Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ)

79 9 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:49

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TỐNG VĂN NINH ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI THỊ BỈM SƠN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TỐNG VĂN NINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI THỊ BỈM SƠN TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phan Đình Binh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Tống Văn Ninh ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, quan tâm nhà trường tồn thể thầy, giáo, đến em hoàn thành đề tài nghiên cứu: “Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt ,hỗ trợ tái định thực dự án thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, Phòng đào tạo thầy giáo, giáo người giảng dạy đào tạo hướng dẫn em đặc biệt thầy giáo PGS.TS Phan Đình Binh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán UBND thị Bỉm Sơn, UBND phường Phú Sơn, UBND Quang Trung nhiệt tình giúp đỡ em q trình hồn thiện Luận Văn Do thời gian, kinh nghiệm lực thân nhiều hạn chế nên luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy, giáo bạn bè để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Tống Văn Ninh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG .vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 1.2 Tổng quan cơng tác bồi thường giải phóng mặt 1.2.1 Thu hồi đất 1.2.2 Bồi thường giải phóng mặt 1.2.3 Hỗ trợ 1.2.4 Tái định 1.2.5 Quy trình thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt 1.3 Đặc điểm yếu tố tác động đến cơng tác bồi thường giải phóng mặt 10 1.4 Một số văn bản, Nghị định nhà nước hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt 11 1.4.1 Giai đoạn Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực 11 1.4.2 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực 13 1.4.3 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến 15 1.5 Một số văn đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt tỉnh Thanh Hóa 16 iv 1.6 Tình hình bồi thường, giải phóng mặt giới Việt Nam 17 1.6.1 Kinh nghiệm thu hồi đất; sách bồi thường, hỗ trợ GPMB số nước giới 17 1.6.2 Tình hình bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam 26 1.7 Một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đề tài 32 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 35 2.2 Nội dung nghiên cứu 35 2.2.1 Mô tả hai dự án nghiên cứu 35 2.2.2 Các văn pháp lý có liên quan đến hai dự án 35 2.2.3 Đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án nghiên cứu 35 2.2.4 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống người dân 35 2.2.5 Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB địa bàn thị Bỉm Sơn 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 35 2.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu thông tin cấp 36 2.3.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp 36 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC THẢO LUẬN 37 3.1 Giới thiệu khái quát hai dự án nghiên cứu sách có liên quan 37 3.1.1 Khu dân Bắc Lương Đình Của 38 3.1.2 Dự án cầu vượt đường sắt Quang Trung 38 3.2.1 Xác định đối tượng điều kiện bồi thường 40 3.3 Kết bồi thường, hỗ trợ dự án nghiên cứu 48 3.3.1 Kết bồi thường đất dự án 48 v 3.3.2 Kết bồi thường tài sản gắn liền với đất dự án 50 3.3.3 Kết hỗ trợ dự án 51 3.4 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống người dân 52 3.4.1 Đánh giá công tác bồi thường GPMB qua ký kiến người dân 52 3.4.2.Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ 52 3.4.3.Tác động tài bồi thường GPMB đến tài sản sở hữu hộ dân bị thu hồi đất 53 3.4.4 Tác động đến tình hình ổn định sống hộ gia đình 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Các chữ viết tắt BTGPMB : Bồi thường giải phóng mặt BTHT : Bồi thường, hỗ trợ CP : Chính Phủ CN-TTCN : Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân HSĐC : Hồ địa KDC : Khu dân NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định QSDĐ : Quyền sử dụng đất SDĐ : Sử dụng đất TĐC : Tái định UBND : Uỷ ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết xác định đối tượng bồi thường không bồi thường dự án 46 Bảng 3.2: Quan điểm người có đất bị thu hồi đất việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường dự án 47 Bảng 3.3: Giá trị bồi thường đất dự án 49 Bảng 3.4: Giá trị bồi thường thiệt hại tài sản đất dự án 50 Bảng 3.5: Các khoản hỗ trợ thực dự án 51 Bảng 3.6: Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ dân thuộc dự án 52 Bảng 3.7: Tài sản sở hữu hộ điều tra vấn dự án trước sau thu hồi đất 53 Bảng 3.8: Kế hoạch sử dụng tiền bồi thường người dân sau bị thu hồi đất sản xuất 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, văn hố, hội, an ninh quốc phòng Đất đai tài sản Nhà nước thống quản lý Đất đai nguồn tài tiềm năng, nguồn nhân lực để phát triển kinh tế đất nước, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Đất đai coi loại bất động sản, hàng hố đặc biệt, tính chất cố định vị trí, giới hạn khơng gian, vô hạn thời gian sử dụng trình sử dụng sử dụng đất đai cách hợp lý giá trị đất khơng mà tăng lên Việt Nam nhiều nước khác giới, việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt (GPMB), tái định (TĐC) tượng mà Nhà nước phải đối mặt quy luật tất yếu phổ biến, tránh khỏi Đây vấn đề nhạy cảm, phức tạp tác động tới mặt đời sống kinh tế - trị - hội Trong điều kiện quỹ đất ngày hạn hẹp, giá đất ngày cao, nhịp độ phát triển ngày lớn nhu cầu GPMB trở nên cấp thiết trở thành thách thức lớn phát triển kinh tế, trị - hội phạm vi vùng, quốc gia Vấn đề bồi thường GPMB trở thành điều kiện tiên để thực dự án phát triển, khơng xử lý tốt trở thành vật cản phát triển kinh tế - hội, đòi hỏi phải có quan tâm mức giải triệt để Ngày đất nước ta tiến hành công đổi kinh tế, cơng nghiệp hố - đại hố đất nước Chúng ta triển khai nhiều dự ... TỐNG VĂN NINH ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI THỊ XÃ BỈM SƠN TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC... cứu: Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt ,hỗ trợ tái định cư thực sơ dự án thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, Phòng đào tạo thầy giáo,... độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đáp ứng yêu cầu cải cách hành Nhà nước Mục tiêu đề tài - Đánh giá trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt tiến độ thực dự án khu dân cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay