Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:57

Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM VĂN BÌNH QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM VĂN BÌNH QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: "Quản hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Trường THCS thị Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh" riêng tôi, thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đức Sơn sử dụng thông tin ghi rõ nguồn gốc, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng công bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, ngày 24 tháng năm 2018 Tác giả Phạm Văn Bình i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, cố gắng, nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo, quan, trường học Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, thầy giáo, giáo phòng Đào tạo, Khoa Tâm - Giáo dục, nhà khoa học, thầy giáo, giáo ngồi Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên giảng dạy suốt trình học tập Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đức Sơn người trực tiếp, tận tình hướng dẫn khoa học, giúp đỡ em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện UBND thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh, Phòng Giáo dục Đào tạo thị Quảng Yên, trường THCS địa bàn thị Quảng Yên; cảm ơn đồng chí, đồng nghiệp, tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến để việc điều tra nghiên cứu hoàn thành luận văn thuận lợi Mặc dù nhiều cố gắng, luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả xin trân trọng tiếp thu ý kiến bảo, góp ý xây dựng nhà khoa học, thầy giáo, giáo đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Phạm Văn Bình ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Các khái niệm đề tài nghiên cứu 1.2.1 Quản giáo dục, quản nhà trường 1.2.2 Đánh giá đánh giá giáo dục 11 1.2.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 14 1.3 Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 16 1.3.1 Đánh giá giáo viên 16 1.3.2 Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 17 1.3.3 Nguyên tắc, yêu cầu đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 17 iii 1.4 Quảnhoạt động ĐGGV theo Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng trường THCS 22 1.4.1 Hiệu trưởng trường THCS - Chủ thể quảnhoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 22 1.4.2 Hiệu trưởng trường THCS với công tác quản hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 22 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảnhoạt động ĐGGV theo Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng trường THCS 26 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 26 1.3.2 Các yếu tố khách quan 26 Tiểu kết chương 28 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CÁC TRƯỜNG THCS THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH 29 2.1 Khái quát kinh tế hội, giáo dục THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 29 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - hội thị Quảng Yên 29 2.1.2 Tình hình giáo dục THCS thị Quảng Yên 29 2.2 Tổ chức khảo sát 32 2.2.1 Mục đích khảo sát 32 2.2.2 Đối tượng khảo sát 32 2.2.3 Nội dung khảo sát 33 2.2.4 Phương pháp khảo sát 33 2.3 Thực trạng công tác đánh giá giáo viên THCS thị Quảng Yên theo Chuẩn nghề nghiệp 34 2.3.1 Thực trạng mức độ sử dụng công cụ đánh giá theo Chuẩn giáo viên 34 2.3.2 Thực trạng thực nội dung đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 38 iv 2.3.3 Kết đánh giá GV THCS thị Quảng Yên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS năm gần (2015 - 2018) 43 2.3.4 Những thuận lợi khó khăn áp dụng chuẩn nghề nghiệp để đánh giá giáo viên THCS 45 2.4 Thực trạng quản hoạt động đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 51 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 51 2.4.2 Thực trạng tổ chức đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 52 2.4.3 Thực trạng đạo hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 54 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 56 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản hoạt động đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 57 Tiểu kết chương 59 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CÁC TRƯỜNG THCS THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH 60 3.1 sở đề xuất biện pháp 60 3.1.1 sở pháp 60 3.1.2 sở thực tiễn 60 3.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 60 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 60 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 61 v 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi biện pháp 61 3.3 Các biện pháp quản hoạt động đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 61 3.3.1 Nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mục đích, ý nghĩa việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 61 3.3.2 Kế hoạch hóa hoạt dộng đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn 66 3.3.3 Tổ chức máy đạo thực việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp hiệu 69 3.3.4 Sử dụng hợp kết đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp với việc xây dựng, phát triển, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ GV 71 3.3.5 chế, sách, chế độ cho việc đánh giá, xếp loại giáo viên 73 3.3.6 Nâng cao hiệu quản công tác tự đánh giá, xếp loại GV, phối hợp đồng với đánh giá, xếp loại Tổ chuyên môn Hiệu trưởng 76 3.4 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 79 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 79 3.5.1 Đối tượng khảo nghiệm 79 3.5.2 Cách đánh giá 79 3.5.3 Kết đánh giá 80 Tiểu kết chương 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BGDĐT : Bộ giáo dục đào tạo CBGV : Cán giáo viên CBQL : Cán quản CMHS : Cha mẹ học sinh CNH & HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐG, XLGV : Đánh giá, xếp loại giáo viên ĐG : Đánh giá ĐGGV : Đánh giá giáo viên GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh PHHS : Phụ huynh học sinh QL : Quản QLGD : Quản giáo dục THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tóm tắt chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học ban hành theo Thông tư số 30/2009/TT - BGD&ĐT, ngày 22/10/2009 19 Bảng 2.1: Quy mô mạng lưới trường, lớp, HS cấp THCS 30 Bảng 2.2: Kết mặt giáo dục năm qua 30 Bảng 2.3: Đội ngũ CBQL THCS năm qua 31 Bảng 2.4: Đội ngũ GV THCS năm qua 32 Bảng 2.5: Thực trạng mức độ xác việc đánh giá GV Chuẩn 34 Bảng 2.6: Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố tới việc đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn GV THCS 36 Bảng 2.7: Thực trạng mức độ thực nội dung đánh giá GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên 38 Bảng 2.8: Tổng hợp kết xếp loại GV trường THCS thị Quảng Yên GV tự đánh giá 43 Bảng 2.9: Tổng hợp kết xếp loại GV trường THCS thị Quảng Yên Tổ CM đánh giá 43 Bảng 2.10: Tổng hợp kết xếp loại GV trường THCS thị Quảng Yên Hiệu trưởng đánh giá 43 Bảng 2.11: Những khó khăn GV trình tự đánh giá theo Chuẩn 45 Bảng 2.12: Những khó khăn tổ chun mơn q trình đánh giá GV theo Chuẩn 47 Bảng 2.13: Những khó khăn HT việc triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp để đánh giá GV 49 Bảng 2.14: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn trường THCS thị Quảng Yên 51 Bảng 2.15: Thực trạng việc tổ chức thực kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp 53 Bảng 2.16: Thực trạng đạo thực kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp 55 v Tiểu kết chương Căn vào sở luận chương 1, sở vận dụng chủ trương, đường lối, nghị Đảng, pháp luật Nhà nước GD&ĐT, kiến thức khoa học QL giáo dục, kế thừa đề tài trước đặc biệt thông qua thực trạng QL hoạt động đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên, đề xuất sáu biện pháp QL, nhằm nâng cao hiệu QL hoạt động đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Tính cần thiết khả thi biện pháp khẳng định thông qua khảo nghiệm Các biện pháp mối liên hệ chặt chẽ với trình thực Mặc dù biện pháp vị trí, vai trò riêng chúng khơng tách rời phát huy hiệu cao thực đồng biện pháp Các biện pháp triển khai thực góp phần nâng cao hiệu QL hoạt động hoạt động đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Tuy việc vận dụng khai thác lại tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện nhà trường CBQL Dựa vào điều kiện thực tế mà người CBQL tham khảo vận dụng cho phù hợp 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đề tài nghiên cứu cách hệ thống vấn đề luận quản lý, quản giáo dục, đánh giá, đánh giá giáo dục, tìm hiểu số khái niệm liên quan đến chuẩn nghề nghiệp GV trung học như: chuẩn nghề nghiệp mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp GV THCS, cụ thể là: mục đích, nội dung, trình áp dụng Chuẩn Bên cạnh luận văn sâu nghiên cứu số vấn đề luận nguyên tắc đề xuất biện pháp đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp Việc nghiên cứu luận nói định hướng xác lập nên sở giúp cho tác giả nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Đề tài đánh giá cách đầy đủ, khái quát tình hình chất lượng đội ngũ GV THCS thị Quảng Yên với điểm mạnh phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo Bên cạnh hạn chế như: Một số GV chưa tích cực việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đổi phương pháp dạy học Việc áp dụng chuẩn nghề nghiệp GV trung học để đánh giá GV tiến hành từ năm học 2011-2012 Căn vào số liệu điều tra, khảo sát từ CBQL, tổ trưởng chuyên môn GV trường thuộc đối tượng nghiên cứu, tổng hợp thuận lợi khó khăn việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Căn vào số liệu đánh giá xếp loại GV theo Chuẩn tổng hợp từ trường THCS địa bàn, luận văn phân tích thực trạng mức độ đáp ứng Chuẩn theo tiêu chí nhằm tìm yếu tố tác động tới việc đáp ứng Chuẩn nguyên nhân thực trạng Kết cho thấy phần lớn GV tự đánh giá đánh giá mức xuất sắc Khá; hầu hết GV đạt điểm tối đa tiêu chí phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tác phong 84 cách ứng xử Những tiêu chí mức độ đáp ứng thấp là: xây dựng môi trường học tập, giáo dục qua hoạt động cộng đồng, phát giải vấn đề nảy sinh GD Từ sở luận thực tiễn trình bày luận văn, chúng tơi đề xuất biện pháp nhằm đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên giai đoạn Kết khảo nghiệm nhận thức khách thể tính cần thiết tính khả thi biện pháp cho thấy biện pháp mà luận văn đề xuất chuyên gia khẳng định cần thiết khả thi biện pháp Kết nghiên cứu xây dựng luận khoa học phù hợp với yêu cầu ngành giáo dục; đặc biệt tính thực tiễn cao hầu hết trường THCS áp dụng Chuẩn để đánh giá giáo viên hàng năm, tiến hành thực đem lại hiệu cao Trong trình nghiên cứu đề tài chúng tơi thấy xung quanh việc đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp nhiều vấn đề đặt cần giải quyết, thời gian nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài nên chưa giải thấu đáo vấn đề Đây vấn đề đặt cho hướng nghiên cứu thời gian tới Khuyến nghị 2.2 Đối Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh - Tăng cường đạo định hướng cho địa phương làm tốt khâu qui hoạch đội ngũ cán bộ, GV phối hợp với địa phương biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV trường THCS theo Chuẩn đảm bảo tính khoa học đồng - Nghiên cứu ban hành sách phạm vi địa phương nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ nhà giáo việc học tập, nâng cao trình độ chun mơn, luận trị, kiến thức bổ trợ cho nghề giáo như: Tin học, ngoại ngữ, phần mềm khai thác ứng dụng dạy học 85 - Sở GD&ĐT tổ chức buổi trao đổi, toạ đàm cho CBQL, tổ trưởng chuyên môn GV cốt cán trường THCS việc đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp 2.3 Đối với Thị ủy, UBND, Phòng GD&ĐT thị Quảng Yên - Thường xuyên giúp đỡ, phối hợp với trường THCS làm tốt công tác hội hoá giáo dục, huy động nguồn lực vật chất, tinh thần tồn hội cho cơng tác phát triển GD - ĐT nói chung GD THCS nói riêng - Tổ chức tốt cơng tác đào tạo bồi dưỡng từ cấp theo chuyên đề theo chu kỳ thường xuyên, tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL thấy rõ vai trò trách nhiệm đồng thời cập nhật thông tin khoa học nhất, đại vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo thực tế QLGD - Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV học tập, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ, luận trị, tin học, ngoại ngữ kiến thức vấn đề trị, kinh tế - hội - Nghiên cứu, xây dựng ban hành sách riêng thị nhằm động viên khuyến khích đội ngũ GV sách thu hút sử dụng hợp GV đào tạo bồi dưỡng Chuẩn Quan tâm, tạo điều kiện chế, sách, chế độ để GV điều kiện học tập rèn luyện vươn lên theo Chuẩn, đặc biệt trường điều kiện khó khăn vùng biển,dân tộc - Chỉ đạo nhà trường bước thực biện pháp mà tác giả đề xuất đề tài nhằm nâng cao chất lượng quản hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS đáp ứng yêu cầu giáo dục cấp học giai đoạn 2.4 Với CBQL trường THCS thị Quảng Yên - Chủ động xây dựng qui hoạch, chuẩn hoá đội ngũ CBQL GV trường Định hướng quy hoạch phát triển trường lớp đội ngũ GV, xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại đội ngũ CBQL GV ngắn hạn, dài hạn… 86 - Giúp GV đánh giá xác mức độ đáp ứng Chuẩn họ để phấn đấu vươn lên phát triển lực nghề nghiệp - Dành thời gian đầu tư kinh phí cho GV nghiên cứu chương trình GD THCS theo mơn học kế hoạch bồi dưỡng GV chun mơn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lượng GD dạy học Chú trọng bồi dưỡng kỹ nghề định hướng phấn đấu khả hành nghề GV theo kỹ đáp ứng với Chuẩn đổi GD giai đoạn - nhiều hình thức thi đua, động viên, khen thưởng khuyến khích GV trau dồi chun mơn nghiệp vụ tay nghề 2.5 Với đội ngũ GV trường THCS thị Quảng Yên - Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng Chuẩn nghề nghiệp, nỗ lực nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ sư phạm tích cực rèn luyện kỹ sư phạm dựa vào hệ thống tiêu chí yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp đáp ứng với chương trình đổi GD phát triển hội - Phải xác định rõ trách nhiệm mình, không ngừng tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực nghề tinh thần tương trợ, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản giáo dục, Trường Cán quản giáo dục đào tạo Bộ Nội vụ, Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng năm 1994 Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - cán Chính phủ (nay Bộ nội vụ) việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành giáo dục đào tạo Bộ Nội vụ, Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập Bộ GD&ĐT(2006), Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT việc hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra hoạt động nhà giáo Bộ GD&ĐT, Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo Bộ GD&ĐT, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 30/2009/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT(2009), Tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán cấp Tỉnh, Thành phố đánh giá giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2010), Công văn số 660/BGD&ĐT-NGCBQLGD ngày 09 tháng 02 năm 2010, V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TTGDĐT, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2011), Hướng dẫn áp dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào đánh giá giáo viên, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 88 10 Bộ GD&ĐT (2011), Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011, Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng nhiều cấp học 11 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục Việt Nam 12 Trần Ngọc Giao (2007), Hiệu trưởng nghề, cần phải Chuẩn, Báo Giáo dục thời đại, 149 13 Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên, nghiên cứu luận thực tiễn, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 14 Trần Bá Hoành (2010), Những yêu cầu nghiệp vụ sư phạm Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 2009, Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho trường Đại học Sư phạm 15 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục số vấn đề luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Trần Kiều, Lê Đức Phúc (2001), "Cơ sở khoa học để xác định chuẩn cho trường mầm non nông thôn công tác đạo", Tạp chí Giáo dục, 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), "Nghề nghiệp người giáo viên", Tạp chí thơng tin khoa học giáo dục 18 Phan Sắc Long (2005), "Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với việc đào tạo, bồi dưỡng đánh giá giáo viên", Tạp chí Giáo dục, 117 19 Luật giáo dục văn hướng dẫn thi hành (2006), Nxb Thống kê, Hà Nội 20 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá đo lường kết học tập, Giáo trình dùng cho sinh viên trường Đại học sư phạm, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 21 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản giáo dục, Trường Cán QL GD TW1, Hà Nội 22 Phạm Hồng Quang (2009), Giải pháp đào tạo giáo viên theo định hướng lực, Viện nghiên cứu sư phạm 89 23 Nguyễn Thị Ngọc Quyên (2007), "Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học việc thể chế hóa việc đánh giá lực nghề nghiệp giáo viên theo Chuẩn", Tạp chí Giáo dục, 162 24 Nguyễn Thị Tính (2007), Đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên 25 Đỗ Hoàng Toàn (1995), thuyết quản lý, Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 26 Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Trường Đại học sư phạm, Hà Nội 27 Viện ngôn ngữ (2008), Từ điển tiếng Việt, Nxb từ điển Bách Khoa, Hà Nội 90 PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN GIÁO VIÊN Đề giúp cho công tác nghiên cứu, góp phần tìm biện pháp đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh ngày hiệu Xin đồng chí vui lòng cho biết số ý kiến sau: Câu 1: Đồng chí vui lòng cho biết mức độ xác việc áp dụng Chuẩn nghề nghiệp để đánh giá GV trường đồng chí a Rất xác b Tương đối xác c Ít xác Câu 2: Đồng chí vui lòng cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới trình nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp GV Mức độ ảnh hưởng TT Các yếu tố ảnh hưởng Các chủ trương, sách, biện pháp quản áp dụng triển khai Chuẩn Đặc điểm địa lý, kinh tế hội địa phương Mức độ xác công cụ đánh giá Công tác đào tạo, bồi dưỡng GV Phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chun mơn GV Điều kiện làm việc GV Chế độ đãi ngộ, khuyến khích GV phát triển nghề nghiệp Ảnh hưởng Ít ảnh nhiều hưởng Câu 3: Đồng chí vui lòng cho biết thực nội dung đánh giá GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên TT Nội dung Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Phẩm chất trị Đạo đức nghề nghiệp Ứng xử với học sinh Ứng xử với đồng nghiệp Lối sống, tác phong Năng lực tìm hiểu đối tượng mơi trường giáo dục Tìm hiểu đối tượng giáo dục Tìm hiểu mơi trường giáo dục Năng lực dạy học Xây dựng kế hoạch dạy học Đảm bảo kiến thức mơn học Đảm bảo chương trình mơn học Vận dụng phương pháp dạy học Sử dụng phương tiện dạy học Xây dựng môi trường học tập Quản hồ dạy học Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Năng lực giáo dục Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Giáo dục qua môn học Giáo dục qua hoạt động giáo dục Giáo dục qua hoạt động cộng đồng Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh V Năng lực hoạt động trị, hội Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng Tham gia hoạt động trị, hội VI Năng lực phát triển nghề nghiệp Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục I II III IV Mức độ thực Thực Thực Thực hiện tốt bình chưa thường tốt Câu 4: Đồng chí vui lòng cho biết khó khăn GV trình tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp Đánh giá Khó khăn TT GV chưa thói quen tự đánh giá GV khơng hội thể để đạt điểm số tiêu chí Khó xác định mức điểm đạt số tiêu chí GV khơng nhu cầu tự giác đánh giá theo Chuẩn GV tự nhận thấy mức độ đáp ứng họ cao Chuẩn Ý kiến khác …………………………………… Khơng Câu 5: Đồng chí vui lòng cho biết khó khăn tổ chun mơn q trình đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp Đánh giá Khó khăn TT Tâm né tránh việc đánh giá đồng nghiệp công khai Khơng đủ nguồn minh chứng số tiêu chí Lúng túng việc đánh giá Mâu thuẫn với việc tự đánh giá GV Sợ ảnh hưởng đến thành tích chung tổ Ý kiến khác …………………………………… Khơng Câu 6: Đồng chí vui lòng cho biết khó khăn HT việc triển khai áp dụng Chuẩn nghề nghiệp để đánh giá GV Đánh giá TT Những khó khăn Khó khăn việc sâu sát nắm vững phẩm chất trị, đạo đức lối sống, khả ứng xử GV Khó khăn việc giúp đỡ GV phân tích chương trình xây dựng kế hoạch dạy học Khó khăn việc giúp GV tự đánh giá, tự học tự rèn luyện TX ĐK Ít gặp gặp gặp Đánh giá Những khó khăn TT TX ĐK Ít gặp gặp gặp Khó khăn việc giúp đỡ GV kỹ tổ chức hoạt động giáo dục Khó khăn việc xếp, bố trí để GV phát huy hết khả nhằm đáp ứng Chuẩn Khó khăn việc xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo bồi dưỡng GV nhằm đáp ứng Chuẩn Khó khăn việc động viên khích lệ tạo điều kiện để GV thực KH đào tạo bồi dưỡng Khó khăn việc kiểm tra đánh giá GV theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Khó khăn việc thực chế độ sách, chế độ ưu đãi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần CBGV Khó khăn việc phối kết hợp tổ chức 10 nhà trường, gia đình học sinh cộng đồng, đạo chi Đảng việc xây dựng đội ngũ GV 11 12 Khó khăn việc tham mưu với cấp Khó khăn việc phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn Câu 7: Đồng chí vui lòng cho biết thực trạng việc xây dựng kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Nội dung TT Xây dựng kế hoạch đánh giá GV theo chuẩn cụ thể, khả thi cho năm học Chỉ quy trình đánh giá Dự kiến nguồn lực cần thiết để thực cơng tác đánh giá Xác định xác mốc thời gian bắt đầu kết thúc công việc, nhiệm vụ Kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch Mức độ thực TX ĐK CBG Câu 8: Đồng chí vui lòng cho biết thực trạng việc tổ chức thực kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Nội dung TT Mức độ thực TX ĐK CBG Thành lập Hội đồng đánh giá xếp loại GV theo Chuẩn Phân công cụ thể công việc cho tổ chuyên môn, cá nhân GV nhằm tạo điều kiện thuận lợi để GV đánh giá tự đánh giá chế phối hợp cụ thể BGH, TCM, GV lực lượng khác nhà trường Chuẩn bị nguồn lực để thực kế hoạch Thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Bồi dưỡng nâng cao ý thức tự giác đánh giá giáo viên theo Chuẩn Khen thưởng, xử kịp thời, cơng bằng, xác Câu 9: Đồng chí vui lòng cho biết thực trạng đạo thực kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Nội dung TT Chỉ đạo phận triển khai kế hoạch ĐG, XLGV theo Chuẩn nghề nghiệp Động viên, góp ý cho phận: giáo viên, tổ chuyên môn phấn đấu đạt Chuẩn nghề nghiệp Tổ chức bồi dưỡng lực đánh giá, xếp loại giáo viên theo nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Chỉ đạo, phối hợp lực lượng đánh giá đánh giá ngồi từ phía nhà trường tổ chức liên quan như: Cơng đoàn, Đoàn niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo Chuẩn nghề nghiệp Mức độ thực TX ĐK CBG Câu 10: Đồng chí vui lòng cho biết thực trạng kiểm tra, đánh giá kết hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Nội dung TT Mức độ thực TX ĐK CBG Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn GV, phận tham gia bồi dưỡng ĐG, XLGV theo Chuẩn nghề nghiệp Tổ chức chặt chẽ khâu ĐG, XLGV từ khâu giáo viên tự đánh giá, xếp loại tổ chuyên môn Hội đồng đánh giá nhà trường Rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng ĐG, XLGV theo Chuẩn nghề nghiệp Câu 11: Đồng chí vui lòng cho biết yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên Các yếu tố ảnh hưởng TT Nhận thức CBGV nhà trường việc đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp Năng lực, kinh nghiệm quảnđánh giá GV theo Chuẩn CBQL nhà trường Tinh thần trách nhiệm, tính tích cực CBQL nhà trường đánh giá GV theo Chuẩn Chế độ sách cho CBQL thực quản đánh giá GV theo Chuẩn sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác đánh giá GV theo Chuẩn Sự lãnh đạo cấp quản giáo dục cấp Sự phối hợp lực lượng đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp Mức độ ảnh hưởng RAH IAH KAH Câu 12: Đồng chí vui lòng cho biết mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghề nghiệp trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Các biện pháp TT Tính cần thiết RCT CT Tổ chức nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mục đích, ý nghĩa việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Kế hoạch hóa hoạt dộng đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn Tổ chức máy đạo thực việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp hiệu Sử dụng hợp kết đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp với việc xây dựng, phát triển, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ GV chế, sách, chế độ cho việc đánh giá, xếp loại giáo viên Nâng cao hiệu quản công tác tự đánh giá, xếp loại GV; phối hợp đồng với đánh giá, xếp loại TCM HT Xin chân thành cảm ơn đồng chí! KCT Tính khả thi RKT KT KKT ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM VĂN BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý giáo. .. Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Từ khái niệm quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, đánh giá giáo dục, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, ta hiểu quản lý hoạt động đánh giá. .. nghiệp trường THCS thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng trường THCS thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Chương CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay