Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh (Luận văn thạc sĩ)

113 11 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:52

Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI THU TRANG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT 11NHẰMPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI THU TRANG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT 11NHẰMPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: luận phương pháp dạy học Vật Lý Mã số: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Hồng Việt THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn: Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh thực từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử đưa vào luận văn qui định Luận văn kết nghiên cứu cá nhân hướng dẫn, giúp đỡ PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Việt thầy, giáo khoa Vật trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Các kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ cơng trình nghiên cứu Thái Ngun, tháng năm 2018 Tác giả Thái Thu Trang i LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm, quí Thầy, Cơ giáo khoa Vật trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Ngun q thầy giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thị Hồng Việt tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu, đồng nghiệp em học sinh lớp 11A1 trường THPT Cẩm Phả - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ đồng hành q trình thực nghiệm sư phạm Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp cao học Vật K24 giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến trình học tập thực luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Thái Thu Trang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ, hình sơ đồ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Giả thuyết khoa học đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1.Các nghiên cứu dạy học định hướng phát triển lực 1.1.1.1 Các kết nghiên cứu giới 1.1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.1.2 Tổ chức hoạt động ngoại khóa 1.2 Nghiên cứu sở luận sở thực tiễn việc tổ chức hoạt động ngoại khóa theo định hướng phát triển lực nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh iii 1.2.1 Cơ sở luận 1.2.1.1 Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 1.2.1.2 Hoạt động ngoại khóa trường THPT 10 1.2.1.3 Phát triển lực giải vấn đề học sinh 20 1.2.1.4 Xây dựng biện pháp phát triển lực giải vấn đề học sinh hoạt động ngoại khóa 26 1.2.2 Cơ sở thực tiễn 26 1.2.2.1 Mục đích điều tra 26 1.2.2.2 Đặc điểm học sinh THPT địa bàn nghiên cứu 26 1.2.2.3 Đối tượng nội dung điều tra 27 1.2.2.4 Phương pháp điều tra 27 1.2.2.5 Kết điều tra 27 Kết luận chương 30 Chương 2: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨACHƯƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ" - VẬT 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH THPT 31 2.1 Nghiên cứu mục tiêu dạy học mơn Vật lí, nội dung chương trình sách giáo khoa xây dựng sơ đồ cấu trúc nội dung chương "Cảm ứng điện từ" –Vật 11 31 2.1.1 Mục tiêu dạy học môn Vật trường THPT 31 2.1.1.1 Về kiến thức 31 2.1.1.2 Về kĩ 31 2.1.1.3 Về thái độ 32 2.1.2 Nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ chương "Cảm ứng điện từ" - Vật 11 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định 32 2.1.2.1 Kiến thức 32 2.1.2.2 Kĩ 33 iv 2.1.3 Xây dựng sơ đồ cấu trúc nội dung chương "Cảm ứng điện từ" - Vật 11 33 2.1.3.1.Vị trí, đặc điểm chương "Cảm ứng điện từ" 33 2.1.3.2 Mục tiêu dạy học chương "Cảm ứng điện từ" 34 2.1.3.3 Lập sơ đồ cấu trúc nội dung chương "Cảm ứng điện từ" 35 2.2 Thiết kế tiến trình hoạt động ngoại khóa theo định hướng phát triển lực nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh THPT 37 2.2.1 Thiết kế tiến trình hoạt động ngoại khóa theo định hướng phát triển lực nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh THPT 37 2.2.2 Phân tích giai đoạn tiến trình 39 2.3 Thiết kế tiến trình hoạt động ngoại khóa chương "Cảm ứng điện từ" Vật 11 theo định hướng phát triển lực nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh THPT 44 2.3.1 Giai đoạn 1: Lựa chọn chủ đề ngoại khoá đặt tên cho hoạt động ngoại khóa 44 2.3.2 Giai đoạn 2: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa 46 2.3.2.1 Xác định mục tiêu hoạt động ngoại khóa 46 2.3.2.2 Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa 47 2.3.2.3 Xác định thời gian địa điểm tổ chức 55 2.3.2.4 Xác định tình h́ng có thể xảy cách giải 56 2.3.3 Giai đoạn 3: Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch 57 2.3.3.1 Tổ chức cho chế tạo sạc điện thoại không dây 57 2.3.3.2 Tổ chức “Hội vui Vật lí” 57 2.3.4 Giai đoạn 4: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm khen thưởng 65 Kết luận chương 67 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 68 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 68 3.2 Đối tượng thời gian thực nghiệm sư phạm 68 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm 68 3.2.2 Thời gian thực nghiệm 68 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 68 3.4 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 69 v 3.5 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 70 3.5.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá 70 3.5.1.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá định tính 70 3.5.1.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá định lượng 70 3.5.2 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 81 3.5.2.1 Phân tích diễn biến q trình thực nghiệm sư phạm thực theo hướng phát triển lực giải vấn đề hoạt động ngoại khóa 81 3.5.2.2 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 85 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DH Dạy học ĐHPTNL Định hướng phát triển lựcGiai đoạn GQVĐ Giải vấn đề HĐNK Hoạt động ngoại khóa GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLGQVĐ Năng lực giải vấn đề PA Phương án PP Phương pháp TBKT Thiết bị kĩ thuật THPT Trung học phổ thông TNSP Thực nghiệm sư phạm TP Thành phớ TT Tiến trình VĐ Vấn đề VL Vật iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Chỉ số hành vi thành tố lực giải vấn đề 23 Bảng 1.2: Biểu lực cụ thể lực giải vấn đề 24 Bảng 1.3: Biểu lực cụ thể lực giải vấn đề hoạt động ngoại khóa 25 Bảng 3.1: Kết học tập mơn Vật học sinh lớp 11A1 68 Bảng 3.2: Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 69 Bảng 3.3: Tiêu chí đánh giá phát triển NLGQVĐ HS (dành cho GV) 71 Bảng 3.4: Tiêu chí đánh giá hoạt động thành viên nhóm (dành cho GV) 73 Bảng 3.5: Tiêu chí đánh giá hoạt động thành viên nhóm (dành cho trưởng nhóm) 75 Bảng 3.6: Tiêu chí đánh giá trình hoạt động thành viên nhóm (dành cho HS) 76 Bảng 3.7: Tiêu chí đánh giá TBKT chế tạo (dành cho GV HS) 77 Bảng 3.8: Tiêu chí đánh giá nội dung thuyết trình nhóm (dành cho GV HS) 80 v Họvà tên Điểm sản phẩm (Hệ số 1) Hoàng Anh Sơn Điểm cá nhân HS (Hệ số 1) Điểm Điểm HĐNK NLGQVĐ (Điểm cuối (Hệ số 2) cùng) 71 30 47.25 Điểm đánh giá đợt HĐNK cho thấy: 70% HS đạt từ trung bình trở lên đó: Tỉ lệ HS đạt điểm giỏi 8/30 (26,7%) ; 20/30 (66,7%); trung bình 2/30 (6,6%) So sánh với tiêu chí đánh định tính định lượng xây dựng, chúng tơi nhận thấy NLGQVĐ HS bước đầu phát triển 87 Kết luận chương Qua trình TNSP, với phân tích xử kết nhận mặt định tính định lượng, có sở để khẳng định giả thuyết khoa học đề tài đắn Trong trình TNSP điều kiện thời gian khơng cho phép nên lượng kiến thức áp dụng gói gọn chương phạm vi TNSP hạn hẹp, nhưngbước đầu HS có điều kiện, hội để phát triển NLGQVĐ Từ đó tin tưởng việc tổ chức HĐNK theo TT đề tài nghiên cứu tiến hành thường xuyên, cho tất HS phối hợp nhịp nhàng, hợp lí, nội dung nhiều chương, nhiều lĩnh vực kiến thức NLGQVĐ người học nâng lên đáng kể 88 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu sở luận thực tiễn, đề xuất TT tổ chức HĐNK chương “Cảm ứng điện từ”- VL 11 theo định hướng phát triển NL nhằm phát triển NLGQVĐ HS tổ chức TNSP, nhận thấy rằng: - Trên sở lý luận thực tiễn, thiết kế TT HĐNK theo định hướng phát triển NLnhằm phát triển NLGQVĐ HS Chúng vận dụng sơ đồ TT chung xây dựng để thiết kế TT tổ chứcHĐNK chương “Cảm ứng điện từ”- VL 11 - Qua HĐNK HS có phối hợp, chia sẻ thông tin thành viên tốt, cần có tổng hợp, phân tích thơng tin, hợp tác để có thể hồn thành tớt nhiệm vụ - Việc tác động biện pháp phát triển NLGQVĐ HS thiết kế TT tổ chức HĐNK theo định hướng phát triển NL bước đầu góp phần phát triển NLGQVĐ HS - Tổ chức HĐNK giúp HS tham gia học tập với tâm thoải mái, kích thích tìm tỏi, ham hiểu biết HS, củng cố thói quen học đôi với hành, kiến thức khoa học phải gắn với thực tiễn, phát huy NLGQVĐ cho HS Ngoài ra, kết qủa HĐNK đạt mong ḿn khơng thể thiếu đồng lòng, chung sức thầy cô tổ môn trí, tạo điều kiện Ban giám hiệu nhà trường Để tiếp tục phát huy kết nghiên cứu chúng tơi xin có sớ đề xuất sau: - Thứ nhất: Thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ GV phổ thông tiếp cận với định hướng DH thông qua đợt tập huấn - Thứ hai: Đổi cách thức đánh giá HS theo ĐHPTNL - Thứ ba: Cần có kế hoạch trang bị số đồ dùng, trang thiết bị DH phương tiện phục vụ hoạt động DH nhà trường phổ thơng - Thứ tư: Cần khuyến khích tạo điều kiện tốt cho đề xuất đổi PP DH GV phổ thơng Sau hồn thành luận văn, triển khai ý tưởng luận văn cho chương khác chương trình VL địa bàn TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Bài tập vật 11 (cơ bản), NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Bài tập vật lí11 (Nâng cao), NXB Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo (2008), Chuẩn kiến thức kĩ vật 11, NXB Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo, Sách giáo viên vật lí11 (cơ bản), NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn "Hướng dẫn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh cấp THPT mơn vật lí" Bộ giáo dục đào tạo, Vật 11 (cơ bản), NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Vật 11 (Nâng cao), NXB Giáo dục Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI (Nghị 29-NQ/TW) Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội Nguyễn Quang Đông, Phương pháp tổ chức Vật học ngoại khóa, Đại học Thái Nguyên 10 Phạm Thị Lan Hương (2011), Tổ chức hoạt động ngoại khóa số kiến thức chương "Mắt Các dụng cụ quang" - Vật 11 Trung học phổ thơng theo hướng phát huy tính tích cực tự lực học sinh, Luận văn thạckhoa học giáo dục, ĐH sư phạm Hà Nội 11 Nguyễn Văn Khải (Chủ biên - 2008), luận dạy học Vật trường phổ thơng, NXB Giáo dục 12 Nguyễn Văn Khải (2009), Vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học Vật trường THPT, NXB ĐH Sư phạm Thái Nguyên 13 Nguyễn Văn Khải, Hình thành kiến thức lực nhận thức cho học sinh dạy học Vật trường THPT, NXB ĐH Sư phạm Thái Nguyên 90 14 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB ĐHSP 15 Lưu Văn Phòng, (2015), Tổ chức hoạt động ngoại khóa kiến thức phần “Điện học Điện từ học” - Vật 11 THPT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 16 Q́c hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục, NXB Chính trị Q́c gia Hà Nội 17 Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên - 2002), Phương pháp dạy học vật trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm 18 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật líở trường phổ thơng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Phạm Hữu Tòng (2005), Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh theo hướng phát triển lực tìm tòi sáng tạo giải vấn đề khoa học, NXB Đại học Sư phạm 20 Phạm Hữu Tòng (2007), Dạy học Vật trường phổ thơng theo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo khoa học, NXBĐại học Sư phạm 21 Đỗ Hương Trà (2011), Các kiểu tổ chức dạy học đại dạy học Vật trường phổ thông, NXB Đại học sư phạm 22.Nguyễn Thị Hồng Việt (2003), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học Vật trường THPT, NXB Giáo dục, Hà Nội 91 Phụ lục 1: Phiếu điều tra Giáo viên PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN Họ tên:………………………………Trường: Q Thầy/Cơ vui lòng trao đổi với chúng tơi số ý kiến sau tình hình dạy học nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11 Q Thầy/Cơ khoanh tròn vào câu trả lời mà Thầy/Cô cho Thầy/Cơ biết đến tổ chức hoạt động ngoại khóa theo định hướng phát triển lực từ nguồn nào? A Từ tập huấn chuyên môn B Từ đồng nghiệp C Từ internet, sách báo, tài liệu tham khảo D Từ tài liệu bồi dưỡng giáo viên hàng năm Mức độ quan tâm Thầy/Cô việc tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh THPT? A Rất quan tâm C Không quan tâm B Quan tâm vừa phải D Chỉ quan tâm yêu cầu Thầy/Cơ có tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh không? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chỉ thực cấp yêu cầu D Chưa Trong tổ chức hoạt động ngoại khóa, Thầy/Cơ thường chọn nội dung kiến thức để dạy cho học sinh? A Bài tập C Thực hành thí nghiệm B Ứng dụng kĩ thuật D thuyết thực hành thí nghiệm Theo Thầy/Cơ để liên hệ kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11 có hiệu nhấtnên áp dụng hình thức nào? A Thuyết trình đưa sớ ứng dụng minh họa B Tổ chức Hội vui Vật C Tổ chức hoạt động ngoại khóa D Tổ chức tham quan cho học sinh Thầy/Cô đánh tầm quan trọng nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11? A Rất quan trọng C Không quan trọng nội dung khác B Quan trọng D Không quan trọng Thầy/Cô chủ yếu sử dụng phương pháp dạy học để dạy nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11? A Phương pháp thuyết trình B Phương pháp dạy học theo nhóm C Phương pháp dạy học tích hợp D Phương pháp dạy học phát giải vấn đề Khi dạy học kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11, thầy có u cầu học sinh liên hệ kiến thức với thực tiễn không? A Thường xun C Rất B Ít D Khơng Xin cảm ơn thầy cô! Phụ lục 2: Phiếu điều tra Học sinh PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MƠN VẬT CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT 11 Họ tên:………………………………Trường: Em trả lời câu hỏi sau cách điền vào chỗ trống khoanh vào phương án mà em cho Em có thích học mơn Vật khơng? A Rất thích C Khơng thích B Thích D Chỉ thích thầy/cơ có liên hệ với thực tiễn Em học Vật theo cách nào? A Học thuộc lòng theo ghi sách giáo khoa B Học hiểu kết hợp với tài liệu tham khảo C Đọc thuyết làm thật nhiều tập D Quan sát thực tế cố gắng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn GV yêu cầu Khi học kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11 em thấy hiểu hay khơng? A Dễ hiểu C Một vài chỗ khơng hiểu B Khó hiểu D Khơng hiểu Em có thích học nội dung kiến thức ứng dụng vào thực tế khơng? A Rất thích C Khơng thích B Thích D Tùy vào ứng dụng thực tế Em có thích tham gia thiết kế chế tạo sản phẩm ứng dụng kĩ thuật vào thực tiễn không? A Rất thích C Khơng thích B Thích D Chỉ thích có bạn lớp tham gia Nếu tham gia hoạt động ngoại khóa chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11, em thích làm nhất? A Chế tạo sản phẩm đó có ứng dụng thực tế B Làm báo ứng dụng thực tế nội dung kiến thức chương C Thuyết trình chủ đề liên quan tới nội dung kiến thức chương D Tất hoạt động Các em nhận thấy việc tổ chức hoạt động ngoại khóa có tác dụng nào? A Giúp chúng em phát triển lực sáng tạo B Giúp chúng em phát triển lực tự học C Giúp chúng em phát triển lực thực nghiệm D Giúp chúng em phát triển lực giải vấn đề thực tiễn Em thấy tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 có cần thiết hay khơng? A Rất cần thiết B Cần thiết C Tùy thuộc vào ứng dụng kỹ thuật D Khơng cần thiết Các em có thích tham gia hoạt động ngoại khóa khơng? A Rất thích B Thích C Thích có bạn lớp tham gia D.Khơng thích 10 Chương “Cảm ứng điện từ” - Vật 11 có nhiều ứng dụng sống khơng? A Rất nhiều B Có C Có ứng dụng kĩ thuật không có ứng dụng sống D Không biết Cảm ơn em hoàn thành phiếu điều tra! Phụ lục Nhiệm vụ 2: Thiết kế chế tạo máy cắt cỏ cầm tay (Nhóm thực hiện) Bước 1: Giao nhiệm vụ cho HS - Giao cho nhóm nhiệm vụ thiết kế chế tạo máy cắt cỏ cầm tay - Để thành viên nhóm phát huy hết NL, sở trường hồn thành nhiệm vụ tiến độ nhóm tiến hành phân chia vai trò nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm sau: Số TT Vai trò Số lượng Nhiệm vụ - Lên kế hoạch thực đôn đốc thành viên nhóm hồn thành kế hoạch nhóm - Liên hệ với GV hàng ngày để thông báo tiến độ thực nhiệm vụ nhóm trao đổi với GV thắc mắc nhóm trình Trưởng nhóm 1 thực nhiệm vụ - Cùng thành viên nhóm xây dựng kế hoạch thực kế hoạch HĐNK - Theo dõi sát xao trình thực nhóm nhỏ để tham gia đánh giá tinh thần trách nhiệm hợp tác thành viên nhóm theo hướng phát triển NLGQVĐ - Tổng kết hoạt động nhóm thông qua báo cáo nhóm chuyên gia thuyết nhóm chuyên gia kĩ thuật báo cáo máy cắt cỏ Thư kí cầm tay - Theo dõi sát xao trình thực nhóm nhỏ để viết báo cáo - Viết báo cáo nhóm - Lựa chọn kiến thức thuyết “Cảm ứng điện từ” có liên quan đến chế tạo máy cắt cỏ cầm tay - Đề xuất PA thiết kế lựa chọn PA thiết kế tới ưu Nhóm chun gia thuyết - Xây dựng mơ hình hình vẽ theo PA thiết kế tới ưu - Cho mơ hình vận hành kiểm tra tính đắn mơ hình - Viết báo cáo nội dung nghiên cứu nhóm - Chế tạo máy cắt cỏ cầm tay theo mơ hình mà nhóm chun gia thuyết thiết kế theo quy trình GV đưa Nhóm chuyên gia kĩ thuật - Vận hành thử điều chỉnh chỗ bất hợp máy cắt cỏ cầm tay - Viết báo cáo nội dung nghiên cứu thực nhóm Bước 2: Thiết kế phương án chế tạo máy cắt cỏ cầm tay - Sử dụng kĩ thuật DH tích cực KWL - Tổ chức cho HS ôn tập nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” có liên quan đến máy cắt cỏ cầm tay Sau đó, yêu cầu HS điền vào cột K (Những kiến thức biết) bảng KWL - Từ kiến thức ôn tập, HS đưa câu hỏi cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy cắt cỏ cầm tay điền vào cột W bảng KWL - Dựa vào kiến thức học, HS đưa cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy cắt cỏ cầm tay Từ đó, đề xuất PA thiết kế lựa chọn PA thiết kế tối ưu - HS xây dựng mơ hình hình vẽ máy cắt cỏ cầm tay tương ứng với PA thiết kế lựa chọn (hình 2.1) kiểm tra tính đắn nó Hình 2.1: Hình vẽ thiết kế máy cắt cỏ cầm tay - GV đưa quy trình chế tạo máy cắt cỏ cầm tay * Quy trình chế tạo máy cắt cỏ cầm tay Bước 1: Chuẩn bị nguyên vật liệu sau: - Động quạt điện có kích thước nhỏ - dao gọt hoa - cánh quạt nhỏ - Ống nhựa đầu nối ống nhựa - Tấm nhôm - Công tắc, dây điện, ốc vít, Bước 2: Chế tạo phận riêng biệt Chế tạo phần thân máy - Chế tạo lưỡi cắt: + Dụng cụ: dao nhỏ gọt hoa quả, cánh quạt có kích thước nhỏ Hình 1.1 + Hướng dẫn thực hiện: cắt bỏ phần cánh quạt giữ lại tâm xoay dao loại bỏ phần chuôi sử dụng phần lưỡi Khoan lỗ lưỡi dao sử dụng ớc vít để lắp lưỡi dao vào vị trí cánh quạt cắt bỏ hình 1.1 + Lưu ý: lưỡi dao trạng thái động không lắp cố định vào tâm xoay cánh quạt - Chế tạo phần thân máy: + Dụng cụ: sử dụng động điện xoay chiều quạt điện có kích thước nhỏ, nắp đầu nối ống nhựa 75 + Hướng dẫn thực hiện: dùi lỗ nắp đầu nối ớng nhựa vị trí hình Sau đó để phần động quạt vào phía phần nắp đầu nới ớng Hình 1.2 nhựa lắp lại - Chế tạo máng bảo vệ: + Dụng cụ: nhôm + Hướng dẫn thực hiện: cắt nhơm với chi tiết hình 1.3 Hình 1.3 - Lắp ráp tất phận ta phần thân máy hồn chỉnh hình 1.4 Hình 1.4 Chế tạo phần tay cầm - Dụng cụ: ống nhựa 34, cơng tắc, dây điện có phích cắm - Hướng dẫn thực hiện: sử dụng dụng cụ nêu để lắp ráp tay cầm hình 1.5 Hình 1.5 Bước 3: Lắp ghép phận Lắp ráp phận thân máy tay cầm, máy cắt cỏ cầm tay hồn thiện hình 1.6 Hình 1.6 Bước 4: Chế tạo, vận hành TBKT - Các nhóm tiếp thu qui trình chế tạo máy cắt cỏ cầm tay tiến hành chế tạo theo bước qui trình * Vận hành máy cắt cỏ cầm tay: Cắm phích cắm điện máy cắt cỏ cầm tay vào nguồn điện 220V bật công tắc cho máy hoạt động Chú ý: Trong trình chế tạo vận hành TBKT cần ý đảm bảo an toàn Bước 5: Bổ sung, hoàn thiện TBKT - Dùng PP đối chiếu để HS so sánh máy cắt cỏ cầm tay thực tế máy cắt cỏ cầm tay chế tạo để tìm chi tiết cần bổ sung điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn Sau GĐ trên, “chuyên gia kĩ thuật” viết báo cáo Trong trình tiến hành HĐNK, GV cần lưu ý HS bám sát tiêu chí đánh giá TBKT để em có định hướng, hoạt động tạo TBKT tớt Phiếu học tập số Kĩ thuật dạy học tích cực KWL Nhóm: Lớp: Trường: K W L (Những kiến thức biết) (Những kiến thức muốn biết) (Những kiến thức học) Hiện tượng cảm ứng điện - - Quy luật chi phối nguyên Cấu tạo máy cắt cỏ cầm từ tượng xuất tắc hoạt động máy cắt cỏ cầm tay gồm hai phần phần điện dòng điện cảm ứng tay phần mạch kín từ thông qua - Thiết kế chế tạo máy cắt - Phần phần lưỡi cắt cỏ mạch kín biến thiên theo thời cỏ cầm tay - Phần điện động điện xoay gian chiều Ngẫu lực có tác dụng làm Qui luật chi phối nguyên tắc vật rắn quay quanh trục hoạt động máy cắt cỏ cầm vuông góc với mặt tay: phẳng chứa ngẫu lực Động điện xoay chiều gồm Cấu tạo động điện phận roto stato hoạt xoay chiều: Gồm hai phận động dựa tượng cảm stato ( phần đứng ứng điện từ làm quay lưỡi dao để yên) roto ( phần quay) cắt cỏ - Tham gia thiết kế chế tạo máy cắt cỏ cầm tay đơn giản Phiếu học tập số ... tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa chương "Cảm ứng điện từ" - Vật lí 11 theo định hướng phát triển lực, nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinhTHPT với chủ đề "Cảm ứng điện từtrong sống"...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI THU TRANG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 11NHẰMPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: Lí. .. khóa chương "Cảm ứng điện từ" - Vật lí 11 nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinhTHPT - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay