Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:39

Tuần: 13 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC QUÀ CỦA BỐ I – MỤC TIÊU 1, Rèn luyện kĩ đọc thành tiếng - Đọc trơn toàn Biết đọc nghỉ sau dấu câu - Biết đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, vui hồn nhiên 2, Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ - Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương người bố qua quà đơn sơ dành cho II - ĐỒ DÙNG Tranh minh hoạ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ : Gọi Hs đọc bài: “ Bông hoa niềm vui” trả lời câu hỏi B, Bài 1, Giới thiệu 2, Luyện đọc GV đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a)Đọc câu: - Học sinh nối tiếp đọc câu( 2-3 câu) - Luyện đọc số từ ngữ: lần nào, niềng niễng, thao láo, thơm lừng, xập xành, ngó ngốy, lạo xạo b) Đọc đoạn: - Học sinh nối tiếp đọc đoạn - Treo bảng phụ hướng dẫn cách đọcngắt nghỉ số câu - Gọi học sinh đọc phần giải SGK Giải nghĩa cho học sinh số từ mắt thao láo, thơm lừng c) Chia nhóm cho học sinh đọc d) Gọi đại diện nhóm; lớp giáo viên nhận xét 3, Hướng dẫn tìm hiểu Yêu cầu học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi + Q bố câu có gì? + Vì gọi “một giới nước”? + Những từ câu cho thấy thích q bố? + Vì quà bố giản dị, đơn sơ mà lại cảm thấy “giàu quá”? 4, Luyện đọc lại Học sinh thi đọc lại theo đoạn Cả Cả lớp giáo viên nhận xét 5, Củng cố dặn dò u cầu học sinh nói nội dung Dặn nhà tìm đọc truyện tuổi thơ im lặng ... học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi + Quà bố câu có gì? + Vì gọi “một giới nước”? + Những từ câu cho thấy thích quà bố? + Vì quà bố giản dị, đơn sơ mà lại cảm thấy “giàu quá”? 4, Luyện đọc lại Học...a )Đọc câu: - Học sinh nối tiếp đọc câu( 2- 3 câu) - Luyện đọc số từ ngữ: lần nào, niềng niễng, thao láo, thơm lừng, xập xành, ngó ngốy, lạo xạo b) Đọc đoạn: - Học sinh nối tiếp đọc đoạn... hướng dẫn cách đọcngắt nghỉ số câu - Gọi học sinh đọc phần giải SGK Giải nghĩa cho học sinh số từ mắt thao láo, thơm lừng c) Chia nhóm cho học sinh đọc d) Gọi đại diện nhóm; lớp giáo viên nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay