Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ (Luận án tiến sĩ)

290 7 0
  • Loading ...
1/290 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:56

Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung BộQuản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung BộQuản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung BộQuản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung BộQuản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung BộQuản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC - - LÊ ĐẠI HÙNG QUẢN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤPKHU VỰC BẮC TRUNG BỘ LUẬN ÁN TIẾNQUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC - - LÊ ĐẠI HÙNG QUẢN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤPKHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM QUANG TRÌNH PGS.TS TRẦN HỮU HOAN HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Các trích dẫn luận án rõ nguồn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Lê Đại Hùng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn lãnh đạo Học viện Quản giáo dục, quý thầy cô giáo tham gia giảng dạy, giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Quang Trình PGS.TS Trần Hữu Hoan tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận án Xin chân thành cám ơn Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Quản phòng ban chức Học viện động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành chương trình đào tạo tiến sĩ hồn thành luận án Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tạo điều kiện cho tơi có thời gian động viên giúp đỡ tơi q trình làm luận án Tơi xin cảm ơn trường trung cấp tạo điều kiện cho đến làm việc, thực khảo sát, thực nghiệm giải pháp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu để tơi nghiên cứu, hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Lê Đại Hùng iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BLĐTBVXH Bộ lao động Thương Binh Xã Hội CBKT Cán kỹ thuật CBQL Cán quản CNH Công nghiệp hố CSĐT Cơ sở đào tạo CTĐT Chương trình đào tạo ĐCN Điện công nghiệp ĐTN Đào tạo nghề GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐH Hiện đại hố HS Học sinh KHCN Khoa học cơng nghệ KN Kỹ KNN Kỹ nghề NLTH Năng lực thực QLĐT Quản đào tạo TCDN Tổng cục dạy nghề TC Trung cấp TTLĐ Thị trường lao động iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .5 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu .6 Quan điểm tiếp cận phương pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ 10 Những đóng góp luận án 11 Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆNTRƯỜNG TRUNG CẤP 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Các nghiên cứu đào tạo theo lực thực sở giáo dục nghề nghiệp 10 1.1.2 Các nghiên cứu quản đào tạo nghề theo lực thực trình độ trung cấp 13 1.1.3 Nhận xét chung vấn đề nghiên cứu hướng tiếp tục nghiên cứu luận án 17 1.2 Khái niệm công cụ đề tài 17 1.2.1 Đào tạo .17 1.2.2 Đào tạo nghề 19 1.2.3 Năng lực .22 1.2.4 Năng lực thực .23 1.2.5 Đào tạo nghề theo lực thực .25 v 1.2.6 Quản .26 1.2.7 Quản đào tạo nghề theo lực thực 27 1.3 Đào tạo nghề trình độ trung cấp theo lực thực 28 1.3.1 Vị trí, vai trò trường trung cấp 28 1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn trường trung cấp .31 1.3.3 Triết đào tạo nghề theo lực thực 33 1.3.4 Đặc trưng đào tạo nghề theo lực thực .34 1.4 Đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trình độ trung cấp 40 1.4.1 Đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp 40 1.4.2 Khung lực thực nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp .41 Quản l đào tạo nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực 43 1.5.1 Quản đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực 43 1.5.2 Vận dụng mơ hình CIPO quản đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực 44 1.5.3 Nội dung quản đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trình độ trung cấp 52 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản l đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trình độ trung cấp .61 Kết luận chương 65 Chương THỰC TRẠNG QUẢN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤPKHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 66 2.1 Khái quát trường trung cấp đào tạo nghề điện công nghiệp khu vực Bắc Trung 66 2.2 Giới thiệu tổ chức khảo sát thực trạng 67 2.2.1 Mục đích khảo sát 67 2.2.2 Nội dung khảo sát 67 2.2.3 Đối tượng phạm vi khảo sát 68 2.2.4 Phương pháp khảo sát công cụ xử số liệu 69 2.3 Thực trạng hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp 71 2.3.1 Thực trạng lực cán bộ, máy quản đào tạo 71 2.3.2 Thực trạng mục tiêu đào tạo 76 2.3.3 Thực trạng công tác tuyển sinh 79 2.3.4 Thực trạng chương trình, nội dung đào tạo .82 vi 2.3.5 Thực trạng tổ chức thực chương trình đào tạo 86 2.3.6 Thực trạng sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo 98 2.3.7 Nhận xét chung hoạt động đào tạo 101 2.4 Thực trạng quản l đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực 105 2.4.1 Thực trạng quản công tác tuyển sinh 105 2.4.2 Thực trạng quản xây dựng chương trình đào tạo 108 2.4.3 Thực trạng quản trình tổ chức thực chương trình đào tạo 112 2.4.4 Thực trạng quản điều kiện phục vụ tổ chức đào tạo .127 2.4.5 Thực trạng quản kết đầu trình đào tạo 143 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến quản l đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực .155 2.6 Nhận xét chung thực trạng quản l đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trình độ trung cấp 158 2.6.1 Điểm mạnh .158 2.6.2 Điểm hạn chế 161 Kết luận chương 164 Chương GIẢI PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 165 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp .165 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 165 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống 165 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 166 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .166 3.2 Giải pháp quản l đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung 166 3.2.1 Giải pháp 1: Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh theo định hướng lực thực 166 3.2.2 Giải pháp 2: Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận lực thực gắn với chuẩn đầu .170 3.2.3 Giải pháp 3: Chỉ đạo đổi hình thức, phương pháp giảng dạy giáo viên .175 3.2.4 Giải pháp 4: Quản chặt ch hoạt động học tập, tự học học sinh 180 3.2.5 Giải pháp 5: Chỉ đạo đổi hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết đào tạo theo tiếp cận phát triển lực người học .183 vii 3.2.6 Giải pháp 6: Tăng cường điều kiện sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo 185 3.2.7 Giải pháp Tổ chức phối hợp chặt ch nhà trường doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp 188 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 191 3.4 Thử nghiệm giải pháp 197 3.4.1 Mục đích thử nghiệm .197 3.4.2 Giới hạn thử nghiệm 197 3.4.3 Nội dung thử nghiệm .198 3.4.4 Phương pháp tiến trình thử nghiệm 198 3.4.5 Kết thử nghiệm 198 Kết luận chương 201 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .202 Kết luận 202 Khuyến nghị .203 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 205 TÀI LIỆU THAM KHẢO 206 PHỤ LỤC viii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Các mức độ kỹ .37 Bảng 1.2 Biểu nhận thức để đánh giá 38 Bảng 1.3 Các mức độ thái độ 38 Bảng 1.4 Hướng dẫn thực nội dung quản đào tạo nghề theo lực thực 50 Bảng 2.1 Thực trạng máy quản đào tạo 72 Bảng 2.2 Thực trạng công tác phối hợp phận máy vận hành hoạt động đào tạo 74 Bảng 2.3 Thực trạng mục tiêu đào tạo .77 Bảng 2.4 Thực trạng công tác tuyển sinh .80 Bảng 2.5 Thực trạng nội dung chương trình đào tạo 83 Bảng 2.6 Mức độ phù hợp nội dung chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp theo lực thực so với yêu cầu sản xuất .86 Bảng 2.7 Thực trạng hoạt động giảng dạy giáo viên .88 Bảng 2.8 Điểm hạn chế giáo viên giảng dạy ngành điện công nghiệp 90 Bảng 2.9 Các phương pháp giáo viên sử dụng giảng dạy ngành điện công nghiệp 92 Bảng 2.10 Thực trạng hoạt động học học sinh 94 Bảng 2.11 Thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập, kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo 96 Bảng 2.12 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo 99 Bảng 2.13 Thực trạng hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp 102 Bảng 2.14 Quản công tác tuyển sinh 106 Bảng 2.15 Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo 109 Bảng 2.16 Quản công tác giảng dạy giáo viên 113 Bảng 2.17 Quản hoạt động học tập học sinh .118 P53 Câu Đề nghị em đánh giá mức độ thực trạng hoạt động giảng dạy giáo viên Trường TT Nội dung Kiến thức chuyên môn GV Sự nhiệt tình tinh thần trách nhiệm GV GV dạy bám sát với nội dung chương trình mơn học GV áp dụng phương pháp dạy học tích cực Việc đánh giá kết học tập học sinh GV giới thiệu cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương giảng cập nhật Về tác phong, đạo đức, phong cách sư phạm GV Tốt (5) Khá (4) Mức độ Trung Yếu bình (2) (3) Kém (1) Câu Đề nghị em đánh giá mức độ thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập, kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Mức độ Trung TT Nội dung Tốt Khá Yếu Kém bình (5) (4) (2) (1) (3) Xây dựng nội quy thi, kiểm tra công nhận kết tốt nghiệp Xây dựng quy chế đánh giá kết rèn luyện học sinh Chỉ đạo thực kiểm tra - đánh giá kết học tập - rèn luyện học sinh cách thường xuyên, chặt ch , nội quy, quy chế Giao nhiệm vụ cho đơn vị (cá nhân) tổng hợp, công bố lưu trữ kết học tập rèn luyện học sinh Hoạt động chấm điểm, công bố kết thi nhà trường Sự phản hồi nhà trường thắc mắc học sinh kết thi Hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo P54 Câu 10 Đề nghị em đánh giá mức độ thực trạng đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo Trường TT Nội dung Tốt (5) Khá (4) Mức độ Trung Yếu bình (2) (3) Kém (1) Xây dựng ban hành nội quy sử dụng CSVC - TBDH QTĐT Phân công đơn vị/cá nhân quản việc thực nội quy sử dụng CSVC TBDH QTĐT Tổ chức, giám sát việc sử dụng hợp CSVC - TBDH vào QTĐT giáo viên học sinh Sử dụng hình thức kiểm tra - đánh giá khác để xác định hiệu sử dụng CSVC - TBDH giáo viên học sinh hoạt động họ II Thực trạng quản l hoạt động đào tạo Câu 11 Đề nghị em cho ý kiến quản hoạt động học tập học sinh Các mức dộ TT Nội dung Quán triệt nội quy, quy chế Trường nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi học sinh đến học tập Trường Giáo dục nhận thức nghề nghiệp, động thái độ học tập học sinh Xây dựng quy chế quản hoạt động học tập học sinh thông qua phận quản sinh, GVCN, Đồn thể, khoa, phòng chun mơn Xây dựng mối liên hệ chặt ch Trường, gia đình xã hội việc tổ chức quản trình học tập học sinh Thường xuyên giáo dục ý thức phương pháp học tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp cho học sinh Tốt (5) Khá (4) Trung Yếu bình (2) (3) Kém (1) P55 Các mức dộ Nội dung TT 10 11 12 13 14 Tốt (5) Khá (4) Trung Yếu bình (2) (3) Kém (1) Khuyến khích học sinh phát huy lực tự học, tự nghiên cứu, tổ chức tốt học tập ngoại khoá, tham gia nghiên cứu thực nghiệm với GV Tổ chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh Xây dựng tiêu chí tổ chức việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh Hoạt động học tập, rèn luyện học thuyết lớp Hoạt động học tập, rèn luyện học thực hành phòng thí nghiệm, xưởng trường Hoạt động học tập, rèn luyện học thực hành, thực tập doanh nghiệp Hoạt động học tập, rèn luyện buổi tham quan, thực địa Hoạt động học tập, rèn luyện ngoại khóa, đồn thể trường Hoạt động học tập, rèn luyện ngoại khóa, đồn thể trường Câu 12 Đề nghị em cho ý kiến đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nghề điện dân dụng công nghiệp Các mức TT Nội dung Phòng đa Phòng dạy – học tích hợp Phòng học thuyết, chun mơn Xưởng thực hành Phòng thí nghiệm Phương tiện dạy học thuyết Đầy đủ (3) Tương đối đủ (2) Thiếu (1) P56 Các mức TT Nội dung Đầy đủ (3) Tương đối đủ (2) Thiếu (1) Phương tiện thực hành Phương tiện đồ dùng thí nghiệm Tài liệu giáo trình Các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng phục vụ khác 10 Câu 13 Đề nghị em cho ý kiến mức độ đại sở vật chất, trang thiết bị dạy học nghề điện dân dụng công nghiệp Các mức TT 10 Tương Hiện Lạc hậu đối đại (3) (1) đại (2) Nội dung Phòng đa Phòng dạy – học tích hợp Phòng học thuyết, chun mơn Xưởng thực hành Phòng thí nghiệm Phương tiện dạy học thuyết Phương tiện thực hành Phương tiện đồ dùng thí nghiệm Tài liệu giáo trình Các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng phục vụ khác Câu 14 Đề nghị em cho ý kiến phối hợp nhà trường doanh nghiệp tổ chức quản đào tạo nghề điện dân dụng công nghiệp Các mức dộ TT Nội dung Doanh nghiệp cung cấp thông tin cho nhà trường nhu cầu tuyển dụng cách tuyển lao động Doanh nghiệp cung cấp thơng tin cho nhà trường q trình đổi sản xuất – kinh doanh yêu cầu, nhu cầu lao động kỹ thuật Nhà trường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp học sinh, sinh viên tốt nghiệp Tốt (5) Khá (4) Trung Yếu bình (2) (3) Kém (1) P57 Các mức dộ TT Nội dung Tốt (5) Khá (4) Trung Yếu bình (2) (3) Kém (1) Chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy hướng dẫn thực tập cho học sinh, sinh viên Doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham quan, thực tập sản xuất Doanh nghiệp hỗ trợ sở vật chất, phương tiện dạy học cho nhà trường Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đào tạo thơng qua trao học bổng Doanh nghiệp tham gia xây dựng hiệu chỉnh chương trình đào tạo Doanh nghiệp tham gia đánh giá kết đầu HS theo NLTH kết hợp tuyển dụng lao động nghề điện dân dụng công nghiệp Chuyên gia doanh nghiệp tham gia tư vấn 10 tuyển dụng HS tốt nghiệp trường CBQL nhà trường đến tìm hiểu nhu cầu sử 11 dụng lao động nghề điện dân dụng công nghiệp doanh nghiệp Doanh nghiệp cử người lao động nghề điện dân 12 dụng công nghiệp đến bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp trường Câu 15 Đề nghị em cho biết mức độ phù hợp nội dung chương trình đào tạo ngành điện dân dụng cơng nghiệp theo lực thực so với yêu cầu sản xuất Ít phù hợp Khơng phù Phù hợp (3) TT Nội dung (2) hợp (1) Các kiến thức tảng chương trình Các kiến thức sở ngành chương trình Các kiến thức chuyên ngành chương trình Các kiến thức thực tập, thực tế Các kiến thức bổ trợ kỹ P58 Câu 16 Đề nghị em cho biết phương pháp thầy cô sử dụng giảng dạy ngành điện dân dụng công nghiệp TT 10 11 12 13 14 Nội dung Thường xuyên (3) Thỉnh Không bao thoảng (2) (1) Thuyết trình Đàm thoại Trực quan phân tích (hình v , mơ hình, phim…) Nêu vấn đề Làm thí nghiệm Thực hành theo xưởng trường Thực hành theo lực hành nghề Thực tập sở sản xuất Tham quan thực tế Kèm cặp, truyền nghề Tự nghiên cứu theo hướng dẫn giáo viên Seminar Làm việc nhóm Dạy học tích hợp theo NLTH Câu 17 Đề nghị em cho biết hình thức kiểm tra, đánh giá thầy sử dụng giảng dạy ngành điện dân dụng công nghiệp Thường Thỉnh Không bao TT Nội dung xuyên (3) thoảng (2) (1) Tự luận (viết giấy) Vấn đáp Đánh giá kỹ nghề qua thực hành Bài tập lớn Trắc nghiệm khách quan Kết hợp hình thức hoạt động kiểm tra P59 Câu 18 Đề nghị em cho biết khó khăn nhà trường đào tạo nhằm nâng cao chất lượng học sinh TT Nội dung Đồng ý (3) Phân vân (2) Không đồng ý (1) Học sinh (đầu vào) có trình độ q yếu Nghề đào tạo khơng có sức hấp dẫn CTĐT khơng sát thực tế, cập nhật kiến thức, công nghệ Đội ngũ giáo viên thiếu số lượng yếu lực Cơ sở vật chất thiếu lạc hậu Thời gian đào tạo dài Học sinh tiếp xúc với thực tế công việc Phối hợp nhà trường doanh nghiệp yếu Ít/ khơng tham gia Hội chợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp Ít khơng có thơng tin thị trường lao 10 động - việc làm Nguồn kinh phí trường cho đào tạo eo 11 hẹp (ngân sách nhà nước, học phí, hỗ trợ doanh nghiệp, vốn vay…) Câu 19 Đề nghị em cho biết ý kiến yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo trường Ảnh hưởng Ít ảnh Khơng ảnh TT Các yếu tố ảnh hưởng nhiều (3) hưởng (2) hưởng (1) I Yếu tố khách quan Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước tỉnh nghiệp giáo dục- đào tạo Phương hướng chuyển đổi cấu kinh tế, cấu ngành nghề Sự phát triển giáo dục, đào tạo Kinh phí tổ chức khác việc đầu tư cho công tác đào tạo nghề Trường II Yếu tố chủ quan Năng lực quản lý, trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức người lãnh đạo Trường P60 TT Các yếu tố ảnh hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh Không ảnh nhiều (3) hưởng (2) hưởng (1) Trình độ trách nhiệm đội ngũ giáo viên, cán quản Nội dung, chương trình tài liệu giảng dạy Trường Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Trường Câu 20 Theo em, để nâng cao hiệu hoạt động quản đào tạo theo lực thực ngành điện dân dụng công nghiệp, nhà trường cần phải thực hoạt động gì? *** P61 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Đánh giá kết trước thử nghiệm sau áp dụng giải pháp thử nghiệm) (Dành cho cán quản lý, giáo viên) Kính thưa q thầy cơ, Chúng tơi triển khai nghiên cứu thử nghiệm giải há “GP3: Xây dựng phát triển chương trình đào tạo nghề điện dân dụng công nghiệp theo lực thực hiện” giải há “GP5: Quản chặt chẽ đầu tư điều kiện phục vụ cho trình dạy học nghề điện dân dụng công nghiệp theo lực thực hiện” Để kiểm chứng tính cấ thiết tính khả thi giải há trình nâng cao chất lượng hiệu đào tạo, mong nhận ự hợ tác Quý thầy cô cách cung cấ cho ố ý kiến có liên quan theo bảng hỏi cách đánh dấu (X) 01 ố ô mức đánh Quý cho hù hợ m i câu hỏi Ghi chú: - Mức : hiểu Không phù hợp / Không tốt / Không quan trọng - Mức : hiểu Chưa phù hợp / Chưa tốt / Ít quan trọng - Mức : hiểu Tương đối phù hợp / Tương đối tốt / Tương đối quan trọng - Mức : hiểu Khá phù hợp / Khá tốt / Khá quan trọng - Mức : hiểu Rất phù hợp / Rất tốt / Rất quan trọng Chúng cam đoan thông tin mà quý thầy cô cung cấp khơng sử dụng vào mục đích khác ngồi phục vụ cho đề tài nghiên cứu  Đối với giải pháp GP3: Xây dựng phát triển chương trình đào tạo nghề điện dân dụng cơng nghiệp theo lực thực hiện: TT Nội dung đánh giá Thực điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng thời gian thực hành, bồi dưỡng lực thực hiện, cho người học Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu chương trình đào tạo Chương trình đào tạo xây dựng có tham gia tất giáo viên nhà trường Chương trình đào tạo xây dựng có tham gia doanh nghiệp Q trình xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo có tham gia đại diện học sinh nhà trường Khả tiếp cận chương trình đào tạo so với chuẩn kiến thức kỹ năng, khung lực Bộ Lao động thương binh xã hội quy định Mức độ phù hợp khung chương trình đào tạo so với yêu cầu doanh nghiệp thực tiễn sản xuất Mức đánh giá        P62  Đối với giải pháp GP5: Đầu tư quản chặt chẽ điều kiện phục vụ cho trình dạy học nghề điện dân dụng công nghiệp theo lực thực hiện: TT Nội dung đánh giá Nhà trường đầu tư kinh phí trang bị máy móc thực hành đại Nhà trường xây dựng, hiệu chỉnh quy định văn quản trình dạy học Nhà trường thực hoạt động nhằm tăng cường lực giảng dạy thuyết thực hành cho giáo viên (tổ chức lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo, huấn luyện…) Nhà trường đầu tư kinh phí phối hợp với doanh nghiệp trì sở thực hành doanh nghiệp Nhà trường cải tạo hệ thống phòng học phục vụ lớp đào tạo nghề điện dân dụng công nghiệp Trân trọng cảm ơn cộng tác Quý thầy cô! Mức đánh giá      P63 Statistics Muc Tinh tu tham gia giac hoc tich cuc Sinh vien tap, tu cac hoat tham gia nghien dong tren gio len lop cuu tai lieu lop N Valid 218 Missing 218 Hoc sinh Y thuc danh chu Hoc sinh Thai thai yeu cho hoc tim sach ung xu voi hoc tap tren lop, tu bao, tai lieu giao vien cua hoc hoc, chuan bi de doc cua hoc sinh bai them sinh Muc thu cua hoc sinh gio hoc 218 218 218 218 218 218 0 0 0 0 Mean 3.1376 3.1284 2.8028 2.9771 2.7844 3.2844 3.1193 2.9862 Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 Std Deviation 92051 68021 81041 77068 1.07521 76912 1.23859 1.31800 Perce 10 ntiles 20 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 3.0000 2.0000 1.0000 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 25 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 30 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 40 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 50 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 60 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 70 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 75 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 80 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.2000 90 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 Frequency Table Sinh vien tham gia gio len lop Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 12 5.5 5.5 5.5 Yeu 32 14.7 14.7 20.2 Trung binh 99 45.4 45.4 65.6 Kha 64 29.4 29.4 95.0 Tot 11 5.0 5.0 100.0 218 100.0 100.0 Total Tinh tu giac hoc tap, tu nghien cuu tai lieu Frequency Valid Kem Yeu Trung binh Kha Percent 2.8 Valid Percent Cumulative Percent 2.8 2.8 20 9.2 9.2 11.9 132 60.6 60.6 72.5 60 27.5 27.5 100.0 P64 Tinh tu giac hoc tap, tu nghien cuu tai lieu Frequency Valid Kem Yeu Percent Valid Percent 2.8 Cumulative Percent 2.8 2.8 20 9.2 9.2 11.9 132 60.6 60.6 72.5 Kha 60 27.5 27.5 100.0 Total 218 100.0 100.0 Trung binh Muc tham gia tich cuc cac hoat dong tren lop Frequency Valid Kem Yeu Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 8.3 8.3 8.3 40 18.3 18.3 26.6 130 59.6 59.6 86.2 Kha 27 12.4 12.4 98.6 Tot 1.4 1.4 100.0 218 100.0 100.0 Trung binh Total Muc thu cua hoc sinh gio hoc Frequency Valid Kem Yeu Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 5.0 5.0 5.0 29 13.3 13.3 18.3 137 62.8 62.8 81.2 Kha 36 16.5 16.5 97.7 Tot 2.3 2.3 100.0 218 100.0 100.0 Trung binh Total Y thuc thai hoc tap cua hoc sinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 34 15.6 15.6 15.6 Yeu 38 17.4 17.4 33.0 Trung binh 101 46.3 46.3 79.4 Kha 31 14.2 14.2 93.6 Tot 14 6.4 6.4 100.0 218 100.0 100.0 Total Hoc sinh danh chu yeu cho hoc tren lop, tu hoc, chuan bi bai Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 3.7 3.7 3.7 Yeu 4.1 4.1 7.8 P65 Trung binh 123 56.4 56.4 Kha 69 31.7 31.7 95.9 Tot 4.1 4.1 100.0 218 100.0 100.0 Total 64.2 Hoc sinh tim sach bao, tai lieu de doc them Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Kem 17 7.8 7.8 7.8 Yeu 55 25.2 25.2 33.0 Trung binh 80 36.7 36.7 69.7 Kha 17 7.8 7.8 77.5 Tot 49 22.5 22.5 100.0 218 100.0 100.0 Total Thai ung xu voi giao vien cua hoc sinh Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Kem 35 16.1 16.1 16.1 Yeu 42 19.3 19.3 35.3 Trung binh 75 34.4 34.4 69.7 Kha 23 10.6 10.6 80.3 Tot 43 19.7 19.7 100.0 218 100.0 100.0 Total Statistics Hoc sinh Hoc Muc danh chu sinh tim tham gia Muc yeu cho sach Thai Tinh tu giac tich cuc thu Y thuc thai hoc tren bao, tai ung xu Sinh vien hoc tap, tu cac hoat cua hoc hoc tap lop, tu hoc, lieu de voi giao tham gia nghien cuu dong tren sinh cua hoc chuan bi doc vien cua gio len lop tai lieu lop gio hoc sinh bai them hoc sinh N Valid Missing Mean Std Deviation 129 129 129 129 129 129 129 129 0 0 0 0 3.2326 3.1085 2.9070 3.0388 2.8527 3.2093 3.0388 3.0233 1.3134 81657 1.34899 82454 75250 77502 82351 1.06874 Percentiles 10 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 20 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 25 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 30 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 40 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 50 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 60 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 P66 70 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 4.0000 75 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 80 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 90 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 Frequency Table Sinh vien tham gia gio len lop Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 3.1 3.1 3.1 Yeu 15 11.6 11.6 14.7 Trung binh 62 48.1 48.1 62.8 Kha 43 33.3 33.3 96.1 Tot 3.9 3.9 100.0 129 100.0 100.0 Total Tinh tu giac hoc tap, tu nghien cuu tai lieu Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 4.7 4.7 4.7 Yeu 12 9.3 9.3 14.0 Trung binh 73 56.6 56.6 70.5 Kha 38 29.5 29.5 100.0 Total 129 100.0 100.0 Muc tham gia tich cuc cac hoat dong tren lop Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 4.7 4.7 4.7 Yeu 24 18.6 18.6 23.3 Trung binh 78 60.5 60.5 83.7 Kha 18 14.0 14.0 97.7 Tot 2.3 2.3 100.0 129 100.0 100.0 Total Muc thu cua hoc sinh gio hoc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 5.4 5.4 5.4 Yeu 15 11.6 11.6 17.1 Trung binh 78 60.5 60.5 77.5 Kha 24 18.6 18.6 96.1 P67 Tot Total 3.9 3.9 129 100.0 100.0 100.0 Y thuc thai hoc tap cua hoc sinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 20 15.5 15.5 15.5 Yeu 16 12.4 12.4 27.9 Trung binh 64 49.6 49.6 77.5 Kha 21 16.3 16.3 93.8 Tot 6.2 6.2 100.0 129 100.0 100.0 Total Hoc sinh danh chu yeu cho hoc tren lop, tu hoc, chuan bi bai Frequency Valid Kem Percent Yeu Valid Percent 4.7 Cumulative Percent 4.7 4.7 7.0 7.0 11.6 Trung binh 71 55.0 55.0 66.7 Kha 38 29.5 29.5 96.1 Tot 3.9 3.9 100.0 129 100.0 100.0 Total Hoc sinh tim sach bao, tai lieu de doc them Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 13 10.1 10.1 10.1 Yeu 38 29.5 29.5 39.5 Trung binh 40 31.0 31.0 70.5 Kha 5.4 5.4 76.0 Tot 31 24.0 24.0 100.0 129 100.0 100.0 Total Thai ung xu voi giao vien cua hoc sinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 18 14.0 14.0 14.0 Yeu 32 24.8 24.8 38.8 Trung binh 37 28.7 28.7 67.4 Kha 13 10.1 10.1 77.5 Tot 29 22.5 22.5 100.0 129 100.0 100.0 Total ... pháp quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung - Địa bàn khảo sát thực trạng thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ có tổ chức đào tạo nghề điện công. .. nghiên cứu Quản lý đào tạo nghề điện công nghiêp theo lực thực trường Trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ Câu hỏi nghiên cứu 4.1 Đào tạo nghề quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực xác... đào tạo QLĐT nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp theo NLTH trường trung cấp 6.2 Đánh giá thực trạng đào tạo QLĐT nghề Điện công nghiệp theo lực thực trường Trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ (Luận án tiến sĩ), Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay