Đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

276 7 0
  • Loading ...
1/276 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 10:04

Đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lưu Tuấn Linh Sinh ngày: 15/09/1983 Là học viên nghiên cứu sinh khóa 2014 - 2018 Học viện Ngân hàng Cam đoan luận án “Đa dạng hóa danh mục đầu thị trường chứng khốn Việt Nam” Chun ngành: Tài – Ngân hàng; Mã số: 9340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Kiều Hữu Thiện TS Đào Lê Minh Là cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng; khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Hà nội, ngày ……tháng … năm 2018 Tác giả Lưu Tuấn Linh LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Kiều Hữu Thiện TS Đào Lê Minh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên suốt thời gian nghiên cứu để triển khai, phát triển hoàn thiện luận án Đồng thời xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cơ Học viện Ngân hàng nói chung Khoa Sau đại học nói riêng, người truyền đạt tri thức kinh nghiệm nghiên cứu cho q trình tơi học tập nghiên cứu trường Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Hội đồng chuyên đề tiến sĩ, Hội đồng luận án tiến sĩ cấp môn Thầy, Cơ phản biện độc lập có ý kiến phản biện, góp ý dẫn vơ q báu, giúp tơi hồn thiện nội dung luận án Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình ln bên động viên tơi vượt qua khó khăn; xin cảm ơn bạn đồng nghiệp nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có thời gian để hồn thành luận án Hà nội, ngày ……tháng … năm 2018 Tác giả Lưu Tuấn Linh LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu 1.1 Bối cảnh học thuật Đa dạng hóa danh mục đầu TTCK tảng tạo móng cho ngành học tài doanh nghiệp lý thuyết đầu Kết thành công công ty quản lý đầu tư, cơng ty chứng khốn,… phụ thuộc phần lớn vào khả phân bổ, nắm giữ tài sản đa dạng hóa danh mục đầu TTCK cơng ty Chính từ vai trò quan trọng phong phú hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK thị trường, dẫn đến nhiều trường phái, phương pháp phát triển lý thuyết tài để đánh giá, phân tích cách thức xây dựng, đo lường, so sánh hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu Từ đa dạng quan điểm học thuật đa dạng hóa danh mục đầu TTCK dẫn đến nghiên cứu thực chứng lĩnh vực đa dạng sinh động 1.2 Bối cảnh thực tiễn Sau 15 năm trưởng thành phát triển, TTCK Việt Nam ghi nhận thay đổi lớn qui mô bề rộng lẫn chiều sâu với tốc độ phát triển đánh giá nhanh nhóm thị trường biên (frontier markets) thị trường (emerging markets) Quy mô TTCK Việt Nam có bước tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, bước đóng vai trò kênh dẫn vốn trung dài hạn quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững Trong giai đoạn 2000-2005, vốn hóa thị trường đạt 1% GDP Tuy nhiên, quy mơ vốn hóa thị trường có bước nhảy vọt mạnh mẽ lên 22,7% GDP vào năm 2006 tiếp tục tăng lên mức 43% GDP vào năm 2007 Tổng vốn hoá thị trường niêm yết năm 2016 đạt 1,76 triệu tỷ đồng tương đương 42% GDP, tăng 345.000 tỷ đồng (26,6%), tương ứng tăng khoảng 15 tỷ USD so với cuối năm 2015; đạt 74,6% GDP vào cuối năm 2017 Mặc dù có bước phát triển nhảy vọt TTCK nhiều biến động hạn chế khoản đặc biệt thị trường điều chỉnh có dấu hiệu suy giảm Bên cạnh đó, hàng hóa niêm yết TTCK chưa đa dạng, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu TTCK phòng ngừa rủi ro nhà đầu (các sản phẩm phái sinh chưa đa dạng) Các dịch vụ tiện ích cho nhà đầu thị trường nghèo nàn (chưa có nghiệp vụ bán khống, vay ký quỹ, bán trước ngày hoàn tất giao dịch,…), tính minh bạch thị trường chưa đáp ứng nhu cầu công chúng đầu Với thị trường phát triển nhanh đầy biến động đề cập trên, việc hệ thống hóa sở lý thuyết học kinh nghiệm, đồng thời lựa chọn áp dụng vào hoạt động đa dạng hóa đầu q trình quản lý, điều hành nhà đầu chuyên nghiệp (Công ty chứng khốn, Cơng ty quản lý quĩ, Quĩ đầu tư,…) TTCK Việt Nam nhu cầu cần thiết Mặt khác, việc nghiên cứu, rà soát thực trạng hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Việt Nam thời gian qua, tìm điểm tích cực vấn đề tồn tại, khó khăn, thách thức hội mà có khả ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Việt Nam đòi hỏi cấp thiết, góp phần tăng cường hiệu sử dụng vốn, giảm thiểu rủi ro nâng cao hiệu hoạt động cho nhà đầu nói riêng tồn thị trường nói chung; qua hỗ trợ trì tăng trưởng kinh tế bền vững Ngồi ra, việc xây dựng hệ thống hóa nghiên cứu lý thuyết áp dụng thực tiễn quản trị, phân bổ tài sản đa dạng hóa đầu góp phần quan trọng việc hồn thiện phát triển cơng tác nghiên cứu khoa học Việt Nam lĩnh vực Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Đa dạng hóa danh mục đầu TTCK thị trường chứng khoán Việt nam” làm Luận án tiến sỹ Tình hình nghiên cứu khoảng trống lĩnh vực nghiên cứu 2.1 Nghi n ứu nƣớ ngo i Các cơng trình nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu TTCK giới phong phú, nhiên kết khác tùy nước vùng lãnh thổ: Lee, Fah Chong (2016) sử dụng mơ hình CAPM mơ hình trung bình phương sai Markowitz để xem xét, đánh giá hiệu hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Malaysia thông qua sử dụng chuỗi số liệu theo tuần 60 cổ phiếu giai đoạn từ 1/1/2010 - 31/12/2014 Chỉ số thị trường tham chiếu số FBM KLCI, tài sản phi rủi ro lãi suất lấy từ Ngân hàng Trung ương Malaysia Verchenko (2000) sử dụng phương pháp tương quan đơn giản phương pháp đồng liên kết để đo lường mối tương quan cổ phiếu 10 thị trường châu Âu, gồm Ukraina, Lithuania, Estonia, Latvia, Poland, Hungary, Slovenia, Nga Cộng hòa Séc, với chuỗi số liệu theo tuần số chứng khoán 10 nước giai đoạn từ tháng 4/1997 - 1/2000 Zaimovic, Berio Mustafic (2017) sử dụng lý thuyết mơ hình trung bình phương sai Markowitz kỹ thuật phân tích cấu phần (PCA) để xem xét lợi ích đánh giá hiệu hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK thị trường Đơng Nam Âu (South East Europe, gọi tắt SEE) Nghiên cứu dựa số liệu tỷ suất sinh lợi theo tháng 47 cổ phiếu nước Đông Nam Âu (gồm Croatia, Serbia, Montenegro, Macedonia BosniaHerzegovina) giá trị 23 số chứng khoán giai đoạn từ 1/1/2006 1/4/2016, bao gồm số thị trường lớn giới đại diện cho Mỹ, Anh, Đức, Australia, Nhật Bản Italia Zhou (2010) xem xét tối ưu hóa danh mục đầu TTCK cổ phiếu quốc tế vai trò nhà đầu Trung Quốc, sử dụng chuỗi số liệu theo tháng thị trường lớn giới (Mỹ, châu Âu, Trung Quốc) giai đoạn từ tháng 12/1990 - 12/2007 Nghiên cứu sử dụng khung khổ phân tích danh mục đầu TTCK Markowitz (1952) sử dụng phương pháp phân tích: phương pháp Black, phương pháp Lagrange phương pháp Solver Sử dụng mơ hình lựa chọn danh mục đầu TTCK Markowitz (1952) hàm ý Lý thuyết danh mục đầu TTCK đại, Hallinan (2011) xây dựng danh mục đầu TTCK (bao gồm cổ phiếu thị trường nổi) xây dựng để đo lường lợi ích việc đa dạng hóa danh mục đầu TTCK việc giải mối quan hệ tương quan đánh đổi rủi ro suất sinh lợi danh mục Porwal (2014) tiến hành nghiên cứu đặc điểm thị trường biên so sánh với thị trường để đạt hiệu tối ưu cho hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK cho nhà đầu Nghiên cứu sử dụng lý thuyết danh mục đầu TTCK Markowitz (1952) với chuỗi số liệu thị trường biên châu Á, châu Âu, châu Phi cận sa mạc Sahara, châu Mỹ Latinh giai đoạn 11/2008-11/2013 Randolph (2011) sử dụng mô hình trung bình phương sai Markowitz (1952) để xem xét đa dạng hóa danh mục đầu TTCK cổ phiếu thị trường biên châu Phi Chuỗi số liệu theo tuần xem xét giai đoạn 10/1996-10/2011, áp dụng cho 10 thị trường biên châu Phi (gồm Botswana, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Mauritius, Morocco, Mamibia, Nigeria, Tunisia Zambia) Tác giả xây dựng danh mục đầu TTCK bao gồm 10 thị trường này, sau xây dựng danh mục đầu TTCK đa dạng hóa thêm Nam Phi cổ phiếu quốc tế Mills (2015) có kết luận lợi ích việc đa dạng hóa danh mục đầu TTCK 24 cổ phiếu đại diện cho 38 nước châu Phi giai đoạn 20002014 Hearn Piesse (2008) sử dụng mơ hình khác nhau, mơ hình khơng áp dụng điều kiện phân phối chuẩn, mơ hình có điều kiện GARCH mơ hình có điều kiện CAPM để xem xét, đánh giá khả đa dạng hóa danh mục đầu TTCK tối ưu sở kết hợp cổ phiếu Nam Phi (nước lớn cộng đồng SADC) thị trường nhỏ Swaziland, Namibia Mozambique (các nước nhỏ cộng đồng SADC) giai đoạn 1992-2007 Các mẫu quan sát chia thành hai nhóm: Nhóm cổ phiếu Nam Phi Namibia, nhóm lại thị trường nhỏ Swaziland Mozambique nhóm nước có tỷ suất sinh lợi độ lệch chuẩn tương đương nhau, nhóm nước thứ có giá trị cao Gupta, Jithendranathan Sukumaran (2005) sử dụng mơ hình GARCH xây dựng danh mục đầu TTCK đa dạng hóa tối ưu để xem xét lợi ích đa dạng hóa đầu thị trường biên châu Phi nhà đầu Australia Nghiên cứu xem xét chuỗi số liệu tỷ suất sinh lợi theo ngày ASX 300 tỷ suất sinh lợi theo ngày số thị trường biên cho giai đoạn tháng 1/1997 – 4/2011 với 10 thị trường biên châu Phi gồm: Colombia, Jordan, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Ecuado, Estonia, Lthuania, Romania Kenya Sirinonthakan (2014) xem xét khác phân bổ tài sản để đa dạng hóa danh mục đầu TTCK nhà đầu nước thành viên ASEAN đầu vào quỹ số quốc gia nhà đầu đầu vào cổ phiếu riêng lẻ Do tỷ suất sinh lợi hầu hết tài sản nghiên cứu không phân phối chuẩn, nghiên cứu sử dụng phương pháp PGP (Polynomial Goal Programing) để xử lý chuỗi số liệu Baig, Bilal Asiam (2016) xem xét mối tương quan cổ phiếu thị trường Ấn Độ (SENSEX) cổ phiếu thị trường biên Pakistan (KSE100) Sri Lanka (CSE) để tìm kiếm hội đa dạng hóa danh mục đầu TTCK hiệu Nghiên cứu sử dụng số liệu tỷ suất sinh lợi theo tuần giai đoạn 2000-2014 kỹ thuật đồng liên kết Johanson, kiểm định nhân Granger kiểm định phân rã phương sai 2.2 Nghi n ứu nƣớ Các cơng trình nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Việt Nam chưa nhiều Võ Thị Thúy Anh (2012) ứng dụng lý thuyết trung bình-phương sai để lựa chọn cổ phiếu thống trị Dữ liệu tác giả sử dụng thực nghiệm năm (2009-2011) cho cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội từ 31/12/2008 trở trước Triệu Kim Lanh (2011) vận dụng lý thuyết danh mục đầu TTCK Việt Nam, sử dụng lý thuyết Markowitz để tính tốn thu nhập kỳ vọng rủi ro danh mục đầu tư, tìm tỷ trọng phân bổ tối ưu tài sản danh mục đầu Ngơ Đăng Hồng (2013) ứng dụng lý thuyết danh mục đầu TTCK Markowitz để xây dựng danh mục đầu TTCK với mong muốn tìm giải pháp lựa chọn danh mục đầu TTCK hiệu TTCK Việt Nam Lê Quý (2013) kết hợp lý thuyết Markowitz với phân tích chứng khốn theo cách tiếp cận Top-down để xây dựng danh mục đầu TTCK hiệu cho nhà đầu cá nhân TTCK Việt Nam Hoàng Thanh Dương (2005) ứng dụng lý thuyết danh mục đầu TTCK Markowitz để thực nghiệm xây dựng đường biên hiệu quả, danh mục đầu TTCK tối ưu đường thị trường vốn cho TTCK Việt Nam sử dụng liệu 20/4/2004 - 23/2/2005 Võ Thái Phong (2011) vận dụng lý thuyết danh mục đầu TTCK Markowitz xây dựng danh mục đầu TTCK hiệu cho nhà đầu với chứng khoán niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, liệu quan sát từ năm 2004 đến năm 2011 Trần Văn Trí (2015) ứng dụng mơ hình định giá tài sản vốn lý thuyết danh mục đầu TTCK Markowitz thực nghiệm xây dựng quản lý danh mục đầu TTCK Việt Nam sử dụng số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội giai đoạn 20082013 Trương Đông Lộc Trần Thị Hạnh Phúc (2012) kiểm định mối quan hệ lợi nhuận rủi ro cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh dựa mơ hình định giá tài sản vốn sử dụng số liệu số HOSE giá 80 cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh từ 2/1/2007 đến 31/12/2009, tần suất quan sát theo tuần… 2.3 Khoảng trống nghi n ứu ủ ềt i Các nhà nghiên cứu thực nghiệm nước tiếp cận lý thuyết danh mục đầu TTCK xây dựng, quản lý đa dạng hóa danh mục đầu TTCK chứng khoán Tuy nhiên, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn TTCK Việt Nam chưa nhiều, phạm vi khảo sát ứng dụng giới hạn nhóm nhỏ chứng khốn định Đồng thời, chưa có nghiên cứu Việt Nam hệ thống hóa cách đầy đủ lý thuyết danh mục đầu TTCK đại đa dạng hóa danh mục đầu TTCK TTCK Việt Nam áp dụng cụ thể Một số nghiên cứu đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Việt Nam thời gian gần nghiên cứu Trần Văn Trí (2015) “Xây dựng quản lý danh mục đầu TTCK Việt Nam” Tuy nhiên, nghiên cứu chưa hệ thống hóa đầy đủ lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu TTCK, ưu, nhược điểm lý thuyết, ứng dụng thực tiễn chứng thực nghiệm đa dạng hóa danh mục đầu TTCK thị trường giới mà có điều kiện tương đồng với Việt Nam Đồng thời, nghiên cứu chưa đề cập đến hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Việt Nam cách tồn diện góc độ thị trường lẫn góc độ khung khổ pháp lý Nghiên cứu Trần Văn Trí (2015) dừng việc khai thác khía cạnh kỹ thuật xây dựng quản lý danh mục đầu TTCK Bên cạnh đó, nghiên cứu Trần Văn Trí (2015) dừng lại việc kiểm định lý thuyết định giá tài sản vốn danh mục đầu TTCK gồm tài sản rủi ro, chưa tổng kết hóa cách hệ thống học kinh nghiệm xây dựng quản lý danh mục đầu TTCK, đa dạng hóa nước thị trường biên, đồng thời chưa đề cập đến ảnh hưởng tài sản phi rủi ro điều kiện ràng buộc khác trình xây dựng quản lý danh mục đầu TTCK nói riêng kết danh mục nói chung Đây kết luận khoảng trống để luận án tiếp tục khai thác đưa vào nghiên cứu xử lý thực tiễn Việt Nam 2.4 Câu hỏi nghiên cứu 10 Luận án dự kiến tập trung phân tích để trả lời câu hỏi nghiên cứu sau đây: Q1: Với xu hướng biến động TTCK Việt Nam liệu xây dựng/lựa chọn chứng khốn để từ quản lý danh mục chứng khốn đa dạng hóa có kết đầu vượt trội thị trường (về mức sinh lợi rủi ro)? Danh mục chứng khoán xây dựng nguyên tắc đa dạng hóa có đáp ứng yêu cầu lý thuyết đề (các chứng khốn danh mục phải có phân phối chuẩn, có mức độ tương quan thấp, có tính khoản cao)? Q2: Danh mục đa dạng hóa liệu có bền vững theo thời gian có khả lặp lại kết (về mức sinh lợi rủi ro) vượt trội so với thị trường theo thời gian, đặc biệt giai đoạn nghiên cứu Luận án (2007-2017)? Q3: Mức lợi tức phi rủi ro thị trường tác động đến định phân bổ tài sản nhằm đa dạng hóa danh mục từ tác động đến kết danh mục đa dạng hóa giai đoạn nghiên cứu (20072017)? Theo đó, Luận án sách tiền tệ (chính sách lãi suất) tác động hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu TTCK Việt Nam? Q4: Chiến lược bán khống thị trường Việt Nam có hỗ trợ nhà quản lý danh mục đầu TTCK chiến thắng thị trường trình đa dạng hóa danh mục? Thực tiễn bán khống quản trị danh mục TTCK Việt Nam gặp hạn chế, rào cản nào? Q5: Suất sinh lợi danh mục đa dạng hóa xây dựng quản trị biến động nhanh hay chậm hay đồng so với suất sinh lợi thị trường giai đoạn nghiên cứu (2007-2017)? Nói cách khác, kết kiểm định hệ số danh mục đa dạng hóa có thực khẳng định giả thuyết này? 262 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1.110136 1051.239 -1303.567 336.9304 0.000000 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.051499 3.073685 3.059994 1.992402 Inverted AR Roots 80 15-.77i -.72+.27i 62+.50i -.38+.68i 15+.77i -.72-.27i 62-.50i -.38-.68i - Danh mục bao gồm cổ phiếu (E3) có rủi ro tương tự thị trường trường hợp khơng bán khống Mơ hình hồi quy ước lượng: Dependent Variable: E3(y) Method: Least Squares Date: 07/27/17 Time: 13:23 Sample (adjusted): 866 Included observations: 859 after adjustments Convergence achieved after iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(1) AR(7) MA(6) 0.850442 0.156867 0.156501 0.082477 0.116567 0.018259 0.042512 0.033618 0.033513 0.034079 46.57693 3.689962 4.655247 2.461060 3.420486 0.0000 0.0002 0.0000 0.0140 0.0007 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.735078 0.733837 0.849386 616.1246 -1076.137 592.3961 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.096508 1.646384 2.517199 2.544881 2.527797 2.018400 Inverted AR Roots 72 -.13-.68i 61-.35i -.61+.35i 46+.55i -.61+.30i 61+.35i -.61-.35i -.13+.68i Inverted MA Roots 46-.55i -.61-.30i 00-.70i -.00+.70i - Danh mục bao gồm cổ phiếu trái phiếu (E5) có rủi ro tương tự thị trường trường hợp bán khống Mơ hình hồi quy ước lượng: Dependent Variable: E5(y) Method: Least Squares Date: 07/27/17 Time: 17:47 Sample (adjusted): 866 263 Included observations: 863 after adjustments Convergence achieved after 48 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(1) AR(3) MA(1) MA(3) 0.523916 0.230238 1.311775 -0.316834 -1.236540 0.237729 0.028902 0.026181 0.063024 0.061798 0.074019 0.073922 18.12764 8.794092 20.81394 -5.126942 -16.70577 3.215955 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.342266 0.338428 1.346282 1553.292 -1478.144 89.19152 0.000000 Inverted AR Roots Inverted MA Roots Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 99 1.00 75 62 0.313246 1.655189 3.439499 3.472596 3.452167 1.947223 -.43 -.38 - Danh mục bao gồm cổ phiếu trái phiếu (E7) có rủi ro tương tự thị trường trường hợp khơng bán khống Mơ hình hồi quy ước lượng: Dependent Variable: E7(y) Method: Least Squares Date: 07/27/17 Time: 13:42 Sample (adjusted): 866 Included observations: 864 after adjustments Convergence achieved after iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(2) MA(1) 0.752219 0.226015 0.105332 0.148568 0.022037 0.044723 0.034289 0.034121 34.13464 5.053711 3.071885 4.354099 0.0000 0.0000 0.0022 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.609495 0.608133 1.023764 901.3605 -1244.251 447.4251 0.000000 Inverted AR Roots Inverted MA Roots 32 -.15 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -.32 0.185252 1.635424 2.889469 2.911513 2.897906 2.000659 264 (ii) Trƣờng hợp dạng hó d nh mụ ó lợi suất tƣơng tự mứ lợi suất ủ thị trƣờng (VNI): - Danh mục (E2) bao gồm cổ phiếu có lợi suất gần với lợi suất thị trường trường hợp bán khống Dependent Variable: E2(y) Method: Least Squares Date: 07/27/17 Time: 14:06 Sample (adjusted): 10 866 Included observations: 857 after adjustments Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(1) AR(9) 0.722346 0.010153 0.091595 0.074444 0.017540 0.033318 0.033902 0.033675 41.18173 0.304744 2.701738 2.210675 0.0000 0.7606 0.0070 0.0273 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.681469 0.680348 0.812648 563.3184 -1036.235 608.3051 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.046066 1.437355 2.427619 2.449805 2.436114 1.989863 Inverted AR Roots 76 14-.74i -.69+.26i 58+.48i -.36+.65i 14+.74i -.69-.26i 58-.48i -.36-.65i - Danh mục bao gồm cổ phiếu (E4) có lợi suất tương tự thị trường trường hợp không bán khống Dependent Variable: E4(y) Method: Least Squares Date: 07/28/17 Time: 14:12 Sample (adjusted): 866 Included observations: 865 after adjustments Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(1) 0.827719 -0.008363 0.129777 0.014065 0.025576 0.033759 58.84879 -0.326999 3.844231 0.0000 0.7437 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.814204 0.813773 0.654349 369.0846 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion -0.050808 1.516310 1.993110 2.009628 265 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Inverted AR Roots -859.0201 1888.749 0.000000 Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.999432 1.988474 13 - Danh mục bao gồm cổ phiếu trái phiếu (E6) có lợi suất tương tự thị trường trường hợp bán khống Dependent Variable: E6(y) Method: Least Squares Date: 07/27/17 Time: 14:07 Sample (adjusted): 866 Included observations: 858 after adjustments Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(1) AR(2) AR(3) AR(6) AR(8) 0.077111 -0.048482 0.265486 0.087664 0.079870 0.086649 0.109544 0.010457 0.044046 0.033989 0.035110 0.034081 0.033113 0.032847 7.373821 -1.100705 7.811034 2.496860 2.343539 2.616786 3.335008 0.0000 0.2713 0.0000 0.0127 0.0193 0.0090 0.0009 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.243651 0.238318 0.478286 194.6725 -581.1198 45.69032 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.054474 0.548026 1.370909 1.409699 1.385761 2.013961 Inverted AR Roots 88 01-.70i 55+.54i -.49+.57i 01+.70i -.76 55-.54i -.49-.57i - Danh mục bao gồm cổ phiếu trái phiếu (E8) có lợi suất tương tự thị trường trường hợp không bán khống Dependent Variable: E8(y) Method: Least Squares Date: 07/28/17 Time: 14:14 Sample (adjusted): 866 Included observations: 863 after adjustments Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100*VNI C AR(1) AR(3) 0.333376 -0.032863 0.356877 0.132343 0.011114 0.033326 0.031826 0.031557 29.99529 -0.986079 11.21339 4.193776 0.0000 0.3244 0.0000 0.0000 266 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.617302 0.615965 0.499956 214.7126 -624.2780 461.8623 0.000000 Inverted AR Roots 66 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -.15-.42i -.15+.42i -0.053414 0.806764 1.456033 1.478097 1.464478 1.977867 267 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG Ố Lưu Tuấn Linh, “Đa dạng hóa danh mục đầu thị trường chứng khoánTừ lý thuyết tới thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 147, 08/2014 Lƣu Tuấn Linh, “Một số giải pháp phát triển thị trƣờng trái phiếu Chính phủ”, Tạp hí thị trƣờng t i hính tiền tệ, số 16 (409), 08/2014 268 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 10 11 12 13 14 15 16 17 Van Anh (2013), “Xu hướng thành lập công ty quản lý quỹ”, VNEconomy, 8/11/2013 Võ Thị Thúy Anh (2012), “Đề xuất xây dựng cổ phiếu thống trị theo lý thuyết Markowitz”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (số 75 tháng 6/2012), trang 53-55 Lê Đạt Chí (2012), “Cơng ty quản lý quỹ: Hoạt động sao, quản?”, ầu tài chính, 12/11/2012 Phương Chi (2017), “Đầu vào quỹ có phải cách tiết kiệm thơng minh?”, Nơng nghiệp Việt Nam, 08/04/2017 Mai Phụng Chiêu (2011), “Đánh giá hoạt động quỹ đầu chứng khoán TTCK Việt Nam”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Mã số: 60.31.12 CTCK Hà Nội – HSSC (2011), “Tìm hiểu quỹ đầu công ty quản lý quỹ”, ầu chứng khoán, 11/3/2011 Hữu Đạo (2016), “Lợi nhuận công ty quản lý quỹ:“Nước chảy chỗ trũng”, ầu chứng khoán, 28/7/2016 P.T (2015), “10 quỹ đầu hoạt động hiệu Việt Nam năm 2014”, Doanh nhân Sài gòn, 22/01/2015 DoBF (2016), “Kết hoạt động quỹ đầu 2016” Tô Thị Mỹ Dung, “Phân tích yếu tố chi phối hoạt động nhà đầu TTCK Việt Nam”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Mã số: 60.31.05 Vũ Chí Dũng (2014), “Nghiên cứu quỹ bảo vệ nhà đầu giới đề xuất mơ hình cho TTCK Việt Nam”, Vụ Hợp tác quốc tế UB.14.11 Việt Dương (2017), “Quản lý quỹ sứ mệnh “bà đỡ” thị trường”, ầu chứng khốn, 19/1/2017 Hồng Thanh Dương (2005), “Đường hiệu quả, danh mục đầu TTCK tối ưu đường thị trường vốn cho ttck Việt nam”, Tạp chí tài (5.2005), trang 46-48 Dương Ngân Hà (2013), “Quỹ đầu số - Gợi ý cho TTCK Việt Nam giai đoạn nay”, Tạp chí ngân hàng, số 14, tháng 07/2013 Ngơ Đăng Hoàng (2013), “Giải pháp lựa chọn danh mục đầu TTCK hiệu thị trường chứng khoán Việt nam”, luận văn thạc sỹ, ại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh IMF, báo cáo cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới, công bố ngày 22/1/2018 Võ Xuân Vinh, Đặng Bửu Kiếm (2016), “Phản ứng thị trường với thông báo thay đổi cổ phiếu danh mục quỹ VNM ETF TTCK Việt Nam”, Tạp chí Khoa học HQGHN Kinh tế Kinh doanh, Tập 32, 269 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Số (2016) 18-27 Triệu Kim Lanh (2011), “Vận dụng lý thuyết danh mục đầu TTCK thị trường chứng khốn Việt nam”, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, (số 64), trang 40-44 Phương Mai (2015), “Các công ty quản lý quỹ Việt Nam rót tiền vào đâu?”, cafef, 15/9/2015 Nguyễn Anh Phong (2012), “Sự phù hợp mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) thị trường chứng khốn Việt nam”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, (số 73), trang 45-48 Võ Thái Phong (2011), Xây dựng danh mục đầu TTCK hiệu thị trường chứng khốn Việt Nam góc độ nhà đầu cá nhân, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Mã số: 60.31.12 Trương Đông Lộc Trần Thị Hạnh Phúc (2012), Kiểm định mối quan hệ lợi nhuận rủi ro cổ phiếu niêm yết sở giao dịch chứng khốn TPHCM, Tạp chí Phát triển kinh tế Lê Quý (2013), “Ứng dụng lý thuyết Markowitz để xây dựng danh mục đầu TTCK hiệu cho nhà đầu cá nhân thị trường chứng khoán Việt nam”, luận văn thạc sỹ, ại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 “Phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030” Châu Thiên Trúc Quỳnh (2006), “Tìm hiểu hoạt động quỹ đầu Việt Nam – Thực trạng giải pháp”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Mã số: 60.31.12 Dương Hùng Sơn (2011), “Giải pháp hình thành phát triển quỹ đầu số Việt Nam”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Mã số: 62.31.12.01 Duy Thái (2015), “Tái cấu trúc công ty quản lý quỹ: Những thành tựu bước đầu”, Thời báo tài Việt Nam, 02/01/2015 Nguyễn Văn Thông (2016), “Công ty quản lý quỹ: Làm năm 2016?”, Thời báo ngân hàng, 03/02/2016 Trần Hoài Thu (2003), “Hoạt động quỹ đầu chứng khoán Việt Nam”, Đại học Ngoại thương Hà Nội Vũ Thị Anh Thư (2013), “Hoạt động Công ty Quản lý quỹ Việt Nam”, Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Thương (2014), “Giải pháp triển khai quỹ ETF vàng Việt Nam”, Vụ Quản lý công ty quản lý quỹ quỹ đầu chứng khoán, Mã số Luận án UB.14.04 Tờ trình Chính phủ số 88/TTr-BTC ngày 30/6/2017 “Đề án Kế hoạch tái cấu thị trường chứng khoán bảo hiểm giai đoạn 2017-2020” Trần Thị Huyền Trang (2013), “Pháp luật hoạt động quỹ đầu chứng khoán Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội”, Mã số: 60 38 01 07 Trần Văn Trí (2015), “Xây dựng quản lý danh mục đầu TTCK 270 35 36 37 38 Việt Nam”, luận án tiến sỹ, Học Viện Ngân hàng Khuất Thị Kiều Vân (2008), “Nghiên cứu mơ hình quỹ hưu trí nhằm phát triển TTCK Việt Nam”, Vụ Quản lý công ty quản lý quỹ Quỹ đầu chứng khoán, Mã số Luận án UB.12.08 Nguyễn Anh Vũ (2009), “Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu TTCK nhà đầu cá nhân TTCK Việt Nam”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Mã số: 60.31.12 Vụ Quản lý công ty quản lý quỹ quỹ đầu chứng khoán, UBCK (2016), “Triển vọng năm 2020 ngành quản lý quỹ Việt Nam”, ầu chứng khoán, 3/12/2016 Pham, C and Vuong, H (2009) Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm Đột phá Hà Nội: Nhà xuất trị Quốc gia TIẾNG ANH 10 11 Abrantes, A (2017) Active Versus Passive Management Committee Report: Investments Trusts & Estates, p.57 Abugri B.A., Dutta S., (2009), “Emerging market hedge funds: Do they perform like regular hedge funds?”, Journal of International Financial Markets Abugri B.A., Dutta S., (2009), “Emerging market hedge funds: Do they perform like regular hedge funds?”, Journal of International Financial Markets Aggarwal R., Klapper L , Wysocki P.D., (2005), Portfolio preferences of foreign institutional investors, Journal of Banking & Finance Azra Zaimovic, Almira Arnaut-Berio and Arnela Mustafic (2017), “Porfolio Diversification in the South-East European Equity Markets” Bae K H., Stulz R M., Tan H., (2008), “Do local analysts know more? A cross-country study of the performance of local analysts and foreign analysts”, Journal of Financial Economics Bae K.H., Lim C., Wei K.C.J., (2006), “Corporate governance and conditional skewness in the world's stock markets”, The Journal of Business Bai C., Sarkis J., 2010, “Green supplier development: analytical evaluation using rough set theory”, Journal of Cleaner Production Baig M.M., Bilal M., Aslam W., (2016), “Relationship between Major developed equity markets and Major Frontier Equity Markets of World”, Acta Universitatis Danubius, Economica Bekaert G., Urias M.S., (1996), “Diversification, integration and emerging market closed‐end funds”, The Journal of Finance Bekaert G., Harvey C.R., (2003), “Emerging markets finance”, Journal of Empirical Finance 271 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C., Siegel S., (2007), “Global growth opportunities and market integration”, Journal of Finance Ben R Marshall, Nhut H.Nguyen, Nuttawat Visaltannachoti (2015), “Frontier market transaction costs and diversification” Berger D., Pukthuanthong K., Yang J.J., (2013), “Is the Diversification Benefit of Frontier Markets Realizable by Mean-Variance Investors? The Evidence of Investable Funds”, The Journal of Portfolio Management Black F., Litterman R., (1992), “Global portfolio optimization”, Financial analysts journal Black, F., (1972), “Capital market equilibrium with restricted borrowing”, The journal of business Boyer B.H., Kumagai T., Yuan K., (2006), “How crises spread? Evidence from accessible and inaccessible stock indices”, The Journal of Finance Brainard W.C , Tobin J (1968), “Pitfalls in financial model building”, The American Economic Review Brooks R., Negro M.D., (2006), “Firm-level evidence on international stock market comovement”, Review of Finance Bruce Hearn and Jenifer Piesse (2008), “The Opportunities and Costs of Portfolio Diversification in Southern Africa s Smallest Equity Markets”, pp 20-22 Chandar N., Patro D.K., Yezegel A., (2009), “Crises, contagion and crosslistings”, Journal of Banking & Finance Chen J., Bennett A., Zheng T., (2006), “Sector effects in developed vs emerging markets”, Financial Analysts Journal Chiang T.C., Zheng D., (2010), “An empirical analysis of herd behavior in global stock markets”, Journal of Banking Finance Christoffersen P., Chung H., Errunza V., (2006), “Size matters: The impact of financial liberalization on individual firms”, Journal of International Money and Finance Chue TK, Cook D., (2008), “Emerging market exchange rate exposure”, Journal of Banking & Finance Conover C.M., Miller R.E., Szakmary A (2008), “The timeliness of accounting disclosures in international security markets”, International Review of Financial Analysis Conover C.Mitchell (2011), “Investment Issues in Emerging Markets: A Review” Cumperayot P., Keijzer T., Kouwenberg R., (2006), “Linkages between extreme stock market and currency returns”, Journal of International Money and Finance Dave Berger, Kuntara Pukthuanthong, Jimmy Yuan (2013), “Is the Diversification Benefit of Frontier Markets Realizable by Mean-Variance Investors?” 272 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 DeRosa D., (2009), “Central Banks, Monetary Policy, and the Return of Macroeconomics”, CFA Institute Conference Proceedings Quarterly Dooley M., Hutchison M., (2009), “Transmission of the US subprime crisis to emerging markets: Evidence on the decoupling–recoupling hypothesis”, Journal of International Money and Finance Douglas J E., (2009), “Quantifying the Effects on Lending of Increased Capital Requirements”, The Brookings Institution Driessen J., Laeven L., (2007), “International portfolio diversification benefits: Cross-country evidence from a local perspective”, Journal of Banking & Finance Dybvig P.H., Ross S.A., (1985), “Differential information and performance measurement using a security market line”, The Journal of finance Eklund J E (2013), “Theories of investment: a theoretical review with empirical applications”, Swedish Entrepreneurship forum Elbannan, M A., (2014), “The capital asset pricing model: an overview of the theory”, International Journal of Economics and Finance Elbannan, M A., (2015), “Do consolidation and foreign ownership affect bank risk taking in an emerging economy? An empirical investigation”, Managerial Finance Eling M , Faust R., (2010), “The performance of hedge funds and mutual funds in emerging markets”, Journal of Banking Finance Estrada J, Kritzman M, Page S., (2006), “Countries versus industries in emerging markets: A normative portfolio approach”, The Journal of Portfolio Management Estrada J., (2009), “The Gain‐Loss Spread: A New and Intuitive Measure of Risk”, Journal of Applied Corporate Finance Fama EF , French KR, (1997), “Industry costs of equity”, Journal of financial economics Fama EF , French KR, (2004), “New lists: Fundamentals and survival rates”, Journal of Financial Economics Fan J.P.H., Wong T.J., (2005), “Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia”, Journal of accounting research Ferreira M.A., Gama P.M., (2007), “Does sovereign debt ratings news spill over to international stock markets?”, Journal of Banking Finance Fidelity, https://www.fidelity.com/viewpoints/guide-to-diversification Fisher K.L., Statman M., (2000), “Investor sentiment and stock returns”, Financial Analysts Journal Francis B.B., Hasan I., Sun X., (2008), “Financial market integration and the value of global diversification: Evidence for US acquirers in cross-border mergers and acquisitions”, Journal of Banking Finance Frank K Reilly, Keith C Brown (2012), “Investment Analysis and Portfolio Management” 273 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Friedman Milton (1953), “Essays in Positive Economics” Gokoluk, S (2017) To Win in Emerging Markets, Avoid the Passive Investing Rush Bloomberg [online] Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/to-win-in-emergingmarkets-avoid-the-passive-investing-rush Goldman Sachs (2010) Re-thinking the Active vs Passive Debate Goldman Sachs Asset Management, p.2 Gupta N., Yuan K., (2009), “On the growth effect of stock market liberalizations”, The Review of Financial Studies Gupta R., Donleavy G.D., (2009), “Benefits of diversifying investments into emerging markets with time-varying correlations: An Australian perspective”, Journal of Multinational Financial Management Gupta, R., Jithendranathan, T., Sukumaran, A (2005), “Looking at new markets for international diversification: frontier markets”, pp 12-16 Gupta, R., Yang, J and Basu, P (2014) Market efficiency in emerging economies - case of Vietnam International Journal of Business and Globalisation, 13(1) Hallinan Kelly (2011), “The Role of Emerging Market in Investment Porfolios”, pp.15 Hearn B., Piesse J., (2008), “Equity market integration and the implications for foreign investment in Africa”, Corporate Governance and International Business http://thoibao.today/paper/chuyen-bien-moi-tai-quy-etf-noi-2244966 http://www.doanhnhansaigon.vn/tai-chinh-chung-khoan/cuoc-choi-cua-cacquy-etf/109945/ Hui-Shan Lee, Fan-Fah, Shyue-Chuan Chong, (2016), “Markowitz Porfolio Theory and Capital Asset Pricing Model for Kuala Lumpur Stock Exchange: A Case Revisited” Idzorek, T.M., (2004), “A Step-by-step Guide to the Black-Litterman Model–Incorporating ser-Specified Confidence Level”, Zephyr Associates Inc Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/d/ diversification.asp James H.Lorie, Peter Dodd, Mary Hamilton Kimpton (1985), “The Stock Market: Theories and Evidence” Jin L , Myers S.C., (2006), “R2 around the world: New theory and new tests”, Journal of Financial Economics Jithendranathan Sukumaran (2005), “Looking at new markets for international diversification: frontier markets”, pp 2-5 Johan E Eklund, (2013), “Theories of Investment: A Theoretical Review with Empirical Applications” Kevin Ross (2014), “The Value and Size Effects in Emerging Markets, Ross” Keynes J.M., (1936), “The general theory of employment, investment, and 274 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 money” Kumar M., Moorthy U., Perraudin W., (2003), “Predicting emerging market currency crashes”, Journal of Empirical Finance Lee H.S., Cheng F.F., Chong SC., (2016), “Markowitz Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model for Kuala Lumpur Stock Exchange: A Case Revisited”, International Journal of Economics and Financial Issues Lintne, J (1965), “Security prices, risk, and maximal gains from diversification”, The Journal of finance Markowitz Harry (1952), “Portfolio selection”, The Jourrnal of Finance Markowitz Harry (1956), The optimization of a quadratic function subject to linear constraints”, Naval Research Logistics Markowitz Harry (1959), “Portfolio selection: Efficient diversification of investments”, John Wiley Sons Markowitz Harry (1999), “The early history of portfolio theory: 1600–1960”, Financial Analysts Journal Marshall B.R., Nguyen N.H., Visaltanachoti N., (2015), “Frontier market transaction costs and diversification”, Journal of Financial Markets Meir Statman (1987), “How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?” Michaud, R.O., (1989), “The Markowitz optimization enigma: Is 'optimized'optimal?”, Financial Analysts Journal Mills Esther Assabea (2015), “Boostrapping and allocation of Assets on Stok markets in Africa” Mona A Elbannan (2014), “The Capital Pricing Model: An overview of the Theory”, pp.216-225 Morey M., Gottesman A., Baker E., Godridge B., (2009), “Does better corporate governance result in higher valuations in emerging markets? Another examination using a new data set”, Journal of Banking Finance Mossin, J (1966), “Equilibrium in a capital asset market”, Econometrica: Journal of the econometric society Muhmmad Baig, Muhmmad Bilal Waheed Asiam (2016), “Are the investments simultaneously in Indian Equity market and frontier equity markets provides diversification? A case study of south Asian countries” NASDAQ, http://www.nasdaq.com/investing/glossary/p/ portfoliodiversification Ongkrutaraksa Worapot (1996), “The Theory of Portfolio Investment: A Review of Literature”, pp.2-9 Panchenko V., Wu E., (2009), “Time-varying market integration and stock and bond return concordance in emerging markets”, Journal of Banking Finance Patro D.K., Wald J.K (2005), “Firm characteristics and the impact of emerging market liberalizations”, Journal of banking finance Patro D.K., (2005), “Stock market liberalization and emerging market country fund premiums”, The Journal of Business 275 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Phan, C and Zhou, J (2014) Market efficiency in emerging stock markets: A case study of the Vietnamese stock market IOSR Journal of Business and Management, 16(4) Porwal Prakhar (2014), “Achieving Diversification in Global Portfolio through Frontier Markets” Puchkov A.V., Stefek D., Davis M., (2005), “Sources of Return in Global Investing”, Journal of Portfolio Management Raju G.A., Khanapuri H., (2009), “The Effect of Macroeconomic Factors on Indian Share Prices: A Sectoral Approach”, Journal of Global Economy Randolph Michael (2011), “Do Frontier African countries offer portfolio diversification benefits for South African equity investors?” pp 19-39 Ross, S.A (1976), “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Financial Theory SEC, https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/ investorpubsassetallocationhtm.html Shanken Jay (1982), “The Arbitrage Pricing Theory: Is it Testable” Shanken Jay (1985), “Multi‐Beta CAPM or Equilibrium‐APT?: A Reply”, The Journal of Finance Sharpe, F.W, (1963), “A Simplified Model for Portfolio Analysis”, Management science Sharpe, F.W, (1964), “Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk”, The Journal of finance Sharpe, F.W, (1984), “Factor models, CAPMs, and the ABT”, The Journal of Portfolio Management Sirinonthakan Chayapol (2014), “Diversification benefits among Asean Stock Markets; using Portfolion Selection with Skewness” Solnik B.H., McLeavey D.W., (2009), “Global investments” Swedroe, L., Grogan, K and Lim, T (2010) Active versus Passive Management Hoboken: John Wiley & Sons Tan, K (2017) A New Dawn for Active Investment Managers? Barron's [online] Available at: https://www.barrons.com/articles/a-new-dawn-foractive-investment-managers-1492233227 Teo M., (2009), “Does Size Matter in the Hedge Fund Industry?” Tesar L.L., Werner I.M., (1997), “The internationalization of securities markets since the 1987 crash”, econpapers.repec.org Tobin, J (1958), “Liquidity preference as behavior towards risk”, The review of economic studies Tobin, J (1968), “Notes on optimal monetary growth”, Journal of Political Economy Tobin, J (1969), “Comment on Borch and Feldstein”, The Review of Economic Studies Tokat Y., Wicas N.W., (2004), “Investing in emerging stock markets”, the Journal of Wealth Management 276 111 112 113 114 115 116 117 Tullis M.R., Clarke R.G., (1999), “How Much International Exposure is Advantageous in a Domestic Portfolio?”, The Journal of Portfolio Management Umutlu M., Akdeniz L., Altay-Salih A., (2010), “The degree of financial liberalization and aggregated stock-return volatility in emerging markets”, Journal of banking & finance Verchenko Olesia (2000), “Potential for Porfolio Diversification across Eastern European Stock Markets”, pp 14-35 Vollmer, M (2015), “A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM”, pp 11-12 Walters Jay (2014), “The Black-Litterman Model In Detail”, pp 1-4 Zaimovic A., Berilo.A.A., Mustafic A., (2017), “Portfolio Diversification in the South-East European Equity Markets”, South East European Journal of Economics and Business Zhou Tian (2010), “International Portfolio Diversification Study from a China s Perspective”, pp.21-60 ... Chƣơng 2: Hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Chƣơng 3: Hàm ý sách hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam 22 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ... động đa dạng hóa nhà đầu tư tổ chức Trên sở tổng hợp lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư TTCK nghiên cứu thực chứng thực trạng đa dạng hóa danh mục đầu tư TTCK kinh tế thị trường biên; đối tư ng... ĐỘNG ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 160 Định hƣớng phát triển hoạt ộng dạng hóa danh mụ ầu tƣ tr n TTCK Việt Nam .160 3.1.1 Đa dạng hóa danh mục đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay