Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:58

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: QUÀ CỦA BỐ I Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe viết đoạn Quà bố 2Kỹ năng: Củng cố qui tắc tả iê/yê, d/gi, hỏi/ngã 3Thái độ: Viết nhanh, xác II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ có ghi sẵn nội dung tập - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bơng hoa Niềm Vui - Gọi HS lên bảng viết từ GV - HS lên bảng viết từ đọc ngữ: yếu ớt, kiến đen, khuyên bảo, múa rối, nói dối, mở cửa - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Giờ tả hơm lớp nghe đọc viết đoạn đầu tập đọc Quà bố làm tập tả Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp - HS lớp viết vào bảng  ĐDDH: Bảng phụ, từ a/ Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - GV đọc đoạn đầu Quà bố - Theo dõi - Đoạn trích nói gì? - Những quà bố câu - Quà bố câu có - Cà cuống, niềng niễng, hoa gì? sen đỏ, cá sộp, cá chuối b/ Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn trích có câu? - Chữ đầu câu viết nào? - Trong đoạn trích có loại dấu nào? - Đọc câu văn thứ c/ Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS đọc từ khó - câu - Viết hoa - Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm, dấu chấm - Mở sách đọc câu văn thứ - Lần nào, niềng niểng, thơm lừng, quẩy, thao láo (MB) - Cà cuống, nhộn nhạo, toả, toé nước (MT, MN) - HS lên bảng, HS lớp viết vào bảng - Yêu cầu HS viết từ khó - HS viết d/ Viết tả e/ Sốt lỗi g/ Chấm - Làm tương tự tiết trước  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả  Phương pháp: Thực hành, trò chơi  ĐDDH: Bảng phụ, bút - Điền vào chỗ trống iê hay yê Bài tập 2: - Yêu cầu HS đọc đề - Treo bảng phụ - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét - Cả lớp đọc lại Bài tập 3: - Tiến hành tương tự tập Đáp án: a) Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ chơi Đến ngõ nhà giời Lạy cậu, lạy mợ Cho cháu quê Cho dê học b) Làng có lũy tre xanh, Có sơng Tơ Lịch chảy quanh xóm làng Trên bờ, vải, nhãn hai hàng, Dưới sơng cá lội đàn tung tăng Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết học - Dặn HS nhà làm tập tả - Chuẩn bị: - HS lên bảng, HS lớp làm vào Vở tập - Câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập ... viết nào? - Trong đoạn trích có loại dấu nào? - Đọc câu văn thứ c/ Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS đọc từ khó - câu - Viết hoa - Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm, dấu chấm - Mở sách đọc câu văn thứ... Viết tả e/ Sốt lỗi g/ Chấm - Làm tương tự tiết trước  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả  Phương pháp: Thực hành, trò chơi  ĐDDH: Bảng phụ, bút - Điền vào chỗ trống iê hay yê Bài tập 2: -... ĐDDH: Bảng phụ, từ a/ Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - GV đọc đoạn đầu Quà bố - Theo dõi - Đoạn trích nói gì? - Những q bố câu - Quà bố câu có - Cà cuống, niềng niễng, hoa gì? sen đỏ, cá sộp, cá chuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay