Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

133 8 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:45

Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái NguyênQuản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HỒNG HẠNH QUẢN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HỒNG HẠNH QUẢN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MINH HUẾ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên" cá nhân thực hướng dẫn TS Trần Thị Minh Huế thời gian từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thơng tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử đưa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, tháng năm 2018 Người thực Trần Thị Hồng Hạnh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc; tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Nhà trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Minh Huế người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Nguyên; Ban lãnh đạo, cô giáo trường Mầm non Quang Trung Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Trong trình nghiên cứu luận văn, thân em cố gắng không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả kính mong nhận góp ý, dẫn Thầy cô bạn đồng nghiệp đ.ể luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Ngày 10 tháng 05 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Hồng Hạnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 11 1.2 Các khái niệm đề tài 14 1.2.1 Quản 14 1.2.2 Dự án 15 1.2.3 Chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 16 1.2.4 Quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 17 1.2.5 Biện pháp quản phát triển chương trình giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non 18 iii 1.3 Một số vấn đề luận chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi trường mầm non 19 1.3.1 Khái quát đặc điểm phát triển trẻ 3-6 tuổi 19 1.3.2 Mục tiêu giáo dục trẻ 3-6 tuổi 20 1.3.3 Nội dung giáo dục trẻ 3-6 tuổi 22 1.3.4 Phương pháp hình thức tổ chức giáo dục trẻ 3-6 tuổi 24 1.3.5 Giáo viên hoạt động giáo dục trẻ 3-6 tuổi 25 1.3.6 Môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi 26 1.4 Một số vấn đề luận chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non 27 1.4.1 Mục tiêu chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 27 1.4.2 Ý nghĩa việc thực chương trình giáo dục theo dự án phát triển trẻ 3-6 tuổi 28 1.4.3 Nội dung chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 29 1.4.4 Quy trình thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 31 1.4.5 Vai trò giáo viên thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 35 1.4.6 Đánh giá phát triển trẻ 3-6 tuổi thực chương trình giáo dục theo tiếp cận dự án 36 1.5 Một số vấn đề luận phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 38 1.5.1 Mục tiêu phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 38 1.5.2 Nội dung phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 38 1.5.3 Quy trình phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 40 iv 1.6 Một số vấn đề luận quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 40 1.6.1 Vai trò hiệu trưởng nhà trường quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo dự án 40 1.6.2 Mục tiêu quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 41 1.6.3 Nội dung quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 41 1.6.4 Phương pháp quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 48 1.6.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 49 Chương THỰC TRẠNG QUẢN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THÁI NGUYÊN 54 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 54 2.1.1 Vài nét trường mầm non công tác giáo dục mầm non địa bàn tỉnh Thái Nguyên 54 2.1.2 Mục tiêu khảo sát 56 2.1.3 Nội dung khảo sát 56 2.1.4 Khách thể địa bàn khảo sát 56 2.1.5 Phương pháp khảo sát cách xử số liệu 56 2.2 Thực trạng nhận thức chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 57 2.2.1 Thực trạng nhận thức khái niệm liên quan đến chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 57 2.2.2 Thực trạng nhận thức ý nghĩa việc thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 59 v 2.3 Thực trạng tổ chức phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 60 2.3.1 Thực trạng tổ chức chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 60 2.3.2 Thực trạng phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 66 2.3.3 Thực trạng dự án giáo dục tổ chức cho trẻ 3-6 tuổi trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 69 2.3.4 Thực trạng quy trình xây dựng tổ chức thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 71 2.4 Thực trạng quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 72 2.4.1 Thực trạng nội dung quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 72 2.4.2 Thực trạng phương pháp quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 79 2.4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 81 2.5 Đánh giá chung khảo sát thực trạng 82 2.5.1 Những ưu điểm kết 82 2.5.2 Những hạn chế thực trạng 83 Chương BIỆN PHÁP QUẢN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THÁI NGUYÊN 86 3.1 Các nguyên tắc đạo việc đề xuất biện pháp 86 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục 86 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 86 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính đồng 87 vi 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 87 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 87 3.2 Một số biện pháp quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non Tỉnh Thái Nguyên 88 3.2.1 Biện pháp 1: Hoàn thiện quy trình phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 88 3.2.2 Biện pháp 2: Bồi dưỡng lực quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non tỉnh Thái Nguyên 92 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi phương pháp quản hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 94 3.2.5 Biện pháp 4: Hồn thiện điều kiện cần thiết phục vụ cơng tác phát triển quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 96 3.3 Mối quan hệ biện pháp 97 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án 98 3.4.1 Mục tiêu 98 3.4.2 Nội dung cách thức 98 3.4.3 Kết 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGD& ĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo BGH : ban giám hiệu CBQL : cán quản CT : chương trình CTGD : chương trình giáo dục CTGDM : chương trình giáo dục mầm non GGMN : giáo dục mầm non GV : giáo viên MN : mầm non Nxb : nhà xuất PPGD : phương pháp giảng dạy iv PHỤ LỤC PHỤ LỤC - Hệ thống dự án giáo dục tổ chức cho trẻ 3-6 tuổi Chủ đề (dự án) MGB 3-4 tuổi MGN 4-5 tuổi Chủ đề: Trường mầm non - Dự án: Đèn ông (thời gian thực dự án tuần) Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Chạy chậm - TCVĐ: Vận chuyển đèn ông Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu ngày tết trung thu Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Bật xa - TCVĐ: Vận chuyển đèn ông Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Trăng sáng Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Ngày trung thu Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát “Đêm trung thu” - NDKH: Nghe hát: Rước đèn ông Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy vận động “Đêm trung thu” - NDKH: Nghe “Chiếc đèn ông + TCAN: Tai tinh MGL 5-6 tuổi Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Bật sâu - TCVĐ: Vận chuyển đèn ông Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu hoạt động KPXH: Tìm hiểu bánh ngày tết trung thu nướng, bánh dẻo Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Tơ màu đèn ơng Tạo hình: Nặn bánh trung thu (đề tài) (mẫu) Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Thơ: Chiếc Đèn ông Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Vỗ tay theo phách “Rước đèn” - NDKH: Nghe hát “Chú cuội chơi trăng” + TCAN: Nghe nhạc đoán tên hát Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Làm đèn ơng (mẫu) Chủ đề: Gia đình Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: bé Thể dục: Thể dục: Thể dục: - Dự án: Đồ dùng - VĐCB: Bò cao - VĐCB: Ném xa tay - VĐCB: Bật xa 40 cm; Ném - TCVĐ: Cáo Thỏ - TCVĐ: Ai nhanh xa tay Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu đồ dùng để KPKH: Tìm hiểu đồ dùng sử dụng KPXH: Tìm hiểu số đồ ăn, để uống điện gia đình dùng gia đình Phát triển ngơn ngữ: Phát triển ngơn ngữ: Phát triển ngơn ngữ: LQVTPVH: Truyện “Món LQVTPVH: Thơ “Chiếc quạt nan” LQVTPVH: quà đặc biệt” sáng tạo Kể Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: Âm nhạc: Âm nhạc: chuyện - NDTT: Dạy hát “đồ dùng - NDTT: Dạy hát kết hợp vỗ tay - NDTT: Dạy hát kết hợp bé yêu” theo phách “Đồ dùng bé yêu” vỗ tay theo phách “Đồ dùng bé yêu” Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Xé giấy dải dài Tạo hình: Vẽ đồ dùng gia Tạo hình: Vẽ ấm trà (mẫu) trang trí rèm cửa (mẫu) đình (ĐT) Chủ đề: Dinh dưỡng Phát triển thể chất: an toàn sức khỏe Thể dục: - Dự án: Quả trứng - VĐCB: Bò chui qua cổng - TVCĐ: Cáo thỏ Phát triển nhận thức: KPXH: Khám phá gà Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Ném xa tay - TCVĐ: Ai nhanh Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Bật liên tục qua vòng - TCVĐ: Gà đổi chuồng Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu gà trống Phát triển nhận thức: KPKH: Quy trình phát triểnPhát triển ngơn ngữ: Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Kể chuyện LQVTPVH: Kể chuyện sáng tạo sáng tạo Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Kể chuyện sáng tạo theo tranh “Gà vịt Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: Âm nhạc: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát“Đàn gà con” - NDTT: Vận động “Gà trống thổi kèn” Âm nhạc: - NDKH: Cánh cò câu - NDKH: sáo - NDTT: Vận động “Đàn gà con” hát mẹ ru - TCAN: Nghe giai điệu đoán tên - NDKH: Cánh cò câu - TCAN: Ai nhanh hát hát mẹ ru - TCAN: Ai nhanh Chủ đề: Những nghề bé biết - Dự án: Cảnh sát giao thông Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Trườn phía trước - TCVĐ: Ơ tô chim sẻ: Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Bò dích dắc qua điểm - TCVĐ: Chạy theo tín hiệu đèn giao thơng Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Bò dích dắc bàn tay, bàn chân qua điểm - TCVĐ: Ơ tơ bến Phát triển nhận thức: Phát triển TC-KNXH Phát triển TC-KNXH KPXH: Tìm hiểu số đèn Làm quen với số biển báo Bé thực hành tham gia giao thông giao thông giao thông Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Thơ Phát triển ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Đóng kịch: Truyện LQVTPVH: Thơ: cảnh Đèn giao thông, “Qua đường” sát giao thông Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát: Em qua Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát: Em qua ngã tư đường phố Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát, vận đông “Bác đưa thư vui tính” ngã tư đường phố - NDKH: Nghe hát :Đèn đỏ đèn - NDKH:Nghe hát: “ Từ - NDKH: Nghe hát: Em làm xanh ngã tư đường phố” Cơng An tí hon + TCAN: Ai đoán giỏi +TC: Tai tinh + TCAN: Hộp quà kỳ diệu Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Xếp dán tơ Tạo hình: Vẽ đèn tín hiệu giao Tạo hình: Cắt dán số (Đề tài) thông ( Mẫu) PTGT đường (ĐT) - Chủ đề: Những Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: vật yêu thích Thể dục: Thể dục: - Dự án: Vườn thú - VĐCB: Chuyền bóng bên - VĐCB: Ném trúng đích tay theo hàng dọc (Đích thẳng đứng) - TCVĐ: Cáo thỏ - TCVĐ: Thỏ đổi chuồng Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Ném xa tay - TCVĐ: Ơ tơ chim sẻ Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu mèo Phát triển ngơn ngữ: LQVTPVH: Truyện: Phát triển TC-KNXH: Dạy trẻ nói lời cảm ơn xin lỗi Phát triển ngôn ngữ: Anh LQVTPVH: Truyện: Phát triển nhận thức: KPKH: Vòng đời phát triển bướm Phát triển ngơn ngữ: LQVTPVH: Đóng kịch chàng mèo mướp Ếch học truyện: Chú dê đen Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát “Gà trống mèo cún con” - NDKH: Nghe hát: Gà gáy le te Âm nhạc: - NDTT: Dạy vận động minh họa “Đố bạn” - NDKH: Nghe hát: Chú voi Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát, vận động “Cá từ đâu tới” - NDKH: Nghe hát: Bắc + TCAN: Nhìn hình đốn tên Đôn hát + TCAN: Ai nhanh kim thang + TCAN: Nghe nhạc đoán tên hát Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Vẽ gà trống (Mẫu) Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Vẽ bướm (Mẫu) Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Vẽ vật bé thích Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: Thể dục: - VĐCB: Đi ghế băng bước qua chướng ngại vật - TCVĐ: Ném bóng trúng đích Thể dục: - VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang; - TCVĐ: Nhảy lò cò Chủ đề: Mùa xuân - Phát triển thể chất: Cây, hoa, quả, bé thích Thể dục: - Dự án: Tết nguyên đán Thể dục: - VĐCB: Ném xa tay - TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu ngày tết KPXH: Gia đình bé đón tết GDDSK: Một số ăn nguyên đán nào? ngày tết Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Thơ: Cây đào Phát triển ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Truyện: Sự tích LQVTPVH: Thơ: Tết mùa xuân vào nhà Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển tình cảm - kỹ Âm nhạc: Âm nhạc: xã hội: - NDTT: Nghe hát “Bé chúc tết” - NDTT: Dạy vỗ tay theo phách: Giáo dục hành vi không bẻ - NDKH: Dạy hát “sắp đến tết “Sắp đến tết rồi” + TCAN: Ai đoán giỏi cành, hái hoa - NDKH: Nghe hát “Ngày tết quê em” + TCAN: Ai đoán giỏi Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Xếp dán hoa đào Tạo hình: (Ý thích) Phát triển thẩm mỹ: Trang trí bưu thiếp ngày tết Xé dán hoa mùa xuân (Đề tài) Chủ đề: Phố phường, Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: làng quê em Thể dục Thể dục: Thể dục: - Dự án: Quê hương - VĐCB: Ném trúng đích - VĐCB: Bật qua vật cản cao 10- - VĐCB: Trườn theo hướng thẳng Thái Nguyên nằm ngang 15 cm - TCVĐ: Vận chuyền chè - TCVĐ: Mèo đuổi chuột - TCVĐ: Cướp cờ Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: KPXH: Trò chuyện Thái KPXH: Trò chuyện tìm hiểu KPXH: Tìm hiểu chè Nguyên quê em thành phố Thái Nguyên, số danh lam thắng cảnh Phát triển ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Thơ: LQVTPVH: Thơ: Chè xanh Thái LQVTPVH: Thái Nguyên Quê em Nguyên sáng tạo Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: Âm nhạc Âm nhạc: Kể chuyện - NDTT: Vận động vỗ tay theo - NDTT: Nghe hát “Người đẹp - TT: Dạy vận động “Quê phách “Quê hương tươi đẹp” Thái Nguyên” hương tươi đẹp” - NDKH: Nghe hát: Quê hương - NDKH: Dạy hát: Quê hương - NDKH: tươi đẹp + Nghe hát: Người đẹp + TCAN: Tai tinh Thái Nguyên + TCAN: Nghe nhạc đoán tên hát Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: In chè Vẽ quê hương (đề tài) Tạo hình: Vẽ chè (mẫu) (mẫu) Chủ đề: Nước Phát triển thể chất: mùa hè Thể dục: - Dự án: Thời tiết - VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng - TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ: Phát triển thể chất: Phát triển thể chất: Thể dục: Thể dục: - VĐCB: Lăn bóng di chuyển - VĐCB: Ném trúng đích theo bóng nằm ngang - TCVĐ: Bật qua suối nhỏ - Chạy nhanh chậm 120m Phát triển nhận thức: KPKH: Ích lợi nước Phát triển nhận thức: Phát triển nhận thức: KPKH: Tìm hiểu dấu hiệu bật KPXH: Bé làm báo cáo viên mùa hè thời tiết Phát triển ngôn ngữ: LQVTPVH: Truyện: Giọt nước tí xíu Phát triển ngơn ngữ: Phát triển ngơn ngữ: LQVTPVH: LQVTPVH: Kể truyện sáng tạo: truyện Truyện: Cô mây hồ nhỏ Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát: Cho làm mưa với - NDKH: Nghe hát: Khúc ca bốn mùa + TCAN: Ai nhanh Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát “Nắng sớm” - NDKH: Nghe hát: Bảy sắc cầu vồng + TCAN: Nghe giai điệu đoán tên hát Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình : Xé dán mưa (Đề tài) Phát triển thẩm mỹ: Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: Vẽ số tượng tự Tạo hình: Nặn cầu vồng nhiên (ĐT) Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc: - NDTT: Dạy hát: Mưa bóng mây - NDKH: Nghe hát: Giọt mưa em bé - TCAN: Nhận hình đốn tên hát PHỤC LỤC 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Để giúp chúng tơi có sở xây dựng biện pháp nâng cao hiệu quản phát triển chương trình GD cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án tỉnh Thái Nguyên nay, xin đồng chí (đ/c) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Phần Thông tin người vấn 1.1 Họ tên:… 1.2 Chức vụ:… 1.3 Đơn vị công tác:… Phần 2: Nội dung vấn Câu Đ/c hiểu khái niệm sau: Ý kiến đánh giá Stt Khái niệm Đồng Phân Không ý CTGD trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trình bày có hệ thống kế hoạch tổng thể hoạt động chăm sóc, GD trẻ 3-6 tuổi tổ chức môi trường sư phạm MN, xác định rõ mục tiêu, thời gian, phương tiện tài chính, vật chất, cần thực nhằm đạt mục tiêu đề Phát triển CTGD trình liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật làm toàn số thành tố CTGD có nhằm làm cho việc triển khai chương trình theo mục tiêu giáo dục đặt ra, đạt hiệu tốt phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội vân đồng ý Phát triển CTGDMN: Là trình liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm toàn số thành tố CTGDMN, bảo đảm khả phát triển ổn định tương đối CT có, làm cho việc triển khai CT theo mục tiêu giáo dục đặt đạt hiệu tốt nhất, phù hợp với đặc điểm nhu cầu phát triển xã hội phát triển cá nhân trẻ Phát triển CTGDMN bao gồm xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện, đánh giá, chỉnh sửa hồn thiện chương trình Quản phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trình tác động tác động có chủ đích, có kế hoạch hợp quy luật hiệu trưởng nhà trường đến đội ngũ GV lực lượng GD trường nhằm huy động điều phối nguồn lực cho hoạt động phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án, đảm bảo thực hiệu mục tiêu GD đề Câu 2: Đồng chí cho biết ý nghĩa việc thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án? Stt Ý nghĩa CTGD theo tiếp cận dự án làm cho nội dung học tập trở nên có ý nghĩa CTGD theo tiếp cận dự án góp phần đổi phương pháp dạy học, thay đổi phương thức đào tạo CTGD theo tiếp cận dự án tạo môi trường thuận lợi cho trẻ rèn luyện phát triển CTGD theo tiếp cận dự án phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo trẻ Ý kiến đánh giá Phân Không Đồng ý vân đồng ý Câu Theo đồng chí, mức độ thực dự án GD trẻ 3-6 tuổi trường MN tỉnh Thái Nguyên nào? Ý kiến đánh giá Nội dung Stt Đèn ông Bánh nướng, bánh dẻo Đèn lồng Trang phục gia đình Đồ dùng gia đình Ngôi nhà xinh Quả trứng sữa Cảnh sát giao thông 10 Đi thăm sở thú 11 Con mèo 12 Con chuồn chuồn 13 Bánh chưng ngày tết 14 Mâm ngũ 15 Làng tranh Đông hồ 16 Phổ cổ 17 Con đường 18 Đèn giao thông 19 Giọt nước tí xíu 20 Con ve sầu 21 Biển 22 Không Chưa Thường thường thường xuyên xuyên xuyên Câu Đề nghị đ/c cho biết ý kiến đánh giá quy trình xây dựng thực CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án nay? Quy trình xây dựng thực Stt Ý kiến đánh giá Đồng ý Không đồng ý Đã thực theo dự án quy trình Đã thực theo dự án chưa quy trình Làm theo kinh nghiệm Câu Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến đánh giá nội dung quản phát triển CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án ? a Mức độ thực Nội dung đánh giá STT Quản phát triển mục tiêu GD Quản phát triển CTGD Quản phát triển nội dung GD Quản phát triển quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ĐT Quản phát triển lực GV tổ chức CTGD Quản phát triển lực trẻ hoạt động học tập Quản phát triển điều kiện tổ chức hoạt động GD Quản trẻ đánh giá phát triển trẻ Mức độ thực RTX TX ĐK CBG b Mức độ đạt Mức độ đạt Stt Nội dung đánh giá Rất tốt Quản phát triển mục tiêu GD Quản phát triển CTGD Quản phát triển nội dung GD Tốt Khá Trung bình Yếu Quản phát triển quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ĐT Quản phát triển lực GV tổ chức CTGD Quản phát triển lực trẻ hoạt động học tập Quản phát triển điều kiện tổ chức hoạt động GD Quản trẻ đánh giá phát triển trẻ c Đ/c viết biểu kết cụ thể đạt việc quản phát triển chương trình giáo dục nội dung ? …………………………………… .……………………………………………………………………………… Câu Đề nghị đ/c cho biết ý kiến đánh giá phương pháp quản phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non tỉnh Thái Nguyên nay? Mức đánh giá Stt Phương pháp Nội dung Rất hiệu Hành Quản phát triển CTĐT - định, văn bản, quy chế, tổ chức mệnh lệnh Quản phát triển CTĐT chế kích thích tạo quan Kinh tế tâm định tới lợi ích vật chất để CBQL, GV tự điều chỉnh hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ Quản phát triển CTGD cách tuyên truyền để CBQL, GV SV nhà Tâm trường nhận thức rõ - GD cần thiết phải thường xuyên phát triển CTGD phù hợp với lực người học nhu cầu thực tiễn xã hội Tương Hiệu đối hiệu Không hiệu Câu 7: Đồng chí cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non tỉnh Thái Nguyên (bằng cách cho điểm 1-7 từ ảnh hưởng đến ảnh hưởng nhiều nhất)? Stt Yếu tố ảnh hưởng Sự phối hợp lực lượng GD Cơ chế sách Nhà nước GD Điều kiện kinh tế văn hóa xã hội địa phương Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Nhận thức CBQL, GV quản phát triển CTGD Trình độ, lực quản hiệu trưởng nhà trường Năng lực đội ngũ GV nhà trường Điểm Thứ bậc ... phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non tỉnh Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ... trực tiếp cán quản lý cơng tác phát triển chương trình giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án quản lý phát triển chương trình giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non. .. theo tiếp cận dự án trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án trường mầm non tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Một số biện pháp quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo tiếp cận dự án ở các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay