Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? I.Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hố vốn từ hoạt động( cơng việc gia đình) Biết dấu phẩy ngăn cách phận giống câu Luyện tập kiểu câu Ai làm gì? - Luyện kỹ mở rộng vốn từ liên quan đến cơng việc gia đình - Mở rộng vốn hiểu biết cho HS II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ BT3 Bảng phụ ghi nội dung BT2,3 H: Xem trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3 phút) H: Nêu miệng giải - Bài tập tuần 12 H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn làm tập Bài 1: Kể tên việc em làm H: Nêu yêu cầu tập (1H) nhà giúp bố, mẹ: G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập - Quét nhà, trông em, nấu cơm, H: Nêu miệng việc làm H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá Bài 2: Tìm phận câu: a) Cây xồ cành ôm cậu bé H: Nêu yêu cầu tập (1H) b) Em học thuộc đoạn thơ G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm vào VBT H: Lên bảng chữa ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Chốt nội dung Bài 3: Dùng mũi tên nối từ nhóm 1,2,3 để có từ hợp nghĩa Em cửa quét nhà nhà Chị em giặt sách Linh đĩa xếp bát Cậu bé áo rửa quần Bài 4: Đặt câu kể a)Em nấu cơm giúp mẹ H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Trao đổi nhóm hồn thành BT - Đại diện nhóm lên bảng trình bày H+G: Nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập - HD học sinh làm mẫu phần a b) Sáng em dậy sớm để qt H: Trao đổi nhóm đơi hồn thành phần dọn nhà cửa b - Nêu miệng kết trước lớp H+G: Nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) G: Lơgíc kiến thức học - Nhận xét học H: Về ôn lại ...Bài 2: Tìm phận câu: a) Cây xồ cành ôm cậu bé H: Nêu yêu cầu tập (1H) b) Em học thuộc đoạn thơ G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm vào VBT H: Lên bảng chữa ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá... Chốt nội dung Bài 3: Dùng mũi tên nối từ nhóm 1 ,2, 3 để có từ hợp nghĩa Em cửa quét nhà nhà Chị em giặt sách Linh đĩa xếp bát Cậu bé áo rửa quần Bài 4: Đặt câu kể a)Em nấu cơm giúp mẹ H: Nêu yêu... sung, chỉnh sửa H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập - HD học sinh làm mẫu phần a b) Sáng em dậy sớm để qt H: Trao đổi nhóm đơi hoàn thành phần dọn nhà cửa b - Nêu miệng kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay