sáng kiến kinh nghiệm vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học chương cacbohidrat hóa học 12 chương trình chuẩn

39 38 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:36

PHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIHóa học là bộ môn khoa học thực hành. Các kiến thức có ứng dụng rộng rãi trong đời sống sinh hoạt và trong sản xuất. Học sinh có thể nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực hành làm ra sản phẩm cho mình. Do sự tiến bộ của khoa học kỉ thuật, công nghệ thông tin, sự ra đời của những chiếc điện thoại thông minh truy cập internet,máy tính bảng,... học sinh có thể chủ động, tích cực trong nghiên cứu và tìm hiểu thông tin.Học sinh chúng ta hiện nay rất ham học hỏi, nghiên cứu. Các em đến với các hội thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông để nghiên cứu, tập nghiên cứu và công bố sản phẩm. Từ thực tiễn đó thôi thúc tôi tạo điều kiện cho các em được thực nghiệm được nghiên cứu, được tự tay làm ra sản phẩm cho mình. Tôi đã lựa chọn một hình thức dạy học tích cực đó là dạy học dự án. Phương pháp dạy học dự án đã khắc phục được nhược điểm của dạy học truyền thống, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ phức hợp có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Tuy nhiên không phải nội dung kiến thức hóa học nào cũng có thể áp dụng thành công mô hình dạy học dự án. Chủ đề về glucozơ và fructozơ có liên quan đến thực tế cuộc sống ( sinh hoạt ăn uống và sản xuất) nếu được tổ chức dạy học theo phương pháp dự án sẽ phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh.Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành đề tài: “ Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ ” Hóa học lớp 12 chương trình chuẩn.Với đề tài này tôi đã tiến hành :Nghiên cứu về cơ sở lý luận của mô hình dạy học dự án. Nghiên cứu cấu trúc nội dung về glucozơ và fructozơ.Vận dụng mô hình dạy học dự án vào thiết kế tiến trình dạy học cho bài glucozơ và fructozơ. Kiểm nghiệm, đối chứng với các lớp có áp dụng và không áp dụng mô hình dạy học dự án.PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN 1.1 Dạy học dự án (DHDA): Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp dạy học dự án ( phương pháp Project)Phương pháp Project phương pháp dự án là một sản phẩm của phong trào giáo dục tiến bộ Mỹ.Ý tưởng ban đầu được giới thiệu trong năm 1908 như một phương pháp dạy học mới trong nông nghiệp, nhưng nhà giáo dục William H. Kilpatrick đã xây dựng các khái niệm và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới trong bài viết nổi tiếng của ông: ” Phương pháp dự án”(1918). Gần đây nhất, Michael Knoll đã bắt nguồn từ phương pháp dự án giáo dục kiến trúc thế kỷ mười sáu của Ý và kĩ thuật giáo dục ở Pháp thế kỷ mười tám... Dẫn đến kết luận, việc học của sinh viên cần vừa có sự trau dồi kĩ năng và kết hợp với thực hành kĩ năng và đánh giá học tập thông qua sản phẩm cụ thể. Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂL TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BUÔN HỒ - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “VẬN DỤNG HÌNH DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC BÀI GLUCOZƠ ”_ HĨA HỌC 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Đơn vị: Trường THPT Bn Hồ Tổ: Hóa học Giáo viên thực hiện: Dương Thị Thu Trinh Năm học: 2016-2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 MỤC LỤC NỘI DUNG Danh mục chữ viết tắt TRANG Phần I: Lý chọn đề tài Phần II: Giải vấn đề Chương 1: Cơ sở lý luận phương pháp dạy học theo dự án 1.1 Dạy học dự án (DHDA) 1.2 Mục tiêu, đặc điểm dạy học dự án 1.3 Các loại dự án học tập 1.4 Các giai đoạn tiến trình dạy học dự án 1.5 Các bước chuẩn bị giáo viên học sinh cho dự án học tập 1.6 Vai trò giáo viên học sinh dạy học dự án 10 1.7 Ưu nhược điểm dạy học dự án 11 Chương 2: Vận dụng hình dạy học dự án vào dạy học glucozơ_Hóa học lớp 12 chương trình chuẩn 12 2.1 Đánh giá thuận lợi khó khăn học sinh tiếp cận 12 học thông qua dự án 2.2 Thiết kế chuẩn kiến thức 13 2.3 Thiết kế mục tiêu dự án 13 2.4 Thiết kế câu hỏi định hướng 14 2.5 Thiết kế tài liệu hỗ trợ học sinh 15 2.6 Thiết kế tập dự án cho học sinh 15 2.7 Thiết kế tiêu chí đánh giá 16 2.8 Thiết kế cách tính điểm cho học sinh 18 2.9 Tổ chức hoạt động dạy học 19 2.10 Một số hình ảnh minh họa cho dự án 2.11 Kiểm nghiệm, đối chứng thực nghiệm giảng dạy Phần III: Kết luận Tài liệu tham khảo Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk 22 31 32 33 Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt DHDA Ý nghĩa chữ viết tắt Dạy học dự án CHKQ Câu hỏi khái quát CHBH Câu hỏi học CHND Câu hỏi nội dung Gv Giáo viên Hs Học sinh Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 PHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hóa học môn khoa học thực hành Các kiến thức có ứng dụng rộng rãi đời sống sinh hoạt sản xuất Học sinh nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực hành làm sản phẩm cho Do tiến khoa học kỉ thuật, công nghệ thông tin, đời điện thoại thông minh truy cập internet,máy tính bảng, học sinh chủ động, tích cực nghiên cứu tìm hiểu thơng tin Học sinh ham học hỏi, nghiên cứu Các em đến với hội thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông để nghiên cứu, tập nghiên cứu công bố sản phẩm Từ thực tiễn thơi thúc tơi tạo điều kiện cho em thực nghiệm nghiên cứu, tự tay làm sản phẩm cho Tơi lựa chọn hình thức dạy học tích cực dạy học dự án Phương pháp dạy học dự án khắc phục nhược điểm dạy học truyền thống, người học thực nhiệm vụ phức hợp có kết hợp lý thuyết thực tiễn Tuy nhiên nội dung kiến thức hóa học áp dụng thành cơng hình dạy học dự án Chủ đề glucozơ fructozơ có liên quan đến thực tế sống ( sinh hoạt ăn uống sản xuất) tổ chức dạy học theo phương pháp dự án phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: “ Vận dụng hình dạy học dự án vào dạy học glucozơ ”- Hóa học lớp 12 chương trình chuẩn Với đề tài tơi tiến hành : Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 -Nghiên cứu sở lý luận hình dạy học dự án - Nghiên cứu cấu trúc nội dung glucozơ fructozơ -Vận dụng hình dạy học dự án vào thiết kế tiến trình dạy học cho glucozơ fructozơ - Kiểm nghiệm, đối chứng với lớp có áp dụng khơng áp dụng hình dạy học dự án PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN 1.1 Dạy học dự án (DHDA): -Lịch sử đời phát triển phương pháp dạy học dự án ( phương pháp Project) Phương pháp Project- phương pháp dự án sản phẩm phong trào giáo dục tiến Mỹ Ý tưởng ban đầu giới thiệu năm 1908 phương pháp dạy học nông nghiệp, nhà giáo dục William H Kilpatrick xây dựng khái niệm phổ biến rộng rãi toàn giới viết tiếng ông: ” Phương pháp dự án”(1918) Gần nhất, Michael Knoll bắt nguồn từ phương pháp dự án giáo dục kiến trúc kỷ mười sáu Ý kĩ thuật giáo dục Pháp kỷ mười tám Dẫn đến kết luận, việc học sinh viên cần vừa có trau dồi kĩ kết hợp với thực hành kĩ đánh giá học tập thông qua sản phẩm cụ thể - Khái niệm dạy học dự án: Có nhiều quan niệm định nghĩa khác dạy học dự án Dạy học dự án nhiều tác giả coi hình dạy học thực dự án, có nhiều phương pháp dạy học cụ thể sử dụng Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 Vậy, DHDA hình dạy học lấy hoạt động học sinh làm trung tâm Kiểu dạy học phát triển kiến thức kĩ học sinh thơng qua q trình học sinh giải tập tình gắn với thực tiễn kiến thức theo nội dung môn học – gọi dự án Dự án đặt học sinh vào vai trò tích cực như: người giải vấn đề, người định, điều tra viên hay người viết báo cáo Thường học sinh làm việc theo nhóm hợp tác với chuyên gia bên cộng đồng để trả lời câu hỏi hiểu sâu nội dung, ý nghĩa học Học theo dự án đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu thể kết học tập thơng qua sản phẩm lẫn phương thức thực - Các đặc trưng DHDA: + Người học trung tâm trình dạy học + Dự án tập trung vào mục tiêu học tập quan trọng gắn với chuẩn + Dự án đòi hỏi hình thức đánh giá đa dạng thường xuyên + Dự án có tính liên hệ với thực tế + Người học thể hiểu biết thông qua sản phẩm q trình thực + Cơng nghệ đại hỗ trợ thúc đẩy việc học người học + Kĩ tư yếu tố thiếu phương pháp DHDA 1.2 Mục tiêu, đặc điểm DHDA Mục tiêu DHDA - Hướng tới phát triển kĩ tư bậc cao (phân tích – tổng hợp, đánh giá sáng tạo) Học sinh trình thực nhiệm vụ học tập lúc với việc tìm kiếm thơng tin q trình xử lí thơng tin, Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 lập tổng thể kiến thức khác với nội dung học, phê phán, đánh giá, lựa chọn công cụ,… để thực nhiệm vụ học tập - Hướng tới phát triển kĩ sống Hợp tác, giao tiếp, quản lí, tổ chức, điều hành, định, tích hợp công nghệ thông tin vào giải công việc thực sản phẩm… mục tiêu mà phương pháp dạy học tích cực hướng tới Học sinh q trình thực dự án tồn quyền định phương tiện cách thức hoạt động phải hợp tác tích cực với thành viên nhóm, phải biết tranh luận lắng nghe, tự kiểm tra đánh giá tự điều chỉnh hoạt động, tận dụng tối đa khả tích hợp cơng nghệ vào sản phẩm nhóm… Đặc điểm DHDA: - Thiết lập mối liên hệ nội dung học tập với sống học đường, hướng tới vấn đề thực tiễn sinh động diễn - Phát triển kĩ phát giải vấn đề thực tiễn - Tạo hội cho người học tự tìm hiểu mình, tự khẳng định - Phát triển kĩ sống: giao tiếp, hợp tác, quản lý, điều hành, định,… - Phát triển kĩ tư bậc cao (tổng hợp, đánh giá) - Tạo điều kiện cho nhiều phong cách, tiềm học tập khác nhau, tạo môi trường cho hỗ trợ, thúc đẩy lẫn người học phát triển toàn diện - Làm cho nhiệm vụ học tập tới tất người học Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 - Kết thực dự án phải sản phẩm trưng bày, trình bày được, kết việc giải vấn đề thực tiễn sống 1.3 Các loại dự án học tập Dạy học dự án phân loại theo nhiều phương diện khác Sau số cách phân loại dạy học dự án - Phân loại theo chuyên môn: + Dự án môn học: trọng tâm nội dung nằm môn học + Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm nhiều mơn khác + Dự án ngồi chun mơn: dự án không phụ thuộc trực tiếp vào môn học - Phân loại theo tham gia người học: + Dự án cho nhóm học sinh + Dự án cho cá nhân - Phân loại theo tham gia giáo viên: + Dự án hướng dẫn giáo viên + Dự án hướng dẫn nhiều giáo viên - Phân loại theo quỹ thời gian: + Dự án nhỏ: thực số học, từ đến + Dự án trung bình: dự án ngày + Dự án lớn: thực với quỹ thời gian lớn tối thiểu tuần kéo dài nhiều tuần - Phân loại theo nhiệm vụ: + Dự án tìm hiểu: khảo sát thực trạng đối tượng + Dự án nghiên cứu: giải vấn đề, giải thích tượng, q trình Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Bn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 + Dự án thực hành: kiến tạo sản phẩm để trưng bày, trang trí… + Dự án hỗn hợp: kết hợp dự án 1.4 Các giai đoạn tiến trình DHDA Có thể chia cấu trúc dạy học dự án làm nhiều giai đoạn khác tùy theo quan điểm tác giả Sau trình bày cách phân chia giai đoạn dạy học theo dự án theo giai đoạn sau: Giai đoạn 1: xây dựng ý tưởng dự án Quyết định chủ đề Giáo viên tạo điều kiện để học sinh đề xuất ý tưởng dự án, định chủ đề, xác định mục tiêu dự án Việc lựa chọn chủ đề dự án phụ thuộc vào hứng thú, quan tâm học sinh kinh nghiệm em có Chủ đề dự án hấp dẫn với nhóm học sinh, với lớp hay với học sinh định Giai đoạn 2: xây dựng kế hoạch thực dự án Trong giai đoạn này, học sinh với hướng dẫn giáo viên xây dựng đề cương kế hoạch cho việc thực dự án Trong việc xây dựng kế hoạch cần xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành phân cơng cơng việc nhóm Giai đoạn 3: thực dự án Các thành viên thực công việc theo kế hoạch đề cho nhóm cá nhân Trong giai đoạn học sinh thực hoạt động trí tuệ hoạt động thực tiễn, thực hành, hoạt động xen kẽ tác động qua lại lẫn Giai đoạn 4: giới thiệu sản phẩm dự án Kết thực dự án cơng bố dạng thu hoạch, báo cáo văn bản, trình diễn powerpoint Sản phẩm dự án hành động phi vật chất, chẳng hạn việc biểu diễn kịch, việc tổ chức buổi Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 tun truyền nhằm tạo tác động xã hội, phòng triển lãm trưng bày tranh ảnh… Sản phẩm dự án trình bày nhóm học sinh lớp, giới thiệu trước tồn trường, hay toàn xã hội Giai đoạn 5: đánh giá dự án Giáo viên học sinh đánh giá trình thực kết kinh nghiệm đạt Có phương pháp đánh giá khác như: trao đổi thư, đánh giá toàn lớp, tự đánh giá, học sinh nêu câu hỏi, đánh giá nhóm… 1.5 Các bước chuẩn bị giáo viên học sinh cho dự án học tập - Triển khai học thành dự án, xác định chuẩn kiến thức thiết lập mục tiêu học tập Xuất phát từ nội dung học, giáo viên phải xác định nội dung kiến thức kĩ người học cần đạt được, phải có ý đồ tổ chức học thành dự án suy nghĩ ý tưởng dự án + Giáo viên ln cần phải nhìn thấy, phải tìm thấy vấn đề thực tiễn diễn biến sống xung quanh có liên quan đến nội dung học + Giáo viên phải nhìn thấy vấn đề lớn mà giới phải đối mặt, ví dụ: khủng hoảng lượng, ô nhiễm môi trường, thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, nóng lên khí hậu… + Biết từ bỏ nội dungchương trình buộc phải dạy theo phương pháp truyền thống + Lựa chọn nội dung thích hợp chỉnh sửa cho phù hợp với mục tiêu dự án - Xây dựng câu hỏi định hướng dạy Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 10 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 - Tổ chức thảo luân vấn đề môi trường kiềm, nhiệt độ nhóm thường - Tổng kết, đánh giá nhóm Rút - Các nhóm khác nêu thắc kinh nghiệm cho nhóm mắc, vấn đề chưa rõ, u lại cầu nhóm trả lời - Tổ chức cho nhóm báo cáo - Nhóm 2: báo cáo phản tính chất nhóm –CHO ứng nhóm –CHO glucozơ glucozơ - Chiếu video thí nghiệm phản ứng tráng bạc - Tổ chức thảo luận vấn đề glucozơ nhóm - Thảo luận, nêu thắc mắc báo cáo nhóm - Tổng kết, đánh giá nhóm - Nhóm giải thích, trả lời thắc mắc bạn -Tổ chức cho nhóm báo cáo - Nhóm 3: báo cáo phản phản ứng lên men, điều chế ứng lên men, điều chế, ứng ứng dụng glucozơ dụng glucozơ - Chiếu hình ảnh trình lên men rượu nho kèm theo sản phẩm ( bình rượu - Tổ chức thảo luận vấn đề nho lên men khoảng nhóm tuần-10 ngày) - Thảo luận, nêu thắc mắc báo cáo - Tổng kết, đánh giá nhóm nhóm - Nhóm giải thích, trả lời thắc mắc bạn - Tổ chức cho nhóm báo cáo -Nhóm 4: báo cáo fructozơ, điểm giống khác nghiên cứu nhóm mình, Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 25 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 biệt fructozơ glucozơ nhấn mạnh thay đổi cấu Cách phân biệt loại đường trúc fructozơ glucozơ - Tổ chức thảo luận vấn đề môi trường kiềm nhóm đun nóng Cách phân biệt - Tổng kết, đánh giá nhóm glucozơ fructozơ - Thảo luận, nêu thắc mắc báo cáo nhóm - Nhóm giải thích, trả lời thắc mắc bạn Cuối giáo viên nhận xét chung tổng kết dự án 10.Một số hình ảnh minh họa cho dự án: 10.1.Hình ảnh lớp học tổi chức theo dự án: ( tiết 2- nhóm báo cáo) Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 26 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 10.2.Hình ảnh minh họa cho phần báo cáo nhóm 1: 10.3.Các hình ảnh phòng thí nghiệm nhóm 1: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 27 Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 28 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 10.4 Giáo viên nhận xét, góp ý sau nhóm trình bày 10.5.Hình ảnh minh hóa cho phần báo cáo nhóm 2: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 29 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 10.6.Hình ảnh làm thí nghiệm nhóm 2: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 30 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 31 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 10.7 Hình ảnh minh họa cho phần báo cáo nhóm 3: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 32 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 33 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 10.8.Hình ảnh thảo luận nhóm sau phần báo cáo nhóm Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 34 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 35 Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 36 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 11 Kiểm nghiệm, đối chứng thực nghiệm giảng dạy: 11.1 Mục đích kiểm chứng: nhằm thấy tính hiệu việc áp dụng hình dạy học dự án so với phương pháp dạy học truyền thống cho học glucozơ lớp 12_chương trình chuẩn 11.2 Cách tiến hành: để tiến hành thực nghiệm đối chứng, lựa chọn lớp 12 ban có lực học tương đương Đó lớp 12a ( có 40 học sinh) lớp 12a10 (có 39 học sinh) Sau dạy glucozơ với hình thức dạy học khác nhau: - Lớp 12a7 : vận dụng hình dạy học dự án ( lớp thực nghiệm) - Lớp 12a10 : áp dụng phương pháp dạy học truyền thống ( lớp đối chứng) Sau học cho học sinh làm kiểm tra nhỏ với câu hỏi sau: Có ý kiến phân biệt dung dịch glucozơ fructozơ thuốc thử sau: - học sinh 1: dùng dung dịch AgNO3/NH3 - học sinh : dùng dung dịch brom - học sinh 3: dùng Cu(OH)2/OH- Em phân tích cấu tạo mạch hở glucozơ fructozơ, từ chọn hóa chất phù hợp chất để phân biệt Dẫn phản ứng minh họa cụ thể để bảo vệ ý kiến bác bỏ ý kiến lại 11.3 Kết : sau chấm học sinh có kết theo bảng sau: Lớp thực nghiệm( 12a7) Điểm 8 Điểm từ Điểm 5 Lớp đối chứng (12a10) Điểm 8 Điểm từ 57 Điểm 5 57 24 16 bài 21 12 Nhận xét kết quả: từ kết thực nghiệm cho thấy lớp thực nghiệm có kết giỏi cao nhiều so với lớp đối chứng Điều cho thấy cách học tập theo dự án, em làm thí nghiệm thực tế, học tập trao đổi thảo luận thành viên nhóm, tổng hợp kiến thức trình bày báo cáo giúp cho em khắc sâu kiến thức, nâng cao khả phân tích tổng hợp kiến thức em Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 37 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 PHẦN III: KẾT LUẬN Với phương pháp DHDA này, học sinh khơng tự tìm cho kiến thức mang nội dung học mà tiếp xúc với cơng việc nhóm, tương tác q trình làm việc giúp cho học sinh phát triển nhiều kĩ năng: - Có kĩ làm việc nhóm; kĩ thuyết trình - Có tư logic - Kĩ giải tình - Có tình thần trách nhiệm làm việc với tập thể, thái độ học tập tốt - Kĩ công nghệ - Kiến thức phân tích số liệu thống kê - Một số kinh nghiệm thiết kế trình bày đa phương tiện, ấn bản, trang web tìm kiếm thơng tin Internet Như vậy, tơi vận dụng thành cơng hình dạy học dự án để dạy học glucozơ_lớp 12_chương trình chuẩn Các em học sinh sau học học tổ chức theo hình dạy học dự án tiến nhiều kĩ nêu trên, đặc biệt có tinh thần học tập chủ động hơn, thái độ làm thực hành, nghiên cứu chuyên nghiệp Phương pháp dạy học dự án phù hợp cho nhiều nội dung mơn hóa học ( môn khoa học thực hành mơn xã hội) Tơi nghĩ áp dụng thường xuyên hơn, rộng rãi vào dạy học trường phổ thông Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 38 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ giáo dục đào tạo, sách giáo khoa hóa học 12 chương trình chuẩn, nhà xuất giáo dục Việt Nam, 2013 [2] Bộ giáo dục đào tạo, sách giáo viên hóa học 12 chương trình chuẩn, nhà xuất giáo dục Việt Nam, 2013 [3] Tài liệu “phương pháp dạy học dự án”, T.S Lưu Thu Thủy, viện khoa học giáo dục Việt Nam, 2014 [4] Nguyễn Xuân Trường, Phương pháp dạy học Hóa học trường phổ thơng, NXB Giáo dục, 2005 [5] Nguyễn Cương, Phương pháp dạy học Hóa học trường phổ thông đại học, NXB Giáo dục, 2007 [6] Nguyễn Thị Sửu, Hồng Văn Cơi, Thí nghiệm hóa học trường phổ thông, Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật, 2008 [7] Bộ giáo dục đào tạo, tài liệu bồi dưỡng giáo viên (thực chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 trung học phổ thơng theo chương trình SGK Hóa nâng cao SGK Hóa chuẩn) Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 39 ... ảnh phòng thí nghiệm nhóm 1: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 27 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk... nhóm 2: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 29 Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 10.6.Hình ảnh làm thí nghiệm nhóm 2: Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn... vào dạy học glucozơ ”- Hóa học lớp 12 chương trình chuẩn Với đề tài tơi tiến hành : Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page Sáng kiến kinh nghiệm mơn Hóa Học năm học 2017 -Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học chương cacbohidrat hóa học 12 chương trình chuẩn, sáng kiến kinh nghiệm vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học chương cacbohidrat hóa học 12 chương trình chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay