Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:08

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ HOA L I YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Viết chữ hoa L (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Lá (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Lá lành đùm rách (3lần) -Ý thức rèn tính cẩn thận, giữ gìn II CHUẨN BỊ - Mẫu chữ L hoa Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: Chữ L hoa *Mục tiêu: Biết viết chữ L hoa, cụm từ ứng dụng cỡ vừa nhỏ *Cách tiến hanh: a/ Quan sát số nét, quy trình viết : -Cao li -Chữ L hoa cao li ? -Vừa nói vừa tơ khung chữ -Chữ K gồm3 nét : nét cong dưới, lượn dọc lượn ngang -Quan sát mẫu cho biết điểm đặt bút ? -3- em nhắc lại -Giáo viên viết mẫu (vừa viết vừa nói) -Yêu cầu HS viết chữ L vào bảng -Đặt bút đường kẻ 6, viết nét cong lượn viết phần đầu chữ C G; sau đổi chiều -Trò chơi “Trúc xanh” -Cả lớp viết khơng * Hoạt động 2: : Hướng dẫn viết chữ hoa -Viết vào bảng L - L *Mục tiêu: Biết độ cao, nối nét , khoảng cách -Tham gia trò chơi lật thẻ từ, -Chữ L hoa gồm có nét ? b/ Viết bảng: chữ, tiếng đốn hình *Cách tiến hành: -2-3 em đọc : Lá lành đùm rách -Yêu cầu học sinh mở tập viết đọc cụm từ ứng dụng -Lá lành đùm rách theo em hiểu ? Nêu : Cụm từ có ý đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ lẫn lúc khó khăn hoạn nạn -Cụm từ gồm có tiếng ? Gồm tiếng ? -Quan sát -1 em nêu : Chỉ đùm bọc, giúp đỡ lẫn -1 em nhắc lại -Độ cao chữ cụm từ “Lá lành đùm -5 tiếng : Lá, lành, đùm, lá, rách” ? rách -Cách đặt dấu ? -Chữ L, l, h cao 2,5 li cao 1,25 -Khi viết chữ Lá ta nối chữ L với chữ a nào? li r cao li d, chữ lại cao li -Khoảng cách chữ (tiếng ) ? Viết bảng -Bằng khoảng cách viết chữ o * Hoạt động 3: Viết -Bảng : L – Lá *Mục tiêu: Biết viết L – Lá theo cỡ vừa nhỏ, cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ *Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết -Viết -Chú ý chỉnh sửa cho em -Thực hành Kết luận: -Nhận xét viết học sinh Khen ngợi em có tiến -Giáo dục tư tưởng Nhận xét tiết học ... -Chữ L, l, h cao 2, 5 li cao 1 ,25 -Khi viết chữ L ta nối chữ L với chữ a nào? li r cao li d, chữ l i cao li -Khoảng cách chữ (tiếng ) ? Viết bảng -Bằng khoảng cách viết chữ o * Hoạt động 3: Viết. .. giúp đỡ l n l c khó khăn hoạn nạn -Cụm từ gồm có tiếng ? Gồm tiếng ? -Quan sát -1 em nêu : Chỉ đùm bọc, giúp đỡ l n -1 em nhắc l i -Độ cao chữ cụm từ L l nh đùm -5 tiếng : L , l nh, đùm, l , rách”... -Bảng : L – L *Mục tiêu: Biết viết L – L theo cỡ vừa nhỏ, cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ *Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết -Viết -Chú ý chỉnh sửa cho em -Thực hành Kết luận: -Nhận xét viết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay