Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:08

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA L – Lá lành đùm rách I Mục tiêu 1Kiến thức: Rèn kỹ viết chữ.Viết L (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định 2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư 3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị - GV: Chữ mẫu L Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: K - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - Viết : Kề vai sát cánh - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - GV nhận xét, cho điểm Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ L  Phương pháp: Trực quan  ĐDDH: Chữ mẫu: L - HS quan sát Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ L - li - Chữ L cao li? - đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - HS quan sát - GV vào chữ L miêu tả: + Gồm nét: cong dưới, lượn dọc lượn ngang - HS quan sát - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết: Đặt bút đường kẽ 6, viết nét cong lượn viết phần đầu chữ C G; sau đổi chiều bút, viết nét lượn đọc( lượn đầu); đến đường kẽ đổi chiều bút, viết nét lượn ngang tạo vòng xoắn nhỏ chân chữ - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - HS tập viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ  Phương pháp: Đàm thoại  ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu * Treo bảng phụ Giới thiệu câu: Lá lành đùm rách - HS đọc câu Quan sát nhận xét: - L :5 li - Nêu độ cao chữ - h, l : 2,5 li - đ: li - r : 1,25 li - a, n, u, m, c : li - Dấu sắc (/) a - Dấu huyền (`) a u - Cách đặt dấu chữ - Khoảng chữ o - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - GV viết mẫu chữ: Lá lưu ý nối nét L a HS viết bảng - HS viết bảng * Viết: : Lá - GV nhận xét uốn nắn - Vở Tập viết  Hoạt động 3: Viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận  Phương pháp: Luyện tập  ĐDDH: Bảng phụ - HS viết * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp bảng lớp ... Khoảng chữ o - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - GV viết mẫu chữ: L l u ý nối nét L a HS viết bảng - HS viết bảng * Viết: : L - GV nhận xét uốn nắn - Vở Tập viết  Hoạt động 3: Viết  Mục... câu: L l nh đùm rách - HS đọc câu Quan sát nhận xét: - L :5 li - Nêu độ cao chữ - h, l : 2, 5 li - đ: li - r : 1 ,25 li - a, n, u, m, c : li - Dấu sắc (/) a - Dấu huyền (`) a u - Cách đặt dấu chữ. .. 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ L  Phương pháp: Trực quan  ĐDDH: Chữ mẫu: L - HS quan sát Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ L - li - Chữ L cao li? - đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay