thiết kế bếp nhà hàng kiểu pháp cho khách san 5 sao

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:07

ban vẽ autucad có đính kèm ,bản vẽ có đầy đủ . các công ty chưa có kinh nhiệm về lĩnh vực bếp nhà hàng khác san có thển sư dụng tài liêu như một mẫu thiết kế hoàn chỉnh nhât . đây là mẫu thiết kế đã được thi công tại một khác sạn 5 sao ở việt nam . và không có vấn đề gì xẩy ra với các đơn vị thi công và nhà thầu 2 wok range with blower neutral unit under shell neutral unit heating lamp and hot cabinet wok range with blower deck steamer cabinet neutral unit gas burner with oven deep fryers gas burner with oven working table with chopping block boilling pans neutral unit under shell combi oven tray door frezeer and chiller GOODLIFT Cold Kitchen Pot washing two door chiller door chiller Chiller Room Freezer Room Gas Area two door chiller Dry storage Kho dụng cụ granite table Hot Bakery Fruit room RS storage Room Service deck electric baking oven +16 trays proofper Cold Bakery Chocolate room Chef Office neutral unit under shell door-freezer/chiller MK1-13 Washing Area door fezeer/chiller combi oven tray electric and oven Japanese Kitchen neutral unit gas burner with oven electric and oven neutral unit door chiller Waste storage two door chiller salamander MK1-05 neutral unit Dish Area neutral unit neutral unit gas burner with oven heating lamp and hot cabinet heating lamp and hot cabinet door fezeer/chiller door chiller wall shelf wall shelf Washing Area neutral unit neutral unit neutral unit micro ware neutral unit wall shelf door chiller neutral unit neutral unit neutral unit heating lamp and hot cabinet neutral unit door chiller door chiller Preparation Area
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế bếp nhà hàng kiểu pháp cho khách san 5 sao, thiết kế bếp nhà hàng kiểu pháp cho khách san 5 sao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay