Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:08

Tuần: 13 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT CHỮ HOA L I – MỤC TIÊU - Biết viết chữ L hoa theo cỡ vừa nhỏ - Viết đúng, sạch, đẹp cụm từ ứng dụng: Lá lành đùm rách II - ĐỒ DÙNG Mẫu chữ, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A) Bài cũ: - HS lớp viết lại chữ K, - HS viết lại cụm từ ứng dụng trước Cả lớp viết vào nháp tiếng Kề B) Bài : 1) Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2) Hướng dẫn viết chữ hoa a) Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét chữ L Hướng dẫn học sinh nắm cấu tạo chữ Hướng dẫn cách viết Giáo viên viết mẫu chữ L vừa viết vừa nhắc lại cách viết b) Hướng dẫn học sinh luyện viết chữ L vào nháp 3) Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng HS đọc cụm từ ứng dụng(câu tục ngữ) Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: b, Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: Về độ cao, khoảng cách chữ, chữ c, Hướng dẫn học sinh viết chữ L vào nháp Học sinh viết vào tập viết: d, Chấm, Chữa bài: Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét 4) Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà hoàn thành phần luyện viết tập viết ... Về độ cao, khoảng cách chữ, chữ c, Hướng dẫn học sinh viết chữ L vào nháp Học sinh viết vào tập viết: d, Chấm, Chữa bài: Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét 4) Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết... chấm 5,7 Nhận xét 4) Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà hoàn thành phần luyện viết tập viết ...3) Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng HS đọc cụm từ ứng dụng(câu tục ngữ) Hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay