Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:58

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): QUÀ CỦA BỐ I MỤC TIÊU: Nghe viết xác trình bày đoạn Quà bố Tiếp tục luyện tập viết tả chữ có iê/yê (BT2); phân biệt cách viết phụ âm đầu dễ lẫn d/gi (BT3a) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Kiểm tra cũ: - Đọc cho HS viết bảng - HS viết bảng - Nhận xét, chữa Yếu ớt, kiến đen, khuyên bảo B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu Hướng dẫn nghe – viết: 2.1 Hướng dẫn HS chuẩn bị bài: - HS đọc - GV đọc tả - HS nghe - Gọi HS đọc - 1, HS đọc - Quà bố câu có ? - Cà cuống, niềng niễng, hoa sen, nhị sen, cá sộp, cá chuối - Bài tả có câu ? - câu - N chữ đầu câu viết ? - Viết hoa - Câu có dấu hai chấm ? - Câu 2: "Mở thúng câu giới nước…bò nhộn nhạo" - Viết chữ khó - HS tập viết chữ khó: cà cuống, niềng niễng 2.2 GV đọc cho HS viết - HS viết - Chú ý tư ngồi, cách cầm bút - Đọc cho HS soát lỗi - HS tự soát lỗi, ghi lề 2.3 Chấm chữa bài: - Chấm 5-7 nhận xét Hướng dẫn làm tập: Bài 2: - Bài yêu cầu ? - Điền vào chỗ trống yê/iê - GV hướng dẫn HS viết bảng Câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện phụ tập Bài 3: a - Điền vào chỗ trống d/gi - Dung dăng dung dẻ dắt trẻ chơi - Đến ngõ nhà ời - Lạy cậu lạy mợ - Cho cháu quê - Cho dê học C Củng cố - dặn dò: - Nhận xét chung học ...- Câu có dấu hai chấm ? - Câu 2: "Mở thúng câu giới nước…bò nhộn nhạo" - Viết chữ khó - HS tập viết chữ khó: cà cuống, niềng niễng 2. 2 GV đọc cho HS viết - HS viết - Chú... ngồi, cách cầm bút - Đọc cho HS soát lỗi - HS tự soát lỗi, ghi lề 2. 3 Chấm chữa bài: - Chấm 5-7 nhận xét Hướng dẫn làm tập: Bài 2: - Bài yêu cầu ? - Điền vào chỗ trống yê/iê - GV hướng dẫn HS viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay