ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ LÊN CÂY MACADAMIA Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT – ĐĂK LĂK

63 1 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÊN CÂY MACADAMIA GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ĐĂK LĂK Họ tên sinh viên: ĐINH THỊ NGỌC UYỂN Chuyên ngành: NÔNG LÂM KẾT HỢP Niên khóa: 2006 2010 Tháng 07 / 2010 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÊN CÂY MACADAMIA GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ĐĂK LĂK ĐINH THỊ NGỌC UYỂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Ngành Lâm Nghiệp, Chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp Giáo viên hướng dẫn Th.S: Lê Huỳnh Tháng năm 2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học, khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Ảnh hưởng phân bón lên Macadamia giai đoạn vườn ươm Thành phố Buôn Ma Thuột Đăk Lăk” ĐINH THỊ NGỌC UYỂN, Khóa 32, ngành Nơng Lâm Kết Hợp, bảo vệ thành công trước Hội đồng ngày………………………………………… Th.S Lê Huỳnh GV Hướng Dẫn Ngày Tháng Năm 2010 Chủ Tịch Hội đồng chấm báo cáo Thư Ký Hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm 2010 Ngày Tháng Năm 2010 LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin khắc ghi công ơn cha mẹ sinh thành, nuôi nấng, yêu thương dạy dỗ nên người, tạo cho niềm tin, sức mạnh, chỗ dựa vững để có ngày hôm nay, vô yêu thương biết ơn cha mẹ Xin tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Lâm Nghiệp, môn Nông Lâm Kết Hợp Lâm Nghiệp Xã Hội tận tình sức dạy dỗ, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm suốt thời gia học tai trường Tôi xin chân thành cảm ơn Th.S Lê Huỳnh, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành khóa luận Xin cám ơn Th.S Đặng Đinh Đức Phong cô, chú, anh, chị môn Lâm nghiệp ăn Viện KHKT Nơng Lâm Nghiệp Tây Ngun nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập khóa luận Cuối xin gửi lời cám ơn đến người bạn đồng hành bên cạnh động viên, giúp đỡ tơi suốt chặng đường dài qua TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng phân bón lên Macadamia giai đoạn vườn ươm Thành phố Buôn Ma Thuột Đăk Lăk” thực từ ngày 10/ 04/ 2010 đến ngày 20/ 07/ 2010 Khóa luận tìm hiểu ảnh hưởng loại phân bón lên tháng tuổi, tăng trưởng đường kính gốc chiều cao loại phân: - Phân bón hữu sinh học KH công ty cổ phần Thanh Hà PB1 - Chất kích thích điều hòa tăng trưởng ProGibb 10SP công ty Tân Qui - PB2 - Super Grow siêu tốt công ty TNHH TM DV Ba xanh PB3 hai mức thời gian tưới T1 (1 tuần tưới lần), T2 (2 tuần tưới lần) Kết nghiên cứu cho thấy loại phân khác có ảnh hưởng khác đến tiêu mức thời gian tưới T2 cho độ tăng trưởng đường kính gốc chiều cao tốt T1 Loại phân bón PB3 cho đường kính gốc lớn nhất, chiều cao xếp thứ hai sau PB2 Nhưng loại phân bón PB2 lại khơng làm đường kính đạt lớn Nên PB3 loại phân bón phù hợp với giai đoạn Sau tháng thí nghiệm, nghiệm thức xử lý loại PB3 cúng cáp MỤC LỤC Trang Chương Đặt vấn đề 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.1.1 Mục đích 1.2.1.2 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài .3 Chương Tổng quan tài liệu .4 2.1 Giới thiệu chung .4 2.1.1 Nguồn gốc Macadamia 2.1.2 Yêu cầu môi trường sinh thái 2.2 Tình hình sản xuất Macadamia giới Việt Nam .7 2.2.1 Tình hình sản xuất Macadamia giới .7 2.2.2 Tình hình tiêu thụ hạt Macadamia số nước giới .9 2.2.3 Tình hình sản xuất Macadamia Việt Nam 10 2.3 Các đặc điểm thực vật học đặc tính sinh học Macadamia .11 2.3.1 Các đặc điểm thực vật học Macadamia 11 2.3.2 Đặc tính sinh học Macadamia 14 2.3.2.1 Các tập tính phát triển cành 14 2.3.2.2 Tập tính hoa 14 2.3.2.3 Phát triển vấn đề rụng non .15 2.2.2.4Tích luỹ dầu 16 2.3 Kỹ thuật vườn ươm .17 2.3.1 Thiết kế vườn ươm .17 2.3.2 Sản xuất 17 2.4 Ảnh hưởng nguyên tố đa lượng, vi lượng trồng 18 2.4.1 Vai trò nguyên tố đa lượng, vi lượng .19 2.4.2 Triệu chứng thừa thiếu dinh dưỡng trồng 20 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Vật liệu nghiên cứu .24 3.2 Phương pháp thí nghiệm 24 3.3 Phương pháp lấy số liệu 26 3.4 Xử lý số liệu 27 3.5 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 Chương Kết thảo luận 28 4.1 Kiểm tra đồng nghiệm thức trước thí nghiệm (tháng 4) 28 4.2 Sinh trưởng đường kính gốc chiều cao sau tháng thí nghiệm (tháng 5) 29 4.3 Sinh trưởng đường kính gốc chiều cao sau tháng thí nghiệm (tháng 6) 33 4.4 Sinh trưởng đường kính gốc chiều cao sau tháng thí nghiệm 37 Chương Kết luận đề nghị 43 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Macadamia 12 Hình 2.2 Macadamia Integrifolia 12 Hình 2.3 Macadamia tetraphylla 12 Hình 2.4 Hoa Macadamia 13 Hình 2.5 Quả hạt Macadamia 13 Hình 2.6 Luống gieo hạt Macadamia 18 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm thực địa 25 DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện tích suất, sản lượng, giá giá trị thu nhập hạt Macadamia Hawaii từ năm 2000 từ 2004 Bảng 4.1 Chỉ tiêu đường kính gốc, chiều cao trước thí nghiệm 28 Bảng 4.2 Đường kính gốc, chiều cao sau tháng thí nghiệm 29 Bảng 4.3 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố thời gian đến chiều cao 32 Bảng 4.6 Đường kính gốc, chiều cao sau tháng thí nghiệm 33 Bảng 4.7 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng phân bón đến đường kính gốc 35 Bảng 4.8 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố thời gian đến chiều cao 36 Bảng 4.9 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố phân bón đến chiều cao 37 Bảng 4.10 Đường kính gốc, chiều cao sau tháng thí nghiệm 38 Bảng 4.11 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng phân bón đến đường kính gốc 39 Bảng 4.12 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố thời gian đến đường kính gốc 40 Bảng 4.13 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố thời gian đến chiều cao 41 Bảng 4.14 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố phân bón đến chiều cao 42 Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề Tây Nguyên việc di cư tự do, đốt rừng làm nương rẫy, lối canh tácthiếu bền vững,… làm cho diện tích đất trống đồi trọc ngày tăng Đây điều cảnh báo nguy hiểm khơng có biện pháp kịp thời khắc phục ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất tỉnh Tây Nguyên hạn hán, mực nước ngầm tụt dần, thiếu gỗ sản phẩm gỗ phục vụ cho phát triển kinh tế Ngoài ra, việc độc canh cà phê Tây Nguyên biện pháp canh tác thiếu tính lâu bền Thu nhập từ cà phê bấp bênh giá lên xuống khơng ổn định chi phí đầu tư lớn chi phí nhân cơng phân bón Nhưng cà phê trồng chủ lực Tây Nguyên Vì vấn đề đặt chặt bỏ cà phê đưa loại trồng có giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện người dân vào trồng xen vườn cà phê để tăng thu nhập đơn vị diện tích góp phần bảo vệ môi trường sinh thái Cây Macadamia có giá trị kinh tế cao Theo tài liệu trồng Macadamia giới, 1kg hạt thơ có giá từ 1,5 đến USD, suất thời kỳ kinh doanh (năm thứ trở đi) đạt hạt thô/ha giá trị thu từ 4.500 đến 6.000 USD/ha So với giá cà phê thu từ 3.500 - 4.000 USD/ha thu nhập từ Macadamia cao nhiều Cây Macadamia thuộc họ Cơm vàng Proteaceae, nhiệt đới thường xanh, dày, chịu hạn tốt Trong điều kiện trồng trọt không tưới nước sinh trưởng phát triển bình thường Đây lợi lớn để phát triển vùng địa hình cao vùng đất trồng cà phê Tây Nguyên không đủ khả tưới mùa khơ Cây Macadamia có biên độ sinh thái rộng: yêu cầu độ cao so với mặt biển từ 300 m đến 600 m, nhiệt độ tốt để sinh trưởng phát triển từ 20oC đến 25oC Cây Macadamia chịu rét tốt, chịu nhiệt độ -5oC Khi gặp nhiệt độ cao tới 38oC không bị hại Lượng mưa hàng năm 1.200 mm phân bố điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng phát triển Macadamia Loài 10 cao nghiệm thức PB1 xếp thứ ba 2,77 cm, nghiệm thức đối chứng ĐC 3,196 cm Sự xếp hạng khác với xếp hạng mức thời gian T2, cụ thể đứng đầu PB3 cao 23,177 cm, chênh lệch không lớn so với PB1 0,002 cm, cao 1,239 cm so với PB2, nghiệm thức đối chứng ĐC 1,636 cm Các mức xử lý phân bón khác có chênh lệch chiều cao khác nhau, mức thời gian T1 T2 có khác Ta có biểu đồ 4.6 độ tăng trưởng chiều cao tháng Độ tăng chiều cao (cm) so với tháng 4,0000 3,0000 T1 2,0000 T2 1,0000 0,0000 PB1 PB PB3 ĐC T1 2,2427 2,9211 2,4763 1,8617 T2 2,7400 2,0367 3,7100 2,1777 Nhân tố phân bón Biểu đồ 4.6 Độ tăng trưởng chiều cao tháng so với tháng Quan sát biểu đồ 4.6, ta thấy độ tăng trưởng chiều cao tháng thứ so với tháng thứ mức xử lý PB3 với T2 lớn nhất, gấp 1,49 lần T1 cao PB1 l,35 lần, gấp 1,7 lần so với nghiệm thức đối chứng ĐC gấp 1,82 lần so với PB2 Sau phân tích ANOVA nhân tố thời gian phân bón (phụ lục 8.1) cho thấy nhân tố ảnh hưởng trước đến khác biệt chiều cao nghiệm thức nhân tố thời gian (P-value = 0,000), sau tương tác nhân tố phân bón thời gian (P-value = 0.0002) nhân tố phân bón (P-value = 0.0003) nhân tố cuối tạo khác biệt Sự khác biệt mức thời gian T1 T2, loại phân bón khác thể rõ qua trắc nghiệm LSD đây: Bảng 4.13 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố thời gian đến chiều cao Trắc nghiệm đa biên độ H theo nhân tố T -Trắc nghiệm LSD độ tin cậy: 95% 49 Nhân tố T Số lượng Trung bình nghiệm thức Nhóm đồng -1 12 21,1155 12 22,4578 X X Bảng 4.13 cho thấy khác biệt tiêu chiều cao mức thời gian T1 T2 có ý nghĩa chiều cao trung bình mức T2 22,4578 cm cao T1 1,3423 cm Sau kiểm tra khác biệt có ý nghĩa T1 T2 cần kiểm tra ảnh hưởng nhân tố phân bón đến chiều cao thể bảng 4.14 Bảng 4.14 Trắc nghiệm LSD ảnh hưởng nhân tố phân bón đến chiều cao Trắc nghiệm đa biên độ H theo nhân tố phân bón PB -Trắc nghiệm LSD độ tin cậy: 95% Nhân tố T Số lượng Trung bình nghiệm thức Nhóm đồng -ĐC 20,6539 X PB1 21,6829 X PB3 22,3597 XX PB2 22,4502 X Qua bảng 4.14 ta thấy loại phân bón khác có ảnh hưởng khác đến chiều cao cây, song khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê ĐC PB2, với chiều cao trung bình tối đa PB2 22,4502 cm, thấp nghiệm thức ĐC 20,6539 Sau tháng thí nghiệm nghiệm thức PB2 nghiệm thức làm tăng chiều cao tối đa so với nghiệm thức khác 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tháng thí nghiệm, tiêu đường kính gốc chiều cao nghiệm thức tăng nhiều Điều chứng tỏ, việc sử dụng loại phân bón với liều lượng tưới phù hợp giúp tăng trưởng đường kính gốc nhiều chiều cao sớm đạt tiêu chuẩn xuất vườn Chỉ tiêu đường kính gốc có vai trò quan trọng để ta đánh giá khoẻ hay yếu Cây có đường kính gốc lớn chứng tỏ khoẻ, khả chống sâu bệnh tốt ngược lại Đặc biệt giai đoạn vườn ươm, ta chăm sóc hợp lý tốc độ tăng trưởng đường kính thân lớn khả chống chịu với mơi trường ngồi thực địa cao, ổn định Còn tiêu chiều cao khơng phải tiêu chí hàng đầu để chọn lựa giống đem trồng, chiều cao đạt cao đường kính gốc lại nhỏ, đem trồng khơng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt môi trường, bị nước dẫn đến héo chết Dựa vào tiêu xuất vườn để lựa chọn loại phân bón phù hợp, loại phân bón Super Grow siêu tốt (PB3) tăng đường kính gốc tốt nhanh nhất, tiêu chiều cao loại phân bón có độ tăng trưởng xếp thứ hai sau PB2 - chất kích thích điều hòa tăng trưởng ProGibb 10SP PB2 làm cho lóng dài thêm khơng cứng cáp, không nên chọn loại phân 5.2 Đề nghị Đề tài tiến hành vòng tháng nên chưa thấy hết ảnh hưởng loại phân bón Cần theo dõi thêm khả thích ứng với mơi trường đem trồng ngồi thực địa 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Kỹ thuật đơn giản trồng Mắc ca Việt Nam, Nguyễn Công Tạn, 2005, 47 trang NXB Nông Nghiệp - Nghề trồng Măc ca, Nguyễn Công Tạn , 2009, 48 trang NXB Nông Nghiệp - Báo cáo nghiên cứu chọn lọc giống Macadamia thích hợp với điều kiện Tây Nguyên 2007, ThS Trần Vinh, Viện KHKT NLN Tây Nguyên - Báo cáo nghiên cứu chọn lọc giống Macadamia thích hợp với điều kiện Tây Nguyên , ThS Trần Vinh KS Đặng Thị Thuỳ Thảo, Viện KHKT NLN Tây Nguyên, tháng 1/2010 - Nghiên cứu khảo nghiệm giống nhân giống sinh dưỡng Macadamia Việt Nam, Th.S Hồ Quang Vinh, Th.S Nguyễn Đình Hải CTV, Viện Khoa học Lâm nghiệp - Triển vọng phát triển Mắc ca Việt Nam ngày 26/08/2008 http://www.rauhoaquavn.vn - Kỹ thuật trồng Mắc ca, 22 / 07 / 2009 http://www.fsiv.org.vn/?module=detail&object=article&catID=12&artID=814 - Một số câu hỏi trả lời Macadamia, TS Nguyễn Văn Thường, Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, VAAS http://www.vaas.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=528& Itemid=1 52 Phụ lục 1: Phân tích ANOVA tiêu đường kính gốc trước thí nghiệm (tháng 4) Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 0.03391 0.0113033 0.87 0.4736 B:NT T 0.00686817 0.00686817 0.53 0.4759 C:KHOI 0.0131361 0.00656804 0.51 0.6104 RESIDUAL 0.219713 17 0.0129243 -TOTAL (CORRECTED) 0.273627 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 2: Phân tích ANOVA tiêu chiều cao trước thí nghiệm (tháng 4) Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 1.2613 0.420432 1.39 0.2790 B:NT T 0.00262504 0.00262504 0.01 0.9268 C:KHOI 1.56794 0.783969 2.60 0.1036 RESIDUAL 5.13008 17 0.301769 -TOTAL (CORRECTED) 7.96194 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 3: Phân tích ANOVA tiêu đường kính gốc sau tháng thí nghiệm (tháng5) Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 0.0372882 0.0124294 1.72 0.2096 B:NT T 0.00120417 0.00120417 0.17 0.6897 C:KHOI 0.0296403 0.0148202 2.05 0.1663 INTERACTIONS AB 0.0533655 0.0177885 2.45 0.1062 RESIDUAL 0.101458 14 0.00724698 -TOTAL (CORRECTED) 0.222956 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 4: Phân tích ANOVA tiêu chiều cao sau tháng thí nghiệm (tháng 5) 53 Phụ lục 4.1 Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 2.99047 0.996824 3.05 0.0636 B:NT T 1.54991 1.54991 4.74 0.0470 C:KHOI 2.55898 1.27949 3.92 0.0446 INTERACTIONS AB 1.42998 0.476659 1.46 0.2683 RESIDUAL 4.57381 14 0.326701 -TOTAL (CORRECTED) 13.1032 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 4.2: Multiple Range Tests for H by NT T -Method: 95.0 percent LSD NT T Count LS Mean Homogeneous Groups -1 12 17.327 X 12 17.8352 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-0.50825 0.500477 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 4.3: Phụ lục 5: Phân tích ANOVA tiêu đường kính gốc sau tháng thí nghiệm (tháng 6) Phụ lục 5.1: Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 0.0997553 0.0332518 9.18 0.0013 B:NT T 0.0155042 0.0155042 4.28 0.0576 C:KHOI 0.00103108 0.000515542 0.14 0.8686 INTERACTIONS AB 0.0135418 0.00451394 1.25 0.3305 RESIDUAL 0.0507189 14 0.00362278 -TOTAL (CORRECTED) 0.180551 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 5.2: Multiple Range Tests for D by NT PB -54 Method: 95.0 percent LSD NT PB Count LS Mean Homogeneous Groups -ĐC 4.59533 X PB2 4.642 XX PB1 4.69967 XX PB3 4.76767 X -Contrast Difference +/- Limits -ĐC - PB1 *-0.104333 0.0745325 ĐC - PB2 -0.0466667 0.0745325 ĐC PB3 *-0.172333 0.0745325 PB1 - PB2 0.0576667 0.0745325 PB1 - PB3 -0.068 0.0745325 PB2 - PB3 *-0.125667 0.0745325 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6: Phân tích ANOVA tiêu chiều cao sau tháng thí nghiệm (tháng 6) Phụ lục 6.1: Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 5.41496 1.80499 6.47 0.0057 B:NT T 6.63812 6.63812 23.79 0.0002 C:KHOI 0.623973 0.311987 1.12 0.3544 INTERACTIONS AB 6.101 2.03367 7.29 0.0035 RESIDUAL 3.9058 14 0.278985 -TOTAL (CORRECTED) 22.6839 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 6.2: Multiple Range Tests for H by NT T -Method: 95.0 percent LSD NT T Count LS Mean Homogeneous Groups -1 12 18.74 X 12 19.7918 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-1.05183 0.462488 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.3: Multiple Range Tests for H by NT PB -55 Method: 95.0 percent LSD NT PB Count LS Mean Homogeneous Groups -ĐC 18.6342 X PB1 19.1915 X PB3 19.2665 X PB2 19.9715 X -Contrast Difference +/- Limits -ĐC- PB1 -0.557333 0.654056 ĐC - PB2 *-1.33733 0.654056 ĐC - PB3 -0.632333 0.654056 PB1 - PB2 *-0.78 0.654056 PB1 - PB3 -0.075 0.654056 PB2 - PB3 *0.705 0.654056 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 7: Phân tích ANOVA tiêu đường kính gốc sau tháng thí nghiệm (tháng 7) Phụ lục 7.1: Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 0.458454 0.152818 16.94 0.0001 B:NT T 0.193142 0.193142 21.41 0.0004 C:KHOI 0.00922708 0.00461354 0.51 0.6104 INTERACTIONS AB 0.0976918 0.0325639 3.61 0.0404 RESIDUAL 0.126267 14 0.00901907 -TOTAL (CORRECTED) 0.884782 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 7.2: Multiple Range Tests for D by NT PB -Method: 95.0 percent LSD NT PB Count LS Mean Homogeneous Groups -ĐC 4.90767 X PB2 5.07283 X PB3 5.12683 X PB1 5.29483 X -Contrast Difference +/- Limits -ĐC - PB1 *-0.387167 0.117599 ĐC - PB2 *-0.165167 0.117599 56 ĐC - PB3 *-0.219167 0.117599 PB1 - PB2 *0.222 0.117599 PB1 - PB3 *0.168 0.117599 PB2 - PB3 -0.054 0.117599 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 7.3: Multiple Range Tests for D by NT T -Method: 95.0 percent LSD NT T Count LS Mean Homogeneous Groups -2 12 5.01083 X 12 5.19025 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *0.179417 0.0831554 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 8: Phân tích ANOVA tiêu chiều cao sau tháng thí nghiệm (tháng 7) Phụ lục 8.1: Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NT PB 12.375 4.125 12.76 0.0003 B:NT T 10.8125 10.8125 33.45 0.0000 C:KHOI 1.68045 0.840227 2.60 0.1096 INTERACTIONS AB 12.8518 4.28394 13.25 0.0002 RESIDUAL 4.52522 14 0.32323 -TOTAL (CORRECTED) 42.245 23 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 8.2: Multiple Range Tests for H by NT T -Method: 95.0 percent LSD NT T Count LS Mean Homogeneous Groups -1 12 21.1155 X 12 22.4579 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-1.34242 0.497812 -* denotes a statistically significant difference 57 Phụ lục 8.3: Multiple Range Tests for H by NT PB -Method: 95.0 percent LSD NT PB Count LS Mean Homogeneous Groups -ĐC 20.654 X PB1 21.6828 X PB3 22.3597 XX PB2 22.4503 X -Contrast Difference +/- Limits -ĐC - PB1 *-1.02883 0.704012 ĐC - PB2 *-1.79633 0.704012 ĐC - PB3 *-1.70567 0.704012 PB1 - PB2 *-0.7675 0.704012 PB1 - PB3 -0.676833 0.704012 PB2 - PB3 0.0906667 0.704012 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 9: ANOVA tiêu đường kính gốc nghiệm thức (tháng 4) Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 0.054623 0.00910383 0.81 0.5807 B:LL 0.0274247 0.0137123 1.22 0.3287 RESIDUAL 0.134609 12 0.0112174 -TOTAL (CORRECTED) 0.216657 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 10: ANOVA tiêu chiều cao nghiệm thức (tháng 4) Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 2.71764 0.45294 1.90 0.1618 B:LL 1.22039 0.610195 2.56 0.1185 RESIDUAL 2.85915 12 0.238262 -TOTAL (CORRECTED) 6.79718 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 11: ANOVA tiêu đường kính gốc nghiệm thức (tháng 5) Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares 58 -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 0.201229 0.0335382 1.79 0.1840 B:LL 0.0644758 0.0322379 1.72 0.2203 RESIDUAL 0.224879 12 0.0187399 -TOTAL (CORRECTED) 0.490584 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 12: ANOVA tiêu chiều cao nghiệm thức (tháng 5) Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 4.15038 0.69173 2.12 0.1265 B:LL 1.57936 0.789681 2.42 0.1311 RESIDUAL 3.91896 12 0.32658 -TOTAL (CORRECTED) 9.6487 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 13: ANOVA tiêu đường kính gốc nghiệm thức (tháng 6) Phụ lục 13.1: Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 0.153027 0.0255045 5.31 0.0069 B:LL 0.0601974 0.0300987 6.27 0.0137 RESIDUAL 0.0576079 12 0.00480066 -TOTAL (CORRECTED) 0.270832 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 13.2 Multiple Range Tests for D by NGHIEM THUC -Method: 95.0 percent LSD NGHIEM THUC Count LS Mean Homogeneous Groups -21 4.57033 X 11 4.58333 X 10 4.59767 X 31 4.61633 XX 22 4.629 XX 59 12 4.737 XX 32 4.81833 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 11 0.0143333 0.123261 10 - 12 *-0.139333 0.123261 10 - 21 0.0273333 0.123261 10 - 22 -0.0313333 0.123261 10 - 31 -0.0186667 0.123261 10 - 32 *-0.220667 0.123261 11 - 12 *-0.153667 0.123261 11 - 21 0.013 0.123261 11 - 22 -0.0456667 0.123261 11 - 31 -0.033 0.123261 11 - 32 *-0.235 0.123261 12 - 21 *0.166667 0.123261 12 - 22 0.108 0.123261 12 - 31 0.120667 0.123261 12 - 32 -0.0813333 0.123261 21 - 22 -0.0586667 0.123261 21 - 31 -0.046 0.123261 21 - 32 *-0.248 0.123261 22 - 31 0.0126667 0.123261 22 - 32 *-0.189333 0.123261 31 - 32 *-0.202 0.123261 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 14: ANOVA tiêu chiều cao nghiệm thức (tháng 6) Phụ lục 14.1:Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 13.5963 2.26606 8.35 0.0010 B:LL 0.253581 0.12679 0.47 0.6376 RESIDUAL 3.25606 12 0.271338 -TOTAL (CORRECTED) 17.106 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 14.2: Multiple Range Tests for H by NGHIEM THUC -Method: 95.0 percent LSD NGHIEM THUC Count LS Mean Homogeneous Groups -11 17.948 X 60 10 18.634 XX 31 19.0657 XX 32 19.4673 XXX 22 19.9017 XXX 21 20.0413 XX 12 20.435 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 11 0.686 0.926682 10 - 12 *-1.801 0.926682 10 - 21 *-1.40733 0.926682 10 - 22 *-1.26767 0.926682 10 - 31 -0.431667 0.926682 10 - 32 -0.833333 0.926682 11 - 12 *-2.487 0.926682 11 - 21 *-2.09333 0.926682 11 - 22 *-1.95367 0.926682 11 - 31 *-1.11767 0.926682 11 - 32 *-1.51933 0.926682 12 - 21 0.393667 0.926682 12 - 22 0.533333 0.926682 12 - 31 *1.36933 0.926682 12 - 32 *0.967667 0.926682 21 - 22 0.139667 0.926682 21 - 31 *0.975667 0.926682 21 - 32 0.574 0.926682 22 - 31 0.836 0.926682 22 - 32 0.434333 0.926682 31 - 32 -0.401667 0.926682 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 15: ANOVA tiêu chiều cao nghiệm thức (tháng 7) Phụ lục 15.1: Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 0.607625 0.101271 18.12 0.0000 B:LL 0.0147351 0.00736757 1.32 0.3037 RESIDUAL 0.0670615 12 0.00558846 -TOTAL (CORRECTED) 0.689422 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 15.2: Multiple Range Tests for D by NGHIEM THUC -Method: 95.0 percent LSD 61 NGHIEM THUC Count LS Mean Homogeneous Groups -22 4.90267 X 10 4.907 X 32 5.11833 X 31 5.13533 X 12 5.16467 X 21 5.243 X 11 5.425 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 11 *-0.518 0.132991 10 - 12 *-0.257667 0.132991 10 - 21 *-0.336 0.132991 10 - 22 0.00433333 0.132991 10 - 31 *-0.228333 0.132991 10 - 32 *-0.211333 0.132991 11 - 12 *0.260333 0.132991 11 - 21 *0.182 0.132991 11 - 22 *0.522333 0.132991 11 - 31 *0.289667 0.132991 11 - 32 *0.306667 0.132991 12 - 21 -0.0783333 0.132991 12 - 22 *0.262 0.132991 12 - 31 0.0293333 0.132991 12 - 32 0.0463333 0.132991 21 - 22 *0.340333 0.132991 21 - 31 0.107667 0.132991 21 - 32 0.124667 0.132991 22 - 31 *-0.232667 0.132991 22 - 32 *-0.215667 0.132991 31 - 32 0.017 0.132991 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 16: ANOVA tiêu chiều cao nghiệm thức (tháng 7) Phụ lục 16.1: Analysis of Variance for H - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:NGHIEM THUC 26.9223 4.48705 18.29 0.0000 B:LL 1.36536 0.682682 2.78 0.1016 RESIDUAL 2.9434 12 0.245283 -TOTAL (CORRECTED) 31.2311 20 -All F-ratios are based on the residual mean square error 62 Phụ lục 16.2: Multiple Range Tests for H by NGHIEM THUC -Method: 95.0 percent LSD NGHIEM THUC Count LS Mean Homogeneous Groups -11 20.1907 X 10 20.6537 X 31 21.542 X 22 21.9383 X 21 22.9623 X 12 23.175 X 32 23.1773 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 11 0.463 0.881068 10 - 12 *-2.52133 0.881068 10 - 21 *-2.30867 0.881068 10 - 22 *-1.28467 0.881068 10 - 31 *-0.888333 0.881068 10 - 32 *-2.52367 0.881068 11 - 12 *-2.98433 0.881068 11 - 21 *-2.77167 0.881068 11 - 22 *-1.74767 0.881068 11 - 31 *-1.35133 0.881068 11 - 32 *-2.98667 0.881068 12 - 21 0.212667 0.881068 12 - 22 *1.23667 0.881068 12 - 31 *1.633 0.881068 12 - 32 -0.00233333 0.881068 21 - 22 *1.024 0.881068 21 - 31 *1.42033 0.881068 21 - 32 -0.215 0.881068 22 - 31 0.396333 0.881068 22 - 32 *-1.239 0.881068 31 - 32 *-1.63533 0.881068 -* denotes a statistically significant difference 63 ... nên biểu thi u Ca thường thể non trước 2.4.2.5 Lưu huỳnh (S) - Biểu đặc trưng thi u S có tượng vàng thi u N, nhiên khác với thi u N chỗ tượng vàng xuất non trước trưởng thành già Khi thi u S,... phân biệt triệu chứng thi u (thừa) dinh dưỡng với triệu chứng bệnh vi sinh vật gây Từ để có điều chỉnh việc cung cấp dinh dưỡng cho trình canh tác 2.4.2.1 Đạm (N) - Khi thi u: chậm pháy triển,... nguyên tố quan trọng cần thi t với trình sinh trưởng, phát triển cây, mà cần thi u số chúng trồng khơng thể hồn thành chu 26 kỳ sống Trước khi, tìm hiểu thừa, thi u dinh dưỡng trồng, cần quan
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ LÊN CÂY MACADAMIA Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT – ĐĂK LĂK, ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ LÊN CÂY MACADAMIA Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT – ĐĂK LĂK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay