Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:39

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC QUÀ CỦA BỐ I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ đọc thành tiếng: -Đọc từ khó:niềng niễng, nhộn nhạo, xập xành,… -Biết nghỉ sau dấu phẩy dấu chấm, cụm từ -Biết đọc với giọng vui hồn nhiên -H (TB-Y): Đọc trơi chảy tồn Rèn kĩ đọc - hiểu: -Hiểu nghĩa từ SGK -Hiểu nội dung:Tình cảm yêu thương người bố qua mơn q đơn sơ dành cho -H có ý thức luyện đọc II.Đồ dùng dạy- học.Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc III.Các hoạt động dạy -học: NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GV 1.Bàicũ: (5phút) -T gọi H đọc “Bông hoa niềm vui” 2.Bài mới: HOẠT ĐỘNG HS -3HS đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhận xét, đánh giá -H nhận xét -Dẫn dắt ghi tên -Nhắc lại tên học *HĐ1:GTB (1’) *HĐ2:Luyện -Theo dõi đọc(15phút) -Đọc mẫu Hd cách đọc -Nối tiếp đọc câu -Ghi từ HS đọc sai lên bảng -Phát âm từ khó -HD đọc câu dài -Luyện đọc cá nhân -Nối tiếp đọc theo đoạn -Nêu nghĩa từ SGK -Em hiểu thơm lừng? -Hương thơm đậm, mạnh -Mắt mở to, tròn xoe … -Mắt mở thao láo có nghĩa nào? -Luyện đọc nhóm -Chia nhóm -Nêu yêu cầu đọc nhóm -Các nhóm thi đua đọc theo bàn -Nhận xét tuyên dương -Cử đại diện thi đọc -H nhận xét -Đọc ĐT tồn -Đọc đoạn 1: *HĐ3:Tìm hiểu bài(7-8phút) -T h/d H đọc TLCH SGKBố đâu có q gì? -Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, cá sộp, cá chuối -Những vật sống nước -Vì gọi giới nước? -Quà bố cắt tóc gồm có gì? -Những vật sống mặt đất -Vì gọi giới mặt đất? -Những câu cho thấy em thích q bố? -Vì q bố giản dị đơn sơ mà em thích cảm -H kể thêm: cào cào, châu chấu -Hấp dẫn ,… -Hấp dẫn nhất, -Quà bố giàu thấy giàu -Bài văn nói lên điều gì? -Đi đâu bố dành cho em gì? -Tình cảm yêu thương người bố qua quà đơn sơ dành cho -vài HS nhắc lại -vài HS nêu -3 -4HS đọc -Chọn HS đọc hay *HĐ4: Luyện đọc lại(5-6phút) -Tổ chức thi đọc -nhận xét tiết học 3.Củngcốdặndò(2phút) -Nhắc Hs .. .đọc( 15phút) -Đọc mẫu Hd cách đọc -Nối tiếp đọc câu -Ghi từ HS đọc sai lên bảng -Phát âm từ khó -HD đọc câu dài -Luyện đọc cá nhân -Nối tiếp đọc theo đoạn -Nêu nghĩa từ... -Luyện đọc nhóm -Chia nhóm -Nêu yêu cầu đọc nhóm -Các nhóm thi đua đọc theo bàn -Nhận xét tuyên dương -Cử đại diện thi đọc -H nhận xét -Đọc ĐT tồn -Đọc đoạn 1: *HĐ3:Tìm hiểu bài(7-8phút) -T h/d H đọc. .. thương người bố qua quà đơn sơ dành cho -vài HS nhắc lại -vài HS nêu -3 -4HS đọc -Chọn HS đọc hay *HĐ4: Luyện đọc lại(5-6phút) -Tổ chức thi đọc -nhận xét tiết học 3.Củngcốdặndò(2phút) -Nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay