Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:58

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: Q CỦA BỐ PHÂN BIỆT IÊ/ YÊ, R/ D/ GI, DẤU HỎI/ DẤU NGÃ I YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Nghe viết xác CT , trình bày đoạn văn xi có nhiều dâu câu -Làm BT2; BT3 a/b II CHUẨN BỊ - Viết sẵn đoạn tập chép “Quà bố” III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: *Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết *Mục tiêu: Nghe viết xác trình bày đoạn : Quà bố *Cách tiến hành: a/ Nội dung đoạn viết -Trực quan: Bảng phụ Giáo viên đọc mẫu tập chép -Theo dõi -Đoạn trích nói ? b/ Hướng dẫn trình bày -Đoạn trích có câu ? -Chữ đầu câu viết ? -Trong đoạn trích có loại dấu câu ? c/ Hướng dẫn viết từ khó Gợi ý cho HS nêu từ khó -Những quà bố câu -4 câu -Viết hoa -Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu ba chấm -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích từ khó -Đọc câu văn thứ hai -Xoá bảng, đọc cho HS viết bảng -HS nêu từ khó : niềng niễng, quẩy, thao láo, nhộn nhạo, toé nước -Viết bảng d/ Viết tả -Đọc câu, từ, đọc lại câu -Đọc lại Chấm vở, nhận xét *Hoạt động 2: -Nghe viết -Soát lỗi, sửa lỗi Bài tập *Mục tiêu: Luyện tập phân biệt iê/ yê, d/ gi, hỏi/ ngã *Cách tiến hành: Bài 2: Yêu cầu ? -Điền iê/ yê vào chỗ trống -Bảng phụ: -Cho 3-4 em lên bảng Lớp làm -Nhận xét chốt lại lời giải -Cả lớp đọc lại -Điền d/ gi Bài 3: Yêu cầu ? -Nhận xét, chốt lời giải (SGV/ tr 234) Kết luận: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết tả chữ đẹp, -Sửa lỗi nhà xem lại -3-4 em lên bảng Lớp làm ... -Đọc lại Chấm vở, nhận xét *Hoạt động 2: -Nghe viết -Soát lỗi, sửa lỗi Bài tập *Mục tiêu: Luyện tập phân biệt iê/ yê, d/ gi, hỏi/ ngã *Cách tiến hành: Bài 2: Yêu cầu ? -Điền iê/ yê vào chỗ trống...-Ghi bảng Hướng dẫn phân tích từ khó -Đọc câu văn thứ hai -Xoá bảng, đọc cho HS viết bảng -HS nêu từ khó : niềng niễng, quẩy, thao láo, nhộn nhạo, toé nước -Viết bảng d/ Viết tả -Đọc câu, từ, đọc... đọc lại -Điền d/ gi Bài 3: Yêu cầu ? -Nhận xét, chốt lời giải (SGV/ tr 23 4) Kết luận: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết tả chữ đẹp, -Sửa lỗi nhà xem lại -3-4 em lên bảng Lớp làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay