Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:34

Giáo án Tiếng Việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ? A-Mục đích u cầu: -Mở rộng vốn từ hoạt động (cơng việc gia đình).Luyện tập kiểu câu: Ai B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Gọi HS làm lại BT 2/52 Miệng (1 HS) Nhận xét – Ghi điểm Nhận xét II-Hoạt động 2: Bài mới: 1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu  Ghi 2-Hướng dẫn làm BT: -BT 1/56: Bài yêu cầu gì? Kể tên việc làm nhà em giúp bố mẹ HS làm: Quét nhà, nấu cơm, rửa chén, nhặt rau, trông em,… Miệng (gọi HS yếu làm), nhận xét Làm vào -BT 2/56: Hướng dẫn HS làm Làm nhóm nhóm đd làm Nhận xét Sửa vào Cây xòa cành ơm cậu bé Em học thuộc đoạn thơ Em làm ba toán -BT 3/56: Hướng dẫn HS làm Em quét dọn nhà Chị em giặt sách Linh xếp bát đũa Cậu bé rửa quần áo Làm vở, HS làm bảng Nhận xét Đổi chấm III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Kể lại số cơng việc mà em làmở nhà để giúp đỡ bố mẹ em? -Về nhà xem lại – Nhận xét HS kể ...Em học thuộc đoạn thơ Em làm ba toán -BT 3/56: Hướng dẫn HS làm Em quét dọn nhà Chị em giặt sách Linh xếp bát đũa Cậu bé rửa quần áo Làm vở, HS làm bảng Nhận xét Đổi chấm III-Hoạt... làm bảng Nhận xét Đổi chấm III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Kể lại số cơng việc mà em l mở nhà để giúp đỡ bố mẹ em? -Về nhà xem lại – Nhận xét HS kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay