KHÁO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÀN DINING TABLE 135N TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ IFC

70 1 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÁO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÀN DINING TABLE 135N TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ IFC Họ tên sinh viên: ĐOÀN PHẠM TRÀ MI Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÀN DINING TABLE 135N TẠI CƠNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ IFC Tác giả ĐỒN PHẠM TRÀ MI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Chuyên ngành: Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tháng năm 2010 ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv CẢM TẠ Cảm ơn đất nước Việt Nam cho tơi sống hòa bình, ấm no , hạnh phúc để sống học tập Cảm ơn ba mẹ sinh ra, nuôi nấng nên người, chăm sóc con, chăm lo cho khôn lớn đồng thời tạo điều kiện vật chất tinh thần để có điều kiện học hành tốt Cảm ơn thầy cô trường đại học Nông Lâm TP.HCM đặc biệt thầy cô khoa Lâm nghiệp, môn Chế biến lầm sản tận tình bảo, hướng dẫn, giảng dạy giúp đỡ em suốt năm đại học Cảm ơn ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận Cảm ơn tập thể lớp DH06CB tận tình giúp đỡ suốt năm đại học thời gian thực tập vừa qua Cảm ơn tập thể ban giám đốc anh chị em công nhân viên đặc biệt phòng kỹ thuật cơng ty IFC tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập Chân thành cảm ơn Đoàn Phạm Trà Mi v TÓM TẮT Lợi nhuận kinh doanh vấn đề hàng đầu, mục tiêu doanh nghiệp Để làm điều đòi hỏi thân doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường với chất lượng cao với giá thánh chi phí sản xuất thấp Ngành chế biến gỗ khơng nằm ngồi quy luật tự nhiên Nhưng để đảm bảo cho việc sản xuất sản phẩm chất lượng cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố nguyên vật liệu, trang thiết bị, quy trình sản xuất…trong quy trình sản xuất có tầm ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành sản phẩm Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng cho quy trình sản xuất cụ thể, hợp lý nhằm mang lại hiệu cao Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đế tàiKhảo sát quy trình sản xuất bàn Dining table 135N công ty liên doanh đồ gỗ quốc tế IFC” thực từ ngày 22/3/2010 - 30/5/2010 trụ sở công ty đặt số 18 đường Song Hành, khu cơng nghiệp Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thực phương pháp quan sát, theo dõi quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty với việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ thước dây, thước kẹp, đồng hồ bấm để tiến hành đo đếm kích thước Kết hợp việc thu thấp số liệu thực tế nguồn từ nhà máy cung cấp qua xử lý số liệu phương pháp thống kê Excel cơng thức tốn học Quy trình nhà máy bao gồm: lựa chọn nguyên liệu pha phôi, sơ chế, tinh chế, lắp ráp phun sơn Nguyên liệu sản xuất gỗ thông New Zealand, độ ẩm cho phép 10%, sản phẩm khảo sát bàn Dining table 135N với kích thước 1350 x 800 x 700 (mm), kết cấu sản phẩm kết cấu tháo rời Tỷ lệ lợi dụng gỗ P= 62,83%, tỷ lệ khuyết tật gỗ 13,67%, hệ số sử dụng máy máy cưa đĩa đạt 92,38% , hệ số sử dụng máy bào k = 94,4%, hệ số sử dụng máy khoan k = 93,87% vi MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình v Danh sách bảng vi CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Mục đích mục tiêu nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành chế biến gỗ Việt Nam 2.1.1 Thuận lợi 2.1.2 Khó khăn 2.2 Tổng quan cơng ty liên doanh đồ gỗ quốc tế IFC 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 Vị trí địa lý công ty 2.2.3 Đội ngũ quản lý 2.2.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2.5 Tình hình nguyên vật liệu 2.2.6 Tình hình máy móc thiết bị 10 2.2.7 Tay nghề cơng nhân 12 2.2.8 Sản phẩm công ty 12 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 vii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất 15 3.2.2 Xác định tỷ lệ lợi dụng gỗ 15 3.2.3 Xác định dạng khuyết tật 16 3.2.4 Xác định hệ số sử dụng máy 17 3.2.5 Xác định suất thiết bị 17 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Nguyên liệu 18 4.1.1 Chủng loại nguyên liệu 18 4.1.2 Nguyên liệu sản xuất sản phẩm 19 4.2 Khảo sát sản phẩm Dining table 135N 20 4.2.1 Mô tả đặc điểm sản phẩm 20 4.2.2 Chức sản phẩm 23 4.2.3 Phân tích kết cấu sản phẩm 23 4.3 Quy trình sản xuất sản phẩm bàn Dining table 135N 25 4.3.1 Lựa chọn nguyên liệu pha phôi 25 4.3.2 Gia công sơ chế 26 4.3.3 Gia công tinh chế, định vị định hình 30 4.3.4 Lắp ráp sản phẩm 33 4.3.5 Công đoạn phun sơn 34 4.3.6 Cơng đoạn đóng gói sản phẩm 36 4.3.7 Biểu đồ gia công sản phẩm 36 4.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 37 4.4.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn pha cắt phôi 37 4.4.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn tinh chế sản phẩm 38 4.4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 40 4.5 Các dạng khuyết tật phát sinh trình gia cơng 41 4.5.1 Tỷ lệ khuyết tật khâu lựa chọn gỗ nguyên liệu 41 4.5.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu pha cắt phôi 41 viii 4.5.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu gia công sơ chế 43 4.5.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu gia công tinh chế 44 4.5.5 Tỷ lệ khuyết tật công đoạn phun sơn 45 4.6 Hệ số sử dụng máy 46 4.6.1 Máy cưa đĩa 46 4.6.2 Máy bào mặt 47 4.6.3 Máy khoan 48 4.7 Năng suất máy móc thiết bị 50 4.7.1 Máy rong cạnh 50 4.7.2 Máy bào mặt 50 4.7.3 Máy khoan 51 4.7.4 Máy chà nhám 52 4.8 Nhân xét 52 4.8.1 Thuận lợi 52 4.8.2 Khó khăn 53 4.8.3 Đề xuất biện pháp hồn thiện quy trình sản xuất 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 56 Tài liệu tham khảo 58 Phụ lục 60 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thống kê loại máy móc thiết bị phân xưởng sơ chế tinh chế 11 Bảng 4.1: Bảng quy cách, đặc điểm tính chất nguyên liệu 18 Bảng 4.2: Kích thước chi tiết bàn Dining table 135N 21 Bảng 4.3: Bảng thống kê phụ kiện liên kết ( Fitting ) 25 Bảng 4.4: Thể tích ngun liệu trước cơng đoạn tạo phơi 37 Bảng 4.5: Thể tích ngun liệu sau cơng đoạn tạo phơi 38 Bảng 4.6: Thể tích trước cơng đoạn tinh chế 39 Bảng 4.7: Thể tích sau cơng đoạn tinh chế 40 Bảng 4.8: Tỷ lệ khuyết tật công đoạn pha cắt phôi 42 Bảng 4.9: Tỷ lệ khuyết tật công đoạn sơ chế sản phẩm 43 Bảng 4.10: Tỷ lệ khuyết tật công đoạn tinh chế sản phẩm 44 Bảng 4.11: Tỷ lệ khuyết tật công đoạn phun sơn 45 Bảng 4.12: Hệ số sử dụng máy cưa đĩa 47 Bảng 4.13: Hệ số sử dụng máy bào mặt 48 Bảng 4.14: Hệ số sử dụng máy khoan 49 Bảng 4.15: Năng suất máy rong cạnh 50 Bảng 4.16: Năng suất máy bào mặt 51 Bảng 4.17: Năng suất máy khoan 51 Bảng 4.18: Năng suất máy chà nhám 52 x nhân đặt phơi khơng thẳng, bị xiên góc làm cho khoảng cách vị trí lỗ khoan khơng xác, không dùng loại giấy nhám kết thúc sớm q trình chà nhám làm cho bề mặt phơi khơng nhẵn, để phôi ngược thớ làm cho bề mặt gỗ bị xơ, xước,… 4.5.5 Tỉ lệ khuyết tật công đoạn phun sơn Giá trị kinh tế sản phẩm khơng phụ thuộc vào ngun liệu gỗ, độ xác q trình gia cơng mà phụ thuộc vào chất lượng bề mặt sản phẩm, công đoạn phun sơn thực cẩn thận, xác hợp lý làm tăng giá trị thẩm mỹ tuổi thọ sản phẩm cơng đoạn phun sơn quan trọng nhiên công đoạn lại có nhiều khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật loại khuyết tật khâu phun sơn thể bảng 4.11 Bảng 4.11: Tỉ lệ khuyết tật cơng đoạn phun sơn sản phẩm Số chi tiết có Tổng số chi Tỉ lệ khuyết Loại khuyết khuyết tật tiết khảo sát tật (%) tật 1 60 1,67 Bị đen cạnh 60 1,67 60 1,67 60 5 60 1,67 Tổng 300 G4 =2,34 Số tt Màu sơn chưa đồng Bị trầy màng sơn Màng sơn không Sản phẩm bị móp Khuyết tật khâu chủ yếu màng sơn không đều, sơn bị chảy, màu sắc sản phẩm không đồng nhất, bị đen cạnh,… Nguyên nhân chủ yếu chà nhám mạnh dùng không loại giấy nhám làm cho sản phẩm 45 bị đen cạnh, sản phẩm bị móp, trầy, xước bị rơi, màng sơn không bị chảy sơn áp lực súng phun sơn không đạt yêu cầu, khoảng cách vòi phun sơn mặt gỗ khơng thích hợp, thao tác phun sơn khơng đúng, màu sơn không đông không giống màu chuẩn kĩ thuật sơn không đạt yêu cầu sơn không pha màu tỷ lệ… Vậy tổng tỉ lệ khuyết tật tất khâu : G = G1 + G2 + G3 + G4+Gnl = 3,33+2,67+2,33+3 = 13,67 % Tuy tỉ lệ khuyết tật xảy trình sản xuất lớn cơng ty có số biện pháp khắc phục hợp lý nhằm giảm tỉ lệ phế phẩm gỗ Vì tỉ lệ khuyết tật sau xử lý thường đạt khoảng % Tỷ lệ khuyết tật khâu công nghệ thể cụ thể qua hình 4.11 3.33 2.672.332.34 Nguyên liệu Pha cắt phơi Sơ chế Tinh chế Phun sơn Tốt 86.33 Hình 4.11 : Biểu đồ tỉ lệ khuyết tật gỗ trình khảo sát 4.6 Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng máy số, biểu thị cho chế độ hoạt động máy móc thiết bị Hệ số ảnh hưởng lớn đến suất, đặt biệt khâu công nghệ khác Tiến hành khảo sát số máy móc thiết bị: máy cưa đĩa, máy bào mặt, máy khoan 4.6.1 Hệ số sử dụng máy cưa đĩa Hệ số sử dụng máy cưa đĩa : k= 3140/3360*100% = 92,38% 46 Hệ số sử dụng máy cưa đĩa thể bảng 4.12 Bảng 4.12: Hệ số sử dụng máy cưa đĩa THỜI ST T CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN DỪNG MÁY GIAN TỔNG THỜI TÁC HƯ CHỜ THỬ GIAN NGHIỆP HỎNG PHÔI MÁY ( PHÚT) Bổ cập mặt bàn 8h 34 46 Mặt bàn 8h 50 32 Vai ngang trước/ sau 8h 23 32 Vai dọc phải/ trái 8h 33 42 Vai dọc 8h 36 43 Chân bàn 8h 10 42 61 56h 27 218 42 256 10,55% 85,16% 16,41% Tổng Tỷ lệ 4.6.2 Hệ số sử dụng máy bào mặt Hệ số sử dụng máy bào mặt là: k=94,4% Hệ số sử dụng máy bào mặt thể bảng 4.13 47 Bảng 4.13: Hệ số sử dụng máy bào mặt THỜI ST T CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN DỪNG MÁY GIAN TỔNG THỜI TÁC HƯ CHỜ THỬ GIAN NGHIỆP HỎNG PHÔI MÁY ( PHÚT) Bổ cập mặt bàn 8h 23 27 Mặt bàn 8h 35 42 Vai ngang trước/ sau 8h 20 21 Vai dọc phải/ trái 8h 27 34 Vai dọc 8h 22 25 Chân bàn 8h 30 39 56h 12 157 19 188 6,38% 83,51% 10,11% Tổng Tỷ lệ 4.6.3 Hệ số sử dụng máy khoan Hệ số sử dụng máy khoan : k= 93,87% Hệ số sử dụng máy khoan thể bảng 4.14 48 Bảng 4.14: Hệ số sử dụng máy khoan THỜI ST T CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN DỪNG MÁY GIAN TỔNG THỜI TÁC HƯ CHỜ THỬ GIAN NGHIỆP HỎNG PHÔI MÁY ( PHÚT) Bổ cập mặt bàn 8h 26 34 Mặt bàn 8h 40 54 Vai ngang trước/ sau 8h 27 41 Vai dọc phải/ trái 8h 16 26 Vai dọc 8h 12 Chân bàn 8h 23 39 56h 40 138 28 206 19,42% 66,99% 13,59% Tổng Tỷ lệ Qua khảo sát cho thấy hệ số sử dụng máy cưa đĩa cắt ngắn thấp, chủ yếu chờ phôi (chiếm 85.16%) lượng thời gian ngừng máy Nguyên nhân công tác tổ chức bố trí chưa hợp lý, đồng bộ, nhịp nhàng khâu công nghệ Ở khâu khác hệ số sử dụng máy cao, nguyên nhân số lượng máy ít, phải làm việc liên tục để đảm bảo số lượng cho khâu công nghệ sau Để nâng cao hệ số sử dụng máy nhà máy nên thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, nâng cấp bảo dưỡng máy móc hợp lý để nhằm nâng cao nâng suất nhà máy Đối với máy móc thiết bị khơng 49 sử dụng nên di dời, tránh ảnh hưởng đến thao tác vận chuyển lúc sản xuất 4.7 Năng suất máy móc thiết bị Năng suất máy sở để đánh giá đồng dây chuyền cơng nghệ để từ điều chỉnh lại máy móc cho phù hợp Để q trình tính tốn đảm bảo xác khách quan tơi tiến hành khảo sát q trình gia cơng thời điểm khác trung bình ca làm việc 8h 4.7.1 Năng suất máy rong cạnh Năng suất máy rong cạnh thể bảng 4.15 Bảng 4.15: Năng suất máy rong cạnh STT CHI TIẾT THỜI GIAN NĂNG SUẤT KHẢO SÁT ( CHI TIẾT/H) Bổ cập mặt bàn 8h 450 Mặt bàn 8h 286 Vai ngang trước/ sau 8h 356 Vai dọc phải/ trái 8h 465 Vai dọc 8h 565 Chân bàn 8h 271 4.7.2 Năng suất máy bào mặt Năng suất máy bào mặt thể bảng 4.16 50 Bảng 4.16: Năng suất máy bào mặt STT CHI TIẾT THỜI GIAN NĂNG SUẤT KHẢO SÁT ( CHI TIẾT/H) Bổ cập mặt bàn 8h 225 Mặt bàn 8h 194 Vai ngang trước/ sau 8h 305 Vai dọc phải/ trái 8h 296 Vai dọc 8h 310 Chân bàn 8h 152 4.7.3 Năng suất máy khoan Năng suất máy khoan thể bảng 4.17 Bảng 4.17: Năng suất máy khoan STT CHI TIẾT THỜI GIAN NĂNG SUẤT KHẢO SÁT ( CHI TIẾT/H) Bổ cập mặt bàn 8h 235 Mặt bàn 8h 214 Vai ngang trước/ sau 8h 269 Vai dọc phải/ trái 8h 278 Vai dọc 8h 297 Chân bàn 8h 185 51 4.7.4 Năng suất máy chà nhám Năng suất máy chà nhám thể bảng 4.18 Bảng 4.18: Năng suất máy chà nhám STT CHI TIẾT THỜI GIAN NĂNG SUẤT KHẢO SÁT ( CHI TIẾT/H) Bổ cập mặt bàn 8h 200 Mặt bàn 8h 187 Vai ngang trước/ sau 8h 196 Vai dọc phải/ trái 8h 189 Vai dọc 8h 212 Chân bàn 8h 154 4.8 Nhận xét 4.8.1 Thuận lợi Mặt phân xưởng nhà máy tương đối rộng lớn, đủ điều kiện đáp ứng cho việc sản xuất đơn đặt hàng lớn Việc bố trí sản xuất theo phân xưởng riêng biệt tạo dễ dàng việc quản lý tiến độ công việc Trang thiết bị máy móc cách bố trí dây chuyền cơng nghệ nhà máy công ty đáp ứng việc sản xuất nhiều đơn đặt hàng lúc Máy móc thiết bị tương đối đại đầy đủ bố trí máy theo nhóm, thuận tiện cho việc phân nhóm, giám sát tiến độ hồn thành cơng việc Thiết bị máy móc hoạt động ổn định Mỗi cơng đoạn có người quản lý, chịu trách nhiệm Các phòng, ban quản lý, tổ trưởng, tổ phó nhóm trưởng có tinh thần trách nhiệm cao Cơng nhân có tay nghề cao, thường xun đào tạo nâng cao tay nghề 52 4.8.2 Khó khăn Thiếu nơi lưu trữ sản phẩm mẫu, gây nên tình trạng hư hỏng Khoảng cách máy vài nơi sát ảnh hưởng đến trình sản xuất Thiết bị hút phoi bào bụi hạn chế, hệ thống quạt thơng gió chưa đầu tư mức Ánh sáng chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến khả làm việc công nhân Làm giảm suất lao động, hiệu kinh tế giảm 4.8.3 Đề xuất biện pháp hồn thiện quy trình sản xuất Quy trình sản xuất bao gồm nhiều cơng đoạn khác nhau, có vai trò quan trọng q trình sản xuất Vì cần phải đảm bảo chất lượng cơng đoạn, từ hồn thiện quy trình sản xuất Trong đó, cần phải ý đến công đoạn sau :  Đảm bảo nguồn nguyên liệu - Nguồn nguyên liệu cung cấp phải đặn, lâu dài Có nhà máy khơng bị động trình sản xuất nguồn nguyên liệu cung ứng khơng kịp có biến động lớn giá - Kiểm tra nguồn nguyên liệu trước nhập kho, đảm bảo tỉ lệ khuyết tật mức cho phép - Thường xuyên kiểm tra theo dõi gỗ lưu trữ kho, đảm bảo gỗ không bị mối mọt, bị hồi ẩm  Đảm bảo chất lượng công đoạn sơ chế - Sử dụng phôi không cong, phôi đưa vào không ngắn (chiều dài phôi phải lớn 400mm) - Khi đưa phơi vào phải giữ khoảng cách an tồn so với lưỡi cưa - Không chất gỗ cao gây nguy hiêm cho công nhân thao tác (độ cao không vượt mét) - Trước đưa vào sản xuất phơi cần phải qua q trình bào mặt nhằm làm tăng độ đồng cho chiều dày phôi, phát khuyết tật nguyên liệu nứt, tét bề mặt, mắt, mọt… - Không bào chi tiết có chiều dày phơi khơng đồng - Khơng bào chi tiết dày (chỉ bào lớp không q 2mm) 53 - Khơng bào chi tiết có chiều dài ngắn khoảng cách hai trục đưa phôi  Đảm bảo chất lượng công đoạn tinh chế - Gia công tinh chế khâu công nghệ nhằm đạt kích thước, hình dạng độ nhẵn bề mặt cuối theo yêu cầu chi tiết gia cơng Đây cơng đoạn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm Với đặc điểm đó, cơng đoạn tập trung hầu hết cơng nhân có kinh nghiệm lâu năm, có tay nghề cao - Theo yêu cầu chất lượng sản phẩm, chi tiết sau qua công đoạn phải gia cơng theo kích thước u cầu vẽ - Công đoạn gia công tinh chế khâu quan trọng mức độ khó cao (khâu cắt tinh chế, khoan định vị,…) tỷ lệ phế phẩm nhiều, tốc độ đẩy phôi không hợp lý gây tét, xước, không đẩy phôi ngược thớ, công nhân thao tác khâu phải tập trung để tránh tai nạn lao động - Nguyên liệu sau kiểm tra đảm bảo yêu cầu quy cách sản phẩm đưa qua máy cắt tinh Cắt xác tinh nhằm đảm bảo độ xác chi tiết sản phẩm, sau cắt tinh chi tiết phải có độ nhẵn định Sai số gia công không 0,5 (mm) - Trước đưa vào cắt tinh cần phải cân chỉnh cữ chặn kích thước tựa theo kích thước yêu cầu Trong trình cắt cần phải thực cắt thử kiểm tra kích thước phải phù hợp với kích thước u cầu, khơng phù hợp tiếp tục điều chỉnh đến phù hợp đưa vào sản xuất hàng loạt Mỗi lần chà cho ăn tối đa không ±0.5mm - Phôi sau qua máy phải có quy cách, Bề mặt phôi không bị lốc, tưa, bể, lẹm, cháy - Chiều cao phôi không 100mm - Khi lưỡi khoan bị dính dăm gỗ phải tắt máy lấy dăm tránh gây tai nạn - Yêu cầu chất lượng: khoảng cách lỗ khoan, kích thước lỗ khoan phải theo vẽ chi tiết Lỗ khoan phải láng, không sần sùi, không 54 bị nứt, không bị xéo Đặc biệt với lỗ khoan có độ nghiêng phải đảm bảo độ nghiêng - Hạ thấp tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ cho lượng tiêu hao it Để đạt vấn đề nhà máy cần trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí, xếp công nhân thao tác máy  Các vấn đề tồn - Thực tế nhà máy cho thấy số máy, công nhân làm việc chưa hết lực Để khắc phục tượng này, nhà máy có biện pháp khuyến khích vật chất cho cơng nhân làm việc vượt suất - Để giảm chi phí khấu hao, nhà máy cần có biện pháp phát huy tối đa suất sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nhân - Nhà máy cần xếp máy tổ chức, quản lý đạt yêu cầu gọn nhẹ 55 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận : Sau trình khảo sát thực tế nhà máy, đề tài : ‘‘ Khảo sát quy trình sản xuất bàn Dining table 135N cơng ty IFC ” rút số kết luận sau: - Nguyên vật liệu sản xuất công ty nguyên vật liệu nhập vớ chất lượng đảm bảo đưa vào sản xuất - Quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty quy trình hợp lý, đúc kết qua nhiều năm sản xuất, quy trình sản xuất mang tính hợp lý cao, chất lượng sản phẩm ổn định - Ln có sáng kiến cải tạo quy trình biện pháp khắc phục nhược điểm quy trình sản xuất xảy cố - Tỷ lệ khuyết tật gỗ qua công đoạn gia công : 13,67 % ( trước khắc phục ) % ( sau khắc phục ) - Tính tỷ lệ lợi dụng gỗ trung bình chi tiết qua cơng đoạn gia công là: 62,83% - Đề xuất số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ tăng suất lao động 5.2 Kiến nghị : Qua trình khảo sát thực tế nhà máy, chúng tơi có kiến nghị sau : - Đa số nhà máy sử dụng gỗ nguyên liệu nguồn nguyên liệu ngày cạn kiệt dần Do nhà máy nên tăng cường sử dụng loại ván nhân tạo ván dăm, ván sợi, ván dán, Formica, Polyester, kết hợp với kim loại nhôm, sắt… để sản sản xuất hàng mộc thiết kế 56 trang trí nội thất Như phù hợp với xu phát triển hàng mộc - Nhà máy cần đa dạng hóa mặt hàng nhằm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ - Nhà máy cần trọng đến việc nâng cao trình độ tay nghệ cho công nhân, mở kỳ thi nâng bậc thợ, phát động ý tưởng sáng tạo, cải tiến máy móc thiết bị, nhằm khuyến khích cơng nhân chịu khó học tập, nâng cao tay nghề Đặc biệt quy chế thưởng phạt cần phát huy mạnh nhằm khuyến khích cá nhân lao động có lực phát huy cách tối đa Về lâu dài công ty cần tuyển thêm nhiều kỹ sư, công nhân có tay nghề, giám sát chặt chẽ để kịp thời phát xử lý vi phạm - Cần trọng nâng cao ý thức công nhân vấn đề giữ vệ sinh chung chấp hành tốt nội quy an toàn lao động Bên cạnh đó, nhà máy cần quan tâm đến vấn đề an tồn lao động cho cơng nhân trang, găng tay, thiết bị chống ồn…để nhằm hạn chế đến mức thấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Do thời gian thực đề tài có hạn kiến thức chun mơn hạn chế nên đề tài chắn nhiều thiếu sót Chúng tơi nghĩ tài liệu tham khảo cho bạn cho nhà máy Rất mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình quý Thầy, Cô bạn để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH THAM KHẢO 1) Đặng Đình Bơi – Trần Ngọc Thiệp – Võ Thành Minh, (1992), “ Công nghệ Xẻ Mộc I, II ” Trường Đại Học Lâm Nghiệp – Hà Tây 2) Bùi Việt Hải, (2001), “ Phương pháp nghiên cứu khoa học xử lý số liệu thực nghiệm ” Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 3) Trần Hợp – Nguyễn Hồng Đảng, (1990), “ Cây gỗ kinh doanh”, Nhà xuất Nơng Nghiệp 4) Hồng Thị Thanh Hương, (2003), “Công nghệ chất phủ bề mặt bề mặt gỗ” Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 5) Hoàng Thị Thanh Hương, (2007), “Bài giảng nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc”, Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 6) Phạm Ngọc Nam, (2007), “ Kỹ Thuật Cưa Xẻ Gỗ Xuất Khẩu ” Nhà xuất Nông Nghiệp 7) Phạm Ngọc Nam - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, (2005), “ Khoa Học Gỗ ” Nhà xuất Nông Nghiệp ĐỀ TÀI THAM KHẢO 1) Nguyễn Thị Hạnh, (2008), “ Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất bàn ăn Moca Dining nhà máy chế biến gỗ xuất Tam Bình”, Luận văn tốt nghiệp ngành chế biến lâm sản, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 2) Đào Xuân Khánh, (2009), “ Khảo sát quy trình sản xuất bàn Coffee table with sheft công liên doanh đồ gỗ quốc tề IFC “, Luận văn tốt nghiệp ngành Chế biến lâm sản, Trường đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 3) Tạ Thị Lan, (2009), “ Khảo sát quy trình sản xuất bàn Martorp Nest Table công ty Scancia Pacific”, Luận văn tốt nghiệp ngành Chế biến lâm sản, trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 58 4) Đồng Xn Vương, (2009), “ Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế Arran Dining nhà máy chế biến gỗ xuất Tam Bình”, Luận văn tốt nghiệp ngành Chế biến lâm sản, trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh WEBSITE THAM KHẢO 1) Anh Quân, (2009), “ Năm 2010, xuất gỗ đạt tỷ USD”, truy cập ngày 23/5/2010, www.vneconomy.vn/20091119124319589P0C10/nam-2010-xuat-khau-go-dat3-ty-usd.htm 2) Hawa, “ công ty liên doanh đồ gỗ quốc tế IFC”, truy cập ngày 20/5/2010, /www.hawa.com.vn/?epi=company_detail&cat=2&id=28 3) Lâm Phúc Công, (2010), “ Kim ngạch xuất gỗvà sản phẩm gỗ năm 2009 kế hoạch năm 2010”, truy cập ngày 22/6/2010, /www.vinafor.com.vn/Desktop.aspx/News/Tin-kinh-te-xahoi/Kim_ngach_xuat_khau_go_va_cac_san_pham_go_nam_2009_va_ke_hoac h_nam_2010/ 59 ... gian thực tập Chân thành cảm ơn Đoàn Phạm Trà Mi v TÓM TẮT Lợi nhuận kinh doanh vấn đề hàng đầu, mục tiêu doanh nghiệp Để làm điều đòi hỏi thân doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu... phải đảm bảo mức hợp lý Doanh nghiệp cần phải cập nhập liên tục quy định sử dụng gỗ từ nguồn đảm bảo hợp pháp Đây yếu tố quan trọng kinh doanh đồ gỗ, định thành bại nhà kinh doanh giai đoạn Việc... kinh tế, doanh nghiệp an tâm đầu tư mở rộng đầu tư ngành kinh tế nước nhà Thuận lợi thứ hai sách đầu tư ngành gỗ Đảng Nhà Nước rõ ràng, công minh, phù hợp kinh tế nói chung nói riêng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÀN DINING TABLE 135N TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ IFC , KHÁO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÀN DINING TABLE 135N TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ IFC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay