Phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

224 10 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:45

Phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt NamPhát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN MINH HẢI PHÁT TRIỂN QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ THỊ THANH HÀ TS TRẦN THỊ KỲ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan danh dự công trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể sau: Họ tên tác giả: Trần Nguyễn Minh Hải Sinh ngày 24 tháng năm 1983 Bình Thuận, Việt Nam Q qn: Thái Bình, Việt Nam Hiện cơng tác Khoa Tài chính, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa 18 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Trong thời gian học tập Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tác giả cam đoan luận án: Phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khốn Việt Nam Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ Luận án chưa trình nộp để lấy học vị tiếntrường đại học Luận án công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2018 Tác giả Trần Nguyễn Minh Hải ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, tác giả xin kính gửi tới Q Thầy Cơ Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh lòng tri ân chân thành sâu sắc dạy, hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm giúp tác giả hoàn thiện khả kiến thức Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh nhà thứ hai tác giả, nơi gắn bó thân thương với tác giả từ lúc chào đời thời điểm Niềm vinh hạnh tự hào to lớn tác giả trở thành học trò, đồng nghiệp Quý Thầy Cô mái trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh ln nguồn lượng mạnh mẽ hun đúc cho lòng phụng tác giả nghề giáo trân quý Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Người hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ tận tình hỗ trợ, kiên nhẫn bảo, góp ý động viên, khích lệ tác giả thời gian hồn thành luận án Đồng thời, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Q Thầy Cơ, Q Đồng nghiệp hướng dẫn tác giả từ ngày đầu tiếp cận nghiên cứu khoa học hình ảnh mẫu mực cho tác giả phấn đấu noi theo Bên cạnh đó, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Q Thầy Cơ, Q Đồng nghiệp ln động viên, khuyến khích hỗ trợ với lời khuyên hữu ích cho tác giả công việc sống Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Gia đình, Bạn bè Sinh viên tác giả nguồn động lực to lớn với khích lệ tinh thần tình u thương vơ bờ bến suốt q trình tác giả thực luận án iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển Châu Á Asia-Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Cooperation Bình Dương APEC ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BHXH Bảo hiểm xã hội CTCK Cơng ty chứng khốn DB Defined Benefit Mức hưởng xác định trước DC Defined Contribution Mức đóng góp xác định trước EF Economic freedom Chỉ số tự kinh tế EMEs Emerging market economies Các kinh tế FDI Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước FEM Fixed effect model Phương pháp xem xét tác động cố định FPI Foreign Portfolio Investment Đầu gián tiếp nước GCI Global Competitiveness Index Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GDPP Real GDP per capita GDP bình quân đầu người GSO General Statistics Office Tổng cục thống kê HOSE HNX ILO IOSCO LTR Ho Chi Minh City Stock Exchange Ha Noi Stock Exchange International Labour Organiztaion International Organization of Securities Commissions Long term interest rate Sở giao dịch chứng khoán TP HCM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tổ chức Lao động Quốc tế Tổ chức Quốc tế Ủy ban Chứng khoán Lãi suất dài hạn iv MOF MOLISA NDC Ministry of Fiance Ministry of Labour - Invalid & Social Affairs Notional Defined Contribution Bộ Tài Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Kế hoạch hưu trí cá nhân có mức đóng góp xác định ước tính (danh nghĩa) NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động NSNN Ngân sách Nhà nước OADR OECD Old age dependency ratio Organization for Economic Cooperation and Development OLS Ordinary least squares PAYG Pay as You Go tuổi lao động Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ Cơ chế tốn thực thu thực chi Mơ hình phân tích yếu tố vĩ mơ PESTLIED PFA Pension fund's assets REM Random effect model SSC Tỷ lệ người già 100 người thuộc độ State Securities Commission of VN Giá trị tài sản quỹ hưu trí tự nguyện so với GDP Phương pháp xem xét tác động ngẫu nhiên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TPCP Trái phiếu Chính phủ TTCK Thị trường chứng khoán VSD Viet Nam Securities Depository Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam WB World Bank Ngân hàng Thế giới Market capitalization of listed Vốn hóa thị trưởng cơng ty nội địa domestic companies niêm yết so với GDP WEF World Economic Forum Diễn đàn Kinh tế giới  Inflation rate Tỷ lệ lạm phát MK v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nguồn liệu biến số mẫu nghiên cứu thực nghiệm Bảng 1.2 Tổng hợp mô tả thông tin cá nhân mẫu Bảng 2.1 Phân biệt chương trình có mức hưởng xác định (DB) chương trình có mức đóng góp xác định (DC) 172 Bảng 2.2 Mô hình hệ thống hưu trí World Bank 176 Bảng 2.3 Sự tương đồng phân loại hệ thống hưu trí WB OECD 179 Bảng 2.4 Tỷ trọng quỹ hưu trí theo mơ hình DC DB số thị trường thu nhập hưu trí vào năm 2014 năm 2015 18 Bảng 2.5 Sự phân bổ tài sản quỹ hưu trí tự nguyện thị trường thu nhập hưu trí lớn tính đến năm 2015 23 Bảng 2.6 Các loại hình trung gian tài 26 Bảng 2.7 So sánh đầu cá nhân đầu tổ chức 27 Bảng 2.8 Tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ quỹ hưu trí tự nguyện TTCK giai đoạn 2000 - 2015 38 Bảng 2.9 Các sách ưu đãi thuế thu nhập áp dụng thu nhập hưu trí 45 Bảng 3.1 Tổng hợp biến số sử dụng phổ biến, có số lần đề cập nhiều nghiên cứu thực nghiệm liên quan 65 Bảng 3.2 Thống kê biến số mẫu giai đoạn 2000 - 2015 75 Bảng 3.3 Ma trận tương quan biến số 76 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp kết ước lượng ảnh hưởng phát triển quỹ hưu trí tự nguyện đến TTCK kết kiểm định với mơ hình OLS, FE, FE-cluster RE 80 Bảng 4.10 Sự ưa thích cá nhân mức độ bảo đảm thu nhập hệ thống hưu trí ưu tiên 120 vi Bảng 4.11 Sự ưa thích cá nhân việc tự đầu hệ thống hưu trí ưu tiên 121 Bảng 4.12 Các yếu tố định lựa chọn ban đầu thay đổi thành phần danh mục đầu hưu trí 123 Bảng 4.13 Tổng hợp ý kiến cá nhân phát triển quỹ hưu trí tự nguyện TTCK Việt Nam 125 Bảng 4.1 Quá trình phát triển hệ thống BHXH Việt Nam 87 Bảng 4.2 Hệ thống hưu trí Việt Nam xét theo mơ hình đa trụ cột WB 92 Bảng 4.3 Phân biệt bảo hiểm hưu trí bổ sung bảo hiểm hưu trí tự nguyện 93 Bảng 4.4 Các công ty bảo hiểm nhân thọ đủ điều kiện triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí thị trường bảo hiểm Việt Nam 99 Bảng 4.5 Tình hình khai thác hợp đồng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2013 - 2015 100 Bảng 4.6 Tỷ trọng khai thác hợp đồng bảo hiểm hưu trí thị trường bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2013 - 2015 102 Bảng 4.7 Phân bổ tài sản cấu danh mục đầu công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2014 2015 103 Bảng 4.8 Quy định đầu tài sản quỹ hưu trí tự nguyện Việt Nam 103 Bảng 4.9 Tỷ suất sinh lời quỹ hưu trí tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2013 2015 105 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khung quy trình nghiên cứu luận án 11 Hình 2.1 Khung lý thuyết liên quan đến phát triển quỹ hưu trí thị trường chứng khoán 29 Hình 2.2 Chi phí trả cho thu nhập hưu trí số quốc gia theo khu vực giới năm 2015 và dự báo năm 2050 51 Hình 2.3 Tỷ lệ dân số già hóa theo khu vực năm 2015 dự báo năm 2050 55 Hình 3.1 Tỷ lệ quy mơ tài sản quỹ hưu trí tự nguyện so với quy mơ vốn hóa thị trường cổ phiếu nội địa kinh tế APEC năm 2000 2015 60 Hình 3.2 Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm quy mơ tài sản quỹ hưu trí tự nguyện quy mơ vốn hóa thị trường cổ phiếu nội địa kinh tế APEC giai đoạn năm 2000 đến 2015 61 Hình 4.1 Hệ thống hưu trí Việt Nam từ năm 2014 91 Hình 4.2 Cơ chế hoạt động quỹ hưu trí tự nguyện Việt Nam 97 Hình 4.3 Tình hình tăng trưởng GDP thực tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 107 Hình 4.4 Tình hình thực thu chi NSNN Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 108 Hình 4.5 Khung pháp lý quy định quỹ hưu trí tự nguyện Việt Nam 113 Hình 4.6 Mức độ tự đánh giá thái độ tài cá nhân 117 Hình 4.7 Khả chịu rủi ro thu nhập trọn đời cá nhân 118 Hình 4.8 Thành phần khoản tiết kiệm hưu trí ưa thích: Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu danh mục đầu cá nhân 122 viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH v MỤC LỤC viii CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng khảo sát 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu không gian thời gian 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Về phương pháp tiếp cận 1.4.2 Về phương pháp thu thập liệu 1.4.3 Về phương pháp xử lý liệu 10 1.5 Khung quy trình nghiên cứu luận án 11 1.6 Đóng góp luận án 12 1.7 Bố cục luận án 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 13 2.1 Quỹ hưu trí tự nguyện 13 2.1.1 Khái quát quỹ hưu trí 13 ix 2.1.2 Khái niệm quỹ hưu trí tự nguyện 15 2.2 Phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán 19 2.2.1 Khái niệm phát triển phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khốn 19 2.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán 22 2.2.3 Sự cần thiết phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán 25 2.3 Khung lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán 29 2.3.1 Khung lý thuyết phát triển trung gian tài thị trường chứng khốn 29 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 37 2.3.3 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 42 2.4 Các điều kiện phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khốn 42 2.4.1 Chính sách ưu đãi thuế thu nhập 44 2.4.2 Tính ổn định kinh tế vĩ mơ 45 2.4.3 Các vấn đề xã hội học 46 2.4.4 Mức độ phát triển thị trường tài 47 2.4.5 Các quy định pháp lý 48 2.4.6 Xu hướng cải cách hệ thống hưu trí giới 50 2.4.7 Vấn đề môi trường 54 2.4.8 Các vấn đề nhân học 54 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NỀN KINH TẾ APEC 58 3.1 Giới thiệu tổng quan 58 3.1.1 Các kinh tế thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 58 ... hướng phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020 127 5.2 Đề xuất số khuyến nghị phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán Việt Nam. .. 2.2.1 Khái niệm phát triển phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán 19 2.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán ... 93 4.2 Tổng quan phát triển quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán Việt Nam 96 4.2.1 Cơ chế hoạt động quỹ hưu trí tự nguyện thị trường chứng khoán Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay