Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:08

Giáo án Tiếng việt TẬP VIẾT CHỮ HOA L I.Mục đích, yêu cầu: - HS viết chữ hoa L, tiếng Lá ( viết mẫu, nét, nối chữ quy định) thông qua BT ứng dụng - Viết cụm từ ứng dụng : (Lá lành đùm rách) cỡ chữ nhỏ - Giáo dục HS tính cẩn thận, thẩm mĩ, II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Mẫu chữ viêt hoa L Bảng phụ viết tiếng Lá , Lá lành đùm rách - HS: Vở tập viết 3- T1, bảng con, phấn III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A Kiểm tra cũ: ( 2' ) H: Viết bảng ( lượt) - Viết K, Kề vai H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài Giới thiệu ( 1') G: Nêu yêu cầu tiết học Hướng dẫn viết bảng con( 11 ) a.Luyện viết chữ hoa L - Cao 2,5 ĐV - Rộng ĐV - Gồm nét G: Gắn mẫu chữ lên bảng H: Quan sát, nhận xét độ cao, chiều rộng, số lượng nét, cỡ chữ G: HD qui trình viết( vừa nói vừa thao tác) H: Tập viết bảng G: Quan sát, nhận xét , uốn sửa H: Đọc từ ứng dụng ( bảng phụ) b.Viết từ ứng dụng: Lá Lá lành đùm rách G: Giới thiệu từ ứng dụng G: Giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ H: Viết bảng (Lá) 3.Viết vào ( 19’ ) G: Quan sát, uốn nắn G: Nêu yêu cầu H: Viết vào vở( Mỗi cỡ chữ dòng) 4.Chấm, chữa ( 4' ) G: Theo dõi giúp đỡ HS G: Chấm số HS - Nhận xét lỗi trước lớp 5.Củng cố- Dặn dò ( 3' ) H: Nhắc lại cách viết G: Nhận xét chung học - Dặn HS hoàn thiện buổi ...H: Tập viết bảng G: Quan sát, nhận xét , uốn sửa H: Đọc từ ứng dụng ( bảng phụ) b .Viết từ ứng dụng: L L l nh đùm rách G: Giới thiệu từ ứng dụng G: Giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ H: Viết. .. Viết bảng (L ) 3 .Viết vào ( 19’ ) G: Quan sát, uốn nắn G: Nêu yêu cầu H: Viết vào vở( Mỗi cỡ chữ dòng) 4.Chấm, chữa ( 4' ) G: Theo dõi giúp đỡ HS G: Chấm số HS - Nhận xét l i trước l p 5.Củng... Theo dõi giúp đỡ HS G: Chấm số HS - Nhận xét l i trước l p 5.Củng cố- Dặn dò ( 3' ) H: Nhắc l i cách viết G: Nhận xét chung học - Dặn HS hoàn thiện buổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay