Phát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học (Luận văn thạc sĩ)

100 5 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:46

Phát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcPhát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NGỌC QUỲNH PHÁT TRIỂN NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN LỚP MỘT BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NGỌC QUỲNH PHÁT TRIỂN NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN LỚP BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ngành: Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Thu Hương THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Ngọc Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Thu Hương, người tận tâm, nhiệt tình bảo tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ thầy cô giáo trường: Tiểu học Archimedes Academy, Tiểu học Vinschool - sở Gardenia, Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình khảo sát khảo nghiệm sư phạm Để hoàn thành luận văn: “Phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho giáo viên tiểu học” sử dụng, kế thừa có chọn lọc nghiên cứu tác giả trước, đồng thời nhận nhiều quan tâm, bảo thầy, cô giáo; giúp đỡ bạn bè, người thân động viên tơi q trình hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận bảo, đóng góp thầy, giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Ngọc Quỳnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vi A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 10 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 Giả thuyết khoa học 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Đối tượng khách thể nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu 11 Đóng góp luận văn 11 10 Cấu trúc luận văn 12 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 13 1.1 Một số khái niệm công cụ 13 1.1.1 13 1.1.2 lập đề toán 14 1.1.3 lập đề toán tiếng Anh 14 1.2 Lập đề toán tiểu học tiếng Anh 14 1.2.1 Mục đích ý nghĩa 14 1.2.2 Phân loại toán tiểu học 16 1.2.3 Những lưu ý lập đề toán tiếng Anh 19 iii 1.2.4 Các bước lập đề toán tiếng Anh 21 1.3 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học 22 Kết luận chương 25 Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 26 2.1 Dạy học mơn Tốn tiếng Anh tiểu học 26 2.1.1 Mục tiêu dạy học mơn Tốn tiếng Anh tiểu học 26 2.1.2 Nội dung dạy học Toán tiếng Anh tiểu học 27 2.2 Thực trạng lập đề toán tiếng Anh giáo viên tiểu học 48 2.2.1 Thực trạng 48 2.2.2 Kết khảo sát thực trạng 49 Kết luận chương 54 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN LỚP BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÀ KHẢO NGHIỆM SƯ PHẠM 55 3.1 Định hướng để đề xuất biện pháp 55 3.2 Một số biện pháp nhằm phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho giáo viên tiểu học 55 3.2.1 Biện pháp 1: Phát triển lập đề tốn tiếng Anh từ tốn có nhờ tương tự, khái quát hoá, đặc biệt hoá 55 3.2.2 Biện pháp 2: Rèn lập đề toán tiếng Anh dựa dạng tốn cách giải tốn có 62 3.2.3 Biện pháp 3: Rèn lập đề toán tiếng Anh dựa tóm tắt, hình vẽ, sơ đồ 69 3.2.4 Biện pháp 4: Lập đề toán tiếng Anh theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn 74 3.3 Khảo nghiệm sư phạm 79 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm sư phạm 79 iv 3.3.2 Đối tượng khảo nghiệm sư phạm 79 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm sư phạm 79 3.3.4 Tổ chức khảo nghiệm sư phạm 79 3.3.5 Đánh giá kết khảo nghiệm sư phạm 79 Kết luận chương 82 B KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Khuyến nghị 83 C DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Tài liệu tiếng Việt 84 PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh NXB : Nhà xuất SGK : Sách giáo khoa Tr : Trang iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Vai trò dạy học tốn tiếng Anh cho học sinh tiểu học 50 Bảng 2.2 Vai trò việc rèn lập để toán tiếng Anh cho giáo viên tiểu học 50 Bảng 2.3 Mức độ thường xuyên lập đề toán tiếng Anh giáo viên 50 Bảng 2.4 Những khó khăn lập đề toán tiếng Anh 51 Bảng 2.5 Tự đánh giá lập đề toán tiếng Anh GV 52 Bảng 2.6 Mức độ thường xuyên thực biện pháp lập đề toán tiếng Anh giáo viên 53 Bảng 3.1 Ý kiến đánh giá giáo viên cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 80 v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Các bước lập đề toán lớp tiếng Anh 22 vi Make them equal (as shown): Với tốn này, HS dựa vào mẫu, nối khối hình yêu cầu Tuy nhiên, với cách làm này, HS chủ yếu nắm kiến thức lí thuyết sống ngày, em phải lấy số hình vng với số hình vng Vậy nên, lập đề toán với ý nghĩa để củng cố nhau, Gv lựa chọn nội dung gần gũi với sống hàng ngày sau: Your mother has some cups and plates, can you help her find the missing plates ? Make them equal : Với tốn này, HS đặt vào việc phải tìm hộ mẹ đĩa thiếu cho chúng với số lượng cốc mà mẹ có Như vậy, từ tình trên, HS vận dụng kiến thức học Bằng Dấu = để tìm số đĩa mà mẹ cần lấy thêm Thông qua tập này, HS nhớ rõ kiến thức việc xếp vng đơn giản tốn SGK 76 Ví dụ 3.18: Khi học Đồng hồ, thời gian, HS nắm biểu tượng ban đầu thời gian, làm quen với mặt đồng hồ đọc đồng hồ Nhưng để HS khắc sâu kiến thức này, GV cần lập đề tốn có liên quan trực tiếp đến sống hàng ngày HS em nhớ lâu kiến thức vận dụng chúng vào sống thực tiễn sau Ví dụ tốn sau: Khi làm toán này, HS vận dụng kiến thức học để đọc đồng hồ, quan sat tranh để biết nội dung tranh, em liên hệ với hoạt động ngày mình, sau tiến hành nối đồng hồ với tranh Thông qua tập này, HS 77 có liên hệ với sống ngày để xếp thời gian biểu hợp lí Ví dụ 3.19: Liên quan đến nội dung bảo vệ môi trường hẳn GV nghĩ tới việc trồng bảo vệ bầu khơng khí lành hoạt động gần gũi với em HS Trước hết, GV đặt câu hỏi liên quan đến việc bảo vệ môi trường để em có kiến thức như: - Bảo vệ mơi trường ? - Tại phải bảo vệ môi trường ? - Những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường ? Từ em nhớ tới phong trào “Giữ gìn trường lớp xanh - - đẹp” mà nhà trường hay phát động Dựa vào kinh nghiệm kiến thức thuật ngữ tiếng Anh toán học GV lâp tốn tiếng Anh sau: Class 1A plants 25 trees Class 1B plants 22 trees How many trees did the two classes plant? Sau giải tốn, GV hỏi thêm HS câu hỏi liên quan đến việc bảo vệ môi trường mà em làm, đồng thời giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường 3.2.4.4 Lưu ý thực biện pháp - Bài tập thiết kế phải đảm bảo chuẩn kiến thức, môn học Toán lớp gắn với mục tiêu học - Nội dung tình huống, tập phải gần gũi với sống, không xa lạ với HS - Bài tập, câu hỏi phải khơi gợi động cơ, hứng thú học tập HS Bên cạnh yếu tố nội dung thực tế, rèn luyện lập đề toán lớp tiếng Anh GV phải biết dự kiến rút phép tính, giải dịch phép tính thành ngơn ngữ thơng thường để sáng tạo nên toán Đây việc làm khó lập đề tốn, GV cần lưu ý yếu tố 78 lượng đề cho HS Mỗi đề, GV cần kiểm tra lại đề tốn lập, giải lại xem nội dung số liệu xác, hợp lý hay chưa để từ điều chỉnh cho phù hợp 3.3 Khảo nghiệm sư phạm 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm sư phạm Khảo nghiệm sư phạm trường tiểu học để kiểm nghiệm giải thuyết khoa học nêu làm rõ tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất mục 3.2 Việc nghiên cứu tuân thủ yêu cầu chung khảo nghiệm sư phạm, đồng thời có ý tới đặc trưng vấn đề nghiên cứu để có đánh giá, xử lí cách khách quan, trung thực kết thu từ khảo nghiệm sư phạm 3.3.2 Đối tượng khảo nghiệm sư phạm Do điều kiện thực tế, tiến hành trình khảo nghiệm sư phạm 30 giáo viên Cụ thể, chọn giáo viên mà chúng tơi tiến hành khảo sát trước đó; thu thập số liệu để rút kết luận cần thiết tính khả thi biện pháp đưa mục 3.2 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm sư phạm Điều tra bảng hỏi (Phụ lục 2) 3.3.4 Tổ chức khảo nghiệm sư phạm - Địa điểm khảo nghiệm sư phạm: Khảo nghiệm sư phạm tiến hành trường: Tiểu học Archimedes Academy, Tiểu học Vinschool - sở Gardenia, Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - thành phố Hà Nội - Thời gian khảo nghiệm sư phạm: tháng năm 2018 3.3.5 Đánh giá kết khảo nghiệm sư phạm 3.3.5.1 Phương pháp đánh giá Để tiến hành đánh giá kết khảo nghiệm sư phạm, lựa chọn phương pháp đánh giá định tính đánh giá định lượng 3.3.5.2 Kết khảo nghiệm sư phạm 79 Sau tiến hành thăm dò ý kiến, chúng tơi thu kết sau: Bảng 3.1 Ý kiến đánh giá giáo viên cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất STT Các biện pháp Sự cần thiết RCT Tính khả thi CT KCT RKT KT KKT Rèn lập đề toán tiếng Anh tương tự tốn có 27/30 3/30 24/30 6/30 Anh dựa dạng toán 26/30 4/30 23/30 7/30 0 24/30 6/30 0 25/30 5/30 nhờ tương tự, khái quát hoá, đặc biệt hoá Rèn lập đề toán tiếng cách giải tốn có Rèn lập đề tốn tiếng Anh dựa tóm tắt, hình 25/30 5/30 vẽ, sơ đồ Lập đề tốn tiếng Anh theo hướng vận dụng toán học 27/30 3/30 vào thực tiễn Ghi chú: RCT: Rất cần thiết RKT: Rất khả thi CT: Cần thiết KT: Khả thi KCT: Không cần thiết KKT: Không khả thi Kết bảng 3.1 cho thấy phần lớn GV giảng dạy trường tiểu học cho biện pháp cần thiết có tính khả thi cao để thực tốt việc phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV tiểu học Trao đổi trực tiếp với số GV chúng tơi biết: Việc tự lập đề tốn lớp tiếng Anh nhiều hạn chế lực, đòi hỏi nhiều cơng sức thời gian để GV tự rèn luyện không nhiều Các biện pháp đề 80 xuất có tính thực tiễn cao Tuy nhiên, để thực biện pháp cần có thêm thời gian nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng thực tiễn làm Đó ý kiến khách quan coi sở bước đầu để đánh giá biện pháp đề Các biện pháp có thực mang lại hiệu hay khơng, đạt hiệu cao hay thấp cần kiểm nghiệm thực tế 81 Kết luận chương Dựa sở lý luận thực tiễn đưa chương 1, chương 2, xây dựng biện pháp rèn lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV tiểu học bao gồm: Biện pháp 1: Rèn lập đề tốn tiếng Anh tương tự tốn có nhờ tương tự, khái quát hoá, đặc biệt hoá Biện pháp 2: Rèn lập đề toán tiếng Anh dựa dạng tốn cách giải tốn có Biện pháp 3: Rèn lập đề toán tiếng Anh dựa tóm tắt, hình vẽ, sơ đồ Biện pháp 4: Lập đề toán tiếng Anh theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn Kết khảo nghiệm sư phạm cho thấy mục đích nghiên cứu đề đắn; giả thuyết sư phạm chấp nhận nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thành, đề tài có tính khả thi việc phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV tiểu học 82 B KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho giáo viên tiểu học nhiệm vụ quan trọng ngành Giáo dục nói chung nhà trường nói riêng giai đoạn Phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho giáo viên tiểu học cần thiết, giúp HS có tư sáng tạo tiếp cận với thi tốn quốc tế Dạy học tốn khơng đặt u cầu GV nắm vững kiến thức, truyền đạt kiến thức cho em, mà đòi hỏi GV phải trau dồi vốn từ, thuật ngữ tiếng Anh để rèn luyện phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh Qua q trình nghiên cứu, chúng tơi thu kết sau: - Tìm hiểu sở lý luận thực tiễn việc lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV tiểu học - Tìm hiểu thực trạng lập đề tốn lớp tiếng Anh GV tiểu học, từ vận dụng số kỹ thuật sáng tác đề toán để phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV Qua tổ chức khảo nghiệm sư phạm việc vận dụng phương pháp nêu vào q trình sáng tác đề tốn, bước đầu khẳng định tính cần thiết khả thi đề tài việc phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV tiểu học Khuyến nghị - Trong dạy học, GV cần tự tìm tòi sáng tạo đề tốn tiếng Anh đề có nguồn tài liệu dạy học phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn - Chương trình Tiểu học xây dựng cần quan tâm đến việc xây dựng nội dung, chương trình, sách giáo khoa mơn Tốn sách giáo khoa song ngữ để phù hợp với thực tiễn làm cho nguồn tài liệu giảng dạy phong phú - Cần thực nhiều đề tài, luận văn việc lập đề toán tiếng Anh cho GV tiểu học nói riêng, GV phổ thơng nói chung 83 C DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Áng (chủ biên), Dương Quốc Ân, Hồn Thị Phước Hảo (2013), Tốn bồi dưỡng HS giỏi lớp 4, NXB Giáo dục Nguyễn Áng (chủ biên), Dương Quốc Ân, Hoàng Thị Phước Hảo, Phan Thị Nghĩa (2013), Toán bồi dưỡng học sinh lớp 5, NXB Giáo dục Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị trung ương VIII, khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT 2017 nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành Giáo dục 2017 - 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Chương trình Giáo dục phổ thơng tổng thể Việt Nam Phan Văn Các (1987), Từ điển Hán - Việt (dùng nhà trường), NXB Giáo dục, Hà Nội Phan Văn Các (2008), Từ điển Hán - Việt, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Vũ Dũng (chủ biên) (2008), Từ điển tâm lí học, NXB từ điển Bách Khoa Lê Thảo Dương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thanh Thảo (2018), Rèn giải tốn có lời văn tiếng Anh cho học sinh tiểu học, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 10 Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (2012), Kỉ yếu Hội thảo Dạy học tích hợp Tiểu học - Hiện Tương lai 11 G.Polya (1976), Sáng tạo Toán học, Tập (Sách dịch), NXB Giáo dục 12 G.Polya (1997), Giải toán nào? (sách dịch), NXB Giáo dục 13 Phạm Thu Hà (2014), Vị trí, vai trò giáo dục đào tạo, http://fpt.utb.edu.vn/index.php/tin-bai-anh/tin-tuc-su-kien/169-vi-tri-vaitro-cua-giao-duc-va-dao-tao 84 14 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Đỗ Trung Hiệu, Sách giáo khoa Toán 1, NXB Giáo dục (sách song ngữ) 15 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Đỗ Trung Hiệu, Sách giáo khoa Toán 2, NXB Giáo dục (sách song ngữ) 16 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Đỗ Trung Hiệu, Sách giáo khoa Toán 3, NXB Giáo dục (sách song ngữ) 17 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Đỗ Trung Hiệu, Sách giáo khoa Toán 4, NXB Giáo dục (sách song ngữ) 18 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai, Đỗ Trung Hiệu, Sách giáo khoa Toán 5, NXB Giáo dục (sách song ngữ) 19 Đào Thị Hồng (2013), Ý nghĩa việc dạy học tích hợp, http://thuviengiaoan.vn/giao-an/y-nghia-cua-day-hoc-theo-quan-diemtich-hop-33390/ 20 Đỗ Trung Hiệu, Vũ Dương Thụy (2001), Các phương pháp giải toán Tiểu học tập 1, NXB Giáo dục 21 Đỗ Trung Hiệu, Vũ Dương Thụy (2001), Các phương pháp giải toán Tiểu học tập 2, NXB Giáo dục 22 Cảnh Chí Hồng, Trần Vĩnh Hồng (2013), “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 12 (22) 23 Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu (1995), Phương pháp dạy học Toán, NXB Giáo dục 24 Bùi Văn Huệ, Giáo trình Tâm lý học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm 25 Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Phương Linh (2017), “Rèn giải tốn có lời văn cho học sinh tiểu học dạy học mạch nội dung Số học”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 148 tháng 7/2017 26 Hồng Thị Loan (2012), Phát triển toán từ toán quen thuộc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 85 27 Vũ Thị Ninh (2017), giải toán sáng tạo toán giảng dạy mơn Tốn trường trung học phổ thơng, luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt (2009), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục 29 Trần Thị Soa (2016), Cách đặt đề toán cho học sinh tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm trường Tiểu học Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An 30 Terry Chew (sách dịch) (2015), Bộ sách Đánh thức tài toán học, NXB Singapore Asia Publisher 31 Dương Minh Thành, Trương Thị Thúy Ngân (2016), "Một số ý tưởng tích hợp dạy học tốn tiểu học", Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 7(85) 32 Phạm Đình Thực, Phương pháp sáng tác đề toán tiểu học, NXB Giáo dục 33 Bùi Khánh Toàn (2010), Rèn luyện giải toán phát triển tư sáng tạo cho học sinh lớp 11 qua dạy học nội dung tổ hợp, luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Nguyễn Văn Tuấn (2010), Tài liệu học tập phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, Đại học Sư phạm thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng Anh 35 Rusty Bresser, Kathy Melanese, Christine Sphar (2009), Supporting English Language Learners in Math Class - Math Solutions Publications Sausalito, CA 36 The Ministry of Education, Georgetown, Guyana (2014), Let’s Do Mathematics Book 86 PHỤ LỤC PHIẾU TÌM HIỂU PHÁT TRIỂN NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Người vấn: Trần Ngọc Quỳnh Thời gian vấn: tháng 12 năm 2017 Nhằm phục vụ cho trình thực đề tài “Phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho giáo viên tiểu học” Xin q thầy vui lòng cho biết ý kiến vấn đề Thầy, cô đánh dấu x vào phương án lựa chọn phù hợp với ý kiến A THƠNG TIN VỀ BẢN THÂN Giáo viên dạy khối lớp: Giới tính: Nam Nữ Thầy, có năm kinh nghiệm giảng dạy? (chỉ tích vào ơ) - Dưới năm - Từ đến 10 năm - Từ 10 đến 15 năm - Trên 15 năm B NỘI DUNG Theo thầy, việc dạy học tốn tiếng Anh cho học sinh tiểu học có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Theo thầy, cô việc rèn lập để tốn tiếng Anh cho giáo viên tiểu học có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Theo thầy, cần triển khai việc rèn lập Toán tiếng Anh cho GV tiểu học? a Vì học tốn tiếng Anh cần thiết cho học sinh tiểu học trình hội nhập b HS học Toán tiếng Anh từ cấp tiểu học khơng giúp trẻ có tư Tốn học mạch lạc, tiếp thu ngơn ngữ tiếng Anh cách chủ động, mà giúp em thấy Toán học tiếng Anh trở nên thu hút c Để rèn luyện HS tham gia thi toán Quốc tế d Cả phương án Thầy, hiểu lập đề tốn tiếng Anh nào? a Là dịch từ toán tiếng Việt sang tiếng Anh b Là áp dụng vốn từ tiếng Anh để đề toán c lập đề toán tiếng Anh khả sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để vận dụng có mục đích tri thức, kinh nghiệm tốn học có vào lập tốn cụ thể tiếng Anh Thầy, có thường xuyên rèn lập để toán tiếng Anh q trình giảng dạy khơng? Rất thường xun Thường xuyên Đôi Không 6.Theo thầy, cô khó khăn lập đề tốn tiếng Anh ? a Giáo viên chưa trang bị kiến thức bản, vốn từ vựng tiếng Anh, thuật ngữ chun ngành Tốn học b Trình độ tiếng Anh học sinh không đồng dẫn đến khả tiếp thu giải đề Toán tiếng Anh gặp nhiều khó khăn c Một số học sinh khối học tiếng Việt nên tiếp cận giải tốn tiếng Anh khơng hào hứng * Ý kiến khác: Thẩy, cô tự đánh giá lập đề tốn tiếng Anh nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu Thầy, cô sử dụng biện pháp để rèn lập đề toán tiếng Anh (Thầy, chọn nhiều ý) a Rèn lập đề toán tiếng Anh tương tự toán có nhờ tương tự, khái qt hố, đặc biệt hoá b Rèn lập đề toán tiếng Anh dựa dạng toán cách giải toán có c Rèn lập đề tốn tiếng Anh dựa tóm tắt, hình vẽ, sơ đồ d Lập đề toán tiếng Anh theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn * Ý kiến khác: XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ! PHỤ LỤC KHẢO NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Xin thầy cô đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp Phát triển lập đề toán lớp tiếng Anh cho giáo viên tiểu học STT Các biện pháp Sự cần thiết Tính khả thi RCT CT KCT RKT KT KKT Rèn lập đề toán tiếng Anh tương tự tốn có nhờ tương tự, khái quát hoá, đặc biệt hoá Rèn lập đề toán tiếng Anh dựa dạng toán cách giải tốn có Rèn lập đề tốn tiếng Anh dựa tóm tắt, hình vẽ, sơ đồ Lập đề tốn tiếng Anh theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn Ghi chú: RCT: Rất cần thiết RKT: Rất khả thi CT: Cần thiết KT: Khả thi KCT: Không cần thiết KKT: Không khả thi XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ! ... 3: Một số biện pháp sư phạm phát triển kĩ lập đề toán lớp tiếng Anh cho GV tiểu học Khảo nghiệm sư phạm 12 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN... TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG LẬP ĐỀ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 26 2.1 Dạy học mơn Tốn tiếng Anh tiểu học 26 2.1.1 Mục tiêu dạy học mơn Tốn tiếng Anh tiểu học 26 2.1.2... dạy học tốn tiếng Anh cho học sinh tiểu học 50 Bảng 2.2 Vai trò việc rèn kĩ lập để toán tiếng Anh cho giáo viên tiểu học 50 Bảng 2.3 Mức độ thường xuyên lập đề toán tiếng Anh giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học (Luận văn thạc sĩ), Phát triển kĩ năng lập đề toán lớp một bằng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay