Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:08

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA L I Mục tiêu: Rèn kỹ viết chữ : - Viết dúng chữ hoa L (theo1 dòng cỡ chữ vừa và1 dòng cỡ chữ nhỏ).chữ câu ứng dụng Lá dòng cở vừa, dòng cỡ nhỏ - Biết viết câu ứng dụng “Lá lành đùm rách” theo cỡ chữ nhỏ, viết mẫu chữ, nét nối quy định viết lần * HS k- G viết hết - Giáo dục HS cẩn thận, nắn nót viết giữ đẹp II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ L hoa, bảng phụ, - Vở tập viết, bút, BC III Các hoạt động dạy học: ND,KT- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: - YC HS viết BC: K , Kề - Viết BC cỡ chữ nhỏ (3phút) - Sửa sai nhận xét chung - Nhận xét, sửa 2.Bài mới: - Dẫn dắt - ghi tên học - Nhắc lại tên học *HĐ1:HD viết chữ hoa L * Đưa chữ mẫu giới thiệu - Quan sát nhận xét - Chữ L hoa cao li?Rộng li?- Gồm nét? - li, rộng li MT: Nắm cách viết chữ hoa (7phút) - 1nét - Nhận xét - GV chốt lại cấu tạo chữ hoa L: chữ hoa L tạo nét nét cong lượn dưới, nét lượn dọc, nét lượn - Theo dõi ngang - Chữ hoa L viết giống với chữ em học? - Viết mẫu HD cách viết: Đặt - Giống chữ hoa C G bút dòng kẻ viết nét cong lượn sau chuyển hướng bút viết nét lượn dọc( Lưu ý lượn đầu) chạm đường kẻ - H quan sát nêu điểm đặt chuyển hướng bút viết nét lượn bút điểm dừng bút ngang tạo vòng xoắn nhỏ li, điểm dừng bút chạm dòng kẻ - Yêu cầu H viết bảng - Nhận xét, uốn nắn cách viết sai *T đưa mẫu từ ứng dụng Lá cở vừa - Viết bảng 1- lần - Nhận xét, sửa *HĐ 2: Viết từ ứng T hướng dẫn cách viết: Viết chữ dụng, câu ứng dụng L hoa, từ điểm dừng bút chữ - H đọc L lia bút viết nét cong kín, MT: Giúp HS viết cho nét cong kín chữ a vừa cụm từ ứng chạm vào điểm dừng bút - H quan sát nêu độ cao dụng.(8 - 10phút) chữ L, viết nét móc ngược để chữ từ hoàn thành chữ Lá ta đánh dấu chữ a li thứ -T nhận xét, uốn nắn * Giới thiệu cụm từ ứng dụng : Lá lành đùm rách - Em hiểu cụm từ có nghĩa nào? - H viết bảng T kết luận: Lá lành đùm rách có nghĩa phải đùm bọc người có hồn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua mát, khó khăn - - HS đọc, lớp đọc - Trong câu ứng dụng có - Nhận xét - H có nghĩa giúp đỡ lúc gặp khó khăn, hoạn nạn chữ hoa viết ? -T hướng dẫn cho H viết chữ L, cở nhỏ - Chú ý HS Y - T nhận xét, uốn nắn cho H viết sai - Yc H đọc câu ứng dụng, nhận xét - Trong câu ứng dụng có chữ? - HS theo dõi - Chữ Lá - H quan sát, - H viết bảng chữ nào? - Những chữ viết độ cao1 li; 1,25 li; li; 2,5 li - Nhận xét, uốn nắn - Quan sát theo dõi.2 H đọc - có chữ, chữ: lá, lành, đùm, lã , rách - Khoảng cách chữ, chữ nào? Nêu vị trí đặt li: a, n, u, m,c dấu thanh? 1,25 li: r *Yc H viết vào - HD nhắc HS tư ngồi viết, cách cầm bút - GV giúp đỡ HS Y - Chấm số HS *HĐ3:Viết vào (16- 18phút) - Nhận xét chung - YC nhắc lại cấu tạo chữ hoa L - Nhận xét tiết học li: đ 2,5 li: L, h,l - Khoảng cách chữ o dấu đặt chữ a, u li thứ - 1-2 HS nhắc lại - Viết vào vở.H KG viết toàn - Dặn HS bài, H TB viết theo Yc T - HS lắng nghe 3.Củng cố- dặn dò: (2phút) - Thi nhắc lại - Về nhà thực hành câu thành ngữ ... sát, - H viết bảng chữ nào? - Những chữ viết độ cao1 li; 1 ,25 li; li; 2, 5 li - Nhận xét, uốn nắn - Quan sát theo dõi .2 H đọc - có chữ, chữ: l , l nh, đùm, l , rách - Khoảng cách chữ, chữ nào?... cấu tạo chữ hoa L - Nhận xét tiết học li: đ 2, 5 li: L, h ,l - Khoảng cách chữ o dấu đặt chữ a, u li thứ - 1 -2 HS nhắc l i - Viết vào vở.H KG viết toàn - Dặn HS bài, H TB viết theo Yc T - HS l ng... 1- l n - Nhận xét, sửa *HĐ 2: Viết từ ứng T hướng dẫn cách viết: Viết chữ dụng, câu ứng dụng L hoa, từ điểm dừng bút chữ - H đọc L lia bút viết nét cong kín, MT: Giúp HS viết cho nét cong kín chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập viết Chữ hoa L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay