ỨNG DỤNG BỘT TÁI SINH TRONG SẢN XUẤT GIẤY TISSUE, GIẤY CARTON VÀ GIẤY IN BÁO

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG BỘT TÁI SINH TRONG SẢN XUẤT GIẤY TISSUE, GIẤY CARTON GIẤY IN BÁO Họ tên sinh viên: CAO THỊ NỤ Ngành: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BỘT GIẤY Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 ỨNG DỤNG BỘT TÁI SINH TRONG SẢN XUẤT GIẤY TISSUE, GIẤY CARTON GIẤY IN BÁO Tác giả CAO THỊ NỤ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy & bột giấy Giáo viên hướng dẫn : ThS ĐẶNG THỊ THANH NHÀN Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn : - Bố mẹ, người thân ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ em mặt vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian học tập - Ban Giám hiệu tồn thể thầy giáo trường Đại Học Nông Lâm TPHCM - Quý thầy cô Khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Công nghệ sản xuất Giấy Bột giấy - Cô ThS Đặng Thị Thanh Nhàn, giáo viên hướng dẫn đề tài tận tâm giảng dạy, giúp đỡ em suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Các chị trung tâm nghiên cứu chế biến lâm sản giấy & bột giấy trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ tơi để hồn thành tốt luận án tốt nghiệp - Các cô chú, anh chị công ty Cổ phần giấy Tân Mai tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt luận án tốt nghiệp - Các anh chị Công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt luận văn - Các bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài TPHCM, tháng 07/2010 Sinh viên thực Cao Thị Nụ ii TÓM TẮT Đề tài “Ứng dụng bột tái sinh sản xuất giấy tissue, giấy carton giấy in báo” thực công ty Cổ phần giấy Tân Mai, công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn Mỹ Xuân trung tâm chế biến lâm sản giấy & bột giấy trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh thời gian từ ngày tháng đến ngày 15 tháng nhằm tìm hiểu khả sử dụng bột tái sinh cách rộng rãi sản xuất loại giấy Đề tài thực thông qua việc khảo sát dây chuyền sản xuất giấy in báo, giấy tissue giấy carton nhà máy Lấy mẫu bột tái sinh nhà máy trung tâm chế biến lâm sản giấy bột giấy trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh để xác định tính chất bột Đồng thời ngày lấy mẫu tơi thu thập số liệu tính chất giấy nhà máy Đề tài thu kết sau:  Đối với giấy IB58: Yêu cầu bột DIP phải có độ trắng 54%ISO - 58 %ISO, độ nghiền bột 40 oSR - 50 oSR, độ đục thấp 92 %ISO, chiều dài đứt thấp 3000 m, tàn mực khơng vượt 400 ppm Vì bột DIP đắt bột CTMP nên nhà máy sử dụng với tỷ lệ phối trộn 35% DIP 65% CTMP  Đối với giấy Tissue : Bột DIP để sản xuất giấy Tissue thường (100% nguyên liệu bột DIP) bột DIP cần có độ trắng từ 70-73%ISO, độ sáng từ 7880%ISO, độ nghiền khoảng từ 35oSR - 40oSR, chiều dài đứt thấp bột 2900 m, độ bụi bột DIP cần nhỏ 15 hạt/inch2 Để đạt chất lượng giấy tissue có độ trắng cao từ 78-80%ISO sử dụng bột DIP bột hóa dạng nhập từ nước với tỷ lệ 80% bột DIP 20% bột hóa Bột đạt tiêu chất lượng giấy đạt tiêu chuẩn đề  Đối với giấy carton : nhà máy sản xuất giấy MD giấy TL Bột đạt giá trị sau : Đối với bột xớ ngắn độ chịu bục đạt giá trị 3.1 kgf/cm2, độ nén vòng 11 kgf/6inch, độ cobb max 45 g/m2 Bột xớ dài cần đạt độ chịu bục 4.0 kgf/cm2, độ nén vòng 14.4 kgf/6inch, độ cobb max 50 g/m2 iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử phát triển tầm quan trọng giấy 2.2 Thực trạng ngành giấy nước ta .4 2.3 Tổng quan giấy thu hồi 2.3.1 Định nghĩa .9 2.3.2 Phân loại 10 2.3.3 Lợi ích việc sử dụng giấy thu hồi 12 2.3.4 Bất lợi việc sử dụng giấy thu hồi 13 2.4 Khái quát số loại giấy sản xuất từ bột tái sinh 13 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.2.3 Các phương pháp đo tính chất giấy .19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Phương pháp xử lý loại giấy loại khác 25 4.1.1 Sơ đồ xử lý 25 4.1.2 Thuyết minh sơ đồ .26 iv 4.1.3 Kết xác định tính chất loại bột tái sinh 32 4.2 Phương pháp sản xuất loại giấy khác từ bột tái sinh .39 4.2.1 Sơ đồ chung 39 4.2.2 Thuyết minh sơ đồ .40 4.2.3 Các điểm khác biệt sản xuất loại giấy từ bột tái sinh 42 4.3 So sánh tính chất loại giấy sản xuất từ bột tái sinh 47 4.3.1 So sánh tính chất loại giấy sản xuất từ bột DIP 47 4.3.2 So sánh tính chất loại giấy sản xuất từ bột OCC 50 4.4 Yêu cầu chất lượng bột tái sinh cho sản xuất loại giấy .52 4.4.1.Yêu cầu chất lượng bột DIP 52 4.4.2 Yêu cầu chất lượng bột OCC để sản xuất giấy carton .55 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .59 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ThS Thạc sĩ CP Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tp Thành phố UHKP Bột kraft gỗ cứng không tẩy DIP Bột khử mực BCTMP Bột hóa nhiệt tẩy trắng BTMP Bột nhiệt tẩy trắng BHKP Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng D Dọc N Ngang CDĐ Chiều dài đứt MD Chiều máy chạy CD Chiều ngang máy QC Kiểm tra chất lượng sản phẩm MD Giấy carton sóng TL Giấy carton lớp mặt KTĐ Khô tuyệt đối NLSX Nguyên liệu sản xuất PRC Xử lý hóa chất trước nghiền APMP Bột tẩy trắng kiềm H2O2 NXB Nhà xuất HCM Hồ Chí Minh PCXS Phân cấp xơ sợi OCC Giấy carton cũ IB In báo vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Biểu đồ 2.1 : Tình hình xuất nhập giấy nước ta từ năm 2006 đến năm 2015 Biểu đồ 2.2 : Mục tiêu ngành giấy nước ta năm tới Biểu đồ 4.1 : Độ nghiền (oSR) bột DIP 33 Biểu đồ 4.2 : Độ sáng (%ISO) bột DIP 34 Biểu đồ 4.3 : Tàn mực bột DIP .34 Biểu đồ 4.4 : Chiều dài đứt bột DIP 35 Biểu đồ 4.5 : Độ đục bột DIP 35 Biểu đồ 4.6 : Độ nghiền bột xớ ngắn xớ dài 37 Biểu đồ 4.7 : Độ Cobb bột xớ ngắn xớ dài 37 Biểu đồ 4.8 : Độ chịu bục bột xớ ngắn xớ dài 38 Biểu đồ 4.9 : Độ nén vòng bột xớ ngắn xớ dài 38 Biểu đồ 4.10 : Độ sáng trung bình loại giấy 49 Biểu đồ 4.11 : Chiều dài đứt trung bình loại giấy 50 Biểu đồ 4.12 : Độ chịu bục (kgf/cm2) giấy carton định lượng 150g/m2 51 Biểu đồ 4.13 : Độ nén vòng giấy carton 52 Biểu đồ 4.14 : Yêu cầu độ nghiền SR bột DIP để sản xuất loại giấy 54 Biểu đồ 4.15 : Yêu cầu chiều dài đứt bột DIP sản xuất loại giấy 54 Biểu đồ 4.16 : Yêu cầu độ sáng bột DIP để sản xuất loại giấy 55 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 : Dự án hoàn thành đưa vào sản xuất (đơn vị : tấn/năm) Bảng 2.2 : Dự án đầu tư tiếp tục triển khai (đơn vị : 1000 tấn/ năm) Bảng 2.3 : Tình hình xuất nhập giấy nước ta (đơn vị : tấn) .6 Bảng 2.4 : Mục tiêu ngành giấy nước ta năm tới Bảng 2.5 : Tình hình sử dụng giấy tái chế Việt Nam (1999-2007) Bảng 2.6 : Quy định giấy thu hồi nhập Bảng 4.1 : Tính chất bột DIP(IB) Tân Mai sản xuất giấy in báo 32 Bảng 4.2 : Tính chất bột DIP(Tissue) Sài Gòn sản xuất giấy tissue 33 Bảng 4.3 : Kết đo chất lượng bột xớ ngắn .36 Bảng 4.4 : Kết đo chất lượng bột xớ dài .36 Bảng 4.5 : Các loại hóa chất sử dụng sản xuất giấy in báo IB 58 43 Bảng 4.6 : Các loại hóa chất sử dụng sản xuất giấy tissue 43 Bảng 4.7 : Các loại hóa chất sử dụng dây chuyền sản xuất giấy carton 44 Bảng 4.8 : Công nghệ sản xuất loại giấy .45 Bảng 4.9 : Tính chất giấy in báo tương ứng với thí nghiệm đo tính chất bột 47 Bảng 4.10 : Tính chất giấy tissue (giấy vệ sinh thường định lượng 19 g/m2 .48 Bảng 4.11 : Tính chất giấy vệ sinh cao cấp định lượng 25g/m2 49 Bảng 4.12 : Kết đo chất lượng giấy Medium định lượng 150 g/m2 .50 Bảng 4.13 : Kết đo chất lượng giấy Tesliner định lượng 150 g/m2 51 Bảng 4.14 : Yêu cầu chất lượng bột DIP sản xuất giấy in báo 53 Bảng 4.15 : Yêu cầu chất lượng bột DIP sản xuất giấy tissue 53 Bảng 4.16 : Yêu cầu chất lượng bột xớ ngắn bột xớ dài 56 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Giấy sản phẩm sử dụng từ lâu văn minh nhân lọai, thơng qua giấy mà xã hội lồi người truyền đạt thơng tin, lưu giữ tài liệu… Ngày nay, phương tiện lưu trữ truyền đạt thông tin phát triển mạnh, giấy sản phẩm thay hoạt động giáo dục, in ấn, báo chí, văn học, hội họa… Vì vậy, giấy sản phẩm thiết yếu hoạt động xã hội đất nước Khi kinh tế quốc gia phát triển, nhu cầu xã hội tăng nhu cầu loại giấy gia tăng Điều đồng nghĩa với việc cần có nguồn nguyên liệu tương đối lớn để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Theo tài liệu TAPPI sau 20 năm lượng gỗ tiêu thụ tăng gấp đơi, phần lớn lượng gỗ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất giấy Với lượng tiêu thụ khổng lồ lượng gỗ đặt cho giới vấn đề gay gắt phải tìm nguồn ngun liệu có khả thay Việc tái sử dụng lại giấy thu hồi cho sản xuất giấy thành công to lớn, khơng giải vấn đề thiếu ngun liệu gỗ mà giải pháp làm môi trường, mội cách bảo vệ rừng hiệu Sử dụng giấy loại tái chế nguồn xơ sợi thứ cấp ngày tăng phạm vi toàn giới, đặc biệt nước có diện tích rừng hạn chế Ở nước ta, việc sử dụng giấy tái chế làm nguyên liệu sản xuất phát triển mạnh Theo tạp chí cơng nghiệp giấy tháng 1/2009 thời điểm năm 2007, tỷ lệ giấy thu hồi tổng nguyên liệu sản xuất giấy đạt số 70% Năm 2007, nước thu gom 450.058 giấy Có nhiều lợi ích sử dụng giấy loại phế thải thay cho nguồn xơ sợi nguyên thuỷ giảm chi phí đầu tư xây dựng nhà máy bột, giảm tiêu hao lượng, giảm chi phí đầu tư xử lý nhiễm cuối giảm chi phí cho sản xuất giấy + Nồng độ bột : 0.6 - 1.1% + pH : 6.5 - 7.5 * Lớp đế + Nồng độ bột : 0.6 - 1.1 % + pH : 6.5 - 7.5 (giấy Medium) + pH : 5.5 - 6.5 (gia keo Hi-phase) + pH : 7.0 - 8.0 (gia keo AKD) * Nồng độ Nước trắng sau lưới : 0.15 - 0.3 % Thùng đầu * Độ bảo lưu lưới : > 72% * Áp lực ép lưới Ép tự theo trọng lượng lô * Áp lực ép: Hệ thống ép + Ép K : 0.3 - 0.4 Mpa + Ép -3 : 0.3 - 0.45 Mpa Áp lực tổng : 0.35 - 0.45 Mpa + Tổ sấy : 0.05 - 0.1 Mpa Hệ thống sấy + Tổ sấy : 0.1 - 0.3 Mpa + Tổ sấy : 0.1 - 0.40 Mpa + Tổ sấy : - 0.15 Mpa Cuộn * Độ ẩm : - 6.5% PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ MÁY XEO CARTON 2-MÁY XEO HÀ NAM * Nồng độ: Thùng điều tiết Lớp mặt: - 3.5 % Lớp ruột: - 3.5 % Lớp đế: - 3.5 % * PH Bể nước trắng pha lỗng + 6.5 - 7.5 (khơng gia keo) + 7.0 - 8.0 (gia keo AKD) + 5.5 - 6.5 (gia keo Hi-phase) Sàng áp lực Lọc ly tâm * Áp lực vào : 0.2 - 0.25 Mpa * Áp lực : 0.12 - 0.15 Mpa * Áp lực vào : 0.12- 0.15 Mpa * Áp lực : 0.09 - 0.12 Mpa * Lớp mặt + Nồng độ bột : 0.6 - 1.1 % + pH: 7.0 - 8.0 (gia keo AKD) 5.5 - 6.5 (gia keo Hi-phase) 6.5 - 7.5 (giấy Medium) Thùng cao vị * Lớp ruột + Nồng độ bột : 0.6 - 1.1 % + pH: 6.5 -7.5 * Lớp đế + Nồng độ bột : 0.6 - 1.1 % + pH: 6.5 -7.5 Nồng độ Thùng đầu lô lưới Nồng độ bột lên lưới 0.6-1.1% Nước trắng sau lưới : 0.15 - 0.3 % * Độ bảo lưu lưới : > 72% * Áp lực ép lưới Ép tự theo trọng lượng lô * Áp lực ép : Hệ thống ép + Ép : - 0.15 Mpa + Ép : 0.15 - 0.3 Mpa + Ép : 0.2 - 0.4 Mpa + Ép phổ thông : 0.4 - 0.6 Mpa + Ép sấy : 0.5 - 0.6 Mpa Áp lực tổng : 0.4 - 0.5 Mpa Hệ thống sấy Cuộn + Lô Yankee : 0.3 - 0.4 Mpa + Lô - : 0.2 -0.4 Mpa + Lô 5,6 : - 0.15 Mpa * Độ ẩm : - 6.5% PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ MÁY XEO TISSUE Thùng điều tiết * Nồng độ: 2.7 - 3.0 % Bơm pha loãng *Nồng độ 0.15-0.3% Lọc ly tâm Sàng áp lực Thùng cao vị * Áp lực bột vào: 0.1 - 0.15 Mpa * Độ chênh áp: 0.03 – 0.05Mpa * Áp lực bột vào: 0.09 - 0.12 Mpa * Độ chênh áp: 0.03 – 0.05Mpa Nồng độ 0.15-0.3% * Nồng độ: 0.15 -0.3% Thùng lưới * Độ pH: - * Nồng độ nước trắng: 0.03 -0.04% * Độ bảo lưu đầu ≥ 78% Hệ thống ép Hệ thống sấy * Áp lực ép: 0.25 - 0.4 Mpa * Áp lực sấy: 0.2 - 0.3 Mpa * Áp lực ép dao 0.2 – 0.3 Mpa PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN THIẾT BỊ MÁY XEO GIẤY IN BÁO Tên thiết bị Thùng điều tiết Đặc tính thiết bị * Nồng độ 3-3.5% Nồng độ 0.8% Bơm pha loãng Lưu lượng 18000-35000l/p Động 450 kw-1500v/p *Lọc cấp 1: Gồm có 88 ống lọc Áp lực vào lọc 4-4.5 bar *Lọc cấp 2: Gồm có 32 ống lọc Lọc ly tâm gồm cấp Áp lực vào 2-2.5 bar *Lọc cấp 3: Gồm 12 ống lọc Áp lực vào 1.5-2 bar *Lọc cấp 4: Gồm ống lọc Áp lực vào 1-1.2 bar Loại SPN 10 Nồng độ vào 0.6-1 % Sàng áp lực Động 45 kw, 750 vòng/ phút Diện tích lưới 2.4 m2 Kích thước lỗ sàng: 0.1-0.5 mm Nồng độ 0.7-1% Hồi lưu 10% Thùng đầu Độ mở môi 11 mm Môi cố định cách tâm trục ngực: + 8mm pH 7.5-7.8 -Lưới dài(dưới): Chiều dài: 25.85m Chiều rộng: 4.7 Số mesh: 200 Lực căng: 538psi -Lưới ngắn(trên) Chiều dài: 17.85m Lực căng: 600psi Chiều rộng: 4.8m Số Mesh lưới: 200 Độ căng max: kN/m Độ dãn cho phép: 2% - Các phận thoát nước: tạo hình sứ Dàn lưới foil gạt độn (góc điều chỉnh max 10%) foil gạt kép hộp hút ẩm kép dạng foil nhựa guốc cong dao gạt hộp hút chân không trục bụng chân không - Các lô dẫn: *Lưới trên: +1 động truyền động: 120 kW – 1800v/p +4 lô = 730 mm,D = 4950 mm +1 lô = 430mm dẫn lưới * Lưới dưới: động truyền động 195 kW, 1865 v/p 155 kW, 1800 v/p 37 kW, 1800 v/p - Trục bụng:  730 mm, D= 4950mm - Lô truyền động: 730 mm, D=4950mm - lô chuyển hướng: = 430 mm, D=4950 mm - Tuyến ép: Ép 1: có rãnh hút chân khơng Ép 2: hút chân khơng Ép 3: có rãnh - Lực ép thủy lực: Ép 1: 70 kgf/cm Ép 2: 80 kgf/cm Ép 3: 90 kgf/cm Các lơ ép chính: Hệ thống ép pick up: =550mm, D=4910mm lô Vantenip: =815mm, d=4930mm Aspirante: =898mm, D=4910mm lô đá:  =1200mm, D=4760mm -Động : Pick-up 37kw-185vòng/phút Ép 1:155kw-1850 vòng/phút Ép 2: 155kw-1850 vòng/phút Ép 3: 155kw-1850 vòng/phút Bơm dầu ép thủy lực:áp suất 180 bar -Lô sấy:gồm 23 lô  =1500mm, Dàn sấy D=4670mm +tổ 1: lô +tổ 2:8 lô +tổ 3:10 lô -Áp lực sấy: +Tổ sấy 1:lấy từ tổ sấy +Tổ sấy hai lấy từ tổ sấy đồng thời cấp 0.55 bar +Tổ sấy 3:được cấp 1bar -Cấp khí nén vào hệ thống: +Căng bố sấy:3-4 bar +Lái dẫn lô sấy:2-3 bar -Lực căng bố sấy:250-300kg/cm -Lô cán:6 lô tạo thành nip, áp lực tổng max:117kg/cm -Nâng hạ thủy lực Dàn cán -Làm nhẹ khí nén -Điều chỉnh độ cong lơ cuối thủy lực -Hệ thống tăng lực ép khí nén -Lô cuộn: = 1000mm, D=4670mm Cuộn -Động cơ:83 kw, 1800 vòng/phút -Lơ cuộn giấy:= 488mm, D=4670mm PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIẤY IB58 TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI Stt Tên tiêu Khoảng quy định Định lượng (g/m2) 46 ÷ 49 Độ bền xé theo chiều ngang, (gf), 24 Độ dày (µm), 68 Độ trắng (%ISO) 57 ÷ 59 Độ đục (%ISO),min 93 Độ nhám Bendtsen (mặt nhám hơn), ml/ph, 250 max Độ ẩm ( %) Chiều dài đứt (m), ÷10 Dọc 4200 Ngang 2000 b* 4,5 ± 0,5 PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIẤY TISSUE Chủng loại Hạng Vệ sinh thường Vệ sinh cao cấp Định lượng (g/m2) 19±1 25±1 Độ ẩm (%) 6±2 6±2 18-20 19-23 ≥5 ≥7 Độ trắng (% ISO) 70 - 73 77-80 Độ sáng (% ISO) 78 - 80 87-90 Độ mềm mại Mẫu chuẩn Mẫu chuẩn MD  100 140 CD ≥33 ≥37 Mối nối ≤2 ≤2 Độ hút nước 0.01ml.(s) ≤60 ≤60 mục MD Độ giãn dài (%) đo thực tế mẫu giấy thí nghiệm CD Độ bền kéo (N/m) Độ bụi > 0,2mm (hạt/inch2) ≤15 ≤10 Mí giấy Phẳng Phẳng Tạp chất > 1,5mm 0 PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIẤY CARTON MEDIUM Chỉ Tiêu chuẩn tiêu Định 115 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 22 ≥2 lượng 5 0 0 0 50 (g/m2) ( 4%) Độ chịu ≥ ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 2.2 6 0 bục (kgf/ cm2 Độ nén ≥7 vòng ≥8 ≥8 ≥8 ≥9 ≥9 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 1 2 3 (kgf/6 inch) Đường Tùy theo yêu cầu kính cuộn Độ ẩm 7±2 (%) Khổ Sai số ±2 mm đến ±5 mm so với yêu cầu giấy (mm) Các Giấy phải đồng độ dày, độ phân tán, không bị nhẵn, gấp, thủng tiêu rách, khơng có đám bẩn, phồng rộp ngoại Bề mặt cắt phải phẳng không bị xơ xước quan Trong lô hàng màu sắc phải đồng Số mối nối cuộn không lớn 2, chỗ nối phải đánh dấu rõ ràng nối băng keo dán theo suốt chiều rộng cuộn Lõi cuộn giấy phải cứng, khơng móp méo, lồi hụt so với mặt cắt cuộn giấy 5mm đường kính lõi 76 mm PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIẤY CARTON TESLINER Chỉ tiêu Tiêu chuẩn Định lượng (g/m2) ( 4%) Độ chịu bục (kgf/ 150 160 175 180 200 220 ≥250 ≥ 3.4 ≥ 3.6 ≥ 3.9 ≥ 4.0 ≥ 4.2 ≥ 4.3 ≥ 4.4 ≥13 ≥15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 21 ≥21 ≥ 23 cm Độ nén vòng (kgf/6 inch) Độ hút nước Cobb 60 30 ~ 40 (g/m2) Đường kính cuộn 115 ~ 125 (cm) 72 Độ ẩm ( % ) Khổ giấy(mm) Sai số( +2mm đến +5mm) so với khổ giấy yêu cầu Kích Bụi mè, thước ( keo:Lấy mm) mẫu 20 x Số 25 mm lượng ( 0.1 ~ 0.9 0.9 ~ 1.9 1.9 ~ 2.9 > 2.9 ≤7 ≤5 ≤2 hạt ) Các tiêu ngoại quan Giấy phải đồng độ dày, độ phân tán, khơng bị nhẵn, gấp, thủng rách, khơng có đám bẩn, phồng rộp Bề mặt cắt phải phẳng không bị xơ xước Trong lô hàng màu sắc phải đồng Số mối nối cuộn không lớn 2, chỗ nối phải đánh dấu rõ ràng nối băng keo dán theo suốt chiều rộng cuộn Lõi cuộn giấy phải cứng, không móp méo, lồi hụt so với mặt cắt cuộn giấy 5mm đường kính lõi 76 mm ... tăng nhờ ứng dụng công nghệ cao sản xuất dù thị trường ngày yêu cầu giấy có độ bền cao (phù hợp với tốc độ in, hòm hộp tơng mỏng chịu tải cao hơn), chất lượng bề mặt cao hơn… 2.3.4 Bất lợi việc... ngày cải tiến hồn thi n Xơ sợi tái chế khơng dùng để sản xuất giấy làm bao bì, giấy in báo, giấy tissue mà dùng để pha trộn với bột nguyên thủy với tỉ lệ ngày cao sản xuất giấy cao cấp Có thể nói... khả bắt mực in giấy Giấy in báo loại giấy có thành phần bột cao nên tính chất in giấy báo tốt : Giấy mỏng có độ đục cao, khả thấm mực in cao, phân bố xơ sợi đồng nên độ thấu sáng tốt Đơn vị đo độ
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG BỘT TÁI SINH TRONG SẢN XUẤT GIẤY TISSUE, GIẤY CARTON VÀ GIẤY IN BÁO , ỨNG DỤNG BỘT TÁI SINH TRONG SẢN XUẤT GIẤY TISSUE, GIẤY CARTON VÀ GIẤY IN BÁO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay