KHẢO SÁT PHẦN ƯỚT QUÁ TRÌNH XEO GIẤY IN BÁO 67O TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:02

KHẢO SÁT PHẦN ƯỚT QUÁ TRÌNH XEO GIẤY IN BÁO 67O TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Tác giả BÙI MINH DŨNG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN TRUNG DIỄN Tháng 7/2010 i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lòng biết ơn đến cha mẹ ni dạy em nên người, tạo điều kiện vật chất tinh thần để em có ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ Môn Công nghệ sản xuất giấy bột giấy, tất quý thầy cô truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học trường TS Phan Trung Diễn hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ em thời gian thực tập chuẩn bị luận văn tốt nghiệp Các cô, chú, anh, chị kỹ sư, công nhân nhà máy giấy Bình An tận tình giúp đỡ, dẫn cho suốt thời gian thực tập Các bạn bè thân yêu lớp chia vui buồn thời gian học hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ động viên tơi thời gian học tập Xin chân thành cám ơn ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát phần ướt q trình xeo giấy in báo 67o nhà máy giấy Bình An” thực nhà máy giấy Bình An, từ tháng đến tháng năm 2010 Đề tài thực qua bước sau:  Khảo sát dây chuyền giấy in báo nhà máy giấy Bình AnKhảo sát mặt thiết bị máy xeo dài nhà máy giấy Bình AnKhảo sát phần ướt máy xeo dài  Các loại hóa chất thường dùng phần ướt máy xeo dài  Quá trình hình thành tờ giấy lưới xeo yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ giấy Qua thời gian khảo sát tìm hiều , đề tài thu kết sau:  Nắm dây chuyền sản xuất giấy máy xeo dài  Đã thống kê đầy đủ thiết bị sản xuất máy xeo dài nhà máy giấy Bình An  Xây dựng sơ đồ qui trình sản xuất giấy  Nắm rõ dây chuyền phần ướt máy xeo  Tính chất loại hóa chất dùng phần ướt máy xeo iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix CHƯƠNG 1.MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Mục đích nghiên cứu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tình hình sản xuất nước giới 2.2.1 Tình hình sản xuất nước 2.2.2 Tình hình sản xuất giới 2.2.3 Định hướng phát triển cho ngành giấy Việt Nam 2.2 Tổng quan nhà máy 2.2.1 Sơ lược lịch sử phát triển nhà máy 2.2.2 Cơ cấu tổ chức nhà máy 2.2.3 Sản phẩm nhà máy 10 2.3 Sơ đồ khối công nghệ sản xuất giấy in báo 67o nhà máy giấy Bình An 10 2.4 Các thơng số máy móc khảo sát nhà máy giấy Bình An 13 iv CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung nghiên cứu đề tài 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Giới thiệu máy xeo 17 4.2 Phần ướt trình xeo giấy in báo nhà máy giấy Bình An 17 4.2.1 Cơ sở lý thuyết 17 4.2.2 Phương pháp xeo 18 4.2.3 Sơ đồ phần ướt trình xeo giấy in báo 67o 18 4.2.4 Giải thích sơ đồ cơng nghệ 21 4.3 Thiết bị phần ướt máy xeo giấy in báo 22 4.3.1 Thùng đầu 22 4.3.2 Bộ phận lưới 27 4.3.2.1 Trục ngực 30 4.3.2.2 Tấm định hình 31 4.3.2.3 Tấm gạt nước 31 4.3.2.4 Hòm hút ẩm 33 4.3.2.5 Guốc cong 34 4.3.2.6 Hòm hút chân khơng khơ 34 4.3.2.7 Trục bụng chân không 35 4.3.2.8 Lưới xeo 36 4.3.3 Bộ phận ép 36 4.4 Hóa chất dùng cho phần ướt trình xeo giấy in báo 67o 39 4.4.1 Chất độn 39 4.4.2 Chất tăng độ bền ướt 41 4.4.3 Chất bảo lưu 42 4.4.4 Phèn (Al2(SO4)3.18H2O) 44 4.4.5 Màu 44 4.4.6 Chất chống vi sinh 45 4.5 Quá trình hình thành tờ giấy lưới xeo yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ giấy 45 v 4.5.1 Quá trình hình thành tờ giấy lưới xeo 45 4.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ giấy 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH : ban chấp hành CTMP( Chemithermomechanical pulp): bột hóa nhiệt P(Pump) : Bơm T (Tank) : Bể Bar: đơn vị đo áp suất v/p: đơn vị đo số vòng / phút MG4: dàn máy giấy nhà máy giấy Bình An LBKB: bột hóa xớ ngắn GCC: Grounding Canxi Carbonate DIP: Deinked Pulp ISO: International Standard Organization vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý nhà máy giấy Bình An 10 Hình 2.2: Sơ đồ khối công nghệ sản xuất giấy in báo 67o 11 Hình 4.1: Máy xeo giấy 17 Hình 4.2: Sơ đồ phần ướt máy xeo giấy in báo 67o 20 Hình 4.3: Thiết kế thùng đầu kín đệm khí 23 Hình 4.4: Thùng đầu kín đệm khí 23 Hình 4.5: Ống phân phối dạng hình 24 Hình 4.6: Các ống phân phối nhỏ cung cấp bột cho thùng đầu 24 Hình 4.7: Bộ phận lưới xeo 27 Hình 4.8: Trục ngực bàn tạo hình 28 Hình 4.9: Tấm gạt nước bố trí theo 32 Hình 4.10: Tấm gạt nước bố trí theo nhóm 33 Hình 4.11: Hòm hút ẩm 33 Hình 4.12: Guốc cong 34 Hình 4.13: Hòm hút chân khơng khơ 34 Hình 4.14: Trục bụng chân không 35 Hình 4.15: Chất độn CaCO3 39 Hình 4.16: Phản ứng điều chế cation acrylamide copolyme 43 Hình 4.17: Sơ đồ pha chế PK435 43 Hình 4.18: Quá trình thủy động học hình thành tờ giấy 45 Hình 4.19: Chuỗi tiến hóa liên kết hydro 46 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Công nghiệp giấy Việt Nam 2002 – 2008 Bảng 2.2: Sản lượng giấy (tấn) năm 1960 – 2005 Trung Quốc, Indonexia, Thái Lan Việt Nam Bảng 2.3: Thiết bị kỹ thuật sử dụng nhà máy giấy Bình An 13 Bảng 4.1:Định lượng giấy tỉ lệ thuận với nồng độ thùng đầu 25 Bảng 4.2:Đặc điểm khe ép điều kiện ép 38 Bảng 4.3: Chỉ số khúc xạ số chất độn 40 Bảng 4.4: Ảnh hưởng chất độn lên tính chất giấy 41 ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sử dụng giấy nhu cầu thiếu hoạt động đời sống kể sinh hoạt hàng ngày hoạt động sản xuất kinh doanh Giấy dùng ghi chép, in ấn, quảng cáo mà ngày phát triển mạnh nhiều lĩnh vực khác như: bao bì, vật liệu cách điện, xây dựng y tế… Theo báo cáo BCH Hiệp hội khóa III 2001 - 2006 ơng Phan Quý Kỳ, Chủ tịch trình bày nêu rõ, thành tựu ngành giấy năm qua thể lực sản xuất toàn ngành tăng lên đáng kể, gấp gần lần, từ 580.000 năm 2001 lên triệu năm 2005, tăng bình quân 17%/năm, sản lượng giấy tăng 19%/năm, từ 420.000 năm 2001 lên 834.853 năm 2005, đáp ứng gần 70% nhu cầu sử dụng nước bắt đầu xuất với kim ngạch ngày tăng Trong đầu tư có chuyển biến chất thể qui mơ đầu tư, trình độ công nghệ chủng loại sản phẩm (34% lực tăng thêm tập trung vào sản phẩm cao cấp: giấy in viết, giấy tissue, giấy tráng phấn, giấy làm bao xi măng) Ngành giấy nước thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng số loại giấy giấy in báo, giấy in viết, giấy tissue với chất lượng cao, cạnh tranh với sản phẩm nhập loại thị trường Năm 2005, mức độ đáp ứng tiêu dùng giấy in báo 70%, giấy in & viết giấy tissue gần đạt 100% Tuy nhiên, theo ông Phan Quý Kỳ, ngành công nghiệp giấy Việt Nam phát triển chưa bền vững, đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thời đại Cùng với phát triển kinh tế nhu cầu sử dụng giấy ngày tăng cao Theo Hội thảo kỹ thuật Hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam tổ chức ngày 24/08/2007 dự báo đến năm 2010 tiêu dùng giấy Việt Nam lên đến 2,9 triệu ép Độ phồng lên phần lô ép cần thiết để bù lại cong trục lô ép, giúp cho lực ép dàn theo chiều ngang giấy Số lần ép ảnh hưởng lên tính chất quang học giấy nhiều ảnh hưởng lực ép Do vận tốc máy xeo theo thiết kế cao nên lượng nước qua chăn ép tăng lên Hiện tượng ép nát xảy nước từ giấy ngấm vào chăn mà chăn không ngấm nước thoát nước kịp Muốn tránh tượng ép nát nhà máy sử dụng loại chăn ép có độ xốp cao, khả thoát nước tốt chăn phải Việc tăng áp lực ép sử dụng lô ép có khoang hút chân khơng làm cho q trình nước chăn dễ dàng Cần lắp đặt thêm lô dẫn giấy để giấy sau khỏi vùng ép tách khỏi bề mặt chăn 4.4 Hóa chất dùng cho phần ướt trình xeo giấy in báo 67o: 4.4.1 Chất độn: a Công dụng: Lấp đầy khoảng trống xơ sợi Cải thiện tính chất quang học vật lý tờ giấy độ đục, độ láng, độ trắng Chất độn lấp đầy khoảng trống xơ sợi làm cho tờ giấy chặt hơn, cải thiện tính in ấn giấy in b Loại chất độn sử dụng nhà máy: Loại chất độn sử dụng nhà máy CaCO3 nghiền (GCC) vì: Độ phản xạ cao độ trắng cao, độ tán xạ cao độ đục cao Do khả tán xạ ánh sáng biết đến hàm số khúc xạ ánh sáng kích thước hạt, nên số khúc xạ có tác động định đến độ trắng giấy Hình 4.15 :Chất độn CaCO3 39 Dưới số khúc xạ xenluloz, không khí số chất độn Bảng 4.3: Chỉ số khúc xạ số chất độn STT Tên chất Chỉ số khúc xạ Khơng khí 1,00 Xenluloz 1,55 Cao lanh 1,57 GCC 1,58 TiO2 2,55 Talc 1,57 Những chất có độ khúc xạ gần với độ khúc xạ xenluloz làm tăng độ đục cho giấy Những chất có số khúc xạ cao khác với số khúc xạ xenluloz làm tăng độ đục cho giấy Sản xuất môi trường trung tính hay kiềm nhẹ: dùng chất độn CaCO3 tạo môi trường kiềm nhẹ c Ảnh hưởng chất độn CaCO3 lên tính chất giấy:  Độ bền lý giấy: sử dụng chất độn làm giảm liên kết xơ sợi nên làm giảm độ bền lý giấy, chiều dài đứt thông số chịu tác động rõ Độ cứng giấy giảm, kích thước hạt thơ hình dạng hạt dày giảm độ cứng giấy Ngồi chất độn làm tăng độ xốp, chiều dày giấy Tỷ lệ sử dụng chất độn cao giấy có độ ổn định kích thước tốt, bị biến dạng gặp ẩm số liên kết xơ sợ giảm  Ảnh hưởng đến hiệu gia keo chống thấm: Chất độn ảnh hưởng đến trình gia keo theo hai cách:  Hấp phụ tác nhân gia keo, chất độn có diện tích bề mặt riêng lớn nên hấp phụ keo nhiều xơ sợi  Phản ứng hóa học với thành phần cần thiết để gia keo Kết làm giảm hiệu gia keo  Sự phân bố chất độn giấy: tăng tỷ lệ sử dụng chất độn làm tăng tính hai mặt cho giấy Hàm lượng xơ sợi mịn chất độn thấp mặt lưới Các hạt chất độn thô liên kết dễ dàng tách khỏi bề mặt gây vấn đề 40 đặc biệt q trình in Tính hai mặt làm độ trắng, màu, độ nhẵn độ bóng hai mặt tờ giấy khác  Ảnh hưởng chất độn đến tính chất quang học giấy: loại chất độn làm tăng độ trắng, độ đục, độ nhẵn giấy Ngồi chất độn làm giảm tượng vàng giấy từ bột lớp chất độn có tác dụng ngăn cản tác động ánh sáng nhiệt tới hồi màu bột Bảng 4.4: Ảnh hưởng chất độn lên tính chất giấy Lượng dùng 14-15% 17-18% 20-22% Độ đục (%ISO) 88 92 95 Độ nhám (ml/phút) 350 300 250 Độ trắng (%ISO) 85-87 89-91 93-95 Chiều dài đứt (m) 4500 4200 3500 Khi tăng lượng dùng chất độn độ đục, độ trắng tờ giấy tăng, độ nhám chiều dài đứt giảm Nếu dùng nhiều chất độn làm giảm giá thành giấy làm giảm độ bền lý giấy, làm tăng tượng bong xơ bề mặt ►Điểm cho: trước sàng áp lực, trước cho chất bảo lưu vào.Chất độn phải cho sau keo AKD tinh bột để làm tăng hiệu trình gia keo tăng độ bền khô 4.4.2 Chất tăng độ bền ướt: Các tờ giấy thường có độ bền ướt đáng kể tiếp xúc với chất dầu chất dung môi hữu cơ; đặc tính xơ sợi hút nước, trương nở làm mối liên kết hydro xơ sợi với trở nên lỏng lẻo bền Đối với loại giấy in, vận hành máy in bị thấm dung dịch mực phải qua công đoạn tiếp xúc với nước Vì mà tờ giấy bền lý, biến dạng dãn dài, bề mặt xơ sợi bong làm nhòe chữ, sai lệch màu hình ảnh chồng lên Đối với loại giấy bao gói thực phẩm, giấy vệ sinh, giấy ăn…thì độ bền ướt quan trọng Cơ chế tác dụng Chất tăng bền ướt polyme điện tích dương (+) gắn kết trực tiếp với xơ sợi xenlulôza (-) Phản ứng xảy mạnh công đoạn sấy Chất tăng bền ướt hình thành mạng lưới xung quanh xơ sợi làm ngăn cản thấm 41 trương nở xơ sợi, chất tạo phản ứng với nhóm chức xenlulơza hình thành mối liên kết với xơ sợi xenlulôza Các chất tăng bền ướt có khối lượng phân tử thấp, có khả thâm nhập vào xơ sợi ngăn chặn không cho xơ sợi trương nở chống nước thâm nhập vào bên tờ giấy 4.4.3 Chất bảo lưu: a Công dụng Trong thực tế kích thước lỗ lưới lớn nhiều so với hạt chất độn xơ sợi mịn Vì khơng có chế bảo lưu lượng tổn thất lớn Khi xơ sợi hình thành tờ giấy ướt cách đan dệt với màng lọc, giữ lại phần chất độn có huyền phù bột, nước, chưa kịp nước qua màng lọc tờ giấy ướt Để hạn chế điều người ta dùng hoá chất bảo lưu xơ sợi mịn chất độn thông thường chất bảo lưu để tăng độ bảo lưu xơ sợi mịn chất độn lưới Giảm tiêu hao giảm lượng nước thải Góp phần nâng cao chất lượng nước trắng Giữ cho hệ thống dây chuyền b Cơ chế hoạt động: Sự kết bơng trung hồ điện tích : xơ sợi chất độn mang điện tích âm (-) chúng đẩy nhau, để làm lực đẩy tăng lực phân tán, cần phải có hố chất điện tích dương (+) cao Chất đưa vào để trung hoà điện tích, tạo kết bơng chất độn xơ sợi thường dùng phèn Tuy nhiên, kết hợp có hạn chế lực gắn kết chúng với xơ sợi không đủ mạnh để giữ nhiều chất độn xơ sợi lưới, máy xeo có tốc độ cao lực nước lưới lớn Sau trình kết bơng cầu nối: chất polyme cao phân tử mang điện tích (+) cho vào để liên kết cầu nối chất độn xơ sợi sở hút tĩnh điện, tạo thành kết lớn đủ để giữ xơ sợi mịn chất độn không lọt qua lưới xeo c.Chất bảo lưu dùng nhà máy: 42 Chất bảo lưu dùng nhà máy PK435 (Cationic acrylamide copolyme): 0,02%0,025% Cationic acrylamide copolyme: khối lượng phân tử 2*106 -15 *106g/mol, polyme mang điện tích (+) Có monomer acrylamide –CH=[-CONH2]- nhóm ngoặc gắn với cacbon thứ hai Monomer gắn lên nguyên tử N amin bậc tạo thành monomer mang điện tích (+)–CH=[-CONH-RN+(CH3)3]- Phản ứng trùng hợp tạo thành liên kết đôi liên kết với tạo thành liên kết đơn Là polyme mang điện tích (+) Hình 4.16: Phản ứng điều chế cation acrylamide copolyme Thể tích pha: 2000l, kg/mẻ Cho nước vào 1/3 hồ, cho chạy cánh khuấy cho từ từ PK435 vào khuấy 30 phút ngưng khuấy để hố chất khơng bị cắt mạnh làm giảm hiệu bảo lưu Duy trì thời gian ủ hồ pha - trước bơm qua hồ cấp nhằm đảm bảo thời gian cho hố chất trương nở hồn tồn Để đảm bảo thời gian ủ lượng hoá chất cần sử dụng mức hồ cấp phải ln lớn 50% Khơng bật cánh khuấy vận hành HỒ PHA 102T-174 HỒ CẤP 102T-175 BƠM 102P-174 Hình 4.17: Sơ đồ pha PK435 43 TRƯỚC SÀNG d Hiệu sản xuất kinh tế:  Giữ lại xơ sợi mịn chất độn lưới xeo  Tăng tốc độ máy  Cải thiện tạo hình  Tính in giấy tốt đồng  Giảm chi phí sản xuất  Giảm hơi, lượng 4.4.4 Phèn ( AL2(SO4)3.18H2O) Các chức phèn:  Phèn có tính axít, thường dùng để điều chỉnh pH  Nhờ đặc tính cation mạnh , phèn có tác dụng gắn kết hoá chất phụ gia khác, làm bám dính chúng lên bề mặt xơ sợi xelulơza  Trung hoà hiệu suất cao xơ sợi chất độn có điện tích âm để điện zenta = Trong nhà máy, người ta dùng phèn đễ hỗ trợ chất phụ gia,giúp tờ giấy có chất lượng tốt 4.4.5 Màu: Công dụng:  Tạo màu sắc tờ giấy theo yêu cầu khách hàng, làm giảm bớt màu vàng ngà bột  Sự hấp thụ màu vào xơ sợi phụ thuộc chất hố học tự nhiên đặc tính bề mặt xơ sợi, ống mao quản xơ sợi Phương pháp gia màu: Có phương pháp gia màu như:  Gia màu gián đoạn theo mẻ, phẩm màu cho vào bể, máy nghiền bể trộn hỗn hợp  Gia màu liên tục điểm bể bột đầu máy bơm hòm phun áp lực  Nhà máy sử dụng phương pháp gia màu liên tục Màu cho vào sau bơm pha loãng lên lọc, sàng áp lực tới thùng đầu Phương pháp có ưu điểm điều chỉnh màu sắc nhanh, xác, thích hợp với việc áp dụng hệ thống điều khiển tự động hoá 44  Màu nhà máy sử dụng cho giấy báo màu tím có gốc mang màu bazơ 4.4.6 Chất chống vi sinh: Dùng ngăn ngừa tượng tạo bùn nhớt chu trình dây chuyền nước trắng vi sinh hoạt động Tại nhà máy, chất cho vào bể lưới để nâng cao hiệu sử dụng nước trắng, giảm ảnh hưởng đến thiết bị trình vận hành máy móc thiết bị Chất chống vi sinh nhà máy sử dụng Busan 94 4.5 Quá trình hình thành tờ giấy lưới xeo yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ giấy: 4.5.1 Quá trình hình thành tờ giấy lưới xeo: Quá trình hình thành tờ giấy dàn lưới máy xeo dài phức tạp; ngồi nước qua lưới có q trình xáo trộn xơ sợi, thay đổi vị trí đan xen, việc lưu giữ xơ vụn hạt chất độn lớp xơ với thành phần lơ lửng Quá trình hình thành tờ giấy chia thành tượng thủy động học: thoát nước, định hướng xơ xáo trộn xơ Thoát nước chuyển dịch định hướng Chảy rối Hình 4.18 :Quá trình thủy động học hình thành tờ giấy Cả tượng xảy đồng thời có liên quan định với Trong tác động qúa trình nước q trình lọc, lớp xơ sợi riêng lẻ nhau, độ đồng tờ giấy tương đối cao Lọc chế chủ yếu việc hình thành tờ giấy lưới xeo Nhưng sau huyền phù bột đặc lên, xơ sợi khơng chuyển động tự chúng có xu hướng vón cục lại; nước tiếp tục thoát tạo thành lớp giấy ướt với đan kết xơ sợi Giấy cấu tạo chủ yếu từ xơ sợi Nó có bề mặt ưu nước cấu tạo từ nhóm hydroxyl anhydroglucose Bản chất ưu nước xơ sợi xenlulô có vai trò quan trọng mơi trường nước Xơ sợi hút nước cách dễ dàng, sau phân tán vào 45 nước thành huyền phù Khi dàn trải huyền phù lên lưới, nước róc đi, qua ép vắt tạo thành màng mỏng xơ sợi Do phân tử nước phân cực nên hút nhóm hydroxyl bề mặt xơ sợi lại với tạo lực liên kết xơ sợi Hình 4.19: Chuỗi tiến hóa liên kết hydro 4.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấy lưới xeo : Độ tính chất băng giấy tạo hình lưới xeo phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khả phân tán xơ sợi hòm phun bột bàn lưới; nồng độ bột điều kiện thả bột lên lưới; tính chất bột nhiệt độ nó; cấu tạo hòm phun; chế độ nước bột lưới… Trong yếu tố chủ yếu q trình tạo băng giấy, là: kết bơng xơ sợi khả phân tán huyền phù bột giấy; tính dị hướng xơ sợi tính hai mặt tờ giấy, độ cấu trúc tờ giấy a) Sự kết khả phân tán sơ sợi huyền phù bột giấy:  Hiện tượng kết xơ sợi dòng chảy huyền phù bột giấy làm phức tạp q trình tạo băng giấy lưới xeo, làm giảm độ thấu sáng băng giấy  Sự kết bơng xơ sợi hình thành q trình chuyển động dòng bột giấy tác dụng xơ đẩy hỗn loạn tính chất dính bết xơ sợi 46  Trong trình xeo giấy in báo, bột chuyển động mạnh hỗn loạn, nên chùm sợi bị phá vỡ lại xuất chùm sợi Hiện tượng kết bơng dòng bột lỗng dựa q trình học trình keo vật lý tính chất bết xơ sợi Các yếu tố chủ yếu dẫn đến tượng kết bao gồm: độ dài xơ sợi; loại xơ sợi; độ nghiền; nồng độ bột; khuấy trộn; điện động xơ sợi; diện loại ion đa hoá trị; chất keo độ nhớt chất lỏng - Khi độ dài xơ sợi lớn, khả kết bơng tăng lên, lúc xơ sợi khó phân tán nước Vì xeo giấy từ loại xơ sợi có độ dài lớn, xơ sợi xeo khó nhiều so với xơ sợi ngắn - Nồng độ yếu tố có ảnh hưởng lớn đến q trình kết bơng Khi bột pha lỗng, xơ sợi riêng biệt tự chuyển động chất lỏng, khơng gây nên tích tụ kết chùm Khi đạt đến nồng độ tới hạn, xơ sợi trở nên khó vận động dễ dàng dẫn đến tượng tích tụ kết bơng Nồng độ tới hạn phụ thuộc vào loại bột; độ dài xơ sợi; độ nghiền; tốc độ xeo Trong trình khảo sát, ta nhận thấy rằng: - Ở nhà máy, nồng độ thùng đầu biến động 0.7-1% Nồng độ thấp có lợi cho trình phân tán hình thành tờ giấy điều kiện sản xuất nhà máy hạ xuống thấp Điều liên quan đến vấn đề thoát nước lưới xeo Nếu nồng độ thấp nữa, nước lưới khơng kịp, độ ẩm băng giấy trước vào sấy cao Năng lực sấy có giới hạn lượng cung cấp cho phận sấy cao Vì điều kiện sản xuất, yêu cầu sản phẩm mà nhà máy giữ nồng độ thùng đầu giữ khoảng 0.7-0.8 nhằm tạo sản phẩm tốt dễ dàng cho việc vận hành máy móc - Q trình nghiền bột làm giảm tượng kết bơng, tác động q trình nghiền, xơ sợi cắt ngắn, phân tơ chổi hố Tạo nhiều nhóm (OH- ) xơ sợi có mối liên kết nhiều hơn, tờ giấy bền Thế độ nghiền cao làm xơ sợi mịn trở nhiều làm bít lỗ lưới lưới xeo, q trình nước chậm Điều gây bất lợi cho trình sấy Lúc sấy tăng lên, tiêu tốn nhiều Nhà máy tối ưu độ nghiền khoảng 60-65 SR b) Tính dị hướng xơ sợi tính hai mặt tờ giấy 47 Xơ sợi tờ giấy phân bố thành lớp, phần lớn xếp theo chiều dọc máy với góc nhỏ so với phương chuyển động huyền phù bột giấy, có phần nhỏ xơ sợi xếp theo chiều ngang, định hướng xơ sợi vng góc với mặt phẳng tờ giấy khơng có Mặt khác, mật độ phân bố xơ sợi theo chiều dọc máy phía mặt lưới lớn so với mặt Do xếp xơ sợi theo quy luật trên, độ chịu kéo; chịu gấp; độ hút nước giấy theo chiều dọc lớn so với chiều ngang, ngược lại, độ chịu xé; độ giãn dài độ biến dạng lại nhỏ Sự xếp xơ sợi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đó, tỷ lệ tốc độ lưới xeo tốc độ chuyển động dòng bột lưới có ảnh hưởng lớn Trong hòm phun, xơ sợi xếp hỗn loạn theo tất hướng, qua khe thả bột, xơ sợi bắt đầu định hướng theo chiều dọc máy Sự định hướng tiếp tục tăng lên tốc độ lưới lớn tốc độ dòng bột tăng lên Ngược lại tốc độ bột lớn tốc độ lưới , định hướng xơ sợi theo chiều dọc máy giảm Trong hai trường hợp, độ giấy giảm xuống, để đảm bảo độ giấy, tốc độ khống chế vào khoảng 90-95% so với tốc độ lưới, nhà máy điều chỉnh tỷ lệ tốc độc phun bột/ tốc độ lưới = 94% Mặt khác, tính hai mặt tờ giấy thể độ trắng, màu sắc, độ nhẵn, độ gia keo tính chất in Hiện tượng ln ln tồn do: Trong q trình hình thành lưới xeo, xơ sợi dài; chất độn; phẩm màu; keo…Phân bố không đồng theo chiều dày băng giấy: Phía mặt lưới lượng xơ sợi dài nhiều hơn, lượng xơ sợi ngắn; chất độn, keo, phẩm màu mặt Điều chế hình thành lưới xeo: Ban đầu hình thành lưới màng mỏng từ xơ sợi dài ( xơ sợi dài lắng nhanh hơn), tạo nên lớp lọc giữ xơ sợi ngắn, chất độn, phẩm màu, hạt keo Tất xơ sợi ngắn chất tinh lọt qua lưới xeo lưới chưa hình thành lớp lọc từ xơ sợi dài Ở máy xeo tốc độ thấp có sử dụng suốt đỡ lưới Khi lưới băng giấy tạo thành qua hệ thống trục văng nước tạo nên giảm áp lực tức thời lưới trục văng nước, lúc xảy tượng “ rửa” xơ sợi 48 ngắn chất tinh ( chất độn, hạt keo, phẩm màu) khỏi mặt lưới giấy Tốc độ máy cao, tượng rõ Khảo sát cho thấy,để giảm tính khác hai mặt giấy,máy xeo nhà máy không dùng suốt đỡ lưới mà thay gạt nước; giảm độ chân khơng hòm hút; áp dụng cơng nghệ xeo lưới dài kiểu cải tiến để làm giảm tính hai mặt tờ giấy c) Độ đồng trình hình thành cấu trúc tờ giấy Ý nghĩa quan trọng trình tạo hình cho có sản phẩm đồng định lượng, mà từ phụ thuộc nhiều yếu tố khác độ ẩm độ dày Định lượng dao động thông thường thay đổi nồng độ bột giấy trình xeo thay đổi nồng độ hệ điều chỉnh hệ thống thả bột lên lưới xeo Định lượng dao động theo chiều ngang khổ giấy vấn đề đặc biệt phức tạp loại máy xeo khổ rộng Điều hồn tồn phụ thuộc vào loại hòm phun cấu trúc nó: hệ thống phân dòng, cấu tạo trình trạng làm việc khe thả bột…Tại cửa dòng bột lên lưới từ khe thả bột, dòng chuyển động huyền phù bột giấy khơng phép có tia cắt mà cần tạo thành dòng chảy mượt tồn chiều rộng lưới Để đạt điều này, nhà máy cần có biện pháp sau: Trước hết trước khe thả bột khơng có tượng dòng xốy bột chuyển động với tốc độ đồng đều, cho nồng độ bột đồng toàn chiều rộng hòm phun, cấu tạo thùng đầu có nhiệm vụ phân tán bột, tạo nên chuyển động vi rối Trong khe thả bột tuyệt đối khơng có thước biến dạng Cấu trúc tờ giấy biểu độ sáng Điều quan trọng độ sáng giấy phải đồng khơng có vân mây Để giấy có độ sáng cao, độ dài xơ sợi phải phù hợp; hệ số pha loãng cao xơ sợi phải phân tán tốt, cho ln trạng thái lơ lửng q trình chuyển động từ hệ thống phân dòng lúc lắng lưới xeo Đối với máy xeo dài tốc độ chậm, điều đạt cách lắp đặt cấu xung 49 động lưới lơ là, phận xếp lại xơ sợi tờ giấy ngăn ngừa tượng tích tụ xơ sợi, làm cho cấu trúc tờ giấy đồng hơn, nâng cao độ sáng tờ giấy Máy xeo giấy in báo nhà máy có tốc độ tương đối cao(540m/phút) nên khơng lắp đặt cấu rung lưới, thay vào máy xeo nhà máy xeo dài kiểu cải tiến có lưới Hai lưới tiếp xúc Guốc cong làm giảm đáng kể tính hai mặt tờ giấy Để khắc phục tượng chất cáu cặn bám vào thùng đầu xiên làm áp lực phun bột môi phun không theo chiều ngang máy xeo dẫn đến định lượng không theo chiều ngang nhà máy sử dụng chất phân tán Tallophin OT Chất làm phân tán chất cáu cặn khơng cho đóng cục bám vào thùng đầu Bên cạnh để làm chất cáu cặn nhà máy có cơng tác vệ sinh thùng đầu theo định kỳ hàng tháng Độ đồng theo chiều ngang q trình nước khơng lưới, vài vị trí lưới nước khơng đều, nước chậm cục vị trí lỗ lưới bị bít xơ sợi Để khắc phục tình trạng gạt nước tuyệt đối phẳng, vòi phun nước rửa lưới có áp lực đủ lớn để đẩy xơ sợi mịn bám lưới trước lưới tiếp nhận bột từ thùng đầu 50 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận: Phần ướt máy xeo giấy nhà máy giấy Bình An tương đối đại Thùng đầu kiểu áp lực có đệm khí cho phép điều chỉnh áp lực thùng đầu cách linh hoạt để Bộ phận phân phối bột dạng nhiều ống nhỏ tạo chảy rối, giúp trình hình thành tờ giấy tốt Trong buồng phối trộn có vách ngăn góp phần lấy phần bột có chứa bọt nằm phía mặt lớp bột làm giảm tạo bong bóng bột lên lưới Với thiết bị xeo lưới đơi giúp q trình thoát nước hai mặt lưới cải thiện tính chất hai mặt tính in giấy Việc sử dụng gạt nước làm giảm mát chất độn cải thiện q trình nước, hình thành tờ giấy lưới Bộ phận ép kép giúp số lần đứt giấy giảm hẳn, giảm mặt bố trí Ép có gia nhiệt nóng làm tăng hiệu thoát nước giảm tải cho trình sấy đứt giấy phận sấy Bên cạnh có số hạn chế: Đối với thùng đầu kín đệm khí, áp lực tạo nhờ bơm áp lực có vòng quay cố định nên cơng suất khơng thay đổi đáp ứng cho máy có tốc độ khoảng 500600m/phút Đồng thời với cơng suất định để sản xuất giấy báo có định lượng cao nồng độ thùng đầu tăng lên Điều khơng tốt cho q trình hình thành băng giấy ướt Lưới xeo dài cải tiến có lưới giúp cải thiện tính hai mặt cho tờ giấy nâng cao máy xeo lưới đôi nên phù hợp cho sản xuất giấy báo, khơng thể sản xuất giấy in cao cấp đòi hỏi khác biệt hai mặt giấy thấp 51 Dàn ép liên hợp, lô đá lô láng mặt tờ giấy tiếp xúc với lơ đá nên bề mặt láng Vì phận ép hạn chế tính hai mặt tờ giấy 5.2.Kiến nghị Nhà máy cần phải điều chỉnh yếu tố công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà máy sử dụng mạng lưới điện quốc gia để phục vụ sản xuất Tình hình thiếu điện xảy gây khó khăn cho q trình sản xuất giấy Vì thời gian tới nhà máy cần xây dựng nhà máy phát điện để ổn định trình sản xuất 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kỹ thuật Xenlulo giấy, 2004 Cao Thị Nhung, Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy, 2005 Cao Thị Nhung, Công nghệ sản xuất bột giấy giấy, 2003 Vũ Tiến Hy, Cơ sở thiết kế công nghệ tiêu chuẩn sở, 2006 Vũ Tiến Hy, Kỹ thuật sản xuất bột giấy, 2006 Tạp chí Cơng nghiệp giấy Pulp and Paper manufacture, Volume - Paper machine operations Tài liệu nhà máy giấy Bình An cung cấp 53 ... ra: 0,1 – 0,5 at 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu đề tài: Đề tài thực nhà máy giấy Bình An từ tháng đến tháng năm 2010, với nội dung cần nghiên cứu sau:  Khảo... 2.4 Các thơng số máy móc khảo sát nhà máy giấy Bình An 13 iv CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung nghiên cứu đề tài 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài ... Cuộn lại Hình 2.2: Sơ đồ khối cơng nghệ sản xuất giấy in báo 67o nhà máy giấy Bình An 11 Thuyết minh dây chuyền sơ đồ công nghệ Mở van khởi động băng tải, mở van cấp nước từ bể nước 101T - 100
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT PHẦN ƯỚT QUÁ TRÌNH XEO GIẤY IN BÁO 67O TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN , KHẢO SÁT PHẦN ƯỚT QUÁ TRÌNH XEO GIẤY IN BÁO 67O TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay