Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:39

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC QUÀ CỦA BỐ I.Mục đích u cầu: - Đọc trơn tồn bài, biết ngắt nghỉ chỗ dấu câu Hiểu nghĩa từ: thúng câu, cà cuống, niềng niễng, cá sộp, sập sành, muỗm mốc - Đọc giọng tình cảm, nhẹ nhàng Đọc từ gợi tả âm - Giáo dục HS cảm nhận tình cảm yêu thương bố dành cho II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ, bảng phụ viết câu khó H: Đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P H: Đọc nối tiếp trả lời câu hỏi nội dung (2H) Đọc bài: Sự tích vú sữa H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 1P G: Giới thiệu qua KTBC 2,Luyện đọc: 15P G: Đọc mẫu (1 lần) a-Đọc mẫu: b-Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: *Đọc câu: - Từ khó: thúng câu, cà cuống, H: Đọc nối tiếp dòng thơ theo hàng ngang (2 lượt) niềng niễng, cá sộp, sập sành, muỗm mốc G: Phát ghi bảng từ khó - Luyện phát âm cho học sinh H: Đọc nối tiếp (3H) G: Đưa bảng phụ H: Phát cách ngắt nhịp thơ G: Hướng dẫn cách đọc *Đọcđoạn H: Đọc cá nhân Đọc nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) Mở thúng ra/ đất.// Cà cuống/ niềng niễng đực/ nhạo.// H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toàn (1H) *Đọc toàn bài: H: Đọc thầm đoạn 3,Hướng dẫn tìm hiểu nội dung 10P - Cà cuống, hoa sen đỏ, nhị sen xanh, Vì vật sống mặt đất G: Nêu câu hỏi 1, HD học sinh trả lời H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc thầm đoạn G: Nêu câu hỏi H: Phát biểu (1-2H) - Tình cảm bố dành cho + Giấc tròn H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc toàn * HS cảm nhận tình cảm yêu thương bố dành cho Luyện đọc HTL 7P H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý G: Nêu yêu cầu H: Nêu đại ý G: Hướng dẫn học sinh đọc thuộc thơ H: Đọc nối tiếp H+G: Nhận xét H: Đọc theo nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp - Đọc thuộc thơ theo lối thả thơ H+G: Nhận xét đánh giá H: Đọc tồn câu chuyện (1H) 4.Củng cố – dặn dò: 3P H: Nhắc tên (1H) G: Lơgíc kiến thức học - Nhận xét học - Chuẩn bị sau ... Luyện phát âm cho học sinh H: Đọc nối tiếp (3H) G: Đưa bảng phụ H: Phát cách ngắt nhịp thơ G: Hướng dẫn cách đọc *Đọc oạn H: Đọc cá nhân Đọc nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) Mở thúng... (1-2H) H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc thầm đoạn G: Nêu câu hỏi H: Phát biểu (1-2H) - Tình cảm bố dành cho + Giấc tròn H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc toàn * HS cảm nhận tình cảm yêu thương bố. .. đọc HTL 7P H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý G: Nêu yêu cầu H: Nêu đại ý G: Hướng dẫn học sinh đọc thuộc thơ H: Đọc nối tiếp H+G: Nhận xét H: Đọc theo nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp - Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay