Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ? I MỤC TIÊU: - Nêu số từ ngữ cơng việc gia đình (BT1) - Tìm phân câu trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? (BT2); biết chọn từ cho sẵn để xếp thành câu kiểu Ai làm gì? (BT3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết câu văn tập - Giấy khổ to kẻ sơ đồ Ai làm ? III CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: A Kiểm tra cũ: - Làm lại tập 1, tập - HS nêu miệng tập 1, tập B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu: Hướng dãn làm tập: Bài 1: (Miệng) - HS đọc yêu cầu - Kể tên việc em làm nhà giúp -Quét nhà,trông em, nhặt rau, dọn dẹp mẹ ? nhà cửa Bài 2: (Miệng) - HS đọc yêu cầu, đọc câu mẫu - Gọi em lên bảng - Tìm phận trả lời cho câu hỏi a) Cây xoè cành ôm cậuAi ? (Làm ?) b) Em học thuộc đoạn thơ c) Em làm ba tập toán Bài 3: (Viết) - HS đọc yêu cầu - Chọn xếp từ nhóm sau thành - HS làm câu - 2HS lên bảng - Với từ nhóm trên, tạo nên nhiều câu - Yêu cầu HS tự kẻ bảng Ai - GV nhận xét cho HS C Củng cố – dặn dò: - Nhắc lại nội dung tiết học - Tìm thêm từ cơng việc gia đình - Nhận xét tiết học Làm ? Em quét dọn nhà cửa Chị em giặt quần áo Linh rửa bát đũa xếp sách Cậu bé xếp sách ...c) Em làm ba tập toán Bài 3: (Viết) - HS đọc yêu cầu - Chọn xếp từ nhóm sau thành - HS làm câu - 2HS lên bảng - Với từ nhóm trên, tạo nên nhiều câu - Yêu cầu HS tự kẻ bảng Ai - GV nhận... nhận xét cho HS C Củng cố – dặn dò: - Nhắc lại nội dung tiết học - Tìm thêm từ cơng việc gia đình - Nhận xét tiết học Làm ? Em quét dọn nhà cửa Chị em giặt quần áo Linh rửa bát đũa xếp sách Cậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay