Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:58

Tuần: 13 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHINH TẢ: NGHE VIẾT QUA CỦA BỐ I – MỤC TIÊU 1) Nghe viết xác,trình bày đoạn “Q bố” Biết viết hoa chữ đầu bài, 2) Tiếp tục luyện tập viết tả chữ có iê/yê, phân biệt cách viết phụ âm đầu dấu d/gi ; ? /ngã II - ĐỒ DÙNG Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A) Bài cũ: Gọi Hs viết bảng ,cả lớp viết vào nháp: yếu ớt, kiến đen, khuyên bảo, múa rối, nói dối B)Bài mới: 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn nghe viết : a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Giáo viên đọc đoạn viết lần- hai học sinh đọc lại ? Nội dung: quà bố câu có gì? - Hướng dẫn học sinh nhận xét: Bài tả có câu viết nào? Câu có dấu hai chấm? - Hướng dẫn học sinh luyện viết số từ ngữ: lần nào, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, thơm lừng, toé nước… b) Giáo viên đọc cho học sinh viết vào c) Chấm, chữa Hs đọc tự soát lỗi tảGiáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: Treo bảng phụ ghi đầu Gọi học sinh lên bảng làm lớp làm vào giấy nháp Gọi học sinh đọc kết Cả lớp giáo viên nhận xét - Bài 3a: Giáo viên nêu yêu cầu Cả lớp làm vào nháp, học sinh lên bảng làm Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải 4, Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiế học Nhắc học sinh ghi nhớ quy tắc tả ... đọc tự sốt lỗi tả có Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: Treo bảng phụ ghi đầu Gọi học sinh lên bảng làm lớp làm vào giấy nháp Gọi học sinh đọc kết Cả lớp giáo viên nhận... 3a: Giáo viên nêu yêu cầu Cả lớp làm vào nháp, học sinh lên bảng làm Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải 4, Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiế học Nhắc học sinh ghi nhớ quy tắc tả ... học sinh nhận xét: Bài tả có câu viết nào? Câu có dấu hai chấm? - Hướng dẫn học sinh luyện viết số từ ngữ: lần nào, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, thơm lừng, toé nước… b) Giáo viên đọc cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay