Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc (Luận án tiến sĩ)

189 6 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:04

Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú QuốcVốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGÔ VĂN THIỆN VỐN ĐẦU CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGƠ VĂN THIỆN VỐN ĐẦU CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Để có sở vững cho đề tài nghiên cứu, chương trình bày số nội dung có liên quan đến đề tài tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi, quy trình phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu mang lại sau nghiên cứu gì? Đồng thời thơng qua lược khảo nghiên cứu có liên quan đến đề tài giúp tác giả có định hướng xác hướng nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Phú Quốc huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang nằm phía Tây Nam tổ quốc trung tâm khu vực Đơng Nam Á, có lợi quan trọng mối liên kết giao thông hàng hải, hàng không với quốc gia khu vực giới; có tiềm to lớn phát triển kinh tế lĩnh vực du lịch, có vị trí đặc biệt quan trọng an ninh, quốc phòng Do sở hữu tiềm đặc biệt, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến 2010, tầm nhìn đến 2020 Tháng 9/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1197/2005/QĐ-TTg việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đảo Phú Quốc đến năm 2020 xác định mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế -hành vào năm 2020 với vai trò trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia quốc tế; trung tâm tài tầm cỡ khu vực; đầu mối quan trọng giao thông vận tải nội vùng hàng không quốc tế; trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành; bảo tồn đa dạng sinh học rừng biển quốc gia khu vực; có vị trí đặc biệt an ninh quốc phòng Để thực đề án quy hoạch đòi hỏi Phú Quốc cần phải phát triển cách đồng sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống cảng biển, sân bay, nhà hàng, khách sạn đủ tầm cở đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo cho nhu cầu phát triển Tuy nhiên sau gần mười bốn năm triển khai đề án, sân bay quốc tế sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tầm quốc tế thực nhiều hạng mục sở hạ tầng chưa triển khai có triển khai chậm chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển Một số dự án điển tuyến đường quanh đảo chưa hoàn thiện, hệ thống cảng biển chưa đáp ứng nhu cầu du khách trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực quốc tế, nhiều dự án đầu doanh nghiệp dở dang chậm hồn thiện làm ảnh hưởng chung đến mỹ quan kế hoạch phát triển KTXH Đảo Tất tình trạng xuất phát từ nguyên nhân thiếu vốn cho đầu phát triển Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, vào giai đoạn đầu trình phát triển, vốn đầu nhân tố thiếu đòi hỏi Phú Quốc cần phải có biện pháp huy động vốn cách hiệu từ nhiều nguồn khác nhau, vốn ngân sách nhà nước, vốn nước, khơi dậy nguồn lực to lớn dân doanh nghiệp từ nhiều thành phần kinh tế khác Để thực điều đòi hỏi Phú Quốc cần phải có giải pháp hoàn chỉnh từ ban đầu để huy động vốn đầu tư, có tạo tầm nhìn dài hạn giải vấn đề vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển Về cơng trình nghiên cứu mang tính khoa học vốn đầu cho phát triển kinh tế hội địa phương từ trước đến có số đề tài nghiên cứu huy động vốn đầu cho phát triển kinh tế hội tỉnh Trà Vinh, Tây Nguyên, Vùng núi Phía Bắc…Tuy nhiên nghiên cứu vốn đầu cho phát triển kinh tế hội địa phương có định hướng phát triển trở thành đặc khu Phú Quốc chưa đề cập Xuất phát từ u cầu đó, tơi chọn đề tài: “Vốn đầu cho phát triển kinh tế hội đảo Phú Quốc” để thực luận án tiến sỹ nhằm tìm giải pháp thiết thực tăng cường vốn đầu đáp ứng cho phát triển KTXH Phú Quốc thời gian tới 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài tìm giải pháp nhằm tăng cường vốn đầu đáp ứng cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới  Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc hai mặt huy động sử dụng vốn - Đánh giá tác động vốn đầu phát triển KTXH đảo Phú Quốc - Định lượng yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu vào đảo Phú Quốc dựa số liệu thu thập - Đề xuất giải pháp tăng cường vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng vốn đầu cho phát triển KTXH thời gian qua Phú Quốc nào? - Tác động vốn đầu phát triển KTXH đảo Phú Quốc sao? - Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu vào Phú Quốc gì? - Chiều hướng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thu hút vốn đầu đảo Phú Quốc nào? - Giải pháp để tăng cường vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới, bao gồm tăng cường huy động sử dụng vốn đầu có hiệu cho phát triển KTXH? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu đề tài vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc hai mặt huy động sử dụng vốn - Phạm vi nghiên cứu: Để đạt mục tiêu, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tình hình vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 20112016 mặt huy động sử dụng vốn; đánh giá tác động vốn đầu tình hình phát triển KTXH khoảng thời gian trên; nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thu hút vốn đầu tư, từ đề giải pháp nhằm tăng cường vốn đầu đáp ứng cho nhu cầu phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới Về địa giới hành đảo Phú Quốc thuộc huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang quy hoạch theo Quyết định 178/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu + Thu thập số liệu thứ cấp Các thông tin, số liệu thu thập từ báo cáo khoa học, báo chí, internet, hội nghị, báo cáo Phòng Thống kê huyện Phú Quốc, Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Kiên Giang, Sở Tài tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý phát triển đảo Phú Quốc Các thông tin tổng hợp phân tích cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu + Thu thập số liệu sơ cấp Đề tài dựa vào phiếu điều tra từ 230 doanh nghiệp hoạt động địa bàn, sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích số liệu Thời gian khảo sát tiến hành từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 - Phương pháp nghiên cứu + Sử dụng phương pháp tổng hợp nhằm khái quát chung vốn đầu tư, kinh nghiệm huy động sử dụng vốn đầu vùng, miền Việt Nam số quốc gia + Phương pháp phân tích sử dụng để đánh giá thực trạng vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 2011 – 2016 tất mặt như: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế vốn đầu Phú Quốc, từ đề giải pháp tăng cường vốn đầu hiệu + Phương pháp so sánh sử dụng để đối chiếu kết đạt với thời gian trước với địa phương khác làm sở cho việc đánh giá + Phương pháp kế thừa sử dụng để hệ thống hóa kết nghiên cứu có liên quan đến luận án Kế thừa kết điều tra, khảo sát, quan tâm nghiên cứu số yếu tố đặc thù (vị trí địa lý, điều kiện KTXH,) tác động đến trình huy động sử dụng vốn đầu cho phát triển KTXH Phú Quốc + Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến nhà khoa học, lãnh đạo đơn vị, cán quản lý doanh nghiệp số nội dung liên quan + Phương pháp điều tra: khảo sát doanh nghiệp địa bàn dựa bảng câu hỏi thiết kế trước hài lòng nhà đầu môi trường đầu Phú Quốc Các doanh nghiệp điều tra bao gồm doanh nghiệp thuộc ngành nghề hoạt động, kể tổ chức tín dụng Các thơng tin điều tra thông tin quan trọng đối tượng cần cho trình nghiên cứu quan trọng để đề xuất giải pháp khoa học hay giải pháp thực tiễn + Phương pháp định lượng: sử dụng mơ hình phân tích khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy đa biến xử lý phần mềm SPSS 16.0 để định lượng yếu tố ảnh hưởng từ đưa số đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 1.6 Tổng quan nghiên cứu trước cơng bố 1.6.1 Các nghiên cứu ngồi nước Robert Solow (1956) lấy hàm sản xuất Cobb-Douglas làm sở để lập mơ hình tăng trưởng kinh tế điều kiện tiến khoa học, kỹ thuật đưa tính tốn mức độ đóng góp nhân tố lao động, vốn, công nghệ (thông qua tổng suất nhân tố - TFP) vào tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu vốn có vai trò quan trọng, yếu tố trực tiếp tác động đến phát triển KTXH quốc gia hay địa phương Trên sở mơ hình Solow, từ năm 1956 đến nay, có nhiều nhà khoa học kế thừa nghiên cứu, đánh giá hiệu vốn đầu cho phát triển Michael Regan (2016), nghiên cứu vai trò thị trường vốn phát triển kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương Bằng phương pháp tổng hợp thống kê, so sánh tình hình thu hút vốn đầu nước thuộc khu vực giai đoạn 2007 -2014, đồng thời đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế nước khoảng thời gian trên, theo tác giả thị trường vốn có vai trò quan trọng việc thu hút vốn đầu cho tăng trưởng kinh tế nước khu vực châu Á Thái Bình Dương Thơng qua thị trường huy động vốn diện rộng từ phận nhân, tổ chức tài trung gian thị trường trái phiếu Muốn làm điều việc phát triển thị trường vốn tăng cường thu hút đầu nước ngồi có vị trí quan trọng gắn liền với việc phát triển kinh tế Lin Xiong (2010) nghiên cứu mối quan hệ hiệu đầu phát triển tài Trung Quốc dùng hệ số Icor để đánh giá hiệu việc sử dụng vốn đầu cho phát triển kinh tế Trung Quốc việc phân tích hệ số Icor qua thời kỳ từ 1986 – 2005 cho lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ đồng thời phân tích cụ thể vùng cho địa phương Để đánh giá tác động nhân tố đến hiệu vốn đầu tư, tác giả dùng mơ hình hồi quy đa biến để phân tích, theo tác giả hiệu đầu chung chịu ảnh hưởng từ hiệu ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tùy theo địa điểm đầu Vì vậy, nhà đầu cần phải nghiên cứu kỹ nhân tố trước đầu Dunning (1977), doanh nghiệp thực đầu trực tiếp nước (FDI) hội đủ 03 điều kiện: (1) Doanh nghiệp phải sở hữu số lợi so với doanh nghiệp khác như: quy mô, công nghệ, mạng lưới tiếp thị, khả tiếp cận nguồn vốn có lãi suất thấp hay tài sản vơ hình đặc thù doanh nghiệp; (2) Nội vi hóa: việc sử dụng lợi nội doanh nghiệp có lợi bán hay cho doanh nghiệp khác thuê; (3) Sản xuất nước tiếp nhận đầu có chi phí thấp sản xuất nước mẹ xuất Lợi địa điểm có nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động, rào cản thương mại, sách khuyến khích đầu tác động ngoại vi mà địa điểm tạo cho doanh nghiệp hoạt động Kinda (2010), nghiên cứu tăng cường dòng vốn đầu nhân vào nước phát triển Theo tác giả đầu nhân gồm có nguồn đầu nhân nước, đầu trực tiếp nước đầu gián tiếp Tác giả dùng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để xác định yếu tố có ảnh hưởng đến dòng vốn nhân đầu 58 quốc gia phát triển Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn đầu nhân vào nước phát triển gồm: sở hạ tầng, sách đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia, tỷ lệ lạm phát, độ mở thị trường, giáo dục, tài nguyên thiên nhiên ổn định kinh tế Vì vậy, để tăng cường thu hút dòng vốn nước phải quan tâm cải thiện yếu tố có ảnh hưởng phân tích Vidya Bhushan Rawat, Mamidi Bharath Bhushan, Sujatha Surepally (2011), cho Ấn độ có nhiều thành cơng việc nâng số lượng SEZ góp phần vào tăng trưởng kinh tế Ấn Độ từ khoảng năm 2000 đến Một số sách Ấn Độ áp dụng có nhiều ưu đãi thuế miễn thuế nhập mặt hàng cần thiết cho đầu tư, cần thiết cho nhu cầu phát triển SEZ; giảm 100% thuế thu nhập doanh nghiệp có hoạt động xuất năm đầu, 50% cho năm giảm tiếp 50% năm cuối; miễn thuế lĩnh vực công nghệ cao; liên kết với khu vực lân cận để cung ứng nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu; thơng tin nhanh chóng sách Chính phủ đến doanh nghiệp có nhu cầu; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tất thủ tục qua phận cửa văn phòng thương mại Để thu hút nhà đầu nước ngồi, Chính phủ Ấn Độ đầu sở hạ tầng để hỗ trợ cho việc vận hành đặc khu kinh tế, nhiều đặc khu kinh tế có sân bay, hải cảng ga tàu riêng Tuy nhiên việc phát triển SEZ Ấn độ gặp khơng hạn chế định Chính phủ Ấn Độ dành ưu đãi cho đối tượng nằm đặc khu kinh tế rút bớt ưu đãi cho đặc khu kinh tế ký thỏa thuận mậu dịch tự (FTA); việc thực sách thương mại nước ngồi vào năm 2009 mà thơng qua trao loạt biện pháp khuyến khích xuất cho nhà đầu khu vực đặc khu kinh tế nguyên nhân khiến đặc khu kinh tế khơng đích đến hấp dẫn cho nhà đầu 1.6.2 Các nghiên cứu nước Nguyễn Văn Hùng (2009), nghiên cứu tăng cường huy động vốn đầu cho phát triển kinh tế hội vùng Tây Nguyên Qua phân tích thực trạng huy động vốn đầu vùng Tây Nguyên tác động vốn đầu tiêu kinh tế hội tốc độ tăng GDP, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, tình hình xuất nhập khẩu, xóa đói giảm nghèo…từ rút số thành tựu hạn chế nguyên nhân huy động vốn đầu cho phát triển KTXH Theo tác giả muốn tăng cường huy động vốn đầu cho vùng Tây Nguyên cần có số giải pháp cải thiện mơi trường đầu tư, sách thu hút đầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế vùng Nguyễn Văn Bình (2017), nghiên cứu tăng cường nguồn vốn đầu phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam Qua phân tích thực trạng tình hình quản lý hoạt động đầu tư, sách có liên quan đến hoạt động đầu biển, đảo Việt Nam, từ đề giải pháp tăng cường vốn đầu hiệu Các sách tác giả gợi ý gồm: tăng cường nguồn vốn đầu từ ngân sách trung ương, tăng cường vốn từ nhân, tăng cường vốn đầu từ nước ngoài, tăng cường hỗ trợ từ TCTD cuối phải nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn đầu Nguyễn Văn Dũng (2014), nghiên cứu huy động vốn đầu cho phát triển kinh tế hội vùng dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu tác giả dùng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để phân tích tình hình huy động vốn đầu qua năm để đánh giá tác động việc huy động vốn đầu đến phát triển kinh tế hội vùng dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam Theo tác giả muốn tăng cường huy động vốn đầu cho phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam cần phải có sách thu hút đầu mơi trường đầu phải hấp dẫn, ngồi cấp quyền địa phương cần phải đổi việc quản lý điều hành kinh tế Nguyễn Hồng Hà (2015), nghiên cứu giải pháp tăng cường huy động vốn đầu cho phát triển kinh tế hội tỉnh Trà Vinh Tác giả dùng phương pháp tổng hợp, so sánh để phân tích tình hình huy động vốn đầu Trà Vinh giai đoạn 2007-2013, đồng thời sử dụng mơ hình phân tích khám phá kết hợp với hồi quy đa biến để xác định yếu tố có ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu Dựa vào kết nghiên cứu đạt theo tác giả muốn tăng cường huy động vốn đầu vào tỉnh Trà Vinh cần phải có giải pháp hồn thiện sở hạ tầng, 173 Phụ lục Hệ thống văn ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban Cấp ban hành Trích yếu hành 178/2004/QĐ- 05/10/2004 Chính phủ Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 1197/2005/QĐ- 09/01/2005 Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/2007/QĐ-TTg 08/01/2007 Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 – 2020 42/2007/QĐ-TTg 29/03/2007 Chính phủ Quyết định thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản lý đầu phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Chính phủ 1802/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy hoạch huyện đảo Phú Quốc xác định khu hành – kinh tế đặc biệt; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm giao thương quốc gia, khu vực quốc tế; trung 11/12/2008 tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia, khu vực quốc tế; trung tâm tài chính, ngân hàng tầm cỡ khu vực 633/QĐ-TTg 11/05/2010 Chính phủ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc tầm nhìn đến năm 2030, xác định điều chỉnh lại số khu quy hoạch cơng bố trước 31/2013/QĐ-TTg 22/05/2013 Chính phủ Quyết định thành lập Khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 80/2013/QĐ-TTg 27/12/2013 Chính phủ Quyết định ban hành số chế, sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 1676/QĐ-TTg 17/09/2014 Chính phủ Qut định cơng nhận Phú Quốc trở thành thị loại II 868/QĐ-TTg 17/06/2015 Chính phủ Quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 174 1588/QĐ-TTg 14/09/2015 Chính phủ Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trực tiếp quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang 1018/QĐ-UBND 35/2007/QĐUBND 26/06/2006 05/09/2007 UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định việc ban hành giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất để xác định giá sàn đấu giá giao đất địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 2392/QĐ-UBND 06/10/2008 UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định việc quy định tiêu chí đầu đảo Phú Quốc 2961/QĐ-UBND 19/12/2008 UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định việc phân cấp cho Ban Quản lý đầu phát triển đảo Phú Quốc thực việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng 2093/QĐ-UBND 01/09/2009 UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định ủy quyền (bổ sung) cho Ban Quản lý đầu phát triển đảo Phú Quốc định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có quy mơ 50ha 2805/QĐ-UBND 31/12/2014 UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Ban Quản lý đầu phát triển đảo Phú Quốc i TĨM TẮT Phú Quốc địa phương có tiềm kinh tế, lĩnh vực du lịch Tuy nhiên vốn đầu cho phát triển hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu địa phương Qua phân tích thực trạng vốn đầu cho phát triển KTXH giai đoạn 2011-2016, luận án tìm số thành cơng, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc huy động sử dụng vốn đầu cho phát triển kinh tế - hội đảo Phú Quốc thời gian qua Ngoài ra, để làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu đảo Phú Quốc, luận án sử dụng phương pháp định lượng Qua việc sử dụng mơ hình phân tích khám phá (EFA) phân tích hồi quy thơng qua số liệu điều tra từ 230 doanh nghiệp địa bàn, thời gian nghiên cứu từ 01/10/2016 đến 31/12/2016, luận án phát yếu tố có ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc theo thứ tự gồm: sách đầu tư, sở hạ tầng, hỗ trợ tín dụng, chất lượng nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện mơi trường sống, chi phí đầu vào, xúc tiến thương mại marketing địa phương Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới gồm: (1) Về huy động vốn từ NSNN cần phải thực tốt công tác quy hoạch phát triển KTXH địa phương, tăng cường khai thác nguồn thu, tranh thủ hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trung ương; (2) Cải thiện yếu tố có ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu vào địa phương sở hạ tầng, mơi trường sống, sách đầu tư, tài nguyên thiên nhiên, tăng cường xúc tiến thương mại marketing địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm chi phí đầu vào cuối tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, tín dụng ưu đãi đầu tư; (3) sử dụng vốn đầu cần phải có định hướng phát triển cân đối ngành kinh tế, thẩm định dự án khả thi trước cấp phép đầu mạnh dạn thu hồi dự án không thực tiến độ cam kết, cần xem xét đến khía cạnh tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững Ngoài ra, số kiến nghị quyền cấp tác giả đề cập, quan trọng cấp quyền cần phải đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án đảo Phú Quốc trở thành đặc khu hành – kinh tế ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả đề tài có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên: NGƠ VĂN THIỆN Sinh ngày 10 tháng 08 năm 1980 Kiên Giang Hiện công tác tại: Trường Đại học Kiên Giang Là nghiên cứu sinh khóa XVIII Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Cam đoan luận án: Vốn đầu cho phát triển kinh tế hội đảo Phú Quốc Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa Luận án thực Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Ngô Văn Thiện iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án tiếnkinh tế với đề tài: “Vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc”, Tôi xin chân thành cảm ơn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Hoa, người trực tiếp hướng dẫn, đóng góp ý kiến cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Các nhà khoa học, đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban ngành tỉnh Kiên Giang, đồng chí Lãnh đạo Phòng, Ban huyện Phú Quốc tận tình cung cấp số liệu cho ý kiến đóng góp q trình tơi thực luận án; cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Kiên Giang tạo điều kiện thời gian, lịch công tác để tơi hồn thành chương trình đào tạo nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Tài chính, Phòng Đào tạo Sau Đại học giúp tơi q trình học tập hồn thành thủ tục khóa đào tạo nghiên cứu sinh Cảm ơn gia đình, bạn bè người thân khích lệ, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập thực luận án Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Ngơ Văn Thiện iv MỤC LỤC TĨM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xii DANH MỤC SƠ ĐỒ xiii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Tổng quan nghiên cứu trước công bố 1.6.1 Các nghiên cứu nước 1.6.2 Các nghiên cứu nước 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 12 1.8 Kết cấu luận án 12 1.9 Quy trình nghiên cứu 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU 15 ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI 15 2.1 Đầu đầu phát triển 15 2.1.1 Đầu 15 2.1.2 Đầu phát triển 17 2.2 Vốn đầu 18 2.2.1 Khái niệm 18 2.2.2 Nguồn vốn đầu 18 v 2.2.2.1 Nguồn vốn đầu từ khu vực nhà nước 18 2.2.2.2 Nguồn vốn đầu từ khu vực nhân 19 2.2.2.3 Nguồn vốn đầu từ nước 22 2.2.3 Huy động vốn đầu 27 2.2.3.1 Khái niệm huy động vốn đầu 27 2.2.3.2 Các tiêu phản ánh mức độ huy động vốn đầu 27 2.2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu cho phát triển kinh tế hội 29 2.2.4 Hiệu vốn đầu 34 2.2.4.1 Hệ số ICOR 34 2.2.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu vốn đầu 35 2.3 Phát triển kinh tế hội vai trò vốn đầu phát triển kinh tế hội 37 2.3.1 Phát triển kinh tế hội 37 2.3.2 Vai trò vốn đầu phát triển kinh tế hội 37 2.3.3 Các tiêu phản ánh phát triển kinh tế hội 41 2.3.3.1 Các số tăng trưởng kinh tế 41 2.3.3.2 Chỉ số cấu kinh tế 42 2.3.3.3 Các số phát triển hội 42 2.4 Khu kinh tế đặc biệt vai trò phát triển KTXH 43 2.4.1 Khái niệm 43 2.4.2 Phân loại khu kinh tế đặc biệt 43 2.4.3 Vai trò khu kinh tế đặc biệt phát triển KTXH 44 2.5 Kinh nghiệm tăng cường vốn đầu cho phát triển kinh tế-xã hội 45 2.5.1 Kinh nghiệm số quốc gia địa phương 45 2.5.1.1 Kinh nghiệm Singapore 45 2.5.1.2 Kinh nghiệm Hàn Quốc 46 2.5.1.4 Kinh nghiệm tỉnh Bình Dương 50 vi 2.5.2 Bài học kinh nghiệm tăng cường vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 50 Kết luận chương 52 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU CHO PHÁT TRIỂN 53 KINH TẾ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC 53 3.1 Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế hội đảo Phú Quốc 53 3.2 Tình hình huy động vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 57 3.2.1 Các sách huy động vốn đầu đảo Phú Quốc 57 3.2.2 Tình hình doanh nghiệp đầu dự án đăng ký 59 3.2.2.1 Về tình hình doanh nghiệp đầu 59 3.2.2.2 Về dự án đăng ký 61 3.2.3 Tình hình quy mơ huy động vốn đầu đảo Phú Quốc 63 3.2.4 Tình hình cấu huy động vốn đầu đảo Phú Quốc 65 3.2.4.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ khu vực nhà nước 66 3.2.4.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ khu vực nhà nước 68 3.2.4.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ nước 69 3.2.4.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ nguồn khác 70 3.3 Tình hình sử dụng vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 70 3.3.1 Cơ cấu sử dụng vốn đầu đảo Phú Quốc 70 3.3.2 Hiệu sử dụng vốn đầu Phú Quốc 72 3.3.3.Tác động vốn đầu phát triển KTXH đảo Phú Quốc 73 3.3.3.1 Tác động vốn đầu tăng trưởng kinh tế 73 3.3.3.2 Tác động vốn đầu chuyển dịch cấu kinh tế 75 3.3.3.3.Thu nhập bình quân người dân địa phương 76 3.3.3.4 Các tiêu hội khác 77 3.4 Đánh giá thực trạng vốn đầu cho phát triển kinh tế hội đảo Phú Quốc 79 3.4.1 Những kết đạt 79 3.4.1.1 Về huy động vốn đầu phát triển KTXH 79 3.4.1.2 Về sử dụng vốn đầu cho phát triển KTXH 81 vii 3.4.2 Những hạn chế 82 3.4.2.1 Những hạn chế huy động vốn đầu 82 3.4.2.2 Những hạn chế sử dụng vốn đầu 83 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 84 3.4.3.1 Nguyên nhân hạn chế huy động vốn đầu 85 3.4.3.2 Nguyên nhân hạn chế sử dụng vốn đầu 86 Kết luận chương 88 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 89 THU HÚT VỐN ĐẦU TẠI PHÚ QUỐC 89 4.1 Cơ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu 89 4.2 Mô hình giả thuyết nghiên cứu 96 4.3 Phương pháp nghiên cứu 106 4.3.1 Quy trình nghiên cứu 106 4.3.2 Dữ liệu nghiên cứu cách thức thu thập thông tin 107 4.4 Phân tích nhân tố (EFA) mức độ hài lòng nhà đầu Phú Quốc 109 4.4.1 Nhận diện yếu tố 109 4.4.2 Kiểm định mơ hình 111 4.4.3 Kết mơ hình EFA 114 4.5 Phân tích hồi quy 115 4.5.1 Kết phân tích hồi quy 115 4.5.2.Phân tích kiểm định 116 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 117 4.6.1 Về sở hạ tầng 117 4.6.2 Về môi trường sống 118 4.6.3 Về sách đầu 119 4.6.4 Về nguồn tài nguyên thiên nhiên 122 4.6.5 Về xúc tiến thương mại marketing địa phương 123 4.6.6 Về nguồn nhân lực địa phương 124 4.6.7 Về chi phí đầu vào 125 viii 4.6.8 Về hỗ trợ tín dụng 126 Kết luận chương 127 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 128 TĂNG CƯỜNG VỐN ĐẦU CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC 128 5.1 Kết luận 128 5.2 Giải pháp tăng cường vốn đầu cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 131 5.2.1 Định hướng phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 131 5.2.2 Giải pháp huy động vốn đầu 134 5.2.2.1 Giải pháp huy động vốn khu vực nhà nước 134 5.2.2.2 Giải pháp thu hút vốn đầu 136 5.2.3 Giải pháp sử dụng vốn đầu hiệu 147 5.2.3.1 Thực tốt công tác phát triển cân đối ngành kinh tế 147 5.2.3.2 Thực tốt công tác thẩm định trước cấp phép dự án rà soát sau cấp phép 148 5.2.3.3 Phân bổ vốn nhiều cho giáo dục, y tế 148 5.2.3.4 Quan tâm đến tăng trưởng với phát triển bền vững 149 5.3 Một số kiến nghị 149 5.3.1 Đối với trung ương 149 5.3.2 Đối với tỉnh Kiên Giang 151 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 152 Kết luận chương 153 Tài liệu tham khảo 154 Phụ lục 162 ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ Tiếng Việt ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông BOT Hợp đồng xây dựng - chuyển CNH Cơng nghiệp hóa CTCP Cơng ty cổ phần DAC Ủy ban viện trợ phát triển DN Cụm Từ Tiếng Anh Association of South East Asian Nations Build-Transfer – Operate Development Assistance Commit- Doanh nghiệp ĐBSCL Đồng Sông Cửu long ĐTNN Đầu nước ĐTPT Đầu phát triển EFA Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analysis FDI Vốn đầu trực tiếp nước Foreign Direct Investment EPZ Khu chế xuất FTZ Khu thương mại tự Free trade zone FTA Hiệp định thương mại tự Free trade agreement GDP Thu nhập quốc nội Gross Domestic Product GNP Thu nhập quốc dân Gross Nation Product GTGT Thuế giá trị gia tăng HĐH Hiện đại hóa HDI Chỉ số phát triển người Export-processing zone Human Development Index HĐND Hội đồng nhân dân ICOR Hệ số sử dụng vốn Incremental capital output ratio IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund KTXH Kinh tế hội MNEs Công ty đa quốc gia Multinational enterprises MPC Tiêu dùng biên Marginal propensity to consume MPZ Khu vực đa mục đích Multi-purpose zones NGO Tổ chức phi phủ Non governmental organization NN Nhà nước x NSNN Ngân sách nhà nước ODA Viện trợ phát triển thức Official Development Assistance OECD Tổ chức hợp tác phát triển Organization for Economic Coop- FPI Vốn đầu gián tiếp nước ngồi Foreign Porfolio Investment PPP Mơ hình hợp tác cơng QTDND SEZ Public Private Partnerships Quỹ tín dụng nhân dân Khu kinh tế đặc biệt Special Economic Zone TCTD Tổ chức tín dụng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNTN Tài nguyên thiên nhiên TNHH Trách nhiệm hữu hạn TRIPS Hiệp định liên quan đến quyền Trade Related Intellectual Proper- sở hữu trí tuệ ty Rights UBND VAT UNDP VĐT XDCB WB WTO Ủy ban nhân dân Thuế giá trị gia tăng Value Added Tax Chương trình phát triển Liên United Nations Development Pro- Hiệp Quốc gramme Vốn đầu Xây dựng Ngân hàng giới World Bank Tổ chức thương mại giới World Trade Organization xi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng doanh nghiệp Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 60 Bảng 3.2 Cơ cấu doanh nghiệp Phú Quốc giai đoạn 2011 - 2016 61 Bảng 3.3 Số dự án cấp phép qua năm 62 Bảng 3.4 Tổng vốn đầu toàn hội Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 64 Bảng 3.5 Vốn đầu phân theo nguồn hình thành 64 Bảng 3.6 Cơ cấu vốn huy động từ khu vực nhà nước 66 Bảng 3.7 Cơ cấu vốn huy động khu vực nhà nước 68 Bảng 3.8 Cơ cấu huy động vốn đầu nước giai đoạn 2011-2016 69 Bảng 3.9 Cơ cấu sử dụng vốn đầu Phú Quốc GĐ 2011 2016 71 Bảng 3.10 Hệ số ICOR Phú Quốc giai đoạn 2011 – 2016 72 Bảng 3.11 Một số tiêu hiệu kinh tế - hội khác giai đoạn 2011-2016 77 Bảng 4.1: Tổng hợp nghiên cứu thu hút vốn đầu thực 92 Bảng 4.2 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nhà đầu đầu Phú Quốc 98 Bảng 4.3 Diễn giải biến mô hình hồi quy tuyến tính .105 Bảng 4.4 Kết khảo sát doanh nghiệp 108 Bảng 4.5 Ngành nghề kinh doanh khảo sát 108 Bảng 4.6 Thời gian hoạt động doanh nghiệp 108 Bảng 4.7 Hệ thống thang đo kiểm định 109 Bảng 4.8 Bảng kết phân tích KMO Barlett 112 Bảng 4.9 Bảng tính phương sai cộng dồn 112 Bảng 4.10 Ma trận nhân tố xoay mơ hình 114 Bảng 4.11 Kết hồi quy 116 Bảng 4.12 Bảng tính phương sai mơ hình hồi quy 116 Bảng 4.13 Bảng phân tích ANOVA mơ hình hồi quy 117 xii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Hàm chi tiêu hộ gia đình 21 Hình 3.1 Bản đồ vị trí địa lý đảo Phú Quốc 54 Hình 3.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động Phú Quốc theo thành phần kinh tế 65 Hình 3.3 Cơ cấu vốn đầu NSNN dựa theo cấp quản lý 67 Hình 3.4 Hệ số ICOR bình quân số quốc gia Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 73 Hình 3.5 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Phú Quốc giai đoạn 2011 – 2016 74 Hình 3.6 Cơ cấu kinh tế Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 75 Hình 3.7 Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 76 xiii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1.Quy trình nghiên cứu 14 Sơ đồ 2.1.Các kênh nguồn vốn đầu nước ngồi 22 Sơ đồ 4.1.Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu đảo Phú Quốc 101 ... nguồn vốn đầu tư nước Vốn đầu tư quốc tế Vốn đầu tư tư Vốn trợ giúp phát triển nhân thức phủ VĐT tổ chức quốc tế Vốn Vốn Vốn Vốn Vốn Vốn đầu tư đầu tư tín hỗ trợ hỗ trợ tín trực gián dụng dự án. .. vốn đầu tư cho phát triển KTXH Phú Quốc Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc Cơ sở lý thuyết Lý thuyết vốn đầu tư cho phát triển kinh tế. .. kinh tế xã hội Chương trình bày lý thuyết cần thiết liên quan đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, bao gồm khái niệm đầu tư, vốn đầu tư, khu kinh tế đặc biệt tác động vốn đầu tư phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc (Luận án tiến sĩ), Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay