Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên lê quý đôn – điện biên lần 3 có lời giải chi tiết

20 6 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:38

TR S GD & T I N BIÊN NG THPT CHUYÊN QUÝ ỌN THI TH THPTQG L N N M H C 2017 2018 Mơn: TỐN Câu 1: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho m t c u  S  :  x  3   y  1   z    Khi tâm 2 I bán kính R c a m t c u A I  3; 1; 2  , R  B I  3; 1; 2  , R  2 C I  3;1;  , R  2 D I  3;1;  , R  H ng d n gi i Ch n B Ph ng pháp gi i: 2 M t c u  S :  x  x    y  y    z  z   R tâm I  x ; y ; z  , bán kính R gi i: 2 Ta  S :  x  3   y  1   z    tâm I  3; 1; 2  , bán kính R  2 Câu 2: Cho hàm s y  f  x  b ng bi n thiên nh sau: S nghi m c a ph A ng trình f  x    B C ng d n gi i D H Ch n B Ph ng pháp gi i: D a vào b ng bi n thiên, xác đ nh giao m c a đ th hàm s y  f  x  đ gi i: D a vào b ng bi n thiên, ta th y f  x    nên ph ng th ng y  m ng trình nghi m phân bi t Câu 3: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba m A 1; 2; 1 , B  3; 4; 2  , C  0;1; 1 Vect pháp n c a m t ph ng ABC   A n  1; 1;1 B n 1;1; 1  C n  1;1;0  H ng d n gi i Ch n C Ph ng pháp gi i: Vect pháp n c a m t ph ng t a đ vect tích h ng gi i:     Ta AB   2; 2; 1 ; AC   1; 1;0  suy  AB; AC    1;1;0   D n  1;1; 1 Câu 4: Ba s 1, 2, a theo th t l p thành m t c p s nhân Giá tr c a a b ng bao nhiêu? A B 2 C D 4 H ng d n gi i Ch n A Ph ng pháp gi i: Ba s a, b, c theo th t l p thành c p s nhân ch ac  b gi i: Vì ba s 1, 2, a theo th t l p thành c p s nhân  1.a   2   a 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên lê quý đôn – điện biên lần 3 có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên lê quý đôn – điện biên lần 3 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay