Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

204 13 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:48

Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - LUẬN ÁN TIẾN SỸ (PHẢN BIỆN KÍN) Đề tài: KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 9.34.02.01 TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG 11 NĂM 2018 , i TÓM TẮT Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng (NH), hoạt động tín dụng (TD) xem hoạt động quan trọng nhất, đem lại nguồn thu lợi nhuận cao cho ngân hàng (NH) Tuy nhiên, rủi ro tín dụng (RRTD) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến NH cho rủi ro lớn hoạt động NH Điều chuyên gia tiếp tục tái khẳng định hội thảo chuyên đề Quản trị rủi ro NH khuôn khổ Banking Vietnam 2013 (Đỗ Lê, 2013) Ủy ban Basel giám sát NH nhận định tổn thất đáng kể phát sinh hoạt động NH chủ yếu xuất phát từ việc NH khơng trì hệ thống kiểm soát nội (KSNB) hữu hiệu để ngăn chặn phát sớm dấu hiệu rủi ro, từ hạn chế tối thiểu thiệt hại xảy cho NH Theo ủy ban Basel (1998) hệ thống KSNB hữu hiệu thành phần quan trọng quản trị hoạt động NH tảng cho hoạt động NH an toàn lành mạnh Vì vậy, việc thiết lập KSNB hoạt động TD giải pháp nhằm hạn chế từ đầu RRTD phát sinh, đảm bảo cho hoạt động TD an toàn, lành mạnh hiệu Nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, sở tảng tiếp cận báo cáo Basel 1998 với kế thừa điểm cập nhật KSNB báo cáo COSO 2013 (sau gọi tắt báo cáo BaselCOSO2013), tác giả thiết lập KSNB hoạt động TD qua năm phận cấu thành KSNB hoạt động TD Mơi trường kiểm sốt (MTKS), Đánh giá rủi ro tín dụng (ĐGRRTD), Hoạt động kiểm sốt tín dụng (HĐKSTD), Thơng tin truyền thơng, Hoạt động giám sát tín dụng (HĐGSTD) theo nguyên tắc thiết lập KSNB đề nghị báo cáo báo cáo BaselCOSO2013 nhằm cung cấp đảm bảo hợp lý hoạt động TD hiệu Bên cạnh đó, sở tiếp cận lý thuyết hành vi kế hoạch lý thuyết động lực, tác giả nghiên cứu đề xuất hình thức tạo động lực khác ngồi hai hình thức khen thưởng kỷ luật đề nghị báo cáo BaselCOSO2013 nhằm đa dạng hình thức động viên thuộc thành phần mơi trường kiểm sốt (MTKS) để gia tăng động , ii lực làm việc (ĐLLV) nhân viên, cán tác nghiệp tín dụng, từ nâng cao kết làm việc (KQLV) CBTD nói riêng hiệu hoạt động TD (HQHĐTD) NH nói chung Với mục tiêu nghiên cứu khám phá nhân tố cấu thành KSNB hoạt động TD đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến HQHĐTD, từ gợi ý sách hồn thiện việc thiết lập KSNB hoạt động TD nhằm cung cấp đảm bảo hợp lý mục tiêu hoạt động TD đạt hiệu cao ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NHTMCPVN), phương pháp nghiên cứu sau thực hiện: Một là, phương pháp nghiên cứu định tính thực thơng qua phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm: phương pháp nghiên cứu lịch sử, thống kê, mơ tả, so sánh, phân tích, tổng hợp quy nạp cơng cụ định tính vấn sâu chuyên gia, cụ thể thực vấn tiếp cận theo chủ đề vấn đồng xây dựng, với mong muốn người tiến hành vấn đối tượng vấn tạo ý tưởng với Kết từ vấn, tác giả tiến hành điều chỉnh hoàn thiện thang đo phù hợp với thực tế NH Hai là, phương pháp định lượng thực phương pháp định lượng sơ định lượng thức, qua việc kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hệ số tương quan phương pháp hồi quy tuyến tính bội Kết nghiên cứu cho thấy để thiết lập KSNB hoạt động TD nhằm cung cấp đảm bảo hợp lý mục tiêu hoạt động TD đạt hiệu cao nhất, NHTMCPVN nên thiết lập KSNB hoạt động TD qua thiết lập năm thành phần MTKS, ĐGRRTD, HĐKSTD, TTTT HĐGSTD, thành phần MTKS xây dựng cụ thể qua nhân tố: Mơi trường kiểm sốt – Đạo đức nghề nghiệp (MTKSĐĐNN), Mơi trường kiểm sốt – Kết làm việc (MTKSKQLV), Mơi trường kiểm sốt – Động lực trì (MTKSĐLDT) Mỗi nhân tố mức độ tác động khác đến HQHĐTD , iii Từ kết nghiên cứu, tác giả gợi ý sách hồn thiện việc thiết lập KSNB hoạt động TD NHTMCPVN nhằm cung cấp đảm bảo hợp lý KSNB hoạt động TD thiết lập tác động tích cực đến HQHĐTD Nhà lãnh đạo NHTMCPVN tùy theo ý muốn chủ quan cân nhắc lợi ích, chi phí việc thiết lập KSNB hoạt động TD NH, linh động vận dụng nhằm hoàn thiện việc thiết lập KSNB hoạt động TD tối ưu nhất, giúp đảm bảo hợp lý mục tiêu hoạt động TD đạt hiệu cao theo chiến lược phát triển NH , iv LỜI CAM ĐOAN Tác giả đề tài lời cam đoan cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Trương Nguyễn Tường Vy Sinh ngày: 28 tháng 08 năm 1980 – Gia Lai Quê quán: An Khê – Gia Lai Là nghiên cứu sinh khóa XIX trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Cam đoan đề tài: “Kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Trần Hoàng Ngân TS Vũ Văn Thực Đề tài thực trường đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp.HCM, Ngày tháng năm 2018 Người cam đoan TRƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY , v LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.,TS Trần Hoàng Ngân TS Vũ Văn Thực, người hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn tác giả suốt trình thực nghiên cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể quý thầy trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp tác giả kiến thức quý báu kinh nghiệm cần thiết để thực nghiên cứu Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy khoa Sau đại học trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho tác giả thực chương trình nghiên cứu sinh Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh, chị, em đồng nghiệp tham gia góp ý kiến hỗ trợ tác giả hồn thành nghiên cứu Xin cảm ơn đến người thân gia đình ln động viên, hỗ trợ tạo điều kiện để tác giả tồn tâm trọn vẹn với nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, Ngày tháng năm 2018 TRƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY , vi MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xii DANH MỤC HÌNH xiv CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA NGHIÊN CỨU CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .7 2.1.1 Kiểm soát nội 2.1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội 2.1.1.2 Khn mẫu kiểm sốt nội sử dụng phổ biến giới 2.1.1.3 Khn mẫu kiểm sốt nội ngân hàng ủy ban Basel 13 2.1.1.4 Mối quan hệ khn mẫu kiểm sốt nội theo COSO Basel 16 2.1.1.5 sở pháp lý kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 17 2.1.2 Hoạt động tín dụng 18 , vii 2.1.2.1 Tín dụng 18 2.1.2.2 Quy trình tín dụng 18 2.1.2.3 Tổng quan hiệu hoạt động tín dụng 19 2.1.3 Kiểm soát nội hoạt động tín dụng 22 2.1.3.1 Khái niệm 22 2.1.3.2 Các nhân tố cấu thành kiểm soát nội hoạt động tín dụng 23 2.2 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 36 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 36 2.2.1.1 Nghiên cứu liên quan hoạt động tín dụng 37 2.2.1.2 Nghiên cứu liên quan kiểm soát nội 40 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 44 2.2.2.1 Nghiên cứu liên quan kiểm soát nội hoạt động tín dụng 44 2.2.2.2 Nghiên cứu liên quan hoạt động tín dụng 45 2.2.2.3 Nghiên cứu liên quan kiểm soát nội 46 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu 47 2.2.3.1 Khoảng trống nghiên cứu 47 2.2.3.2 Hướng nghiên cứu đề tài 50 Kết luận chương .53 CHƯƠNG 54 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 54 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .54 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 55 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .56 3.3.1 Phương pháp định tính 56 3.3.1.1 Phương pháp xây dựng thang đo 56 3.3.1.2 Công cụ nghiên cứu định tính 57 3.3.1.2 Phương pháp nghiên cứu định tính: 61 3.3.2 Phương pháp định lượng 61 3.3.2.1 Nghiên cứu sơ 61 3.3.2.2 Nghiên cứu thức 62 Kết luận chương .66 CHƯƠNG 67 , viii KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 4.1 THỰC TRẠNG THIẾT LẬP KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM .67 4.1.1 Quy trình tín dụng 67 4.1.2 Thực trạng thiết lập nhân tố cấu thành kiểm sốt hoạt động tín dụng hiệu hoạt động tín dụng 69 4.1.2.1 Thực trạng hữu nhân tố cấu thành kiểm soát nội hoạt động tín dụng 69 4.1.2.2 Hiệu hoạt động tín dụng 89 4.2 SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 107 4.2.1 Mơ tả mẫu nghiên cứu 107 4.2.2 Kết nghiên cứu 108 4.2.2.1 Độ tin cậy Cronbach Alpha 109 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 112 4.2.2.3 Đánh giá nhân tố sau phân tích nhân tố khám phá 114 4.2.2.4 Giả thuyết xây dựng lại sau phân tích nhân tố khám phá 122 4.2.2.5 Kết nghiên cứu 122 4.2.2.6 Kiểm định kết phân tích hồi quy 123 4.2.2.7 Mức độ ảnh hưởng nhân tố cấu thành kiểm soát nội hoạt động tín dụng đến hiệu hoạt động tín dụng 124 4.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT LẬP KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 125 4.3.1 Đánh giá mức độ vận hành theo chức nhân tố cấu thành kiểm soát nội hoạt động tín dụng 125 4.3.1.1 Mơi trường kiểm sốt 126 4.3.1.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 129 4.3.1.3 Hoạt động kiểm sốt tín dụng 130 4.3.1.4 Thông tin truyền thông 131 4.3.1.5 Hoạt động giám sát tín dụng 132 4.3.2 Đánh giá thực trạng thiết lập kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 132 , ix 4.3.2.1 Kết đạt 132 4.3.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế việc thiết lập kiểm soát nội hoạt động tín dụng 135 Kết luận chương .140 CHƯƠNG .141 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined 5.1 KẾT LUẬN 141 5.2 KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VIỆC THIẾT LẬP KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .141 5.2.1 Quan điểm định hướng hoàn thiện kiểm sốt nội hoạt động tín dụng141 5.2.2 Khuyến nghị giải pháp hoàn thiện việc thiết lập kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 142 5.2.2.1 Mơi trường kiểm sốt – Kết làm việc 142 5.2.2.2 Thông tin truyền thông 143 5.2.2.3 Đánh giá rủi ro tín dụng 144 5.2.2.4 Mơi trường kiểm sốt- Đạo đức nghề nghiệp 145 5.2.2.5 Hoạt động kiểm sốt tín dụng 145 5.2.2.6 Hoạt động giám sát tín dụng 147 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 150 KẾT LUẬN 151 CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ i TÀI LIỆU THAM KHẢO ii PHỤ LỤC xvi PHỤ LỤC xx PHỤ LỤC xxii PHỤ LỤC xxxiii , xxiii Chỉ tiêu kế hoạch thực nợ xấu Vietinbank Vietcombank BIDV Sacombank MB VPBank Techcombank ACB VIB 2013 Kế Thực hoạch 2014 2015 Kế Thực Kế Thực hoạch hoạch 2016 2017 Kế Thực Kế Thực hoạch hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay