Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

Giáo án Tiếng việt Môn: Luyện từ & câu Bài: TỪ NGỮ VỀ CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? I YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Nêu số từ ngữ cơng việc gia đình (BT1) - Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai?, Làm gì? (BT2); biết chọn từ cho sẵn để sếp thành câu kiểu Ai gì? - HS khá, giỏi sếp câu theo yêu câu BT3 II CHUẨN BỊ - Tranh minh họa viết sẵn câu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: *Hoạt động 1: Làm tập *Mục tiêu: Mở rộng hệ thống hóa cho học sinh vốn từ liên quan đến cơng việc gia đình Vận dụng để đặt câu theo kiểu Ai làm ? *Cách tiến hành: Bài 1:Yêu cầu ? -Mở rộng vốn từ Từ ngữ cơng việc gia đình -GV cho học sinh làm miệng -GV hướng dẫn sửa -Nhận xét Bài 2: Yêu cầu ? -Nhận xét, hướng dẫn sửa , chốt lời giải a/ Cây xoài cành ôm cậu bé -1 em đọc: Kể tên việc em làm nhà giúp cha mẹ -HS làm miệng cặp nói chuyện với b/ Em học thuộc đoạn thơ c/ Em làm ba tập toán -Vài em lên bảng viết Bài 3: Bài viết -1 em đọc lại từ vừa làm -Hướng dẫn: Các từ ba nhóm tạo nên nhiều câu khơng phải câu -Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi : Ai? Làm gì? -Gợi ý: Khi đặt câu cần lưu ý điều ? -1-2 em lên bảng sau gạch gạch phận trả lời câu hỏi Ai? Gạch gạch phận trả lời câu hỏi Làm ? -Cả lớp gạch -Nhận xét Tun dương nhóm thắng Kết luận: Tìm từ cơng việc gia đình? -Đặt câu theo mẫu Ai làm ? -Nhận xét tiết học -Dặn dò- Học bài, làm ... c/ Em làm ba tập toán -Vài em lên bảng viết Bài 3: Bài viết -1 em đọc lại từ vừa làm -Hướng dẫn: Các từ ba nhóm tạo nên nhiều câu khơng phải câu -Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi : Ai? Làm gì?. .. đặt câu cần lưu ý điều ? -1 -2 em lên bảng sau gạch gạch phận trả lời câu hỏi Ai? Gạch gạch phận trả lời câu hỏi Làm ? -Cả lớp gạch -Nhận xét Tuyên dương nhóm thắng Kết luận: Tìm từ cơng việc gia. .. xét Tuyên dương nhóm thắng Kết luận: Tìm từ cơng việc gia đình? -Đặt câu theo mẫu Ai làm ? -Nhận xét tiết học -Dặn dò- Học bài, làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay