Lỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

119 4 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:54

Lỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái NguyênLỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM PHÙNG THƯ ẤN (FĒNG SHU YÌN) LỖI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT DO CHUYỂN DI TỪ NGÔN NGỮ THỨ NHẤT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠCNGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM PHÙNG THƯ ẤN (FĒNG SHŪ YÌN) LỖI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT DO CHUYỂN DI TỪ NGÔN NGỮ THỨ NHẤT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã ngành: 22 01 02 LUẬN VĂN THẠCNGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO THỊ VÂN THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu khảo sát, thống kê, nghiên cứu, kết luận luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phùng Thư Ấn i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Đào Thị Vân, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để tơi hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn kết trình học tập nghiên cứu Vì vậy, tơi xin chân thành cảm ơn đến người thầy, người cô giảng dạy chuyên đề cao học cho lớp Ngôn ngữ K24 (2016 - 2018) trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân ln ủng hộ động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Phùng Thư Ấn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu lỗi sử dụng ngôn ngữ thứ người học ngoại ngữ 1.1.2 Tình hình nghiên cứu lỗi sử dụng tiếng Việt 11 1.2 Cơ sở lí luận 13 1.2.1 Lí thuyết lỗi học ngoại ngữ 14 1.2.2 Khái niệm chuyển di ngôn ngữ, kiểu chuyển di ngôn ngữ lỗi sử dụng ngoại ngữ chuyển di ngôn ngữ 32 1.3 Tiểu kết 39 Chương THỰC TRẠNG SINH VIÊN TRUNG QUỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN MẮC LỖI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT DO CHUYỂN DI TỪ NGÔN NGỮ THỨ NHẤT 41 2.1 Kết khảo sát lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ L1 sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên 41 2.1.1 Nhận xét chung 41 2.1.2 Kết số liệu điều tra 42 iii 2.2 Phân loại miêu tả lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ tiếng Hán mà sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên mắc 43 2.2.1 Lỗi ngữ âm tiếng Việt chuyển di từ L1 sinh viên Trung Quốc ĐHTN 43 2.2.2 Lỗi dùng từ chuyển di từ ngôn ngữ thứ sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên 65 2.2.3 Lỗi ngữ pháp 72 2.3 Tiểu kết 76 Chương CÁC KIỂU CHUYỂN DI TỪ TIẾNG HÁN SANG TIẾNG VIỆT DẪN ĐẾN LỖI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC 78 3.1 Dẫn nhập 78 3.2 Chuyển di cách phát âm tiếng Hán sang cách phát âm tiếng Việt 79 3.3 Chuyển di cách viết âm vị, âm tiết hay từ tiếng Hán sang cách viết âm vị, âm tiết hay từ tiếng Việt 82 3.4 Người học chuyển di nghĩa cách dùng từ ngữ tiếng Hán sang nghĩa cách dùng từ ngữ tiếng Việt 92 3.5 Chuyển di cấu trúc ngữ pháp tiếng Hán sang cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt 96 3.6 Tiểu kết 101 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.a: Bảng tổng kết số lượt sử dụng tiếng Việt mắc lỗi chuyển di từ L1 du học sinh TQ chia theo người 42 Bảng 2.1.b: Bảng tổng kết lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ L1 du học sinh Trung Quốc theo bình diện ngôn ngữ 43 Bảng 2.2: Bảng tổng kết lỗi ngữ âm tiếng Việt sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên 44 Bảng 2.3 Bảng tổng kết lỗi phát âm thành tố âm tiết tiếng Việt du học sinh TQ ĐHTN 46 Bảng 2.4: Bảng tổng kết lỗi phát âm tổ hợp chữ tiếng Việt sinh viên TQ ĐH Thái Nguyên 46 Bảng 2.5: Bảng tổng kết phụ âm đầu mà sinh viên Trung Quốc phát âm mắc lỗi 50 Bảng 2.6: Bảng tổng kết nguyên âm tiếng Việtsinh viên Trung Quốc ĐHTN phát âm mắc lỗi chuyển di từ tiếng Hán 53 Bảng 2.7: Bảng tổng kết điệu tiếng Việtsinh viên Trung Quốc ĐHTN phát âm mắc lỗi 54 Bảng 2.8: Bảng tổng kết âm vị âm cuối tiếng Việtsinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên phát âm mắc lỗi 56 Bảng 2.9: Bảng tổng kết lỗi tả 64 Bảng 2.10: Bảng tổng kết lỗi dùng từ tiếng Việt sinh viên Đại học Thái Nguyên 66 Bảng 2.11: Bảng tổng kết lỗi ngữ pháp chuyển di từ L1 sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên 75 Bảng 3.1: Bảng so sánh chữ viết cách phát âm số âm vị/ âm tiết tiếng Hán tiếng Việt 80 iv Bảng 3.2: Bảng so sánh tương đồng khác biệt âm vị thuộc ba hệ thống cấu tạo âm tiết: âm đầu, âm đệm, âm TH tiếng TV 81 Bảng 3.3: Bảng ví dụ lỗi viết số âm đầu tiếng Việt chuyển di từ cách viết âm đầu tiếng Hán 84 Bảng 3.4: Bảng ví dụ lỗi viết số âm đệm tiếng Việt chuyển di từ cách viết âm đệm tiếng Hán 85 Bảng 3.5: Bảng ví dụ lỗi viết số âm tiếng Việt chuyển di từ âm tiếng Hán 86 Bảng 3.6: Bảng ví dụ lỗi viết số điệu tiếng Việt chuyển di từ điệu tiếng Hán 88 Bảng 3.7: Bảng ví dụ từ tiếng Hán tương đương nhiều từ tiếng Việt 92 Bảng 3.8: Bảng ví dụ từ tiếng Việt tương đương nhiều từ tiếng Hán 93 v MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Nói cách khái quát, học ngoại ngữ (L2) trình tìm hiểu, tri nhận thụ đắc (acquired) kiến thức hệ thống L2, văn hóa ngữ bước thực hành kĩ ngôn ngữ Nghe, nói, đọc, viết bốn kĩ mà người nước học tiếng Việt cần tiếp cận, rèn luyện Với mục tiêu bao quát đó, xu hướng dạy học tiếng Việt cho người nước Việt Nam theo chiều trọng đến chức ngôn ngữ: làm để dạy sinh viên nước ngồi nói chung, sinh viên Trung Quốc nói riêng sử dụng thành thạo tiếng Việt cách nhanh nhất, mắc lỗi 1.2 Thực tế sử dụng tiếng Việt sinh viên nước ngoài, có sinh viên Trung Quốc du học Việt Nam cho thấy, em mắc nhiều lỗi phát âm, dùng từ, đặt câu tiếng Việt Đối với sinh viên Trung Quốc, có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi sử dụng ngôn ngữ thứ hai (L2 - tiếng Việt) em, có nguyên nhân phủ nhận chuyển di từ ngôn ngữ thứ (tạm viết tắt L1 - tiếng Hán) Thông thường, giai đoạn đầu học tiếng Việt, bác bỏ tượng sinh viên Trung Quốc có xu hướng chuyển dịch máy móc cách phát âm, cách dùng từ hay đặt câu tiếng Hán vào lời nói, viết tiếng Việt mình, làm nảy sinh lỗi, chệch chuẩn tiếng Việt Có thể nói, học ngoại ngữ, lỗi bị vi phạm nhiều lần mà khơng lưu ý, điều chỉnh người học (bản thân người mắc lỗi người không mắc lỗi lớp học) vơ hình chung tự cho nói, viết lỗi có nhiều nguy trở thành cố tật Một lỗi biến thành cố tật khơng khó sửa mà trở thành ngun nhân quan trọng cản trở thành công người học ngoại ngữ nói chung sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt nói riêng Vì lẽ đó, người dạy người học ngoại ngữ cần phải phát lỗi sử dụng ngôn ngữ thứ hai (L2) với cách ngoại ngữ, biết tìm nguyên nhân cách khắc phục lỗi 1.3 Chọn đề tài “Lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ ngôn ngữ thứ sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên” để nghiên cứu, người viết hi vọng góp phần làm rõ thêm số kiểu lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ L1 người Trung Quốc nói riêng, người nước ngồi nói chung bình diện lí luận, đồng thời luận văn làm tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh Trung Quốc dạy - học tiếng Việt Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn số lỗi sử dụng tiếng Việt sinh viên Trung Quốc chuyển di từ L1 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng khảo sát: + Đối tượng sinh viên chọn làm nguồn khảo sát: Là sinh viên Trung Quốc học ba trường/ khoa thuộc ĐHTN là: Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Trường Đại học Kinh Tế Quản trị kinh doanh (ĐHKT&QTKD), Khoa Ngoại ngữ (Khoa NN) Để tiện ghi xuất xứ cho ví dụ, chúng tơi tạm dùng kí hiệu thay cho tên gọi trường vừa nói, cụ thể: - Trường Đại học Nơng Lâm, kí hiệu K1; - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, kí hiệu K2; - Khoa Ngoại ngữ, kí hiệu K3 Ví dụ (6): Tiếng Hán : 我是工人 。 A B Tiếng Việt: Tôi công nhân A B Những trường hợp cấu trúc đồng không gây lỗi cho người Trung Quốc viết câu tiếng Việt ngược lại tạo thuận lợi cho họ Song, tiếng Hán có kiểu câu nhìn khái qt khơng có khác cấu trúc câu tiếng Việt vừa nói vào cấu trúc chi tiết lại khơng giống Đó ngun nhân gây lỗi viết số kiểu câu tiếng Việt người Trung Quốc Tức là, viết kiểu câu tiếng Việt đó, sinh viên Trung Quốc thường vận dụng mơ hình cấu trúc kiểu câu tiếng Hán sang cấu tạo câu tiếng Việt khiến câu mắc lỗi (xin xem mục 2.2.3.2.b), xin dẫn thêm số ví dụ kiểu lỗi này: + Dùng cấu trúc so sánh tiếng Hán sang viết câu so sánh tiếng Việt Nhìn khái quát, câu so sánh tiếng Hán tiếng Việt có nhiều điểm đồng (cùng cấu tạo thành tố: so sánh, phương diện so sánh, từ so sánh so sánh, khái qt mơ hình chung là: A+ t+ tss+ B), song nói, chi tiết chúng có điểm khác Sự khác thể rõ vị trí thành tố cấu tạo cấu trúc so sánh Khi viết câu so sánh tiếng Việt, sinh viên Trung Quốc thuộc đối tượng khảo sát chuyển di khác biệt dẫn đến lỗi viết câu so sánh tiếng Việt Xin dẫn vài ví dụ lỗi viết câu so sánh tiếng Việt tiêu biểu mà sinh viên Trung Quốc mắc: Ví dụ (7): a Anh tơi cao [Lí Tiểu Hạ, K1] (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán:他 比 我 高)。 97 b Tơi thích bơi [Lương Bân, K1] (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 我 最 喜欢 游泳)。 c Chuối táo ăn ngon [Mã Phượng, K3] (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 香蕉 和 苹果 好吃)。 d Quyển sách sách dày [Lí Kiệt, K2] (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 这本书和那本书一样厚)。 e Hà Linh nặng [Diêu Lệ, K3] (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 啊河和啊玲一样重)。 g Thịt bò so với cá đắt (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 牛肉比鱼贵)。 h Viết tốt so với viết nhanh quan trọng (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 写得好比写得快重要)。 i Trong nhà ngồi đường giống nóng (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 家里也和外面一样热) Các câu vừa dẫn cho thấy sinh viên Trung Quốc viết câu so sánh tiếng Việt mắc lỗi không đặt vị trí thành tố cấu trúc so sánh tiếng Việt Thông thường, thành tố phương diện so sánh (tss) tiếng Việt phải đứng trước từ ngữ so sánh (t) thành tố so sánh (B); tiếng Hán ngược lại, thành tố phương diện so sánh lại đứng sau từ so sánh sau thành tố B, khái quát khác biệt mơ hình Mơ hình cho ta hiểu rõ lỗi dùng cấu trúc so sánh dẫn: - Cấu trúc so sánh tiếng Việt: A + tss + t + B - Cấu trúc so sánh tiếng Hán: A + B + t + tss + Dùng cấu trúc câu ghép nhân - tiếng Hán sang viết câu ghép nhân tiếng Việt 98 Tiếng Việt tiếng Hán có kiểu câu ghép nhân - Nhìn chung, kiểu câu ghép hai ngôn ngữ giống mơ hình khái qt: dùng cặp kết từ: Nếu (如果。。。就。。。), có vế A nguyên nhân vế B kết hai vế đổi vị trí cho nhau), song khác biệt dễ nhận thấy kiểu câu hai ngơn ngữ vị trí kết từ kết (就) Trong tiếng Hán, kết từ vế kết đứng sau chủ ngữ, tiếng Việt, kết từ đứng trước chủ ngữ (và vế câu) Người Trung Quốc thường mắc lỗi viết kiểu câu tiếng Việt đặt sai vị trí kết từ (kết từ câu ghép nhân - tiếng Việt đứng trước vế kết quả) Ví dụ (8): a Nếu anh khơng tơi khơng (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 如果你不去我就也不去)。 b Nếu trời mưa tơi nghỉ học (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán:如果下雨我就不上课) c Nếu bạn ăn phở tơi ăn phở (Câu chuyển di từ câu tiếng Hán:如果你吃粉我就也吃粉) Các câu tiếng Hán vừa dẫn cho thấy, kết từ câu nhân - tiếng Hán đứng sau chủ ngữ vế kết sinh viên chuyển di cách dùng vị trí từ từ tiếng Hán sang câu tiếng Việt tương đương nên bị mắc lỗi vừa dẫn + Dùng vị trí bổ ngữ địa điểm câu tiếng Hán sang viết bổ ngữ địa điểm câu tiếng Việt Bổ ngữ địa điểm câu tiếng Việt thường đứng sau động từ, tiếng Hán lại thường đứng trước động từ Nếu dùng ĐT để biểu thị động từ, BN bổ ngữ địa điểm mơ hình cấu trúc quan hệ ĐT BN hai ngôn ngữ sau: 99 Tiếng Hán: BN + ĐT Tiếng Việt: ĐT + BN Dưới ví dụ so sánh cách diễn đạt hai ngôn ngữ biểu thị nội dung để hiểu thêm điều vừa nói: Ví dụ (9): Tiếng Hán 我在文山学院 工作。 Tiếng Việt Tôi công tác /tại Học viện Văn Sơn (Tôi Học viện Văn Sơn công tác) Cụm từ địa điểm tiếng Hán đứng trước động từ công tác, tiếng Việt ngược lại, đứng sau động từ cơng tác Sự khác biệt vừa nói dẫn đến lỗi viết kiểu câu sinh viên Trung Quốc Nguyên nhân chuyển di từ cách diễn đạt tiếng Hán Chẳng hạn, em thường viết/nói ví dụ (10) đây: Ví dụ (10): a Mẹ nhà máy làm việc [Bạch Hải Kiều, K1] Câu chuyển di từ câu tiếng Hán:我妈妈在工厂工作。 b Em trai Cao đẳng phạm Vân Nam học [Lí Phương, K3] Câu chuyển di từ câu tiếng Hán: 我弟弟在云南师范 高等学习。 Như vậy, chuyển di mô hình cấu trúc câu hay thành phần câu từ tiếng Hán sang tiếng Việt dạng lỗi chuyển disinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên mắc (2) Dùng mơ hình cấu trúc cụm danh từ tiếng Hán sang viết cụm danh từ tiếng Việt dẫn đến lỗi Cấu trúc cụm danh từ tiếng Hán cấu trúc cụm danh từ tiếng Việt có điểm khác biệt dễ nhận biết thành tố cụm danh từ tiếng Hán thường đứng sau thành tố phụ mang ý nghĩa hạn định; tiếng Việt 100 ngược lại Đây nguyên nhân gây lỗi viết cấu trúc danh ngữ tiếng Việt sinh viên Trung Quốc Chẳng hạn, nói/ viết cấu trúc danh ngữ tiếng Việt, người Trung Quốc hay áp cấu trúc danh ngữ tiếng Hán vào việc tạo cấu trúc danh ngữ tiếng Việt có nghĩa tương ứng Ví dụ, muốn viết “Quyển sách (là tôi)”, sinh viên Trung Quốc viết: Này sách (là tôi) [Lí Phương, K2] Nguyên viết sai qui tắc tiếng Việt sinh viên chuyển di cấu trúc cụm danh từ tiếng Hán (cụm từ zhe ben shu- 这本书 (trong tiếng Hán, từ đứng trước sách)) sang cấu tạo cụm từ tiếng Việt có nghĩa tương đương Do thay phải viết sách lại viết sách khiến cấu trúc cụm danh từ không với cách nói người Việt Cũng cần nói thêm kiểu lỗi này, đứng từ góc độ phương thức ngữ pháp lỗi phương thức trật tự từ Đối với tiếng Việt, phương thức trật tự từ phương thức ngữ pháp quan trọng để thể ý nghĩa ngữ pháp 3.6 Tiểu kết Có thể tóm tắt kết bản, dễ nhận thấy chương sau: - Chương phân tích số kiểu chuyển di tiêu cực tiêu biểu từ tiếng Hán sang tiếng Việt khiến sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên mắc lỗi nói, viết tiếng Việt Như nói phần nhận xét chung, có kiểu lỗi chuyển di từ L1 mà sinh viên Trung Quốc thường mắc sử dụng tiếng Việt, là: (1) Chuyển di từ cách phát âm chữ, âm tiết hay từ tiếng Hán sang cách phát âm chữ, âm tiết hay từ tiếng Việt; (2) Chuyển di từ cách viết âm vị, âm tiết tiếng Hán sang cách viết âm vị, âm tiết tiếng Việt; (3) Chuyển di từ nghĩa cách dùng từ ngữ tiếng Hán sang nghĩa cách dùng từ ngữ tiếng Việt; 101 (4) Chuyển di từ cấu trúc ngữ pháp tiếng Hán sang cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt - Các kiểu chuyển di nói phân loại miêu tả kĩ với ví dụ minh họa sau luận điểm Đặc biệt, chế chuyển di khái qt hóa mơ hình cụ thể diễn giải ngắn gọn (nếu có thể) - Như nói chương 2, kiểu chuyển di nói có biểu khác chúng giống chất, là: người Trung Quốc (người học tiếng Việt) lấy cách phát âm đơn vị ngơn ngữ (chẳng hạn như:âm vị, âm tiết, từ), lấy cách viết chữ hay mơ hình cấu trúc ngữ pháp tiếng Hán để phát âm, viết chữ đặt câu tiếng Việt Tóm lại, kiểu chuyển di từ L1 (tiếng Hán) để dẫn đến lỗi sử dụng L2 (tiếng Việt) sinh viên Trung Quốc nói kiểu chuyển di tiêu cực, thường xảy tất người học ngoại ngữ, người học chưa nắm đặc điểm, tính chất L2 phương diện 102 KẾT LUẬN Như nói mục lí chọn đề tài, nghiên cứu lỗi sử dụng tiếng Việt sinh viên Trung Quốc chuyển di từ L1, người viết hi vọng góp phần làm rõ thêm số kiểu lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ L1 người Trung Quốc nói riêng, người nước ngồi nói chung bình diện lí luận, đồng thời luận văn làm tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh Trung Quốc dạy học tiếng Việt Luận văn trình bày bốn vấn đề lớn: Luận văn tổng quan tình hình nghiên cứu lỗi sử dụng ngơn ngữ thứ hai người học ngoại ngữ Về vấn đề này, luận văn sơ lược trình số cơng trình nghiên cứu lỗi sử dụng L2 tiêu biểu tác giả nước Ngoài ra, luận văn tổng quan số cơng trình nghiên cứu lỗi sử dụng L2 chuyển di từ L1 nói chung cơng trình nghiên cứu lỗi sử dụng tiếng Việt với cách ngoại ngữ chuyển di từ L1 nói riêng Luận văn trình bày hai vấn đề lí thuyết sử dụng để sử lí đề tài, là: (1) Lí thuyết lỗi học ngoại ngữ, (2) Lí thuyết lỗi chuyển di ngơn ngữ - Về lí thuyết lỗi học ngoại ngữ, luận văn trình bày quan điểm lỗi học ngoại ngữ: (1) Lỗi theo quan điểm hành vi luận, (2) Lỗi theo quan điểm phân tích, đối chiếu, (3) Lỗi theo quan điểm giao thoa văn hóa, (4) Lỗi theo quan điểm phương pháp giao tiếp, (5) Lỗi theo quan điểm phân tích lỗi hệ ngữ trung gian, (6) lỗi quan điểm chiến lược học tiếng - Về lí thuyết lỗi chuyển di ngơn ngữ, luận văn trình bày khái niệm lỗi chuyển di ngôn ngữ, kiểu chuyển di ngôn ngữ, lỗi sử dụng ngoại ngữ chuyển di ngôn ngữ thứ 103 Điều cần nói là, luận văn ba điểm thống nhà nghiên cứu bàn lỗi sử dụng L2, là: Trong học ngoại ngữ, việc người học mắc lỗi sử dụng L2 điều tất yếu; nguyên nhân dẫn đến lỗi sử dụng L2 đa dạng có nguyên nhân phủ nhận chuyển di từ L1; dạng lỗi sử dụng L2 mà người học thường mắc đa dạng Luận văn khảo sát thực trạng sử dụng tiếng Việt mắc lỗi chuyển di từ tiếng Hán sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên tổng kết kiểu mắc lỗi sử dụng tiếng Việt mà em thường mắc, là: (1) Lỗi ngữ âm, (2) Lỗi từ (3) Lỗi ngữ pháp Kết nghiên cứu kiểu lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ tiếng Hán sinh viên Trung Quốc trình bày số liệu cụ thể bảng tổng kết có phân tích miêu tả chúng ví dụ tiêu biểu liệu điều tra cho thấy, tần số xuất kiểu lỗi chênh khơng nhiều: Lỗi ngữ âm có 912 lượt, lỗi ngữ pháp có 861 lượt cuối lỗi từ có 684 lượt Luận văn trình bày kiểu chuyển di ngôn ngữ dẫn đến lỗi sử dụng tiếng Việt sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên, là: (1) Chuyển di cách phát âm âm vị hay âm tiết / từ tiếng Hán sang cách phát âm âm vị /âm tiết/ từ tiếng Việt; (2) Chuyển di cách viết thành tố âm tiết tiếng Hán sang cách viết thành tố âm tiết tiếng Việt; (3) Chuyển di nghĩa cách dùng từ ngữ tiếng Hán sang nghĩa cách dùng từ ngữ tiếng Việt; (4) Chuyển di cấu trúc ngữ pháp tiếng Hán sang cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt Luận văn mức độ mạnh hay yếu chuyển di vừa nói tùy thuộc khả hiểu biết trình độ sử dụng tiếng Việt người Trung Quốc Vì vậy, có lỗi sử dụng tiếng Việt người Trung Quốc mắc mà người Trung Quốc khác lại khơng mắc 104 Tóm lại, tên đề tài: “Một số kiểu lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ ngôn ngữ thứ sinh viên Trung Quốc Đại học Thái Nguyên”, luận văn dừng lại khảo sát miêu tả kiểu lỗi sử dụng tiếng Việt sinh viên Trung Quốc chuyển di từ tiếng Hán, miêu tả kiểu chuyển di từ L1 sang L2 mà sinh viên Trung Quốc nói riêng, người học ngoại ngữ nói riêng thường sử dụng học ngoại ngữ Vấn đề sửa lỗi sử dụng L2 chuyển di vấn đề bỏ ngỏ cơng trình nghiên cứu 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Diệp Quang Ban (chủ biên), Hồng Dân (2000), Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục Diệp Quang Ban (1976), "Tìm cách giúp thêm cho học sinh viết câu tiếng Việt", Ngôn ngữ, số 3-1976 Lê Xảo Bình (2004), Lỗi người Trung Quốc học tiếng Việt nhìn từ góc độ xun văn hóa (xét khía cạnh từ vựng), Luận văn thạcNgữ văn Phạm Đăng Bình (2001), "Một số quan niệm khác lỗi trình dạy học tiếng nước ngồi", Ngơn ngữ số 4, 59-66 Phạm Đăng Bình (2002), "Thử đề xuất cách phân loại lỗi người học ngoại ngữ nhìn từ góc độ dụng học giao thoa ngơn ngữ - văn hóa", Ngơn ngữ số 9, 58-72 Phạm Đăng Bình (2003), Khảo sát lỗi giao thoa ngơn ngữ - văn hóa diễn ngôn người Việt học tiếng Anh, Luận án tiến sĩ Ngữ văn Nguyễn Tài Cẩn (1975), Từ loại danh từ tiếng Việt đại, Nxb KHXH Đỗ Hữu Châu (1986), Các bình diện từ từ tiếng Việt, Nxb KHXH Đỗ Hữu Châu (1987), Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Giáo dục 10 Nguyễn Văn Chiến (1992), Ngôn ngữ học đối chiếu đối chiếu cá ngôn ngữ Đông Nam Á, ĐHSP Ngoại ngữ 11 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (2000), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, Nxb Giáo dục 12 Nguyễn Đức Dân (1995), Tiếng Việt (thực hành), TP Hồ Chí Minh - Đại học tổng hợp, TP HCM 13 Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc Lang (1992) (1993), Câu sai câu mơ hồ, Nxb Giáo dục 14 Nguyễn Đức Dân (2002), Giáo trình tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh 106 15 Nguyễn Đức Dân (1998), Lơgic tiếng Việt, Nxb Giáo dục, TP Hồ Chí Minh 16 Trần Trí Dõi, Hữu Đạt, Đào Thanh Lan (2000), Cơ sở tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin 17 Hữu Đạt (2009), Đặc trưng ngơn ngữ văn hóa giao tiếp tiếng Việt, Nxb Giáo dục Việt Nam 18 Đặng Ngọc Đức (2002), "Bàn tiếp thu ngôn ngữ yếu tố tác động", Ngôn ngữ, số 12, 36-41 19 Đinh Văn Đức (2000), Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại), Nxb Giáo dục 20 Nguyễn Thiệp Giáp (2002), Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục 21 Lương Hiểu Hạ (2015), Một số lỗi phát âm tiếng Việt sinh viên Học viên phạm Quảng Tây, Trung Quốc, Luận văn thạc sĩ, Đại học phạm, Đại học Thái Nguyên 22 Phạm Ngọc Hàm (2000), "Xưng hô - Một tín hiệu văn hóa giao tiếp ngơn ngữ", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 23 Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu, Nguyễn Kiên Trường, Võ Xuân Trang, Trần Thị Tuyết Mai (2002), Lỗi ngữ pháp cách khắc phục, Nxb KHXH 24 Đỗ Minh Hùng (2007), Lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp người Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, trường ĐHKH&NV 25 Nguyễn Văn Khang (2014), Ngôn ngữ học Xã hội, Hà Nội, Nxb Giáo dục 26 Thạch Bảo Khiết (2000), Phân tích chỗ khó tiếng Việt, Học báo học viên, Ngoại ngữ Giải phóng quân, No.2, 61-63 27 Dương Khiết (2012), Những suy nghĩvề khác biệt văn hóa Việt Nam Trung Quốc q trình học tập văn hóa giao tiếp sinh TQ, Luận văn thạcchuyên ngành tiếng Việt, Đại học phạm Vân Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 28 Đinh Trọng Lạc (1999), Phong cách học tiếng Việt, Nxb Giáo dục 29 Mã Á Lệ (2011), Thực trạng viết câu tiếng Việt mắc lỗi sinh viên Trung Quốc chuyên ngành Tiếng Việt, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học phạm, Đại học Thái Nguyên 107 30 Nguyễn Thiện Mai (1996), "Nghĩa, dụng pháp việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài", Ngữ học trẻ, 96, tr.128-139 31 Đường Cơng Minh (2003), "Phân tích ngữ trung gian với giảng dạy tiếng Pháp trường đại học ngoại ngữ", Ngơn ngữ số 2, 75-80 32 Hồng Tuyết Minh (2005), "Lỗi thường mắc học viên người Việt sử dụng động từ nhóm Become", Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ Liên Á VI, 444-451 33 Nguyễn Thiện Nam (1998), Tiếng Việt nâng cao, Nxb Giáo dục 34 Nguyễn Thiện Nam (2001), Khảo sát lỗi tiếng Việt người nước vấn đề liên quan, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học KHXH & ĐHQG 35 Nhiều tác giả (1998), Tiếng Việt việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Nxb ĐHQG Hà Nội 36 Lí Tuyết Ninh (2008), Phân tích giống khác từ Hán Việt giảng dạy ngơn ngữ, Tung hồnh Đơng Nam Á No 09, 136 -139 37 Hoàng Phê (chủ biên) (2001), Từ điển tiếng Viện, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng 38 Trần Kim Phượng (2005), "Những lỗi thường gặp trật tự từ người Việt học tiếng Anh”, Ngôn ngữ & Đời sống, số 10, 28-29 39 Nguyễn Quang (2002), Giao tiếp giao thoa văn hóa, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Nguyễn Anh Quế (1996), Tiếng Việt cho người nước ngoài, Nxb Giáo dục 41 SoudChai Simmalavong (2011), Bước đầu khảo sát lỗi ngữ âm sinh viên Lào học tiếng Việt, Luận văn Thạcchuyên ngành Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG HN 42 Tongkeo GithtavongSa (2016), Một số lỗi viết câu tiếng Việt du học sinh Lào Đại học Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên 108 43 Lý Toàn Thắng (2005), Ngôn ngữ học tri nhận từ lý thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội 44 Lê Quang Thêm (1989), Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, Hà Nội, Nxb ĐH GDCN 45 Trần Ngọc Thêm (1997), Tìm sắc Văn hóa Việt Nam, Nxb TP HCM 46 Cao Thị Thu (2004), "Phân biệt cách dùng số động từ tiếng Anh thường bị mắc lỗi người Việt”, Ngôn ngữ, số 10, 72-77 47 Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2001), Thực hành tiếng Việt, Sách dùng cho người nước ngồi, trình độ B, trung tâm nghiên cứu Việt Nam giao lưu văn hóa, ĐHQG Hà Nội, Nxb Thế giới 48 Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2001), Thực hành tiếng Việt, Sách dùng cho người nước ngồi, trình độ C, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam giao lưu văn hóa, ĐHQG Hà Nội, Nxb Thế giới 49 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực hành, Nxb ĐHQG Hà Nội 50 Nguyễn Minh Thuyết (1974), "Mấy gợi ý việc phân tích sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh", Ngôn ngữ, số - 1975 51 Nguyễn Đức Tồn (2003), Mấy vấn đề lý luận phương pháp dạy - học từ ngữ tiếng Việt nhà trường, Nxb ĐHQG Hà Nội 52 Viện Ngôn ngữ học (2004), Từ điển Hán - Việt, Nxb Tổng hợp TP HCM Tiếng Anh 53 Cohen, A (1987), "Student processing of feedback on their compositions” in Wendon, A and J Rubin (eds), Learner strategies in learning, 57-69, UK: Prentice Hall International 54 Corder (1967), The significane of learner's errors International review of applied linguistics, vol.5, No.1, 161-169 55 Cumming, A (1989), “Writing expertise and second language proficiency”, Language learning, 39, 81-141 109 56 Tran Thi Chau (1974), Error analysis, contrastive analysis and students” perception: a study of difficulty in second language learning, International Review of applied Lingguistics 13, 43-119 57 Dulay H., Burt M., Krashens (1982), Language two, NewYork, Oxford University Press 58 Elttp (1999), English language teacher training project, JTC methodology course, book one: Teaching the skills 59 Ferris, D (1995), “Student reactions to teacher response in multipledraft comprosition classrooms”, TESOL quarterly, 31,315-339 60 Fries, C.C (1945), Teaching anh learning English as a foreign language, Ann Arbor, MI: University of Michigan 61 George, H (1972), Common errors in language learning: insights from English, Rowley maass: Newbury House, Nhà xuất Newbury) 62 Grauberg,W (1971), An error analysis in the German of first-year univesity students 63 Greenbacim S., Quirk (2006), A Student's Grammar of the English languagen, London, Longman 64 Lado, R (1957), Linguistics across culrure: Applied linguitic for language teacher, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan 65 Myles, J (2002), "Second language writing and research: the writing process and error analysis in student texs”, TESL-EJ (2), www kyoto-su.ac, retrieved on October, 2005 66 Odlin T (1989), Language transfer Cross - linguistic influence in language learning Cambridge: Cambridge university press 67 Sengupta, S (2000), “An investigation into the effects of revision strategy instruction on L2 secondary school learners”, System 28, 97-113 110 Tiếng Hán 68 程方(1988)现代越南语概论,广西民族大学研究所 69 雷航主编(1998),现代汉语词典,外语教学与研究出版社 70 范宏贵、刘志强(2008),越南语文化探究,民族出版社。 71 符淮青(2004),现代汉语词汇,北京大学出版社。 72 高远译著(2000),第二语言学习与教学,外语教学与研究出版社。 73 高远译著(2001),语言学习与语言使用中的错误。错误分析探讨,外语 教学与研究出版社。 74 何自然,冉永平(2009),新编语用学概论,北京大学出版社。 75 吕士清(2003,2006),越南语基础教程,云南大学出版社。 76 吕士清(2010),越南语基础教程,云南大学出版社。 77 杨德峰(1999),汉语与交际文化,北京大学出版社。 78 赵玉兰(2002),越汉翻译教程,北京大学出版社。 79 周思源主编,林立国副主编(1998),对外汉语教学与研究,北京语言大 学出版社 111 ... TRẠNG SINH VIÊN TRUNG QUỐC Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN MẮC LỖI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT DO CHUYỂN DI TỪ NGÔN NGỮ THỨ NHẤT 41 2.1 Kết khảo sát lỗi sử dụng tiếng Việt chuyển di từ L1 sinh viên Trung Quốc. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHÙNG THƯ ẤN (FĒNG SHŪ YÌN) LỖI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT DO CHUYỂN DI TỪ NGÔN NGỮ THỨ NHẤT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngành: Ngôn ngữ. .. dụng tiếng Việt mắc lỗi chuyển di từ ngôn ngữ thứ du học sinh Trung Quốc Đại học Thái Nguyên Chương 3: Các kiểu chuyển di từ tiếng Hán sang tiếng Việt dẫn đến lỗi sử dụng tiếng Việt người Trung Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Lỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Lỗi sử dụng tiếng Việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên Trung Quốc ở Đại học Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay