Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

Tuần: 13 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? I – MỤC TIÊU - Mở rộng vốn từ hoạt động( công việc gia đình) - Luyện tập câu kiểu Ai làm gì? II - ĐỒ DÙNG - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi Hs làm 1,3 tuần trước B, Bài 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn làm tập - Bài 1: hs nêu yêu cầu Gọi Hs nêu công việc làm - Bài 2: hs đọc yêu cầu mẫu Cả lớp đọc thầm lại Gọi hs lên bảng làm vào bảng phụ- lớp làm vào vở: gạch gạch phận câu trả lời câu hỏi Ai?, gạch phận câu trả lời câu hỏi làm gì? Giáo viên hướng dẫn lớp nhận xét chốt lại lời giải - Bài 3: Giáo viên nêu yêu cầu Gọi Hs phân tích mẫu SGK Cả lớp làm vào Học sinh tự xếp từ ngữ cho nhóm để tạo câu, cuối câu đặt chấm Gọi Hs đọc kết làm Cả lớp giáo viên nhận xét 3, Củng cố dặn dò: Gọi Hs nêu lại nội dung học Dặn tìm thêm từ cơng việc gia đình ... lên bảng làm vào bảng phụ- lớp làm vào vở: gạch gạch phận câu trả lời câu hỏi Ai? , gạch phận câu trả lời câu hỏi làm gì? Giáo viên hướng dẫn lớp nhận xét chốt lại lời giải - Bài 3: Giáo viên... lớp làm vào Học sinh tự xếp từ ngữ cho nhóm để tạo câu, cuối câu đặt chấm Gọi Hs đọc kết làm Cả lớp giáo viên nhận xét 3, Củng cố dặn dò: Gọi Hs nêu lại nội dung học Dặn tìm thêm từ cơng việc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay