Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:39

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: QUÀ CỦA BỐ I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc từ khó: lần nào, lạo xạo, thao láo, ngó ngốy (MB); tỏa, quẫy toé, nước, muỗm, cánh xoăn (MT, MN) từ mới: thúng cau, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, cá sộp, xập xành, muỗm, mốc - Nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ Nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm: giới nước, nhộn nhạo, thơm lừng, toé nước, thao láo, giới mặt đất, to xù, mốc thếch, ngó ngốy, lạo xạo, gáy vang nhà, giàu 2Kỹ năng: Hiểu ý nghĩa từ SGK - Hiểu nội dung bài: Tình yêu thương người bố qua quà đơn sơ dành cho 3Thái độ: u thích ngơn ngữ Tiếng việt Biết đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, vui tươi, hồn nhiên II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ đọc SGK Ảnh số vật Bảng phụ ghi sẵn từ cần luyện phát âm, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát - Bài cũ (3’) Bông hoa Niềm Vui - Gọi HS lên bảng đọc Bông hoa Niềm Vui - Vì Chi khơng tự ý hái hoa? - HS 1: Đọc đoạn 1, - Cô giáo nói biết Chi cần bơng TLCH hoa? - HS 2: Đọc đoạn trả lời - Con học tập bạn Chi đức tính gì? câu hỏi - Khi khỏi bệnh bố Chi làm gì? - HS 3: Đọc đoạn trả lời câu hỏi - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - HS 4: Đọc trả lời câu hỏi - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Đó q bố dành cho Những quà đặc - Quan sát trả lời: Bức tranh biệt Để biết quà có ý nghĩa vẽ cảnh chị em chơi lớp học Quà bố với dế nhà văn Duy Khánh (trích từ tập truyện Tuổi thơ im lặng) - Ghi tên lên bảng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - Mở SGK  Phương pháp: Thực hành, giảng giải  ĐDDH: SGK, bảng ghi từ khó, câu khó a/ Đọc mẫu - GV đọc mẫu sau gọi HS đọc lại Chú ý: giọng đọc nhẹ nhàng, - HS đọc bài: Cả lớp theo dõi vui, hồn nhiên đọc thầm b/ Luyện phát âm - Gọi HS đọc câu theo hình thức - Nối tiếp đọc Mỗi HS nối tiếp đọc câu - Gọi HS tìm từ khó đọc câu vừa đọc - Luyện đọc từ khó - Ghi bảng từ khó HS vừa nêu c/ Hướng dẫn ngắt giọng - Tìm cách đọc luyện đọc câu - Treo bảng phụ có câu cần luyện Mở thúng câu đọc - Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng giới nước:// cà cuống, đọc niềng niễng đực,/ niềng niễng cái/ nhộn nhạo.// Mở hòm dụng cụ giới mặt đất:// xập xanh,/ muỗm to xù,/ mốc thếch,/ ngọ nguậy.// Hấp dẫn dế/ lao xao vỏ bao diêm// toàn dế đực,/ cánh xoan chọi phải biết - Đọc giải SGK - Yêu cầu HS nêu nghĩa từ: thúng cau, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, cá sột, xập xành, muỗm, mốc - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi nhận xét d/ Đọc - Lần lượt HS đọc - Yêu cầu HS đọc trước lớp nhóm, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi - Yêu cầu HS chia nhóm đọc cho theo nhóm - Thi đua đọc e/ Thi đọc nhóm g/ Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Đọc gạch chân từ: Cả giới nước, nhộn  Phương pháp: Hỏi đáp nhạo, thơm lừng, toé nước  ĐDDH: tranh, SGK thao láo, giới mặt đất, Yêu cầu HS đọc thầm gạch to xù, mốc thếch, ngọ nguậy, chân từ ngữ gợi tả, gợi cảm lạo xạo, gáy vang nhà, giàu - Đi câu, cắt tóc dạo - Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, cá sộp, cá chuối - Vì vật sống - - - - Bố đâu có quà? nước Quà bố câu có - Tất sống động, gì? nhộn nhạo, tỏ hương thơm lừng, quẫy toé nước, mắt thao láo Vì gọi “Một - Con xập xành, muỗm, giới nước?” dế Các quà nước - Nhiều vật sống mặt bố có đặc điểm gì? đất - Con xập xành, muỗm to xù, mốc thếch, ngọ nguậy Con Con hiểu “Một dế đực cánh xoăn, chọi giới mặt đất”? - Hấp dẫn, giàu Những quà có hấp dẫn? - Vì thể tình u Từ ngữ cho thấy bố con./ Vì thích quà bố? quà mà trẻ em Theo con, lại thích./ Vì yêu bố cảm thấy giàu trước q đơn sơ? - Tình cảm u thương Kết luận: Bố mang cho người bố qua quà giới mặt đất, đơn sơ dành cho giới nước Những q thể tình u thương bố với Bố cắt tóc có q gì? Củng cố – Dặn dò (3’) - Bài tập đọc muốn nói với điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà tìm đọc tập truyện Tuổi thơ im lặng nhà văn Duy Khánh - Chuẩn bị: Há miệng chờ sung ... vẽ cảnh gì? - Đó quà bố dành cho Những quà đặc - Quan sát trả lời: Bức tranh biệt Để biết quà có ý nghĩa vẽ cảnh chị em chơi lớp học Quà bố với dế nhà văn Duy Khánh (trích từ tập truyện Tuổi thơ... HS đọc bài: Cả lớp theo dõi vui, hồn nhiên đọc thầm b/ Luyện phát âm - Gọi HS đọc câu theo hình thức - Nối tiếp đọc Mỗi HS nối tiếp đọc câu - Gọi HS tìm từ khó đọc câu vừa đọc - Luyện đọc từ... lượt HS đọc - Yêu cầu HS đọc trước lớp nhóm, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi - Yêu cầu HS chia nhóm đọc cho theo nhóm - Thi đua đọc e/ Thi đọc nhóm g/ Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Đọc gạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay