Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: LUYỆN TỪ Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU : AI LÀM GÌ ? I Mục tiêu 1Kiến thức: Mở rộng hệ thống vốn từ hoạt động (cơng việc gia đình) 2Kỹ năng: Luyện tập mẫu câu Ai làm gì? - Nói câu theo mẫu Ai làm gì? Có nghĩa đa dạng nội dung 3Thái độ: Giáo dục HS u thích ngơn ngữ Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ chép sẵn tập Giấy khổ to để HS thảo luận nhóm, bút thẻ có ghi từ tập vào thẻ - HS: SGK III Các hoạt động: Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Gọi HS lên bảng - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Trong tiết Luyện từ câu hôm biết bạn nhà thường làm để giúp bố mẹ luyện tập mẫu câu Ai làm gì? Phát triển hoạt động (27’) - Mỗi HS đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, gì) làm gì?  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập  Phương pháp: Học nhóm  ĐDDH: Giấy khổ to, bút Bài 1: - HS nêu - Chia lớp thành nhóm Phát giấy, bút nêu yêu cầu tập - HS hoạt động theo nhóm Mỗi nhóm ghi việc làm - Gọi nhóm đọc hoạt động mình, nhà phút Đại nhóm khác bổ sung diện nhóm lên trình bày - VD: quét nhà, trông em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, cho gà ăn, rửa cốc… - Nhận xét nhóm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập  Phương pháp: Diễn giải, hỏi đáp, thi đua  ĐDDH: Bảng phụ, thẻ rời Bài 2:( Trò chơi: Tiếp sức) - Tìm phận trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? - Gọi HS đọc yêu cầu - Mỗi dãy cử HS lên bảng thi đua - Treo bảng phụ ghi sẵn đề a/ Chi tìm đến bơng cúc màu xanh - Yêu cầu HS gạch gạch trước phận b/ Cây xồ cành ôm cậu bé trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch gạch trước c/ Em học thuộc đoạn thơ phận trả lời cho câu hỏi làm gì? d/ Em làm tập tốn - GV nhận xét Bài 3: (Trò chơi: Ai nhanh hơn) - Gọi HS đọc yêu cầu - Chọn xếp từ nhóm sau thành câu - Nhận thẻ từ ghép - Gọi nhóm HS, nhóm em Phát - HS lớp viết vào nháp thẻ từ cho HS nêu yêu cầu phút nhóm ghép nhiều câu có - Em giặt quần áo nghĩa theo mẫu Ai làm gì? Nhóm - Chị em xếp sách làm nhanh thắng - Linh rửa bát đũa/ xếp sách - Cậu bé giặt quần áo/ rửa bát đũa - Nhận xét HS bảng - Em Linh quét dọn nhà cửa - Gọi HS lớp bổ sung - Tuyên dương nhóm thắng Củng cố – Dặn dò (3’) Trò chơi: Ơ chữ kì diệu: - Tìm từ có chữ nói việc làm nhà cửa - Hôm học kiến thức gì? - Dặn nhà HS đặt câu theo mẫu Ai làm gì? - Chuẩn bị: - dãy thi đua - Oân mẫu câu Ai làm gì? từ ngữ hoạt động ... Ơ chữ kì diệu: - Tìm từ có chữ nói việc làm nhà cửa - Hôm học kiến thức gì? - Dặn nhà HS đặt câu theo mẫu Ai làm gì? - Chuẩn bị: - dãy thi đua - Oân mẫu câu Ai làm gì? từ ngữ hoạt động ... nhóm sau thành câu - Nhận thẻ từ ghép - Gọi nhóm HS, nhóm em Phát - HS lớp viết vào nháp thẻ từ cho HS nêu yêu cầu phút nhóm ghép nhiều câu có - Em giặt quần áo nghĩa theo mẫu Ai làm gì? Nhóm - Chị... cho câu hỏi Ai? Gạch gạch trước c/ Em học thuộc đoạn thơ phận trả lời cho câu hỏi làm gì? d/ Em làm tập tốn - GV nhận xét Bài 3: (Trò chơi: Ai nhanh hơn) - Gọi HS đọc yêu cầu - Chọn xếp từ nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay