KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ PYINKADO VÀ GỖ KEMPAS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢNGIẤY VÀ BỘT GIẤY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

100 1 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ ĐINH SƠN HỒN KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA GỖ PYINKADO GỖ KEMPAS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN-GIẤY BỘT GIẤY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ ĐINH SƠN HỒN KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA GỖ PYINKADO GỖ KEMPAS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN-GIẤY BỘT GIẤY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành : Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : Hồng Văn Hòa Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2010 i CẢM TẠ Đầu tiên xin chân thành cản ơn cha mẹ sinh thành nuôi dạy khôn lớn đến ngày hôm Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Đặc biệt thầy khoa Lâm Nghiệp truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy Hoàng Văn Hòa tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn anh chị Trung Tâm Nghiên Cứu Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình giúp đỡ em làm thí nghiệm Xin cảm ơn ban lãnh đạo tập thể anh chị em cơng nhân Cơng ty Mộc Hòa Bình Công Ty Trường Tiền cung cấp gỗ cho em làm thí nghiệm gia cơng mẫu thí nghiệm Xin chân thành cảm ơn người thân gia đình bạn bè động viên chia khó khăn q trình học tập sống TP Hồ chí Minh, Tháng năm 2010 Đinh Sơn Hồn ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tính chất gỗ puinkado ( Xylia dolabriformis) gỗ kempas (Koompassisa malaccensis)” tiến hành Trung tâm nghiên cứu chế biến lâm sản , giấy bột giấy TP.Hồ Chí Minh, Thời gian nghiên cứu từ ngày 15/02/2010 đến 22/07/2010 Phương pháp nghiên cứu: - Chọn cây, cắt khúc gia công mẫu, xác định tính chất vật lý, sở gỗ theo TCVN từ 335 – 1970 đến 379 – 1970 tiêu chuẩn ASTM D143 Mỹ - Sử dụng phương pháp thống kê xử đánh giá kết phần mềm Excel Kết xác định tính chất gỗ Pyinkado: Tính chất vật lý: Khối lượng thể tích Dcb = 0,8 g/cm3, khối lượng thể tích khơ khơng khí Dkk = 0,95 g/cm3, khối lượng thể tích khơ kiệt Do = 0,88 g/cm3,sức hút ẩm 9.62 %, sức hút nước 39.65 %, độ ẩm bão hòa 25.35 % Tính chất học: Độ cứng mặt đầu 1006.89 (kG/cm2), tiếp tuyến 958.74 (kG/cm2), xuyên tâm 983.34 (kG/cm2) Ứng suất kéo dọc 1153.29 (kG/cm2) Ứng suất kéo ngang tiếp tuyến 27.64 (kG/cm2), Ứng suất kéo ngang xuyên tâm 30.26 (kG/cm2) Ứng suất nén ngang toàn theo chiều xuyên tâm 159.77 (kG/cm2) theo chiều tiếp tuyến 139.37 (kG/cm2), Ứng suất trượt dọc thớ theo chiều tiếp tuyến 123.74 (kG/cm2 ) theo chiều xuyên tâm 114.22 (kG/cm2) Ứng suất uốn tĩnh theo chiều tiếp tuyến 1234.03 (kG/cm2 ) , ứng suất uốn tĩnh theo chiều xuyên tâm 1274.18 (kG/cm2 ) Ứng suất tách theo chiếu tiếp tuyến 64.61 (kG/cm2 ) theo chiều xuyên tâm 89.70 (kG/cm2 ) Kết xác định tính chất gỗ Kempas: Tính chất vật lý: Khối lượng thể tích Dcb = 0,76 (g/cm3) khối lượng thể tích khơ khơng khí Dkk = 0,93 g/cm3), khối lượng thể tích khơ kiệt Do = 0,86 (g/cm3),sức hút ẩm 9.64 %, sức hút nước 44.12 %, độ ẩm bão hòa 17.93 % Tính chất học: Độ cứng mặt đầu 915.49 (kG/cm2 ) , Tiếp tuyến 916.02 (kG/cm2 ), Xuyên tâm 947.10 (kG/cm2 ) Ứng suất kéo dọc 1342.5 (kG/cm2) Ứng suất kéo ngang Tiếp tuyến 17.45 (kG/cm2), Ứng suất kéo ngang xuyên tâm 26.45 (kG/cm2) Ứng suất nén ngang toàn theo chiều xuyên tâm 96.00 (kG/cm2) theo chiều tiếp tuyến 100.10 (kG/cm2), Ứng suất trượt dọc thớ theo chiều tiếp tuyến 115.83 iii (kG/cm2 ) theo chiều xuyên tâm 114.83 (kG/cm2) Ứng suất uốn tĩnh theo chiều tiếp tuyến 1152.86 (kG/cm2 ), ứng suất uốn tĩnh theo chiều xuyên tâm 1195.62 (kG/cm2 ) Ứng suất tách theo chiếu tiếp tuyến 85.70 (kG/cm2 ) theo chiều xuyên tâm 48.03 (kG/cm2 ) iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách ký hiệu chữ viết tắt vii Danh sách hình ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Mục tiêu đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương TỔNG QUAN 2.1Tình hình nguyên liệu 2.2 Giới thiệu sơ lược gỗ Pyinkado 2.3 Giới thiệu sơ lược gỗ kempas 2.4 Những nghiên cứu liên quan nước 2.5 Những nghiên cứu liên quan Việt Nam Chương NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu khảo sát 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.4 Phương pháp xác định tính chất vật 10 - 3.4.1 Dụng cụ thí nghiệm 10 - 3.4.2 Xác định độ hút ẩm 10 - 3.4.3 Xác định độ hút nước 11 - 3.4.4 Xác định khối lượng thể tích 12 - 3.4.5 Xác định tỷ lệ co dãn chiều 13 v - 3.4.6 Xác định tỷ lệ co dãn thể tích 14 3.5 Phương pháp khảo sát tính chất học 15 3.6 Dụng cụ thí nghiệm 16 - 3.6.1Xác định độ cứng 16 - 3.6.2 Thử kéo dọc thớ 17 - 3.6.3 Thử kéo ngang thớ 18 - 3.6.4 Ứng suất nén ngang thớ 19 - 3.6.5 Ứng suất trượt 20 - 3.6.6 Ứng suất uốn tĩnh 21 - 3.6.7 Ứng suất tách 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết xác định tính chất vật gỗ Pyinkado gỗ Kempas 23 - 4.1.1 Kết xác định sức hút ẩm 23 - 4.1.2 Kết Quả xác định sức hút nước 24 - 4.1.3 Kết xác định khối lượng thể tích 25 - 4.1.4 Kết xác đinh tỷ lệ co dãn theo chiều thể tích 26 - 4.1.5 Kết xác định hệ số co dãn 28 - 4.1.6 Điểm bão hòa thớ gỗ - Độ ẩm thăng 28 4.2 Kết khảo sát tính chất học 29 - 4.2.1 Kết xác định độ cứng 30 - 4.2.2 Kết xác định ứng suất kéo dọc thớ 32 - 4.2.3 Kết xác định ứng suất kéo ngang thớ 33 - 4.2.4 Kết xác định ứng suất nén 34 - 4.2.5 Kết xác định ứng suất trượt 36 - 4.2.6 Kết xác định ứng suất uốn tĩnh 37 - 4.2.7 Kết xác định ứng suất tách 38 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………… 45 PHỤ LỤC 46 vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên Wa Sức hút ẩm % Wn Sức hút nước % Wbh Độ ẩm bão hòa % Wtb Độ ẩm thăng % mo Khối lượng gỗ khô kiệt g ma Khôi lượng gỗ sau hút ẩm ( nước) g mkk Khối lượng gỗ khô khơng khí % Kv Hệ số co rút thể tích % Yv Độ co rút thể tích tổng quát % Yl, Yx, Yy Tỷ lệ co rút, dãn nở dọc thớ, tiếp tuyến, xuyên tâm % Ycr, Ydn Tỷ lệ co rút, dãn nở thể tích % L, a, b Kích thước dọc thớ, xuyên tâm, tiếp tuyến mm Kcr, Kdn Hệ số co rút, dãn nở thể tích Kt, Kx, Kl Hệ số co rút, dãn nở tiếp tuyến, xuyên tâm, chiều dài Vt Thể tích gỗ tươi cm3 Vo Thể tích gỗ khơ kiệt cm3 Vtb Thể tích gỗ độ ẩm thăng cm3 Dcb, Do, Dkk Khối lượng thể tích bản, khơ kiệt, khơ khơng khí g/cm3 nn Ứng suất nén ngang tồn kG/cm2 td Ứng suất trượt dọc kG/cm2 tn Ứng suất trượt ngang kG/cm2 ut Ứng suất uốn tĩnh kG/cm2 t Ứng suất tách kG/cm a Chiều rộng mm b chiều dày mm l chiều dài mm vii h chiều cao mm P Khối lượng mẫu khơ gió g P1 Khối lượng mẫu khô kiệt g PKTĐ Khối lượng khô tuyệt đối g Pmax Tải trọng cực đại X Giá trị trung bình Sd Độ lệch chuẩn S Sai số tiêu chuẩn Cv Hệ số biến động TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KLTT Khối lượng thể tích TT Tiếp tuyến XT Xun tâm (kG) viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Nội dung Trang Hình 2.1: Biểu đồ xuất gỗ tháng đầu năm 5  Hình 2.2: Bãi gỗ 6  Hình 3.1: Mẫu xác định hút ẩm 10  Hình 3.2: Mẫu xác định tính hút nước 11  Hình 3.3: Mẫu xác định khối lượng thể tích 12  Hình 3.4: Mẫu xác địn tỷ lệ co dãn chiều 13  Hình 3.5: Mẫu xác định tỷ lệ co dãn thể tích 14  Hình 3.6: Mẫu xác định độ cứng 16  Hình 3.7: Mẫu kéo dọc thớ 17  Hình 3.8: Mẫu kéo ngang thớ .18  Hình 3.9: Mẫu kéo ngang thớ .19  Hình 3.10: Mẫu thử ứng suất trượt dọc 20  Hình 3.11: Mẫu thử ứng suất uốn tĩnh 21  Hình 3.12: Mẫu thử ứng suất tách 21  ix Phụ lục 7a: Khối lượng thể tích khơ khơng khí gỗ Kempas STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kích thước thăng (mm) TT XT L 20.54 20.48 29.96 20.38 20.54 30.04 20.26 20.12 30.04 20.16 20.18 30.08 20.50 20.50 30.04 20.34 20.36 30.02 20.16 20.30 30.04 20.28 20.40 30.08 20.18 20.18 30.06 20.22 20.50 30.12 20.30 20.62 30.00 20.34 19.64 30.08 20.32 20.60 28.58 20.23 19.68 30.02 20.16 20.18 30.06 20.30 20.30 30.06 20.32 18.82 30.22 20.04 20.50 30.04 20.14 20.56 30.04 20.08 20.14 30.04 Vkk (cm3) mkk (g) m0 (g) Dkk (g/cm3) Wtb (%) 12.60 12.57 12.25 12.24 12.62 12.43 12.29 12.44 12.24 12.49 12.56 12.02 11.96 11.95 12.23 12.39 11.56 12.34 12.44 12.15 11.15 10.63 11.19 11.49 11.72 11.22 11.92 11.87 12.00 11.25 11.67 11.26 10.12 11.67 11.65 11.64 10.64 11.30 11.49 12.78 9.72 9.21 9.83 9.97 10.15 9.79 10.49 10.38 10.48 9.81 10.09 9.76 8.75 10.15 10.23 10.03 9.22 9.88 10.01 11.26 0.88 0.85 0.91 0.94 0.93 0.90 0.97 0.95 0.98 0.90 0.93 0.94 0.85 0.98 0.95 0.94 0.92 0.92 0.92 1.05 14.71 15.42 13.84 15.25 15.47 14.61 13.63 14.35 14.50 14.68 15.66 15.37 15.66 14.98 13.88 16.05 15.40 14.37 14.79 13.50 Dkk (g/cm3) 0.93 0.05 4.87 Wtb (%) 14.81 0.75 5.07 Xử số liệu Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 74 Phụ lục 8a: Tỷ lệ co rút chiều gỗ Kempas STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 K.T mẫu tươi (mm) TT XT L 30.32 30.58 10.16 30.02 30.18 10.44 30.06 30.12 10.32 29.90 29.22 9.94 30.22 30.14 10.22 30.16 30.28 10.68 29.98 30.04 10.06 30.02 30.20 10.40 30.24 30.32 10.28 29.82 29.70 10.06 30.12 30.30 10.18 30.10 30.38 10.40 30.20 30.02 10.28 30.30 29.96 10.08 30.14 29.92 10.10 30.30 30.12 10.18 30.18 30.12 10.50 30.34 30.48 10.56 30.40 30.02 10.28 30.38 30.24 10.24 K.T mẫu khô kiệt (mm) TT XT L 28.72 29.60 10.14 28.96 29.62 10.40 29.14 29.62 10.24 28.50 28.48 9.90 28.74 29.30 10.16 28.90 29.58 10.60 28.60 29.32 10.02 29.00 29.64 10.34 28.80 29.60 10.24 28.40 28.98 10.02 28.70 29.60 10.10 28.60 29.50 10.34 28.60 29.10 10.24 28.80 29.30 10.00 29.04 29.30 10.06 28.68 29.32 10.12 28.80 29.36 10.46 29.12 29.90 10.48 28.80 29.30 10.24 29.00 29.60 10.18 Xử số liệu Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 75 Yt% 5.57 3.66 3.16 4.91 5.15 4.36 4.83 3.52 5.00 5.00 4.95 5.24 5.59 5.21 3.79 5.65 4.79 4.19 5.56 4.76 Độ co rút Yx% 3.31 1.89 1.69 2.60 2.87 2.37 2.46 1.89 2.43 2.48 2.36 2.98 3.16 2.25 2.12 2.73 2.59 1.94 2.46 2.16 Yl% 0.20 0.38 0.78 0.40 0.59 0.75 0.40 0.58 0.39 0.40 0.79 0.58 0.39 0.80 0.40 0.59 0.38 0.76 0.39 0.59 Yt% 4.70 0.73 15.51 Yx% 2.39 0.39 16.30 Yl% 0.55 0.17 30.25 Phụ lục 9a: Tỷ lệ dãn nở chiều gỗ Kempas STT 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 K.T mẫu khô kiệt (mm) TT XT L 29.14 28.46 10.14 28.94 29.24 10.22 28.96 28.10 10.20 29.00 28.00 10.22 28.84 28.32 10.22 28.90 28.56 10.20 28.50 28.80 10.22 28.58 28.10 10.38 28.34 28.32 10.18 28.82 28.74 10.24 28.18 28.36 10.24 28.60 28.68 10.22 29.06 28.44 10.30 28.88 28.08 10.22 28.86 28.88 10.22 28.28 27.82 10.26 29.00 28.80 10.22 28.18 28.20 10.22 28.60 28.84 10.26 28.96 28.22 10.22 27.96 28.54 10.10 29.00 28.34 10.24 29.12 28.74 10.26 28.54 28.70 10.20 28.72 28.78 10.40 28.56 28.72 10.26 28.60 28.24 10.26 28.62 28.84 10.22 28.86 28.44 10.20 28.84 28.48 10.20 K.T mẫu ngâm nước (mm) TT XT L 31.18 31.88 10.34 30.70 31.70 10.32 31.30 31.24 10.30 31.12 30.88 10.34 30.68 30.86 10.36 31.40 31.82 10.26 30.32 31.14 10.30 30.78 31.08 10.50 30.34 30.64 10.18 31.04 31.10 10.36 30.60 31.62 10.32 30.88 31.76 10.30 31.34 31.26 10.40 31.00 30.88 10.32 31.08 31.80 10.34 31.08 30.84 10.34 31.06 31.36 10.30 30.38 30.70 10.34 30.70 31.62 10.36 31.12 31.46 10.30 30.42 31.28 10.30 31.24 30.80 10.50 31.08 31.70 10.36 31.20 32.00 10.26 30.94 31.78 10.54 30.80 31.28 10.32 31.14 31.08 10.32 30.66 31.48 10.30 31.28 31.66 10.36 31.10 31.34 10.30 Xử số liệu Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 76 Độ dãn nở Yt% 7.00 6.08 8.08 7.31 6.38 8.65 6.39 7.70 7.06 7.70 8.59 7.97 7.85 7.34 7.69 9.90 7.10 7.81 7.34 7.46 8.80 7.72 6.73 9.32 7.73 7.84 8.88 7.13 8.39 7.84 Yx% 12.02 8.41 11.17 10.29 8.97 11.41 8.13 10.60 8.19 8.21 11.50 10.74 9.92 9.97 10.11 10.86 8.89 8.87 9.64 11.48 9.60 8.68 10.30 11.50 10.42 8.91 10.06 9.15 11.32 10.04 Yl% 1.97 0.98 0.98 1.17 1.37 0.59 0.78 1.16 0.00 1.17 0.78 0.78 0.97 0.98 1.17 0.78 0.78 1.17 0.97 0.78 1.98 2.54 0.97 0.59 1.35 0.58 0.58 0.78 1.57 0.98 Yt% 7.75 0.87 11.18 Yx% 9.91 1.10 11.05 Yl% 1.01 0.47 46.07 Phụ lục 10a: Tỷ lệ co rút thể tích gỗ Kempas STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kích thước tươi (mm) TT 30.32 30.02 30.06 29.90 30.22 30.16 29.98 30.02 30.24 29.82 30.12 30.10 30.20 30.30 30.14 30.30 30.18 30.34 30.40 30.38 XT 30.58 30.18 30.12 29.22 30.14 30.28 30.04 30.20 30.32 29.70 30.30 30.38 30.02 29.96 29.92 30.12 30.12 30.48 30.02 30.24 L 10.16 10.44 10.32 9.94 10.22 10.68 10.06 10.40 10.28 10.06 10.18 10.40 10.28 10.08 10.10 10.18 10.50 10.56 10.28 10.24 Kích thước khơ kiệt (mm) TT XT L 28.72 29.60 10.14 28.96 29.62 10.40 29.14 29.62 10.24 28.50 28.48 9.90 28.74 29.30 10.16 28.90 29.58 10.60 28.60 29.32 10.02 29.00 29.64 10.34 28.80 29.60 10.24 28.40 28.98 10.02 28.70 29.60 10.10 28.60 29.50 10.34 28.60 29.10 10.24 28.80 29.30 10.00 29.04 29.30 10.06 28.68 29.32 10.12 28.80 29.36 10.46 29.12 29.90 10.48 28.80 29.30 10.24 29.00 29.60 10.18 Xử số liệu Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 77 Độ co rút Vt 9.42 9.46 9.34 8.68 9.31 9.75 9.06 9.43 9.43 8.91 9.29 9.51 9.32 9.15 9.11 9.29 9.54 9.77 9.38 9.41 Vo 8.62 8.92 8.84 8.04 8.56 9.06 8.40 8.89 8.73 8.25 8.58 8.72 8.52 8.44 8.56 8.51 8.84 9.12 8.64 8.74 YVcr% 8.49 5.70 5.39 7.42 8.04 7.11 7.29 5.71 7.38 7.40 7.65 8.31 8.58 7.76 6.02 8.40 7.38 6.61 7.90 7.09 YVcr% 7.22 0.94 13.04 Phụ lục 11a: Tỷ lệ dãn nở thể tích gỗ Kempas K.T mẫu khơ kiệt (mm) STT TT XT L 29.14 28.46 10.14 28.94 29.24 10.22 28.96 28.10 10.20 29.00 28.00 10.22 28.84 28.32 10.22 28.90 28.56 10.20 28.50 28.80 10.22 28.58 28.10 10.38 28.34 28.32 10.18 10 28.82 28.74 10.24 11 28.18 28.36 10.24 12 28.60 28.68 10.22 13 29.06 28.44 10.30 14 28.88 28.08 10.22 15 28.86 28.88 10.22 16 28.28 27.82 10.26 17 29.00 28.80 10.22 18 28.18 28.20 10.22 19 28.60 28.84 10.26 20 28.96 28.22 10.22 21 27.96 28.54 10.10 22 29.00 28.34 10.24 23 29.12 28.74 10.26 24 28.54 28.70 10.20 25 28.72 28.78 10.40 26 28.56 28.72 10.26 27 28.60 28.24 10.26 28 28.62 28.84 10.22 29 28.86 28.44 10.20 30 28.84 28.48 10.20 K.T mẫu ngâm nước (mm) TT XT L 31.18 31.88 10.34 30.70 31.70 10.32 31.30 31.24 10.30 31.12 30.88 10.34 30.68 30.86 10.36 31.40 31.82 10.26 30.32 31.14 10.30 30.78 31.08 10.50 30.34 30.64 10.18 31.04 31.10 10.36 30.60 31.62 10.32 30.88 31.76 10.30 31.34 31.26 10.40 31.00 30.88 10.32 31.08 31.80 10.34 31.08 30.84 10.34 31.06 31.36 10.30 30.38 30.70 10.34 30.70 31.62 10.36 31.12 31.46 10.30 30.42 31.28 10.30 31.24 30.80 10.50 31.08 31.70 10.36 31.20 32.00 10.26 30.94 31.78 10.54 30.80 31.28 10.32 31.14 31.08 10.32 30.66 31.48 10.30 31.28 31.66 10.36 31.10 31.34 10.30 Độ dãn nở Vnn 10.28 10.04 10.07 9.94 9.81 10.25 9.72 10.04 9.46 10.00 9.99 10.10 10.19 9.88 10.22 9.91 10.03 9.64 10.06 10.08 9.80 10.10 10.21 10.24 10.36 9.94 9.99 9.94 10.26 10.04 Vo YVdn% 8.41 22.24 8.65 16.07 8.30 21.33 8.30 19.76 8.35 17.49 8.42 21.73 8.39 15.85 8.34 20.38 8.17 15.79 8.48 17.92 8.18 22.13 8.38 20.53 8.51 19.74 8.29 19.18 8.52 19.95 8.07 22.80 8.54 17.45 8.12 18.72 8.46 18.91 8.35 20.72 8.06 21.59 8.42 19.95 8.59 18.86 8.35 22.63 8.60 20.47 8.42 18.05 8.29 20.51 8.44 17.77 8.37 22.58 8.38 19.81 Xử số liệu Đặc trưng mẫu X Sd Cv% YVdn% 19.61 2.00 10.18 78 Phụ lục 12a: Điểm bão hòa thớ gỗ gỗ Kempas STT Vtb (cm3) V0 (cm3) Wtb (%) YVcr% KVcr Wbh (%) 12.60 11.93 14.71 8.49 0.38 22.14 12.57 11.82 15.42 5.70 0.41 13.76 12.25 11.54 13.84 5.39 0.44 12.21 12.24 11.56 15.25 7.42 0.38 19.31 12.62 11.84 15.47 8.04 0.43 18.78 12.43 11.72 14.61 7.11 0.42 17.10 12.29 11.48 13.63 7.29 0.52 14.02 12.44 11.84 14.35 5.71 0.36 16.05 12.24 11.66 14.50 7.38 0.34 21.46 10 12.49 11.69 14.68 7.40 0.46 15.97 11 12.56 11.81 15.66 7.65 0.40 18.93 12 12.02 11.25 15.37 8.31 0.44 18.75 13 11.96 11.28 15.66 8.58 0.39 22.18 14 11.95 11.29 14.98 7.76 0.39 19.83 15 12.23 11.55 13.88 6.02 0.42 14.21 16 12.39 11.61 16.05 8.40 0.42 20.13 17 11.56 11.03 15.40 7.38 0.31 23.80 18 12.34 11.69 14.37 6.61 0.39 17.06 19 12.44 11.60 14.79 7.90 0.49 16.16 20 12.15 11.62 13.50 7.09 0.34 21.04 Đặc trưng mẫu Wtb (%) Wbh (%) X 14.81 17.93 Sd 0.75 3.15 Cv% 5.07 17.57 Xử số liệu 79 Phụ lục 13a: Hệ số co rút gỗ Kempas STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yt% 5.57 3.66 3.16 4.91 5.15 4.36 4.83 3.52 5.00 5.00 4.95 5.24 5.59 5.21 3.79 5.65 4.79 4.19 5.56 4.76 Tỷ lệ co rút Yx% Yl% 3.31 0.20 1.89 0.38 1.69 0.78 2.60 0.40 2.87 0.59 2.37 0.75 2.46 0.40 1.89 0.58 2.43 0.39 2.48 0.40 2.36 0.79 2.98 0.58 3.16 0.39 2.25 0.80 2.12 0.40 2.73 0.59 2.59 0.38 1.94 0.76 2.46 0.39 2.16 0.59 YVcr% 8.49 5.70 5.39 7.42 8.04 7.11 7.29 5.71 7.38 7.40 7.65 8.31 8.58 7.76 6.02 8.40 7.38 6.61 7.90 7.09 Wbh (%) 22.14 13.76 12.21 19.31 18.78 17.10 14.02 16.05 21.46 15.97 18.93 18.75 22.18 19.83 14.21 20.13 23.80 17.06 16.16 21.04 Kt 0.25 0.27 0.26 0.25 0.27 0.25 0.34 0.22 0.23 0.31 0.26 0.28 0.25 0.26 0.27 0.28 0.20 0.25 0.34 0.23 Hệ số co rút Kx Kl 0.15 0.01 0.14 0.03 0.14 0.06 0.13 0.02 0.15 0.03 0.14 0.04 0.18 0.03 0.12 0.04 0.11 0.02 0.16 0.02 0.12 0.04 0.16 0.03 0.14 0.02 0.11 0.04 0.15 0.03 0.14 0.03 0.11 0.02 0.11 0.04 0.15 0.02 0.10 0.03 KVcr 0.38 0.41 0.44 0.38 0.43 0.42 0.52 0.36 0.34 0.46 0.40 0.44 0.39 0.39 0.42 0.42 0.31 0.39 0.49 0.34 Xử số liệu Kx Kl KVcr Kt 0.27 0.14 0.03 0.41 0.04 0.02 0.01 0.05 14.01 14.62 37.21 12.72 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 80 Phụ lục 14a: Độ cứng gỗ Kempas P (kGf) STT Mặt đầu 975.6 899.1 841.0 913.0 849.4 930.5 832.4 768.5 1,123.0 1,002.0 709.1 1,052.0 828.0 928.2 1,010.0 1,035.0 1,048.0 861.4 1,196.0 890.9 922.6 826.3 758.1 803.6 843.1 999.9 1,109.0 761.8 863.8 943.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     Đặc trưng mẫu X Sd Cv% Tiếp tuyến 910.6 1,078.0 857.6 912.0 816.7 962.8 833.4 818.6 1,256.0 1,049.0 815.3 947.8 801.2 1,058.0 857.6 1,093.0 1,144.0 903.8 1,317.0 948.3 978.5 816.9 771.4 783.9 850.3 1,056.0 1,247.0 835.6 772.3 883.8   Xuyên tâm 906.8 1,004.0 837.2 821.6 784.4 1,020.0 805.3 863.8 1,125.0 990.2 831.8 984.3 685.7 1,021.0 976.8 1,014.0 1,065.0 898.0 1,229.0 853.7 890.3 868.2 748.3 804.1 756.1 1,049.0 1,132.0 808.7 852.1 845.0   Xử số liệu P (kGf) Mặt đầu Tiếp tuyến Xuyên tâm 915.49 120.07 13.12 947.10 154.71 16.34 916.02 131.31 14.34 81 Phụ lục 15a: Ứng suất kéo dọc thớ gỗ Kempas STT a (mm) b (mm) a.b (cm ) Pmax (kG) σkdt (kG/cm2) 15% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4.44 4.38 4.52 4.64 4.42 4.46 4.92 4.82 4.60 4.66 4.44 4.58 4.76 4.68 4.62 4.22 4.46 4.24 4.00 4.56 24.82 24.76 24.88 24.80 25.00 24.78 24.84 24.76 24.82 24.82 25.16 25.14 24.86 24.72 25.20 24.80 25.22 24.84 24.80 25.24 1.10 1.08 1.12 1.15 1.11 1.11 1.22 1.19 1.14 1.16 1.12 1.15 1.18 1.16 1.16 1.05 1.12 1.05 0.99 1.15 1381.00 2183.00 1790.00 1478.00 1170.00 1167.00 1483.00 963.00 1322.00 1668.00 1806.00 1892.00 1384.00 1385.00 2062.00 1214.00 2055.00 1572.00 1666.00 2000.00 1253.17 2012.93 1591.71 1284.41 1058.82 1055.93 1213.46 806.92 1157.90 1442.14 1616.68 1643.20 1169.57 1197.17 1771.11 1159.99 1826.97 1492.57 1679.44 1737.70 1196.77 1922.35 1520.08 1226.61 1011.18 1008.41 1158.85 770.61 1105.80 1377.25 1543.93 1569.26 1116.94 1143.30 1691.41 1107.79 1744.76 1425.41 1603.86 1659.51 Đặc trưng mẫu σkdt (kG/cm2) 15% σkdt (kG/cm2) 18% X Sd Cv% 1416.77 323.25 22.82 1353.02 308.70 22.82 σkdt (kG/cm2) 18% Xử số liệu 82 Phụ lục 16a: Ứng suất kéo ngang thớ gỗ Kempas Tiếp Tuyến STT 10 11 12 13 14 15   a (mm) b (mm) a.b (cm2) Xuyên Tâm σ kn σ kn (kG/cm2) (kG/cm2) 15% 18% Pmax (kG) 49.74 50.00 24.87 609.60 49.94 50.12 25.03 578.30 50.00 50.06 25.03 697.30 50.30 50.06 25.18 571.50 a (mm) b (mm) a.b (cm2) Pmax (kG) σ kn σ kn (kG/cm2) (kG/cm2) 15% 18% 24.51 23.04 50.08 50.10 25.09 445.60 17.76 17.23 23.10 27.86 21.72 26.19 50.00 50.10 49.94 50.12 25.05 25.03 381.40 369.70 15.23 14.77 14.77 14.33 22.70 21.33 50.00 50.06 25.03 412.40 16.48 15.98 19.93 50.80 50.12 25.46 514.40 20.20 19.60 22.74 28.12 21.38 26.43 50.08 50.06 50.06 49.92 25.07 24.99 489.00 482.00 19.51 19.29 18.92 18.71 50.00 49.92 24.96 529.20 50.40 50.20 25.30 575.40 49.94 50.16 25.05 704.40 49.00 51.84 25.40 757.00 21.20 29.80 28.01 49.60 49.82 24.71 523.60 21.19 20.55 50.16 50.30 25.23 50.08 50.10 25.09 50.04 50.10 25.07 50.16 50.12 25.14 398.70 15.80 14.85 25.13 274.50 10.92 10.60 422.20 614.00 16.83 24.49 15.82 23.02 50.14 50.12 50.12 50.24 50.06 50.06 25.18 25.06 465.40 268.30 18.48 10.71 17.93 10.39 644.50 50.10 50.14 25.12 794.00 50.18 50.26 25.22 716.60 50.18 49.84 25.01 572.40 25.64 24.10 50.10 50.06 25.08 322.60 12.86 12.48 31.61 29.71 25.16 295.10 11.73 11.38 28.41 22.89 26.71 21.51 50.16 50.16 50.00 49.78 24.89 25.03 432.00 239.30 17.36 9.56 16.84 9.27                   50.02 50.04   Xử số liệu Đặc trưng mẫu   Tiếp Tuyến Xuyên Tâm σ kn σ kn (kG/cm2) (kG/cm2) 15% 18% σ kn σ kn (kG/cm2) (kG/cm2) 15% 18% X 24.37 22.91 15.59 15.12 Sd 4.60 4.33 3.91 3.80 Cv% 18.90 18.90 25.10 25.10 83 Phụ lục 17a: Ứng suất nén ngang thớ toàn gỗ Kempas Tiếp Tuyến Xuyên Tâm STT a (mm) h (mm) σ nn σ nn a.h Pmax (kG/cm2) (kG/cm2) (cm ) (kG) 15% 18% a (mm) h (mm) σ nn σ nn a.h Pmax (kG/cm2) (kG/cm2) (cm ) (kG) 15% 18% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20.12 20.06 20.16 20.14 20.30 20.16 20.22 20.12 20.08 20.18 20.12 20.14 20.18 20.06 20.22 20.16 20.10 20.16 20.16 20.26 20.36 20.08 20.04 20.10 20.30 20.10 20.10 20.28 30.04 30.14 30.12 30.06 30.08 30.10 30.16 30.16 30.08 30.26 30.16 30.10 30.14 30.12 30.18 30.14 30.48 30.12 30.06 30.10 30.14 30.14 30.28 30.16 30.21 29.20 30.06 30.10 6.04 6.05 6.07 6.05 6.11 6.07 6.10 6.07 6.04 6.11 6.07 6.06 6.08 6.04 6.10 6.08 6.13 6.07 6.06 6.10 6.14 6.05 6.07 6.06 6.13 5.87 6.04 6.10 20.14 20.26 20.10 20.18 20.30 20.06 19.38 20.10 20.30 18.82 20.16 20.12 20.08 20.16 20.12 20.22 20.18 20.16 19.80 20.14 20.12 20.16 20.12 20.14 20.00 19.76 20.16 20.14 30.12 30.02 30.08 29.00 30.06 30.08 30.10 30.16 30.06 30.22 30.16 30.10 30.00 30.28 30.24 30.10 30.20 30.14 30.18 30.10 30.18 30.14 30.14 30.06 30.14 30.12 30.00 30.04 6.07 6.08 6.05 5.85 6.10 6.03 5.83 6.06 6.10 5.69 6.08 6.06 6.02 6.10 6.08 6.09 6.09 6.08 5.98 6.06 6.07 6.08 6.06 6.05 6.03 5.95 6.05 6.05 700 720 800 610 500 520 600 610 510 700 690 800 825 780 890 800 650 700 810 610 650 500 600 700 580 840 720 610 115.82 119.09 131.75 100.76 81.88 85.69 98.39 100.52 84.44 114.63 113.71 131.97 135.64 129.09 145.84 131.66 106.10 115.28 133.66 100.03 105.92 82.62 98.88 115.47 94.58 143.12 119.16 99.93 103.66 106.58 117.91 90.18 73.29 76.70 88.06 89.97 75.57 102.60 101.77 118.11 121.40 115.54 130.53 117.84 94.96 103.18 119.63 89.53 94.80 73.94 88.50 103.35 84.65 128.09 106.65 89.44 520 630 650 600 500 810 600 660 630 600 650 480 710 900 540 850 690 500 730 640 500 660 600 680 610 720 620 700 85.72 103.58 107.51 102.53 81.94 134.24 102.86 108.87 103.24 105.50 106.90 79.26 117.86 147.43 88.75 139.66 113.22 82.29 122.16 105.57 82.34 108.62 98.94 112.32 101.19 120.97 102.51 115.70 76.72 92.71 96.22 91.76 73.33 120.14 92.06 97.44 92.40 94.42 95.68 70.94 105.49 131.95 79.43 125.00 101.33 73.65 109.34 94.49 73.70 97.21 88.55 100.53 90.57 108.27 91.75 103.55 Xử số liệu Tiếp Tuyến Đặc trưng mẫu X Sd Cv% σ nn (kG/cm2) 15% σ nn (kG/cm2) 18% 111.84 18.86 16.86 100.10 16.88 16.86 84 Xuyên Tâm σ nn σ nn (kG/cm2) (kG/cm2) 15% 18% 107.26 16.72 15.59 96.00 14.97 15.59 Phụ lục 18a: Ứng suất trượt dọc thớ gỗ Kempas Tiếp Tuyến STT Xuyên Tâm σ tdt σ tdt a l (kG/cm2) (kG/cm2) (mm) (mm) 15 % 18 % a l a.l (mm) (mm) (cm2) Pmax (kG) 37.98 50.00 > 3.000 38.00 50.10 37.90 49.90 18.91 2,527 133.62 113.58 37.92 49.96 38.00 50.14 19.05 2,887 151.52 128.79 37.90 50.12 38.06 50.00 19.03 2,712 142.51 121.14 37.90 38.00 50.10 19.04 2,833 148.81 126.49 37.92 50.18 38.14 50.26 38.00 49.42 38.50 50.10 10 11 37.82 50.00 18.91 2,650 37.90 50.06 18.97 2,557 12 38.18 50.04 19.11 13 37.94 50.18 19.04 14 15 38.20 50.18 38.00 50.22 18.99 19.03 19.17 18.78 19.29 19.17 19.08 σ tdt σ tdt (kG/cm2) (kG/cm2) 15 % 18 % a.l (cm2) Pmax (kG) 19.04 2,638 138.56 117.78 18.94 2,314 122.14 103.82 19.00 2,566 135.08 114.82 50.10 18.99 > 3.000 38.20 50.10 19.14 > 3.000 118.91 37.94 50.00 18.97 2,749 144.91 123.18 106.78 37.93 50.06 18.99 2,669 140.56 119.48 112.75 37.96 50.10 19.02 2,184 114.84 97.61 101.66 37.90 50.14 19.00 2,707 142.45 121.08 140.14 119.12 37.94 50.30 19.08 2,860 149.87 127.39 134.77 114.56 37.88 49.84 18.88 2,610 138.25 117.51 2,110 110.44 93.87 38.00 50.16 19.06 2,564 134.52 114.34 2,679 140.72 119.61 37.78 50.16 18.95 > 3.000 117.15 37.74 50.00 18.87 2,333 123.64 105.09 125.03 37.96 49.50 18.79 2,626 139.75 118.79 2,662 139.90 2,408 125.62 2,491 132.64 2,307 119.60 2,642 137.83 2,807 147.09 Xử số liệu Tiếp Tuyến Xuyên Tâm σ tdt σ tdt σ tdt σ tdt (kG/cm2) (kG/cm2) (kG/cm2) (kG/cm2) 15 % 18 % 15 % 18 % Đặc trưng mẫu X 136.28 115.83 135.09 114.83 Sd Cv% 11.80 10.03 10.68 9.08 8.66 8.66 7.90 7.90 85 Phụ lục 19a: Ứng suất uốn tĩnh gỗ Kempas STT Tiếp Tuyến Biến σut σut dạng (kG/cm2) (kG/cm2) tương 15% 18% đối Môđun đàn hồi gỗ (kG/cm2) a (mm) h (mm) Pmax (kG) 24.94 25.06 374.5 0.02 1,291 1136.24 84,391 25.08 25.10 370.6 0.01 1,267 1114.57 102,972 25.00 25.08 336.0 0.02 1,154 1015.36 66,695 24.82 24.84 328.7 0.01 1,159 1019.93 123,299 25.20 25.28 449.0 0.02 1,506 1324.85 88,042 25.18 25.14 398.2 0.01 1,351 1189.03 114,506 25.10 25.08 400.6 0.01 1,370 1205.75 99,288 25.08 25.08 389.3 0.02 1,333 1172.68 70,507 25.08 25.16 389.4 0.01 1,324 1165.53 94,605 10 25.04 25.06 402.5 0.01 1,382 1216.31 95,984 11 25.10 25.10 467.7 0.01 1,597 1405.47 149,264 12 25.06 25.06 326.7 0.01 1,121 986.47 93,415 13 24.92 24.70 325.8 0.02 1,157 1018.32 67,672 Xử số liệu Tiếp Tuyến Đặc trưng mẫu σut (kG/cm2) 15% σut (kG/cm2) 18% X 1310.06 1152.86 Sd 147.73 11.28 130.00 11.28 Cv% 86 Phụ lục 19a’: Ứng suất uốn tĩnh gỗ Pyinkado STT Xuyên Tâm Biến σut σut dạng (kG/cm ) (kG/cm2) tương 15% 18% đối Môđun đàn hồi gỗ (kG/cm2) a (mm) h (mm) Pmax (kG) 25.00 25.00 392.8 0.02 1,358 1194.61 90,501 25.00 24.98 409.1 0.01 1,416 1246.18 150,650 24.98 25.02 397.9 0.01 1,374 1209.16 94,113 24.72 24.68 386.2 0.01 1,385 1218.85 94,221 24.42 24.66 361.8 0.02 1,316 1157.75 82,226 25.10 25.12 465.3 0.01 1,586 1396.04 134,441 24.10 24.92 366.6 0.01 1,323 1164.01 97,260 25.16 25.08 394.7 0.02 1,347 1185.16 88,604 24.92 24.84 352.6 0.01 1,238 1089.70 102,339 10 25.16 25.22 375.9 0.01 1,268 1116.22 99,096 11 25.06 25.14 391.0 0.01 1,333 1173.12 138,863 Xử số liệu Xuyên Tâm σut σ (kG/cm2) (kG/cm2) ut 18% 15% Đặc trưng mẫu X 1358.66 1195.62 Sd 95.84 7.05 84.34 7.05 Cv% 87 Phụ lục 20a: Ứng suất tách gỗ Kempas Tiếp Tuyến STT b (mm) Xuyên Tâm Pmax (kG) σt (kG/cm2) 15% σt (kG/cm2) 18% b (mm) Pmax (kG) σt (kG/cm2) 15% σt (kG/cm2) 18% 423.70 84.57 76.96 50.48 224.50 44.47 40.47 50.10 50.40 249.10 49.42 44.98 50.08 379.80 75.84 69.01 50.20 181.20 36.10 32.85 50.10 349.90 69.84 63.55 50.36 288.40 57.27 52.11 50.16 457.30 91.17 82.96 50.46 342.90 67.95 61.84 50.20 551.30 109.82 99.94 50.58 197.80 39.11 35.59 50.16 470.20 93.74 85.30 49.82 195.70 39.28 35.75 49.10 498.90 101.61 92.46 50.18 283.30 56.46 51.38 49.82 447.10 89.74 81.67 50.24 250.30 49.82 45.34 49.90 462.20 92.63 84.29 10 50.26 286.40 56.98 51.86 50.10 431.30 86.09 78.34 11 49.88 318.80 63.91 58.16 49.84 457.60 91.81 83.55 12 50.10 331.50 66.17 60.21 50.42 619.70 122.91 111.85 13 50.44 279.00 55.31 50.34 49.92 513.00 102.76 93.52 14 49.48 248.80 50.28 45.76 50.40 494.60 98.13 89.30 15 50.22 255.70 50.92 46.33 50.20 463.40 92.31 84.00 Xử số liệu Tiếp Tuyến Xuyên Tâm σt σt σt σt (kG/cm2) (kG/cm2) (kG/cm2) (kG/cm2) 15% 18% 15% 18% Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 52.78 9.88 18.71 88 48.03 8.99 18.71 94.17 13.15 13.97 85.70 11.97 13.97 ... cầu sử dụng gỗ ngày cao, ngành chế biến lâm sản không ngừng phát triển Đây dấu hiệu đáng mừng, song điều đáng lo ngại nguồn nguyên liệu gỗ lại thiếu hụt trầm trọng với 80% nguồn nguyên liệu gỗ... ngành gỗ, đến năm 2015 kim ngạch xuất đạt 5,4 tỷ USD nâng lên tỷ USD vào năm 2020 Đơn hàng xuất lớn song nhu cầu nguyên liệu gỗ cho ngành tăng cao khiến nhu cầu nhập tăng mạnh tháng đầu năm 2010,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ PYINKADO VÀ GỖ KEMPAS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢNGIẤY VÀ BỘT GIẤY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ PYINKADO VÀ GỖ KEMPAS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢNGIẤY VÀ BỘT GIẤY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay