Phát triển thị trường phát thải các bon ở việt nam (tt)

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:26

1 PHẦN MỞ ĐẦU: TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN Tính cấp thiết Luận án - Phát triển thị trường phát thải các-bon (Emission Trading Scheme - ETS) ngày mở rộng với tham gia nước phát triển, có Việt Nam Thị trường phát thải cácbon (các-bon gọi chung cho các loại khí thải nhà kính CO2 loại khí thải chiếm tỷ trọng lớn nhất) trở thành cơng cụ sách quốc gia kinh tế chủ đạo giải vấn đề giảm thiểu biến đối khí hậu Đến nay, thị trường phát thải các-bon phát triển với các cấp độ từ quốc tế, đến quốc gia (khoảng 40 quốc gia), tỉnh, thành phố (hơn 20) với quy mô thị trường lên tới 15% tổng lượng phát thải tồn cầu - Chính sách quốc tế BDKH thay đổi Việt Nam cho thấy chủ động cần thiết để tham gia ETS Việt Nam có hành động rõ ràng với việc ký Hiệp định Pari biến đổi khí hậu với cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thơng thường tiết giảm đến 25% nhận hỗ trợ quốc tế vào năm 2030; Việt Nam xác định rõ tầm quan trọng việc hình thành thị trường phát thải các-bon nhằm mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu thơng qua “Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn đến 2050” “Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu” - Xây dựng thị trường phát thải các-bon có khả góp phần hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch dần kinh tế theo hướng phát thải các-bon thấp nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam kinh tế phát triển với các ngành cơng nghiệp đóng vai trò ngày quan trọng lượng, sắt thép, xi măng, xây dựng, vận tải ngành thâm dụng các-bon cao cần tái cấu lại theo hướng các-bon thấp sớm tốt, ETS cho phép các doanh nghiệp thuộc các ngành có lực chọn giảm phát thải với hiệu quả kinh tế cao 2 - Tuy nhiên, việc xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam phải cân nhắc dựa nhiều yếu tố như: ổn định giá phát thải các-bon để tạo tín hiệu cho doanh nghiệp, tính hiệu quả chi phí ETS, các ảnh hưởng đến cạnh tranh doanh nghiệp, mức độ tác động đến người nghèo, sẵn có hạ tầng để đảm bảo ETS vận hành Chính vậy, việc thực Luận án “Phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam” cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Làm rõ sở khoa học thực tiễn việc hình thành phát triển thị trường phát thải các-bon đề xuất thiết kế mơ hình tổ chức vận hành mơ hình thị trường phát thải các-bon phù hợp với điều kiện Việt Nam - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ sở khoa học phát triển thị trường phát thải các-bon + Đánh giá thực trạng tiềm phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam + Đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải các-bon phù hợp với điều kiện Việt Nam Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung vào nghiên cứu thị trường phát thải các-bon, mơ hình thiết kế vận hành thị trường phát thải các-bon Việt Nam từ năm 2007 đến Ý nghĩa khoa học thực tiễn, điểm Luận án - Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận án Luận án cung cấp cách đầy đủ sở khoa học việc xây dựng thị trường phát thải các-bon đưa khuyến nghị việc xây dựng mơ hình thị trường phát thải các-bon phù hợp với điều kiện Việt Nam để thực mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 3 + Về mặt khoa học: Việc thực luận án có đóng góp việc tổng hợp lại tồn sở khoa học hình thành thị trường phát thải các-bon + Về mặt thực tiễn, Luận án có đóng góp việc đưa đề xuất mơ hình thiết kế vận hành thị trường phát thải cácbon cho Việt Nam, - Những điểm Luận án + Luận án hệ thống hóa sở khoa học việc hình thành thị trường phát thải các-bon; mơ hình cách thức thiết kế, vận hành thị trường phát thải các-bon, kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam + Luận án rà soát, đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu, các sách biến đổi khí hậu quá trình tham gia vào thị trường phát thải các bọn Việt Nam; Đã đưa các phân tích, đánh giá tiềm điều kiện phát triển thị trường phát thải cácbon Việt Nam + Luận án đưa các phân tích, đánh giá xu hướng phát triển thị trường phát thải các-bon tương lai; đề xuất mơ hình thiết kế, giải pháp các kiến nghị để thiết lập vận hành thị trường phát thải các-bon Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Một số phương pháp nghiên cứu để triển khai thực Luận án, gồm: Phương pháp nghiên cứu bàn; Phương pháp mơ hình phân tích SWOT; Phương pháp vấn sâu, chuyên gia; Phương pháp so sánh; Phương pháp tiếp cận lịch sử logic; Phương pháp hội nghị, hội thảo Kết cấu Luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phần tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước, Phần Danh mục các cơng trình nghiên cứu Tài liệu tham khảo, Luận án bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở khoa học phát triển thị trường phát thải các-bon; Chương 2: Thực trạng tiềm phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam Chương 3: Đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải các-bon phù hợp với điều kiện Việt Nam 4 PHẦN TỔNG QUAN: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC A Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Luận án nước: - Định giá phát thải các-bon thông qua thuế các-bon thị trường phát thải các-bon áp dụng theo lý thuyết tính tối ưu sử dụng công cụ xử lý vấn đề ngoại ứng Đã có số nghiên cứu bật như: Kindleberger (1986) “International public goods without international government”; Pizer (2012) “Combining price and quantity controls to mitigate global climate change”; Nordhaus (2007) “To Tax or Not to Tax: Alternative Approaches to Slowing Global Warming”; Weitzman (2011) “Fattailed uncertainty in the economics of catastrophic climate change”; Stavin (2008) “Addressing climate change with a comprehensive US cap‐and‐trade system” - Thị trường phát thải các-bon lựa chọn để định giá phát thải các-bon linh hoạt so với thuế các-bon chế hoạt động linh hoạt Đã có số nghiên cứu bật như: Goulder (2006) “The economics of climate change”; Neuhoff (2008) “Tackling Các-bon, How to Price Các-bon for Climate Policy” - Thị trường phát thải các-bon tạo áp lực tín hiệu thị trường cho doanh nghiệp lựa chọn phương án giảm phát thải theo hướng có lợi Đã có số nghiên cứu bật như: Smale (2006) “The impact of CO2 emissions trading on firm profits and market prices”; Smale (2006) “The impact of CO2 emissions trading on firm profits and market prices”; Garnaut (2008) “The Garnaut Climate Change Review”; Diekman (2013), “EU Emissions Trading: The Need for Cap Adjustment in Response to External Shocks and Unexpected Developments” - Mặc dù có chế tác động, chế vận hành, nhiên việc thiết kế thị trường phát thải các-bon lại không giống thị trường kinh tế theo cấp độ khác Đã có số nghiên cứu bật như: Fuessler (2012) “Chile PMR Activity MRV, Compliance and Registry”; Kachi (2013) “Carbon Market Oversight Primer”; Goes (2010) “New and old marketbased instruments for climate change policy”; Aldy (2012) “The promise and problems of pricing các-bon: theory and experience” Haites (2013) “Lessons learned from linking emissions trading systems: General principles and applications”; Kachi (2015) “Linking Emissions Trading Systems: A Summary of Current Research”; Schneck (2011) “Financial Market Reform and the Implications for Carbon Trading” - Thị trường phát thải các-bon thiết kế theo mơ hình khác phát triển theo cấp độ thị trường khác Đã có số nghiên cứu bật như: Kindleberger (1986) “International public goods without international government”; Gilbert (2014) “Cap-Setting, Price Uncertainty and Investment Decisions in Emissions Trading Systems” Ellerman (2010) “Pricing các-bon: the European Union emissions trading scheme”, báo cáo “An Introduction to Emission Trading Schemes”; “Emissions Trading Worldwide - ICAP Status Report” ICAP (2015, 2016, 2017) - Việc xây dựng vận hành thị trường phát thải các-bon thực tế dù có khác thị trường có đóng góp cho giảm thiểu phát thải các-bon Đã có số nghiên cứu bật như: Newell (2012) “Carbon Markets: Past, Present, and Future Resources for the Future”; Kopp (2015) “Allowance allocation: Assessing U.S Climate Policy Options”; Lopomo (2011) “Carbon Allowance Auction Design: An Assessment of Options for the U.S”, Scotney (2015) cơng trình “Carbon Markets and Climate Policy in China” - Việc xây dựng thị trường phát thải các-bon cần phối hợp với nhóm cơng cụ sách khác để hạn chế tác động khơng mong muốn đảm bảo tính hiệu ứng phó với giảm thiểu phát thải khí nhà kính Đã có số nghiên cứu bật như: Pizer, W.A (2008) “Scope and point of regulation for pricing policies to reduce fossil fuel CO2 Emissions Resources for the Future”; Nordhaus (2001) “Climate change: Global warming economics” - Cho đến nay, việc xây dựng vận hành thị trường phát thải các-bon giới chưa xác định mơ hình tối ưu Đã có số nghiên cứu bật như: Laing (2013) “International Experience with Emissions Trading Climate Strategies”; Schneck (2011) “Financial Market Reform and the Implications for Carbon Trading”, Trotignon (2011) “Combining cap-and-trade with offsets: Lessons from the CER use in the EU ETS in 2008 and 2009” Fuessler (2012) “MRV, Compliance and Registry Infras, Deuman and Perspectives” B Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Luận án nước: Các nghiên cứu thị trường phát thải các-bon Việt Nam diễn khá chậm so với giới Một số nghiên cứu bật gồm: Nghiên cứu Phạm Hương Giang (2011) “Đánh giá trạng tham gia thị trường phát thải các-bon giới các doanh nghiệp ngành Công Thương xu hướng, tiềm thị trường phát thải cácbon giới sau kết thúc Nghị định thư Kyoto”; Trần Hữu Bưu (2013), “Đánh giá tiềm phát triển các dự án tạo tín cácbon các hoạt động xử lý chất thải đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển”; Phạm Thị Nga (2014) “Một số chế mua bán phát thải các-bon giới”; Bùi Hoài Nam (2015) “Một số vấn đề chung thị trường phát thải”; Phạm Thị Hiền (2016) “Các yếu tố cần thiết để xây dựng thị trường mua bán quyền phát thải khí nhà kinh tương lai”; Vi Thùy Linh (2017) “Thị trường phát thải các-bon triển vọng Việt Nam”; Trần Hoàn (2017) “Kinh nghiêm quốc tế phát triển thị trường phát thải các-bon học cho Việt Nam” 7 C Đánh giá nghiên cứu có liên quan xác định hướng nghiên cứu Luận án: Các cơng trình cơng bố ngồi nước liên quan tới chủ đề Luận án có ý nghĩa tham khảo tốt với thực Luận án, nhiên, các cơng trình phục vụ cho chủ đích nghiên cứu khác thường đề cập tới vấn đề có liên quan đến toàn nội dung Luận án Hơn nữa, cơng trình nghiên cứu hồn thành nên chưa cập nhật tình hình bối cảnh tình hình thị trường phát thải các-bon biến đổi khí hậu nước quốc tế thời gian gần Vì vậy, nói việc thực Luận án “Phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam” có tính mới, khơng trùng lặp với các cơng trình nghiên cứu cơng bố ngồi nước có đóng góp cả mặt lý luận thực tiễn phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn hình thành thị trường phát thải các-bon - Khái niệm lịch sử hình thành thị trường phát thải bon: “Thị trường phát thải các-bon thị trường hàng hóa thành lập để thực giao dịch mua bán hàng hóa phát thải các-bon” Đặc trưng thị trường phát thải các-bon tính chất hàng hóa khơng nhìn thấy phát thải các-bon khơng có giá trị sử dụng hàng hóa thơng thường Cơ chế vận hành ETS Chính phủ đưa tởng hạn mức phát thải mục tiêu (cap) ngành kinh tế sau cho phép các doanh nghiệp mua bán thị trường (trade) để có lượng phát thải các-bon mong muốn Hoạt động ETS tạo mức giá chung cho đơn vị phát thải các-bon tín hiệu để doanh nghiệp đưa các định đầu tư vào các giải pháp giảm phát thải dài hạn đầu tư công nghệ, chuyển đổi sang sử dụng lượng sạch, cải tiến quy trình sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả lượng, phát triển các sản phẩm sử dụng lượng tiết kiệm, ra, giá phát thải các-bon làm gia tăng giá chung hàng hóa dịch vụ phát thải các-bon cao, vậy, dẫn đến định hướng khách hàng có xu hướng sử dụng hàng hóa dịch vụ thay có giá thấp tạo động lực cho doanh nghiệp thực hành vi giảm phát thải để giảm chi phí Do vậy, Chính phủ phải xác định mục tiêu giảm phát thải dài hạn xây dựng các sách hướng kinh tế theo hướng các-bon thấp để củng cố lòng tin doanh nghiệp thực các hoạt động giảm phát thải các-bon Thị trường phát thải các-bon xây dựng thành công để chuyển từ các vấn đề mang tính học thuyết sang thực hành thực vào năm 80 Hoa Kỳ Tuy nhiên, thời điểm cho tạo bước đột phá phát triển ETS vào năm 1997 Nghị định thư Kyoto thông qua đặt các mục tiêu cắt giảm phát thải nhà kính cách bắt buộc đối 37 quốc gia công nghiệp hóa thành cơng để đạt các cam kết giảm phát thải khí nhà kính tồn cầu ký Kyoto cho giai đoạn 2008 - 2012 Cho đến cuối năm 2017, ETS vận hành qua lục địa, 40 quốc gia, 13 bang/tỉnh thành phố, kể cả các quốc gia phát triển phát triển với quy mô GDP chiếm khoảng 40% toàn cầu, tổng lượng phát thải chiếm khoảng 1/4 phát thải toàn cầu Đối với 18 hệ thống ETS vận hành đóng góp khoảng 1/2 tổng lượng phát thải các quốc gia tham gia, tương đương với GtCO2e (15% tổng lượng phát thải tồn cầu), có quốc gia/vùng lãnh thổ lên kế hoạch triển khai quốc gia, vùng lãnh thổ xem xét để thiết lập thị trường, có Việt Nam 1.2 Mơ hình thiết kế vận hành thị trường phát thải các-bon Hiện nay, có hai loại mơ hình ETS các quốc gia xem xét việc xây dựng thị trường phát thải các-bon sau (1) Mơ hình đồng nhất: Là mơ hình mà việc xác định hạn mức phát thải các-bon cho phép hoạt động mua bán thiết lập vận hành từ đầu Đây mơ hình mà hầu hết các quốc gia/vùng lãnh thổ giới áp dụng EU-ETS, RGGI, Trung Quốc-ETS (2) Mơ hình hai giai đoạn: Đây mơ hình ETS hai giai đoạn, đó, giai đoạn đầu ETS hoạt động thuế phát thải các-bon với việc Chính phủ quy định mức thuế định/đơn vị phát thải các-bon sau thị trường phát triển ổn định chuyển sang giai đoạn thị trường hóa mơ hình đồng - Các yếu tố cấu thành thị trường phát thải các-bon: (1) Thiết lập hạn mức phát thải: Hạn mức phát thải tổng lượng phát thải cho phép ETS ngành, kinh tế thời kỳ định; (2) Lựa chọn phạm vi thị trường, gồm: loại khí thải ngành tham gia thị trường doanh nghiệp với quy mô phát thải lớn 10 mức tham gia thị trường; (3) Thiết lập chế phân bổ hạn mức phát thải các-bon: phân bổ miễn phí thông qua đấu giá, kết hợp cả hai; (4) Thiết lập sàn giao dịch phát thải (5) Lựa chọn quy định tính linh hoạt vận hành hoạt động hệ thống ETS: Các điều khoản gửi/mượn ngân hàng hạn mức phát thải; Thiết lập giá trần, giá sàn; Cho phép sử dụng tín phát thải có từ bên ngồi hệ thống ETS; (6) Hình thành hệ thống giám sát trừng phạt (MRV&E): Các thông tin phát thải doanh nghiệp phải đo lường cách xác đồng nhất, báo cáo tới các quan có thẩm quyền phải xác minh, trừng phạt đối không thực thi đúng các cam kết; (7) Thiết lập kết nối ETS: Các ETS kết nối trực tiếp với hạn mức phát thải chúng trao đổi với thơng qua chế hợp tác; - Các điều kiện để vận hành thị trường phát thải cácbon: Kết quả tổng kết dựa thực tế xây dựng vận hành hệ thống ETS toàn cầu qua các thị trường khác thời điểm tại, các điều kiện để vận hành thành công ETS bao gồm: (1) phải có hệ thống MRV; (2) Phải đảm bảo công thực thi; (3) Gắn kết sách mục tiêu; (4) Ởn định dự đoán; (5) Hiệu quả mặt chi phí mức cắt giảm; (6) Đảm bảo tính thực tế tồn vẹn mơi trường; (7) Linh hoạt; (8) Phù hợp với điều kiện các thị trường cụ thể; (9) Tính tương thích với các hệ thống khác kinh tế (10) Minh bạch rõ ràng thiết kế thực - Trình tự bước thiết lập thị trường phát thải các-bon: Kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu các nhà khoa học thực tiễn vận hành các quốc gia, bản, việc xây dựng thị trường phát thải các-bon phải trải qua 10 bước sau: Bước 1: Xác định phạm vi ngành/loại khí thải đưa vào ETS; Bước 2: Xác định mục tiêu phát thải; Bước 3: Xác định phương thức phân bổ hạn mức phát thải cho phép; Bước 4: Xem xét việc sử dụng hạn mức phát thải bù đắp (offset) thực từ bên hệ thống ETS; Bước 5: Lựa chọn chế vận hành linh hoạt cho ETS; Bước 6: Xử lý vấn đề 11 giá chi phí phát thải thị trường; Bước 7: Đảm bảo kiểm soát các doanh nghiệp thực hiện; Bước 8: Khuyến khích tham gia các bên liên quan, truyền thông xây dựng lực vận hành hệ thống; Bước 9: Xem xét việc kết nối với các ETS bên ngoài; Bước 10: Thực hiện, đánh giá kết quả cải tiến; 1.3 Kinh nghiệm quốc tế xây dựng thị trường phát thải cácbon học cho Việt Nam - Kinh nghiệm cuả Liên minh châu Âu (EU): Đây thị trường phát thải các-bon lớn thứ hai giới (sau Trung Quốc) với 31 quốc gia thành viên EU tham gia 11.000 doanh nghiệp sử dụng nhiều lượng Theo Ủy ban Môi trường châu Âu, CO giảm khoảng 19% giai đoạn 2005-2013, gần với mục tiêu mà EU đặt 21% vào năm 2020 Một số đặc điểm xây dựng vận hành cải thiện mơ hình EU-ETS sau: (1) Lựa chọn mơ hình thiết kế EU-ETS xác định hạn mức phát thải: tổng mức phát thải thiết theo hướng giảm dần theo năm phép các doanh nghiệp điều chỉnh cách từ từ hoạt động để đáp ứng mục tiêu cắt giảm phát thải ngày tăng lên EU; (2) Đấu giá chế kiểm sốt giá: Hoạt động mua bán diễn trực tiếp người mua với người bán, thông qua sàn giao dịch, thông qua các trung gian thị trường phát thải các-bon; (3) Điều chỉnh hạn mức phát thải thị trường: Cho phép thu hồi phát thải trường hợp dư thừa cung, cho phép đưa thị trường lượng hạn ngạch định; (4) Thiết kế hệ thống MRV kiểm soát thị trường: Các sàn giao dịch thực quá trình này; (5) Thiết lập điều khoản linh hoạt chế hỗ trợ thực hiện: cho phép thực các chế gửi mượn phát thải; thực thu hồi dự trữ hạn mức phát thải, sử dụng tín phát thải từ bên để đạt mục tiêu - Kinh nghiệm cuả Hoa Kỳ: ETS Hoa Kỳ hình thành theo các bang liên bang RGGI - ETS ETS cấp vùng Hoa Kỳ xây dựng từ năm 2009 với tham gia bang 12 miền Đông, tập trung vào hoạt động giảm phát thải CO từ ngành sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch Một số đặc điểm xây dựng vận hành cải thiện mơ hình Hoa Kỳ sau: (1) Đấu giá chế xác định giá: Đấu giá thực với chế đấu giá vòng, đấu kín đưa mức giá chung; (2) Thiết lập hệ thống MRV kiểm soát thị trường: Kiểm soát RGGI thực đơn vị độc lập để đảm bảo RGGI hoạt động hiệu quả minh bạch; (3) Thiết lập điều khoản linh hoạt chế hỗ trợ hoàn thành mục tiêu: cho phép các doanh nghiệp gửi ngân hàng số lượng khơng giới hạn có quy định giá sàn đấu giá phát thải các-bon thị trường; cho phép các doanh nghiệp sử dụng các tín phát thải từ bên ngồi; (4) Sử dụng nguồn thu: Được sử dụng cho các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu xử lý các ảnh hưởng gia tăng giá điện - Kinh nghiệm cuả Trung Quốc: Trung Quốc quốc gia phát thải khí nhà kính lớn giới quốc gia phát triển giới kiểm soát mục tiêu cắt giảm phát thải cácbon thông qua việc xây dựng ETS Trung Quốc thiết lập ETS thí điểm cho tỉnh/thành phố phạm vi tồn quốc thức thành lập ETS quốc gia ngành điện vào cuối năm 2017 Một số đặc điểm xây dựng vận hành cải thiện mơ hình Trung Quốc gồm: (1) Lựa chọn mơ hình thiết kế ETS thí điểm: Mỗi ETS thiết kế khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể địa phương xây dựng quyền địa phương; (2) Thiết lập hạn mức phân bổ hạn mức phát thải cho phép: kết hợp phân bổ hạn ngạch miễn phí với phần đưa đấu giá cho các doanh nghiệp dựa quá khứ phát thải; (3) Đấu giá chế kiểm soát giá: thực sàn giao dịch chứng khoán địa phương Hội đồng phát triển cải cách địa phương quản lý; (4) MRV kiểm soát thị trường: Doanh nghiệp tự thực xác nhận bên thứ ba độc lập; (5) Trừng phạt doanh nghiệp khơng hồn thành mục tiêu: Chủ yếu tập trung vào hình phạt tiền; (6) Thiết lập điều khoản linh hoạt chế hỗ trợ thực hiện: Một số ETS 13 cho phép doanh nghiệp sử dụng chế gửi ngân hàng lượng phát thải định để sử dụng tương lai - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Tử kinh nghiệm các quốc gia xây dựng vận hành thị trường phát thải các-bon trên, 04 học kinh nghiệm cho Việt Nam rút sau: (1) Cần phải xây dựng thí điểm ETS trước xây dựng thị trường thức triển khai xây dựng thị trường phát thải các-bon cho số ngành định, đặc biệt số ngành có mức phát thải các-bon ca, dễ dàng đo đếm, giám sát phát thải; (2) Xây dựng hệ thống MRV điều kiện tiên để đảm bảo ETS vận hành cách minh bạch, rõ ràng Hệ thống trừng phạt kiểm soát gian lận thị trường cần cân nhắc để đảm bảo tin tưởng đoanh nghiệp tham gia thị trường; (3) Thiết lập chế linh hoạt để điều chỉnh hạn mức phát thải tồn thị trường để ứng phó với rủi ro gây ảnh hưởng đến giao động giá các-bon chi phí giảm phát thải doanh nghiệp cân nhắc kết nối ETS với ETS quốc gia khác để tạo hội cạnh tranh, lựa chọn tốt cho doanh nghiệp; (4) Cần xây dựng gói sách kèm với ETS để đảm bảo thành cơng vận hành, lưu ý vấn đề sau: (1) Đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ phát triển nguồn lượng thay lượng sạch, lượng tái tạo, loại công nghệ phát thải các-bon thấp; (2) Thiết kế chương trình hỗ trợ giá điện hộ gia đình có thu nhập thấp, nhóm thu nhập thấp xã hội (3) Đầu tư vào đại hóa hệ thống ETS cải tiến công nghệ vận hành, đầu tư vào hoạt động MRV để nâng cao hiệu tính xác, minh bạch hệ thống 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON VIỆT NAM 2.1 Thực trạng diễn biến biến đởi khí hậu Việt Nam Tại Việt Nam, giai đoạn 1994 - 2010, tổng lượng phát thải toàn kinh tế (gồm cả sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp - LULUCF) tăng nhanh từ 103,8 triệu CO tương đương lên 246,8 triệu CO tương đương Năm 2010, tổng lượng phát thải khí nhà kính Việt Nam 246,8 triệu CO2 (bao gồm cả LULUCF) 266 triệu CO (không bao gồm LULUCF) Theo Báo cáo cập nhật hai năm lần (lần thứ nhất) Việt Nam vào năm 2014, với tốc độ tăng trưởng quy mô kinh tế nay, dự báo phát thải khí nhà kính Việt Nam tiếp tục tăng nhanh với quy mô khoảng lần vào năm 2020 lần vào năm 2030 so với năm gốc 2010 Phát thải từ lĩnh vực lượng chiếm tỷ 90% quy mơ phát thải tồn kinh tế, ngành công nghiệp lượng vẫn nguồn phát thải chủ yếu tiếp tục tăng, phát thải từ ngành công nghiệp sản xuất giảm 2.2 Thực trạng sách giảm phát thải các-bon Việt Nam Để ứng phó với BĐKH giảm thiểu các tác động tiêu cực BĐKH phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam tích cực việc tham gia thực các hiệp ước quốc tế nhằm ứng phó với BĐKH xây dựng các sách nước để ưu tiên ứng phó với BĐKH, năm 2012 xem cột mốc quan trọng đánh giá thay đổi lần mục tiêu giảm phát thải quốc gia Việt Nam thức đề cập các sách phát triển quốc gia 15 Khung sách liên quan đến hoạt đợng phát thải nhà kính Việt Nam Năm 2012 xem năm bước ngoặt Việt Nam việc thực các hoạt động giảm phát thải các-bon Ngày 25 tháng năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh Việt Nam” với việc lần Việt Nam đưa mục tiêu cắt giảm phát thải quốc gia: giảm lượng phát thải KNK các hoạt động lượng từ 10% đến 20% so với phương án BAU, mức tự nguyện 10% thêm 10% có hỗ trợ quốc tế Tiếp đó, ngày 22 tháng năm 2017, Việt Nam 170 quốc gia ký kết Hiệp định Paris biến đổi khí hậu thức có hiệu lực từ ngày tháng 11 năm 2017 với cam kết đến năm 2030 giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thơng thường 25% nhận hỗ trợ quốc tế Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Đề án “Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon thị trường giới" sau phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam” Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với các hoạt động tập trung vào xây dựng thí điểm thị trường phát thải các-bon lộ trình tham gia thị trường phát thải các-bon lĩnh vực chất thải rắn; sản xuất thép; 16 xây dựng hệ thống sở liệu phát thải khí nhà kính hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng triển khai thí điểm NAMA tạo tín các-bon; tăng cường lực quản lý, kiểm tra, giám sát thực các hoạt động NAMA NAMA tạo tín các-bon Trước Việt Nam tham gia số chế tài quốc tế CDM, REDD+, JDM thông qua xây dựng các dự án giảm phát thải để cung cấp tín phát thải cho các thị trường quốc tế khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 2.3 Đánh giá tiềm điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon Việt Nam Phương pháp đánh giá lựa chọn phương pháp phân tích SWOT Đây cơng cụ phân tích đơn giản, linh hoạt có hiệu quả đưa các đánh giá mang tính tồn diện vấn đề so sánh với các cơng cụ phân tích khác đặc biệt hiệu quả bối cảnh có nhiều hay thơng tin để định Phân tích SWOT đặc biệt phù hợp việc phân tích, đánh giá việc chưa xảy ra, vậy, việc sử dụng phân tích SWOT xem xét đánh giá tiềm xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam lựa chọn phù hợp Kết quả phân tích SWOT đánh giá tiềm xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam Điểm mạnh Cơ hợi - Chính phủ Việt Nam thiết lập mục tiêu giảm phát thải, đặc biệt các ngành sử dụng nhiều lượng - Việt Nam có hội gia tăng cạnh tranh xuất khẩu vào các thị trường xây dựng ETS EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ - Việt Nam có kinh nghiệm việc tham gia thị trường phát thải các-bon CDM, REDD+, JDM… - Một số các ngành công nghiệp các hội việc làm tạo lĩnh vực lượng mới, tiết kiệm lượng - Việt Nam phát triển các sàn giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán, đó, hạ - Việt Nam có hội tham gia ETS quốc tế, đó, có hội giảm 17 tầng bản để thực đấu giá phát thải có sẵn - Việt Nam nhận nhiều hỗ trợ cả kỹ thuật lẫn tài từ các tổ chức quốc tế để xây dựng ETS - Giá lượng Việt Nam nằm nhóm các quốc gia có mức giá thấp giới, vậy, việc tăng giá lượng từ thị trường ETS có tác động so với các quốc gia có giá lượng cao Điểm yếu - Việt Nam chưa có hệ thống MRV vẫn quá trình thiết kế xây dựng - Các doanh nghiệp chưa có nhiều phương án lựa chọn giảm phát thải các-bon - Chưa có lộ trình giảm phát thải cho các ngành nên chưa tạo lòng tin cho doanh nghiệp để định dài hạn phát thải với chi phí thấp - Cung cấp cho doanh nghiệp các lựa chọn để giảm phát thải với chi phí thấp - Việt Nam có hội cải tiến công nghệ, nâng cao suất lực cạnh tranh các ngành sử dụng lượng - Việt Nam hội việc thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến công nghệ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả - Có nguồn thu để tái sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp giảm phát thải các các đối tượng bị ảnh hưởng từ tăng giá các sản phẩm có liên quan đến lượng Thách thức - Xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng giá sản phẩm xuất khẩu tăng, đó, hạn chế cạnh tranh sản phẩm thị trường quốc tế - Giá lượng Việt Nam chưa hoàn toàn hoạt động theo chế thị trường, nên gây khó khăn cho việc thiết lập ETS hình thành dựa quan hệ cung cầu, tác động đến nhóm thu nhập thấp - Các ngành phát thải các-bon cao tham gia ETS hầu hết các lĩnh vực kinh tế đóng vai trò then chốt tăng trưởng kinh tế, đó, việc tăng giá có ảnh hướng đến tồn kinh tế 18 Với kết quả sử dụng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam trên, số kết luận đưa sau: Việt Nam có hội tụ nhiều điều kiện để thiết lập thị trường phát thải các-bon có kinh nghiệp tham gia thị trường này, có mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính, thị trường chứng khóa phát triển tốt, việc xây dựng thị trường hội để Chính phủ có thêm nguồn thu để hỗ trợ hoạt động giảm phát thải Tuy nhiên cần phải xây dựng thí điểm ETS cho số ngành nhất định, đặc biệt số ngành phát thải các-bon cao, dễ dàng đo đếm, giám sát phát thải trước xây dựng thị trường thức Để triển khai xây dựng thành công thị trường, Việt Nam cần xây dựng gói sách tổng thể để giải cách tồn diện vấn đề, đặc biệt sách hướng phát triển lượng phát thải các-bon thấp, tiết kiệm lượng để cung cấp cho doanh nghiệp lựa chọn tối ưu cho giảm phát thải; đồng thời hội để phát triển ngành công nghiệp mới, góp phần tạo việc làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Các sách cần phải tập trung giải tác động ảnh hưởng việc giá hàng hóa tăng ảnh hưởng đến người nghèo lực cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp xuất khẩu, hoàn thiện hệ thống MRV để đảm bảo khả kiểm soát việc thực thi doanh nghiệp vận hành thi trường 19 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆT NAM 3.1 Xu hướng phát triển thị trường phát thải các-bon thời gian tới Sau năm Hiệp định Paris biến đổi khí hậu thức có hiệu lực, có 21 ETS vận hành toàn cầu với các cấp độ khác so với ETS từ năm 2010 cho thấy các quốc gia khác gia tăng việc sử dụng ETS công cụ sách quan trọng để thực cam kết cắt giảm phát thải các-bon Các ETS vận hành có tái cấu trúc quan trọng mơ hình vận hành, mức độ tham vọng, quy mô thị trường, phạm vi hoạt động để đảm bảo ETS thực các mục tiêu tham vọng giảm phát thải giai đoạn sau 2020, qua mang đến tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư lĩnh vực các-bon thấp làm gia tăng giá phát thải các-bon 3.2 Đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải các-bon Việt Nam - Về lựa chọn mô hình: Một số đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải Việt Nam sau: (1) Việt Nam nên xem xét lựa chọn mô hình thị trường phát thải các-bon hai giai đoạn, giai đoạn đầu vận hành theo hướng thuế các-bon thị trường bắt đầu vào ổn định chuyển sang mơ hình “cap trade”; (2) Việt Nam cần có lộ trình xây dựng thị trường phát thải các-bon, đó, cần phải có giai đoạn thí điểm trước xây dựng thị trường thức kinh nghiệm EU; (3) Việt Nam cần cân nhắc lựa chọn xây dựng ETS trước cho số ngành định kinh nghiệm tất cả các ETS toàn cầu; (4) Cần thiết phải kêu gọi tham gia các bên liên quan việc xây dựng ETS Việt Nam 20 Không thành công Không thành công Điều chỉnh mức thuế Điều chỉnh Giai đoạn khởi động: Thuế các-bon cho số ngành (2-3 năm) Giai đoạn 1: Thị trường phát thải các bon cho số ngành (2-3 năm) Thành công Giai đoạn 2: Mở rộng thị trường phát thải các bon cho các ngành Thành công Sơ đồ: Đề xuất mô hình phân kỳ thiết kế thị trường phát thải bon Việt Nam Nguồn: Tác giả - Về lựa chọn thiết kế thị trường phát thải các-bon Việt Nam: (1) Thiết lập mục tiêu giảm phát thải cho thị trường phát thải các-bon: Việt Nam cần thiết lập mục tiêu giảm phát thải dài hạn, 10 năm các sách biến đổi khí hậu cần có quán mang tính dài hạn để tạo lòng tin doanh nghiệp, đó, hạn mức phát thải: nên kết hợp việc thiết lập hạn mức tuyệt số chế linh hoạt để hỗ trợ việc bổ sung giảm thiểu mức dư thừa hạn mức phát thải thị trường; (2) Xác định phạm vi thị trường phát thải các-bon: Một số ngành tham gia ETS Việt Nam ngành sản xuất điện, giao thông, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo sử dụng nhiều lượng (sắt thép, hóa chất, xi măng…), chất thải; (3) Lựa chọn phương phân bổ hạn mức phát thải cho phép: Việt Nam nên lựa chọn phương thức phân bổ thông qua đấu giá mà việc phân bổ miễn phí thơng qua số liệu quá khứ khơng đảm bảo tính xác đầy đủ hệ thống sở liệu thiếu hụt; (4) Lựa chọn chế linh hoạt cho thị trường: Cần cân nhắc cho phép sử dụng lại tín bên ngồi thiết lập chế cho vay/mượn ngân hàng phát thải, cho phép doanh nghiệp gửi ngân hàng phát thải để sử dụng tương lai quy định giá sàn để ứng phó với trường hợp giá phát thải các-bon rơi mức quá thấp; áp dụng mức giá trần giá sàn để đảm bảo giá phát thải các-bon giao 21 động phạm vi kiểm soát được; (5) Cân nhắc liên kết với ETS khác: Đây lợi lớn Việt Nam mà giá phát thải các-bon thị trường Việt Nam rẻ nhiều so với các thị trường quốc tế chi phí cải tiến cơng nghệ hay sử dụng các nguồn lượng thay Việt Nam thấp nhiều so với các quốc gia phát triển; (6) Xây dựng hệ thống MRV: Hệ thống MRV Việt Nam vẫn quá trình xây dựng hồn thiện đó, Việt Nam phải đảm bảo xây dựng hệ thống MRV trước tiến hành xây dựng ETS - Về xác định quan tham gia: (1) Bộ Tài nguyên Môi trường: Sẽ quan chịu trách nhiệm xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam, chịu trách nhiệm xác định, lựa chọn các ngành tham gia, mơ hình tổ chức thị trường; tổ chức các hoạt động MRV; (2) Bộ Tài chính: Sẽ quan chịu trách nhiệm việc xây dựng chế vận hành đấu giá phát thải các-bon, chịu trách nhiệm xây dựng quy trình, xác định cách thức đấu giá thực MRV các hoạt động này; (3) Các Bộ quản lý ngành: chịu trách nhiệm quản lý ngành, phối hợp với Bộ Tài nguyên Moi trường, Bộ Tài để triển khai thực các nhiệm vụ giao; (4) Các Bộ ngành Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp: Chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến hướng dẫn đảm bảo công tác triển khai vận hành thị trường tuân thủ các quy định tra, kiểm toán, kiểm tra tuân thủ pháp lý các doanh nghiệp tham gia thị trường 3.3 Một số giải pháp để đảm bảo tính khả thi hình thành thị trường phát thải các-bon Việt Nam - Xây dựng đồng nhóm sách về giảm phát thải: Cần phải kết hợp các công cụ thị trường với các cơng cụ hành – mệnh lệnh công cụ giáo dục các khuyến khích tài thuế, phí, trợ cấp để giải đồng các vấn đề như: khan cung hình thành mà Chính phủ áp dụng công cụ cắt giảm tuyệt đối khí thải các-bon doanh 22 nghiệp; cơng cụ mềm nhãn các-bon thấp hay nhãn sản phẩm tiết kiệm lượng góp phần giúp khách hàng nhận dạng sản phẩm doanh nghiệp thị trường áp dụng các giải pháp giảm thiểu các-bon từ áp lực thị trường phát thải các-bon… - Phối hợp việc xây dựng thị trường phát thải các-bon với gói sách kèm: ETS công cụ gián tiếp để giảm phát thải, vậy, các hoạt động giảm phát thải trực tiếp phụ thuộc vào công nghệ, lượng việc tổ chức lại quy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để giảm sử dụng lượng, sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, chuyển đổi sử dụng lượng sản xuất từ nguyên liệu hóa thạch sang các dạng lượng lượng tái tạo, lượng sinh học… ra, việc xây dựng thị trường phát thải các-bon có tác động đến thị trường lao động, thị trường công nghệ… Do vậy, cần phải xây dựng đồng với các gói sách lượng, lao động, công nghệ… - Xây dựng phương án sử dụng nguồn thu từ thị trường phát thải các-bon: ETS mang đến nguồn thu lớn cho Chính phủ từ hoạt động mua bán thị trường tạo điều kiện cho Chính phủ việc sử dụng nguồn thu để tái đầu tư cho phát triển các lượng thay thế, hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trợ giúp cho các nhóm xã hội bị tác động tăng giá lượng các hàng hóa có liên quan đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ phát triển các nguồn lượng thay thế, thiết kế chương trình hỗ trợ giá điện các hộ gia đình có thu nhập thấp, các nhóm thu nhập thấp xã hội, đầu tư vào đại hóa hệ thống ETS để nâng cao hiệu quả tính xác, minh bạch hệ thống - Kết nối thị trường phát thải các-bon với hệ thống ngân hàng sàn chứng khoán: Việc xây dựng hệ thống hoạt đông riêng lẻ không khả thi các vấn đề chi phí Bên cạnh đó, các hoạt động ngân hàng hay mượn ngân hàng hạn mức phát thải yêu cầu tham gia các ngân hàng Việc kêu gọi các ngân hàng thương mại tham gia cần thiết Tuy nhiên giai 23 đoạn đầu, ngân hàng nhà nước các tổ chức tài nhà nước phải tham gia với vai trò đầu tàu - Xây dựng phương án hỡ trợ nhóm xã hội chịu ảnh hưởng tăng giá thị trường phát thải các-bon gây ra: Việc tăng giá chung toàn kinh tế các ngành trực tiếp tham gia vào ETS điều không tránh khỏi Đặc biệt giá lượng điện, xăng dầu tăng tương ứng với giá phát thải các-bon hình thành thị trường ETS Các nhóm chịu ảnh hưởng lớn người có thu nhập thấp phải trả tiền nhiều cho tiêu dùng lượng Do vậy, việc thiết kế các gói sách hỗ trợ các nhóm yếu phải tính đến thiết kế xây dựng ETS 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phát triển thị trường phát thải các-bon nhằm hướng tới mục tiêu giảm thiểu khí thải nhà kính hình thành cho thấy xu hướng ngày mở rộng, với tham gia các nước phát triển, có Việt Nam Đặc biệt, bối cảnh sách quốc tế BDKH thay đổi Việt Nam cần xem xét xây dựng thị trường phát thải các-bon nhằm tạo hố trợ các doanh nghiệp phải giảm phát thải với chi phí thấp nhất, thực các cam kết quốc tế hội tham gia vào thị trường phát thải các-bon toàn cầu Một số kết quả đạt việc thực Luận án Tiến sỹ với Đề tài “Phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam” sau: Kết quả thực Luận án đã có 03 đóng góp sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở khoa học việc hình thành thị trường phát thải các-bon; mơ hình cách thức thiết kế, vận hành thị trường phát thải các-bon, kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam; Thứ hai, rà soát, đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu, các sách biến đổi khí hậu quá trình tham gia vào thị trường phát thải các bọn Việt Nam; Đã đưa các phân tích, đánh giá tiềm điều kiện phát triển thị trường phát thải các-bon Việt Nam; Thứ ba đưa các phân tích, đánh giá xu hướng phát triển thị trường phát thải các-bon tương lai; đề xuất mơ hình thiết kế, giải pháp các kiến nghị để thiết lập vận hành thị trường phát thải các-bon Việt Nam Từ nghiên cứu này, tác giả Luận án đưa 03 kết luận sau: Một là, thị trường phát thải các-bon xây dựng triển khai nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ giới, nhiên, mơ hình phù hợp với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ Hai là, sở các lý thuyết, thực tiễn điều kiện, hồn cảnh đất nước, việc xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam có khả thi Ba là, để đảm bảo thành công việc xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam, Việt Nam nên lựa chọn mơ hình thị trường phát thải các-bon hỗn hợp với các chế linh hoạt, giai đoạn đầu thị trường vận hành mơ hình thuế các-bon sau thị trường ổn định chuyển sang thị trường “cap trade./ ... phát triển thị trường phát thải các -bon Việt Nam 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC -BON 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn hình thành thị trường phát thải các- bon. .. thành thị trường phát thải bon: Thị trường phát thải các- bon thị trường hàng hóa thành lập để thực giao dịch mua bán hàng hóa phát thải các- bon Đặc trưng thị trường phát thải các -bon tính... hành thi trường 19 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN MƠ HÌNH VÀ THIẾT KẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC -BON PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆT NAM 3.1 Xu hướng phát triển thị trường phát thải các- bon thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường phát thải các bon ở việt nam (tt) , Phát triển thị trường phát thải các bon ở việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay