Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên (Luận án tiến sĩ)

179 1 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:18

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị ThiênHoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH KHANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN LUẬN ÁN TIẾNQUẢN TRỊ KINH DOANH HUẾ - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH KHANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN LUẬN ÁN TIẾNQUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 62340102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA HUẾ - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các thơng tin kết nghiên cứu Luận án tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Luận án chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ nước nước ngồi chưa cơng bố phương tiện thơng tin Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà tơi cam đoan Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận án này: Trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trịnh Văn Sơn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trực tiếp hướng dẫn tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình q Thầy, Cơ, cán Khoa Quản trị kinh doanh Phòng Đào tạo Sau đại học thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hỗ trợ cho suốt trình học tập thực Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn đến tập thể cán quản giáo viên, học viên sở đào tạo nghề lái xe ô doanh nghiệp thuộc Hiệp hội vận tải ô khu vực Bình Trị Thiên, đặc biệt Trường Cao đẳng Giao thơng Huế đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết để hồn thành Luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè thân thiết ln động viên, ủng hộ, tạo điều kiện cho suốt trình làm Luận án Tác giả luận án Nguyễn Thanh Khanh ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSĐT : sở đào tạo CSĐTLX : sở đào tạo lái xe ĐBCL : Đảm bảo chất lượng EFQM : Tổ chức Quản Chất lượng Châu Âu GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GPLX : Giấy phép lái xe ISO : Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KT-XH : Kinh tế xã hội NCS : Nghiên cứu sinh QLCL : Quản chất lượng SHLX : Sát hạch lái xe SL : Số lượng SQC : Kiểm soát chất lượng thống kê TQM : Quản chất lượng tổng thể TTSHLX : Trung tâm sát hạch lái xe iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỊ VÀ BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận án Kết cấu luận án PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô Tổng quan nghiên cứu nước quản chất lượng quản chất lượng đào tạo lái xe ô 1.1 Tổng quan quản chất lượng 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước quản chất lượng đào tạo quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô Tổng quan nghiên cứu nước quản chất lượng quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô 14 2.1 Các nghiên cứu chất lượng đào tạo quản chất lượng đào tạo 14 2.2 Các nghiên cứu lĩnh vực đào tạo lái xe chất lượng đào tạo lái xe 19 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 CHƯƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO 23 1.1 Những đề luận chất lượng quản chất lượng 23 1.1.1 Chất lượng chất lượng đào tạo 23 1.1.2 Quản chất lượng quản chất lượng đào tạo 26 1.1.3 Các cấp độ quản chất lượng 28 1.1.4 Một số mơ hình quản chất lượng 31 1.2 luận đào tạo nghề lái xe ô 35 1.2.1 Các khái niệm 35 iv 1.2.2 Dịch vụ đào tạo sở đào tạo lái xe 37 1.2.3 Các sở pháp đào tạo nghề lái xe ô 38 1.3 Nội dung quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô 39 1.3.1 Tiêu chí kiểm định đánh giá chất lượng sở dạy nghề lái xe ô 39 1.3.2 Quản điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật nguồn lực đầu vào sở đào tạo lái xe 41 1.3.3 Quản mục tiêu, chương trình đào tạo lái xe 43 1.3.4 Quản chất lượng quy trình đào tạo sát hạch lái xe 47 1.4 Thực tiễn kinh nghiệm đào tạo nghề lái xe ô số nước giới 49 1.4.1 Tại số nước Châu Âu 49 1.4.2 Mỹ, Coloombia Úc 51 1.4.3 Thái Lan, Ấn độ Singapo 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU BÌNH TRỊ THIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 2.1 Đặc điểm sở đào tạo nghề lái xe ô khu vực bình trị thiên 54 2.1.1 Tổng quan sở đào tạo nghề lái xe ô Việt Nam 54 2.1.2 Đặc điểm mạng lưới sở đào tạo nghề lái xe khu vực Bình Trị Thiên 56 2.2 Mơ hình phương pháp nghiên cứu 59 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 59 2.2.2 Phương pháp tiếp cận 60 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 69 3.1 Đánh giá tình hình đào tạo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo sở đào tạo nghề lái xe ô khu vực Bình Trị Thiên 69 3.1.1 Quy mô đào tạo lái xe ô khu vực Bình Trị Thiên 69 3.1.2 Đánh giá tình hình đảm bảo sở vật chất đội ngũ giáo viên dạy lái xe sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên 70 3.1.3 Đánh giá kết đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (đầu ra) 72 3.2 Ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên 73 3.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 73 3.2.2 Ý kiến đánh giá công tác quản chất lượng 80 3.2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản chất lượng 101 v 3.2.4 Kết đánh giá công tác quản chất lượng về: Kết đầu 110 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên 113 3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 113 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 114 3.3.3 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo Bình Trị Thiên 119 3.4 Đánh giá chung quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên 124 3.4.1 Kết đạt 124 3.4.2 Tồn hạn chế 125 3.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 127 4.1 Đinh hướng phát triển sở đào tạo nghề lái xe ô đến năm 2022 tầm nhìn đến năm 2030 127 4.1.1 Định hướng, mục tiêu tăng trưởng quy mô 127 4.1.2 Định hướng sách phát triển sở đào tạo nghề lái xe ô 127 4.2 Đánh giá hội thách thức công tác quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo Bình Trị Thiên 129 4.2.1 Những hội 129 4.2.2 Những thách thức 130 4.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện quản chất lượng đào tạo nghề lái xe sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên 131 4.3.1 Nhóm giải pháp: Về yếu tố đầu vào 131 4.3.2 Nhóm giải pháp về: Cơng tác quản tổ chức trình đào tạo 137 4.3.3 Nhóm giải pháp về: Cơng tác quản chất lượng đầu 140 KẾT LUẬN CHƯƠNG 140 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 141 DANH MỤC VÀ CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Mốc thời gian phát triển chất lượng Bảng Hệ thống cấp bậc quản chất lượng Bảng 1.1 Chương trình phân bổ thời gian đào tạo GPLX hạng B1, B2 C 45 Bảng 1.2 Chương trình phân bổ thời gian đào tạo GPLX lớp nâng hạng 46 Bảng 2.1 Số lượng sở đào tạo đào tạo trung tâm sát hạch lái xe ô năm 2015 quy hoạch đến năm 2020 55 Bảng 2.2 Diện tích, dân số khu vực Bình Trị Thiên 57 Bảng 2.3 Các sở đào tạo nghề lái xe khu vực Bình Trị Thiên 58 Bảng 2.4 Các Trung tâm sát hạch lái xe xe khu vực Bình Trị Thiên 59 Bảng 2.5 Tỷ lệ mẫu phân theo số lượng đào tạo lái xe ô tô, năm 2016 63 Bảng 2.6 Số lượng mẫu điều tra hạng xe 64 Bảng 2.7 Số lượng mẫu điều tra CBGV dạy lái xe ô sở đào tạo lái xe khu vực Bình Trị Thiên 65 Bảng 2.8 Thống kê số lượng phiếu điều tra đối tượng 66 Bảng 2.9 Hệ số factor loading đạt yêu cầu theo cỡ mẫu 67 Bảng 3.1 Qui mô học viên lái xe đào tạo giai đoạn 2013-2017, khu vực Bình Trị Thiên 69 Bảng 3.2 Số lượng đào tạo học viên lái xe hạng sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên, năm 2016 70 Bảng 3.4 Số lượng xe tập lái sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên, năm 2016 71 Bảng 3.5 Số lượng CBQL giáo viên sở đào tạo lái xe, năm 2016 72 Bảng 3.6 Tỷ lệ đạt sát hạch cấp GPLX khu vực Bình Trị Thiên, năm 2016 73 Bảng 3.7 Đặc điểm mẫu điều tra học viên 76 Bảng 3.7 Đặc điểm mẫu điều tra CBQL giáo viên 78 Bảng 3.8 Ý kiến đánh giá mục tiêu đào tạo lái xe 80 Bảng 3.9 Khảo sát ý kiến đánh giá quản chương trình đào tạo lái xe 84 Bảng 3.10 Ý kiến đánh giá quản tuyển sinh học viên học lái xe 89 Bảng 3.11 Ý kiến khảo sát quản đội ngũ CBQL giáo viên dạy lái xe 92 Bảng 3.12 Ý kiến đánh giá học viên lực đội ngũ giáo viên dạy lái xe 95 vii Bảng 3.13 Ý kiến đánh giá sở vật chất phương tiên thiết bị công tác quản 97 Bảng 3.14 Ý kiến đánh giá quản tài 100 Bảng 3.15 Ý kiến đánh giá tổ chức quản đào tạo 102 Bảng 3.16 Ý kiến đánh giá quản hoạt động dạy học lái xe 105 Bảng 3.17 Ý kiến đánh giá quản công tác kiểm tra đánh giá 107 Bảng 3.18 Ý kiến đánh giá quản dịch vụ phục vụ người học 109 Bảng 3.19 Đánh giá mức độ hài lòng chất lượng đào tạo lái xe 112 Bảng 3.20 Kết hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố 114 Bảng 3.21 KMO Bartlett’s Test với biến phụ thuộc 115 Bảng 3.22 Ma trận xoay phân tích nhân tố khám phá 116 Bảng 3.23 Lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến kết chất lượng quản đào tạo lái xe sở lái xe khu vực Bình Trị Thiên 122 viii Câu 10 Anh/Chị đánh quản tài sở đào tạo lái xe? Tiêu chí Xây dựng mức học phí khoản thu khác phù hợp Thời gian nộp học phí lệ phí linh động Quản tài theo quy định nhà nước, công khai, minh bạch Câu 11 Anh/Chị đánh công tác tổ chức quản đào tạo sở đào tạo? Tiêu chí Tiến trình tổ chức kế hoạch học mơn học theo trình tự quy định Phân cấp quản lý, chức rõ ràng cho phòng ban, giáo viên Phối hợp hoạt động hiệu phân liên quan đào tạo lái xe Hệ thống sổ sách theo dõi trình học tập học viên đầy đủ Tạo điều kiện cho học viên biết lái tham gia học tập đường dây nóng phục vụ phản ánh học viên Lãnh đạo sở quan tâm đến công tác quản chất lượng Câu 12 Anh/Chị đánh quản hoạt động dạy học sở đào tạo? Tiêu chí Kế hoạch đào tạo linh động, phù hợp với người học Giám sát đánh giá việc thực kế hoạch đào tạo cách chặt chẽ Nắm diễn biến trình học tập học viên để biện pháp giảng dạy phù hợp Đánh giá kết học tập nghiêm túc, khách quan phù hợp với phương pháp đào tạo Rút kinh nghiệm giảng dạy biện pháp cải tiến chất lượng giảng dạy, đổi phương pháp giảng dạy giáo viên Câu 13 Anh/Chị đánh quản công tác kiểm tra đánh giá đào tạo lái xe? Tiêu chí Kiểm tra đánh giá học viên thực nghiêm túc, công khách quan Thực biện pháp ngăn chặn tượng tiêu cực kiểm tra đánh giá, thi tốt nghiệp sát hạch Phương pháp đánh giá tin cậy nhanh chóng Ý kiến đánh giá thêm công tác kiểm tra đánh giá đào tạo lái xe? -Tiêu cực kiểm tra đánh giá -Tiêu cực thi thuyết -Tiêu cực thi thực hành hình đường -Tổ chức thi quy trình Khơng Ý Kiến khác Câu 14 Anh/Chị đánh quản dịch vụ cho người học sở đào tạo lái xe? Tiêu chí Cung cấp thông tin đầy đủ chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo khóa học lái xe Dịch vụ cung cấp tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu học viên dịch vụ khắc phục lỗi kỹ thuật thi tốt nghiệp sát hạch Cung cấp đầy đủ chỗ ăn, chỗ nghỉ cho học viên học lái xe nhu cầu Câu 15 Anh/Chị đánh chất lượng tay nghề sau học xong chương trình lái xe? Rất khơng tốt Rất tốt Câu 16 Anh/Chị đánh giá mức độ hài lòng chất lượng đào tạo lái xe sở đào tạo hiện học? Rất khơng hài lòng Rất hài lòng Câu 17 Sau hồn thành khóa học, thân Anh/Chị cần bổ túc thêm tham gia lưu thơng đường? Khơng cần thiết Câu 18 Nếu bạn bè, đồng nghiệp, người thân, người nhu cầu học lái xe tơ, Anh/Chị giới thiệu đến sở đào tạo học khơng? Khơng Câu 19 Để hồn thiện quản chất lượng đào tạo lái xe ô tô, theo Anh/Chị sở đào tạo lái xe cần trọng vấn đề gì? Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân sau: PQ1 sở đào tạo: PQ2 Hạng xe học: Hạng B2 Hạng khác… Hạng C PQ3 Độ tuổi: Từ 18 – 28 tuổi Từ 28 – 38 tuổi Từ 38 – 48 tuổi Từ 48 trở lên PQ4 Giới tính: Nam Nữ PQ5 Nghề nghiệp: Thất nghiệp, chờ việc Học sinh, sinh viên Kinh doanh, buôn bán Cán bộ, công chức, viên chức Hành nghề tự Khác…………………… PQ6 Trình độ học vấn: Phổ thông sở Phổ thông trung học Trung cấp Cao đẳng, Đại học Trên Đại học PQ7 Thu nhập bình quân/tháng: Dưới triệu Từ triệu – 10 triệu Từ 10 triệu - 15 triệu Trên 15 triệu Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Anh/Chị! Mã phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho Lãnh đạo, cán quản giáo viên dạy lái xe tơ) Kính thưa q Thầy/Cơ! Chúng tơi nhóm nghiên cứu, thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên” Rất mong q Thầy/Cơ dành chút thời gian giúp đỡ chúng tơi hồn thành Phiếu khảo sát Thầy/ vui lòng đánh dấu (X) vào tương ứng với ý kiến theo mức độ: (1) Hồn tồn khơng đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Phân vân; (4) Đồng ý (5) Hồn tồn đồng ý Ý kiến q thầy/cơ đóng góp vơ q giá đề tài Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý thầy/cô Chúng xin chân thành cảm ơn! Câu Thầy/Cô đánh quản mục tiêu đào tạo lái xe sở đào tạo mình? Tiêu chí Mục tiêu xác định rõ ràng, cụ thể cơng bố cơng khai cam kết lãnh đạo công tác quản chất lượng Mục tiêu nghề lái xe phù hợp với nhu cầu nhân lực thị trường tuyển dụng địa phương Câu Thầy/Cô đánh quản chương trình đào tạo sở đào tạo mình? Tiêu chí Chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo Khối lượng, cấu trúc chương trình thuyết thực hành phù hợp với thời gian trình độ đào tạo Cơng bố đặc điểm chương trình đào tạo đến bên liên quan Hàng năm lấy ý kiến nhận xét, đánh giá người sử dụng lao động, người hành nghề lái xe chương trình đào tạo lái xe Ý kiến đánh giá thêm chương trình đào tạo? Khơng Ý Kiến khác -Cần chương trình đào tạo riêng cho người học biết lái xe -Có cần tăng thời lượng phần nâng cao ý thức tham gia giao thơng -Có cần tăng thời lượng học thực hành lái xe -Thời gian khóa đào tạo hạng B phù hợp khơng -Thời gian khóa đào tạo hạng C phù hợp khơng -Thời gian khóa đào tạo nâng hạng phù hợp khơng Câu Thầy/Cô đánh công tác tuyển sinh sở đào tạo hiện nay? Tiêu chí Tuyển sinh cơng bằng, khách quan cơng khai Chính sách tuyển sinh linh hoạt, thuận lợi cho học viên Bảo đảm tiêu chuẩn đầu vào lái xe quy định Tuyển sinh quy mô theo đăng ký Quản hồ đầu vào học viên đầy đủ Câu Thầy/Cô đánh quản đội ngũ giáo viên cán quản sở đào tạo mình? Tiêu chí giáo viên hữu phù hợp với chun mơn trình độ kỹ nghề lái xe Giáo viên thực hành thường xuyên giảng dạy vượt số giờ, số công tháng Giáo viên đảm bảo đạt trình độ chuẩn nghiệp vụ sư phạm kỹ nghề lái xe theo quy định Cần tích hợp giáo viên vừa dạy thuyết vừa dạy thực hành lái xe Giáo viên giảng dạy theo nội dung chương trình khóa học kế hoạch đào tạo Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên sách khuyến khích tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ cho giáo viên Phân cơng giáo viên giảng dạy chuyên môn đào tạo, phù hợp với lực trình độ quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục cán bộ, giáo viên quy trình tuyển chọn giáo viên hợp Câu Thầy/Cô đánh quản sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học sở đào tạo mình? Tiêu chí Hệ thống phòng học thuyết, thực hành bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Phương tiện dùng để tập lái an tồn đầy đủ sân bãi tập lái xe đường chuyên dụng phục vụ đào tạo Hệ thống sở vật chất, thiết bị sử dụng hiệu Chú trọng công tác bảo dưỡng phương tiện định kỳ đầy đủ nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trang thiết bị bố trí ngăn nắp, hợp Đảm bảo chất lượng thiết bị thực hành lái xe kế hoạch xây dựng phát triển sở vật chất Câu Thầy/Cô đánh quản tài sở đào tạo mình? Tiêu chí nguồn tài để thực mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo Các nguồn thu quản lý, sử dụng mục đích, chế độ theo quy định pháp luật Kế hoạch tài chính, quản tài theo quy định nhà nước, công khai, minh bạch đánh giá hiệu sử dụng nguồn tài chấp hành chế độ tra, kiểm tra, kiểm tốn tài hiệu kinh tế đào tạo lái xe Câu Thầy/Cô đánh công tác tổ chức quản đào tạo sở đào tạo mình? Tiêu chí văn quy định tổ chức, quản rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Phân cấp quản lý, chức rõ ràng cho phòng ban, giáo viên Phối hợp hoạt động hiệu phân liên quan đào tạo lái xe tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp đánh giá phân loại cán giáo viên Hệ thống sổ sách theo dõi trình học tập học viên đầy đủ đường dây nóng phục vụ phản ánh học viên Lãnh đạo sở quan tâm đến công tác quản chất lượng Câu Thầy/Cô đánh quản hoạt động dạy học sở đào tạo mình? Tiêu chí Kế hoạch đào tạo linh động, phù hợp với người học Hàng năm thu thập ý kiến phản hồi từ nhà quản lý, giáo viên học viên học lái xe Giám sát đánh giá việc thực kế hoạch đào tạo cách chặt chẽ Nắm diễn biến trình học tập học viên để biện pháp giảng dạy phù hợp Đánh giá kết học tập nghiêm túc, khách quan phù hợp với phương pháp đào tạo Rút kinh nghiêm giảng dạy biện pháp cải tiến chất lượng giảng dạy, đổi phương pháp giảng dạy giáo viên Hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo dõi kết học tập học viện theo quy định kế hoạch tổ chức, xây dựng hoạt động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật NCKH Câu Thầy/Cô đánh quản công tác kiểm tra đánh giá đào tạo lái xe sở đào tạo mình? Tiêu chí Kiểm tra đánh giá học viên thực nghiêm túc, công khách quan Thực biện pháp ngăn chặn tượng tiêu cực kiểm tra đánh giá, thi tốt nghiệp sát hạch Phương pháp đánh giá tin cậy nhanh chóng Ý kiến đánh giá thêm công tác kiểm tra đánh giá đào tạo lái xe? Không Ý Kiến khác -Tiêu cực kiểm tra đánh giá -Tiêu cực thi thuyết -Tiêu cực thi thực hành hình đường -Tổ chức thi quy trình -Chất lượng sát hạch lái xe ảnh hưởng đến công tác đánh giá sở đào tạo Câu 10 Thầy/Cô đánh quản dịch vụ cho người học sở đào tạo mình? Tiêu chí Cung cấp thông tin đầy đủ chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo khóa học lái xe Dịch vụ cung cấp tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu học viên Khắc phục lỗi kỹ thuật thi tốt nghiệp sát hạch nhanh chóng Cung cấp đầy đủ chỗ ăn, chỗ nghỉ cho học viên học lái xe nhu cầu Câu 11 Theo thầy/Cô, chất lượng tay nghề học viên tốt nghiệp lái xe ô hiện nào? Rất không tốt Rất tốt Câu 12 Thầy/Cơ đánh giá mức độ hài lòng chất lượng đào tạo lái xe ô sở đào tạo hiện cơng tác? Rất khơng hài lòng Rất hài lòng Câu 13 Để hồn thiện quản chất lượng đào tạo lái xe ô tô, theo Thầy/Cô sở đào tạo lái xe cần trọng vấn đề gì? Xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân sau: PQ1 Đơn vị công tác: PQ2 Giới tính: Nam Nữ PQ3 Bộ phận cơng tác: Lãnh đạo (Trưởng/phó đơn vị) Cán quản Giáo viên thuyết Giáo viên thực hành Giáo viên thuyết kiêm giáo viên thực hành PQ4 Trình độ học vấn: Trung học phổ thông, cấp nghề Trung cấp Cao đẳng, Đại học Trên Đại học PQ5 Thâm niên công tác: Từ – năm Từ 3– năm Từ – năm Từ trở lên PQ6 Thu nhập bình quân/tháng: Dưới triệu Từ triệu – 10 triệu Từ 10 triệu - 15 triệu Trên 15 triệu Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Thầy/Cô! Mã phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho Cán lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng học viên học lái xe sở đào tạo lái xe khảo sát) Kính thưa Q vị! Chúng tơi nhóm nghiên cứu, thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản chất lượng đào tạo nghề lái xe ô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên” Rất mong quý vị dành chút thời gian giúp đỡ chúng tơi hồn thành Phiếu khảo sát Ý kiến quý vị đóng góp vơ q giá đề tài Tồn thông tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ Quý vị Chúng xin chân thành cảm ơn! PQ1 Tên Doanh nghiệp: PQ2 Số lượng đội ngũ lái xe đơn vị hiện quản lý: PQ3 Xin cho biết loại hình pháp tổ chức doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân Hợp tác xã Khác (ghi rõ) Câu Quý vị cho biết tỷ trọng đội ngũ lái xe doanh nghiệp sở đào tạo? sở đào tạo lái xe 100 % -Trường Cao đẳng Giao thông Huế ……… % -Trung tâm dạy nghề lái xe ô – mô MASCO TT Huế ……… % -Trường Cao đẳng nghề số 23 –Bộ QP ……… % -Trung tâm đào tạo nghề Tâm An ……… % -Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị ……… % -Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình ……… % -Trường Trung cấp nghề Quảng Bình ……… % sở đào tạo khác ……… % Câu Quý vị cho biết tỷ trọng đội ngũ lái xe doanh nghiệp theo hạng xe? Hạng xe 100 % -Hạng B2 ……… % -Hạng C ……… % -Hạng D ……… % -Hạng E ……… % -Hạng Fc ……… % Câu Quý vị tuyển đội ngũ lái xe qua hình thức chủ yếu? -Qua Trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch -Tự thông báo tuyển lao động doanh nghiệp -Qua phương tiện thông tin đại chúng -Khác (Ghi cụ thể) Câu Theo quan điểm Quý vị đánh giá mức độ quan trọng nhóm kỹ kiên thức đội ngũ lái xe (Không quan trọng Cột đến Rất quan trọng Cột 5)? Tiêu chí Kiến thức Pháp luật giao thơng đường Kiến thức cấu tạo sửa chữa thông thường ô Kiến thức nghiệp vụ vận tải Kỹ điều khiển phương tiện tham gia giao thơng Văn hóa ứng xử tham gia giao thơng Ý thức đạo đức nghề nghiệp lái xe Tiêu chí khác: Câu Quý vị đánh chất lượng học viên sau tốt nghiệp sở đào tạo lái xe giấy phép lái xe doanh nghiệp tuyển dụng (Với mức độ: (5) Rất tốt; (4) Tốt ; (3) Bình thường ; (2) Khơng tốt; (1) Rất khơng tốt) Tiêu chí Kiến thức Pháp luật giao thông đường Kiến thức cấu tạo sửa chữa thông thường ô Kiến thức nghiệp vụ vận tải Kỹ điều khiển phương tiện tham gia giao thông Văn hóa ứng xử tham gia giao thơng Ý thức đạo đức nghề nghiệp lái xe Câu Qúy vị đánh giá chung chất lượng tay nghề học viên tốt nghiệp lái xe ô hiện nào? Rất không tốt Rất tốt Câu Quý vị đào tạo, bỗ túc lại kiến thức cho đội ngũ lái xe tuyển dụng khơng? Nếu tiêu chí kiến thức nào? -Kiến thức Pháp luật giao thông đường -Kiến thức cấu tạo sửa chữa thông thường ô -Kiến thức nghiệp vụ vận tải Không Ý Kiến khác -Kỹ điều khiển phương tiện tham gia giao thơng -Văn hóa ứng xử tham gia giao thông - Ý thức đạo đức nghề nghiệp lái xe Câu Ý kiến đánh giá chung Quý vị chất lượng đào tạo nghề lái xe sở đào tạo nghề khu vực? Rất không tốt Rất tốt Câu Để hoàn thiện quản chất lượng đào tạo lái xe ô tô, theo ý kiến Quý vị sở đào tạo lái xe cần trọng vấn đề gì? Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Quý vị! ... quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực. .. chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên. .. tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên - Luận án đưa định hướng nhóm giải pháp nhằm hồn thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên (Luận án tiến sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay