy... kinh doanh chủ yếu sau: Giấy photocopy Giấy in viết Giấy pelure Giấy hai da Giấy hộp sóng Giấy vệ sinh Với số lượng máy móc thi t bị ngày đổi đa dạng, đội ngũ cán lãnh đạo, kỹ sư giàu kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TRẮNG CỦA GIẤY IN 90% ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN , MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TRẮNG CỦA GIẤY IN 90% ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay